Spring naar bijdragen

Hetairos

Members
 • Aantal bijdragen

  1.055
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Hetairos geplaatst

 1. Niets is niet hetzelfde als nul. Verwarring doet haar intrede en dat al voordat er vijf woorden geschreven zijn. Zolang de viriliteit van de Vader intact blijft, komt het goed, geloof me.
 2. Goede vraag! ik denk dat die 'boorlingen', evenals gewone (natuurlijke), worden verwekt. En wel door de Vader. Hoera, Christus Jezus krijgt broertjes en zustertjes.
 3. Ik heb nog nooit iets gelezen, op welk forum dan ook, waar ik het direct mee eens was! Bijzonder, breuk. Ik wil je dan ook hartelijk danken voor je reactie. Het bewijst, dat het dan toch mogelijk is om zonder te ouwehoeren een gesprek te voeren. Nogmaals, hartelijk dank. Ook wens ik je toe, dat jouw inzicht nog toemeent. Moge je de zegen van God ervaren.
 4. Je kunt ook de dode zee niet dichten door het water in een oceaan te pompen. Het beste is maar gewoon ergens anders te gaan zwemen.
 5. Ben je je niet met me eens dat ze hun onsterfelijkheid al verloren hadden vóórdat ze van de boom van leven konden eten? Het is overigens de vraag of ze al onsterfelijk waren. Met andere woorden: Om onsterfelijk te worden, moesten ze eerst van de boom des levens eten. Dát eten werd hun belemmerd. De reden is, alweer, de overtreding van het gebod. De belemmering is een gevolg en niet de (letterlijke) reden. PS: Ook het begrip 'sterven' in het woord sterfelijkheid is alleen maar metafysisch en niet letterlijk uit te leggen.
 6. Het is voor hem noodzakelijk: Hij vreest (is doodsbang!) dat als hij stopt met vervelen op Credible, dat het hier en nu vertoeven in de eeuwigheid een illusie zal blijken. Hopper houdt zichzelf het idee van vrijheid voor, in realiteit geldt echter dat hij gedurende zijn hele leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd is.
 7. Omwille van de conversatie ga ik er even vanuit dat je gelijk hebt; ik sta open voor jouw zienswijze en ben bereid mijn mening ter discussie te stellen. Maar sta me dan toe een vraag te stellen: Bestaan er mensen die NIET religieus zijn? NB: Heeft religie een fysieke, zintuigelijke waarneembare oorzaak: wat veroorzaakt het dan?) of is religie een metafysisch verschijnsel en een niet-zintuigelijk gevolg: waarvan is het dan een gevolg?
 8. In interpreteer het, vanzelfsprekend , anders: Dat wat Adam en Eva deden was het overtreden van een gebod. Het gebod zegt, dat als je eet van de boom van kennis (van goed en kwaad) je dan zult sterven (in het Hebreeuws staat er eigenlijk 'strevende sterven'). Dat wijst er op, dat dit sterven niet fysiek is, want fysiek gebeurde er niets. Het enige dat wel gebeurde, is dat ze ineens de aanwezigheid van God anders gingen ervaren. En dat is precies wat het gebod voorspelt: Adam en Eva begonnen te sterven (in hun inwendige mens!). Omdat Adam na zijn overtreding als hoofdverantwoorde
 9. Wanhoop: Het onuitspreekbare willen bespreken. Is 'wanhoop' ook de ervaring van iemand die verdrinkt? Hij is (in zijn hier en nu) wanhopig? De ultieme leugen is dan dat hij zichzelf voorhoudt in een 'heerlijke' toestand te vertoeven.
 10. Je schrijft over 'de dood'. Maar in welke context bedoel je 'de dood'? Ik denk dat de dood (het natuurlijke sterven) wél een onderdeel is van de natuurlijke schepping en dus vanaf het begin (het begin van de materie en tijd) al aanwezig is. De geestelijke dood is echter het gevolg van dé overtreding (de 'grond' of 'basis' van alle overtredingen) van Adam. Die 'geestelijke' dood bestaat dus al sinds de mens bestaat. Deze bestaat dus niet al vanaf het begin van de materie en tijd. De Bijbel spreekt, mijn inziens, altijd contextueel over 'dood'. Denk ook aan de begrippen: vergankel
 11. Welke 'naakte' aap ben jij? Of ben je ze alle drie en 'geloof' je uiteindelijk toch in een drie-eenheid? Dat zou overeenkomen met jouw account omschrijving, maar dan zou ik nog wel de omschrijving van je 'Religie' tegen het jouw 'licht' houden.
 12. Ach. Hopper. Wat is nu eigenlijk de zin van ons gesprek? Onze beelden/voorstellingen zijn op geen enkele wijze nog met elkaar te vergelijken. We 'zien' allebei iets anders. Wat ik echter óók niet (lees: NOOIT) 'zie' bij jou, is de wil om te begrijpen. Daarom is jouw argumentatie zo warrig (spring je als een wispelturige puber van de hak op de tak) en hangen jouw argumenten als los zand aan elkaar. Daarbij ben je overtuigd van jezelf dé wijsheid en alle inzicht in pacht te hebben. Hoe arrogant kan iemand zijn! Het lijkt me dus het beste om dit gesprek maar weer (voor de zoveelste keer
 13. Als je de levende Vader zou kennen, zou je nooit zeggen dat je 'kennis hebt' van de levende Vader. Het 'kennen' is iets dat plaatsvindt in het hier en nu van het moment. Dat kun je dus niet verwoorden, want woorden horen bij dat wat alweer voorbij is; je kunt het 'kennen' alleen maar beleven of ervaren in het hier en nu. En dat is uiteraard individueel en dus voor een ander onbevattelijk. In bewoordingen zal ik jou dus nooit herkennen. Hooguit kunnen we bewoordingen of beelden en voorstellingen met elkaar vergelijken en zoek naar herkenbare overeenkomsten (elkaars voorstellingen met
 14. De kennis aan de levende Vader IS het beeld dat jij voor jezelf vormt en die blijft niet levend, maar is al weer aan het verdwijnen (vervagen!) op het moment, dat je het beeld aan een ander presenteert.
 15. Het 'ervaren' (gaandeweg openbaar worden van) zegeningen, is afhankelijk van de weg waarop iemand zich in het hier en nu van z'n bestaan bevindt, neem ik aan .
 16. Je bedoelt hier wellicht in God, niet dat een banaan geel ziet. Ik weet echter niet wat meer of minder fundamenteel is. Nee, ik bedoel: 'Wat bewijst het feit dat je gelooft'; het bewijs is het proces zelf. NB: Definieer 'geloof'. Ik denk zelf, dat 'geloof' of 'geloven' in de Bijbel anders wordt gedefinieerd dan in ons spraakgebruik. Als wij zeggen 'ik geloof' dan bedoelen we iets als 'ik neem aan, dat ...'. Het 'geloof' of 'geloven' in de Bijbel, lijkt daarentegen, m.i., altijd verbonden te zijn met het goddelijke (geestelijk en onzienlijke) en een zeker weten uit te
 17. Onzin. De Bijbel bevat woorden die Jezus en Paulus spraken tot - en schreven aan hun tijdgenoten. De Bijbel bevat géén gedachten of ideeën; die ontstaan in het bewustzijn van een lezer. Die gedachten en ideeën zijn dus individueel en uniek en concreet niet overdraagbaar. De Bijbel is dus concreet hetzelfde als ieder ander document: vastgelegde woorden en zinnen, waar iedere lezer z'n eigen gedachten en ideeën in terug projecteert. Dat heet interpreteren.
 18. Ik weet inhoudelijk niets te zeggen over ‘de wetten van Mendel’; dat laat ik liever over aan hen die er meer verstand van hebben. Het woord ‘wet’ is door de mens bedacht om de communicatie in woord en geschrift eenvoudiger te maken. De mens wil dus met dit woord iets uitdrukken. De vraag is dat, wat de mens met het woord ‘wet’ wil uitdrukken? Dat iets onveranderlijk is? Maar dat weten we feitelijk niet! Alles in de wereld is aan verandering onderhevig. We kunnen echter van mening zijn, dat er iets niet meer verandert. En dus noemen we het een wet. Als iemand het woord ‘wet’ gebruikt, wil
 19. Om maar ‘s met de fundamentele vraag te beginnen, voordat we zoeken naar antwoorden op jouw subvragen: Wat is het bewijs dat iemand gelooft?
 20. Dit ben ben ik het met je eens, maar we kunnen nooit het wezenlijke van het wonder aan een ander mens overbrengen; we kunnen enkel maar in beelden en labels spreken/schrijven/communiceren. Spreken/schrijven/communiceren wordt van nature beperkt door ons menszijn en geldt dus ook voor de geest (de zetel van ons bewustzijn). De uitingen van ons bewustzijn worden standaard beperkt door onze zintuigen. Dat geldt zowel voor de zender, als voor de ontvanger van de boodschap. De menselijke geest zit als het ware in een keurslijf, die hem belemmerd aan het wezenlijke deel te krijgen: vandaar
 21. Wetten zijn 'onveranderlijk', omdat ze deel uitmaken van de 'veranderlijke' - tijd en ruimte. Wetmatigheid (onveranderlijkheid) van een wet is dus afhankelijkheid van de wetmatigheid die voor tijd en ruimte geldt. Over alles, dat zich in 'onze' tijd en ruimte bevindt, kunnen we over nadenken, Over alles wat zich buiten onze tijd en ruimte bevindt kunnen we niet nadenken. Ik schreef eerder, dat dit 'niet-denken' over hetgeen 'wat zich buiten onze tijd en ruimte bevindt' resulteert in een besef dat we iets niet-kunnen. Met andere woorden: we missen iets, maar kunnen hier geen naam aan
 22. Hoezo 'sowieso'? Waarden zijn per definitie niet tijdloos, want veranderlijk. Verandering en (de) tijd zijn twee kanten van dezelfde medaille. In de (samen)stelling: "Universele waarden zijn tijdloos", plaats je het begrip 'waarden' buiten het begrip 'tijd' en wordt jouw stelling: "Sowieso zijn universele waarden tijdloos" onbegrijpelijk. De enige vraag die dan nog overblijft is: "waar heb je het over?"
 23. Wat is een wonder? Is dat niet een afwijking die aantoont dat een 'wet' die men heeft opgesteld rond de een stelling, nog steeds theorie is? Er is nu dus een reden om met onderzoeken bezig te blijven, hetzij dan dat je óf wilt aantonen, dat het ingebrachte argument niet geldig is óf dat er wellicht nog meer geldige argumenten in te brengen zijn. De aanwezigheid van de, tot nu toe enige afwijking (Jezus is opgestaan), noopt tot onderzoek in twee richtingen: Er zijn meer opstandingen (wellicht nog toekomst?) of de opstanding van Jezus is niet geldig als argument. Maar daarmee ben je te
 24. Je hebt daarin natuurlijk gelijk. Maar stel nu dat nummer 101 ineens een afwijking laat zien en dat je de oorsprong hiervan niet meer kunt herleiden. Dit is, naar mijn mening, de reden waarom de mens überhaupt iets onderzoekt: Niet om afwijkingen daadwerkelijk aan te tonen, maar om aan te tonen dat afwijkingen mogelijk zijn. Zodra de afwijking is aangetoond (bewezen) is onderzoek in feite niet meer nodig, tenzij je nu dan wilt weten hoeveel afwijkingen er nu mogelijk zijn. Het vinden van afwijkingen is niet anders dan het gevolg van het uitbreiden van de parameters (argumenten). Zola
 25. Je trekt een terechte conclusie, DBI. Alles wat ik over God schrijf kun jij in de prullenbak gooien. Maar doe dat dan en ouwehoer er verder niet over.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid