Spring naar bijdragen

Hendrik-NG

Members
 • Aantal bijdragen

  4.309
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Hendrik-NG geplaatst

 1. Hendrik-NG

  is dat trollen?

  Voor mij wel. Ik heb intussen de knoop doorgehakt. Ik zeg het fenomeen internetforum definitief vaarwel. Bij deze mijn afsluitende bericht... En inderdaad: geen vertrouwen kunnen hebben in sommige gesprekspartners is fnuikend! Alle goeds iedereen!!
 2. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Geef hem aan, zou ik zeggen.
 3. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Wel. Ik. Met enige regelmaat. Zoals je kon lezen. Maar ik ben daar vast niet de enige in... Ging het ook niet om. Ik boog je "zonder daarbij te vervallen in passivisme" om van eventueel "fysiek" activisme (er op los slaan o.i.d.) naar "verbaal" activisme (zeggen waar het op staat: waargenomen onrecht als onrecht benoemen). Maar dat kan m.i. dus ook anders...
 4. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Tja. Of Hij doet ons allen "een aanbod dat we niet kunnen weigeren" op een geweldloze manier... Gewoon door ons te overtuigen van ons ongelijk... Je kan met de volgende Jesajatekst nl. twee kanten op: 11:4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Je kan hem lezen als oordeelstekst, maar (juist ook vanwege de spreek-metafoor) als genadevolle belofte dat God ons ooit definitief "overtuigend weet toe te spreken".
 5. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Hij ligt anders volledig in het verlengde van het veelgehoorde "Als God dan almachtig is, waarom maakt Hij dan niet een einde aan..." - en dan volgt er vaak een opsomming van een hoop i.h.a. door mensen veroorzaakte ellende... Slap optreden dus, vanuit menselijk perspectief bezien. Want "de ware Messias" en "de ware God" grijpt direct en definitief beslissend in in de mensengeschiedenis. En wij vereren nota bene een God die Zich door die mensen aan een kruis laat spijkeren... Dat is voor mij de boodschap die spreekt uit deze tekst: een God die wel laat horen dat Hij het niet eens is met de man
 6. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Dit is m.i. een voorbeeld van dat "onterecht reduceren van een Schrifttekst tot een ethisch principe" waar ik het over had. Je vraagt om uitleg "waarom deze handelingen gerechtvaardigd zijn", maar je gaat m.i. met je vraag volledig voorbij aan een Messiasverwachting die de Evangelisten schetsen. Over Jezus werd geprofeteerd: "Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrenge
 7. Hendrik-NG

  Agressieve Jezus?

  Nee. Rare discussie is zich trouwens aan het ontvouwen. M.i. bouwend op de (onterechte) aanname dat elke Schrifttekst tot ethische principes is te reduceren... De reden waarom ik hier "nee" zeg? Omdat het tekstgedeelte m.i. gaat over "het lot van de rechtvaardige". Die moet n.l. dood... Zie de tekstverwijzing van de schrijver van dit Evangelie: "Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’", een citaat uit psalm 69. Het zijn inderdaad de leiders van de factie der Judeeërs die hier het vermoeden uitspreken dat Jezus
 8. Mijn behoefte ligt sterk in het verlengde van de doelstelling van Credible: "Credible heeft als doel: het met elkaar in contact brengen van christelijke jongeren christenen. Het forum biedt hen een plaats om samen met anderen over het geloof te praten en te discussiëren. Op deze manier kunnen deze jongeren users groeien in hun persoonlijk geloof en een ander daarbij ondersteunen." De praktijk van het forum is nu vooral een andere. Niet dat ik met "anders gelovigen" nooit een mooi gesprek heb kunnen voeren, maar als het aandeel christenen-vanuit-welke-richting-dan-ook onder een kritische w
 9. Nadat de stekker uit het GKV-forum werd getrokken heb ik hier een nieuw thuis gevonden. Het wat een mooie tijd, waar ik nu een punt achter wil zetten. Ik merk meer en meer dat de reden waarom ik me niet thuisvoelde op het forum Geloofsgesprek ook steeds meer opgaan voor Credible... Zeker als Thorgrem zijn taak als moderator neer gaat leggen zie ik wat extra buien hangen. Vandaar: Thorgrem, ik zou het een eer vinden als jij als een van je laatste mod-daden hier op dit forum mij een permaban zou willen geven! Hartelijk dank voor al je inzet het afgelopen jaar. Zeer gewaardeerd!!! En al
 10. Op dit allerlaatste bericht volgden er nog 2 in nogal vette letters... Je lijkt steeds verder uit de bocht te vliegen, als het gaat om je bijdragen. Dat verbaast me. Waar ik je (zoek de 1e reactie er maar bij) enkel op wees is dat één argument van je ongefundeerd was, kennelijk stoelend op vooroordelen. Mijn deel: een aantal ad hominems + een vergelijking met Josef Mengele. Wat je argumenten er niet zuiverder op maken... Ook niet sterker trouwens. Het ging me er simpelweg om het idee bij te stellen dat men bij het uitnemen van organen geen anaesthesie zou toepassen. Dat is volstrekt
 11. Kan hier trouwens ook nog bij zeggen: men is bij die test er niet op uit om de patiënt (mogelijke donor) hypoxisch te laten worden (= in zuurstofnood te laten komen) want van hypoxie komt ventrikelfibrilleren en daarmee een circulatiestilstand en dus orgaanschade!
 12. En dan doe jij dat nog met 21% zuurstof, en niet met 80-90% zoals in het ziekenhuis met pre-oxigeneren gebeurt!
 13. Jij bent degene die dhr Mengele er bij meende te moeten halen, niet ik... En jij vindt dat de situatie "een gruwel is". Jouw woordkeus, niet de mijne... Daarbij: als je een persoon "in rust" onder gecontroleerde omstandigheden goed pre-oxigeneerd, dan houdt die het best meer dan 10 min vol zonder aanvullende zuurstof/ademteugen zonder schade op te lopen... Met de dan aanwezige zuurstofvoorraad kan men het lang uithouden!! En je mag mijn persoonlijke omstandigheden er buiten laten... Heeft een andere user je ook al eens gemeld trouwens...
 14. Je hebt kennelijk geen flauw benul waar je het over hebt. Bij die apneutest laat men het CO2 gehalte in het bloed geleidelijk aan oplopen door niet meer te ventileren. Reageert iemands hersenstam nog normaal, dan volgt hier automatisch een eigen ademhaling. Maar functioneert die hersenstam niet meer (een situatie die niet met het leven verenigbaar is), dan haalt men niet meer spontaan adem... In het klein vindt deze procedures trouwens dagelijks plaats op een operatiekamer, als men de patient weer spontaan wil laten ademen na een ingreep (en uiteraard de condities goed zijn = de spiervers
 15. Het voelen van pijn is een gewaarwording die plaats vindt in de hersenen. Dat is iets anders dan een reactie vertonen op een prikkel. Dat een kniepeesreflex wordt uitgelokt voel je (neem je waar) via/in je hersenen, maar intussen beweegt dat been al voordat je wat voelt!!
 16. Ja. Maar dat zijn autonome processen. Geen bewust aangestuurde processen. Net als b.v. bij de kniepeesreflex: sla je op die pees, dan loopt er via je ruggemerg een signaal terug naar je been zodat deze beweegt. En tegelijk met het bewegen van dat been komt het signaal ook in je hersenen aan - als dat signaal daar kan binnenkomen. Bij een hersendood persoon is dat laatste niet het geval, maar zal de kniepeesreflex b.v. waarschijnlijk nog wel werken... In ieder geval allerlei autonome processen die de bloeddruk kunnen opsturen bij die procedure. Anyway: men GEEFT pijnstillers en spierverslappers
 17. Deze kan ik ontzenuwen. Ik heb ooit zelf op een ok gewerkt, ook bij dergelijke procedures. En er wordt wel degelijk anesthesie gegeven om de doodeenvoudige reden dat er ook nog zo iets bestaat als een autonoom zenuwstelsel dat nog kan reageren op prikkels (er kunnen nog steeds stresshormonen vrijkomen, ook al is er geen brein meer dat zich van de stressprikkels gewaar wordt) - en transplantatieorganen niet aan stresshormonen blootgesteld moeten worden. Dat geeft vaatvernauwing en dus een slechtere doorbloeding. En daardoor slechtere donororganen. Vond een site waar een anesthesist dit uit
 18. Jacobus spreekt in een heel specifieke situatie: een situatie waarin hij kennelijk de hartsgesteldheid van zijn toehoorders heeft mogen peilen. Een situatie waarin de intentie van de bidders kennelijk niet deugde... Je kan dat echter niet omdraaien, alsof elke situatie waarin een gebed niet wordt verhoord betekent dat de persoon "verkeerd bidt" - je kan er geen algemeen geldende waarheid van maken, zonder hele groepen gelovigen te diskwalificeren met een "Gebed niet verhoord? Dan deugden je intenties niet!!". Verkeerd bidden kan niet, zei ik. Ik vul de opmerking aan: een kind van
 19. Deze uitleg van de Schrift, dit type geloof kan je hanteren tot de realiteit van het leven onder de zon je vol in je gezicht mept, en dat geloof van je in stukken uiteen slaat! In onze gemeente was een (zeer gelovig, meelevend) gemeentelid zeer ernstig ziek. En men bad voor haar de knieen beurs. Zelf deed ze dat ook trouwens: haar leven in de hand leggen van haar Heer en Heiland. En toch overleed ze na een lang ziekbed. De enige "troost" die jouw theologie hier zou brengen is: je hebt ofwel verkeerd gebeden (alsof dat kan!! niet verhoord worden omdat je per ongeluk "de verkeerde gebedsfor
 20. Voor mij geldt dit in ieder geval niet. Als men dit doorvoert, en ik heb ook maar enigszins het vermoeden dat ik mijn nabestaanden opzadel met kopzorgen/dilemma's (= mocht men ooit het ernstige vermoeden hebben dat ik hersendood ben, en voelt men zich gedwongen om die nabestaanden voor het blok te zetten om mijn organen toch vooral snel uit te laten nemen voor transplantatie, want daar gaat het me dan om: dat "snel moeten beslissen"), dan laat ik hier gewoon een duidelijk "nee" registreren, ter wille van hun gemoedsrust (= een voldoende tijd krijgen om aan het idee te wennen dat ik er niet mee
 21. Ik krijg nu niet echt het idee dat je ook echt leest wat iemand schrijft... Dat motiveert me niet bepaald om een gesprek met je te voeren. De groeten!
 22. Paulus: 2 Kor 12:7 Mij is een doorn in het vlees gestoken, als een bode van de satan die mij moet afranselen, opdat ik niet verwaand word. 12:8 Tot driemaal toe heb ik de Heer gesmeekt, dat die van mij zou weggaan. 12:9 Maar Hij antwoordde mij: `Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen.' Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen. 12:10 Ter wille van Christus zal ik daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Had Paulus dat evangelie
 23. Wie heeft je ingefluisterd dat je die tekst uit Joh 10:10 zo kan vertalen? Je vertaling suggereert dat het bij die "overvloed" (dat overvloedig) gaat om een zelfstandig naamwoord. Maar περισσός is een bijwoord. Een nadere bepaling... Bij? Juist! Terecht vertaalt de NBV dan: "ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid" (Willibrord '95: "Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed"). Antwoord op de vraag van Naeva: waaraan geen gebrek? Antwoord in deze tekst: aan leven-in-al-zijn-volheid dat Christus geeft. Gaat het daarbij om "materie", materiele welv
 24. Geen gebrek waaraan is de vraag van Naeva, grapjas!
 25. Als mijn idee klopt dat jouw uitleg van Fil 4, gekoppeld aan Joh 6, in houdt dat wij in geen geval gebrek zullen lijden omdat "God ons in alle opzichten overvloedig voorziet" op het moment dat wij gebrek lijden als het gaat om "financiën, gezondheid, relaties of wat dan ook" - en als ik dat terecht zou bestempelen als een vorm van "welvaartsevangelie" - dan denk ik niet dat God Zichzelf ergens tegenspreekt nee, maar wel dat de bijbel die vorm van evangelie tegenspreekt. Maar misschien sla ik de plank gewoon mis, als het gaat om die uitleg van je. En heb ik je gewoon verkeerd begrepen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid