Spring naar bijdragen

subforum 'geloof'


Aanbevolen berichten

20 uur geleden zei Gaitema:

Echter vind ik het wel vreemd dat je het nooit benoemd dat ze wel geloven dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gegaan.

Dit laat je liggen. Jehovah's getuigen geloven dit niet! Zij geloven dat een geschapen Jezus aan een paal gestorven is. Ik geloof dat de eeuwige Jezus aan een kruis voor mijn zonden gestorven is, mijn straf gedragen heeft, en opgestaan is uit de dood.

Verschillen:

1. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus geschapen is. Ik geloof dat Jezus EEUWIG is.

2. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus een engel/mens is. Ik geloof dat Jezus God is.

3. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus aan een paal gestorven is. Ik geloof dat Jezus gekruisigd is (Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.)

1 minuut geleden zei Robert Frans:

Om eerlijk te zijn, dacht ik ook dat je bedoelde dat JG niet geloven dat Christus voor hun zonden gestorven zou zijn. Maar je doelt dus enkel op het kruis zelf, dat Hij volgens JG niet aan een krúís zou zijn gestorven, maar aan een paal.
Misschien had je dat dan wat duidelijker moeten schrijven, door bijvoorbeeld enkel te schrijven dat JG niet geloven dat Jezus aan een kruis gestorven is.

Jahovah's getuigen en "nauwkeurige" kennis, toch? Jehovah's getuigen geloven TOTAAL IETS anders dan jij en ik, Robert Frans! Ik weet vrijwel zeker dat jij gelooft dat Jezus eeuwig is, dat Hij NIET geschapen is, dat HIJ God is, dat HIJ gekruisigd is voor onze zonden en opgestaan uit de dood. De leer van de Jehovah's getuigen wijkt totaal af: zij geloven dat de engel/mens Jezus aan een paal gestorven is. Dat is toch totaal anders!!!??

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 122
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum. Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast. Opvallend hierbij is dat de geloofsbel

Ik ben het met je eens, Thorgrem. Mijn excuses waar ik me tot discussie heb laten verleiden, of waar ik anderen tot discussie heb verleid. In de rubriek "levensbeschouwing" heb ik een topic aange

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.   Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de c

8 minuten geleden zei WdG:

Jahovah's getuigen en "nauwkeurige" kennis, toch? Jehovah's getuigen geloven TOTAAL IETS anders dan jij en ik, Robert Frans! Ik weet vrijwel zeker dat jij gelooft dat Jezus eeuwig is, dat Hij NIET geschapen is, dat HIJ God is, dat HIJ gekruisigd is voor onze zonden en opgestaan uit de dood. De leer van de Jehovah's getuigen wijkt totaal af: zij geloven dat de engel/mens Jezus aan een paal gestorven is. Dat is toch totaal anders!!!??

Jawel, maar Antoon en Sjako meenden dat je zei dat JG geloven dat Jezus niet voor hun zonden gestorven waren, terwijl jij bedoelde te zeggen dat JG niet geloven dat Jezus aan een kruis is gestorven. Daarom weerspreken zij je dus, want hoewel zij inderdaad geloven dat Jezus aan een paal stierf, geloven zij wel dat Jezus een loskoopoffer bracht voor de gehele mensheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Levi:

Voetbal - Handbal? 

Volgens mij zijn voetballers sporters, en handballers ook. Toch heeft iedere discipline zijn eigen spelregels, maar is de gemene deler dat ze allemaal sporters zijn. 

Is het met christenen dan anders? De gemeenschappelijke deler is dan dat je Jesjoea als mosjiach erkent. Maar daarbinnen heeft iedere "discipline" zijn eigen spelregels (dogma's of leerstellingen). 

Of zie ik dat fout? 

Een beetje wel. Het maakt nogal verschil of je Jezus als God ziet of als gewoon een mens of aartsengel. Zou Jezus God zijn en je erkent Hem niet als God, dan pleeg je blasfemie. Maar als Jezus mens zou zijn en je belijdt Hem als God, dan pleeg je óók blasfemie.
Ook de betekenis van het Offer veranderd substantiëel naar gelang je beeld van Jezus: is het God zélf die zich als Mens offert voor de mens en dus alle pijn en lijden op zich neemt, of laat Hij het door een mens of engel doen? Komt God zelf in heel zijn volheid ons het meest intiem nabij, of komt Hij enkel indirect via een vertegenwoordiger onder ons?
Het verschil is daardoor zo oneindig groot, dat je niets anders dan over feitelijk twee godsdiensten kunt spreken, met beiden enkel dezelfde Persoon in de hoofdrol. Je ziet dan ook dat bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen en de katholieken in zowel hun theologie als hun geloofsbeleving fundamenteel van elkaar verschillen.

Voetballers en handballers zijn beide sporters. Maar ze kunnen niet een wedstrijd tegen elkaar spelen, omdat de spelregels voor beide sporten te verschillend zijn. Ook als ze beiden één bal hanteren, twee teams, twee goals en een speelveld kennen.
En dat is prima, een ieder kan de eigen sport beoefenen en daarin veel vreugde en plezier kennen. Het wordt echter vervelend als handballers vinden dat zij evenals voetballers genoemd dienen te worden en dus ook tegen voetballers moeten kunnen spelen. Dan krijg je onnodige begripsverwarring.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Robert Frans:

Jawel, maar Antoon en Sjako meenden dat je zei dat JG geloven dat Jezus niet voor hun zonden gestorven waren, terwijl jij bedoelde te zeggen dat JG niet geloven dat Jezus aan een kruis is gestorven. Daarom weerspreken zij je dus, want hoewel zij inderdaad geloven dat Jezus aan een paal stierf, geloven zij wel dat Jezus een loskoopoffer bracht voor de gehele mensheid.

Dat beweer ik ook niet. Zij geloven inderdaad dat de geschapen engel mens werd, aan een paal stierf en zo een loskoopoffer bracht voor de gehele mensheid. Ik denk dat ze wel begrijpen wat ik bedoel. Ze geloven niet dat God Zelf aan het kruis stierf voor onze zonden, en, dat is toch een enorm verschil!

Link naar bericht
Deel via andere websites

In de rubriek "geloof" wordt weer de Drie-eenheid ter discussie gesteld. Eerst gaat dit heel geraffineerd, maar wanneer e.e.a. duidelijker wordt, wil men toch weer dat deze "aangetoond" wordt. Ik citeer letterlijk antoon:

Citaat

Als er werkelijk een drie-eenheid bestaat moet dat aangetoond worden, dat doet men dus niet, volgens mij weet men ergens van binnen best wel wel dat de leerstelling aanvechtbaar is, maar toegeven is weer iets anders.

En, dit is dus NIET de bedoeling. De Drie-ene God is een Bijbelse Waarheid die NIET aangetoond hoeft te worden in het subforum "geloof". De Drie-ene God is het uitgangspunt. Kan hier nu eindelijk eens stevig op gemodereerd worden? Dit kan zo echt niet meer!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

Ik snap je hetze niet. Toon het gewoon aan.

Dit hele topic gaat er over dat de drie-eenheid in het subforum Geloof niet ter discussie staat en jij snapt het niet? Even goed ook al snap je het niet die discussie mag je dus in het subforum Levensbeschouwing gaan voeren, niet hier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Ik zie enkel tekortkomingen in discussievoeren, als er iets niet gezegd mag worden over iets wat de ander dan niet kan uitleggen.. ?

En dat interesseert mij nou weer geen ene bal. In het subforum Geloof hoeft de drie-eenheid niet aangetoond te worden. Het feit dat je zelfs in dit topic nog komt met "toon het gewoon aan" is voor mij reden om sterk aan je oprechtheid te twijfelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Ik zie enkel tekortkomingen in discussievoeren, als er iets niet gezegd mag worden over iets wat de ander dan niet kan uitleggen.. ?

De ander kan dat prima uitleggen, maar de uitleg wordt niet begrepen door iedereen. En dat hoeft ook niet, maar ze staat nu eenmaal niet ter discussie. Als jou dat niet bevalt, dan ga je toch met de anderen die het dogma van de Drie-Eenheid ook niet willen accepteren aan de babbel? Wat doe je nu moeilijk man met je gestampvoet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De ander kan dat prima uitleggen, maar de uitleg wordt niet begrepen door iedereen. En dat hoeft ook niet, maar ze staat nu eenmaal niet ter discussie. Als jou dat niet bevalt, dan ga je toch met de anderen die het dogma van de Drie-Eenheid ook niet willen accepteren aan de babbel? Wat doe je nu moeilijk man met je gestampvoet.

Inderdaad. En, elders ook al uitgelegd: in het subforum geloof staat de Drie-ene God centraal in ALLE discussies. De paradigma's van de Jehovah's getuigen horen daar niet thuis. Die kunnen in levensbeschouwing geplaatst worden. Mijn voorstel is dan ook Jehovah's getuigen uit te sluiten in het onderdeel "geloof". De praktijk heeft bewezen dat zij iedere kans aangrijpen om de Drie-eenheid te bestrijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

Inderdaad. En, elders ook al uitgelegd: in het subforum geloof staat de Drie-ene God centraal in ALLE discussies. De paradigma's van de Jehovah's getuigen horen daar niet thuis. Die kunnen in levensbeschouwing geplaatst worden. Mijn voorstel is dan ook Jehovah's getuigen uit te sluiten in het onderdeel "geloof". De praktijk heeft bewezen dat zij iedere kans aangrijpen om de Drie-eenheid te bestrijden.

Het probleem is dat er wel meer gereageerd wordt door andere niet Christelijke deelnemers die ook hun onzin poneren. De moderatie schiet gewoon ernstig tekort.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het probleem is dat er wel meer gereageerd wordt door andere niet Christelijke deelnemers die ook hun onzin poneren. De moderatie schiet gewoon ernstig tekort.

Jehovah's getuigen posten erg veel, en ontkennen structureel de Drie-ene God. DAAR ligt een groot probleem. Een flink deel kan opgelost worden door Jehovah's getuigen NIET toe te laten tot het forum "geloof". Ze kunnen prima aan de slag in levensbeschouwing, waar alle andere niet-Bijbelse goden behandeld kunnen worden, dus ook hun geschapen Jezus. De paradigma's van de Jehovah's getuigen horen NIET thuis in de rubriek "geloof". Ze zullen nooit de Drie-ene God aanvaarden. En, wanneer ze dat wel doen, zijn het geen Jehovah's getuigen meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 12-1-2019 om 11:19 zei WdG:

. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus geschapen is. Ik geloof dat Jezus EEUWIG is.

Johannes 1:1  In het begin was het Woord. 

Openbaring 3:14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God:

Micha 5:2 Zijn oorsprong ligt in oude tijden, in lang vervlogen dagen.

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.

Spreuken 8:22 Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.

Je ziet de Bijbel zegt iets anders. Jezus heeft een BEGIN gekend. De Bijbel spreekt over een begin, oorsprong, eerstgeborene, de eerste van zijn werken. Dat wilt niet zeggen dat Jezus niet goddelijk is. Hij is Gods Zoon, een goddelijk wezen, de bijbel spreekt van de eniggeboren god. Maar er is maar één Almachtige God, de Vader. Ook iets wat Paulus zegt in 1 Kor 8:6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Zoek het maar op in je eigen Bijbel. Ik zeg enkel maar wat in de Bijbel staat. Is het anders, dan klopt de Bijbel niet. 

Op 12-1-2019 om 11:19 zei WdG:

2. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus een engel/mens is. Ik geloof dat Jezus God is.

 

Zie m'n vorige post. Jezus is meer dan engelen.

Op 12-1-2019 om 11:19 zei WdG:

3. Jehovah's getuigen geloven dat Jezus aan een paal gestorven is. Ik geloof dat Jezus gekruisigd is (Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.)

Dat is slechts een detail. Het gaat erom dat hij gedood is voor ons. Met wat voor werktuig is bijzaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is NIET de bedoeling een hetze tegen de Drie-eenheid te voeren! Het is de bedoeling duidelijk te maken dat deze in het forum "geloof" NIET ter discussie gesteld mag worden! Evt. discussies en on-Bijbelse paradigma's over geschapen goden kunnen wat mij betreft in Levensbeschouwing gevoerd worden. DAAR horen de paradigma's van de Jehovah's getuigen dus ook thuis!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Het is NIET de bedoeling een hetze tegen de Drie-eenheid te voeren! Het is de bedoeling duidelijk te maken dat deze in het forum "geloof" NIET ter discussie gesteld mag worden! Evt. discussies en on-Bijbelse paradigma's over geschapen goden kunnen wat mij betreft in Levensbeschouwing gevoerd worden. DAAR horen de paradigma's van de Jehovah's getuigen dus ook thuis!

Ik verdedig enkel Gods woord. Zou jij ook moeten doen. Jij komt niet met antwoorden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik verdedig enkel Gods woord. Zou jij ook moeten doen. Jij komt niet met antwoorden. 

Ik hoef de enige ware Drie-ene God niet keer op keer te verdedigen, omdat dit een FEIT is. Ik ga ook niet steeds verdedigen dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. In levensbeschouwing kan je de paradigma's van de Jehovah's getuigen plaatsen, niet in het forum "geloof". Daar geldt de Waarheid: Jezus is God. Jezus is eeuwig, dus NIET geschapen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Johannes 1:1  In het begin was het Woord. 

Openbaring 3:14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God:

Micha 5:2 Zijn oorsprong ligt in oude tijden, in lang vervlogen dagen.

Kolossenzen 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.

Spreuken 8:22 Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg, het eerste van zijn werken van lang geleden.

Je ziet de Bijbel zegt iets anders. Jezus heeft een BEGIN gekend. De Bijbel spreekt over een begin, oorsprong, eerstgeborene, de eerste van zijn werken. Dat wilt niet zeggen dat Jezus niet goddelijk is. Hij is Gods Zoon, een goddelijk wezen, de bijbel spreekt van de eniggeboren god. Maar er is maar één Almachtige God, de Vader. Ook iets wat Paulus zegt in 1 Kor 8:6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Zoek het maar op in je eigen Bijbel. Ik zeg enkel maar wat in de Bijbel staat. Is het anders, dan klopt de Bijbel niet. 

Zie m'n vorige post. Jezus is meer dan engelen.

Dat is slechts een detail. Het gaat erom dat hij gedood is voor ons. Met wat voor werktuig is bijzaak.

Dit is niet een reactie die je van een moderator mag verwachten in een feedback topic. Feedback wordt gegeven op het (niet) ingrijpen van de crew in topics. Feedback gaat over de (niet) gedane actie. Vanuit de crew mag je dan verwachten dat zij ook wel degelijk hier als zodanig mee omgaat en niet in leerstellingen en verwijten vervalt.

Van de crew mag je verwachten dat zij beleid bewaakt en toepast. Maar ik wacht ook al een half jaar op antwoord waarom Nicea, tussen neus en lippen door, uit de FAQ is gehaald. Dit topic illustreert direct de gevolgen van de keuze van de crew om dat te wijzigen. Binnen geloof mag je geloofsstellingen van het Christendom niet tegenspreken, daar hebben we altijd voor gewaakt. Daarvoor hebben we zelfs een subforum opgezet om die drang te kunnen kanaliseren. Dat ging ooit bijna fout, dat hebben we toen hersteld met als uiteindelijke uitwerking levensbeschouwing. Als de glijdende schaal daarmee nog meer ingezet is, dan is het beter om volledig afscheid te nemen van Credible, want dan is Credible niet meer een christelijk forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Michiel:

Als de glijdende schaal daarmee nog meer ingezet is, dan is het beter om volledig afscheid te nemen van Credible, want dan is Credible niet meer een christelijk forum.

En de naam "Credible" ook niet geloofwaardig meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Michiel:

Binnen geloof mag je geloofsstellingen van het Christendom niet tegenspreken, 

Van welk Christendom? Hét Christendom bestaat niet. Hoeveel denominaties zijn er wel niet. Welke denominatie mag dan wel meepraten en welke niet. Maak dan een Katholiek, Prostant etc forum van. Maak er dan een besloten forum van ipv een forum waar iedereen zijn mening mag zeggen. De drieëenheid is al bijna 2000 jaar een splijtzwam in het Christendom. Daarom is hier Nicea niet meer leidend hebben we afgesproken maar de apostolische geloofsbelijdenis waarmee meer Christenen uit de voeten kunnen. Maar blijkbaar mag hier geen Bijbelse onderbouwing meer gebracht worden. De traditie is hier belangrijker dan wat Gods woord zegt.

45 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En de naam "Credible" ook niet geloofwaardig meer.

Je bent vrij hier weg te gaan als het je niet bevalt.

6 uur geleden zei WdG:

Ik hoef de enige ware Drie-ene God niet keer op keer te verdedigen, omdat dit een FEIT is.

Nee, dat vind JIJ een feit. En je kan het niet eens onderbouwen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei sjako:

Van welk Christendom? Hét Christendom bestaat niet. Hoeveel denominaties zijn er wel niet. Welke denominatie mag dan wel meepraten en welke niet. Maak dan een Katholiek, Prostant etc forum van. Maak er dan een besloten forum van ipv een forum waar iedereen zijn mening mag zeggen. De drieëenheid is al bijna 2000 jaar een splijtzwam in het Christendom. Daarom is hier Nicea niet meer leidend hebben we afgesproken maar de apostolische geloofsbelijdenis waarmee meer Christenen uit de voeten kunnen. Maar blijkbaar mag hier geen Bijbelse onderbouwing meer gebracht worden. De traditie is hier belangrijker dan wat Gods woord zegt.

Dat is helaas een drogreden zonder traditie zou er Gods woord er niet zo uit zien als het er nu uit ziet. Overigens geldt de Drie-eenheid als een gegeven voor grofweg 90% van de christenen. Je behoort dus tot een minderheid.

48 minuten geleden zei sjako:

Nee, dat vind JIJ een feit. En je kan het niet eens onderbouwen. 

Voor een  moderator ben je wel hardleers: Hij hoeft het in het gedeelte Geloof niet te onderbouwen! En als je dat niet bevalt kun jij ook vertrekken of je terugtrekken in het gedeelte Levensbeschouwing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei dingo:

Overigens geldt de Drie-eenheid als een gegeven voor grofweg 90% van de christenen. Je behoort dus tot een minderheid.

Omdat het zo historisch gegroeid is. Geloofde je iets anders dan ging je op de brandstapel of je kop eraf. De macht van de getallen gaat niet op. De drieëenheid zie ik als een politiek compromis. Het staat niet in de Bijbel. Het zouden ook weinigen zijn die op de smalle weg lopen. 

13 minuten geleden zei dingo:

Hij hoeft het in het gedeelte Geloof niet te onderbouwen! 

Nee, je moet het gewoon dom geloven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid