Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.    Kennelijk gaan veel mensen er nog vanuit dat de persoon Jezus dan spreekt als 'Mij'.   Maar er zijn tal van aanwijzingen dat dat niet zo is.  Als voorbeeld geef ik Mattheüs 25: 42-43

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

 

Wat denken jullie?  Zou Jezus als persoon anno 2023 in de gevangenis zitten?  Zelf denk ik van niet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.    Kennelijk gaan veel mensen er nog vanuit dat de persoon Jezus dan spreekt als 'Mij'.   Maar er zijn tal van aanwijzingen dat dat niet zo is.  Als voorbeeld geef ik Mattheüs 25: 42-43 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. Wat denken jullie?  Zou Jezus als persoon anno 2023 in de gevangenis zitten?  Zelf denk ik van niet.

De progressie is dat ik er geen jota van begrijp, het is toch al iets.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hopper:

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.    Kennelijk gaan veel mensen er nog vanuit dat de persoon Jezus dan spreekt als 'Mij'.   Maar er zijn tal van aanwijzingen dat dat niet zo is.  Als voorbeeld geef ik Mattheüs 25: 42-43

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

Wat denken jullie?  Zou Jezus als persoon anno 2023 in de gevangenis zitten?  Zelf denk ik van niet.

44 Dan zullen ook zij Hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij U niet gediend?

45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan.

Het komt weer neer op de naaste liefhebben als jezelf. En de naaste is iedereen, ook de 'nobody'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei TTC:

De progressie is dat ik er geen jota van begrijp, het is toch al iets.

Dat is inderdaad progressie.  Als ik aan iemand vraag: "Ken je Mij?" dan denkt zo iemand dat ik mijzelf bedoel.  Maar de duisternis heeft hetzelve niet eens begrepen.  Dus ik als mijzelf begrijp het zelve ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hopper:

Dat is inderdaad progressie.  Als ik aan iemand vraag: "Ken je Mij?" dan denkt zo iemand dat ik mijzelf bedoel.  Maar de duisternis heeft hetzelve niet eens begrepen.  Dus ik als mijzelf begrijp het zelve ook niet.

Plotinus’ metafysica houdt vragen in naar het denken, wat überhaupt gedacht kan worden, en ook naar het geheel van het denken of het geheel van het zijnde. De vraag die dan opkomt, is hoe het geheel gezien kan worden. Wat is de ultieme oorzaak en oorsprong van alles, de eenheid van het geheel? Zo komt zijn wijsbegeerte uit bij het begrip van het Ene, de eerste hypostase van zijn drie-principesleer.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Plotinus’ metafysica houdt vragen in naar het denken, wat überhaupt gedacht kan worden, en ook naar het geheel van het denken of het geheel van het zijnde. De vraag die dan opkomt, is hoe het geheel gezien kan worden. Wat is de ultieme oorzaak en oorsprong van alles, de eenheid van het geheel? Zo komt zijn wijsbegeerte uit bij het begrip van het Ene, de eerste hypostase van zijn drie-principesleer.

Het geheel van het zijn kan nooit gezien worden.   Noch gedacht worden.  Waarmee ik vast stel dat Mij buiten het bereik van het denken en het 'zien' ligt.  Tot aanzijn komen is de enige mogelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Het geheel van het zijn kan nooit gezien worden.   Noch gedacht worden.  Waarmee ik vast stel dat Mij buiten het bereik van het denken en het 'zien' ligt.  Tot aanzijn komen is de enige mogelijkheid.

Zal Plotinus zich wellicht schromelijk vergist hebben, kan gebeuren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.

Dat doet hij om precies te zijn 0 (zegge: 'nul') keer,
Want van de Evangeliën heeft hij geen letter geschreven.

2 uur geleden zei Hopper:

Wat denken jullie?  Zou Jezus als persoon anno 2023 in de gevangenis zitten?  Zelf denk ik van niet.

Dat ligt aan degene die anno 2023 daar een boek over zou schrijven.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Als het niet gezien kan worden, is er ook geen ziener. 

Er kan wel een ziener zijn, maar die kan het zijn niet zien.  Vandaar dat de mens leeft in een wereld van beelden en voorstellingen, die kan hij zien.   Mogelijk kan Mij ook niet gezien worden.   Wel 'mijzelf' , daarvoor hoef ik slechts in de spiegel te zien.

Het licht schijnt in de duisternis, wellicht schijnt het licht op de beelden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat ligt aan degene die anno 2023 daar een boek over zou schrijven.

Zolang we maar bereid zijn om te blijven blunderen, komt er vroeg of laat wel eens een wit konijn uit een hoge hoed.

Zojuist zei Hopper:

Er kan wel een ziener zijn, maar die kan het zijn niet zien.  Vandaar dat de mens leeft in een wereld van beelden en voorstellingen, die kan hij zien.   Mogelijk kan Mij ook niet gezien worden.   Wel 'mijzelf' , daarvoor hoef ik slechts in de spiegel te zien. Het licht schijnt in de duisternis, wellicht schijnt het licht op de beelden?

Beetje als de zoeker is het gezochte, en het oog dat zichzelf niet kan zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Hopper:

Het licht schijnt in de duisternis, wellicht schijnt het licht op de beelden?

Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van onze hersenen, een toename van complexiteit en integratie, waarbij iedere fase, ieder ontwikkelstadium, de voorgaande fasen omvat en overstijgt. Of zoals in de reeks quark, atoom, molecuul, complexe molecuul, eenvoudig organisme, meer complex organisme, neuraal organisme, reptielenbrein, limbisch systeem en neocortex. Een dergelijke reeks noemt men een holarchie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hopper:

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.    Kennelijk gaan veel mensen er nog vanuit dat de persoon Jezus dan spreekt als 'Mij'.   Maar er zijn tal van aanwijzingen dat dat niet zo is.  Als voorbeeld geef ik Mattheüs 25: 42-43

Je moet het imo in de context lezen zoals het er staat, en niet alles over één kam scheren.  Deze keer verwijst het naar andere mensen, de meeste andere keren naar zichzelf als persoon. 

 

In Mattheüs 11, zegt Jezus: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”

In Johannes 6, zegt Jezus: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal nooit meer honger hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”

In Johannes 17, Jezus zegt: “Ik heb aan de mensen die u Mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. 

 

Dat zijn dan weer enkele voorbeeldje van naar zichzelf als persoon wijzende teksten.  Of denk jij dat het in bovenstaande teksten ook niet om Jezus de persoon zelf gaat ? 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Petra.:

Dat zijn dan weer enkele voorbeeldje van naar zichzelf als persoon wijzende teksten.  Of denk jij dat het in bovenstaande teksten ook niet om Jezus de persoon zelf gaat? 

Misschien dat we het synoptische vraagstuk nog eens kunnen overdoen, het is alweer zo lang geleden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Petra.:

Je moet het imo in de context lezen zoals het er staat, en niet alles over één kam scheren.  Deze keer verwijst het naar andere mensen, de meeste andere keren naar zichzelf als persoon. 

 

In Mattheüs 11, zegt Jezus: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”

In Johannes 6, zegt Jezus: “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt zal nooit meer honger hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.”

In Johannes 17, Jezus zegt: “Ik heb aan de mensen die u Mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. 

 

Dat zijn dan weer enkele voorbeeldje van naar zichzelf als persoon wijzende teksten.  Of denk jij dat het in bovenstaande teksten ook niet om Jezus de persoon zelf gaat ? 

 

In deze voorbeelden gaat het idd ook niet om de persoon Jezus zelf.    

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:

Over wie dan wel? 

Het gaat niet over een 'wie'.   Jezus is het vleesgeworden Woord.   Het is het Woord zelf wat  de weg, de waarheid en het leven is.   Zolang men naar de persoon Jezus kijkt, blijft de mens bevangen door het tijdelijke.  Jezus zelf beschouwde wat wij 'levend' noemen als dood.  (Laat de doden de doden begraven Lucas 9:59-62)

Jezus zegt het zelf ook in vers 62: "Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods."

En wat doen veel gelovigen?!   Zien naar hetgeen achter hen ligt, zien naar alles wat tijdelijk is.  Ze lezen wel de Bijbel, maar ze begrijpen niet wat er staat.  Om over de kerkelijke uitleg maar te zwijgen.....

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Hopper:

Het gaat niet over een 'wie'.   Jezus is het vleesgeworden Woord.   Het is het Woord zelf wat  de weg, de waarheid en het leven is.   Zolang men naar de persoon Jezus kijkt, blijft de mens bevangen door het tijdelijke.  Jezus zelf beschouwde wat wij 'levend' noemen als dood.  (Laat de doden de doden begraven Lucas 9:59-62) Jezus zegt het zelf ook in vers 62: "Maar Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods." En wat doen veel gelovigen?!   Zien naar hetgeen achter hen ligt, zien naar alles wat tijdelijk is.  Ze lezen wel de Bijbel, maar ze begrijpen niet wat er staat.  Om over de kerkelijke uitleg maar te zwijgen.....

Tja, en  katalysatoren zijn auto-onderdelen, kennen dat verhaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-11-2023 om 14:39 zei Hopper:

Jezus gebruikt in de Evangeliën vaak het woord 'Mij'.    Kennelijk gaan veel mensen er nog vanuit dat de persoon Jezus dan spreekt als 'Mij'.   Maar er zijn tal van aanwijzingen dat dat niet zo is.  Als voorbeeld geef ik Mattheüs 25: 42-43

42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.

 

Wat denken jullie?  Zou Jezus als persoon anno 2023 in de gevangenis zitten?  Zelf denk ik van niet.

 

Met mij bedoeld hij dat Hij in de mens leeft zoals Paulus zegt: "Niet langer ik leef maar Christus leeft in mij, en voor zover Christus niet in mij leeft leef ik door de genade". Ook stat er dat wij hebben aan te vullen aan het lijden dat aan Christus ontbreekt en dat de mens zonden kan vergeven zoals Christus dat kan. Dat kan ook omdat Christus in iedere mens leeft en afhankelijk van de mate waarin de mensn zich heeft overgegeven aan Christus leeft Christus in hem en niet langer hijzelf. Het kan dus geschieden dat ik zeg dat ik Christus ben, dat is een heel klein stukje van Hem zoals het lichaam van Christus uit vele leden bestaat omdat hij in al die leden leeft. Zo is het dat wanneeer een mens verwekt wordt geldt: "Heden heb ik u verwekt", iedere keer dat een mens werwekt wordt betekent dat dat Christus tegelijk verwekt wordt in een nieuw mens. En zolang er leven in die mens is leeft Christus in hem. Want er staat dat wanneer God zijn Geest tot zich terug neemt, allen direct sterven (Job).

Zo kan het dus zijn dat een mens die in de gevangenis leeft, onder de genade geblunderd heeft en daardoor in de gevangenis zit maar toch leeft hij omdat er een stukje van Christus in hem is.

Hij die het vatte vatte het.

Daarom staat er ook dat wij hebben aan te vullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt. Christus in de mens neemt het kruis van die mens op zich en zo draagt hij bij aan het lijden van Christus. Want wanneer Christus in Paulus leeft is het Christus die met Paulus, door hem heen, bijdraagt aan het lijden van Christus als Jezus van Nazareth. Wij lijden in Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Barnabas:

Ook stat er dat wij hebben aan te vullen aan het lijden dat aan Christus ontbreekt

Betekent dit gedeelte uit Kolossenzen 1:24 dat Christus niet genoeg heeft geleden of iets anders?

12 minuten geleden zei Barnabas:

Het kan dus geschieden dat ik zeg dat ik Christus ben, dat is een heel klein stukje van Hem zoals het lichaam van Christus uit vele leden bestaat omdat hij in al die leden leeft.

Niet oneerbiedig bedoeld maar als de kleine teen van Christus zou kunnen praten en zou zeggen 'ik ben Christus', dan zou dat m.i. enigszins vreemd zijn. Een deel is niet het geheel. 'Ik ben een deel van het Lichaam van Christus, niet Christus zelf' is een realistischer uitspraak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid