Spring naar bijdragen

De brede en/of smalle weg (Bergrede)


Aanbevolen berichten

22 minuten geleden zei TTC:

Heb je die formule al eens aan wetenschappers voorgelegd? Ik ben geen wiskundige, begrijp er daarom ook niets van.

:-) Je laat je wel erg gemakkelijk afleiden van je eigen topic. De formule, is het resultaat van dwingende inzichten en logisch verbonden eenvoud. Dat is aan Moderne Wetenschappers als het Cern en Bergshoef en Icke en Verlinde en Kouwenhoven en toevallige kennisdragers niet besteed. Voor revolutie heb je een machtige man nodig, of anders mobilisatie van het volk, wat begint met het beantwoorden van TTC onder het beschermend bewind van Trajecto. De kans dat jij en ik GGZ adviezen moeten opvolgen, is groter, vooral als de waan bewijsbaar sterker is dan de realiteit en de daaruit getrokken norm gebiedt. Maar dit is echt wel heel off-topic, want waarheid wordt gezocht door de kinderen van de waarheid. Niet door stuurloze gelovigen en ogendieners.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 4,3k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

TTC was inhoudelijker 

Dit is echt enorme flauwekul. Ik zie in mijn omgeving veel mensen die elkaar helpen zonder iets terug te verlangen. Helaas zijn er altijd een paar luidruchtige klootzakken die het verzieken voor de an

Posted Images

24 minuten geleden zei Tomega:

Je laat je wel erg gemakkelijk afleiden van je eigen topic. De formule, is het resultaat van dwingende inzichten en logisch verbonden eenvoud. Dat is aan Moderne Wetenschappers als het Cern en Bergshoef en Icke en Verlinde en Kouwenhoven en toevallige kennisdragers niet besteed. Voor revolutie heb je een machtige man nodig, of anders mobilisatie van het volk, wat begint met het beantwoorden van TTC onder het beschermend bewind van Trajecto. De kans dat jij en ik GGZ adviezen moeten opvolgen, is groter, vooral als de waan bewijsbaar sterker is dan de realiteit en de daaruit getrokken norm gebiedt. Maar dit is echt wel heel off-topic, want waarheid wordt gezocht door de kinderen van de waarheid. Niet door stuurloze gelovigen en ogendieners.

Dat is het punt misschien, die integrale verkeersvergelijking verandert op zichzelf niet, noch smalle/brede wegen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

Voor revolutie heb je een machtige man nodig, of anders mobilisatie van het volk, wat begint met het beantwoorden van TTC onder het beschermend bewind van Trajecto. De kans dat jij en ik GGZ adviezen moeten opvolgen, is groter, vooral als de waan bewijsbaar sterker is dan de realiteit en de daaruit getrokken norm gebiedt.

Een van de grote revoluties in de hedendaagse psychologie is de opkomst van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie. Hiermee wordt mindfulness bedoeld, de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en andere therapiemethoden die gebruik maken van meditatie-technieken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-5-2023 om 10:05 zei Hopper:

Maar wat heb je aan informatie (cognitieve inhoud) als deze niet geweten wordt?  

Aparte bezigheid is zoeken naar precedenten uit het verleden, en dan hoopvol begraven worden onder het prachtige studiewerk van velen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-6-2023 om 21:05 zei Noel2:

Hoe belachelijk kan je zijn.

Waarom wordt kwantumfysica als bizar beschouwd? Wat maakt dat je denkt dat iets raar is? Herinner je Giordano Bruno. Zijn ideeën werden in zijn tijd, de 16e eeuw, als absurd beschouwd. Bruno stelde voor dat de sterren verre zonnen waren omringd door hun eigen planeten, en dat deze planeten hun eigen leven zouden kunnen herbergen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-6-2023 om 17:39 zei Tomega:

Wie het brede beschouwt een vorm van tunneldenken te zijn, ontspoort gemakkelijk van waarheid in concreetheid tot oeverloos gebanjer in woeste grond en moeras. Misschien een idee om het smalle bloot te leggen in iets kleins?

Ervaring leert dat er tussen intuïtie volgen en een aha-erlebnis een subtiel nuanceverschil kan opgemerkt worden, het begrip horizonversmelting indachtig een kwestie van onderzoek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-6-2023 om 08:04 zei TTC:

Ik ben geen wiskundige, begrijp er daarom ook niets van

Wat je zegt is onlogisch, hoewel de Moderne Natuurkunde precies eender redeneert. De charme van Natuurkunde, is dat zonder een natuurlijke verklaring, er geen sprake is van natuurkunde. Hoogstens van natuurverwondering, als tenminste iets natuurlijks wordt gebracht. Ergo, jouw onbegijpen van Wiskunde is een slag in de lucht. Of in mijn gezicht, want zonder sluitende verklaring is iets Natuurkundigs niets: onverklaard, onbegrijpelijk, ongefundeerd.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Wat je zegt is onlogisch, hoewel de Moderne Natuurkunde precies eender redeneert. De charme van Natuurkunde, is dat zonder een natuurlijke verklaring, er geen sprake is van natuurkunde. Hoogstens van natuurverwondering, als tenminste iets natuurlijks wordt gebracht. Ergo, jouw onbegijpen van Wiskunde is een slag in de lucht. Of in mijn gezicht, want zonder sluitende verklaring is iets Natuurkundigs niets: onverklaard, onbegrijpelijk, ongefundeerd.

De metawiskunde was aanvankelijk nauw verbonden met de wiskundige logica. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw was er zeer veel overlap tussen beide disciplines. De wiskundige logica heeft zich uiteindelijk toegespitst op de verzamelingenleer, de recursietheorie en de pure modeltheorie, zaken die niet rechtstreeks verband houden met de metawiskunde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-6-2023 om 21:21 zei Barnabas:

Zet hem maar te kijk.

Het menselijk brein bevat tientallen miljarden neuronen die onderling met elkaar verbonden zijn. In dit eindeloos complexe systeem maken wetenschappers onderscheid tussen drie hersendelen, die elk op een ander moment in de evolutie verschenen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-5-2023 om 10:05 zei Hopper:

Een beetje slimmerik begrijpt daaruit dat het weten voorwaarde is voor de cognitieve inhoud.

Humor is belangrijk, in de periferie van een enkel atoom verschijnt toevallig heel het universum, apart alleszins.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-6-2023 om 13:31 zei Tomega:

Ergo, jouw onbegijpen van Wiskunde is een slag in de lucht. Of in mijn gezicht, want zonder sluitende verklaring is iets Natuurkundigs niets: onverklaard, onbegrijpelijk, ongefundeerd.

Tunneleffect of tunneling is het effect in de kwantummechanica waarbij een deeltje door een potentiaalbarrière heen gaat, terwijl het klassiek gezien niet voldoende energie heeft om over de barrière heen te gaan. Dit heet het tunneleffect, omdat de energiebarrière, een gebied met een hogere potentiaal dan de omringende ruimte, is voor te stellen als een hoge berg. Het deeltje dat te weinig energie heeft om over de berg heen te komen, gaat als het ware door een tunnel naar de andere zijde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-6-2023 om 19:04 zei Tomega:

Als we bij we tot twee tellen, en niet verder komen dat jij en ik, dan is de vraag of we wel tot drie kunnen tellen. Misschien buiten ons bereik.

Met de elementen van Foucault indachtig kunnen we misschien, ach wat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 00:15 zei Hopper:

Interessant in dit verband is ook het oud Griekse begrip 'kairos' wat doorsnijden betekent.

Deductie is als zeggen dat wanneer er al genoeg experten zijn in een discipline waar je maar weinig kaas van gegeten hebt, je ook daar terecht kan zonder dat je perse die discipline dient aan te leren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 25-9-2022 om 14:49 zei Barnabas:

Je gooit wel een heleboel op één hoop.

De occipitale kwab, lobus occipitalis of achterhoofdskwab ligt aan de achterkant van de hersenen. Dit deel zorgt voor het ontvangen, integreren en verwerken van visuele informatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 10:18 zei Hopper:

Het zwaard geeft geen hoop, anders kun je jezelf er niet mee doorsnijden.

De logica van het innerlijke kind stelt dat hulpvragen over de wet van de uitgesloten derden quasi onmogelijk zijn zonder ook eerst te onderzoeken over welke derden we dan precies spreken, tegelijk de nodige bedachtzaamheid vereist om niet onnodig kwetsbare mensen te marginaliseren alsof ze niet eens zouden bestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-6-2023 om 17:39 zei Tomega:

Wie het brede beschouwt een vorm van tunneldenken te zijn, ontspoort gemakkelijk van waarheid in concreetheid tot oeverloos gebanjer in woeste grond en moeras. Misschien een idee om het smalle bloot te leggen in iets kleins?

Alwaar in reële termen de techniciteit niet langer in vraag dient gesteld te worden, rijst het filosofenprobleem in de informatica als een krijtrots uit de zee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-10-2022 om 13:54 zei sjako:

Toch ervaar ik het niet zo. Ik heb gekozen voor het smalle pad, maar op een gegeven moment had ik daar moeite mee.

Wellicht is het quasi onmogelijk om dergelijke hypergevoeligheden ook maar enige aandacht te schenken, hoe hoopvol relevante lectuur daarover ook is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-6-2023 om 18:13 zei TTC:

Tunneleffect of tunneling is het effect in de kwantummechanica waarbij een deeltje door een potentiaalbarrière heen gaat, terwijl het klassiek gezien niet voldoende energie heeft om over de barrière heen te gaan. Dit heet het tunneleffect, omdat de energiebarrière, een gebied met een hogere potentiaal dan de omringende ruimte, is voor te stellen als een hoge berg. Het deeltje dat te weinig energie heeft om over de berg heen te komen, gaat als het ware door een tunnel naar de andere zijde.

De berg, is het punt waar de amplitude maximaal is en daarmee ook de systeemenergie, gerelateerd aan de indringende beweging. Dat is het punt van vrijwel stilstand, en daarmee van een dal in bewegingsenergiewaarneming, die gelijktijdig is met een piek in de sytseempotentiaalenergie. Met die basale kennis is het gesignaleerde kwantummechanica-effect vanzelfsprekend evenzo waarneembaar in een audiogolfsimulerende ballenbak. Onzinnig is om dat effect te beschouwen klassiek onvoldoende energetisch te zijn. De energie in de ballenbak is bij elke botsing even groot, ook bij de ingeklemde ballen die vrijwel stil liggen. Daar kun je wel allerlei als-het-ware beelden op los laten, maar die zijn alle afwijkend van de waarheid die gewoon getuigt van de constante voortplantingsgraad van de energie, die voortdurend wisselt van max naar min en van kinetisch naar potentieel en van eenmaal f maal hogere snelheid naar f maal systeemsnelheden in de systeemperiode. De berg bestaat niet, en tegelijk is de berg een vanzelfsprekend natuurlijk fenomeen, die wij kennen als de maximale amplitude: het lijkt een stop en terugkeer, maar is energetisch gewoon meer van hetzelfde in een verminderde ruimte.  En en passant bewijst het longitudinaal transversaal te zijn, met een verticaal veld bij een longtudinale golf in een ballenbak.

9 uur geleden zei TTC:

Alwaar in reële termen de techniciteit niet langer in vraag dient gesteld te worden, rijst het filosofenprobleem in de informatica als een krijtrots uit de zee.

Als de wandelaar gaat over een pad, heeft hij geen moeite om zuiver en concreet te blijven, want het pad is zuiver van zichzelf en geeft de route van zichzelf. Maar als de wandelaar zich van het pad en zelfs van de gebaande wegen af beweegt, dan wordt het vrije wandelen een ploeteren en een laveren en een balanceren door bergen en dalen en langs kloven en onder en over en door hindernissen en belemmeringen heen. Daarvan gewag makend, kan de wandelaar steeds minutieus elk detail beschrijven aan de hoorders, maar de realiteit gebiedt dat dat aan dovemansoren is gezegd. Dat is waarom de wandelaar wetende waar hij staat en wat hij ziet vrij spreekt van de horizon en van het detail dat als een paal boven water staat. Maar opnieuw spreekt hij vanuit de wildernis tegen niet zienden en niet horenden. Precies formuleren hoeft hij niet, en heeft ook geen toegevoegde waarde, want hij weet prima hoe dat te duiden en te specificeren als het zover komt. Dat is waarom de toehorende beterweters afhaken, want zij speuren naar details vanuit hun denken, en vinden hun bewijzen van hun gelijk. Maar waren ze tegemoet gekomen, dan hadden ze waarheid gezien met eigen ogen. Hadden ze waarheid liefgehad, dan hadden ze die gezocht en gevonden. Waren ze gebleven uit beleefdheid of volharding of nieuwsgierigheid, dan hadden ze wat beleefd. Niet de juistheid van de formule, maar wel de wijze waarop die correct is te verstaan.

De krijtrots, is hier de niet begrijpende denker, die alle superposities een plekje wil geven, en dus altijd plek tekort komt. Hoewel zelfs de zuiverst en waarachtigst gedachte experimenten bewijzen, dat superpositioneel lineair denken meer natuurlijk is dan via een wet van meten en persen allerlei krommingen te bedenken om die in een rechtlijnigheid te proppen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

De berg, is het punt waar de amplitude maximaal is en daarmee ook de systeemenergie, gerelateerd aan de indringende beweging. Dat is het punt van vrijwel stilstand, en daarmee van een dal in bewegingsenergiewaarneming, die gelijktijdig is met een piek in de sytseempotentiaalenergie. Met die basale kennis is het gesignaleerde kwantummechanica-effect vanzelfsprekend evenzo waarneembaar in een audiogolfsimulerende ballenbak. Onzinnig is om dat effect te beschouwen klassiek onvoldoende energetisch te zijn. De energie in de ballenbak is bij elke botsing even groot, ook bij de ingeklemde ballen die vrijwel stil liggen. Daar kun je wel allerlei als-het-ware beelden op los laten, maar die zijn alle afwijkend van de waarheid die gewoon getuigt van de constante voortplantingsgraad van de energie, die voortdurend wisselt van max naar min en van kinetisch naar potentieel en van eenmaal f maal hogere snelheid naar f maal systeemsnelheden in de systeemperiode. De berg bestaat niet, en tegelijk is de berg een vanzelfsprekend natuurlijk fenomeen, die wij kennen als de maximale amplitude: het lijkt een stop en terugkeer, maar is energetisch gewoon meer van hetzelfde in een verminderde ruimte.  En en passant bewijst het longitudinaal transversaal te zijn, met een verticaal veld bij een longtudinale golf in een ballenbak.

Het leven zit vol wormgaten, die we terugvinden in de alledaagsheid der dingen.

9 uur geleden zei Tomega:

Als de wandelaar gaat over een pad, heeft hij geen moeite om zuiver en concreet te blijven, want het pad is zuiver van zichzelf en geeft de route van zichzelf. Maar als de wandelaar zich van het pad en zelfs van de gebaande wegen af beweegt, dan wordt het vrije wandelen een ploeteren en een laveren en een balanceren door bergen en dalen en langs kloven en onder en over en door hindernissen en belemmeringen heen. Daarvan gewag makend, kan de wandelaar steeds minutieus elk detail beschrijven aan de hoorders, maar de realiteit gebiedt dat dat aan dovemansoren is gezegd. Dat is waarom de wandelaar wetende waar hij staat en wat hij ziet vrij spreekt van de horizon en van het detail dat als een paal boven water staat. Maar opnieuw spreekt hij vanuit de wildernis tegen niet zienden en niet horenden. Precies formuleren hoeft hij niet, en heeft ook geen toegevoegde waarde, want hij weet prima hoe dat te duiden en te specificeren als het zover komt. Dat is waarom de toehorende beterweters afhaken, want zij speuren naar details vanuit hun denken, en vinden hun bewijzen van hun gelijk. Maar waren ze tegemoet gekomen, dan hadden ze waarheid gezien met eigen ogen. Hadden ze waarheid liefgehad, dan hadden ze die gezocht en gevonden. Waren ze gebleven uit beleefdheid of volharding of nieuwsgierigheid, dan hadden ze wat beleefd. Niet de juistheid van de formule, maar wel de wijze waarop die correct is te verstaan. De krijtrots, is hier de niet begrijpende denker, die alle superposities een plekje wil geven, en dus altijd plek tekort komt. Hoewel zelfs de zuiverst en waarachtigst gedachte experimenten bewijzen, dat superpositioneel lineair denken meer natuurlijk is dan via een wet van meten en persen allerlei krommingen te bedenken om die in een rechtlijnigheid te proppen.

Informatici schrijven scripts zoals het hen gevraagd wordt, niet meer, niet minder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid