Spring naar bijdragen

Eén God, één Naam, Jezus Christus.


Aanbevolen berichten

Er is maar één God en Zijn Naam is Jezus Christus.

Het begrip "God" is te vaag, iedereen vult voor "God" iets anders in, terwijl Hij maar één heel duidelijke Naam heeft: JEZUS.

Het vaste geloof dat de Heer Jezus Christus de waarachtige God is, wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel aangegeven:

Jes.9:6, Jes.44:6, Jes. 54:5, Joh.1:18, 13:13, 20:28, Han. 20:28, Rom. 9:5, Kol.2:9, 1Tim. 3:16, Tit. 1:3, 2:13, Heb. 1:8, 2Pet. 1:1, 1Joh. 5:20

Het aanbidden van de Heer Jezus Christus als de Ene levende God, roept de haat op van velen o.a. van de unitaristen, waarvan Judaïsten, Jehova Getuigen, Noorse Broeders, Vergadering van gelovigen, en Messiasbelijdende Joden een voorbeeld zijn.

Hun gebed tot "God", ieders gebed is zinloos, indien niet de Heer Jezus Christus wordt aangebeden. Dit gepredikte heilsfeit, dat alléén de Naam Jezus Christus de waarachtige God betekent, en alle andere godsdiensten, religies en filosofieën zonder betekenis zijn, was voor hen die niet in Hem geloven zelfs reden om Hem te vermoorden!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 586
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik denk eerder dat de Jehova’s Getuigen in de knoop komen door mensen te leren dat de naam Jehova moet zijn en dat iemands redding daarvan af zou hangen. In mijn oren klinkt dat in ieder geval als bla

Het enige verschil is dus dat jullie vertaling zoveel mogelijk is aangepast aan jullie eigen leer en alle andere vertalingen gewoon wetenschappelijke vertalingen zijn. En dat gaat niet alleen maar ove

Ja maar we kunnen toch ook niet doen of we met de teksten alle kanten op kunnen.   Van mij mag Jezus de zilveren medaille krijgen, maar ik lees (ik denk dat ik dat lees  ) dat Jezus in Johannes de g

Posted Images

11 minuten geleden zei Jahu:

 

Hun gebed tot "God", ieders gebed is zinloos, indien niet de Heer Jezus Christus wordt aangebeden.

 

Nochtans leert Jezus ons het OnzeVader te bidden. “De Vader en Ik zijn Eén” leert Jezus. Het zal dus wel loslopen. Je bent wel erg aan het drammen. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Jahu:

Er is maar één God en Zijn Naam is Jezus Christus.

Het begrip "God" is te vaag, iedereen vult voor "God" iets anders in, terwijl Hij maar één heel duidelijke Naam heeft: JEZUS.

Het vaste geloof dat de Heer Jezus Christus de waarachtige God is, wordt op meerdere plaatsen in de Bijbel aangegeven:

Jes.9:6, Jes.44:6, Jes. 54:5, Joh.1:18, 13:13, 20:28, Han. 20:28, Rom. 9:5, Kol.2:9, 1Tim. 3:16, Tit. 1:3, 2:13, Heb. 1:8, 2Pet. 1:1, 1Joh. 5:20

Het aanbidden van de Heer Jezus Christus als de Ene levende God, roept de haat op van velen o.a. van de unitaristen, waarvan Judaïsten, Jehova Getuigen, Noorse Broeders, Vergadering van gelovigen, en Messiasbelijdende Joden een voorbeeld zijn.

Hun gebed tot "God", ieders gebed is zinloos, indien niet de Heer Jezus Christus wordt aangebeden. Dit gepredikte heilsfeit, dat alléén de Naam Jezus Christus de waarachtige God betekent, en alle andere godsdiensten, religies en filosofieën zonder betekenis zijn, was voor hen die niet in Hem geloven zelfs reden om Hem te vermoorden!

 

Waarom staat in Zefanja dan dat God de andere goden gaat doden?
Zefanja 2:11  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

En in Exodus spreekt hij recht over andere goden:
Exodus 12:12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!

Op verschillende plaatsen in de Bijbel is sprake van een bijeenkomst van goden en van meerdere kinderen.
(Psalmen 82:1)  Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
(Job 1:6) Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
(Job 2:1) Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.

En uiteraard verkondigen alles religies dat er maar één ware religie is: die van hun! Dus je bewering op dat punt is bepaald niet overtuigend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Waarom staat in Zefanja dan dat God de andere goden gaat doden?
Zefanja 2:11  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

En in Exodus spreekt hij recht over andere goden:
Exodus 12:12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!

Op verschillende plaatsen in de Bijbel is sprake van een bijeenkomst van goden en van meerdere kinderen.
(Psalmen 82:1)  Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
(Job 1:6) Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
(Job 2:1) Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.

En uiteraard verkondigen alles religies dat er maar één ware religie is: die van hun! Dus je bewering op dat punt is bepaald niet overtuigend. 

Er zijn myriaden (= talloze) goden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Waarom staat in Zefanja dan dat God de andere goden gaat doden?
Zefanja 2:11  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

En in Exodus spreekt hij recht over andere goden:
Exodus 12:12  Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, de HEERE!

Op verschillende plaatsen in de Bijbel is sprake van een bijeenkomst van goden en van meerdere kinderen.
(Psalmen 82:1)  Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;
(Job 1:6) Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.
(Job 2:1) Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.

En uiteraard verkondigen alles religies dat er maar één ware religie is: die van hun! Dus je bewering op dat punt is bepaald niet overtuigend. 

Jes 45:6

'Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.'

Ps.82

"Hij oordeelt in het midden der goden", hier staat in de Tenach voor "goden" het woordje אלהים , hetgeen betekent "engelen". De Heer Jezus oordeelt dus ook de engelen, met name de boze engelen om hen te pijnigen! (Matt.8:29)

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Jahu:

Jes 45:6

'Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.'

Ps.82

"Hij oordeelt in het midden der goden", hier staat in de Tenach voor "goden" het woordje אלהים , hetgeen betekent "engelen". De Heer Jezus oordeelt dus ook de engelen, met name de boze engelen om hen te pijnigen! (Matt.8:29)

Goden met kleine g dat zijn de hemel bewoners. De elohim. Er is echter maar één God met hoofdletter g. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Goden met kleine g dat zijn de hemel bewoners. De elohim. Er is echter maar één God met hoofdletter g. 

Amen.

1 uur geleden zei Monachos:

Mattheüs 6 NBG51:

6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Woorden van de Heer Zelf.

Inderdaad, uiteraard helemaal mee eens. Maar vergeet niet dat Matt.6 een 'overgangs-gebed' genoemd mag worden: De Heer Jezus was nog niet voor onze zonden gestorven, en voor onze rechtvaardiging opgestaan, en Hij was dus ook nog niet verheerlijkt, dat wil zeggen verhoogd en in Zijn heerlijkheid ingegaan. (Joh.20:17) Wij leven nu niet meer in de oude bedeling maar in het Nieuwe Testament, waarin wij de Heer Jezus Christus mogen aanbidden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Jahu:

Jes 45:6

'Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.'

Ps.82

"Hij oordeelt in het midden der goden", hier staat in de Tenach voor "goden" het woordje אלהים , hetgeen betekent "engelen". De Heer Jezus oordeelt dus ook de engelen, met name de boze engelen om hen te pijnigen! (Matt.8:29)

Ach nee toch, om hen te pijnigen. Die arme engelen. 😭
Het is niet de bedoeling dat je continu mensen bespot. Ik ga je hier nu een strafpunt voor geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Monachos:

Dit heeft alleen betekenis als er in het Hebreeuws ook onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Is dat zo?

Psalm82.jpg

Bron: https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm

De tekst maakt duidelijk wie en wat de goden, de elohim, zijn. Ik heb elohim eerder opgezocht. Het komt overeen. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ach nee toch, om hen te pijnigen. Die arme engelen. 😭

Wee die engelen (die ĕlôhı̂ym) die God ongehoorzaam zijn geworden en de duisternis liever hebben dan het licht, en wee die mensen die hun lot zullen delen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Want die worden dan gepijnigd? 

Ja. "Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs." (Jud.1:7)

En de woorden van de Koning volgens de Heer Jezus: (Mat 25:41) 'Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.'

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

Ja. "Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs." (Jud.1:7)

En de woorden van de Koning volgens de Heer Jezus: (Mat 25:41) 'Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.'

Eeuwig branden in het vuur. Poe, dat is nogal wat. 
Hoe doen ze dat dan, want iemand die wordt verbrand.. tsja... daar is meestal in een paar minuten niks meer van over.
Eeuwig branden, ik heb daar geen beeld bij.
Jij wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Eeuwig branden in het vuur. Poe, dat is nogal wat. 
Hoe doen ze dat dan, want iemand die wordt verbrand.. tsja... daar is meestal in een paar minuten niks meer van over.
Eeuwig branden, ik heb daar geen beeld bij.
Jij wel?

Hier heb je een indruk van hoe het zal gaan:

"En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen." (Jes 66:24)

Denk ook aan het vuur uit Lukas 16:24.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jahu:

Hier heb je een indruk van hoe het zal gaan:

"En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen." (Jes 66:24)

Denk ook aan het vuur uit Lukas 16:24.

Ja, daar staat dat het vuur niet uitgeblust wordt. Maar mijn vraag is dus hoe dat dan kan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Jahu:

Het aanbidden van de Heer Jezus Christus als de Ene levende God, roept de haat op van velen o.a. van de unitaristen, waarvan Judaïsten, Jehova Getuigen, Noorse Broeders, Vergadering van gelovigen, en Messiasbelijdende Joden een voorbeeld zijn.

Ik denk juist dat je de Vader moet aanbidden, dat deed Jezus ook en in Zijn voetsporen moeten wij lopen. Hij gaf in alles de eer aan zijn Vader, Jehovah. Door iemand anders als God te zien dan Jehovah maak je het jezelf heel moeilijk. Je hebt me nog op geen enkele manier laten zien dat je Jezus moet aanbidden. Paulus is ontzettend duidelijk wie de ware God is: 

Romeinen 15:6 bijv wordt de Vader zelfs de God van Jezus genoemd:

zodat jullie eensgezind en uit één mond eer geven aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Dan mag je me eens uitleggen hoe de Almachtige God een God boven Zich kan hebben. Als Jezus een God heeft dan is Hij dus lager dan de Almachtige. Hij heeft autoriteit gekregen om onze Heer te zijn en daarom moeten wij Jezus alle eer geven als onze Koning.

Jullie zeggen “Meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik.  14 Dus als ik, de Heer en Meester, jullie Joh 13:13

Dit is duidelijk een verwarring van trinitariërs door de Naam Jehovah weg te halen. Door over Heer neer te zetten waar eigenlijk Jehovah moet staan creëer je verwarring. Natuurlijk is Jezus Meester en Heer, want Hij is aangesteld als onze Koning.

8 uur geleden zei Jahu:

Hun gebed tot "God", ieders gebed is zinloos, indien niet de Heer Jezus Christus wordt aangebeden.

Integendeel. Romeinen 19:13 Want ‘iedereen die de naam van Jehovah aanroept, zal worden gered’.  14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze horen zonder dat iemand predikt? 
Romeinen 19:13 is een aanhaling van Joël 2:32 waar toch echt JHWH staat en niet Jezus.

7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Waarom staat in Zefanja dan dat God de andere goden gaat doden?
Zefanja 2:11  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

Dat zijn valse goden, demonen die zich voordoen als goden.

6 uur geleden zei Jahu:

Jes 45:6

'Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.'

Waar hier Heere stast moet je eigenlijk Jehovah lezen. Iets wat trouwens ook in jou geliefde Bijbelvertaling, de Statenvertaling, staat in de kantlijn.

zodat men weet van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat dat er niemand is buiten mij.  Ik ben Jehovah en er is niemand anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Waarom staat in Zefanja dan dat God de andere goden gaat doden?
Zefanja 2:11  Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren; en een iegelijk uit zijn plaats zal Hem aanbidden, al de eilanden der heidenen.

Expand  

Dat zijn valse goden, demonen die zich voordoen als goden

Opmerkelijk van iemand die de Bijbel als volledig correct ziet. Want er staat gewoon goden, geen demonen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Jahu:

Jud.1:7)

En de woorden van de Koning volgens de Heer Jezus: (Mat 25:41) 'Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.'

Het meer van vuur betekent de tweede dood. Een dood waar geen opstanding meer uit mogelijk is. Het betekent dus een definitieve vernietiging van de duivel en zijn engelen.

4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Eeuwig branden in het vuur. Poe, dat is nogal wat. 
Hoe doen ze dat dan, want iemand die wordt verbrand.. tsja... daar is meestal in een paar minuten niks meer van over.

Ben het nu eens met je eens en wat ook de Bijbel zegt. Maleachi 4:1 Let op! De dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en iedereen die slechtheid bedrijft als stoppels worden. De dag die komt zal hen beslist verslinden en hen met wortel en tak uitroeien’, zegt Jehovah van de legermachten. 
Als stoppels worden betekent volledig verbrand tot as.

4 uur geleden zei Jahu:

En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen." (Jes 66:24)

Dit vuur wat hier bedoeld wordt is het vuur van Gehenna. In een goede vertaling is dat ook duidelijk. Gehenna was een vuilnisbelt net buiten Jerusalem. Op die plaats werd vroeger valse goden aanbeden en om die valse goden te ontheiligen hebben ze daar een vuilnisbelt van gemaakt. Ook misdadigers werden in dat vuur geworpen. Soms bleven die op een richel liggen en dan kwamen de wormen uit hun lichaam. Jezus gebruikte deze plaats ook zinnebeeldend als plaats van oneervolle eeuwige dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei sjako:

Ik denk juist dat je de Vader moet aanbidden, dat deed Jezus ook en in Zijn voetsporen moeten wij lopen. Hij gaf in alles de eer aan zijn Vader, Jehovah.

"Vader" en "God" zijn vage begrippen, zeker voor godsdienstige mensen, die deze termen naar believen invullen. Nergens in de Tenach staat ook maar één keer "Jehova", en ook nergens in het Nieuwe Testament: Jehova is een kwalijk verzinsel van Raymond Martin, en staat de aanbidding van de Heer Jezus Christus in de weg!

Rom 15:6 SV "Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus."

De Heilige Geest, wiens Naam niet is Jehova, Jahweh of Adonai, heeft de Heer Jezus Christus verwekt, Hij woont in de Heer Jezus omdat Hij uit de Heilige Geest is geboren, de Eniggeboren God. De Heer Jezus Christus is letterlijk de belichaming van de Allerhoogste God, Hij is Zijn Lichaam. Om nu God de Heilige Geest (Joh.4:24) te aanbidden, dient men de Heer Jezus Christus te aanbidden omdat de Heilige Geest in Hem aanwezig is en nergens anders! Echter, toen de belichaming van de Heilige Geest, Gods Lichaam, werd verwekt, moest Hij de Naam JEZUS krijgen. Met de geboorte van de Heer Jezus Christus is de Naam van God dus niet meer vaag of een algemeen begrip, maar specifiek, eenduidig en identificeerbaar: Gods Naam is Jezus Christus. Als je dus de Vader eer wil geven, kun je dat niet anders doen dan Zijn Zoon Jezus eer te geven. (Joh.5:23)

Jezus zegt: 'Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.'

'Lord' is de vertaling van G2962 (Gr.) Kurios, een titel speciaal voor God de Heer Jezus Christus.

Dat is ook wat er staat in Rom.10:13 "Kurios", en niet Jehova. Met Kurios wordt specifiek Jezus Christus bedoeld. De Bijbel wil dat wij de juiste Naam van God weten, want ieder mens die de Naam van de Heer Jezus Christus aanroept zal door Hem behouden blijven. Een andere naam daarvoor in de plaats stellen, bv. Jahweh of Jehova is zinloos! Er is maar één Naam door Welken wij moeten zalig worden, en Die Naam luidt: Jezus Christus. (Hand.4:12)

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Waar hier Heere stast moet je eigenlijk Jehovah lezen.

Nee hoor, ook in Jesaja 45:5 en 6 staat niet "Jehova", maar heeft de oudste Griekse vertaling de Septuaginta (LXX) "Kurios", en van de Kurios, de waarachtige God, kennen wij door het licht van het Nieuwe Testament inmiddels Zijn Naam: Jezus Christus.

De Hebreeuwse tekst heeft in Jesaja 45:5,6 staan:  יהוה

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Jahu:

Vader" en "God" zijn vage begrippen

Vader is helemaal geen vaag begrip, maar door alles met Heer te vertalen maak je het vaag.

12 uur geleden zei Jahu:

Nergens in de Tenach staat ook maar één keer "Jehova", en ook nergens in het Nieuwe Testament:

Dat is dus niet waar. Er zijn zeer oude afschriften met JHWH met klinkers . Ik heb een voorbeeld gegeven. Nehemia Gordon heeft er recentelijk veel onderzoek naar gedaan.

12 uur geleden zei Jahu:

Jehova is een kwalijk verzinsel van Raymond Martin, en staat de aanbidding van de Heer Jezus Christus in de weg!

Ze hebben dus de Naam Jehovah gevonden ver voordat Raymond Martin nog maar bestond. Blijkbaar wil je daar niet aan maar het zijn de feiten.

12 uur geleden zei Jahu:

De Heilige Geest, wiens Naam niet is Jehova, Jahweh of Adonai, heeft de Heer Jezus Christus verwekt,

Dat lijkt duidelijk blijken dat u er helemaal niks van begrijpt. De heilige Geest is de Vader maar dat heb ik al eerder aangetoond. Het is geen Persoon maar de werkzame kracht van God. Zo spreekt het NT ook over de geest van Jezus omdat Hij de Geest ontvangt van Zijn Vader. 
Handelingen 16:7

Toen ze bij Mysië kwamen, probeerden ze naar Bithynië te gaan, maar de geest van Jezus stond hun dat niet toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Jahu:

Nee hoor, ook in Jesaja 45:5 en 6 staat niet "Jehova", maar heeft de oudste Griekse vertaling de Septuaginta (LXX) "Kurios", en van de Kurios,

De septuagenta is bepaald niet het oudste afschrift. Het is de Griekse vertaling van het OT. In het Hebreeus staat er JHWH. Trouwens in sommige septuagenta afschriften hebben ze ook de Hebreeuwse letters JHWH gevonden 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid