Spring naar bijdragen

Geloof; en waar is God


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

7 uur geleden zei Dat beloof ik:
14 uur geleden zei Thinkfree:

dat een atheïst mij gaat vertellen hoe ik het vers moet interpreteren?

Maar nee deze uitleg is niet juist.

Kennelijk is dat toch wel nodig.... Het gaat om een aantal verzen, 4 of 5 dacht ik,  niet om één. Het eerste begin met de woorden: Oordeel niet opdat je niet beoordeeld wordt. Het gaat dus niet om een uitleg,  maar simpelweg om wat er staat.  Het is niet de eerste keer  dat een atheïst en gelovige er op moet wijzen dat hij niet weet wat er in de bijbel staat,  en het zal ook niet de laatste keer zijn.

Als je een atheïst bent, waarom heb je dan eigenlijk een Bijbel?

En wat trekt jou als atheïst aan, tot dit christelijk forum?

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Kaasjeskruid:
18 uur geleden zei Ricky Tjin:

Sommige mensen zeggen weleens: "Als je één vinger naar de andere wijst, wijzen er 3 naar jezelf.".

Goed opletten dus of er bij jezelf niet het e.e.a. is aan te merken voordat je op de ander afstapt. Die drie vingers verplichten je er toe.

Wat goed opletten betreft, of er bij onszelf niet het e.e.a. is aan te merken, mogen anderen dát ook doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Gaitema:

Geloof moeten we ook echt krijgen. In die zin van, dat we het van God gaan verwachten in ons leven.

Hoe kun je geloof dan verwachten en het nog niet hebben? 

 

16 minuten geleden zei Gaitema:

Geloof moeten we ook echt krijgen. In die zin van, dat we het van God gaan verwachten in ons leven.

Hoe komt iemand tot geloof? Doet ie dat zelf of doet God dat? 

En als God het doet, waarom dan niet bij iedereen? Moet iemand aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat God geloof aan iemand geeft?

Ik las hier ergens dat er een verschil gemaakt wordt tussen geloof van God en geloof in God. Had ik nooit over nagedacht. Gaat mij eerlijk gezegd ook te ver. Ik wil geloven dat geloof en berouw iets is waar de gelovige zelf een grote rol in speelt. En dat bekering een proces is waar God het overneemt. 

Er zal wel een overlap in deze processen mogelijk zijn. Waarbij jezelf afneemt en God toeneemt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Hermanos2:

Hoe kun je geloof dan verwachten en het nog niet hebben? 

 

Hoe komt iemand tot geloof? Doet ie dat zelf of doet God dat? 

En als God het doet, waarom dan niet bij iedereen? Moet iemand aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat God geloof aan iemand geeft?

Ik las hier ergens dat er een verschil gemaakt wordt tussen geloof van God en geloof in God. Had ik nooit over nagedacht. Gaat mij eerlijk gezegd ook te ver. Ik wil geloven dat geloof en berouw iets is waar de gelovige zelf een grote rol in speelt. En dat bekering een proces is waar God het overneemt. 

Er zal wel een overlap in deze processen mogelijk zijn. Waarbij jezelf afneemt en God toeneemt. 

Ik geloof dat geloof van twee kanten komt. God verharde immers het hart van de Farao en verblindt het joodse volk ten gunste van ons. Maar altijd geeft Hij geloof aan.. "de rechtvaardigen". Wie zoekt, die vindt. God laat zich vinden.

 

Paulus kreeg een Damascuservaring. Hem overkwam dat, maar de Kameling was opzoek, net als Zacheus de Tollenaar. 

 

Ook Paulus streefde wel naar de waarheid, toen hij naar Damascus ging.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Gaitema:

Ik geloof dat geloof van twee kanten komt. God verharde immers het hart van de Farao en verblindt het joodse volk ten gunste van ons. Maar altijd geeft Hij geloof aan.. "de rechtvaardigen". Wie zoekt, die vindt. God laat zich vinden.

Geeft Hij geloof aan de rechtvaardigen of word je gerechtvaardigd door geloof? 

Het eerste ruikt bijna ernaar alsof je het verdienen kan. 

Terwijl ik daar toch ook over blijf nadenken omdat het nieuwe testament duidelijk gelovigen oproept tot goede werken. In dienst van je medemens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik las hier ergens dat er een verschil gemaakt wordt tussen geloof van God en geloof in God. Had ik nooit over nagedacht. Gaat mij eerlijk gezegd ook te ver. Ik wil geloven dat geloof en berouw iets is waar de gelovige zelf een grote rol in speelt. En dat bekering een proces is waar God het overneemt. 

Tja, maar als het gewoon in de Bijbel staat; het geloof van Jezus Christus, dan moeten de ogen open. Dan wordt het opeens een innerlijke bewustwording dat Hij in ons is, en het proces om Hem gaat in plaats van ons.

Dan is geloven in, opeens geloven in het geloof van. Dan wordt het fundament voelbaar, dan worden de werken opeens reëel; Daar is wat in mij, dat aandacht vraagt.. dat van Hem is; uit God geboren.

Dan valt elke dogmatiek in elkaar als een kaartenhuis.

Niets van jou bij, schrijf ik wel eens. En alles wat van jou is, moet opgelost. In Hem.

Dan wordt de tekst ook duidelijk, de teksten; Hij komt tot het Zijne. Dat is tot wat van Hem is. :-) 

En dan leest de tekst van Kaasjeskruid hieronder in de reactie anders in de SV, omdat er staat; het geloof van Jezus Christus. Dan valt de tekst meer op Zijn plek, vind ik.

 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Alles door Hem, in ons.

En dat is dan een omslag/inkering/180 graden om, in het denken, voelen en willen.

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

Geeft Hij geloof aan de rechtvaardigen of word je gerechtvaardigd door geloof? 

Het eerste ruikt bijna ernaar alsof je het verdienen kan. 

Terwijl ik daar toch ook over blijf nadenken omdat het nieuwe testament duidelijk gelovigen oproept tot goede werken. In dienst van je medemens. 

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Rom.3:21-28, HSV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Rom.3:21-28, HSV)

Kleine toevoeging

Jakobus 2:17
Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

Jakobus 2:20
Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

Jakobus 2:26
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Jakobus 5:20
Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Kleine toevoeging

Jakobus 2:17
Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.

Jakobus 2:20
Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

Jakobus 2:26
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

Jakobus 5:20
Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken

Allemaal werken uit dankbaarheid, heeft niets met verdienen van gerechtigheid te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Hermanos2:

Geeft Hij geloof aan de rechtvaardigen of word je gerechtvaardigd door geloof? 

Het eerste ruikt bijna ernaar alsof je het verdienen kan. 

Terwijl ik daar toch ook over blijf nadenken omdat het nieuwe testament duidelijk gelovigen oproept tot goede werken. In dienst van je medemens. 

Niet je daden, maar je geloof maakt je rechtvaardig. Maar je begint toch ook met het geloif in status, geld en macht of in het goede, denk ik.

Ik moet ook weer aan Psalm 119 denken.

 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei thom:

Tja, maar als het gewoon in de Bijbel staat; het geloof van Jezus Christus, dan moeten de ogen open. Dan wordt het opeens een innerlijke bewustwording dat Hij in ons is, en het proces om Hem gaat in plaats van ons.

Dan is geloven in, opeens geloven in het geloof van. Dan wordt het fundament voelbaar, dan worden de werken opeens reëel; Daar is wat in mij, dat aandacht vraagt.. dat van Hem is; uit God geboren.

Dan valt elke dogmatiek in elkaar als een kaartenhuis.

Niets van jou bij, schrijf ik wel eens. En alles wat van jou is, moet opgelost. In Hem.

Dan wordt de tekst ook duidelijk, de teksten; Hij komt tot het Zijne. Dat is tot wat van Hem is. :-) 

En dan leest de tekst van Kaasjeskruid hieronder in de reactie anders in de SV, omdat er staat; het geloof van Jezus Christus. Dan valt de tekst meer op Zijn plek, vind ik.

 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Alles door Hem, in ons.

En dat is dan een omslag/inkering/180 graden om, in het denken, voelen en willen.

 

 

Waar wordt dan het begin gemaakt? Als het geloof van Christus komt en geheel door Christus gegeven wordt uit pure genade. Dan word ik gedwongen om te geloven dat niet iedereen gelijke kansen heeft en krijgt '' the elect'' toch weer een andere betekenis. 

40 minuten geleden zei thom:

Tja, maar als het gewoon in de Bijbel staat; het geloof van Jezus Christus, dan moeten de ogen open. Dan wordt het opeens een innerlijke bewustwording dat Hij in ons is, en het proces om Hem gaat in plaats van ons.

Dan is geloven in, opeens geloven in het geloof van. Dan wordt het fundament voelbaar, dan worden de werken opeens reëel; Daar is wat in mij, dat aandacht vraagt.. dat van Hem is; uit God geboren.

Dan valt elke dogmatiek in elkaar als een kaartenhuis.

Niets van jou bij, schrijf ik wel eens. En alles wat van jou is, moet opgelost. In Hem.

Dan wordt de tekst ook duidelijk, de teksten; Hij komt tot het Zijne. Dat is tot wat van Hem is. :-) 

En dan leest de tekst van Kaasjeskruid hieronder in de reactie anders in de SV, omdat er staat; het geloof van Jezus Christus. Dan valt de tekst meer op Zijn plek, vind ik.

 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Alles door Hem, in ons.

En dat is dan een omslag/inkering/180 graden om, in het denken, voelen en willen.

 

 

Afgezien van mijn vorige commentaar zie ik niet dat alles anders wordt als geloof in veranderd in geloof van. 

Ik krijg sterk de indruk dat je er dingen bij haalt die jij als zodanig ervaart. Maar die ik niet in de bijbel lees. Zelfs niet tussen de regels door. 

Ik zie de bijbel graag als een logisch boek, helder en duidelijk. Alle commentaren die heel diepgaand mysterieus enz zijn, maken de bijbel bijna filosofisch. Dan glipt het tussen mijn vingers weg. Verlies ik houvast. 

Met alle respect denk ik dat mijn manier van bijbel uitleg toegankelijker is dan de jouwe. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hermanos2:

Waar wordt dan het begin gemaakt? Als het geloof van Christus komt en geheel door Christus gegeven wordt uit pure genade. Dan word ik gedwongen om te geloven dat niet iedereen gelijke kansen heeft en krijgt '' the elect'' toch weer een andere betekenis

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

 

Er wordt geen begin gemaakt, er wordt een her-innering opgewekt, een goddelijke snaar geraakt, door het Woord, door het Licht zelf.

17 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik krijg sterk de indruk dat je er dingen bij haalt die jij als zodanig ervaart. Maar die ik niet in de bijbel lees. Zelfs niet tussen de regels door. 

Misschien komt dat nog dat je het anders kan lezen terwijl het er wél staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Rom.3:21-28, HSV)

En hoe kom je aan dat geloof? Wie geeft God geloof? Waarom krijgt de één wel geloof en de ander niet?

Paulus kreeg dat door een Damascuservaring.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei thom:

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

 

Er wordt geen begin gemaakt, er wordt een her-innering opgewekt, een goddelijke snaar geraakt, door het Woord, door het Licht zelf.

Misschien komt dat nog dat je het anders kan lezen terwijl het er wél staat.

Met jouw laatste opmerking maak je jouw manier van lezen superieur aan de mijne. 

Maar goed, misschien doe ik dat zelf ook wel door te beweren dat jij zo diep gaat dat je het alleen nog maar zelf begrijpt. 

Zolang we maar hetzelfde doel voor ogen houden: aanbidding van God. Hem erkennen als Schepper en Vader. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Allemaal werken uit dankbaarheid, heeft niets met verdienen van gerechtigheid te maken.

Het geeft aan dat eenmaal de gerechtigheid in Christus verkregen, men strijd tegen de zonde. Doet men dit niet heeft men een dood geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hermanos2:

Met jouw laatste opmerking maak je jouw manier van lezen superieur aan de mijne. 

Nee, anders.. kan lezen dan dat het er wél staat. Het staat er wel, maar kan anders geïnterpreteerd worden.

Je schreef immers;

1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik krijg sterk de indruk dat je er dingen bij haalt die jij als zodanig ervaart. Maar die ik niet in de bijbel lees. Zelfs niet tussen de regels door. 

 

30 minuten geleden zei Hermanos2:

Zolang we maar hetzelfde doel voor ogen houden: aanbidding van God. Hem erkennen als Schepper en Vader. 

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan, als Hij aanbeden wordt.

Het schijnt nogal voor verwarring te zorgen; Thinkfree beweert boven, en Ricky kapt met reageren dan.

1 Kor. 6 (SV)

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:
2 uur geleden zei Hermanos2:

Hoe komt iemand tot geloof? Doet ie dat zelf of doet God dat? 

En als God het doet, waarom dan niet bij iedereen? Moet iemand aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat God geloof aan iemand geeft?

Ik las hier ergens dat er een verschil gemaakt wordt tussen geloof van God en geloof in God. Gaat mij eerlijk gezegd ook te ver. Ik wil geloven dat geloof en berouw iets is waar de gelovige zelf een grote rol in speelt. En dat bekering een proces is waar God het overneemt. 

Er zal wel een overlap in deze processen mogelijk zijn. Waarbij jezelf afneemt en God toeneemt. 

Ik geloof dat geloof van twee kanten komt.

Geloof komt inderdaad van twee kanten. Geloof is in het algemeen een samenwerking ofwel een relatie tussen de individu en de god waar hij/zij in gelooft.

Het Bijbelse geloof is een samenwerking ofwel een relatie tussen de God van de Bijbel en iedere gelovige individu, die in Jezus Christus gelooft.

Het Bijbelse geloof is door (het horen van) het Woord van God (Romeinen 10:17).

De gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:1-9, v18-23)
Wat het geloof betreft, dienen we rekening te houden met de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13:1-9, v18-23), waarbij het woord dat gezaaid wordt, niet persé vrucht hoeft te dragen in het leven van degenen die het Woord horen:

  • Als het Woord van het Koninkrijk door iemand wordt gehoord, die het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt hetgeen weg wat in zijn hart was gezaaid (Mat 13:19).
  • Er zijn ook mensen die het Woord van het Koninkrijk horen en dat meteen met vreugde ontvangen, maar die echter geen wortel in zichzelf hebben. Dat zijn mensen van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, dan struikelen ze meteen (Mat 13:20-21).
  • Er zijn ook mensen die het Woord van het Koninkrijk horen, maar dat bij hun het Woord verstikt en het onvruchtbaar wordt, door de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom (Mat 13:22).
  • Degenen bij wie het Woord van het Koninkrijk in de goede aarde is gezaaid, zijn degenen die het Woord horen en begrijpen, alsmede ook vrucht dragen en voortbrengen; de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig (Mat 13:23).
bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Hermanos2:

Geeft Hij geloof aan de rechtvaardigen of word je gerechtvaardigd door geloof? 

Het eerste ruikt bijna ernaar alsof je het verdienen kan. 

Terwijl ik daar toch ook over blijf nadenken omdat het nieuwe testament duidelijk gelovigen oproept tot goede werken. In dienst van je medemens. 

Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. (Rom.3:21-28, HSV)

Kun je óók persoonlijk toelichten, wat dit Bijbelgedeelte van doen heeft met het antwoord van @Hermanos2?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Nee, anders.. kan lezen dan dat het er wél staat. Het staat er wel, maar kan anders geïnterpreteerd worden.

Je schreef immers;

 

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan, als Hij aanbeden wordt.

Het schijnt nogal voor verwarring te zorgen; Thinkfree beweert boven, en Ricky kapt met reageren dan.

1 Kor. 6 (SV)

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Ik weet dat God bestaat maar de vraag waar Hij is vind ik een lastige. Ik wil Hem niet binden aan een plaats. 

God is! 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid