Spring naar bijdragen

Ontmaskerd de werken van satan


Aanbevolen berichten

8 minuten geleden zei Plume:
1 uur geleden zei Plume:

Wie de eigen innerlijke tekortkomingen wil blijven maskeren waar de inhoud van de vierde weg hem mee zou confronteren, kan altijd nog overgaan tot het opduikelen van zoveel mogelijk slijk over het leven van de beschrijvers van de Weg om zo de aandacht af te leiden van de kern. En zo zijn er bedenkingen te vinden over de moordenaar Paulus, de vrouwenhater Petrus etcetera.

En vergeet de roofzuchtige moordenaar Judas niet. Jezus noemde hem zijn vriend en nam hem in zijn kring op. Lekkere Meester, die Jezus?

Reageer je nu op jezelf? En waar noemt de Here Jezus Judas zijn vriend?

~

Edit: laat maar, al gevonden. Mattheüs 26:50.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

En de werkelijke leider van de oergemeente, het vroegste christendom. Zeer de moeite waard: Het verguisde Christendom    Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christen

Jakobus was een zalig man. Warm en zachtmoedig van aard.

Je vrouw heeft vandaag weer een openbaring gehad. Dat de nieuwe tv die je gekocht hebt een geste van satan is. Doe dat ding weg, en jouw vrouw zal een openbaring krijgen dat Jezus er erg blij mee is..

2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Reageer je nu op jezelf? En waar noemt de Here Jezus Judas zijn vriend?

Ik vulde mijn bericht aan, dat kon niet meer met de wijzigingsknop. Jij kent de bijbel toch zo goed? En je weet niet dat Jezus Judas zijn vriend noemde? Zoek maar op in je concordantie en/of de evangeliën. Wat je zelf opzoekt kun je beter onthouden. 
 

De verklager der broederen maakt overuren. Jezus geheel Anders.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Plume:

Ik vulde mijn bericht aan, dat kon niet meer met de wijzigingsknop. Jij kent de bijbel toch zo goed? En je weet niet dat Jezus Judas zijn vriend noemde? Zoek maar op in je concordantie en/of de evangeliën. Wat je zelf opzoekt kun je beter onthouden. 

Ik had het al gevonden en mijn bericht aangepast. Maar wat is je punt nu?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Plume:

Omdat je dit zegt laat je zien dat je het toch begrijpt, onbewust bekwaam.?  Wat ik bedoelde aan te geven is dat men (blijkbaar) tot het geloof kan komen door eerst de bijbel te lezen en/of met kerk en bijbel  in aanraking te zijn gekomen door bijvoorbeeld geboren te zijn geworden in een christelijk gezin, waarna de Geest je steeds meer heeft kunnen gaan raken .  Dat is een route die de Weg kan nemen. Dezelfde Weg kan ook via andere routes lopen, waarvan een route de vierde Weg is, zoals beschreven door Gurdjeff en Ouspensky. Dat is een route die niet begint bij tekst en kerk maar bij meditatie, contemplatie, eenvoud van leven. Wat God via aanvankelijk tekst  bereiken kan bij mensen bij wie het begint met verstandsgeloof,  bereikt God via schriftloze geest eveneens bij mensen die een contemplatief leven leiden.    Eveneens geldt dat zoals sommige mensen via tekst en instituut toch niet verder komen dan een vorm van verstandsgeloof,  er ook sommige mensen zijn die op de vierde weg toch niet verder komen dan een vaag  gevoelsgeloof. De moraal van dit verhaal: vele routes leiden naar het Nieuwe Jeruzalem, zoals er ook vele wegen naar Rome leiden.

 

Zo doende. Dat ben ik met je eens. Sommigen hebben zelfs een Damascuservaring.  God greep ze opeens en door die ervaring werden ze gelovige mensen. Ik sprak laatst zo iemand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

@Gaitema hier een (Engelstalige) website met allerlei info over meneer Gurdjieff. Kun je zelf je conclusies trekken.

http://gurdjiefffourthway.org/

Uiteraard, maar misschien voert het wat ver. Het is voor mij vooral dat ik een beetje snap waar Plume op doelt en ik denk het te snappen nu.

Zo kan je eerst veel kennis op doen en daarmee je geestelijk leven verreiken. Je leert bijvoorbeeld wat gezond is voor je lichaam, je welzijn en wat we nodig hebben. God die liefde is, door Jezus Christus aan te nemen in je leven.

Je kan echter ook eerst via de andere route zoeken, door eerst te leren wat liefde is, goed voor je welzijn en je lichaam, om vervolgens een ontmoeting met Jezus te hebben en God als de God van liefde te kennen.

Ps,  wat hij over de geest zegt kan wel kloppen. Ik las eens het verhaal van een vrouw die doof en blind is. Door tast en gevoel ontwikkelde iemand een taalgebruik bij haar. Toen die persoon bij haar het evangelie zo wilde bekend maken, gaf de doof blinde vrouw te kennen dat ze Jezus al ontmoet en gezien heeft.  

Je geest staat los van je hersens en lichaam an sich. Petrus noemt zijn lichaam ook zijn aardse tent. 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites

even opnieuw er ging iets mis.

20 uur geleden zei Bastiaan73:

Waar blijkt dat uit?

Idem: waar blijkt dat uit? Waar is deze bewering op gebaseerd? Hoe meten ze dat IQ dan?

Idem: waar blijkt dat uit? Waar is deze bewering op gebaseerd? Je degradeert de hersenen bijna tot vervangbare accessoires. Dat zijn de hersenen nou juist niet. Zonder hersenen geen persoonlijkheid, geen gedachten. Heb je onlangs nog iets over een hersentransplantatie gelezen?

Je doet allerlei ongeloofwaardige beweringen. Waar zijn de bronnen?

Je weet niet hoe men een IQ meet? Gewoon met een IQ test he. Hoe anders?

Deze wiskundige blijkt een hersenpan te hebben die hoofdzakelijk gevuld is met niets anders dan vloeistof. https://mindhacks.com/2007/07/22/the-necessity-of-the-brain-a-slight-return/

Een CT-scan wees uit dat hij over niet meer dan een paar millimeter grijze materie beschikte. De man heeft een IQ van 126 en is universitair geschoold, mathematicus.

Professor John Lorber van de universiteit van Sheffield stelt dat er geen relatie is met de hoeveelheid grijze materie en het IQ. Zijn onderzoek wees uit dat individuen met slechts 5% van de normale herseninhoud een gemiddelde of zelfs bovengemiddelde intelligentie vertonen. Hun lege hersenpannen weerhoudt deze medische anomalieën er niet van om een normaal leven te leiden en universitaire diploma’s te behalen.

De wetenschap kiest er voor dit soort onderzoeken te negeren.

En deze 44-jarige getrouwde man, vader van twee kinderen, gemeente-ambtenaar, heeft ook bijna geen hersenen en in plaats daarvan vocht.  Hij heeft maar 25 % van de hersenen, functioneert normaal, heeft iets beneden gemiddeld IQ maar dat staat in geen verhouding tot zijn (afwezige hersenomvang. https://www.nature.com/news/2007/070716/full/070716-15.html

https://mysteriousuniverse.org/2017/07/miraculous-cases-of-people-who-lived-without-a-brain/

Deze 39-jarige Chinese vrouw ging naar het ziekenhuis omdat ze zich niet lekker voelde. Bij toeval ontdekte men vervolgens dat zij in het geheel geen linker hersenhelft heeft. Haar moeder vertelde desgevraagd dat haar dochter een normaal leven leidt, haar school met goed gevolg heeft afgesloten en geen problemen heeft met haar geheugen. https://news.softpedia.com/news/Chinese-Woman-Found-to-be-Half-Brained-71602.shtml

Uit het bijnadoodonderzoek blijkt verder uit empirische gegevens dat mensen sowieso kunnen waarnemen en kunnen denken terwijl ze zich buiten hun lichaam bevinden. Die empirische gegevens zijn geverifieerd en moeten dus voor feiten worden aangenomen totdat men het tegendeel bewijst.  Het menselijk bewustzijn kan dus onmogelijk  gelokaliseerd zijn in het lichaam cq in de hersenen. De hersenen brengen slechts op het lichaam over wat de geest waarneemt en denkt.  Verstandsgelovigen kunnen de feiten wat dit betreft vaak net zo weinig verdragen als atheïsten.  Een JG kan het meestal niet verdragen dat een mens buiten het lichaam gewoon bewust verder leeft omdat dat zijn kerkleer weerspreekt dat hij dan ligt te slapen in een bureaulaatje van God. En orthodoxe christenen kunnen hetzelfde feit eveneens meestal niet verdragen omdat de hen door de kerk ingeprente angst voor de hel hen blokkeert. En atheïsten kunnen er niet tegen omdat het voortbestaan buiten het lichaam hun naturalistische mensbeeld doorbreekt.  

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Plume:
16 uur geleden zei Gaitema:

Nou ja, dan ga ik maar in een gevoel mee, omdat ik het na vaak gelezen te hebben, nog niet snap.

Omdat je dit zegt laat je zien dat je het toch begrijpt, onbewust bekwaam

Door dit te zeggen laat hij zien dat je hem alles wijs kunt maken.  Dat is namelijk precies wat er gebeurt,  als je mee gaat in iets dat je niet snapt. 

Iemand die onbewust bekwaam is,  begrijpt de uitleg van de materie,  omdat hij bekwaam is.  Dat is niet dus niet het geval.  

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

De vierde weg is de combinatie van de drie ?Dan springt bij mij de rede uit .Ik ben een filosoof en denker , zoals zovelen waarschijnlijk .

Toch het hart word gelinkt aan monnik of toegewijde , en dat vind ik onlogisch klinken .Een monnik heeft een geloofshart denk ik dan .En om namen te noemen , geef mij dan maar Maarten Luther .Hij heeft licht gebracht in harten , wat betreft het Woord Gods .Jammer genoeg veel duisternis mee gemoeid .Niet vanwege Maarten zelf , maar van de duisternis van de zieke boom . Diegene die geen goede vruchten voortbrachten .Toch tot op de dag van vandaag genieten veel mensen van zijn vertalingswerken .

Dus welk hart heeft een monnik , welk hart heeft eender welk mens , een van duisternis of een van licht .

Een lichaam : yoga , farik Een heel beperkte visie van het lichaamswelzijn . 

Bezit een mens veel , weinig of geen zout , zijn ook issues die aan bod mogen komen .Vele wegen leiden naar ….

Als men zich focust op de hersenmaterie blijkt dat  door toeval of anders de medici ontdekt dat er intelligentie en zelfs hoog EQ onder hun patienten heerst die weinig hersenmassa bezitten .Dat de wetenschap dit links laat liggen is ergens logisch vind ik , vanwege het feit dat deze patienten het goed stellen en doen 

Waar uw schat is zal ook uw hart zijn ..Een monnik , theoloog , medici , moslim , christen , hulpverlener , humanist , atheist , echtgenoot , echtgenote , vriend ...met veel , middelmatig , weinig of geen intelligentie :  en met willens en wetens  een duister hart : komt niet , wil niet , zoekt niet naar het ware Licht .Wil zich niet laten reinigen door het Licht .

Verstand en gevoel : goede combinatie voor een warm hart .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-1-2020 om 11:51 zei jessalien:

Als men zich focust op de hersenmaterie blijkt dat  door toeval of anders de medici ontdekt dat er intelligentie en zelfs hoog EQ onder hun patienten heerst die weinig hersenmassa bezitten .Dat de wetenschap dit links laat liggen is ergens logisch vind ik , vanwege het feit dat deze patienten het goed stellen en doen 

Wetenschappers laten dit links liggen omdat het domweg niet waar is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Gaitema:

Ik denk dat we in onze cultuur veel in het hoofd zitten en moeite hebben om je hart te laten spreken.

We worden ook zo gevormd van de kleuterschool af aan. Daarbovenop worden wij gesensibiliseerd aan waanzin door de beelden en geluiden die constant op de achtergrond spelen op tv of radio. 

Zo was ik als kind enorm nukkig bij onrecht en vooral onnodig dierenleed en zinloos geweld. Dat werd afgeleerd, eerder dan gestimuleerd. “Je kan daar toch niets aan veranderen.” Ik leer toch iets anders anno 2020. “Alles wat je wilt bereiken vereist een plan, doorzettingsvermogen en realistische doelstellingen die na eerste ondernemingen vruchten afwerpen. Als het blijft mislukken moet je van strategie veranderen.”

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan vond ik nog een mooie vandaag:


"Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig maakt. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf."
Jakobus 1: 21-22 HSV

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Gaitema:

Dan vond ik nog een mooie vandaag:


"Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig maakt. En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf."
Jakobus 1: 21-22 HSV

Maar hoe kan het dan, dat de daders van het woord hier zo vaak over elkaar heen rollen over de inhoud van dat woord (daarbij gebruiken zo nogal eens hoofdletters bij allerlei zelfstandige naamwoorden, waarschijnlijk om hun eigen gelijk te benadrukken) ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

Jakobus was een zalig man. Warm en zachtmoedig van aard.

En de werkelijke leider van de oergemeente, het vroegste christendom. Zeer de moeite waard:

Het verguisde Christendom 

 

Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de bijbelse evangeliën. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk.
Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De 'oudste' christenen zouden zich op geen enkele wijze in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake. 
De auteur legt in Het verguisde Christendom een fascinerend beeld bloot van de oergemeente voor de val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spiritueel leidsman van de gezamenlijke gemeenten. Zo waren Paulus en Petrus hem verantwoording schuldig.
Al in het vroegste begin waren er echter spanningen tussen Grieks sprekende en Aramees sprekende christelijke joden; en later ook tussen christenen uit de 'heidenen' en christenen uit de joden. Jezus werd door velen in het vroegste christendom gezien als de goddelijke leraar die 'achter de wet' Gods ware bedoelingen onthulde. Daarbij heeft hij, volgens de auteur, nooit een 'leergezag' uitgedragen, doch een weg gewezen. Zijn eerste volgelingen werden dan ook 'mensen van de Weg' genoemd. De 'ethiek' van Jezus werd als een wegwijzer naar het Koninkrijk gezien. 
Slavenburg laat zien dat de 'logia-bron' (de uitspraken van Jezus - opgenomen als appendix in het boek) van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de jonge gemeente. Een uiterst belangwekkende publicatie!

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Plume:

En de werkelijke leider van de oergemeente, het vroegste christendom. Zeer de moeite waard:

Het verguisde Christendom 

Slavenburg laat zien dat de 'logia-bron' (de uitspraken van Jezus - opgenomen als appendix in het boek) van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de jonge gemeente. Een uiterst belangwekkende publicatie!

Ketterse nonsens en sensatietripperij. Eenrichtingsgeblèr regelrecht de kerk uit ipv in. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Plume:

Sprak de Farizeeër tegen Christus alvorens ze Hem veroordeelden voor godslastering. 

Ik spreek in dit geval als christen tegen het gesouffleer van satan nadat deze is veroordeeld wegens Godslastering. Eigenwijze praatjesmaker. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik spreek in dit geval als christen tegen het gesouffleer van satan nadat deze is veroordeeld wegens Godslastering. Eigenwijze praatjesmaker. 

De kerk was nog niet uitgevonden, anders hadden ze Christus  inderdaad tot ketter verklaard en op de brandstapel gegooid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Plume:

En de werkelijke leider van de oergemeente, het vroegste christendom. Zeer de moeite waard:

Het verguisde Christendom 

 

Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom uit de allereerste tijd, nog voor het ontstaan van de bijbelse evangeliën. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af harmonisch ontwikkelende wereldkerk.
Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken van vandaag en de vroegste christelijke gemeenten. De 'oudste' christenen zouden zich op geen enkele wijze in de kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake. 
De auteur legt in Het verguisde Christendom een fascinerend beeld bloot van de oergemeente voor de val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spiritueel leidsman van de gezamenlijke gemeenten. Zo waren Paulus en Petrus hem verantwoording schuldig.
Al in het vroegste begin waren er echter spanningen tussen Grieks sprekende en Aramees sprekende christelijke joden; en later ook tussen christenen uit de 'heidenen' en christenen uit de joden. Jezus werd door velen in het vroegste christendom gezien als de goddelijke leraar die 'achter de wet' Gods ware bedoelingen onthulde. Daarbij heeft hij, volgens de auteur, nooit een 'leergezag' uitgedragen, doch een weg gewezen. Zijn eerste volgelingen werden dan ook 'mensen van de Weg' genoemd. De 'ethiek' van Jezus werd als een wegwijzer naar het Koninkrijk gezien. 
Slavenburg laat zien dat de 'logia-bron' (de uitspraken van Jezus - opgenomen als appendix in het boek) van groot belang is geweest voor de ontwikkeling van de jonge gemeente. Een uiterst belangwekkende publicatie!

Er is niets mooiers dan de fantasie van de mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar hoe kan het dan, dat de daders van het woord hier zo vaak over elkaar heen rollen over de inhoud van dat woord (daarbij gebruiken zo nogal eens hoofdletters bij allerlei zelfstandige naamwoorden, waarschijnlijk om hun eigen gelijk te benadrukken) ? 

Tja, kwe nie 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Gaitema:

Tja, kwe nie 

Als dat nu niet gezegd zou zijn door DBI zou ik de vraag nog serieus nemen haha. Echter is @Dat beloof ik nu ook niet bepaald het zonnetje in huis dat altijd even vriendelijk naartoe de andere leden straalt :D Maar na een dik jaar heb ik het wel eindelijk leren plaatsen en zijn goede kantjes leren herkennen. Iedere grijze wolk heeft een zilver randje.

Ik zou dit inkaderen, een compliment van meneer Fundamenteel himself. En dat op een grijze natte vrijdagochtend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fundamenteel:

Als dat nu niet gezegd zou zijn door DBI zou ik de vraag nog serieus nemen haha. Echter is @Dat beloof ik nu ook niet bepaald het zonnetje in huis dat altijd even vriendelijk naartoe de andere leden straalt :D Maar na een dik jaar heb ik het wel eindelijk leren plaatsen en zijn goede kantjes leren herkennen. Iedere grijze wolk heeft een zilver randje.

Ik zou dit inkaderen, een compliment van meneer Fundamenteel himself. En dat op een grijze natte vrijdagochtend.

Knap evenwichtig stukje schrijven. Mijn complimenten ??

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid