Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik presenteerde pijn niet als feit. Ik zei dat ze reageren op prikkels. 

Nou, nee. Je begon met: 

Op 12-8-2019 om 10:03 zei Fundamenteel:

Zeker waar de minimum tijd voor een abortus maanden voorbij de hartslag gerekt mag worden waar de embryo zich zeer bewust is.

Een embryo dus, geen foetus. En daar vroeg ik wetenschappelijke onderbouwing voor. Die er dus niet is.

6 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik zei trouwens dat u “oa” verkrachting gebruikte, her body her choice ook al ??‍♂️

Ook dat zei ik niet. Nogmaals, je hebt de hele strekking van de discussie gemist.

Advies: eerst de feiten op een rij en dan pas een oordeel. Eerst goed lezen en dan pas reageren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 452
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Bastiaan73, @Dat beloof ik, @Fundamenteel, tenzij men in Italië andere methodes gebruikt is het verhaal volstrekte kolders. Hier is een beschrijving van de methode te vinden.

@Fundamenteel laat je niet gek maken. Waarom andermans mening vragen? Bid en richt je op Jezus. Hij is de Weg.

Als kanker al leeft, dan is het kwaadaardig en leeft het ten koste van het goede. Als een parasiet. Hoe durf je een baby in ontwikkeling met een parasiet te vergelijken. Echt hoor, jij bent niet goed

Posted Images

3 uur geleden zei thom:

Wat heeft de betekenis/veroordelen van het plegen van abortus voor waarde, in relatie met datgene waar het werkelijk om gaat volgens het NT.

Dat ieder mens de keuze krijgt voor een eeuwig leven in God. Ieder mens heeft daar recht op, ook het kind dat geweven wordt in zijn moeders schoot.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Appie B:

Nou, nee. Je begon met: 

Een embryo dus, geen foetus. En daar vroeg ik wetenschappelijke onderbouwing voor. Die er dus niet is.

Ook dat zei ik niet. Nogmaals, je hebt de hele strekking van de discussie gemist.

Advies: eerst de feiten op een rij en dan pas een oordeel. Eerst goed lezen en dan pas reageren.

Jij hebt verkrachting en her body her choice wel als argument gebruikt. Ik noemde dat nog achterlijke linkse logica. Daarmee zeg ik niet dat ze uw enige argumenten waren he.

En ja een embryo is zich bewust in de buik. Een zygote wellicht niet. Het is niet ik die beide door elkaar hield dus heb er wellicht minder in bij te leren dan u.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Jij hebt verkrachting en her body her choice wel als argument gebruikt. Ik noemde dat nog achterlijke linkse logica. Daarmee zeg ik niet dat ze uw enige argumenten waren he.

Waar in dit topic heb ik verkrachting en "her body her choice" als mijn argument gebruikt voor arbortus? Graag een verwijzing naar de betreffende post.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

En ja een embryo is zich bewust in de buik.

En daar zou ik graag een wetenschappelijke onderbouwing voor zien. Een embryo dus he, geen foetus. Voor de duidelijkheid maar meteen even een definitie van wat jij onder "bewust" verstaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Nicky O:

Dat ieder mens de keuze krijgt voor een eeuwig leven in God. Ieder mens heeft daar recht op, ook het kind dat geweven wordt in zijn moeders schoot.

De vrouw die door abortus te hebben gepleegd geestelijk een stuk sterft door haar daad en daardoor tot het inzicht komt van het menselijk tekort, en dat zij een grote zonde heeft begaan en dat God bestaat en dat elk leven waardevol is, is dichter bij God gekomen en misschien wel uiteindelijk een kind van God geworden. Zij heeft evenveel recht op die kans als ongeboren vleselijk leven. (Hoe walgelijk abortus ook is)

Iemand die God reeds kent zal geen abortus plegen. Zij die het wel doen kunnen God daardoor leren kennen.

Bewustwording (en mensen daarbij helpen, zowel vooraf als achteraf,liefst vooraf natuurlijk zodat er een gewilde andere keuze gemaakt kan worden) is beter dan domineren.

Citaat

Gevolgen abortus

De Australische medicus Gregory Pike heeft een zogenaamde meta-analyse gedaan, waarbij hij vele onderzoeken naar de gevolgen van een abortus heeft vergeleken en samengevoegd (2017). Hij geeft aan dat de gevolgen van abortus groot (kunnen) zijn. Hij noemt onder andere:

- Vrouwen sterven eerder na een abortus vergeleken met vrouwen die kinderen krijgen;

- Zelfmoorden komen zes keer zo vaak voor na abortus, als na de geboorte van kinderen;

- De sterftecijfers zijn aanzienlijk hoger voor vrouwen tot tien jaar na een abortus, vergeleken met vrouwen na het krijgen van kinderen;

- Vrouwen geven aan significant verdriet te hebben drie jaar na de abortus;

- Na abortus is er 30% hoger risico op depressie en 25% hoger risico op angststoornissen;

- Depressie, angststoornissen en posttraumatische stress-stoornis komen vaker voor bij de volgende zwangerschappen;

- Vrouwen die een abortus ondergaan, hebben meer risico op opname in een psychiatrische instelling dan vrouwen die hun kinderen houden.

- Vrouwen die een medische abortus (abortuspil) ondergaan kunnen ziekenhuisopname, bloedtransfusie, eerste hulp-behandeling, infecties en toediening van antibiotica nodig hebben.

http://rouw.voltooidverledentijd.eu/abortus/

 

Als het betekent dat je daardoor tot geloof bent gekomen kun je beter wel dan geen doodzonde hebben begaan. 

Christus kwam voor de zieken, niet voor gezonden.  Alleen een zieke cq iemand die zich bewust is geworden van het tekort komt tot het bewustzijn dat ie de HeelMeester nodig heeft. Een gezonde kan ie niet bereiken.

Ik dank God dan ook voor de fouten (in mijn geval geen abortus) die ik in mijn leven mocht maken. Ze hebben ertoe geleid dat ik God vroeg om Zijn Bedoeling met mijn leven en Het Antwoord (Christus) Verscheen Persoonlijk en vierde met mij Eucharistie. En ofschoon ik nog jaren in de geestelijke gevangenis van de gevolgen van mijn zonde heb geleefd, was het goed toeven in die geestelijke gevangenis. Want waar de zonde heeft geheerst bleek zijn Liefde Overvloediger.

 

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites


Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Dat is, nederigen en gebrokenen van hart, die hun nietigheid verstaande, een klein gevoelen van zichzelven hebben, steunende alleen op de genade Gods in Christus Jezus, Ps. 51:19. Jes. 57:15

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. Psalm 51:19

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden, Jes. 57:15

 

http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2009/05/de-bergrede-van-de-heere-jezus-christus.pdf

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dolce Vita:

 

Citaat

Gevolgen abortus

De Australische medicus Gregory Pike heeft een zogenaamde meta-analyse gedaan, waarbij hij vele onderzoeken naar de gevolgen van een abortus heeft vergeleken en samengevoegd (2017). Hij geeft aan dat de gevolgen van abortus groot (kunnen) zijn. Hij noemt onder andere:

- Vrouwen sterven eerder na een abortus vergeleken met vrouwen die kinderen krijgen;

- Zelfmoorden komen zes keer zo vaak voor na abortus, als na de geboorte van kinderen;

- De sterftecijfers zijn aanzienlijk hoger voor vrouwen tot tien jaar na een abortus, vergeleken met vrouwen na het krijgen van kinderen;

- Vrouwen geven aan significant verdriet te hebben drie jaar na de abortus;

- Na abortus is er 30% hoger risico op depressie en 25% hoger risico op angststoornissen;

- Depressie, angststoornissen en posttraumatische stress-stoornis komen vaker voor bij de volgende zwangerschappen;

- Vrouwen die een abortus ondergaan, hebben meer risico op opname in een psychiatrische instelling dan vrouwen die hun kinderen houden.

- Vrouwen die een medische abortus (abortuspil) ondergaan kunnen ziekenhuisopname, bloedtransfusie, eerste hulp-behandeling, infecties en toediening van antibiotica nodig hebben.

http://rouw.voltooidverledentijd.eu/abortus/

 

 

Ik heb geprobeerd het onderzoek van "Abortion and Women’s Health" van Gregory Pike te vinden, maar het is onvindbaar. Dus als je mij kunt helpen, dan hou ik mij aanbevolen. Ik wil er op wijzen dat de site waar dit vandaan komt en die een link geeft naar het originele artikel (dat er niet meer is) beiden anti-abortus sites zijn. Dat is niet erg maar het kleurt de berichtgeving.

Verder kwam ik op mijn zoektocht ook nog wat andere wetenswaardigheden tegen, die het vermelden waar lijken in relatie tot het onderwerp van dit topic:

Citaat

 

Abortion policy and women's health in developing countries. Dixon-Mueller R.

Abstract

The World Health Organization estimates that almost half a million women in developing countries die in pregnancy and childbirth every year. Unsafe induced abortion is responsible for perhaps one-quarter of these deaths.

 

Schatting: 125.000 vrouwen overlijden aan een illegale abortus. Dan kun je wel eenvoudig zeggen dat ze dan maar geen abortus hadden moeten ondergaan, maar ik durf wel te stellen dat die vrouwen die voor abortus blijven kiezen omdat ze zullen blijven vinden dat ze door de omstandigheden daartoe gedwongen worden. Ongeacht wat de christenen hier in hun makkelijke stoel ervan zullen vinden.

Daarnaast gaf onderstaande studie het tegenovergestelde beeld van het onderzoek van Gregory Pike,

Study: Women's health worsened over 5 years after being denied an abortion

en er zijn wel meer onderzoeken die geen of een ander verband aangeven dan dat van Pike. Daarom zou ik zijn onderzoek ook graag willen zien.

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-8-2019 om 10:32 zei Appie B:

Precies, uiteindelijk heeft de vrouw het laatste woord over haar eigen lichaam. Ik ben voorstander om samen te overleggen en te bespreken en te beslissen. Maar uiteindelijk is het haar lichaam. Dat lijkt me dan weer niet buitenproportioneel. Iemand moet uiteindelijk beslissen als er geen overeenkomst is. Om dan de man te laten beslissen ipv de vrouw lijkt mij buitenproportioneel. En dan heb ik het over de situatie waarin abortus is geoorloofd zoals nu in Nederland.

Her body her choice

23 uur geleden zei Appie B:

Waar in dit topic heb ik verkrachting en "her body her choice" als mijn argument gebruikt voor arbortus? Graag een verwijzing naar de betreffende post.

En daar zou ik graag een wetenschappelijke onderbouwing voor zien. Een embryo dus he, geen foetus. Voor de duidelijkheid maar meteen even een definitie van wat jij onder "bewust" verstaat.

Ik spreek uit ervaring. Nooit eentje in de buik voelen stampen? Nooit tegen de buik gezongen? Een foetus kan u daarin horen en reageert zeker op externe prikkels. Dat is allemaal naargelang hoe lang zwanger, maar na 24w herkennen ze al stemmen van mensen. 

Ik vergiste me, een embryo is inderdaad wat jong. Ik bedoelde een foetus. Een embryo is maar tot de 8e week en dan begint de foetus. I stand corrected. Maar in wezen meende ik wel wat ik zei, gebruikte alleen de verkeerde terminologie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:
Op ‎8‎-‎8‎-‎2019 om 10:32 zei Appie B:

Precies, uiteindelijk heeft de vrouw het laatste woord over haar eigen lichaam. Ik ben voorstander om samen te overleggen en te bespreken en te beslissen. Maar uiteindelijk is het haar lichaam. Dat lijkt me dan weer niet buitenproportioneel. Iemand moet uiteindelijk beslissen als er geen overeenkomst is. Om dan de man te laten beslissen ipv de vrouw lijkt mij buitenproportioneel. En dan heb ik het over de situatie waarin abortus is geoorloofd zoals nu in Nederland.

Her body her choice

Dit ging over de beslissing tussen man en vrouw, waarbij ik dus vind dat de vrouw meer over de situatie heeft te vertellen dan de man. In de situatie "waarin abortus is geoorloofd zoals nu in Nederland." Dus niet als argument voor de keuze van abortus. Dat was de context.

2 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik vergiste me, een embryo is inderdaad wat jong. Ik bedoelde een foetus. Een embryo is maar tot de 8e week en dan begint de foetus. I stand corrected. 

Fijn dat je toegeeft dat je fout zat. En jammer dat we deze tijd en energie niet hebben gestoken in een fatsoenlijke discussie. Ik ben niet de eerste die je wijst op valse claims. Het lijkt me dan ook verstandiger om eerst de 'feiten' te checken voordat je ze als feit presenteert. Dat scheelt een hoop ruis en geloofwaardigheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Appie B:

Dit ging over de beslissing tussen man en vrouw, waarbij ik dus vind dat de vrouw meer over de situatie heeft te vertellen dan de man. In de situatie "waarin abortus is geoorloofd zoals nu in Nederland." Dus niet als argument voor de keuze van abortus. Dat was de context.

Fijn dat je toegeeft dat je fout zat. En jammer dat we deze tijd en energie niet hebben gestoken in een fatsoenlijke discussie. Ik ben niet de eerste die je wijst op valse claims. Het lijkt me dan ook verstandiger om eerst de 'feiten' te checken voordat je ze als feit presenteert. Dat scheelt een hoop ruis en geloofwaardigheid.

Zeg ik missprak foetus voor embryo. Alsof dat een grote fout is.

De context is hier bij mij een abortus naar urgentie dwingen. Waarom jullie het ok vinden dat een foetus van maanden oud geaborteerd mag worden door een vrouw zonder medische redenen is me niet goed duidelijk. Wel was uw argument, her body her choice. Hetzij niet in die woorden.

get real en spiegel u niet aan de rest hier. Zo groot zijn ze niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Fundamenteel:

Zeg ik missprak foetus voor embryo. Alsof dat een grote fout is.

Waarom duurt het dan meer dan een week totdat dit opgehelderd is. Ik hoop dat jij ook van mening ben dat juist woordgebruik essentieel is om elkaar te begrijpen.

42 minuten geleden zei Fundamenteel:

De context is hier bij mij een abortus naar urgentie dwingen.

Maar het ging niet over jouw context. Het was mijn uitspraak in de context die ik je gaf.

43 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wel was uw argument, her body her choice. Hetzij niet in die woorden.

En dus ook niet in die context als argument tegen abortus.

44 minuten geleden zei Fundamenteel:

Waarom jullie het ok vinden dat een foetus van maanden oud geaborteerd mag worden door een vrouw zonder medische redenen is me niet goed duidelijk.

Als het je niet duidelijk is wat ik vind, vraag dan wat ik vind en waarom ipv voorbarige conclusies te trekken.

45 minuten geleden zei Fundamenteel:

get real en spiegel u niet aan de rest hier. Zo groot zijn ze niet.

Wat moet deze zin nou betekenen of bereilken?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij doet alsof de rest mij hier wel meer op fouten wijst, andersom ook hoor. Alleen ben ik man genoeg meteen mijn vergissing of fout toe te geven. De “rest” is zeker geen argument in een discussie. Ja ik vergiste me, maar er worden wel degelijk kinderen (foetussen) geaborteerd die zeer levensbewust zijn. Dat doet er toe, niet jouw of mijn context. Maar het is uw context die deze lelijke waarheid verbloemd en doet alsof abortus een medische ingreep is waar iedere vrouw recht op heeft. Dat is moord faciliteren en een lelijk maatschappelijk beeld tentoon stellen als voorbeeld. 

Abortus moet in tijd beperk worden en ik zie niet in waarom we dat zouden moeten tegenhouden. Een vrouw weet na 4w of ze zwanger is. Als ze ochtendmisselijk en overtijd is is 9 op 10 zwanger. Grijp dan meteen in en laat dit geen maanden aanslepen. Ook verkrachtte vrouwen of andere accidenten kunnen een morning after pill raadplegen. Maak ze gratis zoals in België. 

Voorkomen is beter dan genezen en abortus van een bewuste foetus omdat de vrouw het niet ziet zitten is geen “eigen keuze” maar moord. Simpel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fundamenteel:

Abortus moet in tijd beperk worden en ik zie niet in waarom we dat zouden moeten tegenhouden. Een vrouw weet na 4w of ze zwanger is. Als ze ochtendmisselijk en overtijd is is 9 op 10 zwanger. Grijp dan meteen in en laat dit geen maanden aanslepen

Vindt jij een abortus van een 4 weken oude embryo dan dus wel acceptabel? Als dat zo is, dan is er dus ergens een grens wanneer het wél acceptabel is en niet. Kun jij aangeven wat die grens is en wanneer moet worden aangehouden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Appie B:

Vindt jij een abortus van een 4 weken oude embryo dan dus wel acceptabel? Als dat zo is, dan is er dus ergens een grens wanneer het wél acceptabel is en niet. Kun jij aangeven wat die grens is en wanneer moet worden aangehouden?

Ik vind de uitspraak van Alabama wel een deftig voorbeeld. Vanaf er een hartslag is, geen abortus. Dat is besloten na veel research door oa artsen die honderdtallen abortussen uitvoerde. Je zag daar een youtube van hier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Fundamenteel:
39 minuten geleden zei Appie B:

Vindt jij een abortus van een 4 weken oude embryo dan dus wel acceptabel? Als dat zo is, dan is er dus ergens een grens wanneer het wél acceptabel is en niet. Kun jij aangeven wat die grens is en wanneer moet worden aangehouden?

Vanaf er een hartslag is, geen abortus.

Waarom vanaf de hartslag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Abortus moet in tijd beperk worden en ik zie niet in waarom we dat zouden moeten tegenhouden

Ik blijf het een vreemde redenering vinden dat je ergens in het begin van de zwangerschap wel een abortus mag plegen en na een bepaald moment niet meer. Van mij mag je hoor, ik heb er eerlijk gezegd geen kritiek op. Maar ik vind het iets inconsequents hebben. Ik zou denken dat iemand tegen abortus is of niet tegen abortus (let op, ik zeg niet voor abortus, want volgens mij is niemand voor abortus) meer niet. 

37 minuten geleden zei Fundamenteel:

Vanaf er een hartslag is, geen abortus.

Is dan de ontwikkeling van de hersenen niet een beter moment? Dat is het moment waarop de basis van de bewustwording er is, na 2 weken (bron).

Hartslag, hersenen, eicel die zich nog niet genesteld heeft, het zijn allemaal periodes waar je argumenten voor en tegen kunt formuleren. Uiteindelijk is het volstrekte willekeur welk moment je kies.  

bewerkt door Mullog
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-8-2019 om 13:22 zei Mullog:

Verder kwam ik op mijn zoektocht ook nog wat andere wetenswaardigheden tegen, die het vermelden waar lijken in relatie tot het onderwerp van dit topic:

Schatting: 125.000 vrouwen overlijden aan een illegale abortus. Dan kun je wel eenvoudig zeggen dat ze dan maar geen abortus hadden moeten ondergaan, maar ik durf wel te stellen dat die vrouwen die voor abortus blijven kiezen omdat ze zullen blijven vinden dat ze door de omstandigheden daartoe gedwongen worden. Ongeacht wat de christenen hier in hun makkelijke stoel ervan zullen vinden.

Daarnaast gaf onderstaande studie het tegenovergestelde beeld van het onderzoek van Gregory Pike,

Study: Women's health worsened over 5 years after being denied an abortion

en er zijn wel meer onderzoeken die geen of een ander verband aangeven dan dat van Pike. Daarom zou ik zijn onderzoek ook graag willen zien.

Tja, hoe hoog mag de prijs van geluk zijn, of van het voorkomen van ongelukkigheid?

In de roman Brave New World van Aldous Huxley zijn vrijwel alle mensen intens gelukkig. Ze zijn vanaf hun conceptie in het lab helemaal geconditioneerd om tevreden te zijn met hun rol en plaats in de samenleving en waar ze dat niet zijn, is er de totaal ongevaarlijke drug soma, die ze daarbij helpt.
Ze kennen er een ongebreidelde promiscuïteit, waarbij iedereen het met iedereen op veilige, onvruchtbare wijze mag doen, ook in groepsorgies, vermaken zich met allerlei nieuwe technologische snufjes zoals tactuele films, doen passend werk waarvoor ze geconditioneerd zijn, ze zijn niet bang voor de dood en ze kennen geen ziekte, criminaliteit, langdurige somberheid, de lasten van het ouderdom en ook geen langdurige relaties met elkaar.
Ze zijn dus helemaal gelukkig maar wel ten koste van kunst, wetenschap, waarheid, familie, ontwikkeling en zo alles wat de mens mens maakt.

Overdreven? Ongetwijfeld, daar is het een dystopie voor. Maar kenmerken uit die samenleving en die manier van denken zie je al wel terug in onze samenleving. Een manier van denken die heel sympathiek en aantrekkelijk is, zoals ook terugkomt in het boek, met ook veel mooie en goede elementen die we mogen koesteren, maar die, net als alle denkwijzen, tot hele verkeerde ontwikkelingen kan leiden waarbij niet de mens zelf meer het doel is, maar een ideaal waar elk mens maar aan moet voldoen.
Dus hoe hoog mag de prijs zijn? Waar ligt de grens, waar moet je kunnen zeggen: ook al worden mensen hier gelukkig(er) van, ook al helpt dit de economie en zo het maatschappelijk welzijn enorm vooruit, toch is dit intrinsiek verkeerd en zal het uiteindelijk de mens schade aandoen?
Ik zelf geloof dat er een heel belangrijke grens ligt daar waar je mensen als minder tot niet menselijk moet beschouwen om je geluksideaal na te streven, individueel of collectief. Of het nu om slaven, minderheidsgroeperingen of ongeboren kinderen gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

Maar kenmerken uit die samenleving en die manier van denken zie je al wel terug in onze samenleving.

Om de relatie met abortus te kunnen inschatten, zou het goed zijn om uit te leggen wat je hier nu precies mee bedoelt.
Welke kenmerken uit deze (fictieve) samenleving zie je 'al wel terug' in onze samenleving. En waar leiden die volgens jou tot  "verkeerde ontwikkelingen waarbij niet de mens zelf meer het doel is, maar een ideaal waar elk mens maar aan moet voldoen"? 

Heb je ook in de gaten dat deze redenatie er toe leidt dat je dan ook tegen religie bent? Ik denk niet dat dit je bedoeling is .. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Tja, hoe hoog mag de prijs van geluk zijn, of van het voorkomen van ongelukkigheid?

Je laat strategisch de bron weg. Die geeft aan dat dit speelt zich in ontwikkelingslanden. Je hele betoog over wat je allemaal al wel niet terug ziet komen in onze samenleving snijdt geen hout (althans niet in relatie tot de slachtoffers waar ik het over heb). Uit eigen observatie kan ik je melden daar niet na een wat uit de hand gelopen one-night-stand even een abortus uitgevoerd wordt om in het weekeinde er weer vrolijk tegen aan te kunnen gaan. Die mensen hebben andere prioriteiten.

Verder stelt mijn bron dat circa 500.000 vrouwen (waarvan dus 125.000 door een illegale abortus) in de derde wereld als gevolg van de zwangerschap overlijdt (door complicaties tijdens de zwangerschap of bij de geboorte). De remedie daartegen is de levensstandaard verhogen en vrouwen toegang te geven tot goede gezondheidszorg. Wat ik dan de RKK hoor verkondigen is dat anti-conceptie verboden is (condooms in het bijzonder). De manier om abortussen te voorkomen lijkt mij niet zwager worden. Ik heb de indruk dat de RKK die relatie ontgaat.

Dat gezegd hebbende lijkt mij een uitweiding over een, overigens uitstekende roman, precies datgene wat ik bedoeldel met

Citaat

Ongeacht wat de christenen hier in hun makkelijke stoel ervan zullen vinden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Ze zijn vanaf hun conceptie in het lab helemaal geconditioneerd om tevreden te zijn met hun rol en plaats in de samenleving en waar ze dat niet zijn, is er de totaal ongevaarlijke drug soma, die ze daarbij helpt.
Ze kennen er een ongebreidelde promiscuïteit, waarbij iedereen het met iedereen op veilige, onvruchtbare wijze mag doen, ook in groepsorgies, vermaken zich met allerlei nieuwe technologische snufjes zoals tactuele films, doen passend werk waarvoor ze geconditioneerd zijn, ze zijn niet bang voor de dood en ze kennen geen ziekte, criminaliteit, langdurige somberheid, de lasten van het ouderdom en ook geen langdurige relaties met elkaar.
Ze zijn dus helemaal gelukkig maar wel ten koste van kunst, wetenschap, waarheid, familie, ontwikkeling en zo alles wat de mens mens maakt.

Dit doet me denken aan hoe sommige gelovigen de hemel beschrijven (m.u.v. natuurlijk de promiscuïteit). Een dystopie wat mij betreft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Om de relatie met abortus te kunnen inschatten, zou het goed zijn om uit te leggen wat je hier nu precies mee bedoelt.
Welke kenmerken uit deze (fictieve) samenleving zie je 'al wel terug' in onze samenleving. En waar leiden die volgens jou tot  "verkeerde ontwikkelingen waarbij niet de mens zelf meer het doel is, maar een ideaal waar elk mens maar aan moet voldoen"? 

De loskoppeling van seksualiteit met vruchtbaarheid, het goedkeuren dat kinderen door bepaalde gezinsstructuren (deels) worden losgekoppeld van hun biologische ouders, de oppervlakkige massaconsumptie en vrijwel grenzeloze commercie daaromheen, de utilistische benadering van geluk en het taboe op ziekte en lijden en op 'ouderwetse' normen en waarden.

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Heb je ook in de gaten dat deze redenatie er toe leidt dat je dan ook tegen religie bent? Ik denk niet dat dit je bedoeling is .. 

Alleen tegen religie die in haar moraal de mens zelf niet als ijkpunt heeft, of belangrijke menselijke eigenschappen intrinsiek afkeurt, zoals het eigen bezit, de vrije kunsten, de fundamentele wetenschap, de seksualiteit, de vorming van families en vriendschappen, de ontplooiïng van het individu, het loon naar arbeid, etc.
Wat dat betreft maak ik geen onderscheid tussen religieuze en areligieuze levensbeschouwingen of ideologieën, ook niet als zo'n ideologie gebaseerd zou zijn op katholieke normen en waarden.

Misschien is het je opgevallen dat de katholieke moraal geen uitgebreid politiek programma kent en geen einddoel voor de samenlevingen op aarde. Zij leert enkel dat veel van de genoemde menselijke eigenschappen door de zonde deels gecorrumpeerd zijn geraakt en daarom met matigheid en voorzichtigheid dienen te worden genoten, met respect voor wie en wat wij als mensen zijn.
Zij staat dus vooral voor de bescherming en ordening van deze menselijke eigenschappen en geeft enkel richtlijnen over hoe naar haar idee ieder mens dat in diens persoonlijk leven samen met Christus het beste kan vormgeven.

3 uur geleden zei Mullog:

De remedie daartegen is de levensstandaard verhogen en vrouwen toegang te geven tot goede gezondheidszorg. Wat ik dan de RKK hoor verkondigen is dat anti-conceptie verboden is (condooms in het bijzonder). De manier om abortussen te voorkomen lijkt mij niet zwager worden. Ik heb de indruk dat de RKK die relatie ontgaat.

De Kerk verkondigt dan ook een duurzame leefwijze waarin op gezonde, respectvolle wijze met seksualiteit en huwelijkstrouw wordt omgegaan en ook met de (oude) Afrikaanse culturen daar, die over het algemeen níét zo liberaal zijn qua seksualiteit. Je moet dan wel het héle pakket erbij halen hè?
Daarbij ondersteunt zij ook het ABC-programma: wees trouw in het huwelijk, leef kuis buiten het huwelijk, maar als het nog niet zo kan zijn, gebruik dan condooms. Er zijn dus heel wat mitsen, maren en nuances in wat zij verkondigd en het gaat dus dieper en verder dan enkel 'geen condooms.'
Overigens geeft zij daar ook gewoon onderwijs en voorlichting, medische zorg, voedsel en waar gewenst natuurlijk ook spirituele zorg. Er zijn daar heel veel kerken, congegraties en gelovigen die dag en nacht samen met de bewoners daar hard werken om de levensomstandigheden er te verbeteren.

3 uur geleden zei Mullog:

Dat gezegd hebbende lijkt mij een uitweiding over een, overigens uitstekende roman, precies datgene wat ik bedoeldel met

Citaat

Ongeacht wat de christenen hier in hun makkelijke stoel ervan zullen vinden.

Je weet niet in hoeverre hier christenen (en niet-christenen) in een gemakkelijke situatie hiermee zitten. Gewoon niet vanuit gaan en de discussie op basis van argumenten blijven voeren. Want uiteindelijk zullen ook overheden dat moeten doen en dan moet je wel verder kijken dan enkel persoonlijke cases of persoonlijke ervaringen.

De roman is inderdaad uitstekend; heb hem meerdere malen gelezen. Er zitten veel mooie, diepe lagen in en het werpt interessante vragen op.

3 uur geleden zei Appie B:

Dit doet me denken aan hoe sommige gelovigen de hemel beschrijven (m.u.v. natuurlijk de promiscuïteit). Een dystopie wat mij betreft. 

Klopt, het blijft erg moeilijk om werkelijke, eeuwige gelukzaligheid te omschrijven. Zoals Mullog hier al eens zo mooi zei: wij hebben niet het penseel daarvoor, zodat het inderdaad altijd bij oppervlakkige, wat banale beelden blijft, die nooit recht zullen doen aan de hemel. Vuistregel is dan ook: als een hemels beeld je totaal niet trekt, dan weet je zéker dat het niet de hemel is.
Bij elk beeld leer je vooral de maker ervan en diens cultuur kennen en dat is niet zelden eigenlijk net zo interessant, zo niet interessanter dan het beeld zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:

Dus een ideaal waar ieder mens aan moet voldoen. 

Allicht, maar wel een ideaal dus gericht op de mens zelf, zoals zij daadwerkelijk is.

Net zoals in de geneeskunde er verschil is tussen een bril die je zicht op het normale niveau brengt en een bril die je arendsogen geeft.
In het ene geval corrigeer je de ogen, in het andere geval verbeter je ze boven hun natuur uit. In het ene geval is dus het menselijk oog zelf het doel, in het andere geval is er een doel waar het menselijk oog niet aan voldoet en waarvoor zij dus aangepast zou moeten worden.

De katholieke Kerk zit niet te wachten op supermensen, maar op gewone mensen, die op hun eigen, natuurlijke wijze rechtvaardig, zachtmoedig leven en het geluk halen uit het leven zélf, met al haar vreugde en lijden, ook als er geen genezing mogelijk is en ook als je bepaalde grote kansen misloopt.
Ze wil niet de mens veredelen of verbeteren, maar enkel recht zetten wat ook volgens veel niet-gelovigen is scheefgegroeid. Je hoeft dus niet seksualiteit, wetenschap, kunst, gezinsvorming, plezier, bezit, emoties, ontplooiïng, godsdienst, de rede of watdanook af te wijzen om katholiek te worden. Maar je moet ze wel hun juiste plaats geven, ze in hun volle waarde laten en je moet er wel verantwoordelijk en respectvol mee omgaan, zodat ze juist des te meer tot hun recht komen.
Het kan dan zeker gebeuren dat mensen boven zichzelf uitstijgen en onvoorstelbare dingen doen. Maar daar hebben ze dan niets anders voor nodig dan de eigen menselijke natuur en een beetje hulp van boven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:


Het kan dan zeker gebeuren dat mensen boven zichzelf uitstijgen en onvoorstelbare dingen doen. Maar daar hebben ze dan niets anders voor nodig dan de eigen menselijke natuur en een beetje hulp van boven.

En uit welk domein die "hulp van boven" dan komt, is nog maar de vraag. Getuige de deplorabele wantoestanden in de kerk.  

De gemiddelde zachtmoedige mens zit niet te wachten op zo'n kerk....

Uit een boek, waar ik dusdanig van walgde dat ik het onlangs als tweedehandsje van de hand heb gedaan, van ene "Vader Porfyrios"   werd meteen duidelijk hoe die wantoestanden in de kerk tot stand konden komen.  Er komen ook 'wonderen' in voor, maar als men het gruwelijke conformisme ook heeft gelezen dat daar beschreven staat in naam van de zogenaamde liefde,  dan kan men zich licht voorstellen dat die 'hulp van boven'  wel eens uit een domein afkomstig kan zijn dat met licht bijzonder weinig te maken heeft maar zich wel zo voordoet. 

https://www.bol.com/nl/p/geraakt-door-god-s-liefde/1001004011212929/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=geraakt door g&originalSearchContext=media_all&originalSection=main

Dan is ook meteen duidelijk waarom men niemand "vader" noemen moest van Onze Heer Jezus.

 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid