Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Hendrik

Wat ontzettend jammer is, dat er keer op keer als ik een topic open, er meteen op af gekomen wordt met negativiteit en smoesjes zoals nu ook weer, dat ik een bron moet vermelden waar ik notabene toestemming voor gekregen heb om te gebruiken ZONDER vermelding .

Ik ben jullie getrol nu echt zat, en zal NIET meer reageren op dit forum.

Men heeft totaal geen respect voor mijn wijze van uitleg van de Schrift, en gaat maar door met trollen en met persoonlijke aanvallen.

Zoek het verder maar uit met z'n allen.

:*

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee hoor, nogmaals, ik hoef dat niet te vermelden.

Dus hou eens op met dat gezeur, want het voegt niets toe aan het onderwerp.

zie: http://forum.credible.nl/faq.php#f1r0

Forum gedrag

Wat we graag zien

1

2

3 - Respect voor copyrights. Als je iets plaatst dat niet door jou geschreven is, geef dan een exacte bronvermelding.

Lijkt me duidelijk waartoe je hier wordt opgeroepen: Je wordt in deze richtlijn om respect gevraagd. Je geeft te kennen je daar niet toe geroepen te voelen (ondanks mijn eerdere verwijzing naar deze regels). Je geeft dus gewoon te kennen respectloos te werk te willen (blijven) gaan. Niet alleen naar je bronnen trouwens, maar ook naar je gesprekpartners die je niet serieus wenst te nemen.

Opnieuw: jammer!

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Wat ontzettend jammer is, dat er keer op keer als ik een topic open, er meteen op af gekomen wordt met negativiteit en smoesjes zoals nu ook weer, dat ik een bron moet vermelden waar ik notabene toestemming voor gekregen heb om te gebruiken ZONDER vermelding .

Ik ben jullie getrol nu echt zat, en zal NIET meer reageren op dit forum.

Men heeft totaal geen respect voor mijn wijze van uitleg van de Schrift, en gaat maar door met trollen en met persoonlijke aanvallen.

Zoek het verder maar uit met z'n allen.

:*

Zoek een spiegel en kijk er eens goed in...
Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Wat ontzettend jammer is, dat er keer op keer als ik een topic open, er meteen op af gekomen wordt met negativiteit en smoesjes zoals nu ook weer,

Basale omgangsvormen op fora zijn voor jou dus smoesjes.

dat ik een bron moet vermelden waar ik notabene toestemming voor gekregen heb om te gebruiken ZONDER vermelding .

Wat zijn dat voor duistere praktijken?

Ik ben jullie getrol nu echt zat, en zal NIET meer reageren op dit forum.

Was het maar zo'n feest. We weten allebei dat je binnen niet al te lange tijd gewoon weer terug bent en helemaal niets hebt geleerd van eerdere ervaringen en weer gewoon op oude voet door gaat. Tenzij de crew je een handje helpt en je account blokkeert.

Men heeft totaal geen respect voor mijn wijze van uitleg van de Schrift, en gaat maar door met trollen en met persoonlijke aanvallen.

Zoek het verder maar uit met z'n allen.

:*

Jij ook een fijne avond en ik hoop dat je woord houdt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is ook een term in de psychiatrie. : Fysiopathogenese: de manier waarop verstoorde neurobiologische mechanismen bijdragen tot het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden. En psychopathogenese: de manier waarop psychische factoren bijdragen tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. Dus "de wording" van ziektebeelden.

Dank Anja, maar ik snap t niet, waar staat vormwording?

Wording van in dit geval zieke vormen, MysticNetherlands. Maar laat het maar los, het is maar een illustratie dat de morfogenese in vele wetenschapsdomeinen een gangbare term is. Zo ook de morfogenetische velden in de biologie, waar Peter het over heeft : https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Morfogenetisch_veld

ik denk dat we langs elkaar heen praten :) Morfogenese ken ik wel (en ja ik heb ook Grieks en Latijn gehad dus anders had ik t wel kunnen herleiden), maar vormwording als Nederlands woord kon ik niet.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben alleen aan Hem verantwoording schuldig en niet aan een mens, en zeker niet aan een ongelovige.

Vergeef ons onze schuld zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. Hoort bij vergeving niet verantwoording? Jezus is gekomen om zondaren te redden. Gezonde mensen hebben geen arts nodig. Wij hebben allemaal Jezus nodig.

Zijn we andere mensen geen verantwoording schuldig? De opmerking "zeker niet aan een ongelovige" getuigt van hoogmoed en minachting voor de ongelovige. Leert Jezus ons niet onze vijanden lief te hebben? Leert Jezus niet dat Christenen een voorbeeld moeten zijn, ook of eigenlijk juist voor ongelovigen?

Het is helaas waar dat er mensen zijn die niet voor "de wereld" bidden. Ik denk dat Jezus ons hierop duidelijk aanspreekt, en zelfs nog een stap verder gaat. Niet alleen gebed, maar ook onze vijand en diegenen die ons vervolgen liefhebben. Een hele opgave, die niemand kan volbrengen, behalve Jezus! En, daarom hebben wij HEM zo hard nodig! Daarom zijn we elkaar wel degelijk verantwoording verschuldigd, gelovig of niet gelovig.

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Amen.
Link naar bericht
Deel via andere websites

De crew mag mijn account opheffen hoor, geen enkel probleem.

Ik wil niet langer mijn parels voor de zwijnen gooien, en veeg dus vanaf nu mijn voeten af aan het stof.

Dit hele forum stelt überhaupt niets voor, en men heeft al helemaal geen enkele interesse in serieuze en gedegen Bijbelstudie, en men staat met de oren te klapperen als je ook maar iets afwijkt van het geijkte christelijke plaatje.

Men heeft over het algemeen geen enkele kennis van het Woord, en roept maar wat in het luchtledige, of gaat over tot persoonlijke aanvallen.

De sfeer is hier ziek, en heeft niets met Christus te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De crew mag mijn account opheffen hoor, geen enkel probleem.

Ik wil niet langer mijn parels voor de zwijnen gooien, en veeg dus vanaf nu mijn voeten af aan het stof.

Dit hele forum stelt überhaupt niets voor, en men heeft al helemaal geen enkele interesse in serieuze en gedegen Bijbelstudie, en men staat met de oren te klapperen als je ook maar iets afwijkt van het geijkte christelijke plaatje.

Men heeft over het algemeen geen enkele kennis van het Woord, en roept maar wat in het luchtledige, of gaat over tot persoonlijke aanvallen.

De sfeer is hier ziek, en heeft niets met Christus te maken.

Tel voor de aardigheid eens het aantal "absoluutheden" waarmee je spreekt ("überhaupt niets, helemaal niets, als je ook maar iets, geen enkele, etc etc").

Misschien heeft het feit dat je tegengas krijgt daar iets mee te maken, en niet met het feit dat je een apostel bent (wat je ook niet bent); die moesten trouwens hun voeten niet afvegen aan het stof, maar bij vertrek het stof juist van de voeten schudden (Mat 10:14).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je letterlijk citeert uit andermans werk, geef dat dan ook even aan s.v.p. Zie: http://vlichthus.nl/wp-content/uploads/ ... igen_S.pdf

Die bron was van begin af aan al duidelijk. Het gevaar van deze leer komt ook weer naar voren in deze "studie".

Uit genoemde bron:

Er is maar één zonde waardoor de mens voor eeuwig verloren gaat en dat is die van ongeloof

De Bijbel leert ons dat alleen de lastering tegen de Heilige Geest niet vergeven kan worden, zoals we lezen in Matthëus 12:

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

Is geloof voldoende? De Bijbel leert ons toch ook iets anders. De studie maakt de lezer wijs dat geloof genoeg is:

Alleen gelovigen worden behouden. De Bijbelse leer is dat slechts een overblijfsel zal behouden worden. Slechts gelovigen zullen gezegend worden, samen met de gelovige Abraham.

Ik twijfel niet eens aan de bedoeling van de schrijver. Ik twijfel wel aan zijn inzicht. De schrijver dwaalt door te beweren dat gelovigen behouden zullen worden. Wat leert de Bijbel ons?

Jakobus 2

Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?

Er zijn dus wel degelijk gelovigen die niet gered zijn!

Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

De duivel gelooft ook. Toch leert de Bijbel ons ook dat geloof wel redt:

Johannes 11

Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven

Jezus stelde een vraag aan Martha:

Gelooft gij dat?

Martha antwoordde:

Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou

Haar geloof had haar behouden. Jezus zag het hart van Martha, zoals HIJ ook onze harten ziet. Kernvraag is niet of we geloof hebben in de algemene zin van het woord, de duivel heeft dat geloof ook. Kernvraag is of wij de Roep van Jezus volmondig met JA beantwoorden. Dat is het ware geloof, en daaruit volgen ook de vruchten, voortgebracht door de Geest. Zijn we dan betere mensen? Nee, we blijven zondaren. God keurt iedere zonde af. Maar, dankzij HEM worden ons de zonden niet meer aangerekend, mits we ons afkeren van de zonde. Als wij met Jezus wandelen, zullen we helaas nog steeds struikelen. Echter, HIJ steekt Zijn Hand uit, die wij kunnen grijpen, net zoals Petrus:

Matthëus 14

Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld?

God is Genadig, HIJ steekt Zijn Hand uit. Geloven we het? En, indien ja, pakken we ook Zijn Hand? Dan zijn we gered, en herinnert God onze zonden niet meer:

Hebrëen 8

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Het is een misvatting te denken dat geloven alleen genoeg is. De Vlichthus-studie leert ons dat, en voert ons op de verkeerde weg. Jezus toont ons de juiste weg! Wandel met HEM!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee, @Mystic, geen "toverspreuk" maar een Bijbelse waarheid, heel eenvoudig.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat..... een IEDER die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Geloof is dus inderdaad voldoende.

Degene die NIET gelooft IS reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. [Joh. 3:16,18].

Sowieso maak je van de Bijbel je afgod, die vervangt voor jou Jezus.

Vervolgens interpreteer je die op je eigen onnavolgbare manier. Je bent dus zelf God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

En maar door blijven gaan met trollen he? En nog eens een trap nageven is het niet Dirk aan het adres van broeder Klein Haneveld. Dat is jouw "missie" nietwaar?

Wat zijn jullie toch een stel vervelende lui, die er alleen maar op uit zijn een ander weg te pesten van een forum.

Wel, jullie hebben je zin gekregen.

Ongelofelijk dat het beheer van dit forum dit allemaal toestaat en nooit ingrijpt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom laat je je zo door hen opfokken dan? :) Gewoon zulke posts negeren en enkel ingaan op posts die enkel gewoon inhoudelijk op je vragen ingaan. Die zijn er immers ook, ook in dit topic. Dat doe ik zelf ook en het geeft veel meer rust en veel minder gedoe. :)

Oh, en posts die je niet door de beugel vindt kunnen, kun je melden via de topic report: het driehoekje met uitroepteken dat je rechtsboven elke post vindt. Dan komt het direct in beeld bij de crew. Lijkt mij de meest gemakkelijke manier van doen. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat "melden" heb ik regelmatig gedaan, maar wordt nooit gehonoreerd beste Robert Frans.

En ja, ik heb inderdaad ook regelmatig post genegeerd die niet inhoudelijk van aard waren, en dan krijg je te horen "niet in gesprek te willen gaan".

Altijd maar smoesjes en uitlokkerij om toch maar in te gaan op trol-gedrag, en op persoonlijke aanvallen.

Je ziet dat overigens niet alleen hier op dit forum gebeuren, maar overal op de christelijke fora, waar de sfeer verziekt wordt door dergelijke users, die alleen willen discussieren om de ander een hak te zetten.

En dan dat gezeur over "knippen en plakken" is alleen maar een afleidingsmiddel.

Waar halen degenen die daarover vallen dan zelf hun 'wijsheid' vandaan?

Allemaal "eigen wijsheid"?

Ja, ik doe dat soms, als ik dat nodig vind, maar krijg voortdurend het verwijt dat ik dat altijd zou doen.

De meeste 'kennis' van de Schrift heb ik toch echt gekregen door onderwijs.

Er is totaal geen respect voor iemand zoals ik die al meer dan 40 jaar de Heer dient, en aan vele groepen zelf onderwijs heeft gegeven uit de Bijbel.

Het lijkt wel alsof er hier een 'geest' van nijd en jaloezie rondwaart, zo venijnig er steeds gereageerd wordt op mijn topics .

Het zou inderdaad beter zijn me niet zo te laten opfokken door deze dingen, maar er zijn grenzen aan iemands incasseringsvermogen, en die grens is nu bereikt.

En nee, ik ben God niet, Die een oneindig geduld heeft met mensen.

Ik ben maar een mens , en kan het niet meer opbrengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En maar door blijven gaan met trollen he? En nog eens een trap nageven is het niet Dirk aan het adres van broeder Klein Haneveld. Dat is jouw "missie" nietwaar?

Wat zijn jullie toch een stel vervelende lui, die er alleen maar op uit zijn een ander weg te pesten van een forum.

Wel, jullie hebben je zin gekregen.

Ongelofelijk dat het beheer van dit forum dit allemaal toestaat en nooit ingrijpt.

Ja best raar dat je nog geen ban te pakken hebt, met je onwil tot discussie, je zonder bronvermelding knippen en plakken en je megalomane geloofsbeleving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat "melden" heb ik regelmatig gedaan, maar wordt nooit gehonoreerd beste Robert Frans.

En ja, ik heb inderdaad ook regelmatig post genegeerd die niet inhoudelijk van aard waren, en dan krijg je te horen "niet in gesprek te willen gaan".

Altijd maar smoesjes en uitlokkerij om toch maar in te gaan op trol-gedrag, en op persoonlijke aanvallen.

Je ziet dat overigens niet alleen hier op dit forum gebeuren, maar overal op de christelijke fora, waar de sfeer verziekt wordt door dergelijke users, die alleen willen discussieren om de ander een hak te zetten.

En dan dat gezeur over "knippen en plakken" is alleen maar een afleidingsmiddel.

Waar halen degenen die daarover vallen dan zelf hun 'wijsheid' vandaan?

Allemaal "eigen wijsheid"?

Ja, ik doe dat soms, als ik dat nodig vind, maar krijg voortdurend het verwijt dat ik dat altijd zou doen.

De meeste 'kennis' van de Schrift heb ik toch echt gekregen door onderwijs.

Er is totaal geen respect voor iemand zoals ik die al meer dan 40 jaar de Heer dient, en aan vele groepen zelf onderwijs heeft gegeven uit de Bijbel.

Het lijkt wel alsof er hier een 'geest' van nijd en jaloezie rondwaart, zo venijnig er steeds gereageerd wordt op mijn topics .

Het zou inderdaad beter zijn me niet zo te laten opfokken door deze dingen, maar er zijn grenzen aan iemands incasseringsvermogen, en die grens is nu bereikt.

En nee, ik ben God niet, Die een oneindig geduld heeft met mensen.

Ik ben maar een mens , en kan het niet meer opbrengen.

wat zielig allemaal, je dient vooral jezelf, mijn god wat een beschuldigingen, zelfmedelijden en jezelf als de beste persoon ter wereld hier afschilderen.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat "melden" heb ik regelmatig gedaan, maar wordt nooit gehonoreerd beste Robert Frans.

En ja, ik heb inderdaad ook regelmatig post genegeerd die niet inhoudelijk van aard waren, en dan krijg je te horen "niet in gesprek te willen gaan".

Altijd maar smoesjes en uitlokkerij om toch maar in te gaan op trol-gedrag, en op persoonlijke aanvallen.

Je ziet dat overigens niet alleen hier op dit forum gebeuren, maar overal op de christelijke fora, waar de sfeer verziekt wordt door dergelijke users, die alleen willen discussieren om de ander een hak te zetten.

En dan dat gezeur over "knippen en plakken" is alleen maar een afleidingsmiddel.

Waar halen degenen die daarover vallen dan zelf hun 'wijsheid' vandaan?

Allemaal "eigen wijsheid"?

Ja, ik doe dat soms, als ik dat nodig vind, maar krijg voortdurend het verwijt dat ik dat altijd zou doen.

De meeste 'kennis' van de Schrift heb ik toch echt gekregen door onderwijs.

Er is totaal geen respect voor iemand zoals ik die al meer dan 40 jaar de Heer dient, en aan vele groepen zelf onderwijs heeft gegeven uit de Bijbel.

Het lijkt wel alsof er hier een 'geest' van nijd en jaloezie rondwaart, zo venijnig er steeds gereageerd wordt op mijn topics .

Het zou inderdaad beter zijn me niet zo te laten opfokken door deze dingen, maar er zijn grenzen aan iemands incasseringsvermogen, en die grens is nu bereikt.

En nee, ik ben God niet, Die een oneindig geduld heeft met mensen.

Ik ben maar een mens , en kan het niet meer opbrengen.

Beste Ineke, je kent vast t gezegde over waar 2 vechten...? Je krijgt voortdurend kritiek hier op je manier van 'discussiëren'. Een aantal mensen doet dat op rustige toon, anderen hebben t n beetje met je gehad. Je legt alle kritiek naast je neer (en noemt zelfs de meest milde kritiek een persoonlijke aanval), je wilt geen discussie en gaat nooit echt direct in op de inhoud van een ander. Je hebt n behoorlijk o prettige manier van converseren en je denkt de wijsheid in pacht te hebben. Dat je weigert aan zelfreflectie te doen en geen enkel water bij de wijn doet (vol overtuigd als je bent dat je Gods Genade komt brengen) maakt je tot n bijna onmogelijke gesprekspartner.
Link naar bericht
Deel via andere websites
En maar door blijven gaan met trollen he? En nog eens een trap nageven is het niet Dirk aan het adres van broeder Klein Haneveld. Dat is jouw "missie" nietwaar?

Die woorden komen geheel voor jouw rekening. Ik heb niks tegen de persoon Kl. Haneveld. Ik sta niet achter zijn leer. Maar, moet dat dan? Het is jouw goed recht dat jij zijn leer verkondigt. Anderen hebben het recht het er wel of niet mee eens te zijn. Nee, mijn missie is het niet. Waarom denk je dat?

Wat zijn jullie toch een stel vervelende lui

Dit typeert toch een beetje jouw manier van reageren. Als er kritiek komt, wordt er gescholden.

Ongelofelijk dat het beheer van dit forum dit allemaal toestaat en nooit ingrijpt.

Of geklaagd bij het beheer. En dat is dus de reden dat jij op diverse fora geband bent. Het aangaan van een discussie betekent het verdragen van kritiek en ook zelf-kritisch te zijn. Probeer daarnaast te beseffen dat jouw favoriete leraar ook maar een mens is. In zijn studies staan fouten. Ik twijfel niet aan zijn bedoelingen. Als deze leraar jou echt dierbaar is, zou je kritisch horen te zijn, en hem op die fouten horen te wijzen, i.p.v. blindelings achterna te lopen middels het plaatsen van zijn studies.

Wandel met HEM, met Jezus, want hij is de enige WEG!

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Mystic

Ik doe inderdaad geen water bij de wijn, dat heb je correct geconstateerd.

En dat zouden we ook niet doen volgens de Schrift.

Het Woord dient onvervalst verkondigd te worden, zonder "water" bij de wijn te doen.

Het is inmiddels wel duidelijk dat men op dit forum de wijn vermengd met water, namelijk het Nieuwe Verbond vermengd met het Oude Verbond.

De Here Jezus Christus deed precies het tegenovergestelde. Hij veranderde water in wijn.

Ik ben niet van plan het Woord van God "te koop" te dragen, m.a.w. te vervalsen.

De wijn die men hier op dit forum verkoopt is vermengd met water en die "handel" deugt van geen kant.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Gelooft.com

Je hoeft mij er niet op te wijzen met Wie ik moet wandelen.

Zorg jij nu maar dat jij zelf met de Heer wandelt, i.p.v. anderen daar op te attenderen.

En op welke wijze ik wandel met de Heer, gaat HEM alleen aan, dus hou maar op met je gepreek, en je ziekelijke obsessie over de "leer" van broeder Klein Haneveld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

Ik doe inderdaad geen water bij de wijn, dat heb je correct geconstateerd.

En dat zouden we ook niet doen volgens de Schrift.

En oh ja, je verwart je eigen Bijbel'studies' met het Woord van God. Iedere keer als je een aanreiking krijgt, in dit geval 'water bij de wijn' wat slaat op de manier van converseren, niet op t Woord van God, doe je net alsof die kritiek slaat op t Woord van God. Hou toch eens op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid