Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

16 uur geleden zei TTC:

Dat is misschien wat je denkt, je begint over katalysatoren en je krijgt er prompt twee op je bord, dat is alles. 

We hadden de vorige keer samen een slechte start, TTC. En dat maakte me enigszins wantrouwig. Excuses daarvoor. 

Ik schreef al vele jaren op diverse forums (ook een tijdje op Fok!) en dan zit je al snel met een blok in je maag vanwege de opgef*kte retoriek.

1 uur geleden zei TTC:
Op 17-11-2020 om 17:20 zei Jurriën Sr.:

Ik denk dat er dan nog maar één ding overblijft: liefde.

Voor wie zich interesseert in het idee van een paradigmashift ziet gaandeweg dat een fluweelzacht scenario heel realistisch en hartverwarmend is, om vervolgens tot dwaas gepromoveerd te worden omdat experten niet vertrouwd zijn met het idee dat mensen ook een hart en gevoelens zouden kunnen hebben, maar dat is een voetnoot.

Daarom geloof ik dat dit alleen maar van buitenaf kan komen. De liefde, bedoel ik. De mens denkt collectief uitsluitend in profit (wat heb ik er aan). En daar kan dus nooit een basis van liefde in ontstaan. Want liefde denkt uitsluitend: Hoe kan ik die ander tot zegen zijn. Daarom zegt de Bijbel ook, dat er een vernieuwing in de geest van het denken nodig is; de inspiratie-bron, die aan de basis ligt van je denken, moet veranderen.

13 uur geleden zei TTC:

Het ging maar over een lijstje Jurriën, en dan zien hoe we nu best die katalysatoren kunnen laten circuleren via de weg van de minste energie, in die zin dat verschillende religies terug dichter tot elkaar zouden kunnen komen. 

Een lijstje van 'valse' religies heeft echter geen zin, om reden van wat ik al schreef, dat aan een religie ALTIJD een leer vooraf gaat. Je wilt discussiëren over de appels, terwijl de de boom zelf eigenlijk het probleem is. Het dichter tot elkaar brengen van alle religies is eigenlijk heel eenvoudig, als je beseft dat ze allemaal door mensen geconstrueerde manieren zijn om hun respectievelijke goden te dienen.

Het is de leer achter de religie die waar of vals is. En mijn inziens is de beste leer, een leer die geen eisen stelt aan de gelovige hoe hij zich gedraagt, maar het gedrag in de bron (geest van je denken) verandert. En dan zit je, mijn inziens het beste, bij de 'leer van Jezus Christus, die in het vlees is gekomen', want Hij neemt alles voor zijn rekening: Hij vernieuwt de gelovige van binnen uit, zodat die ook werkelijk anders gaat denken. Dan ontstaan handelingen die een vrucht zijn (door geloof en vertrouwen), en niet handelingen die iets willen bewerken (religie).

Noem mij (behalve de leer van Christus) één andere leer, die datzelfde uitwerkt. Want dát is het onderscheid tussen de ene 'ware' en alle andere 'valse' leringen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 2.2k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Posted Images

13 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

We hadden de vorige keer samen een slechte start, TTC. En dat maakte me enigszins wantrouwig. Excuses daarvoor. Ik schreef al vele jaren op diverse forums (ook een tijdje op Fok!) en dan zit je al snel met een blok in je maag vanwege de opgef*kte retoriek.

Opgefokte retoriek wil zeggen dat je universele waarheden tracht te verkondigen maar niet ziet dat er binnen die waarheid ook allerhande mensen leven, die daar dan toevallig de levende expressie van zijn, net omwille van die universele waarheid. 

16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Een lijstje van 'valse' religies heeft echter geen zin, om reden van wat ik al schreef, dat aan een religie ALTIJD een leer vooraf gaat. Je wilt discussiëren over de appels, terwijl de de boom zelf eigenlijk het probleem is. Het dichter tot elkaar brengen van alle religies is eigenlijk heel eenvoudig, als je beseft dat ze allemaal door mensen geconstrueerde manieren zijn om hun respectievelijke goden te dienen.

Het is een vraag die er komt na lezing van een pamflet dat ernaar verwijst, anders had dit topic zelfs niet kunnen bestaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Elke religie is in de kern anti-democratisch en zelf-isolerend. Zodra een religie echter uitgroeit tot een machtsblok, zal ze altijd proberen de democratie te annexeren en niet-gelovigen in het religieuze keurslijf te dwingen; iedereen wordt gedwongen zich religieus te gedragen ook al ben je innerlijk niet betrokken.

Dat is de reden dat de VN zich uiteindelijk tegen ELKE religie zal keren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Elke religie is in de kern anti-democratisch en zelf-isolerend. Zodra een religie echter uitgroeit tot een machtsblok, zal ze altijd proberen de democratie te annexeren en niet-gelovigen in het religieuze keurslijf te dwingen; iedereen wordt gedwongen zich religieus te gedragen ook al ben je innerlijk niet betrokken. Dat is de reden dat de VN zich uiteindelijk tegen ELKE religie zal keren.

Of het heeft te maken met het evolutionaire imperatief dat onderliggend werkzaam is, dat verhaal van die hypercycli, je weet wel. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Opgefokte retoriek wil zeggen dat je universele waarheden tracht te verkondigen maar niet ziet dat er binnen die waarheid ook allerhande mensen leven, die daar dan toevallig de levende expressie van zijn, net omwille van die universele waarheid. 

Zoiets als een blaffende hond, die alleen maar bang is dat je legaal een stap op z'n terrein doet? 

9 minuten geleden zei TTC:

Het is een vraag die er komt na lezing van een pamflet dat ernaar verwijst, anders had dit topic zelfs niet kunnen bestaan. 

Ik ben blij dat ik je tot vingerwijzing kon zijn, want dat lijstje van valse religies zal er niet komen. Hebben we toch nog iets zinnigs besproken. Mits verstaan, dat wel. Misschien een ander? Ben ik toch nog een katalysator.

7 minuten geleden zei TTC:

Of het heeft te maken met het evolutionaire imperatief dat onderliggend werkzaam is, dat verhaal van die hypercycli, je weet wel. 

Het heeft te maken met het feit dat elke religie in zichzelf beperkend is. De mens van de wereld is voortdurend bezig zich vrij te vechten. Utopisch. Want de vrijheid die wordt gezocht zal niet in het elimineren van elke religie worden gevonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Zoiets als een blaffende hond, die alleen maar bang is dat je legaal een stap op z'n terrein doet? 

Het gaat onverminderd verder, dat is alvast een hele geruststelling. 

21 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik ben blij dat ik je tot vingerwijzing kon zijn, want dat lijstje van valse religies zal er niet komen. Hebben we toch nog iets zinnigs besproken. Mits verstaan, dat wel. Misschien een ander? Ben ik toch nog een katalysator.

Je bent een kunstenaar in manipulaties, niet alles draait immers om jou, anderen hebben het over valse religies. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Natuurlijk wel. Wel is het zo dat daar ook mensen zitten die het beste willen. Jezus was ook niet zo blij met de Farizeeen en Sadduceeën.

Nee, van hen zei Jezus zelfs dat ze de duivel tot vader (inspiratiebron van hun religie!) hadden. Dus hoezo, niet zo blij!

Ik neem aan, dat jij vindt dat jij de ware religie vertegenwoordigt? Wat is dan het onderscheid? Of zijn er nog meer ware religies?

Maar, Sjako, vertel mij dan eens, wat de basis is van jouw manier van God dienen (religie) en waarom?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Natuurlijk wel. Wel is het zo dat daar ook mensen zitten die het beste willen. Jezus was ook niet zo blij met de Farizeeen en Sadduceeën.

Nochtans heel simpel, moesten er geen valse religies bestaan dan hadden er ook geen torenhoge schuldenbergen geweest, is het dan vals of simpelweg onwetendheid? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei TTC:

Je bent een kunstenaar in manipulaties, niet alles draait immers om jou, anderen hebben het over valse religies. 

Omdat ze niet doorhebben, dat het geloof in Christus Jezus hen juist verlost van elke vorm van religie. Met hun religie bevinden ze zich nog steeds onder de wet en zijn ze dus niet vrij.

Nogmaals is het, denk ik, eenvoudiger om een lijstje te fabriceren met de 'ware' religies. Ik weet niet of je het doorhebt, maar het antwoord zit al besloten in je topicvraag, want NIEMAND heeft de moed op dit forum om zo'n lijstje te maken. Dus waarom er om vragen? Dan kun je toch beter vragen naar het waarom van de 'ware' leer?

Dan krijg je van mij als allereerste een antwoord: De enige ware leer is dat, "zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is de Zoon des mensen verhoogd, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Op gelijke wijze heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
" John 3:14-16 (HSV).

Welke religie vloeit hier uit voort? Geen! Het enige dat overblijft is geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Omdat ze niet doorhebben, dat het geloof in Christus Jezus hen juist verlost van elke vorm van religie. Met hun religie bevinden ze zich nog steeds onder de wet en zijn ze dus niet vrij. Nogmaals is het, denk ik, eenvoudiger om een lijstje te fabriceren met de 'ware' religies. Ik weet niet of je het doorhebt, maar het antwoord zit al besloten in je topicvraag, want NIEMAND heeft de moed op dit forum om zo'n lijstje te maken. Dus waarom er om vragen? Dan kun je toch beter vragen naar het waarom van de 'ware' leer? Dan krijg je van mij als allereerste een antwoord: De enige ware leer is dat, "zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is de Zoon des mensen verhoogd, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Op gelijke wijze heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." John 3:14-16 (HSV). Welke religie vloeit hier uit voort? Geen! Het enige dat overblijft is geloof.

Het zou kunnen volstaan om die katalysatoren in werking te zien en pas dan de vraag te beantwoorden, wat impliceert dat ze ook toegelaten worden tot het parate kennisgebied. Het is door deze oefening dat we kunnen spreken over een AB-perspectief, zodat de vraagstelling over wel of niet vermeende valse religies een heel andere invulling krijgt, bekeken vanuit B. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Omdat ze niet doorhebben.

Vals kan zich ook laten opmerken door miscongruentie, door stellingen te poneren maar eigenlijk niet de diepgang en draagkracht bevatten, zelfs de nuchtere confrontatie hiermee krachtdadig tegenwerken om dan rustig het pleidooi verder te zetten alsof het allemaal doordacht zou zijn. Ja, eigenlijk wel, heel eenvoudig is het. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei TTC:

Het zou kunnen volstaan om die katalysatoren in werking te zien en pas dan de vraag te beantwoorden, wat impliceert dat ze ook toegelaten worden tot het parate kennisgebied. Het is door deze oefening dat we kunnen spreken over een AB-perspectief, zodat de vraagstelling over wel of niet vermeende valse religies een heel andere invulling krijgt, bekeken vanuit B. 

Dat zou je kunnen doen op een forum, waar de antwoorden er in feite niet toe doen.

Het is onzinnig om eerst katalysatoren aan het werk te zien, als je al weet dat de reactie die ze teweeg brengen, nergens toe leidt. Dat is net zo iets als blijven discussiëren over de schaduw, terwijl die allang door de realiteit is ingehaald.

Het Licht is reeds geopenbaard, hoe zou ik dan nog in de duisternis willen blijven? Tenzij ik me voor het Licht zou willen verbergen.

25 minuten geleden zei TTC:

Vals kan zich ook laten opmerken door miscongruentie, door stellingen te poneren maar eigenlijk niet de diepgang en draagkracht bevatten, zelfs de nuchtere confrontatie hiermee krachtdadig tegenwerken om dan rustig het pleidooi verder te zetten alsof het allemaal doordacht zou zijn. Ja, eigenlijk wel, heel eenvoudig is het. 

Ik denk eerder dat de diepgang en draagkracht wel degelijk wordt gezien en herkend, maar dat de consequentie, die voortvloeit uit de confrontatie met de oppervlakkigheid van een dogmatisch begrenst denken, bewust niet onder ogen wordt gezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Dat zou je kunnen doen op een forum, waar de antwoorden er in feite niet toe doen. Het is onzinnig om eerst katalysatoren aan het werk te zien, als je al weet dat de reactie die ze teweeg brengen, nergens toe leidt. Dat is net zo iets als blijven discussiëren over de schaduw, terwijl die allang door de realiteit is ingehaald. Het Licht is reeds geopenbaard, hoe zou ik dan nog in de duisternis willen blijven? Tenzij ik me voor het Licht zou willen verbergen.

Op de vragen wat valse religie nu precies is hoeven we eigenlijk heel weinig te doen, dit komt door de katalysatoren ook te respecteren en de potentiële uitkomst nuchter te beschouwen. Door abstrahering zijn er ook veel minder woorden voor nodig, wat echter niet altijd gezien wordt zonder ook een en ander degelijk te elaboreren, een vrije keuze. 

19 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik denk eerder dat de diepgang en draagkracht wel degelijk wordt gezien en herkend, maar dat de consequentie, die voortvloeit uit de confrontatie met de oppervlakkigheid van een dogmatisch begrenst denken, bewust niet onder ogen wordt gezien.

Zacht uitgedrukt, we hopen het beste maar vrezen het ergste. 

24 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het Licht is reeds geopenbaard, hoe zou ik dan nog in de duisternis willen blijven?

Als je achter die berg gaat staan dan zie je dat hij niet bestaat, maar voor de berg denken velen nog van wel.  Het is zoals je het zegt, die katalysatoren zijn mysterieuze dingen, zij het alleen voor wie nog voor de berg staat, tussen wonder en magie. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Op de vragen wat valse religie nu precies is hoeven we eigenlijk heel weinig te doen, dit komt door de katalysatoren ook te respecteren en de potentiële uitkomst nuchter te beschouwen. Door abstrahering zijn er ook veel minder woorden voor nodig, wat echter niet altijd gezien wordt zonder ook een en ander degelijk te elaboreren, een vrije keuze. 

Hoe meer inzicht, hoe minder woorden. Maar ja, dan komt mijn oude handtekening weer in beeld ("Al stamp je een dwaas ....").

8 minuten geleden zei TTC:

Zacht uitgedrukt, we hopen het beste maar vrezen het ergste. 

Zou een mooie handtekening onder je berichten kunnen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Hoe meer inzicht, hoe minder woorden. Maar ja, dan komt mijn oude handtekening weer in beeld ("Al stamp je een dwaas ....").

Alvast zeer benieuwd hoe het dan zal worden als zo meteen heel het financiële systeem in elkaar stuikt als een kaartenhuisje, op dat moment zullen we ons misschien plots herinneren dat er ook een fluweelzacht scenario bestond. Willempie zei echter dat mensen op dit forum daar allemaal te dom voor zijn, wat onze harten natuurlijk diep raakt om zo een oordeel te vellen over anderen. 

4 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Zou een mooie handtekening onder je berichten kunnen zijn.

Weten natuurlijk niet in welke wereld je leeft, hier bij ons wonen gewoon mensen, van vlees en bloed. 

4 minuten geleden zei sjako:

Dat waren dus valse religies

Het wordt nog amper geloofwaardig Sjako, let maar op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Maar, Sjako, vertel mij dan eens, wat de basis is van jouw manier van God dienen (religie) en waarom?

De basis is liefde. God is liefde. God wilt niet dat ook maar enig mens verloren gaat. Aan deze wereld waar satan de god is komt een keer een eind. Daarom is er ook wereldwijde prediking opgezet zodat iedereen God en Jezus leren kennen en dus eeuwig leven kunnen krijgen. Prediking is levensreddend werk. We leven in de eindtijd dus er is niet meer zoveel tijd. Zolang het nog kan staat de deur van de hedendaagse ark open. 
Jezus zegt in Mattheus 7 dat de waarheid als een nauwe poort is en dat de weg naar de vernietiging breed is. Als je dus valse leerstellingen onderwijst bevind je je op de brede weg. Israël had de ware religie, maar ze gingen ook telkens andere goden aanbidden. God strafte hen wanneer ze dat deden. Het maakt dus wel degelijk uit welke religie je aanhangt. In oorlogen vechten de ene groep Christenen tegen de andere. Tal van religies hebben mensen doen afkeren van het geloof. Je zou Jesaja 29:13 eens moeten lezen. Het is niet voldoende om te zeggen dat je in Jezus gelooft. Je moet het laten blijken in je doen en laten en zet aan tot actie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Dat waren dus valse religies

Het ging bij de S + F, niet over hun religie, maar over hun inspiratiebron. Met andere woorden: iets dat je aanzet tot religieuze handelingen om daardoor bij God en mensen in een goed blaadje (komen) te staan.

Als jouw leer jouw aanzet, tot een gedrag dat je onderscheidt van anderen (en op grond waarvan je anderen veroordeelt) wat is dan jouw inspiratiebron. Ben je dan vrij in Christus? Of laat je je dan alsnog een slavenjuk opleggen? En is het dan niet ook de duivel die jou inspireert?

Dus nogmaals de vraag: Wie zet jou aan, om je te gedragen op een bepaalde manier, zodat voor iedereen duidelijk is, tot welke religie je behoort? En als je denkt dat jij je niet onder een slavenjuk bevindt, moet je maar eens proberen je er aan te onttrekken of zelfs maar je gegronde twijfel openbaar te maken. Sta je direct voor een commissie en word je uitgestoten. En, geloof me Sjako, ik weet waar ik het over heb.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het ging bij de S + F, niet over hun religie, maar over hun inspiratiebron.

Maar ze beweerden wel Jehovah te aanbidden. Ze aanbaden niet openlijk satan.

10 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ben je dan vrij in Christus?

Je bent vrij van zonden in Christus. Maar je bent met een prijs gekocht. Je bent als het ware van Jezus. Dus als je met je mond beleid dat Jezus je redder is en je doet er niks mee dan doe je hetzelfde als de Farizeeen toch? Het komt echt niet vanzelf aanvliegen. De Bijbel zegt ook dat geloof zonder werken dood is. Niet dat je redding kunt verdienen door goede werken, maar alleen door geloof, dan moet je dat toch bewijzen door in de voetsporen van Jezus te lopen. Als het goed is spoort de Geest je daar ook toe aan. Hij heeft een volmaakt model nagelaten waarin wij moeten lopen. Elke zondag een paar uur in de kerk zitten helpt je niet. Het is een levenswijze.

12 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

En, geloof me Sjako, ik weet waar ik het over heb.

Hoezo weet jij dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Hoezo weet jij dat?

Er zijn wel meer mensen die het weten, behalve de 144.000.

Citaat

Elke zondag een paar uur in de kerk zitten helpt je niet. Het is een levenswijze.

Wat betekent dat praktisch? Zou je kunnen stellen dat een instituut of een kerk, waar bijvoorbeeld sprake is van grootschalig drugsgebruik, of kindermisbruik, of het verkondigen van valse goden (zoals Neptunus), of het doen van verkeerde voorspellingen, of het mishandelen van dieren, of ..., tot een verkeerde levenswijze aanzet, en dat je je daar dus verre van moet houden?!

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het ging bij de S + F, niet over hun religie, maar over hun inspiratiebron. Met andere woorden: iets dat je aanzet tot religieuze handelingen om daardoor bij God en mensen in een goed blaadje (komen) te staan. Als jouw leer jouw aanzet, tot een gedrag dat je onderscheidt van anderen (en op grond waarvan je anderen veroordeelt) wat is dan jouw inspiratiebron. Ben je dan vrij in Christus? Of laat je je dan alsnog een slavenjuk opleggen? En is het dan niet ook de duivel die jou inspireert? Dus nogmaals de vraag: Wie zet jou aan, om je te gedragen op een bepaalde manier, zodat voor iedereen duidelijk is, tot welke religie je behoort? En als je denkt dat jij je niet onder een slavenjuk bevindt, moet je maar eens proberen je er aan te onttrekken of zelfs maar je gegronde twijfel openbaar te maken. Sta je direct voor een commissie en word je uitgestoten. En, geloof me Sjako, ik weet waar ik het over heb.

Misschien nog even melden dat materie uit 99,999 ... % lege ruimte bestaat, waar de duivel zich dan precies verstopt heeft, een mysterie. 

2 minuten geleden zei WdG:

Er zijn wel meer mensen die het weten, behalve de 144.000.

Verbazing wordt telkens gewekt bij dat getal, maar dat heeft misschien te maken met nooit iets anders te lezen. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Verbazing wordt telkens gewekt bij dat getal, maar dat heeft misschien te maken door nooit iets anders te lezen. 

Het is ook een heel fraai getal. Ondertussen wacht ik nog op een reactie van @sjako m.b.t. levenswijze, en de kerk. Misschien kan jij er ook iets over zeggen?

Wat betekent een levenswijze praktisch? Zou je kunnen stellen dat een instituut of een kerk, waar bijvoorbeeld sprake is van grootschalig drugsgebruik, of kindermisbruik, of het doen van verkeerde voorspellingen, of het mishandelen van dieren, of ..., tot een verkeerde levenswijze aanzet, en dat je je daar dus verre van moet houden?!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Wat betekent dat praktisch? Zou je kunnen stellen dat een instituut of een kerk, waar bijvoorbeeld sprake is van grootschalig drugsgebruik, of kindermisbruik, of het verkondigen van valse goden (zoals Neptunus), of het doen van verkeerde voorspellingen, of het mishandelen van dieren, of ..., tot een verkeerde levenswijze aanzet, en dat je je daar dus verre van moet houden?!

Als de kerk in het midden staat dan is dat vergelijkbaar met de gulden middenweg, a priori iets geestelijks. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Tal van religies hebben mensen doen afkeren van het geloof.

Ik zeg: Het hebben van een religie, BEWIJST dat ze niet aan geloof toekomen. En dat geldt sinds de komst van Jezus Christus voor ELKE religie.

En waarom gold dat nog niet voor Israël onder het oude verbond?:

  • Galatians 3:23-24 (HSV) Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet (J.Sr.: de religie) bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet (J.Sr.: de religie) onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.

Als je een religie hebt, bevind je je nog onder het oude verbond.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid