Spring naar bijdragen

Collectieve schuld van de mens tegenover God


Aanbevolen berichten

Op 20-9-2020 om 16:17 zei Dat beloof ik:

Dat er geen sprake is zijn van een schuld die mensen hebben; laat staan van een 'collectieve schuld'.

Bijzonder aandachtspunt is dat nu net de vermeende epistemologische obstakels schijnbaar een dergelijk onderzoek verhinderen, wat simultaan door het ‘spelen’ met biflatie steeds transparanter wordt, en eigenlijk gewoon basiskennis is, hoe paradoxaal of bevreemdend ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 890
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ja, dat snap ik wel. Het onderwerp is eigenlijk te groot voor een forum. Vooral als blijkt dat men vrijwel direct reageert op een woord of opmerking, die alleen te verstaan is in de context van niet a

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent

Posted Images

Op 20-9-2020 om 15:53 zei Jurriën Sr.:

Waar vind je dat Adam (en Eva) de hof moesten "beheren en bewaken?" 

Onwetendheid is een beetje als zeggen dat kwantumfysica uitgevonden werd in de 20ste eeuw en denken dat er vroeger geen atomen bestonden, maar wel het percentage van de kiesdrempel hoog genoeg plaatsen zodat niemand zich buigt over het feit dat geld van nature neutraal is, als een abstract idee dat gematerialiseerd werd en ons aan kunnen hechten. De GGZ reageert hierop met het Jahori-venster, enkel voor wie het de interesse geniet en in verbijstering het geheel beschouwt, angstvallig hoopvol.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei strukton:

Jezus, heeft verzoening gedaan aan het kruis, tot vergeving van zonden. Maar het is wel zo , dat je de kruisverdiensten van Jezus moet geloven. En belijden in je leven.

Fascinerend is een wereldbeeld waarbij op metaniveau allerhande geldproblemen verdwijnen als sneeuw voor de zon en in de onderliggende sferen een strijd woedt die vanuit dat standpunt als tragisch absurd kan gepercipieerd worden, een stelling die rationeel doordacht eenvoudig kan onderbouwd worden door basiskennis in herinnering te brengen. Maar dat is strikt theoretisch, een kwestie van perceptie die dan wel voor iedereen toegankelijk is maar geen aandacht geniet, zelfs verworpen op manieren die niet laten vermoeden dat diverse adviezen naar intrinsieke kracht en doeltreffendheid gerespecteerd worden, in hoeverre gekend tenminste.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2020 om 14:56 zei Jurriën Sr.:

Wat zijn jullie gedachten hierover?

Ken je dat, het is zolang dan dat het breed is? Het is bijna ongeloofwaardig maar wel in lijn met wat Einstein in een aantal citaten naliet, als we deflatie zouden toepassen dan komt er spontaan neutraal geld vrij, wat finaal hetzelfde is dan schuldvrij geld drukken. En goede manier om dit onbegrijpelijk te maken is door er een aantal epistemologische obstakels aan toe te voegen, de logica raakt dan zoek en de verwarring en bijhorend tumult wordt op de spits gedreven, onbewust en onwetend hierover. En over wat gaat het uiteindelijk, over eenvoud en kleine dingen misschien?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2020 om 14:56 zei Jurriën Sr.:

De traditionele verzoeningsleer is gebaseerd op de aanname van een collectieve schuld die de mensheid heeft ten opzichte van God. Ik vraag me af op welke Bijbelse gronden een dergelijke schuld kan worden aangetoond of onderbouwd. Kort door de bocht is de vraag deze: "Wat is de mens (collectief) ten opzichte van God schuldig? En hoe onderbouwt de Bijbel dit?" Wat zijn jullie gedachten hierover?

Een paradigmashift impliceert perioden van onzekerheid en kritische instabiliteit in de aanloop naar een ommekeer of doorstart naar een nieuwe periode, wat deze coronatijden in een heel ander daglicht stelt. Hoop slaat echter om in weerzin en voeling met het collectieve verdriet wanneer we naar de alternatieven kijken die we al eeuwen over het hoofd gezien hebben, maar ook geen begrip voor vinden, ondanks zo prominent en kristalhelder voor wie het aandacht schenkt, bijna ongeloofwaardig dat zoiets überhaupt kan.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-9-2020 om 18:03 zei Jurriën Sr.:

Dat we 'neiging tot ongehoorzaamheid' hebben geërfd, vind ik een onterechte (dogmatische!) aanname.

Wie middels een aantal voor iedereen beschikbare GGZ-technieken tragisch absurde systemen tot onderwerp van gedegen herstelonderzoek maakt, zal hierna beslist willen opmerken dat conform taalgebruik deze trend volgt waar geen doorkomen aan is. In deze zin wordt zowat elk doordacht of herstellend alternatief als onmogelijk realiseerbaar geacht, niet door het gemis aan informatie maar door het element van systeemovermacht waarover zelden dieper wordt nagedacht. De paradox wil echter dat oplossingen voor tragisch absurde systemen al even absurd lijken, de verwondering is dan ook groots dat net hierin veel hoop gevonden kan worden, wat pas gezien kan worden na herstel van de logica die in tragisch absurde systemen ontbreekt. Pijnlijk de beleving, zonder aandacht of onderzoek kunnen we dit niet weten, na onderzoek verworpen en geklasseerd als dwaas middels beoordelingsmodellen die geen rekening houden met de resultaten die in alle meer dan begrijpelijke angst en bezorgdheid worden aangeleverd tot nader onderzoek. Tragisch absurd is binnen deze context geen scheldwoord maar de geijkte term die kan gebruikt worden voor systemen waarin een loopje wordt genomen met het rationele verstand, en daarom ook menselijke logica, zelfs wanneer dat in alle onbewuste onwetendheid zou geschieden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Strukton is blijkbaar een nieuw lid van ons ‘Christelijk’ Forum. Welkom! 

Welke indruk laat dit bij hem achter? Bladzijde na bladzijde met berichten van een schrijver die met de grootst mogelijke nonsense praktisch altijd buiten het topic reageert, maar ook nog blijk geeft van een chronisch tekort aan begrip waar het in het christelijk denken nu werkelijk om gaat.

Als je me niet gelooft, blader dan maar eens terug in dit topic. Maar schakel eerst TTC uit; je ziet dan precies wat ik bedoel.

DDE034E4-2039-43F7-AA94-7AE4E7EF99C3.jpeg

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Maar schakel eerst TTC uit; je ziet dan precies wat ik bedoel.

Niet alleen TTC maar alle mystici met hun vage gerotzooi wat niks met christendom heeft uit te staan. Mystiek getrol, scheten in lege flessen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Strukton is blijkbaar een nieuw lid van ons ‘Christelijk’ Forum. Welkom! 

https://credible.nl/profile/4539-strukton/ staat al een tijdje geregistreerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Maar schakel eerst TTC uit; je ziet dan precies wat ik bedoel.

Zo gaat het met mensen die niet tot twee kunnen tellen, dan zie je precies wat er in werkelijkheid gebeurt. :)

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet alleen TTC maar alle mystici met hun vage gerotzooi wat niks met christendom heeft uit te staan. Mystiek getrol, scheten in lege flessen.

Aha-erlebnis betekent letterlijk aha-ervaring. Bij deze uitdrukking wordt verwezen naar het moment waarop men nieuwe inzichten verkrijgt. Een aha-erlebnis vindt vaak plaats op een moment dat er een oplossing is gevonden voor een probleem of op een moment dat iets opeens duidelijk wordt. Een aha-erlebnis vindt meestal onverwachts plaats en is vaak een klein detail van een groter geheel waardoor men opeens op andere inzichten komt. Bij een aha-erlebnis valt alles in één keer op z'n plaats.

12 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Welke indruk laat dit bij hem achter? Bladzijde na bladzijde met berichten van een schrijver die met de grootst mogelijke nonsense praktisch altijd buiten het topic reageert, maar ook nog blijk geeft van een chronisch tekort aan begrip waar het in het christelijk denken nu werkelijk om gaat.

Je weet nog steeds niet wat er bedoeld wordt met non-lineaire attractors, zelfs niet na 46 jaar? Erg, we hebben werkelijk compassie met je, maar het is nooit te laat, zie de wereld. 

23 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Als je me niet gelooft, blader dan maar eens terug in dit topic.

Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij zal heersen over het Al."

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Thinkfree:

https://credible.nl/profile/4539-strukton/ staat al een tijdje geregistreerd.

Oh, ik keek naar z’n activiteit. Dat maakt het alleen maar erger, vind ik.

Heeft ‘ie eindelijk de moed gevonden om een 4e bericht te schrijven, gaat onze plaatselijke, chronisch nietszeggende, veelschrijver er direct en met maar liefst 4 van zijn kenmerkende berichten overheen.

Over de moed ontnemen gesproken. Zo krijg je dit forum toch nooit in de goede richting in beweging?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Mijns inziens ligt dat aan wat jezelf dan brengt als je de goede richting op wilt.

Je zet TTC in de negeer, dan ben je toch van hem af?

Wat is je probleem dan.

Dat constante nietszeggende gezanik, dat is het probleem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Oh, ik keek naar z’n activiteit. Dat maakt het alleen maar erger, vind ik. Heeft ‘ie eindelijk de moed gevonden om een 4e bericht te schrijven, gaat onze plaatselijke, chronisch nietszeggende, veelschrijver er direct en met maar liefst 4 van zijn kenmerkende berichten overheen. Over de moed ontnemen gesproken. Zo krijg je dit forum toch nooit in de goede richting in beweging?

Lukt het je niet zo goed? :)

4 minuten geleden zei thom:

Mijns inziens ligt dat aan wat jezelf dan brengt als je de goede richting op wilt. Je zet TTC in de negeer, dan ben je toch van hem af? Wat is je probleem dan.

Het probleem is gekend, dat is het probleem niet. :)

3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat constante nietszeggende gezanik, dat is het probleem.

Tegen wie zeg je het, de centrale boodschap van Jezus van Nazareth was dat Gods nieuwe wereld op het punt stond aan te breken, hoe lang gaan ze het nog volhouden? :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Het zegt mij meer als constante nietszeggende veroordeling.

Een klein kind van 7 dagen is nog onbevangen, nog niet opgezadeld met de bagage van de cultuur. Het speelt geen toneel en is zichzelf. Het heeft noch valse behoeften, noch bezit. Het kent verleden, noch toekomst en kent geen angsten, problemen of zorgen. Het leeft in het nu en is mannelijk noch vrouwelijk in gedrag. Het kent niet de gespletenheid en onechtheid van de volwassenen. Als je echt wil leven moet je dus worden als de kinderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Mijns inziens ligt dat aan wat jezelf dan brengt als je de goede richting op wilt.

Je zet TTC in de negeer, dan ben je toch van hem af?

Wat is je probleem dan.

Ik probeer altijd ‘on topic’ en in normale bewoordingen te reageren. Als jij denkt dat het niet zo is, dan graag voorbeelden. Waar mogelijk zal ik mezelf op dat punt dan verbeteren.

Ik heb TTC (en nog drie anderen waaronder jij) genegeerd. Maar zo nu en dan kijk ik of dat, mijn inziens, nog terecht is.

Ik heb daarmee geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen direct het voordeel van de negeer-functie in de gaten heeft. Ikzelf vind het een verademing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Ik probeer altijd ‘on topic’ en in normale bewoordingen te reageren. Als jij denkt dat het niet zo is, dan graag voorbeelden. Waar mogelijk zal ik mezelf op dat punt dan verbeteren. Ik heb TTC (en nog drie anderen waaronder jij) genegeerd. Maar zo nu en dan kijk ik of dat, mijn inziens, nog terecht is. Ik heb daarmee geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen direct het voordeel van de negeer-functie in de gaten heeft. Ikzelf vind het een verademing.

Hier is onze meester weer, tot je een vraag on topic stelt die voeling heeft met het leven van mensen, totaal gemis aan inlevingsvermogen. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Ik probeer altijd ‘on topic’ en in normale bewoordingen te reageren. Als jij denkt dat het niet zo is, dan graag voorbeelden. Waar mogelijk zal ik mezelf op dat punt dan verbeteren.

Ik denk niet dat dat niet zo is dat je in normale bewoordingen reageert. Dat doe ik ook altijd.

Echter, mijn woorden worden niet altijd begrepen. 

En om dan in de negeer gezet worden zonder te willen begrijpen, is een punt van verbetering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei TTC:

Tegen wie zeg je het, de centrale boodschap van Jezus van Nazareth was dat Gods nieuwe wereld op het punt stond aan te breken, hoe lang gaan ze het nog volhouden? :)

Zie, nu even God benoemen om het zogenaamd relevant te laten lijken. Dat gedonder, gedram, gelazer, geleuter, gemaal, gemekker, gemier, gemieter, gewauwel, gezaag, gezeik, gezever, geklaag, geleuter, geleur en gezeur van jullie Willie wartalen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:
11 minuten geleden zei TTC:

Tegen wie zeg je het, de centrale boodschap van Jezus van Nazareth was dat Gods nieuwe wereld op het punt stond aan te breken, hoe lang gaan ze het nog volhouden? :)

Zie, nu even God benoemen om het zogenaamd relevant te laten lijken. Dat gedonder, gedram, gelazer, geleuter, gemaal, gemekker, gemier, gemieter, gewauwel, gezaag, gezeik, gezeur, gezever, geklaag, geleuter, geleur en gezeur van jullie Willie wartalen.

Constant nietszeggende veroordeling.. :-) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zie, nu even God benoemen om het zogenaamd relevant te laten lijken. Dat gedonder, gedram, gelazer, geleuter, gemaal, gemekker, gemier, gemieter, gewauwel, gezaag, gezeik, gezeur, gezever, geklaag, geleuter, geleur en gezeur van jullie Willie wartalen.

Hilariteit alom, als schuldenbergen het product zijn van het menselijke denken, dan zijn ze morgen weg door dat denken ook te gebruiken. Maar eerst moeten we nog proberen de schuldigen te vinden, zelfs wanneer we daar God voor de rechter moeten dagen, oneindig gaat het verder, gedonder, gedram, gelazer, geleuter, gemaal, gemekker, gemier, gemieter, gewauwel, gezaag, gezeik, gezeur, gezever, geklaag, geleuter, geleur en gezeur van jullie, en in eenvoud en kleine dingen werd het antwoord al gegeven. :)

9 minuten geleden zei thom:

Ik denk niet dat dat niet zo is dat je in normale bewoordingen reageert. Dat doe ik ook altijd. Echter, mijn woorden worden niet altijd begrepen. En om dan in de negeer gezet worden zonder te willen begrijpen, is een punt van verbetering.

Jezus sprak: "Herken wat voor uw aangezicht is, en wat verborgen is voor u zal u duidelijk worden. Want niets is verborgen wat niet geopenbaard zal worden."

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Niet alleen TTC maar alle mystici met hun vage gerotzooi wat niks met christendom heeft uit te staan. Mystiek getrol, scheten in lege flessen.

Constant nietszeggend oordelen.

Wat is jouw boodschap hier Kaasjeskruid?

Alles in jouw vormpje proppen?

En wat niet past afhouwen?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Ik denk niet dat dat niet zo is dat je in normale bewoordingen reageert. Dat doe ik ook altijd.

Echter, mijn woorden worden niet altijd begrepen. 

En om dan in de negeer gezet worden zonder te willen begrijpen, is een punt van verbetering.

Waarom laat je dat 2x niet, niet weg uit je eerste zin?

Vraagje: Denk je dat wat je in de tweede zin zegt, ook niet voor een ander kan gelden?

Ik heb je in de negeer gezet, omdat je over het algemeen met drogredenaties reageert. Is overigens praktijk op een forum. En ik heb geen behoefte meer om mijn tijd met het beantwoorden van strijdvragen te verdoen. Ik zoek dus naar vragen en antwoorden die mij oprecht voorkomen. En, ja, dat is een subjectief proces. Het zij zo.

Zo nu en dan bekijk is jouw berichten en beoordeel die dan op bovengenoemde criteria. Vandaar dat ik inga op dat wat je recentelijk in dit topic schreef. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid