Spring naar bijdragen

ineke-kitty

Members
 • Aantal bijdragen

  2076
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door ineke-kitty geplaatst

 1. @Quest "En Ineke poste van twee verschillende accounts". Een pertinente LEUGEN. Schandalig dit. Ik heb maar EEN account hier . Je bent een lasteraar van de bovenste plank. En als ik er hier niet genoeg van had, zou ik er werk van maken.
 2. ineke-kitty

  Erfzonde

  Het forum wordt inderdaad zo verpest door atheïsten dat IK het in elk geval voor gezien hou. Ik denk dat als het zo nog langer doorgaat, dit forum binnenkort op z'n gat ligt, omdat de een na de ander die nog serieus met Gods Woord bezig is, verdwijnt van dit forum.
 3. Weet je wat pas godgeklaagd is? Dat er hier lui rondwaren die alleen maar bezig zijn met zieken en beschuldigingen te uiten naar oprechte christenen die Gods Woord nog serieus nemen . Rancuneuze lui die erop uit zijn Gods Woord belachelijk te maken, vol nijd en jaloezie zijn tegen christenen die kennis hebben van het Woord, omdat ze zelf geen bal begrijpen van wat de Bijbel leert. En dat heet dan een christelijk forum. Ik ben het zat om zo behandeld te worden. Ik wil niks meer te maken hebben met een forum waarvan de leiding dit soort gedrag maar blijft toestaan en tolereren. Moder
 4. O, ze mogen me bannen hoor, er is hier toch al niets meer te beleven wat het geloof in Christus Jezus betreft. Van serieuze Bijbelstudie is al helemaal geen sprake meer. Succes met z'n allen hier. Van mij zal men geen last meer hebben. Ik ga dus maar uitloggen, weet nog steeds wel hoe DAT moet.
 5. Heeft niks met strategie te maken, maar gewoon met een vraag, die nog steeds niet beantwoordt is. Men is er wel als de kippen bij om een topic te sluiten, dat dan weer wel.
 6. Krijg ik nog een antwoord op mijn vraag of is de moderatie compleet afwezig hier?
 7. Waarom moet ik de laatste tijd steeds opnieuw inloggen?
 8. @A-Quidam Helemaal eens. De Bijbel, zoals die samengesteld is, is compleet, en apocriefe boeken zouden wij afwijzen . Ik wijs die epistels van het zogenaamde Thomasevangelie dan ook pertinent af op Bijbelse gronden, dat wij niets zouden af of toedoen aan de Schrift.
 9. Als de Here Jezus zegt: " Ik ben het licht der wereld" ; "Ik ben de deur"; " Ik ben de Goede Herder"; " Ik ben de opstanding" ; "Ik ben de weg, de waarheid en het leven"; " Ik ben de ware wijnstok" , zijn dat uiteraard metaforen . Johannes 10:1-11. 1. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. 2. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. 3. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. 4. En
 10. @Albert57 en @A-Quidam Dank voor de bemoediging. Ik ga zeker door, zonder me af te laten leiden door atheïsten die er meteen weer bovenop zitten .
 11. Johannes 15:1 Hier noemt de Here Jezus Zichzelf " Ik ben de ware Wijnstok". De Here Jezus vergelijkt Zichzelf hier met een wijnstok, waarvan wij de ranken zijn. Wij worden veronderstelt vrucht te dragen, en worden opgeroepen in Hem te blijven. Vers 5 zegt dan ook: " IK ben de Wijnstok, en GIJ de ranken, die in Mij blijft, en Ik u hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen". De Wijnstok is een type van nieuw en onvergankelijk leven. Een rank dient om vruchten voort te brengen, maar die vruchten zijn niet haar eigen producten, ze moet levenssap van de wi
 12. Met 'Christus Jezus leren kennen' bedoelt de Bijbel dat je Hem als je Heiland en Verlosser aanneemt in geloof. Je kunt nog zoveel 'kennis' hebben van de Bijbel als je wilt, het heeft geen enkele zin als je Hem niet er-kent als zijnde de Enige Weg, de Waarheid en het Leven.
 13. "Meer van de Bijbel weten" betekent nog niet dat men Christus kent. M.a.w. atheist , leer Christus Jezus kennen.
 14. ineke-kitty

  Kerstmis...

  Wel, deze gelovige heeft niets met 'kerkgang' , zelfs niet met Kerstmis. Dat scheelt dus alweer.
 15. ineke-kitty

  Kerstmis...

  Dit zag ik op een ander [FB] forum: " Zonder Jezus is Kerst Mis". Schijnt al een 'oudje' te zijn, maar ik vond het wel aardig om hier even te vermelden.
 16. Je kunt zoeken tot je een ons weegt naar het Paradijs , je zult het niet vinden . Het is namelijk opgetrokken in de hemel, en onzichtbaar voor het menselijke oog. De Hof van Eden werd bewaterd door een rivier die van daaruit verdeeld werd tot vier hoofden. De eerste rivier was Pison, de tweede rivier was Gihon, de derde rivier was Hiddekel, en de vierde was de Eufraat. In Openbaring 2:7 staat : " Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt: Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is". Openbaring 2
 17. ineke-kitty

  Kerstmis...

  " In een wereld vol van duister, gaat een klein licht op...." . Correctie: Jesaja 9:1 " Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een GROOT licht zien;........". Mattheus 4:16 " Het volk, dat in duisternis zat, heeft een GROOT licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan".
 18. @violist Je hebt geen idee waar je het over hebt. Ik laat het hierbij wat dit topic betreft.
 19. ineke-kitty

  De zalige hoop

  @violist Het is zo eenvoudig als je het maar wilt zien. Een bijbelse profetie is altijd waar, echter kan het gaan om beeldspraak, zoals het boek Openbaring vol staat met beeldspraak, wat niet betekent dat de gebeurtenissen die in dat boek beschreven staan NIET waar zouden zijn. Als er gesproken wordt over "de draak" is dat uiteraard niet letterlijk bedoeld, maar beeldspraak . Met de draak wordt satan bedoeld, en dat wordt ook duidelijk gemaakt in Openbaring 20 . Als de Bijbel spreekt over "het Lam" is dat uiteraard niet letterlijk bedoeld, maar beeldspraak. Met het Lam wo
 20. @Mullog Wat Jezus daarvan vindt? Wel, de Here Jezus is juist gekomen om Zijn Leven te geven voor alle mensen, en een ieder die in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven. En voor een gelovige als ik is het beslist geen ijdele hoop, maar een zeker weten. Maar goed, ik ga hier verder niet verdedigen waarom ik ernaar verlang om Hem te ontmoeten en voor altijd bij Hem te mogen zijn, samen met mijn broeders en zusters in de Heer. Wat niet betekent dat ik het leven hier op aarde zat zou zijn, dat heb ik nooit beweerd. En de oprechtheid van mijn geloof gaat niemand wat aan, behalve degenen di
 21. Weet je het verschil tussen zin....loos en zin.....vol? Voor mij is dit aardse leven alleen maar zin.....vol met de wetenschap dat ik eeuwig leven heb ontvangen door het geloof in Christus, en DUS is het leven voor mij niet zin....loos, omdat mijn leven niet alleen afhangt van dit aardse leven, wat dan i.m.o. vrij zinloos zou zijn, omdat een mensenleven normaal gesproken hooguit 80 jaar of misschien, als je goed gezond blijft, nog wat langer duurt, maar dan is het ook "einde verhaal". Wat hebben dan al je 'inspanningen' die je als mens op aarde hebt verricht, voor 'zin' gehad. Een
 22. ineke-kitty

  De zalige hoop

  Nee, ik omzeil je vraag helemaal niet, maar ben juist heel duidelijk geweest. Echter als je dit niet begrijpt, houdt het op. ELKE profetie in de Bijbel dient letterlijk uitgelegd te worden ...... TENZIJ.......
 23. Wel, dan zal ik "om de lieve vrede wil" maar een antwoord geven. Ik vind dit [aardse] leven beslist niet zinloos, in tegendeel. Echter zou voor mij dit leven niet zinvol kunnen zijn zonder het vooruitzicht op het eeuwige leven wat ik mag ontvangen door het geloof in de Here Jezus Christus.
 24. ineke-kitty

  De zalige hoop

  @violist Je kunt die vraag nu wel herhalen, maar dat is al eerder uitgelegd. Maar ik zal het nog eens herhalen: Telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeenkomt met het gezonde verstand [ "The plain sense of Scripture makes common sense"], zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, TENZIJ de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis. De meeste bijbelgedeeltes vragen dus om een letterlijke uitleg TENZIJ de context duidelijk wijst naar een andere betekenis. Makkelijker kan ik het niet maken.
 25. @The Black Mathematician Ik heb geen boodschap aan de ideeen van Nietzche, ook al ben ik verplicht me te 'verdiepen' in zijn theorieën v.w.b. mijn studie psychologie. En mijn 'liefde voor Christus' staat hier niet ter discussie, maar het gebrek van Witteman daaraan wel degelijk. De 'liefde' van Witteman voor Bach zal best oprecht zijn, maar het zal hem niet brengen tot de behoudenis die alleen door het geloof in Christus tot stand kan worden gebracht.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid