Spring naar bijdragen

Waar zijn de doden?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 90
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je goed geleefd hebt ga je naar de hemel. Was je slecht, dan ga je naar de hel.  Als dit meteen na het overlijden gebeurd, waarom en hoe moet dan de opstanding plaatsvinden na Christus' weder

Ja, met een volk wat kennis heeft van goed en kwaad en toch kiest voor God! 

Hij zegt juist dat dit niet zo is en daar heeft @Hermanos2 gelijk in. Als de mens na zijn dood al naar de hemel toe gaat, wat overigens nergens in het OT staat, waar is de opstanding bij Zijn tweede k

Zojuist zei thom:

Maar waarom?

Om steeds meer te leren. :) Ik ben begonnen met tien hoofdstukken per dag (in ongeveer een uur tijds). Tegenwoordig lees ik dieper en contempleer ik meer en daarom houd ik het nu op twee hoofdstukken per dag, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Iedere dag ontdek of herontdek ik weer iets nieuws. Gewoon heerlijk om te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:
6 minuten geleden zei thom:

Maar waarom?

Om steeds meer te leren. :) Ik ben begonnen met tien hoofdstukken per dag (in ongeveer een uur tijds). Tegenwoordig lees ik dieper en contempleer ik meer en daarom houd ik het nu op twee hoofdstukken per dag, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Iedere dag ontdek of herontdek ik weer iets nieuws. Gewoon heerlijk om te doen.

Aha, oké.

Ik lees alleen wat ik hier plaats, en wat er gebracht wordt door anderen aan teksten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Maar waarom?

Bij iedere leesbeurt pel je een laag van het boek af en duik je er dieper in, begrijp je beter hoe het in het geheel past. Ik heb het boek Genesis dit jaar al zes keer gelezen en het raakt iedere keer opnieuw. In de eerste boeken kom ik Jezus op bijna iedere bladzijde tegen. 

Hoe kan de schepping beginnen met Licht terwijl er nog geen zon geschapen is? Waar komt dat Licht vandaan? Dat moet jou toch bijzonder interesseren. Verrijk je leven, lees dat boek. 

4 minuten geleden zei Willempie:

Om steeds meer te leren. :) Ik ben begonnen met tien hoofdstukken per dag (in ongeveer een uur tijds). Tegenwoordig lees ik dieper en contempleer ik meer en daarom houd ik het nu op twee hoofdstukken per dag, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Iedere dag ontdek of herontdek ik weer iets nieuws. Gewoon heerlijk om te doen.

Klinkt als muziek in mijn oren! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Hoe kan de schepping beginnen met Licht terwijl er nog geen zon geschapen is? Waar komt dat Licht vandaan?

God is Licht.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Hermanos2:

Als dit meteen na het overlijden gebeurd, waarom en hoe moet dan de opstanding plaatsvinden na Christus' wederkomst? Die is dan toch overbodig? 

De doden zijn zich niet bewust van hun toestand. Na Christus' wederkomst wacht opstanding en oordeel.

7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Weet je zeker dat je geen jehova's getuige bent?

Prediker 9:5-6, v10 zegt:
De levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Het graf waar degenen heengaan die gestorven zijn, dáár is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid (Pre 9:10).

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Prediker 9:5-6, v10 zegt:
De levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Het graf waar degenen heengaan die gestorven zijn, dáár is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid (Pre 9:10).

Ja, precies. Het staat gewoon in de bijbel. 

14 minuten geleden zei thom:

God is Licht.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

 

En dan lezen dat de zon op de vierde dag werd geschapen. Jezus, het Licht, de Zoon was er al. Terwijl God's Geest, de Ruach HaKodesh, over de wateren zweefde. Alle drie, samen aanwezig. Meteen vanaf het begin. 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Hermanos2:

Jezus, het Licht, de Zoon was er al

En het Leven was het Licht der mensen..

Waren wij daar ook bij?

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

En dan even verder;

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

In die context lees ik de Bijbel; wie zijn wij eigenlijk in het verhaal van de Schepping, en de schepping.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik ga er echter wel van uit dat er in hun koninkrijkszalen oprechte gelovigen zitten doodgewoon misleidt zijn. 

Als iemand wedergeboren wordt, ontvangt deze de Heilige Geest. De Heilige Geest laat je niet dwalen en zal je attenderen op misleiding. Wellicht dat de een wat meer opmerkzaam is dan de ander, maar uiteindelijk neem je afscheid van dat sektarisch gedachtengoed.

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Joh.16:13, HSV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Bij de opstanding zullen degenen die overleden zijn weer worden opgewekt uit hun geestelijke slaaptoestand.

Wat bedoel je met geestelijke slaaptoestand?

5 uur geleden zei Robert Frans:

Als je sterft, dan wordt je ziel tijdelijk van je lichaam gescheiden. Bij de opstanding worden beiden weer verenigd en wordt het lichaam van hen die met Christus leefden verheerlijkt en verlost van alle kwade neigingen.

Waar staat dat? Dit is Griekse filosofie.

1 uur geleden zei Hermanos2:

En dan lezen dat de zon op de vierde dag werd geschapen. Jezus, het Licht, de Zoon was er al. Terwijl God's Geest, de Ruach HaKodesh, over de wateren zweefde. Alle drie, samen aanwezig. Meteen vanaf het begin. 

Wij leggen het zo uit. Het scheppingsverhaal is zo opgeschreven dat wanneer je op aarde staat het zag gebeuren. Logisch dat de zon er eerst was, maar je zag hem niet vanaf de aarde.

19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als iemand wedergeboren wordt, ontvangt deze de Heilige Geest. De Heilige Geest laat je niet dwalen en zal je attenderen op misleiding

Dus zou ik maar eens achter mn oor krabbelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Prediker 9:5-6, v10 zegt:
De levenden weten dat zij sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun nagedachtenis is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is al vergaan. Het graf waar degenen heengaan die gestorven zijn, dáár is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid (Pre 9:10).

Met de geopenbaarde kennis van toen dacht men zo over de zaken. Maar God openbaarde ons steeds meer omtrent het hiernamaals, met als bijzonder nauwkeurige openbaring die van het verhaal over de rijke man en de bedelaar Lazarus, zoals gelezen kan worden in Lukas 16:19-31. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Hun leer over de hemelse regering van 144000 klopt ook niet.

Heb je het wel eens goed bestudeerd? Ik wel namelijk, en je ziet het door het hele NT heen.

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

met als bijzonder nauwkeurige openbaring die van het verhaal over de rijke man en de bedelaar Lazarus, zoals gelezen kan worden in Lukas 16:19-31. 

Deze gelijkenis is uiterst symbolisch en moet je zien in de tijd van Jezus. Jij ziet er een hel in, terwijl er iets heel anders mee wordt bedoeld. Zelfs de paus geeft dit toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

"Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven Joh.11:25"

Er is van dood gaan geen sprake meer, als je Jezus hebt aangenomen.

Wat Johannes 3:16 betreft, Jezus is ook de eerste die de dood overwon.

Over Hem staat ook dat Hij het evangelie verkondigde aan de mensen in het dodenrijk, tussen zijn dood en opstanding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Deze gelijkenis is uiterst symbolisch

Inderdaad, dat is het volgens mij ook (gezien Mattheüs 13:34, 35). Maar wat is een gelijkenis? Een gelijkenis is een illustratie van een bepaalde WAARHEID! Welke waarheid zou de Heer Jezus hier proberen te illustreren als er helemaal geen bewuste plaats van bestraffing of zegen zou bestaan?! Is Lukas 16 dan een gelijkenis voor iets wat niet bestaat?! Hoe kunnen mensen toch zo onredelijk zijn!

6 minuten geleden zei sjako:

Zelfs de paus geeft dit toe.

Dus omdat de paus dit toegeeft zou ik mij de oren van het hoofd moeten krabben? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:
6 uur geleden zei Ricky Tjin:

Toen Lazarus overleden was, werd dat door de Heere Jezus benadrukt als dat hij was ingeslapen (Johannes 11:11). Als mensen overlijden komen ze in een geestelijke slaaptoestand. Bij de opstanding zullen degenen die overleden zijn weer worden opgewekt uit hun geestelijke slaaptoestand.

Wat bedoel je met geestelijke slaaptoestand?

Met "geestelijke slaaptoestand" m.b.t. Johannes 11:11, bedoel ik dat mensen die overleden zijn, geestelijk zijn ingeslapen tot de opstanding der doden, bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Uitzonderingen zijn volgens de Bijbel ook mogelijk, aangezien Jezus Christus Zijn discipelen uitzond en hun de opdracht gaf om zieken te genezen, melaatsen te reinigen, doden op te wekken en demonen uit te drijven (Mattheüs 10:8).

Dat mensen geestelijk zijn ingeslapen, wordt uitgebreider beschreven in Prediker 9:5-6, dat ze zich als doden nergens bewust van zijn en dat de doden helemaal niets weten, en zij hun nagedachtenis zijn vergeten, alsmede dat ook hun liefde, hun haat, en ook hun afgunst zijn vergaan.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Heb je het wel eens goed bestudeerd? Ik wel namelijk, en je ziet het door het hele NT heen.

 

God zal Zijn volk Israël nooit loslaten. Uit dit volk komen de 144000. Wat ik nog onderzoek is of we dit getal echt letterlijk moeten nemen. Want in de hemel staat ook geen letterlijke berg met een lam erop. 

Ik heb Israël ook in gedachten lange tijd verworpen maar ben me gaan realiseren dat anderen mij dat ingefluisterd hadden. Als je voor jezelf, onbevooroordeeld, de schrift gaat lezen is Israël nooit verworpen, slechts tijdelijk gesluierd zodat de volheid der heidenen kan binnenkomen. Daarna wordt de bruidssluier weggenomen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Prediker 9:5-6, dat ze zich als doden nergens bewust van zijn en dat de doden helemaal niets weten, en zij hun nagedachtenis zijn vergeten, alsmede dat ook hun liefde, hun haat, en ook hun afgunst zijn vergaan.

Als het in context gelezen wordt, gaat het over de materiële wereld en al wat onder de zon geschied.

5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.

6 Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.

19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Inderdaad, dat is het volgens mij ook (gezien Mattheüs 13:34, 35). Maar wat is een gelijkenis? Een gelijkenis is een illustratie van een bepaalde WAARHEID! Welke waarheid zou de Heer Jezus hier proberen te illustreren als er helemaal geen bewuste plaats van bestraffing of zegen zou bestaan?! Is Lukas 16 dan een gelijkenis voor iets wat niet bestaat?! Hoe kunnen mensen toch zo onredelijk zijn!

Prediker spreekt over de materiële wereld, Jezus zijnde God geeft ons een blik in de immateriële wereld, beide hebben gelijk.

Kortsamengevat wij weten niets meer van de materiële wereld, echter is ons lot gelijk beslist in het immateriële en weten we waar we zijn.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Thinkfree:

Prediker spreekt over de materiële wereld, Jezus zijnde God geeft ons een blik in de immateriële wereld, beide hebben gelijk.

Kortsamengevat wij weten niets meer van de materiële wereld, echter is ons lot gelijk beslist in het immateriële en weten we waar we zijn.

Het gaat mij niet om verschil tussen materieel en immaterieel. Het gaat mij om de de toestand in het immateriële.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:
10 minuten geleden zei Thinkfree:

Prediker spreekt over de materiële wereld, Jezus zijnde God geeft ons een blik in de immateriële wereld, beide hebben gelijk.

Kortsamengevat wij weten niets meer van de materiële wereld, echter is ons lot gelijk beslist in het immateriële en weten we waar we zijn.

Het gaat mij niet om verschil tussen materieel en immaterieel. Het gaat mij om de de toestand in het immateriële.

Wat gebeurt er volgens jou tussen het moment van het overlijden en de opstanding der doden bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thinkfree:

Echter zullen lichaam en geest nog samen komen op de jongste dag.

Ja, we zijn nog niet gelijk af als we dood gaan. Althans in aardse termen gesproken. Geen idee hoe dit zich in de praktijk brengt daar waar geen tijd bestaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid