Spring naar bijdragen

Atheïsme een nieuwe religie?


Aanbevolen berichten

Hoe langer het atheïsme onderdeel is van onze westerse samenlevingen hoe religieuzer het wordt lijkt het wel. Waar voorheen atheïsme inhield dat je niet geloofde in een goddelijk entiteit, het ontkende neemt het steeds meer vormen aan van een religieuze organisatie inclusief doelstellingen, geschreven dogma's, bijeenkomsten, 'heilige' boeken enz enz.

Kijk bijvoorbeeld eens op de site van het atheïstisch verbond: http://atheistischverbond.nl

Hoe denken jullie hierover?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 135
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Jup, en zoals meneer Gervais al zei: niet gaan skiën is een hobby :') De Anonieme Alcholisten zijn zeker ook een religieuze groep met hun heilige 12-stappen plan? Vormen alle mensen die niet in kabouters geloven samen een religieuze groep? A-kabouterisme? De enige reden dat we het woord atheïsme hebben is omdat er zo een grote groep gelovers is dat ze het nodig vonden om mensen die niet geloven in een hokje te plaatsen. Atheïsme houd gewoon in dat je geen reden hebt om in God te geloven. Natuurlijk zijn er mensen onder die keihard gaan roepen dat God niet bestaat, maar dat is anti-theïsme, niet atheïsme. De 'doelstellingen en geschreven dogma's' komen allemaal neer op de wens om kerk en staat strict gescheiden te houden. Dat is geen religie. Boeken zoals dat van Dawkins zijn geen heilige boeken. Als je de definitie leest van de term religie in elk woordenboek op Aarde dan zal je waarschijnlijk zelf ook tot deze conclusie komen.

Ik kan hier behoorlijk lang over doorgaan, maar misschien kan deze meneer het beter uitleggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ligt eraan wat je verstaat onder Religie.

Volgen het Nederlandse woordenboek is de definitie: Godsdienst. Dan is het dus duidelijk geen religie, want het bestaan van goden word verworpen.

De Nederlandse wikipedia is wat genuanceerder, maar de Engelse heeft het over;

"Religion is a collection of cultural systems, belief systems, and worldviews that relate humanity to spirituality and, sometimes, to moral values"

Wat inhoud dat alle opvattingen onder Religie kunnen vallen, en dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
. Natuurlijk zijn er mensen onder die keihard gaan roepen dat God niet bestaat, maar dat is anti-theïsme, niet atheïsme.

Nee, een Anti-theist gaat er net als een atheist vanuit dat God niet bestaat, maar een atheist kan nog zeggen dat ie zou willen dat hij het kon geloven, of dat het mooi zou zijn als God en de hemel wel zou bestaan, of iets in die richting.

Een anti-theist verwerpt zelfs ook maar de wens om in een wereld te leven die gelovigen omarmen, en is opgelucht dat er zo weinig bewijs voor is.

Die vind een wereld waarin God bestaat en we na de dood voor eeuwig in de hemel vertoeven een afschrikwekkend idee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
. Natuurlijk zijn er mensen onder die keihard gaan roepen dat God niet bestaat, maar dat is anti-theïsme, niet atheïsme.

Nee, een Anti-theist gaat er net als een atheist vanuit dat God niet bestaat, maar een atheist kan nog zeggen dat ie zou willen dat hij het kon geloven, of dat het mooi zou zijn als God en de hemel wel zou bestaan, of iets in die richting.

Er zit een verschil tussen zeggen dat God niet bestaat, en zeggen dat je geen reden hebt om in God te geloven. Een atheïst is dat laatste. Een anti-theïst zegt niet alleen dat hij geen reden heeft om in God te geloven, hij claimt ook dat de God waar jullie in geloven niet bestaat, waar net zoveel bewijs voor is (geen). Ik ben atheïst. Ik zeg niet dat God niet bestaat. Ik heb simpelweg geen enkele reden om in God te geloven. Ik zou het ook niet 'mooi' vinden als ik ineens wel ga geloven, terwijl ik daar nog geen reden voor heb. En of het mooi is dat God en de hemel wel bestaan is nog maar de vraag..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ligt eraan wat je verstaat onder Religie.

Volgen het Nederlandse woordenboek is de definitie: Godsdienst. Dan is het dus duidelijk geen religie, want het bestaan van goden word verworpen.

De Nederlandse wikipedia is wat genuanceerder, maar de Engelse heeft het over;

"Religion is a collection of cultural systems, belief systems, and worldviews that relate humanity to spirituality and, sometimes, to moral values"

Wat inhoud dat alle opvattingen onder Religie kunnen vallen, en dat lijkt me nou ook weer niet de bedoeling.

De Engelse versie komt wel meer overeen met hoe mensen zijn. Je kan je atheïsme met religieus fanatisme verdedigen bijvoorbeeld en uiteraard geldt dat voor het christendom ook. Religie is dus inderdaad meer dan goddienst omdat er nu eenmaal levensovertuigingen/visies zijn die niet van (een) god uit gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je kan je atheïsme met religieus fanatisme verdedigen

Er valt niet veel te verdedigen als atheïst..:P Religies maken een bepaalde claim, en atheïsten geloven er niet in, omdat er geen bewijs voor is. Het is pas als je die claims serieus gaat nemen om vervolgens te zeggen dat dat niet waar is, dat je erin meegesleept kan worden en net zo gek klinkt als religieuze fundamentalisten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Atheïsten geloven er niet in dat is het punt. Als je karakter nu zo is dat je mensen van dat "niet-geloof" wil overtuigen ontaardt het zomaar in religieus aandoend fanatisme. Het verschil tussen geloof en levensovertuiging is niet zo groot, wil ik daarmee maar zeggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zit een verschil tussen zeggen dat God niet bestaat, en zeggen dat je geen reden hebt om in God te geloven. Een atheïst is dat laatste. Een anti-theïst zegt niet alleen dat hij geen reden heeft om in God te geloven, hij claimt ook dat de God waar jullie in geloven niet bestaat, waar net zoveel bewijs voor is (geen). Ik ben atheïst. Ik zeg niet dat God niet bestaat. Ik heb simpelweg geen enkele reden om in God te geloven. Ik zou het ook niet 'mooi' vinden als ik ineens wel ga geloven, terwijl ik daar nog geen reden voor heb. En of het mooi is dat God en de hemel wel bestaan is nog maar de vraag..

Het is ook meer een kwestie van smaak. Atheisten en Anti-Theisten hebben beide geen enkele reden om in God te geloven.

Maar een ant-theist voegt er nog aan toe dat we ontzettend blij moeten zijn dat er zo weinig bewijs voor is, omdat een wereld geregiseerd door een God een afschuwelijk idee zou zijn.

Een atheist zou stiekem nog kunnen hopen dat het waar is, ook al ziet hij geen enkele goede reden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zit een verschil tussen zeggen dat God niet bestaat, en zeggen dat je geen reden hebt om in God te geloven. Een atheïst is dat laatste. Een anti-theïst zegt niet alleen dat hij geen reden heeft om in God te geloven, hij claimt ook dat de God waar jullie in geloven niet bestaat, waar net zoveel bewijs voor is (geen). Ik ben atheïst. Ik zeg niet dat God niet bestaat. Ik heb simpelweg geen enkele reden om in God te geloven. Ik zou het ook niet 'mooi' vinden als ik ineens wel ga geloven, terwijl ik daar nog geen reden voor heb. En of het mooi is dat God en de hemel wel bestaan is nog maar de vraag..

Het is ook meer een kwestie van smaak. Atheisten en Anti-Theisten hebben beide geen enkele reden om in God te geloven.

Maar een ant-theist voegt er nog aan toe dat we ontzettend blij moeten zijn dat er zo weinig bewijs voor is, omdat een wereld geregiseerd door een God een afschuwelijk idee zou zijn.

Een atheist zou stiekem nog kunnen hopen dat het waar is, ook al ziet hij geen enkele goede reden.

Inderdaad, maar ik wilde gewoon even duidelijk maken dat atheïsten het idee van God niet verwerpen, maar er simpelweg niet in geloven ;) Als Jezus morgen op Aarde verschijnt en hij eten laat regenen in Afrika dan zal ik uiteraard geloven, maar dat is nog niet gebeurd :P

Een anti-theïst heeft inderdaad het idee dat het geloof in een hogere macht leid tot slechte dingen. Nou kan ik ze dat niet heel kwalijk nemen gezien het verleden, maar gruweldaden zijn niet gereserveerd door gelovigen. Gelovig of niet, in alle groepen zitten wel een paar gekken die het slechtste met de mens voor hebben. Vaak komen anti-theïsten ook voort uit gezinnen of gemeenschappen waar ze door religie werden onderdrukt of bedreigt, en daarom een bepaalde haat hebben ontwikkelt tegen georganiseerde religie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Engelse versie komt wel meer overeen met hoe mensen zijn. Je kan je atheïsme met religieus fanatisme verdedigen bijvoorbeeld en uiteraard geldt dat voor het christendom ook. Religie is dus inderdaad meer dan goddienst omdat er nu eenmaal levensovertuigingen/visies zijn die niet van (een) god uit gaan.

Maar dat is het gevaar met te ruime definities. Als je religie gaat gebruiken als een soort overkoepelende term, zodat ineens alle overtuigingen er onder vallen, dan verliest het woord zijn betekenis.

Dan is fanatiek LP's verzamelen ook een soort religie.

Ik vind dat Religie altijd iets met het geloof in het bovennatuurlijk te maken moet hebben. Dat is iig zoals het woord in het dagelijks leven gebruikt word.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Atheïsten geloven er niet in dat is het punt. Als je karakter nu zo is dat je mensen van dat "niet-geloof" wil overtuigen ontaardt het zomaar in religieus aandoend fanatisme. Het verschil tussen geloof en levensovertuiging is niet zo groot, wil ik daarmee maar zeggen.

Maar je kan anderen mensen niet overtuigen van een 'niet-geloof', tenzij je overstapt op anti-theïsme. Als je dat namelijk probeert te doen dan val je een claim aan met net zo weinig bewijs als de claim zelf, en pas dan krijgt het 'religieuze' trekjes. Dat is dan geen atheïsme meer. Atheïsten vinden het prima dat andere mensen geloven. Het is pas met kwesties zoals het homohuwelijk dat ze eisen dat kerk en staat gescheiden blijven, want het is prima dat mensen geloven, maar als ze de regels van hun geloof gaan opdringen aan anderen zal er weerstand zijn ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

De vereniging of overtuigings-gemeenschap in de openingpost presenteert zichzelf in ieder geval als atheïstisch en niet als anti-theistisch.

Dit zijn haar doelstellingen:

Het Atheïstisch Verbond wil dit bewerkstelligen door:

allen te verenigen die met het beginsel van het atheïstisch gedachtegoed instemmen;

een middelpunt te zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de atheïstisch-humanistische levensovertuiging;

een platform te bieden om in georganiseerd verband initiatieven te ontplooien;

het initiëren van maatschappelijke discussies over vrijheid van eigen invulling van leven en sterven;

activiteiten te ontwikkelen, of deel te nemen aan activiteiten van anderen, welke bijdragen aan een samenleving van mensen die zich hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun medemens, de natuur en die samenleving bewust zijn;

het bewerkstelligen van een seculiere staat/overheid (strikte scheiding van staat en kerk);

er voor te pleiten dat de (grond)wet vrij is van artikelen die religies een bijzondere positie toekennen;

te pleiten voor uitsluitend openbaar onderwijs;

vraagbaak te zijn voor derden en hen uitleg te geven over het atheïstisch gedachtegoed;

diegenen te ondersteunen die worstelen met geloofstwijfel;

gevraagd en ongevraagd naar buiten te treden om het atheïstisch gedachtegoed kenbaar te maken;

een fonds in te stellen om daarmee het uitdragen van het atheïstisch gedachtegoed te bekostigen en initiatieven te ontplooien van diverse maatschappelijke en sociale aard.

Het mag dan wel geen religie zijn, maar ze zijn wel degelijk religieus van aard hebben een soort van eigen geloofsleer. Het valt me ook op dat bijvoorbeeld het punt over het onderwijs rechtstreeks tegen de grondwet ingaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het mag dan wel geen religie zijn, maar ze zijn wel degelijk religieus van aard hebben een soort van eigen geloofsleer. Het valt me ook op dat bijvoorbeeld het punt over het onderwijs rechtstreeks tegen de grondwet ingaat.

Even een paar termen op een rijtje voor je verder gaat met de discussie:

Religie: Het geloof in een oppermachtig en/of bovennatuurlijk wezen en/of fenomeen.

Atheïsme: Ongeloof in oppermachtige, bovennatuurlijke wezens.

Anti-Theïsme: Actief strijden om een eind te brengen aan de invloed van religie in het land.

Agnost: Iemand die niet weet of er een God bestaat of niet. Het zou 50/50 kunnen zijn.

Staats Atheïsme: Hier valt de groep onder die jij als voorbeeld hebt genomen. Deze mensen vinden dat atheïsme door de overheid moet worden verspreid. Bijvoorbeeld door een voorstel te doen zoals het verbod op religieus onderwijs. Jij neemt meteen aan dat alle atheïsten dat willen en dat we dus allemaal die 'geloofsleer' delen. Dat is niet zo. Ik vind dit net zo belachelijk als wanneer christenen het homohuwelijk willen verbieden.

Secularisme: Deze mensen vinden dat de overheid zich niet mag bemoeien met religieuze kwesties, en andersom. Geen voordelen wat betreft belasting voor kerken, iedereen heeft de vrijheid om te geloven wat hij of zij wil, maar hoeft geen steun van de overheid te verwachten op religieuze gronden.

Het enige wat al deze mensen delen is een ongeloof in God. In die zin zijn al deze mensen atheïst. Maar door te zeggen dat er één of andere atheïstische levensovertuiging is is precies hetzelfde als wanneer ik zou zeggen dat alle christenen hetzelfde geloven. Ik kan atheïst zijn en zowel een moordenaar als een filantroop. Dan is het onmogelijk dat ik in beide gevallen aan dezelfde normen en waarden (of geloofsleer of geloofsovertuiging of hoe je het ook wilt noemen) leef.

En wat is precies jouw definitie van religie? Want als ik het zo bekijk vallen politieke partijen en andere groeperingen ook onder jouw definitie van religie..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het mag dan wel geen religie zijn, maar ze zijn wel degelijk religieus van aard hebben een soort van eigen geloofsleer. Het valt me ook op dat bijvoorbeeld het punt over het onderwijs rechtstreeks tegen de grondwet ingaat.
Als een politieke partij een programma heeft, waarom zou men die partij dan direct religieus moeten noemen?
Link naar bericht
Deel via andere websites
En wat is precies jouw definitie van religie? Want als ik het zo bekijk vallen politieke partijen en andere groeperingen ook onder jouw definitie van religie..
Inderdaad. Waarom die behoefte om er de uitdrukking 'religie' aan te plakken? Is elke mening dan per definitie religieus?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Die 'behoefte' kreeg ik omdat het zo aanvoelde.

Het woord religie heeft als een mogelijke betekenis ook geloofsleer. Dit is wat men schijnbaar moet geloven wil men bij die vereniging horen. Deze vereniging heeft rekjes die je normaal bij religieuze groeperingen kan terugvinden. enz enz.

Maar mocht men het fijner vinden om het anders te noemen, ook prima. Het gaat me meer om de ontwikkeling. Je zou het zoals op die site staat ook als levensbeschouwing kunnen verstaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee atheisme kun je geen geloof noemen. Er zijn genoeg atheisten die zich niet zo noemen maar meer bezig zijn met hobby;s zoals voetbal.

Maar m.i is er wel een soort bewustwording gekomen door o.a de four horseman (Dawkins,Dennett,Hitchens en Harris). Daardoor zie je een meer een anti-theistische groep, mensen die "strijden" tegen religie omdat volgens hen dat verwerpelijk is.

Sommige argumenten begrijp ik, soms is het een herhaling van de visies over wat eeuwen geleden gebeurden.

Zonder geloof waren er w.s ook slaven gehouden etc.Soms is het generaliserend en zwart-wit en denk ik:"jullie weten niet echt wat de gelovige beweegt".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Die 'behoefte' kreeg ik omdat het zo aanvoelde.

Het woord religie heeft als een mogelijke betekenis ook geloofsleer. Dit is wat men schijnbaar moet geloven wil men bij die vereniging horen. Deze vereniging heeft rekjes die je normaal bij religieuze groeperingen kan terugvinden. enz enz.

Is dat zo?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het mag dan wel geen religie zijn, maar ze zijn wel degelijk religieus van aard hebben een soort van eigen geloofsleer. Het valt me ook op dat bijvoorbeeld het punt over het onderwijs rechtstreeks tegen de grondwet ingaat.

Even een paar termen op een rijtje voor je verder gaat met de discussie:

Religie: Het geloof in een oppermachtig en/of bovennatuurlijk wezen en/of fenomeen.

Atheïsme: Ongeloof in oppermachtige, bovennatuurlijke wezens.

Anti-Theïsme: Actief strijden om een eind te brengen aan de invloed van religie in het land.

Ik zou "religie" eerder definiëren als "geloofsstelsel", "levensbeschouwing". Als het woord "religio" inderdaad zou afstammen van het Latijnse re-ligare ("opnieuw verbinden"), dan past de ethymologie ook goed bij deze betekenis: het gaat dan om "een levensbeschouwing waaraan men zich bij herhaling verbindt". Ofwel: een gedachtegoed dat men aanhangt...

Volgens dat uitgangspunt is die club waar Thorgrem naar verwees ook aanhanger van een religie: een stelsel van (geloofs-)uitgangspunten, een levensbeschouwing.

Met als markant kenmerk dat men in hun uitgangspunten juist datgene opneemt wat men eigenlijk wenst te verwerpen: 'God'. Zie maar de slogan die men als uitgangspunt neemt: "Niet god schiep de mens, maar de mens god".

(bron: http://atheistischverbond.nl/)

Ofwel: men hinkt op twee gedachten... God is een uitvinding van mensen... Vindt men. En DUS moet god verdwijnen achter de voordeur... Maar tegelijk staan de eigen gedachten rond 'god' centraal in de eigen identiteit (men wil 'god' niet, maar toch heeft men de mond er van vol!!), waarbij men (voorbij de eigen voordeuren) verbinding zoekt (ook via "maatschappelijke verbintenissen") met "geloofsgenoten".

En dan komt men tot een krampachtige stelling als: "U vindt ook dat geloven een privé aangelegenheid is en dáár, privé, vrij mag worden uitgeoefend".

Als dat inderdaad het geval zou zijn, dan moet men dit uitgangspunt niet (nooit!!) publiekelijk uitspreken. Maar dat doet men nu juist weer wel.... (H)

Ofwel: Hun beginselen zijn bepaald niet consequent...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens dat uitgangspunt is die club waar Thorgrem naar verwees ook aanhanger van een religie: een stelsel van (geloofs-)uitgangspunten, een levensbeschouwing.

Oke, maar je begrijpt wel dat politieke partijen ook onder deze definitie van religie vallen? :P

Maar dat is ook terecht.... ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid