Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Zacharia 5:1-11

Zacharia 5:1

En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol.

Deze rol is een "megillah", een boekrol. Zacharia zag zo'n rol vliegen,

Op zich is dat vliegen een ongebruikelijk fenomeen. Boekrollen worden beschreven, en het is minder bekend dat ze beschreven worden aan twee kanten. Van binnen en van buiten dus.

Twee keer wordt in de Bijbel zo'n boekrol opgegeten.

Een keer door de profeet Ezechiel, en een keer in Openbaring 10:10.

Ezechiel 3:3

En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid.

Openbaring 10:10

En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

Wat vertegenwoordigt die rol nu?

En wat is de uitbeelding van die rol?

Deze rol wordt gegeten. Wat betekent dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De boekrol staat voor het woord dat Zacharia moet prediken. Het eten ervan staat voor het intensief tot zich nemen van het woord, dat gemakkelijk (zoet) is om aan te horen, maar moeilijk (bitter) om te verkondigen en na te volgen.

In Openbaringen wordt inderdaad ook een soortgelijk beeld gebruikt, als Johannes wordt geroepen te profeteren over alle naties en volken dat het einde nabij is en het Oordeel zal aanbreken. Ook hier is de boodschap in eerste instantie prachtig en zoet, omdat de verlossing immers nabij is, maar ook hard en bitter, omdat ook het kwaad in óns uitgeroeid zal worden, tot in de wortels van ons bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zacharia 5:1-11

Zacharia 5:1

En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol.

Deze rol is een "megillah", een boekrol. Zacharia zag zo'n rol vliegen,

Op zich is dat vliegen een ongebruikelijk fenomeen.

In Zacharia 5:3 wordt uitgelegd wat de boekrol is. Dit is de vloek die over het land gaat, die dief en leugenaar treft.

Als het gaat over een boekrol, zou ik denken aan het geschreven woord van God. In de Thora vind je de vervloekingen die Israël zullen treffen als ze zich niet houdt aan alles dat in de Thora geschreven staat.

De afmetingen van deze boekrol zijn dezelfde als die van de hal die toegang geeft tot de tempel (1Kon 6:3). De uitleg zou kunnen zijn dat de boekrol, de Thora, de toegang geeft om naar God toe te gaan, maar wie zich niet aan de Thora houdt, wordt buitengesloten.

Ik denk dat je dit visioen niet los kan zien van het daarop volgende visioen - de vrouw in de efa. De vloek waart in het hele land rond in het eerste visioen, het hele land lijdt dus onder de ongerechtigheid. Het tweede visioen geeft hoop: de ongerechtigheid wordt weggedaan.

Boekrollen worden beschreven, en het is minder bekend dat ze beschreven worden aan twee kanten. Van binnen en van buiten dus.

Twee keer wordt in de Bijbel zo'n boekrol opgegeten.

Een keer door de profeet Ezechiel, en een keer in Openbaring 10:10.

Ezechiel 3:3

En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid.

In Ezechiël wordt genoemd dat de boekrol klaagliederen, treurzangen en weeklachten bevat (Ez. 2). Uit de contekst maak ik verder op dat het om profetische woorden gaat. Met het eten wordt het zelfde bedoeld als met in het hart opnemen (3:10). Eten duidt wellicht op het proces van steeds weer (her)kauwen, overdenken, er de tijd voor nemen, volledig opnemen, niet alleen horen maar ook voelen, etc.

Openbaring 10:10

En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

Wat vertegenwoordigt die rol nu?

En wat is de uitbeelding van die rol?

Deze rol wordt gegeten. Wat betekent dat?

Johannes neemt het beeld van Ezechiël over en ook hier staat het in het teken van de profetie.

Bitter en zoet - Gods beloften zijn prachtig, zoet, maar ze zijn tegelijkertijd onbereikbaar, want niemand is waardig.

Vergelijk met de boekrol in Openbaring 5: alleen het Lam is waardig de boekrol te openen. Het openen van deze boekrol betekent het einde van de huidige wereld en een nieuwe hemel en aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zacharia 5:1-11

Zacharia 5:1

En ik hief mijn ogen weder op, en ik zag; en ziet, een vliegende rol.

Deze rol is een "megillah", een boekrol. Zacharia zag zo'n rol vliegen,

Op zich is dat vliegen een ongebruikelijk fenomeen. Boekrollen worden beschreven, en het is minder bekend dat ze beschreven worden aan twee kanten. Van binnen en van buiten dus.

Twee keer wordt in de Bijbel zo'n boekrol opgegeten.

Een keer door de profeet Ezechiel, en een keer in Openbaring 10:10.

Ezechiel 3:3

En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten, en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid.

Openbaring 10:10

En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

Wat vertegenwoordigt die rol nu?

En wat is de uitbeelding van die rol?

Deze rol wordt gegeten. Wat betekent dat?

Het is het lichaam van Christus. Wie "eet" proeft bitter en zoet tegelijkertijd, want het oude sterft en het nieuwe wordt geboren en men wordt van binnen en van buiten aan Christus gelijk gemaakt. De geur is hemels.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank voor jullie antwoorden.

In Zacharia 5:2 staat inderdaad dat de lengte van die 'vliegende rol' twintig ellen is, en haar breedte tien ellen.

Een el is ongeveer een halve meter. Dus wat Zacharia zag was ongeveer 10 meter lang en 5 meter breed.

De boekrol vertegenwoordigt het Woord van God.

Het Woord dat men spreekt wordt verondersteld overeen te komen met het Woord dat men eerst tot zich genomen heeft. Het gaat dus om de inhoud van dat Woord.

M.i. wordt de boekrol, het Woord van God, dus "gegeten", zodat men daarna vanuit dat Woord zou kunnen spreken.

Dat Woord komt niet alleen in de buik, maar ook in het hart.

De rol vertegenwoordigt inderdaad ook een vloek, en die vloek komt over de hele aarde.

Wat wordt met die vloek bedoeld?

M.i. geeft de Bijbel zelf een antwoord op die vraag, in Galaten 3:10-13.

Honing blijkt bitter te zijn in de buik. Het heeft een bittere nasmaak.

Hoe meer je van het Woord van God tot je neemt, hoe slechter het gaat met de oude mens. Er blijft a.h.w. steeds minder van de oude mens over.

Honing is zoet voor het gehemelte, maar slecht voor de oude mens [ bitter in de buik].

Spreuken 25:27 zegt dat teveel honing eten niet goed is, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.

Salomo zegt er meteen wel bij wat WEL aan te bevelen is: het onderzoeken van de "heerlijkheid van zulke dingen", want dat is eer.

Het gaat niet alleen om de smaak van honing, maar om de heerlijke, grotere betekenis van honing.

In Spreuken 24:13 staat " Eet honing, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte".

M.i. spreekt het Woord van God over hemelse dingen, waar het gehemelte een uitdrukking van is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In Spreuken 24:13 staat " Eet honing, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte".

M.i. spreekt het Woord van God over hemelse dingen, waar het gehemelte een uitdrukking van is.

Voor zover je je maar realiseert dat je associatie hier "hemel" en "gehemelte" is, maar het Hebreeuwse woord dat in Spreuken wordt gebruikt met die "hemel" niet zo veel te maken heeft...

Die associatie dus alleen maar op gaat in de vertaling die je gebruikt...

Voor mij geldt hier: klinkt leuk, maar ik kan er niet veel mee!

Net als met je opmerking dat een brief van Paulus een oplossing aan zou reiken van een raadsel dat Ezechiël zo'n 500-600 jaar eerder zou oproepen. Vanuit een brief (heel ander genre dus) die over een heel andere kwestie gaat.

Ik zou die beelden van Ezechiël eerder voor zichzelf laten spreken, en een antwoord zoeken binnen hetzelfde boek Ezechiël... Een beetje zoals Peter79 dat al probeert te doen, dus dat ga ik niet herhalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

"hemel" en "gehemelte" is typologie, maar goed, het Woord krijgt dus gestalte in die boekrol.

Ik geloof dat een "rol" een uitbeelding is van de eeuwigheid.

Rol = "Megillah". Daar zit het Hebreeuwse woord "gal" in. "Gal" betekent "vormwording".

"Rol" spreekt van een cirkel, van oneindigheid, van onvergankelijkheid, "zonder einde".

Gods Woord is ook eeuwig, onvergankelijk en zonder einde, zoals ook Jesaja 40:8 zegt: "Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid".

Link naar bericht
Deel via andere websites
De rol vertegenwoordigt inderdaad ook een vloek, en die vloek komt over de hele aarde.

Wat wordt met die vloek bedoeld?

M.i. geeft de Bijbel zelf een antwoord op die vraag, in Galaten 3:10-13.

Hendrik stelde hier al een kritische vraag bij. Je kan niet stellen dat Paulus hier antwoord op geeft, want Paulus noemt Zacharia hier niet. Je bent het zelf die hier een verband legt. Ik ben het er wel mee eens dat je zo'n verband zou kunnen leggen, maar het gaat altijd om je eigen interpretatie.

Honing blijkt bitter te zijn in de buik. Het heeft een bittere nasmaak.

Is dat zo? Ik heb even gezocht en de bitterheid van honing hangt af van de nectar die bijen verzameld hebben. De tamme kastanje zorgt bijvoorbeeld voor een bittere smaak. Dat proef je dan ook al in de mond. Volgens mij bedoelt Johannes een tegenstelling te geven: eerst is het zoet als honing maar in de buik is het bitter (als alsem? Openb 8:11). In Ezechiël komt het woord bitter ook voor: Ezechiël is na het eten bitter gestemd en woedend.

Hoe meer je van het Woord van God tot je neemt, hoe slechter het gaat met de oude mens. Er blijft a.h.w. steeds minder van de oude mens over.

Honing is zoet voor het gehemelte, maar slecht voor de oude mens [ bitter in de buik].

Spreuken 25:27 zegt dat teveel honing eten niet goed is, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer.

Salomo zegt er meteen wel bij wat WEL aan te bevelen is: het onderzoeken van de "heerlijkheid van zulke dingen", want dat is eer.

Het gaat niet alleen om de smaak van honing, maar om de heerlijke, grotere betekenis van honing.

In Spreuken 24:13 staat " Eet honing, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte".

M.i. spreekt het Woord van God over hemelse dingen, waar het gehemelte een uitdrukking van is.

Ik denk dat honing in de Bijbel niets anders betekent dan dat het een zoete substantie is met een positieve betekenis. Saul verbood zijn mensen om te eten, maar door honing gingen Jonathans ogen weer helder staan. Het beloofde land stond bekend om zijn melk en honing, het beste wat het land geeft. Honing eten in Spreuken 25 staat denk ik voor genieten. Veel genieten staat dan tegenover moeite doen. Maar goed, ik heb de Willibrordvertaling gebruikt, en ik zie dat er nogal variatie zit in de vertaling van dit vers (zie bijv http://biblehub.com/proverbs/25-27.htm).

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

...Gods Woord is ook eeuwig, onvergankelijk en zonder einde, zoals ook Jesaja 40:8 zegt: "Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid".

Gods spreken werkt ook tijdelijke zaken uit...

Zie diezelfde Jesaja, als hij spreekt over "Gods scheppende spreken":

Jes 55:

[10] Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen

en pas daarheen terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,

haar hebben bevrucht en met planten bedekt,

wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter,

[11] zo zal het ook gaan met mijn woord.

Het komt voort uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug,

maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,

en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

Jesaja vergelijkt hier dat spreken van God met regen en sneeuw die een effect hebben op de aarde, daar een uitwerking op hebben en "doen waartoe ze werden uitgezonden".

Zoals ook Gods woord een "bedoelde uitwerking" heeft, en tot God terugkeert "als het gedaan (!) heeft wat het moet doen" = zijn uitwerking heeft gehad in de tijd...

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Feit blijft dat Gods Woord, in eeuwigheid zal blijven bestaan.

Niks "tijdelijk" dus.

Lees s.v.p. wat ik zeg voordat je wat roept...

De Schrift zegt: "de mens leeft van ieder woord dat uit Gods mond voortkomt". Maar daarmee is die mens niet ineens "eeuwig" geworden, omdat God hem ooit "sprekend scheppend tot stand heeft gebracht"...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Ik beweer toch ook niet dat de mens ineens eeuwig geworden is, omdat God hem ooit scheppend tot stand heeft gebracht?

Het gaat hier over het Woord van God dat Zacharia tot zich moest nemen, namelijk het moet "eten" en hij daarvan zou spreken.

Dat is toch de normale gang van zaken? Iemand moet eerst het Woord van God tot zich nemen voordat het gesproken kan worden.

En dat gold niet alleen voor Zacharia, en Johannes, maar eveneens voor ons.

De genoemde profetie uit Zacharia 5 hebben een negatieve inhoud voor Israel.

In Zacharia 4 vinden we de profetie over de twee olijfbomen of olijftakken, die verband houden met de prediking van het evangelie aan Israel.

De twee getuigen, zoals uitgebeeld in Openbaring 11:3-6 , namelijk de twee olijfbomen uit Zacharia 4, zijn een beeld van die twee getuigen, die het evangelie zullen prediken aan Israel, waardoor het "gelovig overblijfsel" uit het volk, door geloof behouden zal worden.

Het heeft niets te maken met wat God ooit scheppend tot stand heeft gebracht, maar met de verkondiging van de Boodschap van het evangelie, en dat is precies wat de opdracht was die de engel gaf aan Zacharia, namelijk dat hij wederom moest profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Ik beweer toch ook niet dat de mens ineens eeuwig geworden is, omdat God hem ooit scheppend tot stand heeft gebracht?

Het gaat hier over het Woord van God dat Zacharia tot zich moest nemen, namelijk het moet "eten" en hij daarvan zou spreken.

Dat is toch de normale gang van zaken?

etc etc

Je kan er van alles bijhalen, maar je slaat de plank mis. Ik reageerde op je opmerking: "...Gods Woord is ook eeuwig, onvergankelijk en zonder einde" en de stellige herhaling: "Feit blijft dat Gods Woord, in eeuwigheid zal blijven bestaan. Niks "tijdelijk" dus".

Dat alles stel je, zonder enige nuance, in algemene zin. En ik gaf je een voorbeeld van een woord van God met tijdelijke uitwerking.

Ander voorbeeld: het woord van God via Jona aan Nineve: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’

Daarvan staat er: Jona 3:10 Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam Hij terug op wat Hij gedreigd had hun aan te doen, en Hij deed het niet.

Verklaar dus je uitspraak nader. En meteen waarom je hier het woord "woord" met een hoofdletter schrijft. Want op deze manier snapt niemand er een jota van, behalve (dat hoop ik tenminste) jij zelf...

Link naar bericht
Deel via andere websites
b. "vormwording" is iets wat tot stand komt.
Oké dank je. Van Dale en het Groene Boekje zeggen er niets over. Is dat nu Taale Kanaans weer?

Een ander woord voor vormwording is morfogenese. Dat kent mijn Kramers woordenboek ook niet, maar het is wel een bestaand woord, zie deze link: http://www.woorden.org/woord/morfogenese

Ik ken het woord in het kader van de ontwikkeling van het landschap, maar het is ook een begrip in de biologie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Hendrik

Waarom zou ik moeten verklaren dat de boekrol het Woord van God vertegenwoordigt?

Ik ga dat niet doen, want het is klip en klaar dat het gaat om het Woord van God, [met hoofdletter], namelijk de Schrift, namelijk de Bijbel.

Zoals ik eerder heb vermeld is die boekrol een uitbeelding van Gods Woord, en een rol is een uitbeelding van de eeuwigheid, niets meer en niets minder.

Het gaat altijd om de prediking van dat Woord van God, en dat moet "gegeten" worden [in overdrachtelijke zin uiteraard].

Moeilijker is het niet.

Jij haalt Jona erbij, dat God terug kan komen op Zijn woord, maar wie slaat er nu de plank mis?

Jammer dat niemand er een jota van schijnt te begrijpen, ik meen inderdaad dat ik duidelijk ben geweest.

Ik hoop toch dat jij begrijpt waarom God terug kwam op Zijn woord dat hij Nineve niet zou vernietigen?

Zij BEKEERDEN zich van hun bozen weg. [Jona 3:10].

Zij bekeerden zich trouwens op de prediking van Jona, en de inwoners van Nineve GELOOFDEN aan God staat er in vers 5.

Daarom berouwde het God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen. [vers 10].

De HELE stad bekeerde zich, bestaande uit meer dan 120.000 mensen.

Een geheel andere situatie dus dan de steden Sodom en Gomorra die zich NIET bekeerden van hun zonden, zodat God die steden wel vernietigde, en alleen Lot en zijn dochters behouden werden. Lot WAS een gelovige, en kreeg de gelegenheid te vluchten, zodat hij niet mede zou omkomen .

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hendrik

Waarom zou ik moeten verklaren dat de boekrol het Woord van God vertegenwoordigt?

Ik ga dat niet doen, want het is klip en klaar dat het gaat om het Woord van God, [met hoofdletter], namelijk de Schrift, namelijk de Bijbel.

Zoals ik eerder heb vermeld is die boekrol een uitbeelding van Gods Woord, en een rol is een uitbeelding van de eeuwigheid, niets meer en niets minder .

Als dat alles zo klip en klaar is zoals jij beweert - 'alsof zelfs blinden kunnen tasten wat daar de bedoeling is' - dan zijn die drie vragen van je onzuiver!!!

En als het allemaal niet zo helder is als je hier beweert, dan is die stelligheid waarmee je hiet zaken in die tekst legt minder zuiver te noemen...

Daarbij: ik reageerde op die ene opmerking van je. Over dat 'Woord'. Ik lees hier geen antwoord op mijn vragen aan je. Waarom je daar een antwoord op zou moeten geven? Je post toch in bijbelstudie???

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hendrik

Waarom zou ik moeten verklaren dat de boekrol het Woord van God vertegenwoordigt?

Ik ga dat niet doen, want het is klip en klaar dat het gaat om het Woord van God, [met hoofdletter], namelijk de Schrift, namelijk de Bijbel.

Zoals ik eerder heb vermeld is die boekrol een uitbeelding van Gods Woord, en een rol is een uitbeelding van de eeuwigheid, niets meer en niets minder .

Als dat alles zo klip en klaar is zoals jij beweert - 'alsof zelfs blinden kunnen tasten wat daar de bedoeling is' - dan zijn die drie vragen van je onzuiver!!!

En als het allemaal niet zo helder is als je hier beweert, dan is die stelligheid waarmee je hiet zaken in die tekst legt minder zuiver te noemen...

Daarbij: ik reageerde op die ene opmerking van je. Over dat 'Woord'. Ik lees hier geen antwoord op mijn vragen aan je. Waarom je daar een antwoord op zou moeten geven? Je post toch in bijbelstudie???

I-K is hier slechts om haar mening als feit te verkondigen en ons, nietige ongelovigen, daarvan op de hoogte te stellen. Dat is al vanaf week 1 duidelijk. En schijnbaar is dat prima want ze krijgt hier een podium.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hendrik

Waarom zou ik moeten verklaren dat de boekrol het Woord van God vertegenwoordigt?

Ik ga dat niet doen, want het is klip en klaar dat het gaat om het Woord van God, [met hoofdletter], namelijk de Schrift, namelijk de Bijbel.

Zoals ik eerder heb vermeld is die boekrol een uitbeelding van Gods Woord, en een rol is een uitbeelding van de eeuwigheid, niets meer en niets minder.

Het gaat altijd om de prediking van dat Woord van God, en dat moet "gegeten" worden [in overdrachtelijke zin uiteraard].

Moeilijker is het niet.

Jij haalt Jona erbij, dat God terug kan komen op Zijn woord, maar wie slaat er nu de plank mis?

Jammer dat niemand er een jota van schijnt te begrijpen, ik meen inderdaad dat ik duidelijk ben geweest.

Ik hoop toch dat jij begrijpt waarom God terug kwam op Zijn woord dat hij Nineve niet zou vernietigen?

Zij BEKEERDEN zich van hun bozen weg. [Jona 3:10].

Zij bekeerden zich trouwens op de prediking van Jona, en de inwoners van Nineve GELOOFDEN aan God staat er in vers 5.

Daarom berouwde het God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen. [vers 10].

De HELE stad bekeerde zich, bestaande uit meer dan 120.000 mensen.

Een geheel andere situatie dus dan de steden Sodom en Gomorra die zich NIET bekeerden van hun zonden, zodat God die steden wel vernietigde, en alleen Lot en zijn dochters behouden werden. Lot WAS een gelovige, en kreeg de gelegenheid te vluchten, zodat hij niet mede zou omkomen .

Slaat het Woord, met een hoofdletter dus, niet op Jezus en het woord zonder hoofdletter op de Bijbel?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid