Spring naar bijdragen

Pange Lingua Gloriosi


Aanbevolen berichten

12 uur geleden zei Tomega:

Waar baseer je dat op? Geur is wat anders dan essentie.

Dat zie ik dus anders. Maar dat kun je weten, want al uitvoerig toegelicht. Maar misschien ben je op dit punt óók wel blind, net als DBI!

12 uur geleden zei Tomega:

Waarom weet je niet wat ik bedoel?

Ik dacht dat ik reageerde op een bericht van @Hopper?

12 uur geleden zei Tomega:

De ik-gerichte mens, waardeert niet dat God zich bemoeit met wie hij is. Zou omgekeerd, die mens wel de essentie van God kunnen vertegenwoordigen?

Ik geloof niet dat God zich 'bemoeit' met de ik-gerichte mens.

En kan die 'ik-gerichte' mens dus nooit de essentie van God vertegenwoordigen ( = de 'geur' van God verspreiden).

14 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik word tureluurs van de beschrijvingen van geur ervaringen. (...) Tomega wil weten wat er geurt. Waar de geur vandaan komt. Hetairos wil weten hoe het geurt en zoekt de juiste geur.

Nog even kort dan: 

  • Tomega ontkent überhaupt dat iets geurt en Hetairos wil duidelijk maken, dat alles een eigen geur heeft!
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 160
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Helemaal wel hoor. Paulus schrijft het wel dat hij zichzelf beter vindt doen omdat hij niet getrouwd is.  Waar staat in de Bijbel dat het celibaat volgens God meer verheven is dan het huwelijk ? Er st

Ik vind het zo merkwaardig dat in de katholieke kerk het celibaat is ingevoerd, en de term Apostolische Stoel wordt gebruikt om te benadrukken dat de paus de opvolger is van de apostel Petrus, terwijl

Het Woord is geestelijk gemaakt, daar kan de mens naar terug keren.  Op de rest van je bericht kan ik niet reageren, je gaat uit van een voorstelling , maar ik ben geen wettische of kerkelijke gelovig

Deze tekst gaat over de geur van Christus en brengt dat in verband met kenis verspreiden:

2 Korinthe 2;14-16: "En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan; voor de laatsten een doodsgeur, die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur, die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam?"

In deze tekst wordt gezegd dat kennis een geur heeft en dat Paulus kennis van Christus verspreidt en daarmee dus Zijn geur verspreidt. Hij richt daarbij de aandacht op de bekwaamheid in deze zaken. Ten anazien van het verspreiden van de geur van kennis i shet dus relevant zich af te vragen of men het talent daartoe ook heeft. Immers zijn er verschillende functies binnen het koninkrijk waarbij alle functies elkaar helpen en dienen. Zo zijn er bv opzieners en leraren.

Kennis is natuurlijk geen ding en heeft daarom ook geen geur. Maar toch staat er ook ergens "smaakt hoe goed het koninkrijk van God is". Proeven doet men mede door de geurstoffen in het voedsel die in de neus komen. Smaak en geur zijn nauw verbonden.

Ook staat er (Deuteronimium 14;26): "Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin." Hiet gaat het over genieten van de opbrengst van je werk. Goede werken verricht in het koninkrijk van God, Eten en drinken van het goede dat God gegeven heeft.

Nu is het zo dat ;stemming de smaak beinvloed. Wanneer men bijvoorbeeld met het gezin gaat eten nadqat je ruzie met je voruw hebt gemaakt dan heeft dat effect op de beleving van de maaltijd. Wanneer je je vrouw eert en haar vergeeft en zelf een duit in het zakje doet door de hand in eigen boezen te steken dan volgt men het koninkrijk van god en vervolgens smaakt de maaltijd die zij voor je bereidt heeft beter.

Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat men een goede preek heeft gehoord en daarna thuis aan de maaltijd zit en men tijdens het eten nageniet van de goede woorden die men gehoord heeft en daar inspriratie uit haalt. Dan geniet men meer van het eten en haalt de smaak van het koninkrijk er uit.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

 Verstandig is om eerst eens te kijken naar het begrip 'kennis'.  En het verband met de rest van de tekst.  Kennis is 'dat' waar je inzage in hebt.  Je ontwikkelt kennis.   En omdat er verwezen wordt naar het Evangelie van Christus gaat het om de specifieke kennis waar Jezus over predikte. Dat is geheime, verborgen kennis.   Je kunt geen schooltje openen om die kennis te onderwijzen, ieder individu dient zichzelf al dan niet die kennis zich eigen te maken, zodat je die kennis ook bij anderen kunt herkennen.  Zodat je ook valse predikkers kunt onderscheiden van hen die met verstand en hart spreken/schrijven.

Zie verder ook 2 Korintiërs  2-17.  "Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus."

Wat zien we hier?  In de tegenwoordigheid  Gods spreken wij.   Om God te 'verstaan' dient de mens bekend te zijn met het begrip tegenwoordigheid.   Alleen vanuit die hoedanigheid is echte kennis te verwerven.  De verborgen kennis welke het oog doet openen.

Kennis uit tegenwoordigheid is ook geen kennis van een predikant, al dan niet via een YT filmpje.  Het is directe kennis.  Dat is namelijk wat het woord 'tegenwoordigheid'  betekent.  Direct putten uit de Bron.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Dat zie ik dus anders. Maar dat kun je weten, want al uitvoerig toegelicht. Maar misschien ben je op dit punt óók wel blind, net als DBI!

Je leest schijnbaar slecht en wat aan hiaten optreedt reken je een ander als gebrek toe. De wet zegt om de ander uitnemender te achten, zodat je voorzichtig wordt en eerst je eigen zaken op orde stelt.

Jij zegt iets, en noemt dat een uitvoerige toelichting, en ik vraag waar je dat op hebt gebaseerd. Het Frans geeft geen grond om geur te identificeren met essentie, en wat je wel inbrengt komt een bepaalde geur vanaf, die door jouzelf als iets van geur van God wordt gezien. Ik zie daartussen verschil, en dus duw ik een beetje door. Want als ik God in jou moet vinden, moet ik niet afgaan op die zelfingenomen niet luistervaardige geur, maar moet ik beproeven of daardoorheen, of daaronder of ergens erin gevangen, iets iets van de waarden vertegenwoordigt die ook een gebrekkig gelovige als ik met God kan identificeren. Een beproeving kan op puur emotionele basis. Een beproeving kan op intentie. Een beproeving kan op kennis. Een beproeving kan op belijdenis. Een beproeving kan op beschikbare of betoonde liefde. Een beproeving kan op ingebrachte ellende. En aangezien het een beproeving der geesten is, zal een reactie een andere vorm van geestelijk kunnen zijn. Wij beproeven de zeven geesten die onder de mensen zijn, en God beproeft ondertussen de harten, wat die ermee doen. Dus ik vrees dat er ook hier meer plaatsvindt dan door jou geïnstigeerd.

Stel nu dat jij gelijk hebt dat DBI en ik blind zijn in jouw ogen. Is dan de geur van God in mij dat jij blindheid proeft? Wel eens gehoord van een tweesnijdend zwaard? Ik heb een driesnijdend zwaard voor jou: als DBI en ik samen oprecht vanuit ons geloof hier oordelen dat jij blinde vlekken lijkt te hebben, dan is dat een wettig getuigenis en heb jij het nog druk met de lading van jouw woordkeuze dat wij misschien blind zijn. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hetairos:
5 uur geleden zei Hermanos2:

Tomega wil weten wat er geurt. Waar de geur vandaan komt. Hetairos wil weten hoe het geurt en zoekt de juiste geur.

Nog even kort dan: 

  • Tomega ontkent überhaupt dat iets geurt en Hetairos wil duidelijk maken, dat alles een eigen geur heeft!

Sorry Hetairos, maar Hermanos2 gaat door voor de koelkast. Terwijl voor wat jij zegt, geldt dat de geheiligde eigen geur van een mens nooit de volmaakt lieflijke geur geeft, die we ons zouden wensen. Zelfs ons willen is beperkt, zegt de heilige Geest.

Wat in jouw spreken versleuteld lijkt, lijkt een beetje op de moderne Geest-christenen die leren dat de heilige Geest ze aanstuurt, zodat ze heilig zijn en doen en niets anders van God nog nodig hebben. Gods genade is hun genoeg. Hoezeer dat zeggen, bijt en vloekt met het heilige, zal niet iedereen gelijk waarderen. Bij jou is er de zelfidentificatie met de juiste geur, inclusief het kunnen ruiken bij andere mensen. Dat is voor mij precies hetzelfde als de joden die claimen Abrahams kinderen te zijn, en de kerken die menen de enige ware vertegenwoordiging van God te zijn. Met dit verschil dat jij alleen geen kerk bent, en dat je geen inhoudelijke of fundamentele identificering toepast, maar oppervlakkige. Wat op zich kan en ook bestaat in de eerstgenoemde groep waar ik je mee vergeleek. Maar dan past ook wel het besef, dat het zaad op de rotsgrond sneller opschoot, dan het zaad in de goede grond. En dat jij nu net een snel opschietend zaad in goede grond vertegenwoordigt, dat kan. Dat is als de enige conifeer die kunstmest kreeg, en na een tijd anderhalf keer groter is dan z'n buren. Maar ondertussen wel veel minder dicht of compact. Wat het is, is niet eens aan jou en mij. Maar als iets van de geur van God hangt onder ons, stemt dat alles tot bezinning, het sluiten van de mond, en ook van de ogen. Wie bidt, rekent blind op God. En wie ziet, weet dat alles veel meer inbreng van boven behoeft, dan van de sprekers. Opdat wie blind is, en niet tasten kan, en geen goede geurontwikkeling heeft, toch mag worden gegrepen en gesticht. En opdat de sprekers beseffen, dat ook hun zicht op waarheid of kennis of geest of geur,  niet in een oogopslag was gekomen, terwijl meer gearriveerdheid ook een verhoging brengt van aanvechtbaarheid en schadeveroorzakingsgeschiktheid.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Tomega:

Wat in jouw spreken versleuteld lijkt, lijkt een beetje op .... enz, enz.

Ik moet je zeggen, dat ik je echt niet meer kan volgen, Tomega. In mijn oren spreek je wartaal. In niets van wat je schrijft, herken ik iets waar ik nu nog wat mee kan.

Het lijkt mij het beste om ons gesprek maar te laten voor wat het is! Ik word van jou niets wijzer en dat geldt, ongetwijfeld, ook omgekeerd.

Ik wens je het allerbeste toe; ik heb echt behoefte om me zinvoller bezig te houden.

PS: Je hebt me al eerder laten merken een bord voor je kop te hebben, maar nu zal ik echt niet meer ingaan op je reacties. Dus doe jezelf een lol en reageer niet meer op mijn berichten, want die schrijf ik niet voor jou.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-5-2023 om 20:06 zei Hetairos:

Ik moet je zeggen, dat ik je echt niet meer kan volgen, Tomega. In mijn oren spreek je wartaal. In niets van wat je schrijft, herken ik iets waar ik nu nog wat mee kan.

Het lijkt mij het beste om ons gesprek maar te laten voor wat het is! Ik word van jou niets wijzer en dat geldt, ongetwijfeld, ook omgekeerd.

Ik wens je het allerbeste toe; ik heb echt behoefte om me zinvoller bezig te houden.

PS: Je hebt me al eerder laten merken een bord voor je kop te hebben, maar nu zal ik echt niet meer ingaan op je reacties. Dus doe jezelf een lol en reageer niet meer op mijn berichten, want die schrijf ik niet voor jou.

- Stel je voor dat God Geest is. Is dan God zonder ogen en zonder oren en zonder tastbaarheid? Natuurlijk niet. De waarnemer, die er ook niet is, is zonder ogen en zonder oren en zonder tastbaarheid van wat geest is.
- Stel je voor dat Gods Geest boven de aarde zweeft, die woest en leeg is. Is dan de woeste aarde het toonbeeld van de heerlijkheid van God? Natuurlijk niet. De woeste aarde is het toonbeeld dat het zich niet bevindt in wat Gods heerlijkheid ondertussen wel is.
- Stel je voor dat God een helder licht is, een verterend vuur. Is dan God, onbenaderbaar en onverdraaglijk, en afgrijselijk vervelend vernietigend voor de geest die in de mens is? Natuurlijk niet. De geest die in de mens is, die is in materie, dat gewoon niet geschikt is om God die een verterend vuur is, waar te nemen, met zijn stoffelijke hoedanigheden en met zijn zéér beperkte waarnemingszintuigen.
- Stel je voor dat God, die geest is en een verterend vuur, contact zoekt met de mens, kan die God dan die mens nooit bereiken, zoals die mens ook God nooit kan bereiken? Natuurlijk niet. God kan uit Wie Hij is, nemen en de beperkte voorstelling van Wie Hij is, als toonbeeld van het Meerdere aan de mens presenteren, om dat als communicatiekanaal tussen God en de mens te doen fungeren.
- Stel je voor dat God, die de aarde en de mens heeft gemaakt, ook zelf gemeenschap zoekt met die mens, en ook zelf deel wil uitmaken met die menselijke gemeenschap. Is dat dan als wetenschappelijk onmogelijk, voor God een onhaalbare en uitgesloten wens? Natuurlijk niet. Maar als God dat wenst, dan moet de mens geschikt zijn gemaakt om als God te kunnen zijn, en moet God geschikt gemaakt worden om als mens te kunnen zijn.
- Stel je voor dat God, op de aarde onder de mensen komt als Mens, om de brug te slaan tussen God en mens en geest en vlees, en leven en dood, kan dan de mens God horen en zien en voelen? Natuurlijk niet. Wat de mens hoort en ziet en voelt, is het gedeelte dat de mens met zijn zeer beperkt waarnemingsvermogen mee krijgt.
- Stel je voor dat God Zijn Geest bij de mensen onder wil brengen, kan dat geraaktheid en de geur of het zicht op het geestelijke door de mens worden bepaald en waargenomen? Natuurlijk niet. De mens kan slechts waarnemen voor zover de mens mens is, en daarnaast voor zover de mens zichzelf heeft verenigt met Wie God Is. Wie God Is, is lastig, want de mens voelt en ruikt en denkt vooral als mens, dat is heel erg beperkt.
- Stel je voor dat het inderdaad met de zaak zo gesteld is, is dan de aarde verloren, en heeft dan de duivel gewonnen? Natuurlijk niet. God heeft een sleutel gegeven en een brug van vlees naar Geest. En die sleutel en die brug, is gelegen in een bijzonder zintuig; namelijk het gehoor, dat anders dan het zicht geen ongespecificeerd mengspectrum geeft, maar een zuiverheid die ongeacht veranderingen, in hun oorspronkelijke bronzuiverheid blijven bestaan.
- Stel je voor dat de menselijke zintuigen verschillende geestelijke werkingen hebben, zou dat dan een geheim zijn? Natuurlijk niet. God is volstrekt helder dat het oog verleiding biedt en de mens richt op het haalbare en maakbare en het begeerlijke. Terwijl het oor vanouds is gegeven en gemaakt om los te komen van het zicht, en om in zuiverheid te onderscheiden wat wordt gezegd, en wat daarvan waardig is om naar te horen.  Het zicht op het Koninkrijk werd steeds weggehouden, terwijl het horen van het Koninkrijk vanouds werd gebracht en gebracht en herhaald en herhaald. 
- Stel je voor dat het gehoor het geestelijke moet brengen, en het zicht het vleselijke vertegenwoordigt, zou dan de geur en de tastzin als geestelijke hoedanigheid nog een rol spelen? Natuurlijk niet. Het vleselijke heeft geen neus voor het geestelijke, omdat het geestelijke niet door het vlees wordt verstaan. Welke geur komt af van een brandstapel? Welke geur komt af van een marteling? Welke geur komt af van een kruis? Werd niet de lucht zwart en ging de aarde schudden? Toch zijn dat in geestelijke zin grote welriekende offers waar heel de hemel een nieuw lied over zingt. Wat opnieuw de aandacht erop vestigt dat het geestelijke wordt bereikt via geest en gehoor. Niet via zicht en reuk.
- Stel je voor dat er onwaarheid en ongeestelijkheid in deze woorden wordt bespeurd, zou dan de boodschap verloren zijn? Natuurlijk niet. Het blijft gelden, dat het Woord van God horen, en daarnaar te doen, de sleutel is om het geestelijke te onderscheiden van het vleselijke. Om het lieflijke te onderscheiden van het verderfelijke. Om te beproeven en te zien wat geestelijk is, en wat niet. 
Is dat beproeven dan een sentiment, of een gesteldheid of een belijdenis? Natuurlijk niet. Hoezeer dat sentiment en die belijdenis en die gesteldheid er wel toe doen. Het Woord zegt: beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Beproeven doe je niet achter gesloten deuren met mooie muziek. Maar beproeven doe je in strijd en in verleiding en in onherbergzaamheden. Want daar is het, dat wat als een lieflijke geur zich presenteert, roepende Heere Heere, wordt gelouterd en door het vuur wordt geleid om te bezien wat die geesten in werkelijkheid roepen, en welke die geesten zijn. 

Op 5-5-2023 om 18:03 zei Hetairos:

Dit is vergelijkbaar met de berichten op dit forum. Het is namelijk de 'geur' die de berichten verspreiden die voor de ene lezer aangenaam zijn, maar juist voor de andere lezer onaangenaam. Het wonderlijke is dat de schrijver van het bericht hier geen invloed op heeft. Maar het is de lezer die een bericht prettig of niet prettig vindt overkomen.

Ja en daarom licht hij dit ook toe. En juist door die toelichting valt de 'geur' op die Paulus verspreidt. Daarom ga jij ook in op een gedeelte van wat Paulus schrijft en laat je de essentie buiten beschouwing, want die spreekt jou niet aan of anders gezegd: die vindt je niet prettig ruiken. Dat waar je wél op in wilt gaan, voorzie je dan van 'je eigen geur' zodat het voor jou wat aangenamere ruikt.

En dit is dus wat je niet begrijpt, en waarom je spreekt van wartaal. Je ziet niet waar ik van spreek. Maar waarom zou je niet beginnen met de woorden te beproeven naar je gehoor, afgestemd op wat God heeft gezegd? Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, in je gepraat over prettig en aangenaam heel veel van het vlees. En je laatste bericht aan mij onderstreept dat. 'Dank daarvoor', want mijn waarheid is onmiddellijk onwaarheid, vanaf het moment dat je je anders had opgesteld. Maar die dank is puur vlees en ten diepste diep triest, want God ziet liever dan verharding, afstemming van wat naar de Geest van God is. God is niet prettig onder mensen. Maar de mens die hoort, die weet en verstaat, die vindt wel degelijk de heerlijkheid van God. En dat is prettig inderdaad. Maar niet naar het vlees en niet op aarde. Want wat op aarde prettig is en van God, is tegelijk eigendom van het vlees en onderworpen aan de duivel, die ermee kan doen wat hij wil. Naar het vlees wel te verstaan, Maar wie hoort, die wordt ongrijpbaar voor de duivel. Want hij laat zich niet afleiden door geur en smaak en gevoel en de waan van allerlei voorstellingen van God, die God Zelf nooit heeft laten horen of gesproken of bevolen of aangeraden als nuttige of wenselijke weg.

Johannes 18:36-38
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.
Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware,
zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben,
opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd;
maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.
Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning?
Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. 
Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen,
opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou.
Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.
Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:
Op 6-5-2023 om 20:06 zei Hetairos:

Ik wens je het allerbeste toe; ik heb echt behoefte om me zinvoller bezig te houden.

PS: Je hebt me al eerder laten merken een bord voor je kop te hebben, maar nu zal ik echt niet meer ingaan op je reacties. Dus doe jezelf een lol en reageer niet meer op mijn berichten, want die schrijf ik niet voor jou.

- Stel je voor (11x)

Ik moet me nu wel heel veel voorstellen. 

3 uur geleden zei Tomega:
Op 5-5-2023 om 18:03 zei Hetairos:

Dit is vergelijkbaar met de berichten op dit forum. Het is namelijk de 'geur' die de berichten verspreiden die voor de ene lezer aangenaam zijn, maar juist voor de andere lezer onaangenaam. Het wonderlijke is dat de schrijver van het bericht hier geen invloed op heeft. Maar het is de lezer die een bericht prettig of niet prettig vindt overkomen.

Expand  

En dit is dus wat je niet begrijpt, en waarom je spreekt van wartaal. Je ziet niet waar ik van spreek.

Wartaal ontstaat als de geur van een bericht niet overeenkomt met de letterlijke inhoud. 

3 uur geleden zei Tomega:

Maar waarom zou je niet beginnen met de woorden te beproeven naar je gehoor, afgestemd op wat God heeft gezegd?

De paradox is dat ik dat juist doe! Het punt is dat ik het idee heb dat God mij door jouw berichten niets te zeggen heeft en dat ik mijn tijd dus beter anders kan besteden; elk bericht dat jij aan mij schrijft, is derhalve zonde van jouw tijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hetairos:
11 uur geleden zei Tomega:
Op 6-5-2023 om 20:06 zei Hetairos:

Ik wens je het allerbeste toe; ik heb echt behoefte om me zinvoller bezig te houden.

PS: Je hebt me al eerder laten merken een bord voor je kop te hebben, maar nu zal ik echt niet meer ingaan op je reacties. Dus doe jezelf een lol en reageer niet meer op mijn berichten, want die schrijf ik niet voor jou.

- Stel je voor (11x)

Ik moet me nu wel heel veel voorstellen. 

Jij schrijft mij over jouw berichten, dat je die niet schrijft voor mij.
Jij schrijft mij over mijn berichten, dat jij die niet kunt volgen.
Ik schrijf jou wel; ik volg wat je zegt, en ik vind daar wat van.
Ik doe jou een lol, en reageer gewoon op je berichten.
Wat denk jij, dat God van jou en van mij vraagt?

7 uur geleden zei Hetairos:

Wartaal ontstaat als de geur van een bericht niet overeenkomt met de letterlijke inhoud. 

Wat jij hier schrijft, spreekt tegen zichzelf. De inhoud en de bedoeling van de schrijver worden in jouw Wunder-Baum methode overruled, door de geur van de berichten, waarbij je jezelf als lezer afsluit op grond van de geur, en niet op grond van argumenten, inhoud, of geloofsleer. Welke Wunder-Baum geloofsleer vervolgens wel wordt verondersteld, overeenkomstig de geur van Christus te zijn. Zelfs zodanig, dat je meent geen leer meer nodig te hebben.

Op 5-5-2023 om 18:03 zei Hetairos:

Het is namelijk de 'geur' die de berichten verspreiden die voor de ene lezer aangenaam zijn, maar juist voor de andere lezer onaangenaam. Het wonderlijke is dat de schrijver van het bericht hier geen invloed op heeft. Maar het is de lezer die een bericht prettig of niet prettig vindt overkomen.

Op 5-5-2023 om 18:03 zei Hetairos:

Ja en daarom licht hij dit ook toe. En juist door die toelichting valt de 'geur' op die Paulus verspreidt. Daarom ga jij ook in op een gedeelte van wat Paulus schrijft en laat je de essentie buiten beschouwing, want die spreekt jou niet aan of anders gezegd: die vindt je niet prettig ruiken. Dat waar je wél op in wilt gaan, voorzie je dan van 'je eigen geur' zodat het voor jou wat aangenamere ruikt.

Op 5-5-2023 om 18:03 zei Hetairos:

In een vorig bericht aan iemand anders heb ik al aangegeven, dat ik alleen maar inga op berichten die ik zelf, een antwoord waardig acht. 

De geur van deze opmerkingen is niet goed en ook niet geestelijk. Want de schrijver wordt buitengesloten, en de inhoud wordt ook buitengesloten, terwijl wat de lezer onaangenaam vindt of niet prettig, die lezer ertoe kan brengen om gewoon openlijk te gaan roepen dat hij dergelijke personen geen antwoord waardig acht, en dat zijn berichten niet voor dergelijke personen zijn geschreven, zodat die er beter aan doen om zichzelf een lol te doen, en die onwelgevoeglijke reuk te beschouwen als de heerlijkheid van God zelf, terwijl ook het feit dat die persoon een kind van God is, geen enkel gewicht in de schaal legt.

Op 5-5-2023 om 09:52 zei Hetairos:

En dus navolgen van Christus betekent dus dat Zijn volgelingen dezelfde geur en essentie gaan verspreiden als Christus. En dat kan enkel maar als de Geest die in Christus werkzaam is (en was!) óók in zijn volgelingen werkzaam IS. Dan wordt het volgen (lopen?) van de Weg de keuze van de Geest (de gids!) en niet van jezelf.

Dat is wat ik bedoel met jezelf rijk rekenen met de Geest, en in jouw geval met de Geur. Dat schept voor jou een voorstelling, alsof jij één bent met Christus, en waar jij je dan van afkeert of wat jou tegenwerkt, is dan niet van de geur van Christus, En dat doe jij niet zelf, maar Christus. Dat is niet fraai. Je misgaat je eerst, en duikt dan weg achter Christus.
Daarbij treed je als mens (die hangt in een veronderstelde geur van God) ook in het kwalificeren en diskwalificeren per berichtgever, of dat overeenstemt met de geur van Christus. Jij oordeelt daarmee over anderen, en doordat jij jezelf verhoogt en op een platform zet waarop alleen de kinderen (met de geur) van God komen, doe je in wezen hetzelfde als wat de Joden deden, en wat sommige geloofsgemeenschappen doen.
Maar zo heeft echter Christus het niet geleerd aan de kinderen van God! Ook de kleinste van de Kinderen van God, verdient van jou waarheid en recht en oordeelsvaardigheid, die niet rust op emotie, gevoel, of geur, maar op Gods Woord. En stel even dat we beiden nogal onzuiver op de graad zijn, dan is het aan ons beiden om te beproeven wat in de ander wel uit God en naar de wet en overeenkomstig de Geest is. Dat vergt geen lichtvaardig oordeel op gronden van sentiment en hovaardigheid, maar dat vereist een gedegen kruisen van de degens van het Woord, want dat claimt zelf de geesten te verdelen, en per persoon te snijden tot op het bot. En dat zet de zaak dan wel op scherp. Waarom zou je alleen wettig lief moeten doen tegen degene die (ten overstaan van jou) liefde bewijzen met hun reukoffers? Is het niet aan God, om te oordelen wat wel of niet geldt als een wettig reukoffer? Bovendien zegt ook God tegen het volk Israël bij tijden, dat Hij walgt van hun reukoffers. Dus ook een welriekend offer kan fout zijn, als het niet in overeenstemming is met de zeven geesten die voor Gods troon zijn.

Lucas 12:35-36 /  Efeziërs 6:14-17 /  Openbaringen 1:16  /  Hebreeën 4:12
Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende.
En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten,
wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft,
opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen.

Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid,
en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs,
met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes,
hetwelk is Gods Woord.

En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand;
en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard.

Want het Woord Gods is levend en krachtig,
en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,
en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes,
en der samenvoegselen, en des mergs,
en is een oordeler der gedachten
en der overleggingen des harten.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Tomega:

Jij schrijft mij over jouw berichten, dat je die niet schrijft voor mij.

Dat is het effect van een openbaar forum.

11 uur geleden zei Tomega:

Jij schrijft mij over mijn berichten, dat jij die niet kunt volgen.

Idem.

11 uur geleden zei Tomega:

Ik schrijf jou wel; ik volg wat je zegt, en ik vind daar wat van.

Dat zie ik; dat weet ik niet; dat neem ik aan.

11 uur geleden zei Tomega:

Ik doe jou een lol, en reageer gewoon op je berichten.

Wie ik een lol wil doen, valt buiten jouw bevattingsvermogen. Ik ben overigens niet in dienst van het forum, dus ik kan en mag reageren op elk bericht dat IK de moeite waard acht.

11 uur geleden zei Tomega:

Wat denk jij, dat God van jou en van mij vraagt?

Wat God van mij vraagt, weet ik. Wat 'jouw' god aan jou vraagt? Ik heb geen flauw idee!

11 uur geleden zei Tomega:

De inhoud en de bedoeling van de schrijver worden in jouw Wunder-Baum methode overruled, door de geur van de berichten, waarbij je jezelf als lezer afsluit op grond van de geur, en niet op grond van argumenten, inhoud, of geloofsleer.

Geur, argumenten, inhoud en geloofsleer zijn alle vier begrippen die tot verschillende groepen behoren. Argumenten zijn bedoeld om een stelling/inhoud te verdedigen. Inhoud en stelling zijn in dit geval synoniemen. Geloofsleer zegt iets van het soort inhoud of stelling. De geur vertelt iets van het karakter van de stellingen/argumenten.

Ik sluit me uitsluitend af vanwege de geur. 

11 uur geleden zei Tomega:

Welke Wunder-Baum geloofsleer vervolgens wel wordt verondersteld, overeenkomstig de geur van Christus te zijn. Zelfs zodanig, dat je meent geen leer meer nodig te hebben.

Dat is een misverstand; we verstaan beiden wat anders onder 'leer'.

11 uur geleden zei Tomega:

De geur van deze opmerkingen is niet goed en ook niet geestelijk.

Ik denk dat jij óók een ander beeld hebt van wat goed is, maar ook niet kunt bevatten wat 'geestelijk' is. 

11 uur geleden zei Tomega:

Want de schrijver wordt buitengesloten, en de inhoud wordt ook buitengesloten, terwijl wat de lezer onaangenaam vindt of niet prettig, die lezer ertoe kan brengen om gewoon openlijk te gaan roepen dat hij dergelijke personen geen antwoord waardig acht, en dat zijn berichten niet voor dergelijke personen zijn geschreven, zodat die er beter aan doen om zichzelf een lol te doen, en die onwelgevoeglijke reuk te beschouwen als de heerlijkheid van God zelf, terwijl ook het feit dat die persoon een kind van God is, geen enkel gewicht in de schaal legt.

Ja en dat staat de lezer dus vrij. Overigens is het schrijven van dergelijke, lange zinnen een slecht gebruik. Je roept dan om misverstanden.

11 uur geleden zei Tomega:

Dat is wat ik bedoel met jezelf rijk rekenen met de Geest, en in jouw geval met de Geur. Dat schept voor jou een voorstelling, alsof jij één bent met Christus,

Ik heb je al eerder geschreven: "één worden met Christus heeft mijn enige prioriteit".

11 uur geleden zei Tomega:

en waar jij je dan van afkeert of wat jou tegenwerkt, is dan niet van de geur van Christus,

Precies, je slaat de spijker op de kop.

11 uur geleden zei Tomega:

En dat doe jij niet zelf, maar Christus.

Maar jouw beeld van Christus IS niet 'mijn' beeld van Christus.

11 uur geleden zei Tomega:

Dat is niet fraai. Je misgaat je eerst, en duikt dan weg achter Christus.

Tja, ik ben nog steeds niet volmaakt, dus ik ben mijn Heer oneindig dankbaar, dat ik achter Hem mag wegduiken.

11 uur geleden zei Tomega:

Daarbij treed je als mens (die hangt in een veronderstelde geur van God) ook in het kwalificeren en diskwalificeren per berichtgever, of dat overeenstemt met de geur van Christus.

En je wauwelt maar door.

11 uur geleden zei Tomega:

Jij oordeelt daarmee over anderen, en doordat jij jezelf verhoogt en op een platform zet waarop alleen de kinderen (met de geur) van God komen,

Nee, het oordeel velt altijd degene die een slechte geur verspreidt. Ik sluit jou niet buiten;  je hebt jezelf buiten gesloten. Ik heb enkel het fatsoen jou dat mee te delen. Jij staat echter voortdurend te roepen, dat je binnen wilt komen, maar dat vind IK alleen maar goed als je eerst lekker ruikt.

11 uur geleden zei Tomega:

doe je in wezen hetzelfde als wat de Joden deden, en wat sommige geloofsgemeenschappen doen.

Jij verstaat onder "geloofsgemeenschap" iets anders dan ik. Daarbij leg ik de nadruk op 'gemeenschap' als ik het heb over groepen gelovigen die zeggen dat zij éénsgezind zijn. Het onderschrijven van (groep)dogma's of leerstellingen, maakt gelovigen niet automatisch éénsgezind.

11 uur geleden zei Tomega:

Maar zo heeft echter Christus het niet geleerd aan de kinderen van God! Ook de kleinste van de Kinderen van God, verdient van jou waarheid en recht en oordeelsvaardigheid, die niet rust op emotie, gevoel, of geur, maar op Gods Woord.

Ik adviseer je de raad die Jezus aan Petrus gaf, toen deze Hem vroeg wat er met een andere discipel zou gebeuren, zeer goed ter harte te nemen: "wat gaat het u aan? Volg jij Mij" 

11 uur geleden zei Tomega:

En stel even dat we beiden nogal onzuiver op de graad zijn, dan is het aan ons beiden om te beproeven wat in de ander wel uit God en naar de wet en overeenkomstig de Geest is. Dat vergt geen lichtvaardig oordeel op gronden van sentiment en hovaardigheid, maar dat vereist een gedegen kruisen van de degens van het Woord, want dat claimt zelf de geesten te verdelen, en per persoon te snijden tot op het bot. En dat zet de zaak dan wel op scherp. Waarom zou je alleen wettig lief moeten doen tegen degene die (ten overstaan van jou) liefde bewijzen met hun reukoffers? Is het niet aan God, om te oordelen wat wel of niet geldt als een wettig reukoffer? Bovendien zegt ook God tegen het volk Israël bij tijden, dat Hij walgt van hun reukoffers. Dus ook een welriekend offer kan fout zijn, als het niet in overeenstemming is met de zeven geesten die voor Gods troon zijn.

Ook dit stukje heeft het karakter van smeulend hout; Het ruikt zurig en werkt verstikkend, omdat de koolmonoxide de zuurstof verdrijft. En hetzelfde geldt voor jouw bijbelcitaten.

11 uur geleden zei Tomega:

Lucas 12:35-36 /  Efeziërs 6:14-17 /  Openbaringen 1:16  /  Hebreeën 4:12

<knip>

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:
Citaat

Ik doe jou een lol, en reageer gewoon op je berichten.

Wie ik een lol wil doen, valt buiten jouw bevattingsvermogen. 

Je maakt het wel ingewikkeld, waar jij mij voorstelt om mijzelf een lol te doen, door niet op jou te reageren:

Op 6-5-2023 om 20:06 zei Hetairos:

PS: Je hebt me al eerder laten merken een bord voor je kop te hebben, maar nu zal ik echt niet meer ingaan op je reacties. Dus doe jezelf een lol en reageer niet meer op mijn berichten, want die schrijf ik niet voor jou.

Jij blijft toch reageren, waarmee je doet alsof jij dit niet schrijft voor mij maar voor de Bühne. 
En ik doe dan inderdaad jou een plezier, door dat wat je kennelijk in gedachten hebt
als voortgaande lijn van communicatie, te blijven voeden. 

En dat bevestig jij ook, want je weerspreekt helemaal niet dat ik jou geen lol doe.
Je zegt slechts dat jij zelf bepaalt wie jij een lol wilt doen. En ik val daar ook onder,
aangezien je mij concreet voorstelt om mijzelf een lol te doen.
Die lol die heb ik nu. :+  _:)_ En ook nog eens aantoonbaar binnen mijn bevattingsvermogen.

2 uur geleden zei Hetairos:

Ik sluit jou niet buiten;  je hebt jezelf buiten gesloten. Ik heb enkel het fatsoen jou dat mee te delen. Jij staat echter voortdurend te roepen, dat je binnen wilt komen, maar dat vind IK alleen maar goed als je eerst lekker ruikt.

Wie ik ben en jij, moet blijken uit de vruchten des geloofs.
Waarom heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou,
en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? (naar Jesaja 5)

De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelve. O Mijn volk!
die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in.
De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten.
De HEERE komt ten gerichte tegen de oudsten Zijns volks en deszelfs vorsten,
want gijlieden hebt dezen wijngaard verteerd; de roof des ellendigen is in uwe huizen.

En het zal geschieden, dat er voor specerij stank zal zijn, en lossigheid voor een gordel,
en kaalheid in plaats van haarvlechten, en omgording eens zaks in plaats van een wijden rok,
en verbranding in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen door het zwaard vallen,
en uw helden in den strijd. En haar poorten zullen treuren, en leed dragen,
en zij zal, ledig gemaakt zijnde, op de aarde zitten.
(Jesaja 3)

2 uur geleden zei Hetairos:
Citaat

Maar zo heeft echter Christus het niet geleerd aan de kinderen van God! Ook de kleinste van de Kinderen van God, verdient van jou waarheid en recht en oordeelsvaardigheid, die niet rust op emotie, gevoel, of geur, maar op Gods Woord.

Ik adviseer je de raad die Jezus aan Petrus gaf, toen deze Hem vroeg wat er met een andere discipel zou gebeuren, zeer goed ter harte te nemen: "wat gaat het u aan? Volg jij Mij" 

Jij raadt mij aan om dat zeer goed ter harte te nemen? Leermeester, onderwijs jezelf! 
Als je een engel bent, en blijft leven, dan geldt ook in dat geval het Woord van God,
dat ook jou aanspreekt en van je vraagt om je te onderwerpen. 

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde,
buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom:
Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen?
Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie,
hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.

Merk op, dat jij je lijkt te identificeren met deze woorden van Paulus.
Maar voordat het zover komt dat gelovigen de brenger van Gods genade, naar vers 24,
God verheerlijken in hem, heeft hij een weg te gaan en een kruis te dragen;
tot het moment komt dat ook Paulus zou zeggen; die is, als ik ben.

2 uur geleden zei Hetairos:

Ook dit stukje heeft het karakter van smeulend hout; Het ruikt zurig en werkt verstikkend, omdat de koolmonoxide de zuurstof verdrijft. En hetzelfde geldt voor jouw bijbelcitaten.

In het algemeen, heeft de geest in verdrukking genoeg aan het zurig smeulen,
want dat is de methode waarop het langste het hout niet verteert,
maar het blijft bewaard, tot er doorheen wordt geblazen.
Maar vele geesten brengen vele blazerijen zonder God.
Dat smeulen heeft dus nut. Waar het vlees wordt verstikt,
daar is benauwdheid en komt de geest tot leven. 
Deze heeft geen geur of zuurstof nodig,
maar een bron en levend water. 
Wat smeult en stikt en stinkt,
kan dus fel ontbranden,
om vol vuur van God te zijn.

Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof,
ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was.
(1Koningen 18)

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid