Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 minuut geleden zei Fritsie:

Wees blij. Wat denk je hoe er over de Heer Jezus en Zijn apostelen gesproken werd, toen bleek dat Zijn Evangelie een geheel nieuwe leer was!

Nou, in deze vind ik de geestelijke betekenis van de ark onveranderd. Het oordeel van God is definitief en wereldomvattend. Eens God daaraan begonnen is, is er geen weg meer terug. Ik betwijfel ten zeerste of Jezus dit anders had uitgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 502
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijf het maar een vreemde term vinden. Ik zie dan echt zo'n keurmeester voor me, waarbij op een soort lopende band mensen voorbijkomen en hij sommigen een stempel geeft: goedgekeurd. Of een keurmee

Patroon bij Sjako: als de inhoudelijke argumenten weg zijn, dan op de vlucht en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander neerleggen.  

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel

2 uur geleden zei sjako:

Psalm 146:3-4 Vertrouw niet op mensen met macht, vertrouw niet op de mens, die niet redden kan. 4  Zijn geest (rouach of levensadem) gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten. 

Overigens heel opmerkelijk als u beseft dat u heel uw "zieleslaaptheorie" baseert op wat OT mensen daar over schreven. Deze mensen wisten daar zo goed als niets vanaf en dat kan ook niet omdat in hun tijd nog niemand met de Heilige Geest van God gedoopt was. Dat gebeurde pas in het NT: 'Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.' (Jh.1:17)

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Fritsie:

Verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat @sjako een Jehova Getuige (OT) is, en dat ik van de Heer Jezus Christus (NT) getuig. (Hd.1:8)

Jezus gaf Zijn Vader overal de eer van, net als Jehovah's Getuigen dat ook doen. Wij eren net zo goed Jezus want wie Jezus niet eert, eert de Vader niet.

17 minuten geleden zei Fritsie:

Wees blij. Wat denk je hoe er over de Heer Jezus en Zijn apostelen gesproken werd, toen bleek dat Zijn Evangelie een geheel nieuwe leer was!

Het was een voortzetting van het geloof zoals we dat vinden in het OT. Niks nieuwe leer. Alleen een verduidelijking. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nou, in deze vind ik de geestelijke betekenis van de ark onveranderd. Het oordeel van God is definitief en wereldomvattend. Eens God daaraan begonnen is, is er geen weg meer terug. Ik betwijfel ten zeerste of Jezus dit anders had uitgelegd. 

Anders gezegd: Tijdens hun leven werden de 'acht zielen' gered in Noachs ark. Na het sterven bevinden deze 'acht zielen' waaronder ook Noach zich in het dodenrijk. Daar wil God hen vandaan halen en daartoe predikte de Heer Jezus daar, waarbij ook allen 'die eertijds ongehoorzaam waren' de Heer konden aanvaarden. Noach was reeds gehoorzaam, het ging juist om het deel uit de massa dat tijdens de vloed waarlijk spijt had getoond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fritsie:

Noach was reeds gehoorzaam, het ging juist om het deel uit de massa dat tijdens de vloed waarlijk spijt had getoond.

Noach was dus op tijd, de rest van de massa niet. Er is maar een bepaalde tijd waarop je met de Heilige Geest gevuld kunt worden. Als die deuren dichtgaan kun je kloppen, schreeuwen, roepen, smeken wat je wil; je komt er niet in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Noach was dus op tijd, de rest van de massa niet. Er is maar een bepaalde tijd waarop je met de Heilige Geest gevuld kunt worden. Als die deuren dichtgaan kun je kloppen, schreeuwen, roepen, smeken wat je wil; je komt er niet in.

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel willen redden (geheel in overeenstemming met het oordeel Gods), maar velen hadden ook daar de duisternis liever dan het Licht (vandaar Gods terechte oordeel) en bleven (verbonden aan hun demonen) in die duisternis. Maar niet allen. Wie 'geschreeuwd en geklopt hadden' bij de ark van Noach kon niet meer opengedaan worden, maar wel toen de Heer Jezus tot hen was afgedaald en ook daar predikte: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' (Mt.11:28) Wie in zijn leven spijt betuigt kan gered worden, zelfs al is hij gestorven.

16 minuten geleden zei Gaitema:

Zondaars konden eindelijk gered worden :) Het zere been voor veel wettische joden denk ik.

Helemaal juist @Gaitema

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Fritsie:

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel willen redden (geheel in overeenstemming met het oordeel Gods), maar velen hadden ook daar de duisternis liever dan het Licht (vandaar Gods terechte oordeel) en bleven (verbonden aan hun demonen) in die duisternis. Maar niet allen. Wie 'geschreeuwd en geklopt hadden' bij de ark van Noach kon niet meer opengedaan worden, maar wel toen de Heer Jezus tot hen was afgedaald en ook daar predikte: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.' (Mt.11:28) Wie in zijn leven spijt betuigt kan gered worden, zelfs al is hij gestorven.

Echter de typologie wordt geweld aangedaan door te beweren dat er na het oordeel van God nog kansen zouden zijn. Lees ter vergelijking Mattheüs 25.

Tartarus is een bewaarplaats voor bepaalde gevallen engelen.

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel (tartarus wordt hier beter vertaald) geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; (2Pet.2:4-5, SV)

 

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

Verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat @sjako een Jehova Getuige (OT) is, en dat ik van de Heer Jezus Christus (NT) getuig. (Hd.1:8)

Nee hoor, want jouw mening wijkt van vel christelijke stromingen af. Dus dit is een onjuiste voorstelling van zaken en geeft blijk van superioriteitsgevoelens.

Lucas 18 verduidelijkt hoe Jezus daar over denkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Echter de typologie wordt geweld aangedaan door te beweren dat er na het oordeel van God nog kansen zouden zijn.

Ja zo is het inderdaad voor wat betreft de typologie, maar je zou in deze kunnen stellen dat Jezus Christus ook Heer over de typologie is. De Thora bevat tal vsn concrete geboden Gods, desondanks toont de Heer Jezus het ware gezicht van God als Hij tot de op overspel betrapte vrouw zegt: 'Ook Ik veroordeel u niet.' Volgens de Joodse wet (typologie) moest zij worden gestenigd, maar de Heer vergeeft de zonden en redt ieder mens die Hij redden kan. Glorie voor Hem!

17 minuten geleden zei HJW:

Nee hoor, want jouw mening wijkt van vel christelijke stromingen af. 

Ik weet het, ik dank God daar voor.

38 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel (tartarus wordt hier beter vertaald) geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; (2Pet.2:4-5, SV)

In de wereld van toen leefden heel veel goddelozen, maar niet iedereen. En tussen Gods oordeel en de voltrekking daarvan zat nog een lange tijd. Wie toen oprecht spijt heeft betuigt en de Naam des Heeren heeft aangeroepen 'zal behouden blijven'. Tal van mensen waren in het dodenrijk (en nu weer!) die desondanks voor God zeer waardevol zijn, vandaar dat Zijn Zoon Jezus ook die wilde meenemen 'naar de hooge'. (Ef.4:8) De NBG51 spreekt van 'krijgsgevangenen', dat duidt erop dat zij partij hadden gekozen voor God.

bewerkt door Fritsie
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fritsie:

Ik weet het, ik dank God daar voor.

De opmerking ging over de vele verschillen in christenland.

En om dan jouw andere geloof te stellen tegenover de JG's en dan te stellen dat jij Jezus verkondigt en zij niet.........dat is bewust misleidend.

 

1 uur geleden zei Gaitema:

Zondaars konden eindelijk gered worden :) Het zere been voor veel wettische joden denk ik.

Er hoeft niemand gered te worden, en dat is dan weer tegen het zere been voor veel wettische christenen.

bewerkt door HJW
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei HJW:

Lucas 18 verduidelijkt hoe Jezus daar over denkt.

Hiermee doelt u op de Farizeër? Inderdaad, ondanks dat heel veel Israël-fans er reklame voor maken is het judaïsme, de gehele joodse dode plichtendienst door God inmiddels waardeloos verklaard!

17 minuten geleden zei HJW:

En om dan jouw andere geloof te stellen tegenover de JG's en dan te stellen dat jij Jezus verkondigt en zij niet.......

Wat dit betreft staan de JG's op één lijn met de Joden; wie de Heer Jezus niet als God wil aanbidden, kán ook de Vader niet aanbidden!

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Fritsie:

Hiermee doelt u op de Farizeër? Inderdaad, ondanks dat heel veel Israël-fans er reklame voor maken is het judaïsme, de gehele joodse dode plichtendienst door God inmiddels waardeloos verklaard!

Dat gaat daar helemaal niet over. Het gaat over mensen die zichzelf (in hun geloofsleven) beter achten dan een ander. En daarvan ben jij een sprekend voorbeeld. 

 

19 minuten geleden zei Fritsie:

Wat dit betreft staan de JG's op één lijn met de Joden; wie de Heer Jezus niet als God wil aanbidden, kán ook de Vader niet aanbidden!

Dat was helemaal het punt niet. Punt was dat er veel verdeeldheid is onder christenen, over allerlei teksten. Daar dan even de JG uitpikken is bewust misleidend.

2 minuten geleden zei Gaitema:

 

Welk boek beschrijft jouw God eigenlijk?

Waarom moet dat in een boek staan ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

17 minuten geleden zei HJW:

Waarom moet dat in een boek staan ?

Je hebt het dus ook vanuit jouw eigen inzicht samengesteld, jouw Godsbeeld.

Ik geloof dat de bijbel een verzameling getuigenverslagen zijn van mensen met Godservaringen. Mijn vrouw heeft ze net zoals de profeten. Ook ik heb mijn ervaringen. Die sluiten aan bij de mensen uit de bijbel. Zoals ook de bijna dood ervaringen van mensen. Daar hecht ik geloof aan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fritsie:

Wees blij. Wat denk je hoe er over de Heer Jezus en Zijn apostelen gesproken werd, toen bleek dat Zijn Evangelie een geheel nieuwe leer was!

Niet.
Want het was geen geheel nieuwe leer, het was een verandering van een reeds bestaande leer.

2 minuten geleden zei Gaitema:
Citaat

Waarom moet dat in een boek staan ?

Je hebt het dus ook vanuit jouw eigen inzicht samengesteld, jouw Godsbeeld.

Ik geloof dat de bijbel een verzameling getuigenverslagen zijn van mensen met Godservaringen. Mijn vrouw heeft ze net zoals de profeten. Ook ik heb mijn ervaringen. Die sluiten aan bij de mensen uit de bijbel. Zoals ook de bijna dood ervaringen van mensen. Daar hecht ik geloof aan. 

En zo heb je jouw godsbeeld dus ook samengesteld naar eigen inzicht...
Je geeft niet voor niets geen antwoord op de vraag waarom dat ik een boek moet staan.
Dat jouw beeld deels op een boek is gebaseerd is geen antwoord op die vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Niet.
Want het was geen geheel nieuwe leer, het was een verandering van een reeds bestaande leer.

En zo heb je jouw godsbeeld dus ook samengesteld naar eigen inzicht...
Je geeft niet voor niets geen antwoord op de vraag waarom dat ik een boek moet staan.
Dat jouw beeld deels op een boek is gebaseerd is geen antwoord op die vraag.

De ervaringen van de mensen in dat boek sluit aan bij onze ervaringen en dat van mensen nu met soortgelijke ervaringen. Daarom geloof ik dat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Gaitema:

De ervaringen van de mensen in dat boek sluit aan bij onze ervaringen en dat van mensen nu met soortgelijke ervaringen. Daarom geloof ik dat.

En de ervaringen worden getoetst aan het boek ? Want wat als de ervaringen afwijken van het boek ? Geloof je dan de ervaringen of het boek ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

Ja zo is het inderdaad voor wat betreft de typologie, maar je zou in deze kunnen stellen dat Jezus Christus ook Heer over de typologie is. De Thora bevat tal vsn concrete geboden Gods, desondanks toont de Heer Jezus het ware gezicht van God als Hij tot de op overspel betrapte vrouw zegt: 'Ook Ik veroordeel u niet.' Volgens de Joodse wet (typologie) moest zij worden gestenigd, maar de Heer vergeeft de zonden en redt ieder mens die Hij redden kan. Glorie voor Hem!

In de wereld van toen leefden heel veel goddelozen, maar niet iedereen. En tussen Gods oordeel en de voltrekking daarvan zat nog een lange tijd. Wie toen oprecht spijt heeft betuigt en de Naam des Heeren heeft aangeroepen 'zal behouden blijven'. Tal van mensen waren in het dodenrijk (en nu weer!) die desondanks voor God zeer waardevol zijn, vandaar dat Zijn Zoon Jezus ook die wilde meenemen 'naar de hooge'. (Ef.4:8) De NBG51 spreekt van 'krijgsgevangenen', dat duidt erop dat zij partij hadden gekozen voor God.

In de dagen van Noach werden alleen die mensen gered die door geloof de ark betraden. De rest komt om. Deze profetie is een vooruitwijzing naar het grote oordeel van God dat komen gaat. Zoals er toen een redmiddel was: de ark, zo is er nu ook een redmiddel en dat is een persoon, te weten Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, kwam naar deze aarde om voor ons zondige mensen te sterven op het kruis van Golgotha. Daar wilde Hij het oordeel over de verkeerde daden van de mensen ondergaan. Mensen hebben nu nog de kans om deze ark te betreden door Jezus in geloof aan te nemen als Redder en Verlosser. Als God eenmaal Zijn definitieve oordeel voltrekt kan dat niet meer, ook al heb je nog zoveel spijt. De deur gaat dicht en Jezus komt je niet opzoeken.

 

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

In de dagen van Noach werden alleen die mensen gered die door geloof de ark betraden. De rest komt om. Deze profetie is een vooruitwijzing naar het grote oordeel van God dat komen gaat. Zoals er toen een redmiddel was: de ark, zo is er nu ook een redmiddel en dat is een persoon, te weten Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, kwam naar deze aarde om voor ons zondige mensen te sterven op het kruis van Golgotha. Daar wilde Hij het oordeel over de verkeerde daden van de mensen ondergaan. Mensen hebben nu nog de kans om deze ark te betreden door Jezus in geloof aan te nemen als Redder en Verlosser. Als God eenmaal Zijn definitieve oordeel voltrekt kan dat niet meer, ook al heb je nog zoveel spijt. De deur gaat dicht en Jezus komt je niet opzoeken.

 

Inderdaad. Wij in onze tijd hebben dan wel het grote voorrecht, om Zijn Evangelie te kunnen lezen in de Bijbel (of horen als het NT voorgelezen wordt).

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei HJW:

Dat was de vraag niet. Je begint te ontwijken.

Ik volg de lijn zoals de katholieken dat zeggen, maar dan op mijn manier. Je hebt dan wel de bijbel, maar God zit niet gevangen tussen twee kaften. God zal zichzelf echter ook niet tegenspreken. Hij spreekt vandaag nog tot iedereen die Hem horen wil. Hij spreekt zelfs door de liefde in jouw hart. Wie ben ik om daar paal en perk aan te stellen? Echter Jezus is Mijn Heer en ik ben Jezus niet. Het oordeel is aan Hem. Hij is de deur tot het leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vanavond keek ik naar het programma Trippers; zowel mijn man als ik konden er om huilen. https://www.npo3.nl/trippers/15-10-2018/BV_101388479 we discussiëren over de hel. Daar is een hel in het Verenigd Koninkrijk. Even later de ellende in Jemen, waar kinderen sterven en mannen bezig zijn met oorlog voeren. 
Saoedi Arabië die de wapens voor een groot deel inkoopt in Amerika; Trump heeft net weer een goede deal gesloten . 
Zijn argument was; "áls ik het niet doe, doen anderen het wel". Ja, ja is dat die zware straf die Trump het land geeft als het de journalist Kashhoggi heeft vermoord?

De hel is aanwezig op deze aarde, laten we daar onze ogen maar eens voor openen.

bewerkt door Lobke
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid