Spring naar bijdragen

JG en uitsluiting


Aanbevolen berichten

De tekst diegene die zonder zonde is werpe de eerste steen heb ik uitgelegd. Zie een eerdere post. Heeft alles te maken met berouw hebben van je zonde. We hebben het over zonden zonder berouw.

Waar staat in de tekst dat ze berouw heeft ?

Verder is de algemene teneur hier twist veroorzaken en daar pas ik helaas voor.

Niet bij mij. Dus dat is geen reden om de vragen niet te beantwoorden.

Je kan toch gewoon aangeven wat je vindt en denkt ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 73
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nee, ok, ik ben abuis met een andere tekst. Nu moet gezegd worden dat deze tekst niet in iedere handschrift voorkomt, maar laten we er vanuit gaan dat deze tekst inderdaad echt is.

Het kan niet zo zijn dat Jezus overspel door de vingers zag, want dat is tegen de Wet van Mozes. Blijkbaar zag Jezus zaken in haar hart die goed waren. In navolging van zijn Vader zift hij zorgvuldig het hart. Een goed voorbeeld is koning Jerobeam. Jehovah beval de hele afvallige dynastie van de afvallige Jerobeam terechtgesteld zou worden. Hij beval echter dat bij een van de zoons, Abia, een fatsoenlijke begrafenis zou krijgen. Waarom? Omdat Jehovah in hem iets goeds gevonden had. 1 Kon 14:1, 10-13.

Wanneer Jehovah zift, doet Hij alle zonden weg, zoals een goudzoeker bij het wassen van gouderts het waardeloze grind wegspoeld. De goudklompjes worden bewaard. Blijkbaar zag hij in haar dat ze berouw zou gaan krijgen of ze had veel goed gedaan. Hij stuurde haar dan ook naar huis met het gebod "zondig vanaf nu niet meer".

Dit verhaal verteld natuurlijk niet dat elke grove zonde door de vingers wordt gezien. Ik moet in dit verband ook denken aan Lucas 7:36-50. Een vrouw die bekend stond als een immorele vrouw waste Jezus' voeten met haar tranen en smeerde zijn voeten in met een lekker ruikende olie. Blijkbaar had ze Jezus horen spreken en was ze daardoor geraakt en is ze terug gekomen op haar oude leven door berouw. Jezus zag dat en Hij zei: "op grond hiervan, zo zeg ik u, zijn haar zonden, ofschoon die vele zijn, vergeven, want zij heeft veel lief gehad; maar wie weinig wordt vergeven, heeft weinig lief.

Jezus vergoelijkt immoraliteit dus niet. Hij heeft wel begrip voor menselijke fouten. Als de persoon in kwestie dat inziet en berouw heeft worden alle zonden, hoe erg die ook zijn, vergeven.

Mensen die koppig blijven en die doorgaan met zondigen krijgen deze vergeving niet. En om die personen gaat het bij uitsluiting. Ik hoop dat je nu voldoende heb geantwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zéker als iemand is uitgesloten om zoiets futiels als het niet stoppen met roken of het twijfelen aan een kleine leerstelling van het WTG, is de straf volstrekt disproportioneel aan de zonde.[/quote

Niet stoppen met roken is is niet iets futiel. Ik betwijfel of iemand dan gedoopt kan worden. Twijfelen aan een kleine leerstelling is zover ik weet nooit een reden voor uitsluiting. Jehovah's Getuigen worden hier afgeschilderd of ze hele dagen aan het zoeken zijn waar ze mensen op kunnen uitsluiten. Dat is absoluut niet het geval. Je moet het heel bont maken om uitgesloten te worden hoor. Maar de Rooms Katholieke kerk heeft natuurlijk een berg boter op hun hoofd wat dat betreft. Als je het in vroeger tijd niet met de RK kerk eens was, ging je kop eraf of je werd levend verbrand op de brandstapel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Mensen die koppig blijven en die doorgaan met zondigen krijgen deze vergeving niet. En om die personen gaat het bij uitsluiting.
Dus alle mensen die, om welke reden dan ook, uit het WTG stappen zijn koppig en zondig. Wat mij vaak opvalt bij JG en je bent de eerste niet op dit forum, hoe generaliserend en vaak ook denigrerend er wordt gesproken over mensen die een ander pad kiezen. Er wordt puur geredeneerd vanuit het eigen perspectief. Een beetje inlevingsvermogen zou het al zoveel makkelijker maken. Maar ik weet inmiddels net als anderen dat er bij het WTG wel iets meer aan de hand is.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het kan niet zo zijn dat Jezus overspel door de vingers zag, want dat is tegen de Wet van Mozes. Blijkbaar zag Jezus zaken in haar hart die goed waren.

Wat je doet is een element aan het verhaal toevoegen.

En uiteraard een toevoeging die ertoe moet leiden dat jouw persoonlijke visie ondersteund wordt.

Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Je mist daarnaast compleet de essentie van het verhaal.

De essentie is dat Jezus aangeeft dat je niet moet oordelen over anderen, maar naar jezelf moet kijken.

Die boodschap laat hij meerdere keren horen:

De splinter en de balk. Wees niet bezig met de splinter van de ander, maar met de balk van jezelf.

Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde.

En het aangegeven verhaal van het onkruid.

Jezus' boodschap is dus helder: wees niet bezig met de fouten van een ander, zorg er maar voor dat je zelf goed bezig bent.

Blijkbaar heb je genoeg aan je eigen gedachten en misvattingen en zonden.

Hij geeft aan dat het aan hem (Jezus) is om uiteindelijk te oordelen, en dus niet aan een bestuursorgaan van de JG.

Volgens de woorden van Jezus is het dus wel helder wat je moet doen.

Toch kies jij er heel bewust voor om die lijn niet te volgen, maar de paulinische lijn van tucht en discipline.

En dan blijft dus de vraag: waarom kies je voor de harde paulinische woorden en niet voor de richting die Jezus aangeeft ?

Past de paulinische lijn beter bij jouw persoonlijkheid ?

Want er is dus wel degelijk een alternatief. Sterker nog: die komt van Jezus zelf.

Kun je dus aangeven waarom je de lijn van Jezus niet aanneemt ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je moet het heel bont maken om uitgesloten te worden hoor.
Dat valt wel mee. Vaak is het gewoon een kwestie van teleurgesteld zijn in de eigen organisatie of erachter komen dat er rare praktijken achter gesloten deuren gebeuren waardoor men niet meer door één deur kan. Of simpelweg dat familie van de uitgeslotene in een tweestrijd komen omdat ze voor de onmogelijke beslissing worden gezet: het WTG of de eigen familie. Ik krijg de indruk dat je het schromelijk onderschat.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het onderwerp hier gaat over uitsluiting na een ernstige zonde zonder berouw. Ik zal het proberen uit te leggen in eenvoudige woorden,

Jezus is de perfecte afbeelding van de Vader en Die had de wet ingesteld dat na overspel de doodstraf moest worden toegepast, dat zou je in eerste instantie denken.

Ik bekijk dit verhaal in het licht van dit onderwerp. Je kan toch ook wel begrijpen dat niet iedere grove zonde door de vingers wordt gezien, zou een mooie boel worden. Je moet echt eens 1 kor 5 eens in zijn geheel eens lezen.

Jou les zit er zeker ook in. Je moet eerst maar eens naar je eigen zonden kijken voordat je een ander oordeelt. Dat is inderdaad aan God en aan Hem alleen. En Jezus kan in harten kijken zoals ik in mijn verhaal heb aangehaald. Dus Hij kan oordelen en dat had Hij in dit geval ook gedaan ten gunste van de vrouw.

Maar de geschriften van Paulus horen ook bij de geloofsleer toch, daar ben je het toch wel met me eens hoop ik. Paulus schreef deze brieven onder inspiratie. In het geval met het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw was het Jezus zelf die oordeelde, niet de Farizeeen. Wij hebben niet het vermogen om in harten te kijken en die Farizeeers al helemaal niet.

1 Kor 5 begint over een man die verboden seks heeft. Hij ging met vrouw van zijn vader naar bed, dus misschien wel met zijn moeder. In vers 2 gaf Paulus de gemeente een standje. Die gemeente was daar trots op of in ieder geval vonden ze het niet erg. Maar in de Bijbel in Gewone taal staat in vers 2: Jullie zouden het juist heel erg moeten vinden, en jullie moeten die man uit de kerk zetten!

In vers 6 gaat hij verder: Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag. Let op: een klein beetje gist heeft invloed op het hele deeg. Wat bedoelt hij hiermee? Als er iemand in de gemeente kwaad doet en die wordt de gemeente willens en wetens niet de kerk uitgezet dan kan zo'n hele gemeente daardoor beïnvloed worden en kan zo'n gemeente zelfs uit elkaar vallen of de geest trekt zich terug van zo'n gemeente.

Hij vervolgt: Ik bedoel daarmee: door invloed van 1 slecht mens wordt de hele groep slecht. Daarom moeten jullie de man die verboden seks heeft, uit de kerk zetten. Voor slechtheid is geen plaats meer, want jullie vormen met elkaar Gods heilige kerk.

In vers 9 gaat hij verder: Jullie mogen niet omgaan met mensen die verboden seks hebben (of andere ernstige zonde). Dat heb ik jullie ook al in mijn vorige brief geschreven. En vers 11: Nee, ik bedoelde in mijn vorige brief iets anders. Jullie mogen niet omgaan met Christenen die verboden seks hebben. Jullie mogen ook niet omgaan met Christenen die alleen voor het geld leven, of afgoden vereren, of anderen uitschelden, of te veel drinken, of stelen. Jullie mogen met zulke mensen ook niet samen eten.

Vers 12-`13 is in deze discussie ook interessant. : We mogen geen oordeel uitspreken over mensen die GEEN Christen zijn. Dat zal God wel doen. Maar jullie kunnen toch wel een oordeel uitspreken over de mensen in jullie eigen kerk? Zorg er dus voor dat die man die verboden seks heeft, uit de kerk gezet wordt! (Oftewel wordt uitgesloten)

Voor mij is het een duidelijk verhaal. Of je moet er vanuit gaan dat de leer van Paulus heel anders is dan die van Jezus, maar als dat zo is kan je wel stoppen met je geloof want dan klopt de Bijbel niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor JG is elke zonde inderdaad even erg, zoals Sjako met het rookvoorbeeld al aangeeft. Iemand die bijvoorbeeld een kind misbruikt, maar voldoende berouw toont, zal niet worden uitgesloten en de zonde zal ook niet worden medegedeeld aan de gemeenschap, want dat doet het WTG nooit. Maar iemand die bijvoorbeeld niet wil of kan stoppen met roken, die zal wél worden uitgesloten, ook zonder opgave van reden aan de gemeenschap.

Daarbij zijn er altijd twee getuigen nodig om te bewijzen dat je de betreffende zonde inderdaad hebt begaan. Stiekem is er dus alsnog veel mogelijk. Waaronder écht ernstige zonden, waarbij vaak natuurlijk nooit getuigen aanwezig zijn.

Als JG wordt je dan ook geacht het zo spoedig mogelijk door te geven aan de ouderlingen als iemand zondigt en niet veranderd na een vermaning van jou. Doe je dat niet, dan bega je zelf ook een zonde.

In feite weet Sjako dus eigenlijk helemaal niet of uitsluitingen wel altijd terecht zijn en of de redenen daartoe wel zo ernstig zijn. Het enige wat hij bij elke uitsluiting krijgt te horen is "Die en die is niet langer een van Jehovah's Getuigen." Meer niet.

Het WTG kan bij wijze van spreken iemand uitsluiten omdat diegene diens haar geblondeerd heeft en Sjako zal het nooit van het WTG weten. En ook niet van de uitgeslotene, want hij wordt geacht ex-JG te wantrouwen en hun verhalen dus niet te lezen.

Natuurlijk is het mogelijk dat hijzelf in een gerechtelijk comité heeft gezeten en zelf zo integer en rechtvaardig mogelijk heeft proberen te oordelen, maar dan nog weet hij enkel van zijn eigen cases en mag hij daarover niets mededelen.

Ook JG zijn immers maar mensen en in elke rechtsspraak worden veel fouten gemaakt. Zéker als je als JG geen raadsman mag meenemen naar de zitting van zo'n comité en je beroepsmogelijkheden slechts heel beperkt zijn, kan er natuurlijk veel mis gaan.

De regels binnen het WTG zijn nogal strikt: je mag als man geen baard hebben, je moet formeel gekleed gaan tijdens de vier tot vijf verplichte vergaderingen per week, je mag niet roken en geen feestdagen vieren behalve die ene feestdag van het WTG zelf, je mag niet stemmen en geen politieke functie bekleden, je moet je huis netjes op orde houden, slecht gedrag van je kind kan ook gevolgen voor jou hebben binnen de gemeenschap, je dient de inhoud van de Wachttoren en de Ontwaakt! intensief te bestuderen en voor waarheid aan te nemen, je wordt geacht regelmatig langs de deuren te gaan, etc.

Eén zo'n regel verbreken kan uitsluiting betekenen als je geen berouw hebt en dus niet van gedrag veranderd. Het kan dus letterlijk ook om een baard gaan die je niet wil afscheren, want je bent dan immers ongehoorzaam aan het WTG en dus aan Jehovah.

Probleem daarbij is dat regels en leerstellingen nogal eens veranderen. Zo mocht je bijvoorbeeld eerst geen bloedtransfusie ondergaan, daarna werd het een kwestie voor het eigen geweten en vervolgens mocht het weer niet.

Dit geeft het WTG ook toe, ze noemt het dan "voortschrijdend inzicht." Probleem kan daardoor wel ontstaan als je vandaag wordt uitgesloten voor iets wat morgen alweer in principe toegestaan is. De uitsluiting wordt dan niet teruggedraaid en excuses hoef je dan ook niet te verwachten van het WTG.

Kortom, er zijn nogal wat valkuilen te bespeuren in de rechterlijke procedures van het WTG. Het is niet voldoende transparant, het is teveel gebaseerd op afgedwongen vertrouwen en de straf kan buitengewoon disproportioneel uitvallen voor de zonde in kwestie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit geeft het WTG ook toe, ze noemt het dan "voortschrijdend inzicht." Probleem kan daardoor wel ontstaan als je vandaag wordt uitgesloten voor iets wat morgen alweer in principe toegestaan is. De uitsluiting wordt dan niet teruggedraaid en excuses hoef je dan ook niet te verwachten van het WTG.

Om preciezer te zijn: het wordt een 'nieuw licht' genoemd. Voor de normale Jehova Getuige betekent dit dat God zijn leiding laat zien en zichzelf steeds meer verduidelijkt richting de gemeenschap. In de praktijk betekent het gewoon een beleidsmaatregel vanuit het Besturend Lichaam, dat over het algemeen niet erg bezig is met de Bijbel (lees:de Nieuwe Wereld Vertaling), maar meer met bestuursmaatregelen.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Je schildert Jehovah's Getuigen hier erg slecht af. Praktijk is dat dit soort onderwerpen zelden voorkomen.

Ik ken broeders die een baardje hebben en dat is geen enkel probleem. Ernstige zonden die je ziet van anderen moet je inderdaad doorgeven, maar eerst ga je met de persoon zelf praten om die persoon de gelegenheid te geven het zelf met de ouderlingen te bespreken. Ernstige zonden kan je niet negeren omdat de hele gemeente op het spel kan staat: een beetje gist heeft invloed op het hele deeg. Een ernstige zonde wordt besproken in een rechtelijke comité dat bestaat uit drie ouderlingen. Deze rijpe Christenen gaan onder gebed bespreken met de persoon of er een spoor van berouw is. Deze ouderlingen weten echt wel wat ze doen. Dat er niet op de details gegaan wordt heeft te maken met de privacy van de boosdoener, en dat zou dan zijn/haar herstel in de weg zitten. Na verloop van tijd wordt er weer gesproken met de persoon om te kijken of hij/zij er al anders over denkt. Voor een kleinigheidje wordt je echt niet uitgesloten, hoogstens een restrictie. Feestdagen etc is een apart verhaal, die zijn van heidense oorsprong, niks met Christendom te maken. Net zoals het gouden kalf niks met Jehovah te maken had.

Iedere Getuige vindt het fijn mensen over Gods Koninkrijk te vertellen, we zien het niet als een verplichting. Bloed kwestie is ander onderwerp. Neutraliteit is ook een apart onderwerp. Gespreksstof genoeg, maar hou je bij het onderwerp.

Er zullen misschien best wel eens fouten gemaakt worden. Dat is menselijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het onderwerp hier gaat over uitsluiting na een ernstige zonde zonder berouw. Ik zal het proberen uit te leggen in eenvoudige woorden,

Nee, het onderwerp is uitsluiting in zijn algemeenheid.

Je moet echt eens 1 kor 5 eens in zijn geheel eens lezen.

Ik geef je teksten aan van Jezus en vervolgens kom je met een volgende tekst van Paulus aanzetten.

En ja, er zit overduidelijk een verschil tussen die twee.

De bijbel is niet altijd consistent. In de tenach staat dat je je vijand moet haten, Jezus zegt dat je je vijand moet liefhebben.

Dus ja, er zijn verschillen.

Geen reden om je geloof overboord te gooien, maar wel reden om eens goed te kijken.

Er zijn dus overduidelijk 2 verschillende wijzen:

1. Jezus: richt je op jezelf en niet op de fouten van een ander, oordeel niet en verwijder het onkruid niet.

2. Paulus: straf, discipline, verwijderen.

Je zegt wel dat je de woorden van Jezus meeneemt, maar dat blijkt nergens uit. Het is één en al Paulus.

Jou les zit er zeker ook in. Je moet eerst maar eens naar je eigen zonden kijken voordat je een ander oordeelt. Dat is inderdaad aan God en aan Hem alleen.

Nee, het is niet eerst naar jezelf kijken en dan een ander oordelen. Het is: alleen naar jezelf kijken. "Oordeel niet" geeft nergens aan dat je iemand anders mag oordelen. Het verhaal van het onkruid geeft nergens aan dat je de ander mag uitsluiten, integendeel.

Jezus is blijkbaar niet bang voor besmetting, want je kunt het gewoon naast elkaar laten groeien.

Maar dat negeer je allemaal volledig.

En helaas bevestig je weer een vooroordeel over JG's: gaan niet op vragen van anderen in, negeren teksten en herhalen eindeloos hun eigen visie.

En Jezus kan in harten kijken zoals ik in mijn verhaal heb aangehaald. Dus Hij kan oordelen en dat had Hij in dit geval ook gedaan ten gunste van de vrouw.

Dat staat niet in het verhaal, dat verzin jij erbij.

Maar dan nog: Jezus geeft heel duidelijk aan dat het aan HEM is om te oordelen en niet aan een medemens.

En dat is nou dus precies wat de JG gemeenschap wel doet. En daarmee ga je rechtstreeks in tegen de woorden van Jezus.

Dat jij dat ontkent, maakt het niet minder waar.

En op de dag des oordeels zal ook jou gevraagd worden waarom jij anderen hebt geoordeeld, terwijl Jezus expliciet zegt dit niet te doen.

Maar de geschriften van Paulus horen ook bij de geloofsleer toch, daar ben je het toch wel met me eens hoop ik.

En als Jezus iets anders zegt dan Paulus, aan wiens woorden hecht je dan meer waarde. En ja, ze zeggen wat anders.

Voor mij is het een duidelijk verhaal. Of je moet er vanuit gaan dat de leer van Paulus heel anders is dan die van Jezus, maar als dat zo is kan je wel stoppen met je geloof want dan klopt de Bijbel niet.

Nee, dat is niet correct. En ja, ze spreken elkaar tegen, hebben een andere insteek.

Het is aan jou om een keuze te maken welke insteek jij volgt.

Het is opvallend hoezeer je de woorden van Jezus negeert. Je zegt wel dat je dat niet doet, maar vervolgens doe je het wel.

Als Jezus aangeeft: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wie is de JG gemeenschap dan om toch met stenen te gaan gooien ?

En wat betekent de vergelijking van het onkruid voor jou, waar Jezus expliciet aangeeft het niet te verwijderen ?

Graag niet antwoorden met nog meer paulinische teksten, maar ingaan op deze teksten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het spijt me te horen dat je niet de hele Bijbel gelooft, HJW. Dan is er gewoon geen discussie mogelijk. Je hebt de woorden van Paulus en je hebt de woorden van Jezus. Jij negeert de woorden van Paulus, punt uit. Ik geloof dat ieder woord in de Bijbel belangrijk is. Jij zegt dat Paulus niet gelijk heeft, dat hij er totaal naast zit. Dus eigenlijk zeg je 'weg met die akelige Paulus'. De woorden van Jezus kan je niet los zien van die van Paulus, want dan haal je ze uit hun verband. Waarom denk je dat al die kerkscheuringen zijn ontstaan. Door twist en je gelijk willen halen. Werken van het vlees, zoals Paulus dat noemt. Ik heb het prima uitgelegd en daar blijf ik bij. Je zult het er mee moeten doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het spijt me te horen dat je niet de hele Bijbel gelooft, HJW. Dan is er gewoon geen discussie mogelijk. Je hebt de woorden van Paulus en je hebt de woorden van Jezus. Jij negeert de woorden van Paulus, punt uit. Ik geloof dat ieder woord in de Bijbel belangrijk is. Jij zegt dat Paulus niet gelijk heeft, dat hij er totaal naast zit. Dus eigenlijk zeg je 'weg met die akelige Paulus'. De woorden van Jezus kan je niet los zien van die van Paulus, want dan haal je ze uit hun verband. Waarom denk je dat al die kerkscheuringen zijn ontstaan. Door twist en je gelijk willen halen. Werken van het vlees, zoals Paulus dat noemt. Ik heb het prima uitgelegd en daar blijf ik bij. Je zult het er mee moeten doen.

Typische JG reactie, helaas.

Je gaat niet op de inhoud in.

Waarom ga je niet in op de twee laatste stellingen die ik je voorleg ? Je loopt er voor weg.

Waarom geef je niet aan wat jouw gedachten zijn over de eerste steen werpen ?

Waarom mag de JG gemeenschap met stenen gooien als Jezus zegt dat niet te doen ?

Waarom loop je voor die woorden weg ?

Waarom trekt de JG gemeenschap het onkruid eruit, terwijl Jezus zegt dat je het moet laten staan ?

Waarom loop je voor die woorden weg ?

Ga er eens inhoudelijk op in, want je draait.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kwam dit tegen op internet waar ik volledig achter sta. Een hele goede uitleg. Ik zal toch nog even terug komen op de gelijkenis van het onkruid, want daar heb jij een volledig verkeerde visie op.

De laatste tijd kom ik het nogal eens tegen dat iemand zijn eigen zonden of de zonden van een ander ‘verdedigt’ met de opmerking ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Dat moet dan het einde zijn van elke tegenspraak. Toch worden deze woorden vaak totaal verkeerd gebruikt.

Om de betekenis van deze uitspraak te achterhalen, moeten we Johannes 8 opslaan. Daar wordt door de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij de Here Jezus gebracht, die op overspel is betrapt. Dan zeggen ze tegen Hem: ‘In de wet heeft Mozes bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?’ (vers 5).

De Here Jezus zegt aanvankelijk niets, maar bukt Zich en schrijft met Zijn vinger op de grond. De mensen weten niet wat ze zien. ‘Kijk eens,’ zullen ze gedacht hebben, ‘wat doet Hij nu?’

De Farizeeën en Schriftgeleerden hebben vast en zeker de link gelegd met Jeremia 17:13. Zij zullen, als kenners van de Schriften, dat woord hebben gekend: ‘Hope Israëls, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten’.

Ze zullen begrepen hebben dat het over hen ging. Wellicht schreef Hij hun namen in het zand. Zonder een woord te zeggen, confronteerde Hij hen met die ernstige boodschap uit Jeremia 17. Zij beschuldigden die overspelige vrouw, maar hun beschuldiging raakte henzelf. Als zij zich niet bekeren, zullen ze zelf het oordeel ondergaan. Wat een kracht heeft deze schrijvende Here Jezus.

Maar de Schriftgeleerden en de Farizeeën blijven aandringen op een antwoord. Dan gaat de Here Jezus rechtop staan en zegt tegen hen: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar’ (vers 7). En vervolgens schrijft Hij weer verder op de grond.

De reactie van de aanklagers is buitengewoon opvallend. In vers 9 lezen we: ‘Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten.´

Ze hadden de Here Jezus in de val willen lokken. Zou Hij de wet van Mozes handhaven en de vrouw laten stenigen? Dat was verboden door de Romeinen. Of zou Hij de kant van de zondares kiezen en haar vrijuit laten gaan? Dan zou de Joodse Raad Hem veroordelen als een overtreder van de wet.

Nu heeft de Here Jezus hen geraakt in hun eigen zonden. Ze weten dat ze niet zonder zonden zijn… en ze zijn helaas niet bereid hun eigen zonden te belijden, want dan was er ook voor hen vergeving geweest.

Vervolgens vraagt Hij aan de vrouw waar de aanklagers zijn gebleven. ‘Heeft niemand u veroordeeld?’ (vers 10). Dan zegt Hij: ‘Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer’.

Betekent dit dat de Here Jezus de zonde van deze vrouw goedkeurt? Absoluut niet. Dit is geen vrijspraak, alleen spreekt Hij niet nu het oordeel over haar uit. En denk ook eens aan wat Hij zegt in Mattheus 5:28: ‘Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd’. Laten we maar niet te snel denken dat wij wel vrijuit gaan.

Door Zijn opstelling heeft de Here Jezus de wet van Mozes gehandhaafd. Hij gaf aan dat er een steen gegooid mocht worden, maar wel door iemand die zelf zonder zonde zou zijn. Als de aanklagers weg zijn, kan de straf niet meer worden uitgevoerd, hoewel Hij Degene is Die zonder zonde is. De wet schreef immers voor dat de getuigen aanwezig moeten zijn bij het uitvoeren van de straf.

Laten we de woorden van de Here Jezus ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen’ niet misbruiken om onze eigen zonden of de zonden van de ander te bagatelliseren.

Ons past afwijzing van de zonde: ‘Ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8:11).

Ons past belijdenis van onze zonden: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en waarachtig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9).

Ons past bewogenheid met de ander die in zonde leeft. ‘Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt worde, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen’ (Galaten 6:1).

Nog een laatste keer de woorden van de Here Jezus: ‘Waar zijn uw beschuldigers?’

Dan zegt Romeinen 8:33: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods?’

De genade van de Here Jezus is zo alomvattend.

Zijn vergeving is zo totaal, dat we het nauwelijks kunnen bevatten.

Hem komt daarvoor toe alle lof, eer, aanbidding en dankzegging tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nu dan de gelijkenis van het onkruid.

Een man zaait goed zaad op zijn akker, maar ‘terwijl de mensen slapen’ zaait een vijand er onkruid tussen. De slaven van de man vragen of ze het onkruid eruit moeten trekken. Maar hij zegt: ‘Nee, want anders zouden jullie tegelijk met het onkruid ook de tarwe eruit trekken. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik de oogsters de opdracht geven: “Verzamel eerst het onkruid en bind het in bundels om het te verbranden. Breng daarna de tarwe in mijn voorraadschuurâ€â€™ (Mattheüs 13:24-30).

De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het Koninkrijk, maar het onkruid, dat zijn de zonen van de Duivel. De vijand die het onkruid zaaide, is de Duivel. De oogst betekent het einde van een tijdperk, en de oogsters zijn engelen’ (Mattheüs 13:37-39).Nadat Jezus heeft uitgelegd wat elk onderdeel van de illustratie betekent, beschrijft hij de afloop: De oogsters (de engelen) zullen aan het einde van het tijdperk het onkruid (de namaakchristenen) scheiden van de echte ‘zonen van het Koninkrijk’. ‘De rechtvaardigen’ zullen worden bijeengebracht en zullen uiteindelijk helder schijnen ‘in het Koninkrijk van hun Vader’. En wat zal de afloop zijn voor ‘de zonen van de Duivel’? Die zullen worden vernietigd. Het is dus logisch dat ‘ze jammeren en knarsetanden’ (Mattheüs 13:41-43).

Kort na het ontstaan van de Christelijke Gemeente kwamen er diverse nep christenen ter tonele. Goed voorbeeld daarvan was de gnostiek, waar Paulus! ook weer voor waarschuwde. Je ziet idd dat de nepkerken samen met de echte kerk op deze wereld komt. In het begin zie je het verschil nog niet zo, maar naarmate de tijd vordert zie je het verschil. De RK kerk ging mensen doden als ze iets anders dachten dan dat de kerk dacht, valse leerstellingen die ontleend zijn aan de gnostiek, zoals de drieëenheidsleer, onsterfelijke ziel, hel werd als de echte leer gebracht. Ondertussen kwam de reformatie, wat een goede stap in de goede richting was. Leerstellingen zoals ik die eerst heb genoemd worden ontmaskerd en het verschil tussen de echte Christenen en de valse Christenen wordt steeds meer zichtbaar. De echte Christenen maken van hun zwaarden ploeg scharen, zaten gevangen in concentratiekampen voor hun geloof in de Tweede Wereldoorlog, zijn neutraal in deze door satan geleide wereld, gaan discipelen maken enz enz.

In afloop van dit samenstel is het heel goed zichtbaar wie echt is en wie nep. Het nep wordt verzameld en wordt voor eeuwig vernietigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik probeer vooral de menselijkheid in je berichten terug te vinden. Ik zie het helaas niet, ik zie enkel het blind volgen van liefdeloosheid. Ik zie een systeem in stand gehouden worden wat mij doet denken aan de veiligheidsdiensten in het voormalig Oost-Duitsland. Waar is je eigen verantwoordelijkheid om zelf te kiezen en je eigen geweten te volgen?

Mijn familie gaat niet meer naar de kerk en vele zijn niet meer gelovig. Dat is jammer vind ik. Maar ik zou het niet in mijn hoofd halen om niet meer met ze om te gaan. Het is immers mijn familie. Idem met vrienden. Een organisatie die zulke onmenselijke liefdeloosheid van mij zou verwachten moet het maar doen zonder mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zij beschuldigden die overspelige vrouw, maar hun beschuldiging raakte henzelf.

Evenzo met de JG gemeenschap die mensen uitsluit.

Ook die beschuldiging raakt henzelf.

Nu heeft de Here Jezus hen geraakt in hun eigen zonden. Ze weten dat ze niet zonder zonden zijn…

Net zoals de JG's dat weten, er is geen verschil.

en ze zijn helaas niet bereid hun eigen zonden te belijden, want dan was er ook voor hen vergeving geweest.

Daar gaat de tekst niet over en het staat ook nergens. Je zit elke keer teksten toe te voegen om zo je eigen standpunt te onderbouwen, maar zo werkt dat natuurlijk niet.

Betekent dit dat de Here Jezus de zonde van deze vrouw goedkeurt? Absoluut niet. Dit is geen vrijspraak, alleen spreekt Hij niet nu het oordeel over haar uit.

Ook hier ga je weer aan de haal met de tekst. Er staat nergens dat hij later het oordeel uit zal spreken. Je vernachelt de bijbel.

En daarmee tast je je geloofwaardigheid aan.

Laten we maar niet te snel denken dat wij wel vrijuit gaan.

Laat dat een wijze les zijn voor de JG's die anderen veroordelen.

Laten we de woorden van de Here Jezus ‘Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen’ niet misbruiken om onze eigen zonden of de zonden van de ander te bagatelliseren.

Je mist nog steeds de essentie van de tekst. Het is niet aan mensen om anderen te veroordelen. Zo is het ook niet aan de JG's om andere JG's te veroordelen (uit te sluiten).

Men gaat op de stoel van Jehova zitten en Jezus waarschuwt daarvoor.

Op de dag des oordeels zul jij je moeten verantwoorden dat je op de stoel van Jehova bent gaan zitten.

Want op dir forum kun je wel van alles volhouden, maar straks moet ook jij rekenschap afleggen.

Waarom heb jij een steen geworpen terwijl ik (Jezus) verboden heb dat te doen ?

Benieuwd hoe je je daar uit denkt te kletsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kort na het ontstaan van de Christelijke Gemeente kwamen er diverse nep christenen ter tonele. Goed voorbeeld daarvan was de gnostiek, waar Paulus! ook weer voor waarschuwde. Je ziet idd dat de nepkerken samen met de echte kerk op deze wereld komt. In het begin zie je het verschil nog niet zo, maar naarmate de tijd vordert zie je het verschil. De RK kerk ging mensen doden als ze iets anders dachten dan dat de kerk dacht, valse leerstellingen die ontleend zijn aan de gnostiek, zoals de drieëenheidsleer

Ik snap dat je de offciele visie verwoordt, maar je mist wederom de kern van de vraag.

In het verhaal wordt duidelijk gemaakt dat het onkruid naast het gewas dient te groeien.

En dat het NIET AAN DE MENS is om het onkruid te verwijderen. Omdat de mens te weinig kennis van zaken heeft.

Bijna letterlijk wordt hier dus gezegd dat het uitsluiten van mensen strikt verboden is.

En toch trekt de JG gemeenschap zich daar niets van aan en gaat rustig door met het zondigen tegen deze regel van Jezus.

Nogmaals: ook jij zult over je gedrag verantwoording dienen af te leggen op de dag des oordeels.

En alweer is er iets waarmee je in strijd met Jezus hebt gehandeld.

Ik zou niet graag in jouw schoenen staan.

Want zoals jij oordeelt, zul jij geoordeeld worden en de maat waarmee jij meet, daarmee zul jij gemeten worden.

Bij jou zal dus gekeken worden met straf, discipline en zuiverheid. Heb je wel voldaan aan alles, zat er toch niet ergens een smetje ?

Want alles wordt afgerekend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik probeer vooral de menselijkheid in je berichten terug te vinden. Ik zie het helaas niet, ik zie enkel het blind volgen van liefdeloosheid.

Er is wel een link met een bepaalde groepering uit de bijbel. De wijze waarop binnen de JG gemeenschap de regeltjes moeten worden nageleefd doet sterk denken aan de wijze van handelen van farizeeers. Althans, een bepaald deel daarvan.

En laat nou juist Jezus daar tegen in gaan.

Paulus was een farizeeer en heeft zijn farizees manier van denken in zijn geloofsleven meegenomen. Het is duidelijk herkenbaar in zijn brieven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Paulus was een farizeeer en heeft zijn farizees manier van denken in zijn geloofsleven meegenomen. Het is duidelijk herkenbaar in zijn brieven.
Hmmm.. ik moet héél diep nadenken waar Paulus schrijft mensen die zich niet aan de regeltjes houden buiten te sluiten.
Korintiers 5 11-13
11 Maar nu schrijf ik U, niet langer in het gezelschap te verkeren van iemand, een broeder genoemd, die een hoereerder of een hebzuchtig persoon of een afgodendienaar of een beschimper of een dronkaard of een afperser is, en met zo iemand zelfs niet te eten. 12 Want wat heb ik te maken met het oordelen van hen die buiten zijn? Oordeelt GIJ niet hen die binnen zijn, 13 terwijl God degenen oordeelt die buiten zijn? „Verwijdert de goddeloze [man] uit UW midden.â€
Wat een kerel, die Paulus.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat klopt, maar dan gaat het niet om 'de regeltjes' maar om kwalijke praktijken. Als je die doet, hoor je volgens Paulus niet meer bij de club, moet je gemeden worden.

Als je Paulus hierin wilt navolgen, is het natuurlijk een kwestie van interpretatie wat die kwalijke praktijken nou zijn, en of er gradaties in zitten bijvoorbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In afloop van dit samenstel is het heel goed zichtbaar wie echt is en wie nep. Het nep wordt verzameld en wordt voor eeuwig vernietigd.

Nee, wij mensen zien niet altijd wie nep is. Je kunt nu wel allerlei kerken als nep opnoemen omdat je je aangevallen voelt. Maar indoctrinatie maakt dat we ( dat geldt ook voor andere gelovigen) niet meer zien hoe we bepaalde teksten naar onze hand zetten. Als jij dit leest en er even niet over denkt hoe Jehovah getuigen dit beleven, hoe lees je zo'n tekst dan? Het nep wordt verzameld en voor eeuwig vernietigd, het ging over onkruid. Jehovah getuigen weten wie dat onkruid is? Jehovah getuigen hebben liefdevolle teksten uit de Bijbel niet nodig om evenwichtig te lezen?

Wat als iemand de getuigen verlaat, betekend dat alleen buitensluiting van de getuigen? Of kan dat ook betekenen uit de familie gestoten worden? Zo ja; wordt dat aangemoedigd door de Jehovah getuigen?

Ik weet dat ook in b.v streng reformatorisch gezindte dit kan voorkomen, en zoals Robert-Frans schreef bij de Amish. Maar nu gaat het over Jehovah getuigen, die zich als uitverkoren zien.

Over het zgn evangeliseren;

Weet je ik vind het helemaal niet zo geweldig dat Jehovah getuigen langs de deur gaan. Ik praat beleeft met ze, en mij valt de tactiek op om eerst allerlei dingen op te noemen die iedereen beaamt. Ja er is nood in de wereld, ja het gaat niet goed met alles. Zodra je vragen stelt wordt het lastig. Evangeliseren op een plein of hoek is anders dan mensen thuis benaderen. Ook komt het mij over als :'zo ik heb mijn plicht weer gedaan, volgende deur'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als zoon van ex-getuigen weet ik natuurlijk als geen ander wat dit met een familie kan doen... Mijn beide grootouders (katholieken) zijn vroegtijdig gestorven, vooral uit verdriet (mijn grootmoeder heeft zelfmoord gepleegd), over hoe ze zelf en hoe één van hun dochters werden behandeld, zelfs door de dochter die nog thuiswoonde.

Ook voor ons als kinderen van had dit gevolgen... Terwijl we voordien tantes, ooms, neven en nichten hadden, hadden we dat opeens allemaal niet meer, want met het negeren van onze moeder kwam ook bij dat wij genegeerd werden. Als tienjarige werd ik uitgenodigd om het huwelijk van mijn jongste tante, maar werd ik er expliciet op benadrukt dat mijn moeder niet welkom was.

Mijn grootvader is weggegaan van dat huwelijk en heeft mijn moeder gebeld en gezegd: "Kleed jij en de kinderen aan, we gaan uiteten", het was mijn moeder die daarop antwoordde dat zijn plaats nu op het huwelijk van zijn dochter was.

Ik kan hier bladzijden over vullen... En ik ben niet de enige... En ja, ik ken ook ex-getuigen die uiteindelijk terug getuigen zijn geworden, enkel en alleen om contact met hun bloedverwanten te hebben, zonder nog enig geloof in dat systeem te hebben.

Mijn grootvader heeft altijd gedacht dat er wat religie betrof een vloek op zijn familie rustte, omdat zijn vrouw zich van het protestantisme naar het katholicisme had bekeerd.

Robert Frans dacht ik gaf al uitleg over het groeten, en daar is hij helemaal correct in, als je theologie studeert b.v. wordt je op het hart gedrukt om hermeneutisch met de bijbel om te gaan, je kunt niet simpelweg automatisch alle verzen aan de eerste christenen onverminderd naar onze tijd overhevelen. Zo ook met het groeten (wat in 2 Joh 10,11) staat opgetekend... Let erop dat de letterlijke vertaling luidt: "En zeg hen zich niet te blijven verheugen"... Ook Calvijn heeft er b.v. over gesproken, zelfs over het tezamen eten wordt sunesthio gebruikt, het oorspronkelijk woord voor eten is esthio, maarom gebruikt Paulus hier een veel innigere vorm (sum betekent samen met)?

Verder is het opvallend dat JG het altijd over respect hebben, maar weinig respect hebbenv oor anderen, want deze komen allemaal voort uit de handen van Satan. Ik ben bij de JG juist voor dit punt weggegaan, elke zondag werd ik weer op het hart gedrukt hoe slecht de andere religies waren en hoe goed de JG waren, iets wat ik in het protestantisme, waartoe ik behoor, maar heel weinig keren heb gehoord, al zijn ze het dan leerstellig ook niet eens b.v. met de Katholieke kerk, maar de mensen worden er niet verdoemd of tot verenietiging gestraft.

En ja, in de oudheid was een rigoureuze ban bekend, die soms zelfs twee jaar kon aanslepen... Robert Frans haalt ook al de Amish aan, een afstamming van de Mennonnieten die een heel rigorieuze ban kenden, met zelfs echtmijding, waarbij je je gehuwde partner zelfs niet meer aansprak.

God is liefde, en dan stel ik me meteen de vraag zou dat een "gebod" zijn van een liefdevolle God?"

https://malakhahavah.wordpress.com/2015 ... k-oordeel/

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid