Spring naar bijdragen

Is het Vaticaan de grote hoer van openbaring 17


Aanbevolen berichten

Johannes schreef onder inspiratie, dus geen onzin of eigen gedachten kronkels.

Wie er nu bedoelt wordt lijkt een beetje op "wie de schoen past die trekke hem aan" ook ik noem geen specifieke kerk, toch moeten we er achter kunnen komen wie de hoer precies is, God geeft geen raadseltjes.

Eigenlijk is het vrij duidelijk, je hebt aan de ene kant het woord van God, daar staat alles in wat we nodig hebben, gaat nu een Paus, Dominee, voorganger, predikant, een Bijbelstudie groep enz. iets anders verkondigen, bagatelliseren of ronduit ontkennen, erger iets bijvoegen aan de schrift dan kan je zeggen dat het een onderdeel van de hoer zou kunnen zijn. ongeacht hoe groot de achterban is.

onderstreept omdat wij niet kunnen oordelen

Het zou zomaar kunnen zijn dat het WTG tot die "hoer"behoort.... http://www.hetknp.org/2003/12/08/ex-jeh ... nootschap/. Zou kunnen.....

Zodra de georganiseerde praktijken van JG en hun WTG aan het licht komen, treedt hun systeem in werking jegens de slachtoffers..... Niet eentje van schadevergoeding, geen Mea Culpa's, maar een systeem van leugens, onderdrukking, ontkenning en wat dies meer zij. Zij die ermee te maken hebben gehad, weten wel beter.

Maarja, wat wil je met zo'n "profeet"....

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Toch zou ik van geen andere kerk lid willen zijn. zou ik ook niet ergens anders tot geloof hebben kunnen komen (wellicht een uitzondering voor de oosters orthodoxe kerk)

De leugens van dave hunt zijn vrij eenvoudig te ontkrachten. Bovendien is deze man helemaal geen theoloog, zoals je in de OP beweerd. Wat Thorgrem zegt, klopt gewoon en is ook allemaal vrij eenvoudig

Zolang ik met een discussie meedoe verschuil ik mij nergens achter, openlijk kom ik uit voor het woord van god wetende dat het niet altijd door iedereen even gewaardeerd wordt.

Toch krijg ik veel goede reacties van mensen die zich gesterkt voelen en zeker niet alleen uit eigen parochie meneer Tohgrem, genoeg het gaat niet om mij.

Ik oordeel zeg je, Jezus de apostelen oordeelden ook en zeker niet mild, als zij schreven dat iemand voor het Ghenna bestemd was wezen zij expliciet op de daden van persoon op groep.

Volgelingen van Jezus, dus mensen die in zijn voetspoor lopen kunnen ook veroordelen maar niet oordelen geen eindoordeel uitspreken, als een voorganger beweerd met autoriteit van de bijbel te spreken en toch hele gedeelten weigert te geloven of te aanvaarden mogen wij man en paard noemen

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wilting heeft evenzo nare ervaringen met de Roomse kerk, is sexueel misbruikt. Door zijn ouders in kindertehuizen gezet, ( een dominant RKK gezin)

Zijn ervaringen met het WTG als de RKK zijn afschuwelijk, maar om uit zijn getuigenis iets te concluderen t.a.v. de hoer van Openbaring 17 lijkt me nogal misplaatst.

Zodra de georganiseerde praktijken van JG en hun WTG aan het licht komen, treedt hun systeem in werking jegens de slachtoffers..... Niet eentje van schadevergoeding, geen Mea Culpa's, maar een systeem van leugens, onderdrukking, ontkenning en wat dies meer zij. Zij die ermee te maken hebben gehad, weten wel beter.

Maarja, wat wil je met zo'n "profeet"....

Of wat wil je met zo een bisschop of paus of zo een RKK. Of je nu van de kat of de hond gebeten wordt... :@

Link naar bericht
Deel via andere websites

Anja roept ook weer wat, je blijkt zonder kennis van zaken te zijn. Zulke dingen worden wel zeker binnen de gemeenschap beschouwd en indien blijkt dat het nodig is maatregelen te nemen doet men dat, maar het blijft onvolmaakt mensenwerk

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is voor mij nog een mysterie wie of wat er precies met die hoer wordt bedoeld. De tijd zal het leren. Het woord hoer duidt m.i. op een systeem dat weliswaar religieus is maar zich prostitueert met geld en politiek. Het lijkt mij veel te kort door de bocht en te vroeg om die kwalificatie op een bepaalde kerk toe te passen.

Kerk of gemeente is in werkelijkheid gewoon een stad waarin ook christenen wonen.

De hoer staat symbool voor een stad (kerk) waarin de anti christ zetelt.

Openbaring van Johannes 17:18

En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is voor mij nog een mysterie wie of wat er precies met die hoer wordt bedoeld. De tijd zal het leren. Het woord hoer duidt m.i. op een systeem dat weliswaar religieus is maar zich prostitueert met geld en politiek. Het lijkt mij veel te kort door de bocht en te vroeg om die kwalificatie op een bepaalde kerk toe te passen.

Rome werd als de nieuwe Babylon gezien door Petrus die in Rome verbleef.

1 Petrus 5:13

U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is voor mij nog een mysterie wie of wat er precies met die hoer wordt bedoeld. De tijd zal het leren. Het woord hoer duidt m.i. op een systeem dat weliswaar religieus is maar zich prostitueert met geld en politiek. Het lijkt mij veel te kort door de bocht en te vroeg om die kwalificatie op een bepaalde kerk toe te passen.

Rome werd als de nieuwe Babylon gezien door Petrus die in Rome verbleef.

1 Petrus 5:13

U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Haal jij dat uit die tekst?

U groet de medeuitverkorene, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Hij doet toch de groeten aan de mede uitverkorene die in Babylon is?

Waar staat dat Rome het nieuwe Babylon is in deze tekst?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is voor mij nog een mysterie wie of wat er precies met die hoer wordt bedoeld. De tijd zal het leren. Het woord hoer duidt m.i. op een systeem dat weliswaar religieus is maar zich prostitueert met geld en politiek. Het lijkt mij veel te kort door de bocht en te vroeg om die kwalificatie op een bepaalde kerk toe te passen.

Rome werd als de nieuwe Babylon gezien door Petrus die in Rome verbleef.

1 Petrus 5:13

U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Haal jij dat uit die tekst?

U groet de medeuitverkorene, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Hij doet toch de groeten aan de mede uitverkorene die in Babylon is?

Waar staat dat Rome het nieuwe Babylon is in deze tekst?

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Hoer_van_Babylon

Vele Bijbel geleerden vinden het onwaarschijnlijk dat Petrus schreef vanuit de letterlijke oude Babylon(Irak), maar veel aanwijzingen geven aan dat Petrus vanuit Rome schreef en dus Rome bij de naam Babylon noemt.

Ook oude Joodse geschriften zoals van Josephus van die tijd geven aan dat Rome als de spirituele Babylon werd gezien

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat begrijp ik wel, maar doet Petrus de groeten aan een medeuitverkorene in Babylon of groet hij Petrus de groeten van iemand uit Babylon. Dat bedoelde ik eigenlijk.

Paulus doet namelijk altijd de groeten AAN....leden van het Britse koningshuis bijvoorbeeld. Clauda en Pudenz. Maar die waren gestationeerd in Rome. Een soort vertegenwoordiging van het Britse koningshuis in Rome.

Link naar bericht
Deel via andere websites

M.b.t. het Britse koningshuis: Volgens sommigen is Jezus in Kameroen geweest, of in Siberië. Volgens anderen in China of Engeland. Echter, de Bijbel zegt niets over de verblijfplaats van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar, maar wie de Bijbel in zijn context leest en begrijpt, weet dat de enige plaats op aarde waar Jezus in Zijn niet-publieke jaren geweest is, Israël moet zijn geweest, en met name Nazareth en omgeving.

Jezus de timmerman

In de eerste plaats is Jezus onze Verlosser. De Bijbel leert ons: God (de Vader) is Liefde. In Johannes 14 lezen we:

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij

Ofwel, Jezus is de Weg tot de Liefde! Wie Jezus niet kent, heeft de Liefde niet!

De Bijbel beschrijft het leven van Jezus tot ongeveer Zijn twaalfde en na Zijn dertigste. Over de tussenliggende achttien jaren bestaan de wildste verhalen.

De Bijbel leert ons dat Jezus in die jaren timmerman was!

In Markus 6 lezen we:

Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd

Het is dus duidelijk dat Jezus bekend stond als timmerman.

Jozef was timmerman en van hem heeft Jezus het vak geleerd. Kinderen hadden meestal hetzelfde beroep als hun vader. Het is mogelijk dat Jozef stierf voordat Jezus een volwassen man was en dat Hij enige tijd verantwoordelijk was voor de zorg voor zijn moeder Maria en Zijn jongere broers en zussen. Sinds hun terugkeer uit Egypte waren zij in Nazareth blijven wonen. Mozes en Daniël leefden enige tijd in een paleis, maar Jezus, de grootste Koning, in een gewoon huis, in een klein dorp, ver van Jeruzalem in het armoedige noorden van het land. Hij werkte zes dagen in de week, van zonsopgang tot zonsondergang, met Zijn handen en hielp Zijn moeder met het grootbrengen van haar kinderen. Toen Jezus een jaar of dertig was, legde Hij Zijn beroep neer en verliet Nazareth om voortaan te leven als profeet om mensen te onderwijzen uit de Schriften en te genezen. Veel mensen uit Nazareth en omgeving, die Hem kenden als timmerman, waren verbaasd door wat Hij leerde en deed. Ze zeiden tegen elkaar: “Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geergerd.". Ofwel, omdat ze wisten dat Jezus een eenvoudige timmerman was en één van hen, vonden ze dat Jezus op hol geslagen was. Hij moest Zijn gewone werk weer gaan doen.

Daarnaast doen de wildste verhalen de ronde. Volgens sommigen is Jezus in Kameroen geweest, of in Siberië. Volgens anderen in China of Engeland. Echter, de Bijbel zegt niets over de verblijfplaats van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar, maar wie de Bijbel in zijn context leest en begrijpt, weet dat de enige plaats op aarde waar Jezus in Zijn niet-publieke jaren geweest is, Israël moet zijn geweest, en met name Nazareth en omgeving. Daar was Hij, zoals boven aangetoond, timmerman zoals zijn pleegvader (want God was en is zijn Vader).

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij". Je kunt deze wereldberoemde uitspraak van Jezus erkennen en geloven. Of je kunt het negeren en het wegduwen. De keuze is volledig aan jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie de hoer ook geweest mag zijn, Johannes zag het in elk geval totaal niet aankomen. In het hoofdstuk wordt immers beschreven dat hij zeer verbaasd was bij het zien van haar. En dat nadat hij zonder verbazing vele vreemde, angstaanjagende visioenen had gezien.

De combinatie hoer-beest was hem blijkbaar dus totaal vreemd, iets wat hij volstrekt niet had verwacht, of als mogelijk had geacht.

De Kerk als hoer zou dus wel passen daarin. Wie zou nu verwachten dat uitgerekend de Kerk het beest zou berijden? Mij zou dat ook zeker verbazen, zelfs na het zien van al die andere visioenen.

Maar wat óók kan passen, is dat de hoer het toenmalige Rome is en dat zij dus ofwel slechts een groter kwaad berijdt, ofwel slechts bestuurd wordt door een groter kwaad. Nergens staat immers dat zij het beest ook bestuurd; het is een statisch beeld.

Het is dus heel wel mogelijk dat in dat beeld Rome slechts ondersteund wordt door het beest en op zichzelf dus enkel als een kwetsbare hoer is.

Een verbazingwekkend beeld, lijkt mij dan, want Rome werd door velen juist als het kwaad zélf gezien, als een machtige grootheid die de wereld in haar hand had. Niet als slechts een hoer die bescherming van een groot beest nodig heeft om haar gruweldaden te bedrijven.

Daarbij speelt mee dat in het Oude Testament er op zich helemaal niet zo negatief over hoeren wordt gesproken, maar enkel over afgoderij als hoererij. Hoeren zijn er meer een gegeven en spelen soms zelfs een belangrijke, positieve rol in de verhalen.

Het is dan ook opvallend dat uitgerekend Rome uiteindelijk juist de verspreiding van het christendom enorm heeft gestimuleerd, toen zij het tot staatsgodsdienst verhief. Het christendom kende daardoor een lange periode van vrede, stabiliteit en ontwikkeling.

Openbaringen is geschreven in de tijd van de vervolgingen, toen de Romeinen steeds vijandiger tegenover het christelijk geloof kwamen te staan.

De christenen uitten zich dan ook in (apokalyptische) codetaal, om zo negatief over Rome en keizer Nero te kunnen spreken, zonder dat ze meteen opgepakt konden worden.

Het boek probeert door een kunstig gebruik van oudtestamentische beelden en literaire stijlmiddelen te waarschuwen voor wat de christenen nog te wachten stond, en troost te bieden door de uiteindelijke toekomst voor te houden.

De visioenen zijn niet per se op chronologische volgorde gezet, maar herhalen en intensiveren steeds de gebeurtenissen. Ze kennen vele diepe lagen, die je enkel met diepgaande kennis van het Oude Testament en de apokalytpische literatuur werkelijk kunt doorgronden.

Bij het lezen en begrijpen van het boek is het daarom erg van belang na te gaan wat de eerste christenen erover schreven en wat zij ons hebben overgeleverd, omdat zij nog wél volledig vertrouwd waren met zulk een schrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
M.b.t. het Britse koningshuis: Volgens sommigen is Jezus in Kameroen geweest, of in Siberië. Volgens anderen in China of Engeland. Echter, de Bijbel zegt niets over de verblijfplaats van Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar, maar wie de Bijbel in zijn context leest en begrijpt, weet dat de enige plaats op aarde waar Jezus in Zijn niet-publieke jaren geweest is, Israël moet zijn geweest, en met name Nazareth en omgeving.

Je kunt het topic wel naar je hand willen zetten en ineens naar een ander onderwerp gaan en mijn post hiervoor gebruiken, maar ik had het nergens over de Heere Jezus en Zijn verblijf tussen Zijn 12e en 30 e jaar.

Ik gebruikte een voorbeeld naar Pieternel waar het ging over de groeten die Paulus deed aan leden vanhet Britse Koningshuis met name aan ene Claudia en haar broer Pudenz en dat zijn leden van het Koningshuis kinderen van Caradoc.

Waar de Here Jezus is geweest was niet aan de orde en is ook hier het onderwerp niet.

Dus graag on topic blijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om het bijbelboek openbaring te begrijpen is kennis van Daniël en zijn schrijven noodzakelijk

Daniël had het over een beest in vele gedaanten die wereldmachten voorstelden, door middel van een beeld en beesten werd het levendig beschreven

1 Egypte

2 Assyrië

3 Babylon

4 Medo perzië

5 Griekenland

6 Rome

de openbaring werd aan Johannes gegeven toen Rome aan de macht was, de engel sprak ook de legendarische woorden 6 zijn er gevallen een is er en een moet nog komen voor een korte tijd

Ongeveer 1800 liep het concordaat van de westerse wereld met Rome af, Napoleon verbrak het.

1805 Napoleon weigert het Roomse rijk te erkennen.

1806 Het einde van het Roomse rijk.

Rome werd een zelfstandige natie, Italie die op het wereldtoneel niet veel meer te zeggen had.

Typerend dat omstreeks die tijd Amerika zich steeds meer deed gelden, sinds 1763 Vrede van Parijs. Amerika is zevende wereldmacht.

Ook nadat Engeland zich afscheidde bleven de 2 trouw aan elkaar, het werd de dualistische wereldmacht ACTIEF tot Het einde der tijden.

De zevende wereldmacht waar de engel het over had en inderdaad een korte tijd vergeleken met de Romeinse wereldmacht eeuwen lang, Egypte ook vele eeuwen net als Assyrië, Perzië evenzo

Ten tijde van deze laatste wereldmacht zou de hoer zich meer profileren , maar ook aan haar einde konen, het Gods oordeel over valse religie.

Dat het de hoer van Babylon genoemd wordt is passend Babylon is de bakermat van vele afgodische gebruiken die daarna de wereld rondgingen.

Maar helaas de kooplieden en koningen die eerst hoererij pleegden met haar gaan op een adstand staan in de eindtijd bij haar einde , de val van haar is onomkeerbaar.

Er zijn nog veel meer bijbelse verwijzingen naar dit scenario maar ik hou het maar even kort, wel even dit

openbaring 13:11 En ik zag een ander wild beest uit de aarde opstijgen, en het had twee hoorns, gelijk een lam, maar het ging spreken als een draak. 12 En het oefent alle autoriteit van het eerste wilde beest uit voor diens ogen. En het bewerkt dat de aarde en zij die daarop wonen, het eerste wilde beest aanbidden, dat van zijn dodelijke slag genezen was.

De 2 horen stellen de Engels Amerikaanse wereld macht voor zij zullen ook mede verantwoordelijk zijn voor de val van Babylon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Anja roept ook weer wat, je blijkt zonder kennis van zaken te zijn. Zulke dingen worden wel zeker binnen de gemeenschap beschouwd en indien blijkt dat het nodig is maatregelen te nemen doet men dat, maar het blijft onvolmaakt mensenwerk

Helaas, was het maar waar. Kennis van zaken genoeg. Familie kwijtgeraakt door toedoen van het WTG. Leerlingen gehad wier familie eveneens kapot werd gemaakt. En naaste buren. Maar die laatsten zijn Goddank op tijd bij zinnen gekomen en hebben die club op tijd verlaten, voordat ook dat gezin geofferd kon worden. De geest van narcisme had ook Russel en zijn kornuiten te pakken en dat komt in de video tenminste voor het voetlicht. Over politiek gesproken, het WTG bedrijft een en al politiek en juristerij, maar dan op micro-niveau.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@TS. Ik vind het als zo'n enorm zwaktebod als je het nodig hebt het geloof van het ander af te kraken. Ik vind het als een getuigenis van de zwakte van je geloof. Sterker is dan lijkt me als je verteld waarom jou geloof wel zo fantastisch is.

Ter illustratie: Ik ben van kerk verwisseld. Dat is gebeurd omdat ik dingen vond die me het gevoel gaven thuis te komen. Alsof er onder al dat drek van die kerk een deur naar een schatkamer open ging. Dingen die mij tot de dag van vandaag jeuk geven zijn kerkgenoten die een kruistocht beginnen de 'concurrenten' te bestrijden. Vroeger gaf het mij het gevoel de kerk te verdedigen die ik al los aan het laten was. Tegenwoordig geeft het mij kilheid en verlatenheid. Prijs God voor hen die Evangelie verkondigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Is het Vaticaan de grote hoer van openbaring 17

Al dagenlang lees ik dit topic en ik wilde niet reageren. Maar toch...ik kan het niet laten.

In de tijd van christenhyves kwam o.a dit topic nogal eens langs. En wanneer je het niet eens was met de TS dan kwam je naam in het grote boek. Alle christen hyves en alle leden kregen te horen dat je een atheïsten vriendje was en de anti-christ. 'Moge zij branden in de hel' stond erbij, zo'n 10 mensen hadden het genoegen om in die hel te branden. Oh ja onze foto werd ook nog eens super groot in beeld gebracht. Gratis reclame!! Mijne ook en als je met foto en onderschrift bij honderden mensen gedropt wordt doet dat wat met je dat kan ik vertellen. Samen met anderen stroopten we alle hyves af en vonden overal onze foto, vaak nog niet verwijderd.

Ik weet absoluut niet of deze TS dezelfde is, maar er zwerven hier meer aanhangers van die groep rond ..en ik krijg zo'n heel apart gevoel van binnen.

Niet rationeel misschien maar geloofsgenoten zo noemen als in de topic start is ook niet rationeel bedoelt.

Weten jullie wie ons geholpen hebben om instanties te benaderen etc....??? Inderdaad mijn atheïsten vrienden.

Op een christensite toestaan dat men de het Vaticaan 'de grote hoer van openbaring' noemt en wel door mede gelovigen daar moet ik van kotsen. Ben ik te persoonlijk...ja ik ben snel persoonlijk. Maar er is geen woord gelogen en ik vind deze besmetting heel griezelig. Ik voel de rillingen weer over mijn lijf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@TS. Ik vind het als zo'n enorm zwaktebod als je het nodig hebt het geloof van het ander af te kraken. Ik vind het als een getuigenis van de zwakte van je geloof. Sterker is dan lijkt me als je verteld waarom jou geloof wel zo fantastisch is.

Ter illustratie: Ik ben van kerk verwisseld. Dat is gebeurd omdat ik dingen vond die me het gevoel gaven thuis te komen. Alsof er onder al dat drek van die kerk een deur naar een schatkamer open ging. Dingen die mij tot de dag van vandaag jeuk geven zijn kerkgenoten die een kruistocht beginnen de 'concurrenten' te bestrijden. Vroeger gaf het mij het gevoel de kerk te verdedigen die ik al los aan het laten was. Tegenwoordig geeft het mij kilheid en verlatenheid. Prijs God voor hen die Evangelie verkondigen.

Niemands geloof wordt afgekraakt er is alleen de oude gerucht dat de RKK een profetie in de Bijbel heeft vervult.

De primaire vragen die bij deze topic horen.

1 de hoer is een stad op 7 heuvels.

Toevallig is Rome ook op 7 heuvels.

2 de hoer is gekenmerkt met de kleur purper en rood.

Dit zijn ook de kleuren van de rooms katholieken.

3 de hoer heeft een kelk

De paus loopt ook met een gouden kelk?

4. De hoer heeft invloed op de "koningen" van de wereld

We hebben vele presidenten langs zien komen in Rome bij de paus.

Dit zijn gewoon verbanden die niet door mij zijn ontdekt maar die ik wel nuchter en zonder haat wou bespreken. uiteraard als men te emotioneel is dan raad ik dit af

Link naar bericht
Deel via andere websites
Niemands geloof wordt afgekraakt er is alleen de oude gerucht dat de RKK een profetie in de Bijbel heeft vervult.

En zoals duidelijk aangetoond, met feiten(!), is dat gerucht precies dat... onzin dus.

De primaire vragen die bij deze topic horen.

1 de hoer is een stad op 7 heuvels.

Toevallig is Rome ook op 7 heuvels.

Neuh, niet toevallig. En zoals al meerdere keren aangetoond, liggen de 7 heuvels van Rome aan de oostzijde van de Tiber. Het zijn:

- Capitool

- Palatijn

- Viminaal

- Esquilijn

- Celio

- Aventijn

- Quirinaal

Het Vaticaan behoort dus niet tot de 7 heuvels van Rome. Het is een aparte heuvel aan de westkant van de Tiber en behoorde niet tot de stad Rome ten tijde van Johannes.

2 de hoer is gekenmerkt met de kleur purper en rood.

Dit zijn ook de kleuren van de rooms katholieken.

Zoals ook al door Olorin aangegeven, zijn dat niet de kleuren van 'de katholieken'. De kleuren van het Vaticaan zijn geel en wit. Er zijn enkele ambten waarbij de kleuren rood en paars voorkomen, maar dit zijn de kleuren die door God gewenst zijn (zie o.a. Ex. 28)

3 de hoer heeft een kelk

De paus loopt ook met een gouden kelk?

Ik heb hem er nog nooit mee zien lopen. De paus is trouwens een man, de hoer is een vrouw (nogal wiedes). Johannes had het dus niet over de paus.

4. De hoer heeft invloed op de "koningen" van de wereld

We hebben vele presidenten langs zien komen in Rome bij de paus.

Presidenten zijn geen koningen. Vaticaanstad heeft geen invloed op koningen of presidenten. Er zijn niet eens veel katholieke presidenten, dus er is sowieso geen sprake van invloed.

Dit zijn gewoon verbanden die niet door mij zijn ontdekt maar die ik wel nuchter en zonder haat wou bespreken. uiteraard als men te emotioneel is dan raad ik dit af

Niks aan de hand, want al deze schijnverbanden worden gewoon door feiten weerlegd. Het zijn allemaal oppervlakkige 'verbanden'. We hebben Maxima regelmatig rood zien dragen en Beatrix paars, dus Nederland is de hoer van Babylon? Koning Arthur had een goude kelk, dus Engeland is ook de hoer, bij de Verenigde Naties komen regelmatig koningen en presidenten langs, dus de hele wereld is de hoer. Zevenbergen in Noord-Brabant is gebouwd op 7 'heuvels', dus Noord-Brabant is ook de hoer...

En zo kun je ad nauseam 'verbanden' leggen... Het raakt alleen kant noch wal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@TS. Ik vind het als zo'n enorm zwaktebod als je het nodig hebt het geloof van het ander af te kraken. Ik vind het als een getuigenis van de zwakte van je geloof. Sterker is dan lijkt me als je verteld waarom jou geloof wel zo fantastisch is. Ter illustratie: Ik ben van kerk verwisseld. Dat is gebeurd omdat ik dingen vond die me het gevoel gaven thuis te komen. Alsof er onder al dat drek van die kerk een deur naar een schatkamer open ging. Dingen die mij tot de dag van vandaag jeuk geven zijn kerkgenoten die een kruistocht beginnen de 'concurrenten' te bestrijden. Vroeger gaf het mij het gevoel de kerk te verdedigen die ik al los aan het laten was. Tegenwoordig geeft het mij kilheid en verlatenheid. Prijs God voor hen die Evangelie verkondigen.

Ik neem aan dat dit aan mijn adres is, ik geloof dat jij veel beter kan dan je te conformeren aan mythisch lidmaatschap, zoals je dan ook mooi en terecht aangeeft. Geen probleem om af en toe van 'kerk' te veranderen, het wordt pas een probleem als het op een voetbalploeg met hooligans begint te lijken. Verbondenheid zullen we ervaren wanneer we al die muren slopen, op die manier ontbloten zich spontaan de overeenkomsten en niet de verschillen die door het maar al te beperkte mythisch lidmaatschap in stand gehouden worden.

En als het toch over zwaktebod mag/moet gaan, een aantal hier meent zelfs dat de mens tot niets in staat is, het is als zeggen dat Gods creatie een totale mislukking is en dat we Hem dan maar beter voor de rechter dagen wegens ondeskundigheid. Gezond verstand gebruiken blijkt dus een optie te zijn, toch blijkt dit voor een aantal de normale gang van zaken op een Christelijk forum. Evangelie verkondigen betekent een goede boodschap brengen, het betekent niet mensen reduceren tot wormvormige aanhangsels van Satan, noch van God.

Anders gezegd, het gaat om empowerment en de rehabilitatie van de mens in het verhaal, een verhaal van groei, van exploratie en expressie van de mogelijkheden die ons geboden worden. De theorie is eenvoudig, de praktijk heel wat anders om niet onverklaarbare redenen, punt. Het verheugt me dat je die schatkamer gevonden hebt, het is je innerlijk glanzende natuur die geen boodschap heeft aan het kille en doodse rationalisme van het literalisme, niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Niemands geloof wordt afgekraakt er is alleen de oude gerucht dat de RKK een profetie in de Bijbel heeft vervult. Dit zijn gewoon verbanden die niet door mij zijn ontdekt maar die ik wel nuchter en zonder haat wou bespreken. Uiteraard als men te emotioneel is dan raad ik dit af.

Zeer terechte opmerking en advies Pieternel, de emotie blijft begrijpelijkerwijs niet onberoerd wanneer blijkt dat we heel de tijd zijn voorgelogen geweest. Het is dan ook een onderwerp dat best in alle sereniteit en nauwgezetheid kan onderzocht worden, te voorbarige conclusies kunnen immers leiden tot het totaal averechtse effect. Iedereen kan onderzoeken hoe dergelijke processen werken, best niet te onderschatten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Al dagenlang lees ik dit topic en ik wilde niet reageren. Maar toch...ik kan het niet laten. In de tijd van christenhyves kwam o.a dit topic nogal eens langs. En wanneer je het niet eens was met de TS dan kwam je naam in het grote boek. Alle christen hyves en alle leden kregen te horen dat je een atheïsten vriendje was en de anti-christ. Moge zij branden in de hel stond erbij, zo'n 10 mensen hadden het genoegen om in die hel te branden. Oh ja onze foto werd ook nog eens super groot in beeld gebracht. Gratis reclame!! Mijne ook en als je met foto en onderschrift bij honderden mensen gedropt wordt doet dat wat met je dat kan ik vertellen. Samen met anderen stroopten we alle hyves af en vonden overal onze foto, vaak nog niet verwijderd. Ik weet absoluut niet of deze TS dezelfde is, maar er zwerven hier meer aanhangers van die groep rond ..en ik krijg zo'n heel apart gevoel van binnen. Niet rationeel misschien maar geloofsgenoten zo noemen als in de topic start is ook niet rationeel bedoelt. Weten jullie wie ons geholpen hebben om instanties te benaderen etc....??? Inderdaad mijn atheïsten vrienden. Op een christensite toestaan dat men de het Vaticaan 'de grote hoer van openbaring' noemt en wel door mede gelovigen daar moet ik van kotsen. Ben ik te persoonlijk...ja ik ben snel persoonlijk. Maar er is geen woord gelogen en ik vind deze besmetting heel griezelig. Ik voel de rillingen weer over mijn lijf.

Voor de moderatie moet je alle aantijgingen ook kunnen staven, niet meer dan terecht. Vind het wel een bijzonder verhaal wat je hier verkondigt, ik denk dat je hier verwijst naar die 'poel des vuurs' waar sommigen over spreken. Ik kan je slechts bevestigen dat ik geen lijstjes maak met foto's, noch dat ik dergelijke praktijken weet te waarderen. Toch ben ik zeer benieuwd om die lijst dan eens te zien, heb je daar een link naar? Het geeft misschien voeding voor een nieuw topic, los van de 'hoer' waar het hier over gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch ben ik zeer benieuwd om die lijst dan eens te zien, heb je daar een link naar? Het geeft misschien voeding voor een nieuw topic, los van de 'hoer' waar het hier over gaat.

Je hebt gelijk je moet met bewijzen komen. Maar ik heb niet gezegd dat de TS en diegene die op hyves graag over 'de hoer van Babylon' sprak één en dezelfde zijn. Lees het dan maar gewoon als een 'verhaal wat gaat' een verhaal van Lobke. Want hyves bestaat niet meer en ik heb alles vernietigd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor de moderatie moet je alle aantijgingen ook kunnen staven, niet meer dan terecht. Vind het wel een bijzonder verhaal wat je hier verkondigt, ik denk dat je hier verwijst naar die 'poel des vuurs' waar sommigen over spreken. Ik kan je slechts bevestigen dat ik geen lijstjes maak met foto's, noch dat ik dergelijke praktijken weet te waarderen. Toch ben ik zeer benieuwd om die lijst dan eens te zien, heb je daar een link naar? Het geeft misschien voeding voor een nieuw topic, los van de 'hoer' waar het hier over gaat.

Inderdaad. Alleen zoals Lobke ook zegt: ze wijst niemand aan, maar geeft aan dat een ervaring in het verleden haar in dit topic een slecht gevoel bezorgd. En misschien wel terecht, aangezien ik de bewijslast van de TS zeer zeer mager vind en totaal weerlegbaar. Ik concludeer daarom dat het Vaticaan niet de grote hoer van Openbaring 17 is. Daarnaast vind ik Openbaring een wazig en moeilijk boek, waar ik niet zo goed raad mee weet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid