Spring naar bijdragen

Chaim

Members
 • Aantal bijdragen

  1.185
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Berichten geplaatst door Chaim

 1. 1 minuut geleden zei leren_schoen:

  Nou en. @Piebeis een viezerik en nsb’er. Ik zal een hitler groet in zijn moeder doen.

  Je draait helemaal door. Kom eerst een beetje tot rust. Ik weet dat een hakenkruis en het verhulde anti-semitisme van Piebe niet in de koude kleren gaat zitten, maar dan kun je het beter melden dan zelf helemaal over de rooie te gaan. 

 2. 53 minuten geleden zei leren_schoen:

  mietje 

   

  Goed zo. Accepteer het maar 

   

   

  Oké leuk voor je. Hou je mond nu maar. Van mij kan jij alleen maar vijandschap verwachten.

  . @Piebeis de pestkop in de klas die na 1 klap op de grond ligt en daarna gaat huilen bij de meester.

  Ik weet dat het moeilijk kan zijn als je keihard uitgescholden wordt op je Joods-zijn, maar ga alsjeblieft niet terugschelden. Laat het schelden maar aan Piebe over en de rest aan de moderator. 

 3. 9 minuten geleden zei Fundamenteel:

  The Samson Option.

  Israel wilde reeds atoomwapens inzetten tegen de Arabieren in de Jom Kippoer oorlog in 1973, maar het kon de oorlog winnen zonder deze in te zetten. Golda Meir had al het bevel gegeven om 13 kernwapens klaar te zetten tegen de Arabieren en als het ietwat anders was gelopen, zouden de Arabieren in rook op zijn gegaan zoals ooit Hirosjima en Nagasaki, maar dan vele malen erger. 

  Je kunt de Samson Option tevens omzeilen door niet de aanvallende troepen, maar gewoon een aantal steden van de natie die Israel aanvalt van de kaart te vegen. Dan gaan ze wel terug.

 4. 3 uur geleden zei Hermanos2:

  Ik weet ook heel zeker dat al dit God enorm pijn doet. Hoe de mens zijn planeet verkloot. Hij laat de demonen vooralsnog hun gang gaan. Totdat Israël aangevallen gaat worden. Want dat is zijn sieraadland. Zijn grondgebied. Dan zijn de rapen gaar en zal de zoon met getrokken zwaard de aarde claimen voor zijn vader YHWH. Wee wie dan leeft en dat moet meemaken.

  Israël is legio malen aangevallen de afgelopen eeuw, maar Israël heeft al deze oorlogen gewonnen. Het land heeft nu atoomwapens en men zal het nu niet snel meer proberen binnen te vallen.

 5. 1 uur geleden zei Tomega:

  En ook ten derde male kwam er geen bezinning. On-topic en relevant, is dat jij inhoud brengt, waarvoor jij zelf blind blijft. Dat is on-topic en relevant, want wat is de functie en rol van een zender, als hij geen weet heeft van wat hij zendt? Hoe wordt hij overtuigd, van wat hij ook bij herhaling bij zichzelf niet kan waarnemen? Erg eenvoudig, en gewoon toegeven, zijn woorden die een bepaalde minimale cognitieve omgang veronderstellen, met wat er wordt gecommuniceerd.

  Hoe lang gaat het nog duren voordat jij gewoon eens ontopic reageert in plaats van de hele zaak - als gewoonlijk - offtopic te leiden? Geef eens een inhoudelijke respons op het gegeven dat er een arrestatiebevel voor Poetin is.

 6. 7 minuten geleden zei Tomega:

  Ontopic; en incorrect vanwege het onheilige nakakelgehalte van wat je nu ook in de rebound zegt. Waarmee je een smet werpt op je presentatie dat je hier de functie en plaats van een Jood vertolkt. Want een Jood verantwoordt zich aan de wet van God, niet aan de geesten der volkeren en hun vertegenwoordigende manifestaties.  Indien wie een Jood is, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom spoort diegene de heidenen aan om hem als Jood te classificeren? (Galaten 2:14).

  Romeinen 2: 28-29
  Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;
  Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

  Romeinen 4:12-13
  En Abraham is een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

  Mattheüs 3:7-10
  Hij dan, ziende velen van de Farizeën en Sadduceën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
  En meent niet bij u zelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

  Dit draadje gaat over de situatie in Oekraïne, niet over christenen die zich als Joden betitelen.

   

  Relevant is dat er een arrestatiebevel voor Poetin is; dat is ontopic. Hij wordt beschuldigd van genocide en heeft het wel erg eenvoudig gemaakt het bewijsmateriaal rond te krijgen, aangezien hij de activiteit waarvan hij wordt beschuldigd, gewoon toegeeft (Bron: NOS). Jouw antwoord daarop is geheel offtopic.

   

 7. 2 uur geleden zei Hermanos2:

  Mij staat dat verhaal bij van die boom met Hebreeuwse wortels. Gelovigen uit de heidenen kunnen worden geeent. Joodse takken kunnen worden afgebroken. Zijn dan in mijn optiek niet langer Joods. 

  Kunnen het wel weer worden. 

  Dat heeft helemaal niets meer met het topic te maken. Bovendien zou ik best wel een discussie willen aangaan naar de claims van het christendom. Geef maar een teken..

 8. 7 uur geleden zei Tomega:

  Terwijl wat jij niet toegeeft en waarvan je niet wordt beschuldigd, gewoon hier door jou wordt gepresenteerd.

  Wat heeft dat er nou mee te maken? Er is een arrestatiebevel voor Poetin, dat is ontopic. Hij wordt beschuldigd van genocide en heeft het wel erg eenvoudig gemaakt het bewijsmateriaal rond te krijgen, aangezien hij de activiteit waarvan hij wordt beschuldigd, gewoon toegeeft (Bron: NOS).

 9. Er is een arrestatiebevel voor Poetin. Hij wordt besc huldigd van genocide en heeft het wel erg eenvoudig gemaakt het bewijsmateriaal rond te krijgen, aangezien hij de activiteit waarvan hij wordt beschuldigd, gewoon toegeeft (Bron: NOS). 

  Dat hij nu als president niet zal worden gearresteerd, betekent nergens dat hij de toekomst niet wordt gearresteerd zoals toendertijd Slobodan Milošević, mensen voor het Neurenberg Tribunaal, het Joegoslavië Tribunaal, Rwandatribunaal, Cambodjatribunaal, etc. Het kan eveneens gebeuren dat hij per ongeluk uit een raam van een hoog gebouw valt of per ongeluk dood wordt aangetroffen, zoals bijv. de officiële versie aangaande Qadhafi volgens de premier van de overgangsregering luidde dat het voertuig waarin Qadhafi zat terechtkwam in een vuurgevecht en Qadhafi daar stierf, terwijl latere videobeelden gewoon bevestigen dat hij levend werd opgepakt en vervolgens werd afgemaakt (klik).

  Ik vermoed dat Poetin geen tien jaar meer zal leven.

  Ik hoop trouwens dat Trump ook wordt gearresteerd.

   

 10. Gaan we hier gewoon vrolijk door met die discussie omtrent de Russische gedachten aangaande Oekraïne? Daar is reeds een draadje voor.

  Dat de Russen beweren dat ze Oekraïne de-nazificeren en de-satanificeren, terwijl ze moordend, verkrachtend en martelend een ander land rondtrekken en deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid bij een klein aantal leden hier blijkbaar aanhangers hebben, maakt nergens dat iemand een Nazi-video aan een Jood mag posten. Een permaban zou meer dan verdiend zijn, maar ik heb evenmin een probleem met een ban van drie maanden. Het geeft een veilig gevoel dat de moderatie hier dit soort zaken niet accepteert -- daar ben ik blij om. Een dikke pluim voor de moderatie hier 👍

 11. Iemand plaatst een Nazi-groet aan een Jood. Behoorlijk onzorgvuldig is een understatement en of hij een anti-semiet is of wilde waarschuwen voor iets, heeft daarbij geen relevantie. Een Nazi-groet aan een Jood plaatsen, kan m.i. slechts worden beantwoord met een permaban.

 12. In ieder geval erg jammer die Nazi-groet met als duidelijk doel om te kwetsen. Zelf vind ik een permaban evenmin een probleem bij zo'n vergrijp, maar ik ben hierin als Jood en als doelgroep van die posting partijdig.

 13.   

  4 uur geleden zei Petra.:

  De door Chaim gebruikte kreet "Slava Ukraini!"  is volgens de Russische ambassade een nazi-groet. Ik denk dat Willempie daarom zo reageerde.  Waarmee ze eigenlijk elkaar betichten van (ogenschijnlijke of echte?) nazi-propaganda. 

  Nee, cлава Україні betekent "glorie voor Oekraine", wordt door vrijwel alle Oekrainers gebruikt en staat simpelweg symbool voor de Oekrainse soevereiniteit, weerstand tegen agressie door andere naties (zoals nu tegen de Russische agressor) en is de leus van het Oekrainse leger. De langere versie is: "De overwinning voor Oekraine, de overwinning voor de helden" -- "Slava Oekraini, herojam slava" (klik). Het werd op het Internationale Songfestival gebruikt en ook in het Europeesche Parlement werd het gescandeerd: "Slava Oekraini", "herojam slava!" De leus is ouder dan de Tweede Wereldoorlog en komt uit de Eerste Wereldoorlog. Alles dat de leus verbindt met de nazi-tijd, was het gegeven dat Stepan Bandera en z'n supporters deze in 1936 gebruikte, want de Russen hanteren die gebeurtenissen uit het verleden nu als excuus voor de invasie en zeggen dat ze het land "de-nazificeren" en zelfs te "de-satanificeren"

  3 uur geleden zei Hopper:

  Op het posten van nazi-filmpjes en/of lectuur staat wat mij betreft een permaban.  Sjako is mild geweest.

  Mee eens.

 14. 1 uur geleden zei Petra.:

  Oh, in dat geval gaat het slechts over de mannelijke helft van de wereldbevolking. 

  Nee, had het over de "wil": er staat geen "wil" in de tekst. ("Hij (= ὁ) die de zoon niet gehoorzaamd" kan hier ook worden gelezen als "Degene die de zoon niet gehoorzaamd", ook al is de ὁ doorgaans mannelijk, de ἡ vrouwelijk en de τό onzijdig).

  Citaat

  Aangezien er nogal wat (naar eigen zeggen) gehoorzamen zijn, die er verschillende (soms zelfs tegenstrijdige) do's and don'ts op nahouden, zijn er óf een heleboel mannelijke christenen op wie de toorn van God blijft rusten óf er zijn meerdere invullingen mogelijk.

  Dat laatste lijkt mij het overigens het meest aannemelijk omdat mensen nou eenmaal verschillen en dus verschillende levensdoelen hebben/krijjgen en tevens redelijker en rechtvaardiger. (Anders zou het betekenen dat Gods toorn blijft op mensen die hun best deden om te gehoorzamen maar niet goed begrepen wat dat inhield).

   Heb als jood nooit in de christelijke Jezus geloofd -- Israel is in de T'NaCH God's eniggeboren zoon en sommige leden van Israel werden beschouwd als kinderen van God. Heb in mijn voormalige religie Jezus altijd volledig irrelevant gevonden, maar ik vermoed dat ik Jezus' wil wel heb gehoorzaamd, aangezien bij de historische Torah-getrouwe Jezus eveneens JHWH en de Torah voorop stonden. Maar goed, dan heb ik het niet over de Jezus van het christendom en dat is een geheel andere discussie.

 15. In Johannes 3:36 staat in de Koine Griekse tekst niet het woord "willen", maar: "hij die de zoon niet gehoorzaamd" (ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν). 

 16. 56 minuten geleden zei Willempie:

  Moet je zelfs deze mooie muziekdraad ook nog vergallen met jouw ziekelijke en haatdragende oorlogshitserij? Dan heb ik dit honderd keer liever: 

  Jij was het die een nazi-video plaatste en daar bovenop nog suggereerde dat ik die wel leuk zou vinden. Als er iemand haatdragend aan het hitsen is, ben jij het wel. Ook al neem je het op voor iemand als Poetin die tienduizenden mensenlevens op hun geweten heeft, betekent dat nog niet dat je zomaar mag suggereren dat ik dat wel leuk zou vinden. Het gaat mij erom dat ik Oekraine een hart onder de riem wil steken in deze vreselijk moeilijke tijden.

  Prachtig!

 17. 2 uur geleden zei Willempie:

  Oh, gaan we nu over op nationalistische oorlogsmuziek? Dan zal jij deze ook wel leuk vinden. 

   

  Jouw favotieten zijn niet mijn favorieten. Het Oekrainse volkslied vind ik prachtig en het is nu eveneens zeer relevant. IK snap dat iemand die het telkens voor Poetin opneemt, zoals jij, het wellicht leuk vindt dat mensen trots nationalistisch hun rechterhand in de lucht steken, maar dat is niet mijn type. Ik heb het niet zo op met neo-nazi's en al helemaal niet met wappies -- kwestie van smaak.

  Ik steek liever Oekraine een hart onder de riem.

 18. Jezus werd gekruisigd omdat een messias-claim regelrecht inging tegen de Pax Romana. De joden werd onderworpen geacht aan de keizer en niet aan een joodse koning-claimant. Ook andere claimanten die de koning van de joden uit 'achariet haJamiem zeiden te worden, werden terechtgesteld. Binnen het judaisme zijn er twee grote gefaalde messiassen: Sjim'on bar Kochba/Koziba en later Sjabbatai Ts'wi -- beiden hebben in hun tijd een enorm groot gedeelte van de joden achter zich gekregen. Ook Rabbi Akiva vermoedde dat Sjim'on bar Kochba de koning van de joden uit 'achariet haJamiem zou worden en hij kwam zeer dichtbij de vervulling van de bekende messiaanse profetieën (het verjagen van de gojiem uit Israel, de terugkeer van de joden naar een autonoom Israel en had zelfs een Israelische munt-eenheid, hij wilde te Tempel van Ezechiel bouwen, maar werd gedood voordat hij dit allemaal uitgevoerd had, dus kon hij niet de messias zijn). Jezus speelt in het judaisme geen relevante rol en toen duidelijk was geworden dat Jezus de profetieën uit de T'NaCH aangaande 'achariet haJamiem niet zou vervullen, heeft men hem volgens mij terecht uitgeleverd om te voorkomen wat tijdens de grote bar Kochba plaatsvond: omdat Sjim'on bar Kochba een enorme aanhang had, werden na de strijd tegen bar Kochba als wraak de joden afgeslacht en hun Tempel vernietigd; ook Rabbi Akiva met zijn 24.000 studenten vonden de dood. Jezus is nooit populair geweest onder de joden (nog geen 1% van de joden in Israel is messiaans christelijk), maar hij is ook nooit verafschuwd. Sterker, zijn broer en opvolger van de sekte werd zeer gewaardeerd, zelfs als een tsaddiek beschouwd (rechtvaardige) en ongetwijfeld werd Jezus dat eveneens. Uiteindelijk is de kleine sekte - voornamelijk via Paulus - uitgegroeid tot een grotendeels heidense religie.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid