Spring naar bijdragen

Verwarring, escapisme en stigma


Aanbevolen berichten

Exploot ter ontleding/bespreking.

Dat mensen ernstig in verwarring kunnen raken vind ik meer dan begrijpelijk, zeker wanneer domeinen geëxploreerd worden waar onze identiteit in het gedrang komt. Tussen het lezen van een boek en dit zelf ervaren zit echter een hemelsbreed verschil, net zoals aanverwante lectuur ook tot de nodige verwarring kan leiden. Dwaling en misleiding is dan ook meer de regel dan uitzondering, met inbegrip van de twijfel en allerhande emoties die binnen een dergelijk proces als normaal kunnen geacht worden. En wie orde vindt in deze chaos ziet misschien nog heel andere dingen, aanvankelijk misschien vaag maar steeds helderder naarmate we dit onze aandacht geven. Maar dan komt het, goedwillend zal je diverse inzichten misschien ook willen doorgeven, om je iets later misschien te voelen als een angstige en gefrustreerde speelbal in een flipperkast, quasi letterlijk. Nee, dan maar liever niet, net zoals je vanaf dan elke dag getuige bent van weerzinwekkende omstandigheden om redenen die, net omwille van het herstel- en onderzoeksproces dat je gewetensvol doorlopen hebt, als haast onwaarschijnlijk gezien kunnen worden. En het is in de onmacht en eenzaamheid van het innerlijke weten dat het idee oprijst om voor euthanasie te kiezen, niet omdat je geen zin meer hebt om te leven maar door de ondraaglijke gedachte dat je niets kan doen aan de menselijke catastrofes die zich in een continue reeks aanbieden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 61
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

*Jij* wilde zo reageren kunnen toch?

Je zou wat vaker Prediker moeten lezen: zonder God is alles zinloos en weerzinwekkend en eindeloos vermoeiend. Zoals ook deze "discussie" eindeloos vermoeiend is. Als je echt er aan denkt er een einde

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Het is jouw goed recht om daar voor te kiezen.
Doe het alleen wel netjes en zadel anderen niet op met een rotzooi.
Het is al een bende genoeg op deze wereld.

Ik denk niet dat zelfmoord of aansporen tot zelfmoord een recht is neen.

Zelfs euthanasie gaat gepaard aan een hele procedure.

TTC is gewoon te goed voor deze wereld en draagt lasten die niet de zijne zijn. Beter verwerkt hij huidige lasten waarin hij zeker niet alleen staat. Maar wie niet vraagt kan niet ontvangen. De deur staat hier alleszins altijd open voor TTC, dag en nacht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Geloof, hier niet in een god, komt me over als een tweesnijdend zwaard, ik kan namelijk m’n geloof in iets zowel loslaten maar ook bekrachtigen. Met andere woorden, ik kan wat anderen mij vertellen a priori ook als ‘onwaar’ beschouwen om vervolgens op zoek te gaan naar een rationele onderbouwing voor het waarom van deze aangenomen ‘onwaarheid‘. Het zegt daarom niet dat het ook zal lukken maar het is vooral het zich stellen van bijkomende vragen dat hier primeert, om zodoende heel misschien ook tot antwoorden te komen die ons kunnen helpen om problemen op te lossen. Het doel hiervan is om een beter inhoudelijk begrip te vinden voor een aantal psychische ongemakken waar nogal wat lotgenoten mee te kampen hebben, en dat vervolgens aanbieden aan GGZ-experten binnen het kader van hun hernieuwde ambities en professionele werkzaamheden. Een en ander sluit aan bij het ‘open dialoog’ principe, zij het iets doordachter door eerst zelfstandig of in kleine groepjes na te denken over deze of gene kwestie. Maar misschien heb ik dat al teveel gedaan, van waaruit een en ander te verklaren valt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Net wat Fundamenteel schrijft; het is niet aan jou de wereld te redden willen.

Er is hierover een inzichtelijk verhaal om te kunnen overzien waar het willen veranderen toe leidt, en wat dat brengt.

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG2-iFtYzkAhWMUlAKHT0VBbMQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.metafora.ch%2Fdrie-poorten-van-de-wijsheid%2F&usg=AOvVaw0GrTJoidSEccJKbJYjdP1O

 

Zou ik nog wel mogen leven en zelfstandig nadenken?

Voor mensen die de goudstandaard willen herinvoeren is er goed nieuws, we kunnen immers ook een welbepaald klompje een waarde naar keuze toekennen en dat in een kluis bewaren. Het grootste probleem zal dan die waardebepaling worden, een doordenkertje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei TTC:

Het doel hiervan is om een beter inhoudelijk begrip te vinden voor een aantal psychische ongemakken waar nogal wat lotgenoten mee te kampen hebben, en dat vervolgens aanbieden aan GGZ-experten binnen het kader van hun hernieuwde ambities en professionele werkzaamheden. 

Zodat het valse ego - de ik die jij niet werkelijk bent - het blijft winnen in plaats van te sterven. "Kijk eens, zie je wel dat ik geen patiënt ben, ik heb geen probleem maar ben juist intelligenter dan jullie allemaal bij elkaar".

En nog liever vermoord je je lichaam dan te erkennen dat je dat valse ego niet bent. Nou, doen dan.  Dan zul je een eeuwigheid de desolate toestand moeten herbeleven die je hier geweigerd hebt aan te gaan. En jij vindt het nu al moeilijk.

Thom reikte je een Juweel van een tekst aan in die link. 

Jezus hing in niets meer dan een lendendoekje bloedend aan het kruis voor jou. Maar jij wilt zelfs het zogenaamde stigma niet dragen?  

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze hooggevoelige schizofrene ex-depressieveling was toen ze nog "gezond" was naast haar gewone werk ook paragnost/medium.  Overleden mensen verschenen met gemak en meestal spontaan aan mijn geestesoog, waardoor ik dat later (gratis) ben gaan inzetten voor mijn medemens, middels psychometrie (fotoreading en voorwerpen zoals een ring). En laat ik je dit nou zeggen: zelfmoordenaars komen BIJZONDER SLECHT terecht.  Als jij denkt  dat depressie op aarde erg is (en dat is het), welnu in het hiernamaals is het honderd maal erger en je kunt daar geen kant meer op. Niet alleen blijf je daar aan je eigen nare gevoelens overgeleverd, je krijgt die van anderen erbij. En daar kun je geen zelfmoord plegen. Je zit daar  voor eeuwig vast. 

Wat in de link van Tom staat is waarheid: " Tracht niet om je ervan af te wenden, want dan zou je veroordeeld worden om onophoudelijk dat te herbeleven wat je zou hebben proberen te ontvluchten. Meer kan ik je er niet over zeggen. Je moet dat allemaal in je vlees en je bloed ondervinden. Ga nu. Volg die weg, recht voor je."

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dolce Vita:

Zodat het valse ego - de ik die jij niet werkelijk bent - het blijft winnen in plaats van te sterven. "Kijk eens, zie je wel dat ik geen patiënt ben, ik heb geen probleem maar ben juist intelligenter dan jullie allemaal bij elkaar". En nog liever vermoord je je lichaam dan te erkennen dat je dat valse ego niet bent. Nou, doen dan.  Dan zul je een eeuwigheid de desolate toestand moeten herbeleven die je hier geweigerd hebt aan te gaan. En jij vindt het nu al moeilijk. Thom reikte je een Juweel van een tekst aan in die link. Jezus hing in niets meer dan een lendendoekje bloedend aan het kruis voor jou. Maar jij wilt zelfs het zogenaamde stigma niet dragen?  

Echt hopeloos is het.

10 minuten geleden zei Dolce Vita:

Deze hooggevoelige schizofrene ex-depressieveling was toen ze nog "gezond" was naast haar gewone werk ook paragnost/medium.  Overleden mensen verschenen met gemak en meestal spontaan aan mijn geestesoog, waardoor ik dat later (gratis) ben gaan inzetten voor mijn medemens, middels psychometrie (fotoreading en voorwerpen zoals een ring). En laat ik je dit nou zeggen: zelfmoordenaars komen BIJZONDER SLECHT terecht.  Als jij denkt  dat depressie op aarde erg is (en dat is het), welnu in het hiernamaals is het honderd maal erger en je kunt daar geen kant meer op. Niet alleen blijf je daar aan je eigen nare gevoelens overgeleverd, je krijgt die van anderen erbij. En daar kun je geen zelfmoord plegen. Je zit daar  voor eeuwig vast. Wat in de link van Tom staat is waarheid: " Tracht niet om je ervan af te wenden, want dan zou je veroordeeld worden om onophoudelijk dat te herbeleven wat je zou hebben proberen te ontvluchten. Meer kan ik je er niet over zeggen. Je moet dat allemaal in je vlees en je bloed ondervinden. Ga nu. Volg die weg, recht voor je."

Schizofrenie is te relateren aan het solipsisme. 

De zielenpijn wordt groter naarmate de gewetenslast groeit, in die zin is bewustwording geen prettige gedachte. En dat is op z’n zachtst gezegd dubbel, als een parcours waarin we ons schoksgewijs dan wel kunnen bevrijden van hardnekkige obstakels maar er ook nieuwe, en vaak veel grotere, in de plaats krijgen. Paradoxaal genoeg, groter wil hier niet zeggen moeilijker maar eenvoudiger, zij het niet altijd begrepen door nu net die hardnekkige obstakels waarvan we ons verlost hebben in de loop van het parcours. Het proces is de weg, de kers op de taart een optie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei TTC:

Echt hopeloos is het.

Schizofrenie is te relateren aan het solipsisme. 

Allemaal flauwekul en  steeds nieuwe maskers waar je je achter verschuilt. Definities, begrippen, tabellen, tekeningen, lijstjes, allemaal vals ego.

6 uur geleden zei TTC:

En het is in de onmacht en eenzaamheid van het innerlijke weten dat het idee oprijst om voor euthanasie te kiezen, niet omdat je geen zin meer hebt om te leven maar door de ondraaglijke gedachte dat je niets kan doen aan de menselijke catastrofes die zich in een continue reeks aanbieden.

En dit is de grote leugen.  Dat wat deprimeert, dat wat de levenszin ontneemt zijn grote, ernstige zonden die je zelf hebt begaan. Wanneer we het leven van anderen hebben geroofd, betalen we met het leven (het licht) dat in ons is. En dat veroorzaakt die depressie. Daarom heet het doodzonden, want het doodt de levengevende geest in je. De rest is een verzinsel om er maar een verklaring aan te geven.

Leer ervan, want ontsnappen aan de gevolgen  kun je niet. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=1&id=1294

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Allemaal flauwekul en  steeds nieuwe maskers waar je je achter verschuilt. Definities, begrippen, tabellen, tekeningen, lijstjes, allemaal vals ego.

Zo gaat het, het is weer flauwekul, leg eens uit waarom dat zo is. Wat zegt het solipsisme dan anders wat jij beweert?

7 minuten geleden zei Dolce Vita:

En dit is de grote leugen.  Dat wat deprimeert, dat wat de levenszin ontneemt zijn grote, ernstige zonden die je zelf hebt begaan. Wanneer we het leven van anderen hebben geroofd, betalen we met het leven (het licht) dat in ons is. En dat veroorzaakt die depressie. Daarom heet het doodzonden, want het doodt de levengevende geest in je. De rest is een verzinsel om er maar een verklaring aan te geven.

Nu zijn we weer leugenaars, het gaat maar verder.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Zo gaat het, het is weer flauwekul, leg eens uit waarom dat zo is. Wat zegt het solipsisme dan anders wat jij beweert?

Aan dit soort afleidingstechnieken doe ik niet mee en hopelijk niemand. Jij hebt mij niets te leren, niets te vertellen, jij verkeert in grote nood en probeert dat op anderen af te wentelen. Deze topic gaat over jou, over je wens tot zelfmoord, euthanasie, je ontwijkende gedragspatronen, en je aandachttrekkerij over stigma zus en stigma zo.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Aan dit soort afleidingstechnieken doe ik niet mee en hopelijk niemand. Jij hebt mij niets te leren, niets te vertellen, jij verkeert in grote nood en probeert dat op anderen af te wentelen. Deze topic gaat over jou, over je wens tot zelfmoord, euthanasie, je ontwijkende gedragspatronen, en je aandachttrekkerij over stigma zus en stigma zo.

Wat een hardheid...

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dolce Vita:

Aan dit soort afleidingstechnieken doe ik niet mee en hopelijk niemand. Jij hebt mij niets te leren, niets te vertellen, jij verkeert in grote nood en probeert dat op anderen af te wentelen. Deze topic gaat over jou, over je wens tot zelfmoord, euthanasie, je ontwijkende gedragspatronen, en je aandachttrekkerij over stigma zus en stigma zo.

Om iets te begrijpen dien je het eerst bestudeerd te hebben, er is het innerlijke weten dat heel wat problemen te maken hebben met de manier van denken maar ook de machteloosheid om er niets aan te kunnen verhelpen. Het is als kijken naar hoe je kinderen verdrinken en goed weten waarom dat zo is, een ondraaglijke gewetenslast die daarbovenop nog eens versterkt wordt door het aanhoudende stigma van zij die alle wijsheid in pacht blijken te hebben maar niet eens weten naar welke specifieke elementen er dan verwezen wordt, wellicht vanuit dezelfde frustraties die dan maar geprojecteerd worden op zowat alles dat beweegt.  

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Om iets te begrijpen dien je het eerst bestudeerd te hebben, er is het innerlijke weten dat heel wat problemen te maken hebben met de manier van denken maar ook de machteloosheid om er niets aan te kunnen verhelpen. Het is als kijken naar hoe je kinderen verdrinken en goed weten waarom dat zo is, een ondraaglijke gewetenslast die daarbovenop nog eens versterkt wordt door het aanhoudende stigma van zij die alle wijsheid in pacht blijken te hebben maar niet eens weten naar welke specifieke elementen er dan verwezen wordt, wellicht vanuit dezelfde frustraties die dan maar geprojecteerd worden op zowat alles dat beweegt.  

Succes met je OPS, verwarring en je stigma TTC.  Het ga je goed.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Confronterend ja. Hard nee. Zachtheid is hier veel harder!

Ja, zachtheid is veel harder, dan staat straks de wereld in lichterlaaie omdat plots blijkt dat we iets vergeten zijn.

1 minuut geleden zei Dolce Vita:

Succes met je OPS TTC.  Het ga je goed.

Tuurlijk Dolce Vita, maak snel dat je wegkomt alvorens je door de mand valt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Noel2:

*Jij* wilde zo reageren kunnen toch?

Ja. *:}Geen enkele moeite mee Noel.  Als er weer een van het flat springt (is gebeurd in de flat waar ik woon, vloog er een zo langs het raam) zwaai ik ze tegenwoordig uit.  Doei. Heb het fijn waar jij wilt zijn.  Vrije wil. 

Iemand die hulp wil die zoekt en vindt die hulp. 

Succes ermee!

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Het is nog amper geloofwaardig.

Het spijt me...

2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Geen enkele moeite mee Noel.  Als er weer een van het flat springt (is gebeurd in de flat waar ik woon, vloog er een zo langs het raam) zwaai ik ze tegenwoordig uit.  Doei. Heb het fijn waar jij wilt zijn.  Vrije wil. 

Iemand die hulp wil die zoekt en vindt die hulp. 

 

Het spijt mij ook hier...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid