Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

21 minuten geleden zei Flawless victory:

Ik vond net nog onderstaand artikel. Erg leerzaam vind ik.  Daaruit blijkt dat de zg. “onbevlekte ontvangenis” niet duidt op de geboorte van Jezus uit een maagd, maar dat het een dogma is dat in 1854 is ingevoerd en dat stelt dat Maria zonder (erf)zonde zou zijn geboren.  Ze zouden dit dogma hebben ingevoerd omdat Maria niet gedoopt was. 

“De katholieke kerk ziet de mens als van nature zondig. Adam en Eva hebben als eerste mensen tegen God gezondigd en zijn daarvoor gestraft. Ieder mens neemt deze zonde bij zijn of haar geboorte mee de wereld in. Deze zogeheten erfzonde kan alleen door de doop worden weggenomen. Maria is niet gedoopt, dat was toen nog niet gebruikelijk, en zou daarom zondig op aarde zijn gekomen. Kon Maria als zondig mens wel uitverkoren zijn geweest om Jezus ter wereld te brengen?

Onbevlekt en gelijk aan God

De vroege kerkvaders waren zich bewust van deze lacune in de leer en stelden zich de vraag: was Maria van deze zonde uitgezonderd? Origenes (185-254) schreef in de derde eeuw dat Maria onbevlekt en gelijk aan God was, niet besmet door de duivelse erfzonde. Maria was de puurheid en zonder zonde. De stelling werd door vrijwel alle katholieke denkers aanvaard.

In het volksgeloof deden vanaf de middeleeuwen verhalen de ronde waarin de geboorte van Maria als een wonder op zich werd beschreven. In de middeleeuwen kan een uitgebreide Mariadevotie ontstaan waarin de bijzondere positie van Maria nogmaals wordt versterkt.“
 

http://www.geschiedenisbeleven.nl/de-onbevlekte-ontvangenis-dogma-en-misverstand/

Ik zie Maria als een maagdelijke, dus huwbare, jonge vrouw gekozen door God, conform Jesaja's profetie. Maria was gewoon belast met erfzonde. Elders wordt beweerd dat Jezus geen dna van Maria kreeg. Dat betwijfel ik. Jezus werd geboren als mens. Zijn moeder was Maria, zijn vader is YHWH. Dus de mens Jezus kan belast met erfzonde ter wereld zijn gekomen. Daarna schoongewassen door de doop.. Maar daar zijn ook andere verklaringen mogelijk. Ondanks erfzonde en menselijke toestand slaagt Jezus er toch in om vruchten van de geest zoals bijvoorbeeld zelfbeheersing te tonen en daardoor zonde de baas te blijven. En hij bewijst dat mensen ook zonder eigenbelang God's wil doen. 

De zwangerschap van Maria staat in scherp contrast met eerdere gemeenschap, bevlekking en zwangerschap door andere geestelijke wezens. Zie gevallen engelen en Nefilim in Genesis en vergelijk dit met de manier waarop Maria zwanger werd. God zet hier de zaken recht. 

 

Op 18-5-2023 om 08:48 zei Koenraad:

Maria too!

Waarom heet dit topic Maria too? 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

1Tim 2:5 Dit is voortreffelijk en aangenaam in de ogen van onze Redder, God, wiens wil het is dat alle soorten van mensen worden gered en tot een nauwkeurige kennis van de waarheid komen.  5 Want er i

Het is prima om de discussie over Maria (weer eens) in relatie tot de katholieke kerk aan te gaan hier, maar dan wel op basis van wat de katholieke kerk daadwerkelijk leert. En je loopt hier volgens m

We kunnen er lang of kort over zijn, binnen de RKK is er Maria-verering.  In sommige gebeden werd dat 'altijd maagd' ook benadrukt.  Dat gaf Maria een aureool van heiligheid, sereniteit en zo.  Exeget

Op 23-5-2023 om 10:16 zei Koenraad:

Ik zal stoppen met het plaatsen van posts op dit forum.

Dan wil ik je toch nog even feliciteren met de kortste topicstart ooit, slechts twee woorden.   Waarvan niemand weet waar het op slaat, maar wat dan toch weer veel reacties geeft.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hermanos2:

Ik zie Maria als een maagdelijke, dus huwbare, jonge vrouw gekozen door God, conform Jesaja's profetie. Maria was gewoon belast met erfzonde. Elders wordt beweerd dat Jezus geen dna van Maria kreeg. Dat betwijfel ik. Jezus werd geboren als mens. Zijn moeder was Maria, zijn vader is YHWH. Dus de mens Jezus kan belast met erfzonde ter wereld zijn gekomen. Daarna schoongewassen door de doop.. Maar daar zijn ook andere verklaringen mogelijk. Ondanks erfzonde en menselijke toestand slaagt Jezus er toch in om vruchten van de geest zoals bijvoorbeeld zelfbeheersing te tonen en daardoor zonde de baas te blijven. En hij bewijst dat mensen ook zonder eigenbelang God's wil doen. 

De zwangerschap van Maria staat in scherp contrast met eerdere gemeenschap, bevlekking en zwangerschap door andere geestelijke wezens. Zie gevallen engelen en Nefilim in Genesis en vergelijk dit met de manier waarop Maria zwanger werd. God zet hier de zaken recht. 

Volgens mij verwar je hier biologie met religie. Dat zijn toch echt 2 verschillende zaken.
Biologisch gezien erft een kind altijd het DNA van zijn ouders, dus ook van zijn moeder. Dat Jezus geen DNA van zijn moeder kreeg is dus domweg onzin.
Dat heeft niets te maken met erfzonde, derhalve is je conclusie 'dus de mens Jezus kan belast met erfzonde'  niet correct.
Erfzonde is een religieus idee en heeft niets met biologie te maken. Dat geldt ook voor het 'schoonwassen' er van.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hermanos2:

Ik zie Maria als een maagdelijke, dus huwbare, jonge vrouw gekozen door God, conform Jesaja's profetie. Maria was gewoon belast met erfzonde. Elders wordt beweerd dat Jezus geen dna van Maria kreeg. Dat betwijfel ik. Jezus werd geboren als mens. Zijn moeder was Maria, zijn vader is YHWH. Dus de mens Jezus kan belast met erfzonde ter wereld zijn gekomen. Daarna schoongewassen door de doop.. Maar daar zijn ook andere verklaringen mogelijk. Ondanks erfzonde en menselijke toestand slaagt Jezus er toch in om vruchten van de geest zoals bijvoorbeeld zelfbeheersing te tonen en daardoor zonde de baas te blijven. En hij bewijst dat mensen ook zonder eigenbelang God's wil doen.

Je mag natuurlijk geloven wat je wil, maar de idee dat Jezus met de erfzonde geboren zou zijn wordt in het christendom algemeen vrij stevig afgewezen. Jezus heeft geen zonde gekend en ook geen enkele neiging tot zonde. Jezus is immers God, God is liefde, dus is er in Hem geen enkele plaats daarvoor. Jezus was en is volmaakt mens, volmaakt God, dus volmaakt zuiver.
Voorts had het doopsel van Johannes niet dezelfde betekenis als het christelijke doopsel. Het christelijk doopsel reinigt inderdaad van de erfzonde en vergeeft eventuele begane persoonlijke zonden, maar het doopsel van Johannes was enkel een Joodse, algemene reinigingsrite ter voorbereiding op de komst van Jezus. Bekeerlingen die enkel het doopsel van Johannes hadden ontvangen, moesten daarom alsnog christelijk gedoopt worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Robert Frans:

Jezus heeft geen zonde gekend en ook geen enkele neiging tot zonde. Jezus is immers God, God is liefde, dus is er in Hem geen enkele plaats daarvoor.

Hebreeën 2:17-18

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Robert Frans:

Je mag natuurlijk geloven wat je wil, maar de idee dat Jezus met de erfzonde geboren zou zijn wordt in het christendom algemeen vrij stevig afgewezen. Jezus heeft geen zonde gekend en ook geen enkele neiging tot zonde. Jezus is immers God, God is liefde, dus is er in Hem geen enkele plaats daarvoor. Jezus was en is volmaakt mens, volmaakt God, dus volmaakt zuiver.
Voorts had het doopsel van Johannes niet dezelfde betekenis als het christelijke doopsel. Het christelijk doopsel reinigt inderdaad van de erfzonde en vergeeft eventuele begane persoonlijke zonden, maar het doopsel van Johannes was enkel een Joodse, algemene reinigingsrite ter voorbereiding op de komst van Jezus. Bekeerlingen die enkel het doopsel van Johannes hadden ontvangen, moesten daarom alsnog christelijk gedoopt worden.

Ik kaats die bal even terug. Jij mag natuurlijk ook geloven wat je wil. Veel van wat je schrijft lijkt me verzonnen. Eigen invulling. Maar dat vind ik verder prima. Ik maak me daar ook schuldig aan. Waar ik vandaan kom daar wordt Maria ook op handen gedragen, letterlijk. Aanleiding voor mooie inspirerende feesten. Dus ik vind het prima dat Maria de nodige eer bewezen wordt. Uiteindelijk werd zij gezocht en gevonden door YHWH zelf. Vergelijk met Abraham. We kunnen er een hele studie van maken wie en hoe zijn was. Het meest aangrijpend hierbij is voor mij de aandacht die Maria nog krijgt van Jezus terwijl Hij aan het kruis hangt. Hieruit blijkt dat ze voor Hem heel bijzonder was. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Hopper:

Sowieso is YHWH niet de seksuele vader van Jezus.  Dat soort hypotheses zijn te lachwekkend om te bespreken.

Je bespreekt iets wat je niet bespreken wil. En legt mij woorden in de mond die ik nooit gezegd heb. Jij bent nep van begin tot eind. Nep. Al jouw posts getuigen van een streven wat je wil bereiken en op deze manier nooit zult bereiken. Jouw weg loopt dood. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Je bespreekt iets wat je niet bespreken wil. En legt mij woorden in de mond die ik nooit gezegd heb. Jij bent nep van begin tot eind. Nep. Al jouw posts getuigen van een streven wat je wil bereiken en op deze manier nooit zult bereiken. Jouw weg loopt dood. 

Je schrijft godslasterlijke onzin  betreffende het vaderschap van YHWH.  Alsof YHWH een me too'tje heeft gedaan. Was jij niet degene die het niveau wat hoger wilde hebben hier?  Ik vind dat Sjako wel wat strenger op dit soort uitlatingen mag modereren.

En dat terwijl de clou gewoon in Joh 1 staat:

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

Uit God geboren zijn is des Eniggeboren zijn. Wie de betekenis kent, die zal de dood niet smaken.  De geliefden zijn kinderen Gods.  Geestelijke kinderen wel te verstaan.   Al dat gedoe met seks komt uit de kerkleer voort.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hopper:

Je schrijft godslasterlijke onzin  betreffende het vaderschap van YHWH.  Alsof YHWH een me too'tje heeft gedaan. Was jij niet degene die het niveau wat hoger wilde hebben hier?  Ik vind dat Sjako wel wat strenger op dit soort uitlatingen mag modereren.

 

Je moet beter lezen ipv je eigen gedachten in andermans post plaatsen. De 'clou' is nou net dat Maria zwanger wordt zonder seks. Jij bent degene die ergens denkt te lezen dat er seks heeft plaats gevonden. Ik schrijf juist dat dat niet het geval is. Ik trek zelfs de vergelijking met de gevallen engelen die wel ongeoorloofd seks hebben met aardse vrouwen en de bastaarden verwekken. God zet deze verwerpelijke zaken recht door Maria zwanger te maken zonder gemeenschap. Anders zou ze ook geen Maagd genoemd worden en zou de profetie in Jesaja geen hout snijden. Nou, een heel verhaal om jouw gezwam en beschuldiging te weerleggen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Je moet beter lezen ipv je eigen gedachten in andermans post plaatsen. De 'clou' is nou net dat Maria zwanger wordt zonder seks. Jij bent degene die ergens denkt te lezen dat er seks heeft plaats gevonden. Ik schrijf juist dat dat niet het geval is. Ik trek zelfs de vergelijking met de gevallen engelen die wel ongeoorloofd seks hebben met aardse vrouwen en de bastaarden verwekken. God zet deze verwerpelijke zaken recht door Maria zwanger te maken zonder gemeenschap. Anders zou ze ook geen Maagd genoemd worden en zou de profetie in Jesaja geen hout snijden. Nou, een heel verhaal om jouw gezwam en beschuldiging te weerleggen. 

Ik neem het je niet kwalijk, al deze gedachten komen voort uit onwetendheid.   Het zwanger zijn van Maria doet in het geheel niet te zake.  Dat kan geweten worden indien de kennis van de Bijbel toe neemt bij je.

Johannes 14: Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is.  Jezus was een manifestatie van de Universele Vader.   Jezus is gekomen om de Weg naar de universele Vader te belichamen die ieder mens kan gaan, christen of niet.

Die manifestatie van de Vader kunnen we allemaal worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Hopper:

Ik neem het je niet kwalijk, al deze gedachten komen voort uit onwetendheid.   Het zwanger zijn van Maria doet in het geheel niet te zake.  Dat kan geweten worden indien de kennis van de Bijbel toe neemt bij je.

Dankjewel dat je het mij niet kwalijk neemt. Doet me echt goed. Ik neem het jou overigens wel kwalijk dat je anderen hier voortdurend de maat neemt. En er zelfs hoog bovenuit torend. Omdat jij verlicht bent. Ja, jij kent God en voelt je verplicht om ons dat uit te leggen. Want wij zijn allemaal zooooooo naïef hier. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Hebreeën 2:17-18

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht worden, te hulp komen

Dat Jezus door de duivel beproefd werd, doet niets af aan zijn zondeloze natuur. Hij overwon de duivel dan ook glansrijk, wat de duivel ook probeerde. Juist omdat Hij machtiger en sterker is dan ons, kan Hij ons redden uit de zonde. Alleen zij die kunnen zwemmen, kunnen drenkelingen uit het water redden. In dezelfde Hebreeënbrief staat dan ook dit:

Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
-Hebreeën 4,15; WV75

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wanneer ik hoor en lees dat Christus stierf voor onze zonde hoe moet ik dat dan begrijpen? Dat voorafgaand aan zijn dood, hij belast wordt met de zonden der mensheid en zijn dood die wegneemt. Ik kan daar niet in meedenken. Iemand mag mij dat uitleggen zonder te vervallen in termen als, een mysterie dat men niet kan begrijpen. Ik zie het zo dat God een vloek heeft uitgesproken over de mens. Of dat de mens die vloek over zichzelf afriep. Dat al wat zondig is zal sterven. En het punt is nou juist dat Jezus die vloek verbreken kon omdat hij stierf zonder zonde. Dus hij kreeg geen zonde op zich geworpen in het moment van zijn dood. Om God's wraak te stillen of zoiets. En middels zijn waterdoop kunnen wij hem volgen. Waterdoop door onderdompeling na geloof en berouw. Gevolgd door gebed en handoplegging. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
-Hebreeën 4,15; WV75

Ik begrijp niet wat je wilt betogen. Als Christus niet verzocht of beproefd is geweest, dan is Hij niet verzocht of beproefd geweest. Maar dat is Hij wel. 

Jouw Willibrord vertaling, doet voorkomen alsof Christus op de proef gesteld is, met uitzondering van de zonde, op dat punt is hij niet op de proef gesteld.
Dat is een wel erg gebruikersvriendelijke versie. Want de Statenvertaling zegt dit: Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat wil zeggen dat Hij ook verzocht werd en ook beproefd werd en ook het te kwaad kreeg. Maar Hij zondigde niet. Zijn voorbeeld was Job, die beproefd werd: doch Job zondigde niet en rekende God geen ongerijmds toe.

Laten we de vertalingen los, dan blijft de eenvoudige vraag: is Christus nu wel of niet verzocht geweest.
Jij komt daar met een verklaring die ervan uitgaat dat Christus God is, en dus niet kan zondigen.
Dat volg ik niet. Als Adam niet kon zondigen, konden de slang en Eva hem ook niet in verzoeking brengen. 
Zo geldt ook, dat als Christus niet kan zondigen, dan kan Hij ook niet in verzoeking gebracht worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Tomega:

Ik begrijp niet wat je wilt betogen. Als Christus niet verzocht of beproefd is geweest, dan is Hij niet verzocht of beproefd geweest. Maar dat is Hij wel. 

Jouw Willibrord vertaling, doet voorkomen alsof Christus op de proef gesteld is, met uitzondering van de zonde, op dat punt is hij niet op de proef gesteld.
Dat is een wel erg gebruikersvriendelijke versie. Want de Statenvertaling zegt dit: Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Dat wil zeggen dat Hij ook verzocht werd en ook beproefd werd en ook het te kwaad kreeg. Maar Hij zondigde niet. Zijn voorbeeld was Job, die beproefd werd: doch Job zondigde niet en rekende God geen ongerijmds toe.

Laten we de vertalingen los, dan blijft de eenvoudige vraag: is Christus nu wel of niet verzocht geweest.
Jij komt daar met een verklaring die ervan uitgaat dat Christus God is, en dus niet kan zondigen.
Dat volg ik niet. Als Adam niet kon zondigen, konden de slang en Eva hem ook niet in verzoeking brengen. 
Zo geldt ook, dat als Christus niet kan zondigen, dan kan Hij ook niet in verzoeking gebracht worden.

Ik ben het met je eens Tomega. Jezus werd net als Adam verzocht. Maar Jezus weerstond de verleiding. In tegenstelling tot Adam. Hier zet God de zaken recht en bewijst Satan's ongelijk. Net als in Job. 

Als Jezus nooit in staat zou zijn geweest om te zondigen dat lijkt mij Zijn missie en Zijn prestatie zo onverklaarbaar. De kracht schuilt 'm erin dat iemand alle verleidingen kan weerstaan mits hij zich openstelt en laat leiden door Heilige Geest. En niet vertrouwt op zijn eigen kunnen. Want wie denkt te kunnen staan zonder God, zal vallen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De hoedanigheid van de Verlosser wordt verschillend beschreven en begrepen. Dus blijft interessant. Jezus had een voormenselijk bestaan als een god? In de hemel bij God. Hij wordt geboren als mens en krijgt een lichaam van vlees en bloed. En mijns inziens gaat dat gepaard met verleidingen. Op die manier zal Jezus recht kunnen /moeten zetten waar Adam de fout in ging. 

Jezus zal moeten bewijzen dat hij de Verlosser is. God bevestigt dit door Zijn goedkeurende stem te laten horen bij Jezus' doop en transfiguratie. Jezus laat voorts zien dat hij, gesterkt door God's geest, de dood, ziekte en demonen de baas is. Hij vergeeft zonde al voordat hij sterft. Dat geeft volgens mij al aan dat hij niet sterft voor onze zonden. Want hij vergeeft al tijdens zijn leven ruimhartig en spoort aan niet meer te zondigen. Hij blijft onschuldig tot in de dood. Dat was zijn taak. De sterfelijke mens kan dit nooit bewerken. Dus wij verlaten ons op genade na doop. 

Jezus komt ook om in God's naam diens grondgebied te claimen. Michael Heiser beweert dat de gevallen engelen op de berg Hermon kwamen. Zelfde plek waar Jezus transfigureerde. Over dit vergeten deel van Jezus' missie zijn interessante video's te zien met allerlei onderbouwing. Je hoeft er niet in mee te gaan. Toch blijft het een interessante gedachtengang die niet afgedaan kan worden als onwaar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-5-2023 om 19:07 zei Robert Frans:

Het bijzondere is dat anderen Maria's maagdelijkheid juist weer zien als teken van haar macht. Zij had immers geen man nodig om zwanger te worden, ze was een sterke, onafhankelijke vrouw waar geen kwaad tegenop gewassen was, zonder gemits en gemaar aanvaardde ze haar roeping, moedig en getrouw stond ze onder het kruis, terwijl op de geliefde leerling na alle apostelen gevlucht waren, en ze is dus nu in katholiek verstaan de koningin des hemels. En als je haar lofprijzing in Lucas 1,46-55 leest (ofwel het Magnificat), dan lees je ook dat zij bepaald geen zoetgevooisd geloof had.

Waar is de maagdelijkheid van Maria op gebaseerd? Niet op de bijbel want de bijbel vermeld ten eerste dat Jezus uit haar geboren is en ook dat Jezus meerdere broers en ook één of meerdere zussen had. Wanneer dan de katholieke traditie stelt dat Maria nog steeds maagd is en ook dat zij goddelijk is en moeder van Christus is en daarmee Moeder van de kerk dan moet ik dat afwijzen. Want deze leer is niet op de bijbel gebaseerd maar is voortgekomen uit de wil van een mens. Zij handelen dus niet overeenkomstig het woord en de traditie staat niet hoger dan het woord. Want traditie komt voort uit God en traditie kan niet het woord van God vervangen. Maar het woord keurt de traditie en het branden van kaarsjes voor Maria is afgoderij.

Want wanneer er gesteld wordt dat Maria de moeder van de leerlingen is dan wordt gesteld dat zij daarmee moeder van de kerk is want de kerk zijn de discipelen (leerlingen) van Christus. Dan wordt God door een mens vervangen want God zelf is Vader en Moeder van de kerk. Want Christus is voortgekomen uit de Heilige Geest en de Allerhoogste. Zie Lukas 1;35. De Allerhoogste is God de Vader want de Vader is de hoogste autoriteit. Ook is Hij de verwekker van Christus en de Heilige Geest is degene uit wie (geestelijk) geboren wordt. De geestelijke moeder. Wie dat erkent is een heilige en in hem heeft God Zijn welbehagen. Maar wanneer de Heilige Geest als moeder vervangen wordt door Maria dan is er sprake van afgoderij.

Dus de geestelijke Vader en Moeder van Christus is God de Vader en God de Heilige Geest. De geestelijk Vader en Moeder van iedere gelovige zijn dezelfde Vader en Heilige Geest want wij worden geestelijk verwekt door de Vader en geboren uit de Geest zoals Jezus zegt dat wij opnieuw geboren moeten worden. Daarom zijn wij geestelijke broeders en zusters van Christus. Zo wordt dus Christus, die het leven is, in ons verwekt en worden wij geestelijke mensen en zijn wij kinderen van God omdat wij door de Vader verwekt zijn en uit de Geest geboren (kunnen) worden.

Maria is dus moeder van Christus naar het vlees en moeder van zijn broers en zusters die in de schrift beschreven worden maar niet van alle gelovigen. Wanr die hebben hun eigen moeders naar het vlees.

Zie Lukas 1:35: "En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden."

 

 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:

Hij vergeeft zonde al voordat hij sterft. Dat geeft volgens mij al aan dat hij niet sterft voor onze zonden.

Vergeving van zonden is een voorwaarde tot genezing. Want Adam zondigde en daardoor stierf hij en ziekte is een voorbode van het sterven. Het is het stervensproces. Door de zonde kan God niet meer het leven geven dat nodig is om ziekte te voorkomen. De zonde brengt het oordeel en dat oordeel is de ziekte en moet weggenomen worden. Wanneer dat weggenomen is kan herstel met God plaatsvinden en de Geest Gods brengt leven waaruit herstel van het lichaam voortkomt. Zo genas Jezus de mensen. Dus Hij vergaf mensen en die vergeving was legitiem.

Voordat Jezus stierf was er ook al een middel tot vergeving van zonden, namelijk dierenoffers. Ook staat er dat wij toe te voegen hebben aan wat aan het lijden van Christus ontbreekt. Het zoenmiddel is Jezus en Hij maakt woning in de mens en daarom kan Jezus door anderen heen verzoening brengen. Zo vult Christus die in ons leeft het lijden van Hemzelf in Zijn mens-zijn aan zoals Petrus gestorven is in Zijn naam. Hij is een heilige en heeft bijgedragen aan de vergeving van zonden door zijn leven te geven als zoenoffer voor hen die hem doodden. Maar het volmaakte zoenoffer is Christus zelf, daarom staat er van Hem: Zet u aan Mijn rechterhand.

Christus leefde al in de mens vanaf het moment dat Adam en Eva de Geest Gods ontvingen. Maar door hun ongehoorzaamheid is Hij daaruit weggegaan en kon geen gemeenschap meer met hen hebben. Maar Abel offerde zijn leven voor Kaïn waardoor hij in leven kon blijven door de vergeving van zonden. 

Daarom staat er ook: Wie u de zonden vergeeft, die persoon zal ook Ik vergeven.

Christus leefde dus al voordat Hij mens werd (en aan het kruis ging) in anderen en was in staat mensen te vergeven door het handelen van deze anderen. Dierenoffers zijn een ander verhaal maar kennelijk was het leven dat in de dieren was voldoende om een zondige daad te vergeven.

UIteindelijk was het Christus die het zuivere offer bracht en alleen in Hem is redding. Hij was het volmaakte offer dat geen mens kon brengen. Daarom was Samuel nog niet in de hemel maar in het dodenrijk (1 Samuël 28;11-19). Elia ging wel naar de hemel maar sommigen zondigen tot de dood en Elia niet. Want niet alle zonde is tot de dood. Maar de dood is de laatste vijand en wie niet zondigt verslaat alle vijznden dua alleen Jezus was isn staat de dood te verslaan. Daarom ging Elia naar de hemel omdat hij geen doodzonde gdaan had.

Dus velen waren als Samuël in de dood en nadat Christus aan het kruis gestorven is is Hij neergedaald in de dood en heeft daar allen die tot de dood gezondigd hebben opgehaald. Op dat moment ontvingen zij vergeving. Eerder konden zij niet vergeven worden totdat Christus zelf aan het kruis gestorven was.

Daarom kunnen wij nu waneer wij sterven direct tot in de hemelse gewesten opgenomen worden en daarvoor was dat alleen voor hen die als Elia waren weggelegd. Zij die niet tot de dood zondigden.

Een andere tekst die hierop wijst is dat er velen waren die op het moment van het sterven van Jezus uit hun graven opstonden en zich lieten zien.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Op 22-5-2023 om 22:56 zei Flawless victory:

Er staat letterlijk dat het gaat om mannen “die zich niet met vrouwen hebben bevlekt”. Dat laat imo geen enkele ruimte voor een figuurlijke opvatting.

Het is niet mogelijk om zonder zonde met een vrouw naar bed te gaan. Daarom spreekt de bijbel over maagden. Oorspronkelijk waren Adam en Eva heiligen met de opdracht om kinderen te verwekken en om de aarde te bevolken. Maar door de zonde kwam er ook onheiigheid in alle aspecten van het leven en daarom is het niet mogelijk om één te zijn met God én met je vrouw of op heilige wijze kinderen te verwekken. Daarom staat het maagd zijn in het teken van jezelf aan God toewijden en spreekt de bijbel over het verdelen van je aandacht tussen God en je voruw wanneer je kiest om te trouwen. Dus de zonde maakt scheiding tussen man en vrouw waardoor heilige gemeenschap niet meer mogelijk is. Het maagd zijn is dus bedoeld om ondanks de zonde jezelf toch nog zoveel mogelij in dienst van God te stellen. Het gaat niet om niet zondigen maar om zoveel mogelijk dienstbaarhied aan God.

Maagden zijn dus zij die zich niet "bevlekt" (gezondigd) hebben met vrouwen.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Barnabas:

Vergeving van zonden is een voorwaarde tot genezing. Want Adam zondigde en daardoor stierf hij en ziekte is een voorbode van het sterven. Het is het stervensproces. Door de zonde kan God niet meer het leven geven dat nodig is om ziekte te voorkomen. De zonde brengt het oordeel en dat oordeel is de ziekte en moet weggenomen worden. Wanneer dat weggenomen is kan herstel met God plaatsvinden en de Geest Gods brengt leven waaruit herstel van het lichaam voortkomt. Zo genas Jezus de mensen. Dus Hij vergaf mensen en die vergeving was legitiem.

Voordat Jezus stierf was er ook al een middel tot vergeving van zonden, namelijk dierenoffers. Ook staat er dat wij toe te voegen hebben aan wat aan het lijden van Christus ontbreekt. Het zoenmiddel is Jezus en Hij maakt woning in de mens en daarom kan Jezus door anderen heen verzoening brengen. Zo vult Christus die in ons leeft het lijden van Hemzelf in Zijn mens-zijn aan zoals Petrus gestorven is in Zijn naam. Hij is een heilige en heeft bijgedragen aan de vergeving van zonden door zijn leven te geven als zoenoffer voor hen die hem doodden. Maar het volmaakte zoenoffer is Christus zelf, daarom staat er van Hem: Zet u aan Mijn rechterhand.

Christus leefde al in de mens vanaf het moment dat Adam en Eva de Geest Gods ontvingen. Maar door hun ongehoorzaamheid is Hij daaruit weggegaan en kon geen gemeenschap meer met hen hebben. Maar Abel offerde zijn leven voor Kaïn waardoor hij in leven kon blijven door de vergeving van zonden. 

Daarom staat er ook: Wie u de zonden vergeeft, die persoon zal ook Ik vergeven.

Christus leefde dus al voordat Hij mens werd (en aan het kruis ging) in anderen en was in staat mensen te vergeven door het handelen van deze anderen. Dierenoffers zijn een ander verhaal maar kennelijk was het leven dat in de dieren was voldoende om een zondige daad te vergeven.

UIteindelijk was het Christus die het zuivere offer bracht en alleen in Hem is redding. Hij was het volmaakte offer dat geen mens kon brengen. Daarom was Samuel nog niet in de hemel maar in het dodenrijk (1 Samuël 28;11-19). Elia ging wel naar de hemel maar sommigen zondigen tot de dood en Elia niet. Want niet alle zonde is tot de dood. Maar de dood is de laatste vijand en wie niet zondigt verslaat alle vijznden dua alleen Jezus was isn staat de dood te verslaan. Daarom ging Elia naar de hemel omdat hij geen doodzonde gdaan had.

Dus velen waren als Samuël in de dood en nadat Christus aan het kruis gestorven is is Hij neergedaald in de dood en heeft daar allen die tot de dood gezondigd hebben opgehaald. Op dat moment ontvingen zij vergeving. Eerder konden zij niet vergeven worden totdat Christus zelf aan het kruis gestorven was.

Daarom kunnen wij nu waneer wij sterven direct tot in de hemelse gewesten opgenomen worden en daarvoor was dat alleen voor hen die als Elia waren weggelegd. Zij die niet tot de dood zondigden.

Een andere tekst die hierop wijst is dat er velen waren die op het moment van het sterven van Jezus uit hun graven opstonden en zich lieten zien.

Hoe vaker ik Leviticus lees, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het hele dieroffergedoe slechts zijdelings te maken heeft met vergeving van zonde. Ook wordt er niet of nauwelijks in vooruitgewezen naar een verlosser. Wat overigens heel begrijpelijk is wanneer men bedenkt dat Jezus' offerdood rechtstreeks vergeleken wordt met het paaslam. En het paaslam diende om te overleven niet ter vergiffenis. 

Ik ga ervan uit dat men voortdurend het nieuwe testament in het oude gaat inlezen. Probeer het eens andersom, veel logischer en enorm verhelderend. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:

Hoe vaker ik Leviticus lees, hoe meer ik tot de conclusie kom dat het hele dieroffergedoe slechts zijdelings te maken heeft met vergeving van zonde. Ook wordt er niet of nauwelijks in vooruitgewezen naar een verlosser. Wat overigens heel begrijpelijk is wanneer men bedenkt dat Jezus' offerdood rechtstreeks vergeleken wordt met het paaslam. En het paaslam diende om te overleven niet ter vergiffenis. 

Ik ga ervan uit dat men voortdurend het nieuwe testament in het oude gaat inlezen. Probeer het eens andersom, veel logischer en enorm verhelderend. 

Dat het paasverhaal niet met name vermeldt dat het als offer ter vergiffenis diende hoeft niet te betekenen dat het dat niet was. Het feit dat er dierenoffes voorgeschreven werden maakt het mogelijk dat het paaslam dat inderdaad was. Maar een dier kan maar beperkt de schuld van een mens wegnemen. Want een mens i smeer dan een dier en een mens kan meeer verkeerd doen dan een dier kan goedmaken. Als ik een vergelijking mag maken. Iemand die groot is en zijn grootheid misbruikt kan niet vrijgekocht worden door iemand die klein is. of iemand die een groot bedrag schuldig is en daarvoor in de gevangenis zit kanniet vrijgekocht worden door iemand die arm is. Daarom moesten er steeds nieuwe offers van dieren gebracht worden. Een voorbeeld is de zondebok waarbij de zonden van het volk op de bok overgebracht moesten worden doordat de priester de hand op de kop van de bok moest leggen. daarmee legde de priester de schuld op de bok en de bok werd weggejaagd de woestijn in. Mogelijk zit hierin een vergelijking met Jezus die door de Geest naar de woestijn werd gedreven om op de proef gesteld te worden. In combinatie met zijn dood aan het kruis zie ik eenvergelijking met de bok die de zonden van het volk op zich nam.

Een ander voorbeeld is de ten hemel opstijging van Elia. Jezus steeg ook op naar de hemel.

Een ander voorbeeld is de arrestatie van Elia toen Achab tto drie keer toe vijtig soldaten naar hem toegezond om hem te arresteren. Zij noemden hem man Gods maar Elia zei dat wanneer hij inderdaad een man Gods zou zijn er vuur uit de hemel zou komen om hen te verteren. dat gebeurde tot twee keer toe. In het geval van Jezus werd Jezus gearresteerd vanwege zijn geloof. Toen zij vroegen wie Jezus van Nazareth was en toen hij antwoorde: "ik ben het", toen werden alle vijftig achterover tegen de grond geworpen. Ook dat gebeurde tot twee keer toe. Daarna is Jezus met hen meegegan zoals ook Elia met de derde groep mee ging.

Er zijn dus wel degelijk vergelijkingen uit het oude testament naar het nieuwe. Daarom staat er ook dat Jezus de vervulling van de wet en de profeten is.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Barnabas:

Dat het paasverhaal niet met name vermeldt dat het als offer ter vergiffenis diende hoeft niet te betekenen dat het dat niet was. Het feit dat er dierenoffes voorgeschreven werden maakt het mogelijk dat het paaslam dat inderdaad was. Maar een dier kan maar beperkt de schuld van een mens wegnemen. Want een mens i smeer dan een dier en een mens kan meeer verkeerd doen dan een dier kan goedmaken. Als ik een vergelijking mag maken. Iemand die groot is en zijn grootheid misbruikt kan niet vrijgekocht worden door iemand die klein is. of iemand die een groot bedrag schuldig is en daarvoor in de gevangenis zit kanniet vrijgekocht worden door iemand die arm is. Daarom moesten er steeds nieuwe offers van dieren gebracht worden. Een voorbeeld is de zondebok waarbij de zonden van het volk op de bok overgebracht moesten worden doordat de priester de hand op de kop van de bok moest leggen. daarmee legde de priester de schuld op de bok en de bok werd weggejaagd de woestijn in. Mogelijk zit hierin een vergelijking met Jezus die door de Geest naar de woestijn werd gedreven om op de proef gesteld te worden. In combinatie met zijn dood aan het kruis zie ik eenvergelijking met de bok die de zonden van het volk op zich nam.

Een ander voorbeeld is de ten hemel opstijging van Elia. Jezus steeg ook op naar de hemel.

Een ander voorbeeld is de arrestatie van Elia toen Achab tto drie keer toe vijtig soldaten naar hem toegezond om hem te arresteren. Zij noemden hem man Gods maar Elia zei dat wanneer hij inderdaad een man Gods zou zijn er vuur uit de hemel zou komen om hen te verteren. dat gebeurde tot twee keer toe. In het geval van Jezus werd Jezus gearresteerd vanwege zijn geloof. Toen zij vroegen wie Jezus van Nazareth was en toen hij antwoorde: "ik ben het", toen werden alle vijftig achterover tegen de grond geworpen. Ook dat gebeurde tot twee keer toe. Daarna is Jezus met hen meegegan zoals ook Elia met de derde groep mee ging.

Er zijn dus wel degelijk vergelijkingen uit het oude testament naar het nieuwe. Daarom staat er ook dat Jezus de vervulling van de wet en de profeten is.

De zondebok die men de woestijn in dreef werd niet gedood. 

Als het offeren zonde moest vergeven dan schoot het tekort. Neem bijvoorbeeld overspel. Daarvoor was geen offer, dus steniging. 

Die dieroffers hadden echt een ander doel. Je leest dat een priester werd aangeraakt met bloed tijdens een ritueel en verder werd het altaar aangeraakt met bloed. Dus het altaar wordt gereinigd ipv degene die zonde beging. En verder spreekt Leviticus vaak over onopzettelijke zonde waarvoor een dieroffer voorgeschreven werd. Hoe kun je iets onopzettelijks vergeven? Volgens mij kan dat niet. De offers hebben iets te maken met het vrijhouden van de weg, de verbinding met het goddelijke. Het boek Hebreeën sterkt mij in die overtuiging. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid