Spring naar bijdragen

De macht van begeerte


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 75
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Romeinen 11: 17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geent zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 Beroem u dan niet tegen

Het verhaal gaat over angst voor het Koninkrijk van Jezus en de gevolgen die het kan hebben voor wie Jezus willen volgen.

Ik snap dat ik een te seculiere blik hierop heb, maar Johannes heeft niks te zeggen over hoe andere mensen hun relatie indelen. Al moet je natuurlijk een hedendaagse visie op relaties niet projecteren

17 uur geleden zei Wouter Philippaerts:
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

@Wouter Philippaerts, Kun je aangeven welk nut het heeft om elke dat een nieuwe tekst te plaatsen, zonder dat je er verder nog op reageert ? 

ik bereid mijn antwoorden voor. Over het begeren op zichzelf is het algemeen bekend dat Jak. 4:1-5 schrijft dat veel strijd en conflict het resultaat zijn van eigen hartstocht. God wil dat je hem en alleen hem eert bij alles wat je doet. Mat. 22.37. 1. Kor. 10.31

Dat is een stuk tekst. Maar kun je ook antwoorden op de vraag die ik stelde.  Het begint er nu op te lijken dat het je niets kan schelen wat mensen schrijven,  zolang jij maar kunt schrijven wat je in je hoofd hebt.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Wouter Philippaerts:

ik lees toch een aantal berichten die Martin Luther King Jr linken aan het profiel rokkenjager.

https://m.hln.be/nieuws/buitenland/geheim-fbi-dossier-martin-luther-king-had-dronken-orgieen-affaires-en-was-een-marxist~ae837ccf/

 

Het enige dat ik hier nog over kwijt wil is dat hij heel veel politieke vijanden had en, nadat hij niet middels intimidatie en omkoping te stoppen bleek, uiteindelijk is vermoord, net zoals nog een aantal anderen in die tijd die een bedreiging vormden voor de toenmalige machtselite (the Democratic Party, die immers de segregatie in stand wilde houden). Er staat trouwens ook in het bovenstaande rapport dat er geen bewijzen waren maar slechts geruchten. Dan moet je je toch wel gaan afvragen, als normaal denkend mens, waar die geruchten dan wel vandaan kwamen. Je hoeft die in ieder geval niet klakkeloos voor waar aan te nemen. Dat valt onder laster, vooral ook omdat hij zich niet kon of kan verdedigen. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Precies.

Het legt een bepaalde houding bloot die zelfs tot moord kan leiden. Bemoei je er vooral niet mee, want ik ben baas over mijn eigen leven. Ni Dieu, ni maitre!

Volgens mij leert de bijbel dat alle mensen gelijk zijn. Mensen die denken dat ze namens God spreken en handelen zijn verre van vrij te pleiten als het gaat om tot moord leiden. Dus bespaar me dit...

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei DeThomas:

Volgens mij leert de bijbel dat alle mensen gelijk zijn.

De Bijbel leert het volgende. De man is aangesteld boven de vrouw, er is een uitverkoren volk, alle nakomelingen van verschillende volken worden vervloekt. Hoor je tot de groepen invaliden, gebochelden, dwergen, zieken, onwettige kinderen, vreemdelingen, castraten, kraamvrouwen en  menstruerende vrouwen, dan heb je echt pech, want niet heilig. In Deuteronomium 23 staat precies beschreven wie er niet welkom zijn bij God: gecastreerden, Moabieten, bastaarden.

Alleen het OT?
Nee hoor, in Romeinen 8 staat dat God tevoren heeft verordineerd wie er uitverkoren zijn.
Etc. Etc.

Kortom, je moet nogal erg kortzichtig zijn om te beweren dat volgens de Bijbel alle mensen gelijk zijn.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Kortom, je moet nogal erg kortzichtig zijn om te beweren dat volgens de Bijbel alle mensen gelijk zijn.

Als je uitgaat van een gedeelte als Romeinen 11 komt het er op neer dat er maar twee groepen zijn: Israël en 'de rest'; heidenen.

30 Want evenals gij* eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun** ongehoorzaamheid,

31 Zo zijn ook dezen** nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u* betoonde ontferming ook zij** thans ontferming zouden vinden.

32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

*: heidenen

**: Israël

Het Griekse grondwoord dat in deze verzen is weergegeven als 'ontferming' is 'eleeó'.

Citaat:

eleeó: medelijden of genade hebben, barmhartigheid betonen

Origineel Woord: ἐλεέω
Woordsoort: Werkwoord
Transliteratie: eleeó
Fonetische spelling: (el-eh-eh'-o)
Definitie: medelijden of barmhartigheid hebben, barmhartigheid betonen
Gebruik: ik heb medelijden met barmhartigheid.

Bron: https://biblehub.com/greek/1653.htm

Mijn eigen woorden:

Alle mensen hebben rood bloed en bruine poep.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Bastiaan73:

32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

De NCV vertaalt dit vers overigens zo:

32 Want God sluit allen samen op tot in onzeglijkheid, opdat Hij Zich over allen zou ontfermen.

Met het volgende commentaar erbij van A.E. Knoch, dit ter overweging:

Gods doelstelling omvat alle naties. Wat ook hun huidige houding ten opzicht van Hem mag zijn, het is allemaal onderdeel van Zijn plan en een voorbereiding voor het vertoon van Zijn mededogen. Hier hebben we de echte reden waarom allen, op hun beurt, koppig worden. God Zelf sluit hen er in op, niet opdat Hij hen kan veroordelen, maar opdat Hij een aanleiding mag hebben om Zijn mededogen te laten zien.

Bron: http://www.schriftwoord.nl/bijbel/NT/romeinen/romeinen11.htm

De NCV komt trouwens heel dicht bij de oorspronkelijke Griekse tekst:

Rom11-32.jpg

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Kortom, je moet nogal erg kortzichtig zijn om te beweren dat volgens de Bijbel alle mensen gelijk zijn.

Als je uitgaat van een gedeelte als Romeinen 11 komt het er op neer dat er maar twee groepen zijn: Israël en 'de rest'; heidenen.

Dat is zo, maar een andere discussie. Het ging me hier nu om de opmerking van @DeThomas  dat volgens de Bijbel alle mensen gelijk zouden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Peter79:

Klopt, zie Romeinen 1-3

Paulus doet in de eerste drie hoofdstukken uit de doeken waar het mis gaat in het leven van onbekeerde mensen. In hoofdstuk vier komt de noodzaak aan een oplossing voor dit probleem aan de orde: rechtvaardiging voor God en hoe dat te verkrijgen.

Mocht ik echter voor God komen te staan, dan staat daar een gerechtvaardigde. En volgens mij hebben die wel degelijk vele streepjes voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Paulus doet in de eerste drie hoofdstukken uit de doeken waar het mis gaat in het leven van onbekeerde mensen. In hoofdstuk vier komt de noodzaak aan een oplossing voor dit probleem aan de orde: rechtvaardiging voor God en hoe dat te verkrijgen.

Mocht ik echter voor God komen te staan, dan staat daar een gerechtvaardigde. En volgens mij hebben die wel degelijk vele streepjes voor.

Die verlossing ligt niet in jouzelf, maar in God op grond van zijn voornemen. In de huidige tijd maakt God geen onderscheid, want Hij laat het regenen over bozen en goeden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Peter79:

Die verlossing ligt niet in jouzelf, maar in God op grond van zijn voornemen. In de huidige tijd maakt God geen onderscheid, want Hij laat het regenen over bozen en goeden.

Daarmee implicerend dat God ook uit het joodse volk mensen predestineerde?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Romeinen 11:

17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geent zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,
18 Beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de wortel u.
19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geent zou worden.
20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!
21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.
22 Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden.
23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geent worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
24 Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Peter79:

Ja, het is door (middel van) het geloof dat mensen gered worden (o.a. Hebreeenbrief)

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. (1Tim.2:1-4, SV)

Lijkt me vrij expliciet sprake van een wilskwestie. God wil iets, namelijk dat elk mens zalig wordt. Maar er is iets dat dit verhindert, waardoor niet elk mens, maar slechts enkelen dit zullen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Goedertierenheid: 'chréstotés'.

Citaat:

chréstotés: goedheid, uitmuntendheid, oprechtheid

Oorspronkelijk woord: χρηστότης, τητος, ἡ
Deel van toespraak: zelfstandig naamwoord, vrouwelijke
transliteratie: chréstotés
Fonetische spelling: (khray-stot'-ace)
Definitie: goedheid, uitmuntendheid, oprechtheid
Gebruik: goedheid, oprechtheid, vriendelijkheid, zachtheid.

Bron: https://biblehub.com/greek/5544.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Lijkt me vrij expliciet sprake van een wilskwestie. God wil iets, namelijk dat elk mens zalig wordt. Maar er is iets dat dit verhindert, waardoor niet elk mens, maar slechts enkelen dit zullen worden.

Dus alle mensen zijn ook gelijk in de zin dat God wil dat allen zalig worden. Is het de zonde die dat tegenhoudt? De vrije wil? De uitverkiezing? In elk geval duidt gelijkheid in de Bijbel aan dat de ene mens niet meer recht heeft dan de andere mens op Gods ontferming. We zijn als mensen gelijk omdat we voor God gelijk zijn. En God heeft wel iets meer te zeggen dan dat we als mensen gelijk zijn. Hij kan ons ook inspireren, Hij kan appeleren aan iets wat in ons is, Hij bemoeit zich met ons zonder zich op te dringen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Peter79:

Die verlossing ligt niet in jouzelf, maar in God op grond van zijn voornemen. In de huidige tijd maakt God geen onderscheid, want Hij laat het regenen over bozen en goeden.

Dat wat verlost wil worden ligt wel in jouzelf.  Dat is van alle tijden en plaatsen. Wie zoekt en vindt het. De doortastende zoeker zou vinden, sprak Christus.

bewerkt door Johanwisdom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Peter79:

Dus alle mensen zijn ook gelijk in de zin dat God wil dat allen zalig worden. Is het de zonde die dat tegenhoudt?

Zondigen doe je bewust en heeft alles met willen te maken.

1 uur geleden zei Peter79:

De vrije wil?

Aannemelijk.

1 uur geleden zei Peter79:

De uitverkiezing?

Daar zou ik het accent niet op willen leggen. God weet alles en niets kan Hem verrassen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid