Spring naar bijdragen

Pange Lingua Gloriosi


Aanbevolen berichten

PANGE LINGUA GLORIOSI

Hallo allemaal!  Terug van weggeweest.  Ik had eerder (vorig jaar) nog de voorname om op Petra te antwoorden. Ik had namelijk beweerd dat er maar een God is en dus maar een waarheid end us maar een Kerk.  Maar toen werd het Kerstmis en dat is hier een hele beweging want het is ook de tijd van de grote vacantie, net zoals bij jullie Augustus.  (Ik woon in Australia).  Ik had  het te druk en dacht ik zal in het nieuwe jaar iets schrijven.  Maar ja, de mens wikt, maar God beschikt:  Op Nieuwjaarsdag kreeg ik Covid!  Ik voelde mij absoluut ellendig, maar het ging niet naar mijn longen, dus ik hoefde het ziekenhuis niet in.  Mijn vrouw kreeg natuurlijk ook Civid en zo ging het maar door. Menselijk gezien was het geen goed begin voor het nieuwe jaar en ik voel mij nu gauw moe!

OK, dat is leuk zal je zeggen, maar wat heeft dat met  het onderwep te maken?  Niets eigenlijk, maar nu weet je tenminste dat je niet de enige mens bent die het soms moeilijk heeft.  Misschien voel je nu beter, dus dat is toch leuk!

Terug naar het onderwerp:  het zal de zeer intelligente en perceptieve leden van “Credible” niet hebben gemist dat het bijna Pasen is en daar wou ik iets over zeggen.

Het Paasfeest is het grootste feest in de Katholieke kerk en de Paastijd begon eigenlijk op Aswoensdag, bijna 40 dagen geleden.  Volgens Joodse gewoonte, als er iets erg belangrijk moest gebeuren, begin je met 40 dagen gebed, aalmoezen geven en met vasten. Het Katholieke geloof heeft Joodse wortels en is feitelijk de vervulling van het Jodendom. 

Aswoensdag.  Een vermaning:  Mens, weet dat je uit stof bent gemaakt end at je tot stof terug zal keren.  Dan krijg je een kruisje van as op je voorhoofd en die hou je de hele dag op, tot dat het een smoezige vlek wordt!

Zondag telt niet al seen rouw dag, want dat is altijd een feest dag.  Dus, zes weken van 6 dagen=36 plus Aswoensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag (4), dus 4 plus 36 = 40 dagen.  Ik wed dat je dat niet wist!

Als je een diep gelovende Katholiek bent is de vastentijd een onvoortrofelijke tijd om to bezinning te komen.  Ik ben nu voledig met pensioen en kan dus elke daag naar de Mis, tezamen met ongeveer 15 tot dertig mensen, van wie twee derden vrouwen zijn.  Vrouwen dragen de Katholieke kerk!

Elke Mis heeft een lezing (soms twee) uit het oude testament of de akten van de apostolen end an een lezing van het evangelie.  Dus doorleven wij het het hele leven van Christus, van geboorte tot zijn dood.

Vandaag is Witte Donderdag.  In Engels is het Maundy Thursday e dat komt van het latijnse “mandatum”, gebied.  Het gebied van Jezus om elkaars voeten te wassen.  Er is vandaag maar Een plechtige Mis end an zal  de priester de voeten wassen van twaalf mensen in navolging van Christus.  Nederigheid is een sine qua non!

Maar Witte Donderdag is voornamelijk over de instelling van de heilige Euchriatie, waar Christus brood en wijn veranderde tot Zijn Lichaam en Bloed.  “Doe dit in herinnering van Mij”.  Katholieken ,als enigen geloven in transubstantiatie, dus letterlijk wat Christus zei.  Dus elke keer dat ik naatrde Mis ga, ontvang ik werkelijk Zijn Goddelijkheid in communie.  Nu kan je zien waarom de Mis zo belangrijk is.

Maar nu terug naar het onderwerp.  De Mis is het meest belangrijke deel van de liturgie, het hoogtepunt, maar het is omringt door het officiele gebed van de Katholieke kerk, de Joodse psalmen!  Wij zijn een Joodse Kerk!!  Elke priester moet elke dag het “brevier’ bidden, maar eigenlijk moeten psalmen gezongen worden.  Dat gebeurd in klooster orders.  Bijvoorbeeld, de Karthuisers staan op bij middernacht en spenderen dan twee-driie uur in gezang.  Dan weer naar bed totdat ze opstaan op ongeveer 7 uur voor het morgengebed.  En zo gaat het door, zeven keer ler dag moet men bidden!

Je kan het getijdengebed vinden op “getijdengebed: op Google.  En hier kom ik eindelijk (zucht, zucht) op mijn onderwerp.  Men begint namelijk het nachtgebed met een lied, end at is op het moment het Pange Lingua Gloriosi.  Je kan het lied in de Nederlandse vetaling vinden op die site.  Zo gaat het:

Zing, mijn tong, bezing het teken

van de zege in de strijd.

’t Vaandel dat de Heer zal steken,

is het kruis waaraan Hij lijdt.

Hij die ’t daglicht aan doet breken,

heeft ten offer zich gewijd.

 

Ziende hoe het menselijk leven,

dat Hij schoon geschapen had,

aan de dood was prijsgegeven

om de vrucht die Adam at,

heeft God weer een boom verheven,

gaf zijn allerliefste schat.

 

Om het heil ons te bereiden

heeft Hij ’t heilig recht voldaan,

heeft hem die ons kwam misleiden

met zijn list beschaamd doen staan,

bood ons om ons te bevrijden

deze vrucht der liefde aan.

 

Toen de volheid van de tijden

was gekomen, koos de Zoon,

Heer des hemels, onze zijde,

daalde neder uit de troon,

Mensenzoon en Gods Zoon beide,

koos Maria’s schoot tot woon.

 

Toen de ure was gekomen

en zijn levenstijd vervuld,

heeft de Heer op zich genomen

als Verlosser alle schuld,

liet het Lam zich zonder schromen

binden, leed het met geduld.

 

Aan de Vader hoog verheven,

aan de Zoon in majesteit,

aan de Trooster van ons leven,

zalige Drievuldigheid,

zij de eer en kracht gegeven

nu en in der eeuwigheid.

 

Wat ook zo bijzonder is over dit lied, is dat het geschreven was in  door Heilige Venantius Fortunatus, die in de jaren 500 leefde.  Dus een heel oud lied dat de opsomming was van het Katholieke geloof, zoals wij het nu nog geloven.  Het heeft een hele mooie en makkelijke melody, die je op Youtube kan vinden.https://music.youtube.com/watch?v=Qw1Izxp_gdY&feature=share

Hiermee beeindig ik mijn (lange) bijdrage.  Ik wens iedereen een zeer zalig Pasen en veel geluk in uw leven

 

🙂

bewerkt door Chartreuse
Coorigeren
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 160
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Helemaal wel hoor. Paulus schrijft het wel dat hij zichzelf beter vindt doen omdat hij niet getrouwd is.  Waar staat in de Bijbel dat het celibaat volgens God meer verheven is dan het huwelijk ? Er st

Ik vind het zo merkwaardig dat in de katholieke kerk het celibaat is ingevoerd, en de term Apostolische Stoel wordt gebruikt om te benadrukken dat de paus de opvolger is van de apostel Petrus, terwijl

Het Woord is geestelijk gemaakt, daar kan de mens naar terug keren.  Op de rest van je bericht kan ik niet reageren, je gaat uit van een voorstelling , maar ik ben geen wettische of kerkelijke gelovig

Bedankt voor de bemoediging

Pasen is voor mij de dood en opstanding van Chrisus. Hij die ons leed gedragen heeft en een oplossing is/heeft voor al onze problemen Ik geloof dat wie niet zondigt eeuwig zal leven  (1 Kor 15;52) en dat wij (door het bloed van Christus) eeuwig leven zullen hebben. Hij heeft onze zonden gedragen en weggenomen waardoor wij een nieuw leven kunnen beginnen op de nieuwe aarde (openbaring). Wij zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en dan zullen wij Hem kunnen dienen zoals het hoort.

 

1 Korinthe 15:52:

"in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-4-2023 om 02:27 zei Chartreuse:

Hallo allemaal!  Terug van weggeweest.  Ik had eerder (vorig jaar) nog de voorname om op Petra te antwoorden. Ik had namelijk beweerd dat er maar een God is en dus maar een waarheid end us maar een Kerk.  Maar toen werd het Kerstmis en dat is hier een hele beweging want het is ook de tijd van de grote vacantie, net zoals bij jullie Augustus.  (Ik woon in Australia).  Ik had  het te druk en dacht ik zal in het nieuwe jaar iets schrijven.  Maar ja, de mens wikt, maar God beschikt:  Op Nieuwjaarsdag kreeg ik Covid!  Ik voelde mij absoluut ellendig, maar het ging niet naar mijn longen, dus ik hoefde het ziekenhuis niet in.  Mijn vrouw kreeg natuurlijk ook Civid en zo ging het maar door. Menselijk gezien was het geen goed begin voor het nieuwe jaar en ik voel mij nu gauw moe!

Hallo Chartreuse, 

Dat is idd geen goed begin van het nieuwe jaar. En hoe is het met je vrouw is die weer helemaal de oude ? 

Wij kregen het vorig jaar, toevallig ook met nieuwjaar. Het viel samen met onze derde prik, we hebben er niet zoveel last van gehad. 

Hoe lang woon je al in Australië ? Wij hebben daar met vrienden een rondreis gemaakt met een camper. Prachtige natuur en gaaf om de melkweg te zien.  

 

 

Op 6-4-2023 om 02:27 zei Chartreuse:

Als je een diep gelovende Katholiek bent is de vastentijd een onvoortrofelijke tijd om to bezinning te komen.  Ik ben nu voledig met pensioen en kan dus elke daag naar de Mis, tezamen met ongeveer 15 tot dertig mensen, van wie twee derden vrouwen zijn.  Vrouwen dragen de Katholieke kerk!

Heb je ook gevast in de vastentijd?

Ik vind trouwens 15 tot 30 mensen best wel weinig. Is het een kleine kerk of waren er nog covid maatregelen of zijn er niet zoveel katholieke in Australië  ????? 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Ik vind trouwens 15 tot 30 mensen best wel weinig. Is het een kleine kerk of waren er nog covid maatregelen of zijn er niet zoveel katholieke in Australië  ?????

15 tot 30 mensen is volgens mij nog vrij gemiddeld voor een doordeweeks (!) bezoek aan de mis, laat staan echt elke dag. In mijn parochie wordt ook op dinsdag en vrijdag de mis opgedragen en daar komen ook gemiddeld een kleine twintig mensen op af. Meestal wordt de doordeweekse mis daarom in een kleinere zijkapel of op een kleiner zijaltaar opgedragen, duurt zij niet zo lang en is zij heel eenvoudig van opzet, zonder zang of misschien met een enkel lied.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mattheüs 18;19-20: "Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden."

Belanrijk is niet het aantal maar de kwaliteit. Toen de Baälprofeten met velen tot hun god riepen (de afgod Baäl) waren zij met velen maar er kwam geen antwoord. Elia echter was alleen maar hij bad tot Jehovah en hij kreeg wel antwoord. Wie in de naam van Jezus bidt zal antwoord krijgen. Ook geldt dat in Christus eenheid is, daarom is er zoveel verdeeldheid in de maatschappij, omdat men afgoden vraagt te helpen maar wie in Christus is maakt deel uit van Zijn lichaam en Christus is zelf het hoofd en bestuurt ons dmv Zijn Geest waardoor wij een eenheid vormen. Een kleine gemeeschap maakt op zijn beurt weer deel uit van het hele lichaam van Christus met al Zijn functies en zelfs wanneer twee bij elkaar zijn kunnen zij elkaar dienen en samen een eenheid vormen. Zij kunnen elkaar opbouwen waarna zij weer tot dienstbetoon aan anderen in het lichaam kunnen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 6-4-2023 om 20:10 zei Barnabas:

Wij zullen in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en dan zullen wij Hem kunnen dienen zoals het hoort.

Bedankt voor louw antwoord.  Ik heb al eerder gemerkt dat jouw begrip veel overeen komt met het Katholiek geloof.  JIj zegt dat wij Hem dan kunnen dienen zoals het hoort.  Daar heb jij totaal gelijk in en een deze dagen hoop ik iets te zeggen wat geluk dat inhoudt!

 

7 uur geleden zei Petra.:

En hoe is het met je vrouw is die weer helemaal de oude ? 

Zij werd niet ernstig ziek, meer een gewone kou.  Zij is lichamelijk veel gezonder dan ik en gaat haast nooit naar de dokter.  Maar zij heeft Alzheimer en ik ben haar verzorger, dus poetsvrouw, tuinman, kok enz enz.  Het houdt mij bezig!  I ben nu 83 en heb sinds 16 in Australie gewoond, hoofdzakelijk in Adelaide, de hoofdstad van Zuid Australie.  De stad heeft ongeveer 1.3 millioen mensen en is erg uitgebreid.  20 km  wijd en 100 km lang!  Ik heb sinds mijn 18 de nooit meer Nederlands gesproken, maar ik kan het nog goed lezen en lees dagelijks de Trouw en de Volkskrant on line.  Schrijven is moeilijker maar het zal wel een beetje houterig overkomen.  Mijn excuses!  Spreken is veel moeilijker omdat Engels mijn voertaal is en als ik spreek val ik altijd terug in Engels.  Maakt het leuk als mijn nicht uit Nederland belt.  Zij is huiverig in Engels en ik in Nederlands.  Het maakt het ook moeilijk om hier tw schrijven omdat al mijn informatie in Engels is en dan moet ik vertalen en dat valt soms niet mee.

 

7 uur geleden zei Petra.:

Heb je ook gevast in de vastentijd?

Als je over 65 bent dan valt vasten best mee, en eigenlijk hoef je niet te vasten.  Tegenwoordig denkt men niet over vasten, maar het is eigenaardig, vasten voor een religieus doel is werkelijk goed voor de ziel.  Ik heb een hele tijd veel te doen gehad met de Moslim gemeenschap hier.  Over vasten gesproken.   Tijdens de Ramadan geen water of eten na ontbijt heel vroeg in de morgen (zons opgang) en dan nietrs tot zonsondergang!  Niet drinken hier in de zomer kan levensgevaarlijk zijn!

 

7 uur geleden zei Petra.:

Ik vind trouwens 15 tot 30 mensen best wel weinig. Is het een kleine kerk of waren er nog covid maatregelen of zijn er niet zoveel katholieke in Australië  ????? 

Dat is voor de dagelijkse Mis, Maandag to Zaterdag.  Dat is een hele goede opkomst door werkelijk fantastiesche mensen.  Ik ken een paar heel goed.  Wij hebben normaal twee priesters en nonze pastoor komt uit Ceylon.  Hij is een zeer goede priester en heeft eerst 20 jaren in Korea gewerkt en spreekt Koreaans!  Spreekt ook goed Engels, maar met een zwaar accent, zodat ik zijn spreken vaak niet kan verstaan!  Wij hebben een grote kerk die ongeveer 30 jaar oud is.  Ook hebben wij een "chapel" dat deel van een Katholieke school is van lager onderwijs en waar een deel als kapel is ingericht.  Daar is een Mis op Zondag, ongeveer 150 mensen.  Ik ga naar de "echte" en er zijn drie missen, die ongeveer 400 mensen trekken.  Zoals overal in de Westerlijke wereld vindt de moderne mens heel moeilijk  om in een God te geloven en zo ver ik het weet komt maar ongeveer 10 % van Katholieken naar de Kerk.  Australie is van huis uit een zeer protestant land geweest en vaak erg anti Katholiek.  Dat begint nu weer opt te komen, zoals overal ter wereld.

Ik hoop hier op het forum iets te zeggen over het Katholieke geloof en waarom ik denk dat het de Waarheid, de Weg en het Leven is.  By the way, ik moet Frans bedanken voor de voortreffelijke manier dat hij het Katholieke geloof presenteert.  Goed doordacht, goed geschreven en met diepe kennis.  Proficiat!

 

bewerkt door Chartreuse
spelling
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Zij werd niet ernstig ziek, meer een gewone kou.  Zij is lichamelijk veel gezonder dan ik en gaat haast nooit naar de dokter.  Maar zij heeft Alzheimer en ik ben haar verzorger, dus poetsvrouw, tuinman, kok enz enz.  Het houdt mij bezig!  I ben nu 83 en heb sinds 16 in Australie gewoond, hoofdzakelijk in Adelaide, de hoofdstad van Zuid Australie.  De stad heeft ongeveer 1.3 millioen mensen en is erg uitgebreid.  20 km  wijd en 100 km lang!  Ik heb sinds mijn 18 de nooit meer Nederlands gesproken, maar ik kan het nog goed lezen en lees dagelijks de Trouw en de Volkskrant on line.  Schrijven is moeilijker maar het zal wel een beetje houterig overkomen.  Mijn excuses!  Spreken is veel moeilijker omdat Engels mijn voertaal is en als ik spreek val ik altijd terug in Engels.  Maakt het leuk als mijn nicht uit Nederland belt.  Zij is huiverig in Engels en ik in Nederlands.  Het maakt het ook moeilijk om hier tw schrijven omdat al mijn informatie in Engels is en dan moet ik vertalen en dat valt soms niet mee

Ah vandaar, dan is je Nederlands nog goed zeg. Hoe kwam je als jochie in Aussi terecht dan?  

Wel een rijkdom om op die leeftijd nog met je vrouw te zijn, maar mantelzorg is zwaar en wordt met de jaren ook steeds zwaarder. Woont jullie kroost en kleinkroost een beetje in de buurt ? Mijn vader heeft ook jarenlang voor mijn moeder gezorgd, toen ie zelf na een infarct een open hart operatie moest riep hij alleen maar dat ie daar geen tijd voor had. Gelukkig was ik in de omstandigheid om steeds in te vliegen als het nodig was. 

 

Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Als je over 65 bent dan valt vasten best mee, en eigenlijk hoef je niet te vasten.  Tegenwoordig denkt men niet over vasten, maar het is eigenaardig, vasten voor een religieus doel is werkelijk goed voor de ziel.  Ik heb een hele tijd veel te doen gehad met de Moslim gemeenschap hier.  Over vasten gesproken.   Tijdens de Ramadan geen water of eten na ontbijt heel vroeg in de morgen (zons opgang) en dan nietrs tot zonsondergang!  Niet drinken hier in de zomer kan levensgevaarlijk zijn!

Ik heb eigenlijk geen idee of er tegenwoordig nog gevast wordt door christenen, ken het inderdaad wel uit de moslim gemeenschap omdat ik vroeger collega's had die erover vertelden en lekkere dingen meenamen als het suikerfeest was. Waarom heb jij veel van doen gehad met de moslim gemeenschap ? 

 

Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Dat is voor de dagelijkse Mis, Maandag to Zaterdag.  Dat is een hele goede opkomst door werkelijk fantastiesche mensen.  Ik ken een paar heel goed.  Wij hebben normaal twee priesters en nonze pastoor komt uit Ceylon.  Hij is een zeer goede priester en heeft eerst 20 jaren in Korea gewerkt en spreekt Koreaans!  Spreekt ook goed Engels, maar met een zwaar accent, zodat ik zijn spreken vaak niet kan verstaan! 

Haha, dat ken ik. Wij zijn een jaar of vijftien geleden naar Azië geëmigreerd, het heeft even geduurd voor we hun manier van Engels goed konden begrijpen. 

 

Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Wij hebben een grote kerk die ongeveer 30 jaar oud is.  Ook hebben wij een "chapel" dat deel van een Katholieke school is van lager onderwijs en waar een deel als kapel is ingericht.  Daar is een Mis op Zondag, ongeveer 150 mensen.  Ik ga naar de "echte" en er zijn drie missen, die ongeveer 400 mensen trekken.  Zoals overal in de Westerlijke wereld vindt de moderne mens heel moeilijk  om in een God te geloven en zo ver ik het weet komt maar ongeveer 10 % van Katholieken naar de Kerk.  Australie is van huis uit een zeer protestant land geweest en vaak erg anti Katholiek.  Dat begint nu weer opt te komen, zoals overal ter wereld.

Of het nog maar 10% van de katholieken is weet ik niet, maar wel dat er idd niet meer zoveel naar de kerk gaan. Mijn man is nog misdienaar geweest maar mijn schoonouders gingen op een gegeven moment ook niet meer wekelijks. Wel altijd nog naar de kerstmis. Volgens mij trekt dat nog altijd wel een hoop publiek. 

 

Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Ik hoop hier op het forum iets te zeggen over het Katholieke geloof en waarom ik denk dat het de Waarheid, de Weg en het Leven is.  By the way, ik moet Frans bedanken voor de voortreffelijke manier dat hij het Katholieke geloof presenteert.  Goed doordacht, goed geschreven en met diepe kennis.  Proficiat!

Ja Robert Frans kan het zeker goed verwoorden, wat geen makkie is omdat er nogal wat weerstand is vanwege alle schandalen. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
18 uur geleden zei Petra.:

Hoe kwam je als jochie in Aussi terecht dan?  

Ik ben in Indonesie geboren (Tjimahi, bij Bandoeng in 1939, van Nederlandse ouders.  Mijn vader was bij de KNIL. Hij was soldaat geworden omdat hij tijdens de grote depressie geen vaste baan kon krijgen, hoewel hij een ambachtsman was.  Hij was verloofd met mijn moeder voor ongeveer 7 jaren geloof ik, maar kon niet trouwen.  Geen centen. De enige baan die hij kon krijgen was om in het Nederlands indiesche leger te gaan.  Mijn moeder heeft later "met de handschoen" getrouwd en naar Indonesie gegaan, waaar zij voor de Kerk trouwde.  Uiteraard heeft mijn vader de oorlog door gebracht op de beruchte Burma spoorweg, maar heeft het zonder letsel overleefd.  Hij was een enorme sterke man ook.  Mijn moeder en ons drie kinderen gingen het Jappenkamp in op Ambarawa.  Gelukkig was mijn moeder een  heel bekwame, sterke en rustige vrouw.  Het jongste kind, toen nog een baby is daar gestorven, maar mijn moeder en zusje en ik hebben het overleefd.  Na de oorlog kwam er nog een ander zusje, die nu vlak bij mij leeft.  Mijn ouders hadden een uitstekend huwelijk en ik heb nooit een een kwaad woord gehoord..  Toen ik tien was moesten wij terug naar Nederland, wat voor mij een geheel vreemd land was. Ik kan mijn aankomst nog herinneren.  Het was December en hartstikke koud.  Ik had maar een korte broek en een katoene bloesje.  Als welkom gebaar kregen wij een goud rinet!!  (Later heeft de Nederlandse regering zich beschaamd over de manier waarop zij gerepatrieerde Nederlandse uit Indie ontvangen hadden.  Zij hebben toen iedereen 1500 Euros betaald als "Het gebaar".)  Moeilijke tijden in Nederland, hoewel mij vader nog soldaat was (Sergeant Majoor)  In 1955 namen wij het besluit naar Australie te emigreren.  Mijn vader kwam van een grote familie en een van zijn zusters was een jaar eerder al geemigreerd.  Die hadden voor ons een baan en een huis georganizeerd.    Zo doende......

 

18 uur geleden zei Petra.:

Woont jullie kroost en kleinkroost een beetje in de buurt ?

Mijn oudste dochter woont in Canberra, 900 km weg!  Die zou echt helpen, maar zij leeft te ver weg.  Ik heb twee dochters in Adelaide, waar ik woon, maar het probleem is dat zij beiden drukke banen hebben en ook heel druk zijn met hun gezin.  De oudste iin Adelaide s een lerares, gescheiden,en met drie heel lieve meisjes, maar zij heeft het veel te druk.  Mijn jongste is een psycholoog met  drie kinderen, en zij heeft het werkelijk ontzettend druk.  Zo gaat het!  Gelukkig kan ik het zelf nog goed regelen en de toekomst is in Gods handen.

Ik heb het grote geluk dat ik een diep Katholiek geloof heb.   Dat maakt het leven niet veel gemakelijker, maar wel vol diepe vreugde.  Na mijn pensioen heeft de Katholieke Kerk mij gevraagd voor hun te werken op het Huwelijks Tribunaal, twee dagen per week.  Dat heb ik gedaan tot dat ik 83 was en mijn vrouw mij nodig had en ik ook te oud was!!😒

18 uur geleden zei Petra.:

Waarom heb jij veel van doen gehad met de moslim gemeenschap ? 

Ik had toeendertijd een baan met het Migrant Resource Centre, die voor het Department van Immigratie werkte.  Het was een rotbaan, maar gelukkig kreeg ik de opdracht om uittezoeken voor het Department, hoeveel Moslims er waren in Adelaide, waar zij vandaan kwamen en wat zij nodig hadden.  Zo doende leerde ik de hele gemeenschap kennen en vooral sommige Imams.  Met een van hun, Sheikh Suleiman Nouredhine, werd ik zelfs een zeer goede vriend, een "broeder".  Zij hebben ook gepoogd mij te bekeren!  Lukte niet want volgens hun eigen woorden, wist ik meer van Islam dan 95% van Islamieten.  Ik had vooral veel te doen met de Bosniesche gemeenschap, die voor de oorlog in Bosnia al een hele tijd in Australie woonden.  Heel aardige mensen die mij ook een fantastiesche ontvangst gaven.  Ik heb veel voor hun gedaan en zij hebben mij lid gemaakt van de Bosniesche Muslim Gemeenschap!.  Ik heb het kaartle nu nog.  Ik heb een raport geschreven voor het Department, die de Muslims zo fantatiesch vonden dat zij er 150 exemplaren van hebben gekocht! Een vrouw heeft er 5 exemplaren naar Sausi Arabie gezonden.  Dat boekje zit nu in de Nationale Bibliotheek van Australie.  Daar schaam ik mij nu dood voor want het was maar een zeer amateurish werk.  Later kreeg ik een andere baan en heb ik het contact verloren.

Zo, nu weet je het een en andere!

🙂

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-4-2023 om 02:27 zei Chartreuse:

Aswoensdag.  Een vermaning:  Mens, weet dat je uit stof bent gemaakt end at je tot stof terug zal keren.  Dan krijg je een kruisje van as op je voorhoofd en die hou je de hele dag op, tot dat het een smoezige vlek wordt!

Pasen draait om het reddingswerk van Christus. Het paasfeest zelf is al voorbij maar de kracht van pasen is dat het altijd van toepassing is, ook vandaag. Want Christus leeft.
In Genesis 1;19 zegt God tegen Adam: "In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren."
Vanwege zijn ongehoorzaamheid aan God moest Hij sterven en hij was uit stof gemaakt, zijn lichaam was stof en daarom zou het terugkeren naar de aarde en weer tot stof worden.
Maar Gods bedoeling was niet dat de mens zou sterven, want Jezus zegt Johannes 8;51: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid." Zo was het de bedoeling dat Adam en Eva in gehoorzaamheid eeuwig zouden leven aan de zijde van God.
Maar er staat (Romeinen 3;23): "Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God," Onze status was om te zijn zoals Christus in Zijn verheerlijking op de berg waarin Zijn aangezicht straalde als de zon en Zijn klederen stralend wit waren. Die status zullen wij in de hemel weer hebben. Want Christus is Gods Zoon en in Hem worden wij hersteld als broeders van Christus en zonen God.
Maar dat is niet door onze eigen inspanningen maar door die van Christus. Want Romeinen vervolgd (vers 24): "en (wij) worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."
Door het offer van Christus aan het kruis werden onze zonden weggenomen en kunnen wij hersteld worden tot de heerlijkheid die van Christus is. Door genade leven wij en het is de genade van God die ons rechtvaardig maakt en aangenaam voor God."

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-4-2023 om 14:36 zei Chartreuse:

Het maakt het ook moeilijk om hier tw schrijven omdat al mijn informatie in Engels is en dan moet ik vertalen en dat valt soms niet mee.

 

Je kunt gebruik maken van Google Translate , schrijven in het Engels, translate naar Nederlands en kopiëren/plakken.  Of afwisselend  met Nederlands schrijven.

Succes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hopper:

e kunt gebruik maken van Google Translate , schrijven in het Engels, translate naar Nederlands en kopiëren/plakken.  Of afwisselend  met Nederlands schrijven.

Succes.

Bedankt Hopper, dat heb ik vroeger ook veel gedaan.  Het is werkelijk fantastiesch hoe goed Google Translate is, maar natuurlijk is het niet altijd perfect.  Deze dagen heb ik het niet vaak nodig.  Maar omdat Nederlands niet muijn voertaal is, is het altijd moeilijker in Nederlads te schrijven.

Om terug te komen naar mijn thema:

Wij zijn nog steeds in de Paastijd, die duurt tot de Hemelvaart.  In de lezing van vandaag hebben wij een lied die gecomponeerd was door de Heilige Ambrosius. die in het jaar 397 gestorven is.  Hij was de bischop die Augustinus bekeerde en was zelf een zeer bekwame en heilige bissschop.  

 

Hic est dies verus Dei  (Dit is de ware dag van God)  

 

Op deze dag wordt alles goed,

de dag van God wiens kostbaar bloed

de wereld wast van zonde en schuld

en met een lieflijk licht vervult.

Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind,

als God de mensen zo bemint

dat Hij de rover aan het kruis

verwelkomt in het paradijs?

En engelen zien dit wonder aan:

de schuldige richt zijn bestaan

op Hem met wie hij bitter lijdt,

en erft met Hem de zaligheid.

O diep geheim dat van haar smet

de hele wereld wordt gered

door vlees dat alle vlees bevrijdt

van zonde en van sterfelijkheid.

Werd ooit subliemer kans gewaagd,

dan dat de schuld genade vraagt,

liefde de vrees verbannen heeft,

de dood het nieuwe leven geeft?

Laat dan ons Pasen zalig zijn,

voor ieder een volmaakt festijn.

Maak ons, ontheven aan de dood,

aan uw nieuw leven deelgenoot.

U, Jezus, zij de lof gebracht,

de dood is dood. Gij straalt in pracht.

U met de Vader zij de eer,

U met de Geest voor immermeer.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Om nog even verder te borduren:  OP Witte Donderdag was de tweede les van De Heilge Bischop Melito van Sardis.   

Melito van Sardeōn (Grieks: Μελίτων Σάρδεων Melítōn Sárdeōn; overleden rond  180) was van Joodse afkomst en was de bisschop van Sardis bij Smyrna in West-Anatolië, en een grote autoriteit in het vroege christendom. Melito bekleedde een vooraanstaande plaats in termen van bisschoppen in Azië vanwege zijn persoonlijke invloed en zijn literaire werken, waarvan de meeste verloren zijn gegaan. Wat echter is teruggevonden, heeft een goed inzicht gegeven in het christendom in de tweede eeuw. Hiëronymus, sprekend over de oudtestamentische canon die door Melito is opgesteld, citeert Tertullianus in de zin dat hij door veel van de gelovigen als een profeet werd gewaardeerd.

 

Uit een homilie over het paasfeest van Melito, bisschop van Sardes 

Het geofferde Lam heeft ons van de dood naar het leven overgebracht.

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27).

Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van de Maagd en verscheen als mens; door zijn lichaam, dat aan lijden onderhevig was, nam Hij het lijden van de lijdende mens op zich en genas het lijden van het vlees; door zijn Geest die niet sterven kon, doodde Hij de moordende dood.

Want Hij werd geleid als een lam en gedood als een schaap. Hij kocht ons los uit de dienst van de wereld zoals uit het land van Egypte, en zoals uit de hand van Farao redde Hij ons uit de slavernij van de duivel. Hij voorzag onze ziel met het zegel van zijn eigen Geest en de ledematen van ons lichaam met zijn bloed.

Hij is het die de dood te schande maakte en de duivel deed weeklagen, zoals Mozes deed met Farao. Hij is het die de boosheid en het onrecht neersloeg, zoals Mozes Egypte met onvruchtbaarheid sloeg.

Hij is het die ons aan de slavernij ontrukte en ons de vrijheid schonk, ons van de duisternis overbracht naar het licht, van de dood naar het leven, van de tirannie naar een eeuwig rijk. Hij maakte ons tot een nieuw priesterschap en tot een uitgelezen volk voor eeuwig. Dit is het Pascha van ons heil.

Hij is het die in velen veel doorstond: die in Abel werd vermoord, in Isaak op het hout gebonden werd, in Jakob gezworven heeft, in Jozef verkocht werd, in Mozes te vondeling gelegd, in het lam gedood, in David vervolgd en in de profeten onteerd werd.

Hij is het die mens werd in de Maagd, aan het kruis opgehangen, in de aarde begraven en, verrijzend uit de doden, opsteeg naar het hoogste der hemelen.

Hij is het zwijgende Lam; Hij is het gedode Lam; Hij werd geboren uit het smetteloze lam, Maria. Hij is het die uit de kudde gehaald werd en meegenomen om geslacht te worden, ’s avonds geofferd en ’s nachts begraven. Hij werd aan het kruis niet gebroken en onder de aarde niet ontbonden. Hij verrees uit de doden en wekte uit de diepte van het graf de mens weer op.

Wat ik hier wi zeggen dat de huidige Katholieke Kerk precies dezelfde is en precies hetzelfde geloof heeft als de nog grotendeels Joodse Kerk in de tijd van Melito.  Niets is verandert in de essenteele leer, die van de apostolen komt en dus van Christus.  Het is het ware geloof.

Ik zal deze bijdrage besluiten door iets te zegen over de Heilige Polycarp.  

Polycarp ( / p ɒ l i k ɑːr p / ; Grieks : Πολύκαρπος , Polýkarpos ; Latijn : Polycarpus ; AD 69 - 155) was een christelijke bisschop van Smyrna . Volgens het Martelaarschap van Polycarpus stierf hij als martelaar, gebonden en verbrand op de brandstapel, vervolgens neergestoken toen het vuur zijn lichaam niet verteerde. Polycarpus wordt beschouwd als een heilige en kerkvader in de katholieke, oosters-orthodoxe, oosters-orthodoxe, anglicaanse en lutherse kerken. Zowel Irenaeus[4] als Tertullianus[5] zeggen dat Polycarpus een discipel was geweest van de apostel Johannes, een van Jezus' discipelen. In On Illustrious Men schrijft Jerome dat Polycarpus een discipel was van Johannes de Apostel en dat Johannes hem tot bisschop van Smyrna had gewijd. Polycarpus wordt beschouwd als een van de drie belangrijkste Apostolische Vaders, samen met Clemens van Rome en Ignatius van Antiochië. Overlevende geschriften en vroege verslagen Het enige overgebleven werk dat aan hem wordt toegeschreven, is de brief van Polycarpus aan de Filippenzen, een mozaïek van verwijzingen naar de Griekse Geschriften, dat samen met een verslag over het martelaarschap van Polycarpus deel uitmaakt van de verzameling geschriften die Apostolische Vaders worden genoemd. Na de Handelingen van de Apostelen, waarin de dood van Stefanus wordt beschreven, wordt het martelaarschap beschouwd als een van de vroegste echte verslagen van een christelijk martelaarschap.[2] Charles E. Hill betoogt uitgebreid dat de leringen die Irenaeus in zijn geschriften aan een bepaalde apostolische "presbyter" toeschrijft, de verloren leringen van Polycarpus, zijn leraar, vertegenwoordigen.[7] Leven De belangrijkste informatiebronnen over het leven van Polycarpus zijn Het martelaarschap van Polycarpus, Adversus Haereses, De brief aan Florinus, de brieven van Ignatius en Polycarps eigen brief aan de Filippenzen. In 1999 werden de Harris Fragments gepubliceerd, een verzameling van Koptische teksten uit de 3e tot 6e eeuw waarin Polycarpus wordt genoemd.[8]  (Wikipedia)

Het Katholieke geloof is nog steeds precies hetzelfde als dat van Polycarp en dus de Apostel Johannes.  Het is dus een Apostoliesche Kerk, een van de kenmerken van de ware Kerk die door Christus is gesticht.

Met vrindelijke groet

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-4-2023 om 00:59 zei Chartreuse:

Ik ben in Indonesie geboren (Tjimahi, bij Bandoeng in 1939, van Nederlandse ouders.  Mijn vader was bij de KNIL. Hij was soldaat geworden omdat hij tijdens de grote depressie geen vaste baan kon krijgen, hoewel hij een ambachtsman was.  Hij was verloofd met mijn moeder voor ongeveer 7 jaren geloof ik, maar kon niet trouwen.  Geen centen. De enige baan die hij kon krijgen was om in het Nederlands indiesche leger te gaan.  Mijn moeder heeft later "met de handschoen" getrouwd en naar Indonesie gegaan, waaar zij voor de Kerk trouwde.  Uiteraard heeft mijn vader de oorlog door gebracht op de beruchte Burma spoorweg, maar heeft het zonder letsel overleefd.  Hij was een enorme sterke man ook.  Mijn moeder en ons drie kinderen gingen het Jappenkamp in op Ambarawa.  Gelukkig was mijn moeder een  heel bekwame, sterke en rustige vrouw.  Het jongste kind, toen nog een baby is daar gestorven, maar mijn moeder en zusje en ik hebben het overleefd.  Na de oorlog kwam er nog een ander zusje, die nu vlak bij mij leeft.  Mijn ouders hadden een uitstekend huwelijk en ik heb nooit een een kwaad woord gehoord..  Toen ik tien was moesten wij terug naar Nederland, wat voor mij een geheel vreemd land was. Ik kan mijn aankomst nog herinneren.  Het was December en hartstikke koud.  Ik had maar een korte broek en een katoene bloesje.  Als welkom gebaar kregen wij een goud rinet!!  (Later heeft de Nederlandse regering zich beschaamd over de manier waarop zij gerepatrieerde Nederlandse uit Indie ontvangen hadden.  Zij hebben toen iedereen 1500 Euros betaald als "Het gebaar".)  Moeilijke tijden in Nederland, hoewel mij vader nog soldaat was (Sergeant Majoor)  In 1955 namen wij het besluit naar Australie te emigreren.  Mijn vader kwam van een grote familie en een van zijn zusters was een jaar eerder al geemigreerd.  Die hadden voor ons een baan en een huis georganizeerd.    Zo doende......

Wat bijzonder. Mijn opa werd uitgezonden en heeft daar ook in een Jappenkamp gezeten. Hij ging heen als melkdrinker en kwam weer terug als alcoholist. De dodenspoorlijn ken ik, we hebben (met mijn gezin) er overheen gelopen. Ik heb veel gelezen over de KNIL en de Molukse KNIL militairen en de erbarmelijke ontvangst in NL. Ik had vroeger een Molukse collega me toen in vertrouwen had verteld dat ie één van de treinkapers was geweest. Hij kwam uit een KNIL gezin die naar Nederland kwamen en in Westerbork terechtkwamen. Natuurlijk was ik erg geschokt, hij gaf me toen het boek Het verdriet van Ambon

 

Op 14-4-2023 om 00:59 zei Chartreuse:

IMijn oudste dochter woont in Canberra, 900 km weg!  Die zou echt helpen, maar zij leeft te ver weg.  Ik heb twee dochters in Adelaide, waar ik woon, maar het probleem is dat zij beiden drukke banen hebben en ook heel druk zijn met hun gezin.  De oudste in Adelaide s een lerares, gescheiden,en met drie heel lieve meisjes, maar zij heeft het veel te druk.  Mijn jongste is een psycholoog met  drie kinderen, en zij heeft het werkelijk ontzettend druk.  Zo gaat het!  Gelukkig kan ik het zelf nog goed regelen en de toekomst is in Gods handen.

Ja het is nogal kunst en vliegwerk om het allemaal voor elkaar te boksen met drukke banen en gezinnen. Inderdaad gelukkig dat je zelf nog een hoop kan. Je noemt nu trouwens drie dochters maar in mijn herinnering hebben jullie vier kinderen. Zijn jullie kinderen ook katholiek ? 

 

 

Op 14-4-2023 om 00:59 zei Chartreuse:

Ik heb het grote geluk dat ik een diep Katholiek geloof heb.   Dat maakt het leven niet veel gemakelijker, maar wel vol diepe vreugde.  Na mijn pensioen heeft de Katholieke Kerk mij gevraagd voor hun te werken op het Huwelijks Tribunaal, twee dagen per week.  Dat heb ik gedaan tot dat ik 83 was en mijn vrouw mij nodig had en ik ook te oud was!!

Wat is een Huwelijks Tribunaal ? 

 

Op 14-4-2023 om 00:59 zei Chartreuse:

Ik had toeendertijd een baan met het Migrant Resource Centre, die voor het Department van Immigratie werkte.  Het was een rotbaan, maar gelukkig kreeg ik de opdracht om uittezoeken voor het Department, hoeveel Moslims er waren in Adelaide, waar zij vandaan kwamen en wat zij nodig hadden.  Zo doende leerde ik de hele gemeenschap kennen en vooral sommige Imams.  Met een van hun, Sheikh Suleiman Nouredhine, werd ik zelfs een zeer goede vriend, een "broeder".  Zij hebben ook gepoogd mij te bekeren!  Lukte niet want volgens hun eigen woorden, wist ik meer van Islam dan 95% van Islamieten.  Ik had vooral veel te doen met de Bosniesche gemeenschap, die voor de oorlog in Bosnia al een hele tijd in Australie woonden.  Heel aardige mensen die mij ook een fantastiesche ontvangst gaven.  Ik heb veel voor hun gedaan en zij hebben mij lid gemaakt van de Bosniesche Muslim Gemeenschap!.  Ik heb het kaartle nu nog.  Ik heb een raport geschreven voor het Department, die de Muslims zo fantatiesch vonden dat zij er 150 exemplaren van hebben gekocht! Een vrouw heeft er 5 exemplaren naar Sausi Arabie gezonden.  Dat boekje zit nu in de Nationale Bibliotheek van Australie.  Daar schaam ik mij nu dood voor want het was maar een zeer amateurish werk.  Later kreeg ik een andere baan en heb ik het contact verloren.

Zo, nu weet je het een en andere!

🙂 

Haha, ja leuk om wat meer te weten over de mens achter de schuilnaam. Ik ben dol op storytelling. 🙂

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Chartreuse:

Wat ik hier wi zeggen dat de huidige Katholieke Kerk precies dezelfde is en precies hetzelfde geloof heeft als de nog grotendeels Joodse Kerk in de tijd van Melito.  Niets is verandert in de essenteele leer, die van de apostolen komt en dus van Christus.  Het is het ware geloof.

Ik zal deze bijdrage besluiten door iets te zegen over de Heilige Polycarp... -knip-

Het Katholieke geloof is nog steeds precies hetzelfde als dat van Polycarp en dus de Apostel Johannes.  Het is dus een Apostoliesche Kerk, een van de kenmerken van de ware Kerk die door Christus is gesticht.

Met vrindelijke groet

Ik vind het zo merkwaardig dat in de katholieke kerk het celibaat is ingevoerd, en de term Apostolische Stoel wordt gebruikt om te benadrukken dat de paus de opvolger is van de apostel Petrus, terwijl Petrus zelf gewoon getrouwd was.  Dat zegt mij dat er in de ware Kerk die door Jezus was gesticht geen celibaat nodig was voor welk ambt dan ook. 

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Chartreuse:

 

Het Katholieke geloof is nog steeds precies hetzelfde als dat van Polycarp en dus de Apostel Johannes.  Het is dus een Apostoliesche Kerk, een van de kenmerken van de ware Kerk die door Christus is gesticht.

 

 

Tuurlijk, Jezus was de eerste katholiek ofzo? Geen enkele kerk of bijbelvertaling is geïnspireerd. Allemaal mensenwerk. De eerste schrijvers werden geïnspireerd. Daarna gingen de vertalers en uitleggers ermee aan de haal en begon het verval. Kerken en organisaties zijn sowieso niet geïnspireerd want het barst overal van de schandalen. Dat kun je niet rijmen met het werk van de HG. Laten we daarom maar de veilige en zekere weg kiezen dat Jezus’ Geest huist in de harten van de gelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Petra.:

in mijn herinnering hebben jullie vier kinderen. Zijn jullie kinderen ook katholiek ? 

Ik heb ook een zoon die nogal avontuurlijk is.  Bergen beklimmen in Nepal en dergelijke.   Hij is nog steeds vrijgezel en is een psychiatriesche verpleger.  Al mijn kinderen zijn Katholiek (als je eenmaal gedoopt ben blijf je altijd Katholiek, maar alleen mijn tweede dochter doet er werkelijk iets aan.  Zeer jammer, maar iedereen heeft een vrije wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chartreuse:

(als je eenmaal gedoopt ben blijf je altijd Katholiek, 

Daar de katholieke doop van besprenkeling niet bijbels is beschouw ik de besprenkelden als niet-gedoopt. Ik werd als baby ook besprenkeld. Ongevraagd en ongelovig. Uiteindelijk was ik pas enkele dagen oud en mijn ouders bedoelden het vast goed. Op volwassen leeftijd heb ik de katholieke kerk laten weten dat men mij niet meer als lid moest beschouwen. Daarna heb ik mij volgens bijbels voorschrift laten dopen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
15 uur geleden zei Petra.:

Wat is een Huwelijks Tribunaal ? 

Als je trouwt wordt je Een vlees en kan je dus nooit scheiden.  Dat geldt voor iedereen, protestanten, islamieten enz.   Maar soms zijn huwelijken niet geldig, bv als je onder dwang trouwt of als een van het paar beslist geen kinderen te hebben.  Om die gevallen te onderzoeken heeft de Kerk Huwelijks Tribunalen.  Dat is natuurlijk een heel gevoelige zaak en je moet een graad in Theologie hebben en een in Canon Law (Kerkelijke wet), zeven jaren studie.    Die heb ik niet, maar ik kreeg een speciale dispensatie.  Men moet ook een "speciale" mens zijn, die goed met alle soorten mensen kan praten.   Hier in Australie krijgen wij veel mensen van Vietnam, India, China, Nigeria , Zuid Amerika enz.  Allemaal heel verschillende culturen.  BV In India worden vele huwelijken nog door de familie geregeld.  Zijn die huwelijken geldig?  Soms wel, soms niet. 

Iedereen heeft het recht om te vragen of hun huwelijk geldig was en het Tribunaal heeft de plicht om het te onderzoeken.  In moeilijke zaken zijn  er altijd drie rechters en normaal ook een advocaat, voor of tegen, of twee advocaten, een voor en een tegen.  Als het Tribunaal beslsist dat een huwelijk niet geldig was, kan men trouwen.  Een goed voorbeeld is Boris Johnson.  Drie keer getrouwd voor de wet en in andere kerken.  Niet geldig!  Daarom kon hij voor zijn vierde "huwelijk"  toch nog in de katholieke Kerk trouwen, omdat die andere "huweliken" niet geldig waren.  Hij was dus nooit eerder getrouwd!

Ik was wel advocaat, maar geen rechter.  Daar MOET je een graad voor hebben.  Mijn baas was een zeer bekwame en aardige vrouw die ook een rechter is en die nog steeds de directeur van het Tribunaal is.

26 minuten geleden zei Hermanos2:

Daar de katholieke doop van besprenkeling niet bijbels is beschouw ik de besprenkelden als niet-gedoopt. Ik werd als baby ook besprenkeld. Ongevraagd en ongelovig. Uiteindelijk was ik pas enkele dagen oud en mijn ouders bedoelden het vast goed. Op volwassen leeftijd heb ik de katholieke kerk laten weten dat men mij niet meer als lid moest beschouwen. Daarna heb ik mij volgens bijbels voorschrift laten dopen. 

Katholieke kindjes worden normaal niet besprenkeld, dus dat begrijp ik niet.  Normaal wordt er water over het voorhoofd gegoten.  Veel protestante dominaties besprinkelen kinderen en hun doop wordt door de Kerk als geldig asngenomen, zolang zijn de juiste bedoeling hebben en dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

"beschouw ik de besprenkelden als niet gedoopt."  Ik accepteer en respecteer jouw opinie, maar dat is alles wat het is:  een opinie.  Je bent dus nog steeds een Katholiek, althans een afvallige.  Ik wens je het beste!

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hermanos2:

Tuurlijk, Jezus was de eerste katholiek ofzo? Geen enkele kerk of bijbelvertaling is geïnspireerd. Allemaal mensenwerk. De eerste schrijvers werden geïnspireerd. Daarna gingen de vertalers en uitleggers ermee aan de haal en begon het verval. Kerken en organisaties zijn sowieso niet geïnspireerd want het barst overal van de schandalen. Dat kun je niet rijmen met het werk van de HG. Laten we daarom maar de veilige en zekere weg kiezen dat Jezus’ Geest huist in de harten van de gelovigen.

Er is iets uitgevallen in  mijn bijdrage over Polycarp.  Hij was een leerling van Johannes de apostlel en door hem als bischop gewijd.  Ik zal er op terug komen.

Het evangelie enz (de bijbel) is zeker geinspireerd, het later werk niet.  Daarom is het zo belangrijk het te laten zien dat de leer van de huidige Katholieke Kerk precies hetzelfde is van die van Polycarp en dus Johannes.

J

Citaat

ezus' Geest huist in de harten van de gelovigen. 

Zeker, maar dat maakt hen niet onfeilbaar!  Anders zouden en niet honderd duizenden protestanten denominaties zijn!

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chartreuse:

Als je trouwt wordt je Een vlees en kan je dus nooit scheiden.  Dat geldt voor iedereen, protestanten, islamieten enz.   Maar soms zijn huwelijken niet geldig, bv als je onder dwang trouwt of als een van het paar beslist geen kinderen te hebben.  Om die gevallen te onderzoeken heeft de Kerk Huwelijks Tribunalen.  Dat is natuurlijk een heel gevoelige zaak en je moet een graad in Theologie hebben en een in Canon Law (Kerkelijke wet), zeven jaren studie.    Die heb ik niet, maar ik kreeg een speciale dispensatie.  Men moet ook een "speciale" mens zijn, die goed met alle soorten mensen kan praten.   Hier in Australie krijgen wij veel mensen van Vietnam, India, China, Nigeria , Zuid Amerika enz.  Allemaal heel verschillende culturen.  BV In India worden vele huwelijken nog door de familie geregeld.  Zijn die huwelijken geldig?  Soms wel, soms niet. 

Iedereen heeft het recht om te vragen of hun huwelijk geldig was en het Tribunaal heeft de plicht om het te onderzoeken.  In moeilijke zaken zijn  er altijd drie rechters en normaal ook een advocaat, voor of tegen, of twee advocaten, een voor en een tegen.  Als het Tribunaal beslsist dat een huwelijk niet geldig was, kan men trouwen.  Een goed voorbeeld is Boris Johnson.  Drie keer getrouwd voor de wet en in andere kerken.  Niet geldig!  Daarom kon hij voor zijn vierde "huwelijk"  toch nog in de katholieke Kerk trouwen, omdat die andere "huweliken" niet geldig waren.  Hij was dus nooit eerder getrouwd!

Ik was wel advocaat, maar geen rechter.  Daar MOET je een graad voor hebben.  Mijn baas was een zeer bekwame en aardige vrouw die ook een rechter is en die nog steeds de directeur van het Tribunaal is.

Katholieke kindjes worden normaal niet besprenkeld, dus dat begrijp ik niet.  Normaal wordt er water over het voorhoofd gegoten.  Veel protestante dominaties besprinkelen kinderen en hun doop wordt door de Kerk als geldig asngenomen, zolang zijn de juiste bedoeling hebben en dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

"beschouw ik de besprenkelden als niet gedoopt."  Ik accepteer en respecteer jouw opinie, maar dat is alles wat het is:  een opinie.  Je bent dus nog steeds een Katholiek, althans een afvallige.  Ik wens je het beste!

In de bijbelse tijden trouwde men voor de wet. Het kerkelijk huwelijk is een verzinsel van mensen. Je voorbeeld van Boris Johnson is om te huilen. Ongelooflijk dat een kerk zich zo laat gebruiken. En zijn eerste drie(!) huwelijken ongeldig verklaart.

Het gieten van water over het voorhoofd is wat ik besprenkelen noem. Dit gebeurt nergens in de bijbel. Bij Johannes en ook erna ging iedereen kopje onder. 
 

Ik beschouw mezelf niet als afvallige katholiek. Dat zou wel het geval zijn als ik een zelf gekozen lidmaatschap opzeg.

Vanzelfsprekend wens ik jou ook het beste. Je bent mijn broeder in Christus net zoals alle christenen dat zijn. Ik reageer met opzet wat agressiever omdat je berichten daarom vragen. Je noemt de katholieke kerk de ware kerk. Je hebt mij in eerdere berichten geen christen genoemd omdat ik de drieëenheid niet aanneem. En nu weer die kwetsende stelling over de doop. Je mag graag wat meer respect tonen voor andermans visie. Die van jou is echt niet zaligmakend. 

4 minuten geleden zei Chartreuse:

Er is iets uitgevallen in  mijn bijdrage over Polycarp.  Hij was een leerling van Johannes de apostlel en door hem als bischop gewijd.  Ik zal er op terug komen.

Het evangelie enz (de bijbel) is zeker geinspireerd, het later werk niet.  Daarom is het zo belangrijk het te laten zien dat de leer van de huidige Katholieke Kerk precies hetzelfde is van die van Polycarp en dus Johannes.

J

Zeker, maar dat maakt hen niet onfeilbaar!  Anders zouden en niet honderd duizenden protestanten denominaties zijn!

Tuurlijk zijn christenen niet onfeilbaar. Die honderden denominaties, dat is beschamend. God zelf gaat dat oplossen. Ons lukt dat niet. Ik pleit ervoor dat alle christenen broeders zijn ongeacht hun bijbel uitleg. Dat moet mogelijk zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Chartreuse:

Ik heb ook een zoon die nogal avontuurlijk is.  Bergen beklimmen in Nepal en dergelijke.   Hij is nog steeds vrijgezel en is een psychiatriesche verpleger.  Al mijn kinderen zijn Katholiek (als je eenmaal gedoopt ben blijf je altijd Katholiek, maar alleen mijn tweede dochter doet er werkelijk iets aan.  Zeer jammer, maar iedereen heeft een vrije wil.

Sjonge, Nepal nog wel..dat is zeker avontuurlijk! Woont ie daar ook ? Bedoel je dan dat je andere kinderen niet meer geloven of dat ze niet meer naar de kerk gaan enzo ? Er zijn denk ik een hoop katholieken die niet meer zo actief kerkelijk zijn vanwege alle schandalen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze God vaarwel hebben gezegd. 

 

9 uur geleden zei Chartreuse:

Als je trouwt wordt je Een vlees en kan je dus nooit scheiden.  Dat geldt voor iedereen, protestanten, islamieten enz.   Maar soms zijn huwelijken niet geldig, bv als je onder dwang trouwt of als een van het paar beslist geen kinderen te hebben.  Om die gevallen te onderzoeken heeft de Kerk Huwelijks Tribunalen.  Dat is natuurlijk een heel gevoelige zaak en je moet een graad in Theologie hebben en een in Canon Law (Kerkelijke wet), zeven jaren studie.    Die heb ik niet, maar ik kreeg een speciale dispensatie.  Men moet ook een "speciale" mens zijn, die goed met alle soorten mensen kan praten.   Hier in Australie krijgen wij veel mensen van Vietnam, India, China, Nigeria , Zuid Amerika enz.  Allemaal heel verschillende culturen.  BV In India worden vele huwelijken nog door de familie geregeld.  Zijn die huwelijken geldig?  Soms wel, soms niet. 

Iedereen heeft het recht om te vragen of hun huwelijk geldig was en het Tribunaal heeft de plicht om het te onderzoeken.  In moeilijke zaken zijn  er altijd drie rechters en normaal ook een advocaat, voor of tegen, of twee advocaten, een voor en een tegen.  Als het Tribunaal beslsist dat een huwelijk niet geldig was, kan men trouwen.  Een goed voorbeeld is Boris Johnson.  Drie keer getrouwd voor de wet en in andere kerken.  Niet geldig!  Daarom kon hij voor zijn vierde "huwelijk"  toch nog in de katholieke Kerk trouwen, omdat die andere "huweliken" niet geldig waren.  Hij was dus nooit eerder getrouwd!

Ik was wel advocaat, maar geen rechter.  Daar MOET je een graad voor hebben.  Mijn baas was een zeer bekwame en aardige vrouw die ook een rechter is en die nog steeds de directeur van het Tribunaal is.

Oh ok, je hebt dus de geldigheid van huwelijken onderzocht. Gebeurt dat vaak dan..dat mensen daarom vragen ? Begrijp ik nou goed dat mensen meerdere keren getrouwd kunnen zijn en weer opnieuw trouwen maar dat het dan niet gescheiden heet ?   Je schrijft "Als je trouwt word je Een vlees en kan je dus nooit scheiden".. maar dat "nooit" is toch wel erg ongenuanceerd. Je schreef toch eerder ook dat je dochter gescheiden was, of is dat dan alleen voor de wet ? Mag zij dan wel weer hertrouwen voor de kerk of mag dat alleen als het tribunaal het ongeldig heeft verklaard ? 

Je reageerde niet op Petrus' huwelijkse staat, aangezien je je behoorlijk verdiept hebt in kerkelijk huwelijksrecht ben ik benieuwd hoe je dit dan ziet. Als Jezus een getrouwde man uitkoos waarom zou de paus (of priester/bishoppen) dan celibaat moeten zijn ? Dat is dan toch helemaal niet conform de leer van Jezus ? 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Je bent mijn broeder in Christus net zoals alle christenen dat zijn. Ik reageer met opzet wat agressiever omdat je berichten daarom vragen. Je noemt de katholieke kerk de ware kerk. Je hebt mij in eerdere berichten geen christen genoemd omdat ik de drieëenheid niet aanneem. En nu weer die kwetsende stelling over de doop. Je mag graag wat meer respect tonen voor andermans visie. Die van jou is echt niet zaligmakend. 

"Je bent mijn broeder in Christus net zoals alle christenen dat zijn"..  Maar hoe werkt dat bij jou dan .. wie vallen er dan onder "alle christenen".. Voor mij is dat iedereen die zichzelf christen noemt, maar niet iedereen denkt zo. Volgens mij zijn de vrije katholieken en remonstranten het meest ruimdenkend daarin. Bij de remonstranten zijn bv ook christenen die niet in de drie-eenheid geloven of die christen en tevens boeddhist o.i.d. zijn, of God als vrouwelijk zien en dus God met Haar en Zij benoemen, homoseksuele dominees die met een man getrouwd zijn.. er is een enorme verscheidenheid maar toch allemaal zusters en broeders in Christus. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Je bent mijn broeder in Christus net zoals alle christenen dat zijn.

Zijn alleen christenen jouw broeders (en zusters)?  En is iemand als Patriarch Kirill van Moskou dan ook jouw broeder?

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Petra.:

"Je bent mijn broeder in Christus net zoals alle christenen dat zijn"..  Maar hoe werkt dat bij jou dan .. wie vallen er dan onder "alle christenen".. Voor mij is dat iedereen die zichzelf christen noemt, maar niet iedereen denkt zo. Volgens mij zijn de vrije katholieken en remonstranten het meest ruimdenkend daarin. Bij de remonstranten zijn bv ook christenen die niet in de drie-eenheid geloven of die christen en tevens boeddhist o.i.d. zijn, of God als vrouwelijk zien en dus God met Haar en Zij benoemen, homoseksuele dominees die met een man getrouwd zijn.. er is een enorme verscheidenheid maar toch allemaal zusters en broeders in Christus. 

Het is heel eenvoudig. Iedereen die Jezus Christus aanneemt als de Weg, de Waarheid en het Leven is mijn broeder of zuster. Hoe degene met zijn achternaam heet of hoe hij zijn leven inricht of wat ie allemaal uitspookt, daar ga ik niet over. YHWH heeft Yeshua, zijn zoon op de rechterstoel gezet. Niet mij. De rest van de mensheid, dat zijn mijn medemensen. 
Als we bijbelse leerstellingen als uitgangspunt zouden nemen dan zien we toch de puinhoop gebeuren voor onze ogen. Drieëenheid, feestdagen, voedselwetten, eeuwig leven. Dat levert niks op. Net zomin als die oeverloze gesprekken over abortus, euthanasie, gender etc. God gaf ons vrije wil, dus leg het straks maar uit aan Jezus hoe je dat voor jezelf uitgelegd hebt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Sjonge, Nepal nog wel..dat is zeker avontuurlijk! Woont ie daar ook ? Bedoel je dan dat je andere kinderen niet meer geloven of dat ze niet meer naar de kerk gaan enzo ? Er zijn denk ik een hoop katholieken die niet meer zo actief kerkelijk zijn vanwege alle schandalen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze God vaarwel hebben gezegd. 

 

Oh ok, je hebt dus de geldigheid van huwelijken onderzocht. Gebeurt dat vaak dan..dat mensen daarom vragen ? Begrijp ik nou goed dat mensen meerdere keren getrouwd kunnen zijn en weer opnieuw trouwen maar dat het dan niet gescheiden heet ?   Je schrijft "Als je trouwt word je Een vlees en kan je dus nooit scheiden".. maar dat "nooit" is toch wel erg ongenuanceerd. Je schreef toch eerder ook dat je dochter gescheiden was, of is dat dan alleen voor de wet ? Mag zij dan wel weer hertrouwen voor de kerk of mag dat alleen als het tribunaal het ongeldig heeft verklaard ? 

Je reageerde niet op Petrus' huwelijkse staat, aangezien je je behoorlijk verdiept hebt in kerkelijk huwelijksrecht ben ik benieuwd hoe je dit dan ziet. Als Jezus een getrouwde man uitkoos waarom zou de paus (of priester/bishoppen) dan celibaat moeten zijn ? Dat is dan toch helemaal niet conform de leer van Jezus ? 

 

 

De bijbel vraagt aan christenen om samen te zijn. Zich te verenigen in aanbidding, zang, gebed. Elkaar steunen. Dit betekent niet dat er een kerkgebouw met wekelijkse diensten etc moet zijn. Dit roept onmiddellijk weer menselijk gedoe op. Machtsspelletjes. Wie is welkom, wie niet? Een christen wordt vreemd bekeken als ie iedere week naar een andere kerk/denominatie zou gaan. Kerkelijke organisaties hebben voor mij vrijwel afgedaan. Dan ben je ook meteen van dat gedoe af over verzonnen leerstellingen. Waar staat overigens het woord Drieëenheid in de bijbel? Juist, nergens. Met enige moeite kom ik niet verder dan een 2 eenheid.

Trouwen kun je maar 1 keer. Als je partner komt te overlijden dan mag je nog een keer. Als een huwelijk niet slaagt om welke reden dan ook, dan kun je ervoor kiezen om niet meer samen te wonen. Dit is echter geen vrijbrief om opnieuw te trouwen. De huwelijksband blijft bestaan. Christus blijft zijn bruid ook trouw. Zelfs als dat andersom niet het geval is.

Het celibaat is een keuze die je zelf maakt. Het is weer een machtsspel om het iemand op te leggen. De bijbel spreekt over tijdelijke onthouding. 
Jezus verbood zijn leerlingen niet om te trouwen. Welke mens heeft dan het recht om dat te verlangen van christenen? Herders zullen goed moeten bedenken wat ze hun kudde opleggen. Herders worden strenger beoordeeld dan schapen. 
Over de paus kunnen we kort zijn. Hij zal vast en zeker oprechte bedoelingen hebben. Ik vind hem niet eens onsympathiek. Maar een mens mag niet zoveel macht en zeggenschap hebben. De bijbel zegt ook nergens dat er een paus moet zijn. Petrus is nooit in Rome geweest. En dat ene vers over die rots mag al helemaal niet als bewijs worden aangevoerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid