Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

http://www.josdouma.nl/plantagekerk/preekkracht/PreekKracht 20130414.pdf

 

Er is op Credible zo af en toe discussie waar het Koninkrijk Gods zich bevindt.   Eerst eens kijken naar het woord 'entos' en welke vertalingen mogelijk zijn:

 

Citaat

Als je een aantal Bijbelvertalingen naast elkaar legt, ontdek je dat het voorzetsel dat in het Grieks wordt gebruikt (entos) verschillende interpretaties toelaat:
- binnen uw bereik, in de buurt
- onder, te midden van, tussen u
- in, binnenin u

Citaat

Het is dus nodig om even goed te kijken naar de situatie waarin Jezus deze uitspraak doet. Jezus had al vaak gesproken over de komst van Gods koninkrijk. De farizeeën, fervente tegenstanders van Jezus, stellen met een ironische ondertoon de vraag wanneer dat koninkrijk nu eigenlijk komt. Zíj zien er nog helemaal niets van!

De context waarin Jezus spreekt van het Koninkrijk Gods is van belang.

 

Citaat

Jezus spreekt hier ook niet over een feit, maar over een principe: als je het koninkrijk van God wilt ontdekken, kijk dan niet in de toekomst, kijk niet naar uiterlijke tekens, maar kijk dan bij jezelf naar binnen. Dat is niet de plek waar je het koninkrijk direct zou verwachten!

Het Koninkrijk Gods is 'tegenwoordig'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 75
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Voor mij is wat @Hopper en @Hetairos schrijven niet strijdig met elkaar maar complementair aan elkaar. Heb er verder niets aan toe te voegen maar wil beiden hartelijk bedanken voor hun bijdragen.

1.  Zeker.  Zonder verschillende interpretaties blijft alleen elkaar bevestigen over. 2. Waarheid is i.m.o. pre-existentieel en daarmee vrij van dynamiek.  Het is de goddelijke essentie/wezenlijk

Je begint heel goed met deze post. Maar op het eind geef je er toch weer je eigen draai aan. De context kan namelijk ook heel goed, in uw midden, betekenen. Dus het kan Jezus zelf zijn of de Heilige G

1 uur geleden zei Hopper:

http://www.josdouma.nl/plantagekerk/preekkracht/PreekKracht 20130414.pdf

 

Er is op Credible zo af en toe discussie waar het Koninkrijk Gods zich bevindt.   Eerst eens kijken naar het woord 'entos' en welke vertalingen mogelijk zijn:

 

De context waarin Jezus spreekt van het Koninkrijk Gods is van belang.

 

Het Koninkrijk Gods is 'tegenwoordig'.

Je begint heel goed met deze post. Maar op het eind geef je er toch weer je eigen draai aan. De context kan namelijk ook heel goed, in uw midden, betekenen. Dus het kan Jezus zelf zijn of de Heilige Geest die al in gelovigen werkzaam is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een andere aanwijzing over het Koninkrijk Gods geeft Johannes 3: 3-7

 

Citaat

 3 Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw  wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 

4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in gaan en weer geboren worden?’ 

5 Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 

6  Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 

7 Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 

Volgens mij is dit ook een verwijzing naar een innerlijke transformatie.  Je moet 'opnieuw geboren' worden om het Koninkrijk Gods te kunnen zien.

Een geestelijke wedergeboorte ergens in de loop van je leven.

Ook in Rom. 14 : 17 staat dat het een geestelijk rijk is: 

 

Citaat

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het woordje 'entos' komt in de Griekse vertalingen van het NT één keertje voor. Dan vraag ik me af of de ver strekkende gevolgen van sommige vertalingen ervan wel op hun plaats zijn.  Als je er niet van uit gaat dat het is bedoeld als 'binnen in U ' verandert dat m.i. niet veel aan het beeld van het koninkrijk zoals dat tot op die plek in de bijbel wordt geschetst.
Als er tóch 'binnen in U' werd bedoeld en het is zo belangrijk, dan was dat toch duidelijker gemaakt dan enkel met dit ene zinnetje dat voor meerdere uitleg vatbaar is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het ligt gewoon heel erg voor de hand wat de betekenis is. Gods Koninkrijk is voornamelijk het herstelde paradijs. In Daniël 2 zie je dat heel duidelijk. Nadat Daniël de droom van Nebukadnezar had uitgelegd zegt hij dit.

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan,  45 precies zoals u zag dat uit de berg een steen werd gehouwen — maar niet door mensenhanden — en dat die het ijzer, het koper, de klei, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft aan de koning bekendgemaakt wat er in de toekomst zal gebeuren. De droom is waar en de uitleg is betrouwbaar.’

Daarbij zijn er tientallen profetieën over het herstel van de aarde dmv Gods Koninkrijk.

Vandaag leven wij in een gevallen wereld. Dit zien wij doordat mensen verschrikkelijke dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan alle oorlogen, schietpartijen, mishandelingen, corruptie en bedrog. Door de zonde van Adam en Eva zijn niet alleen de mensen gevallen, ook de gehele schepping is gevallen. Dieren vallen andere dieren en mensen aan en sommige dieren zijn giftig waardoor één beet zorgt voor lichamelijke ongemakken of de dood. Ook de schepping wordt tijdens het vrederijk hersteld en de dierenwereld valt elkaar niet meer aan.

‘Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.’ (Jesaja 11:6-8)

‘Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.’ (Jesaja 65:25)

Naast de dierenwereld lost God onze klimaatcrisis op. De laatste tijd komt het besef bij de mens dat hij goed moet omgaan met het klimaat. Hierdoor worden de energiebronnen verduurzaamd en zien wij steeds vaker zonnepanelen en windmolens. Bewustwording van het klimaat en het goed omgaan met de natuur is niet verkeerd, alleen zal de mens er niet in slagen om de klimaatcrisis op te lossen. Gelukkig gaat God het tijdens het vrederijk voor ons oplossen, zodat de aarde herstelt.

‘De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.’ (Jesaja 35:1)

‘Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de HEERE dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft.’ (Jesaja 41:18-20)

‘Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal al haar puinhopen troosten. Hij zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de HEERE. (…)’ (Jesaja 51:3) 

bron: https://www.bijbellezenmettimotheus.nl/studies/eindtijd-1/het-duizendjarig-vrederijk

Als de Farizeeën aan het spotten zijn over wanneer dat Koninkrijk dan wel niet moet komen verklaart Jezus dat in Hem het Koninkrijk al aanwezig is. Hij is de Koning van dat Koninkrijk. Het lag in hun bereik of was in hun midden. Alleen ze zagen het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

 

Als de Farizeeën aan het spotten zijn over wanneer dat Koninkrijk dan wel niet moet komen verklaart Jezus dat in Hem het Koninkrijk al aanwezig is. Hij is de Koning van dat Koninkrijk. Het lag in hun bereik of was in hun midden. Alleen ze zagen het niet.

Ja, precies.   In Jezus was dat Koninkrijk al aanwezig, maar niet iedereen kon dat zien.  Zo is dat vandaag de dag ook nog steeds, zij die in de Christus leven die zien dat bij elkaar zonder woorden.  Daarom kan de mens op zoek gaan naar dat Koninkrijk in zichzelf én in de medemens.  Is dat eenmaal gevonden dan gaat het balletje vanzelf rollen.  Zoals Jezus zegt: "Ik en de Vader zijn één'.  Dat betekent niet dat God 'daar ergens' is en jij hier.

Het Koninkrijk Gods is de realisatie dat je nooit gescheiden bent geweest van God.  De Vader vertaalt zich dan als Liefde, welke geen enkele gedachte bevat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Volgens mij stel je de ene keer dat iemand in Christus leeft en dan weer dat Christus in iemand leeft. 

Dat klopt helemaal.  Beiden zijn het geval.   Wie in Adam sterft wordt in Christus weer levend gemaakt.  Zie mijn onderschrift.  Je hebt je hele leven daar de tijd voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Daarom kan de mens op zoek gaan naar dat Koninkrijk in zichzelf én in de medemens.

Ik blijf het een probleem vinden dat je het Koninkrijk alleen als een geestelijk iets ziet. De Bijbel is super duidelijk dat het om een Koninkrijk gaat dat de wereldse koninkrijken gaat opruimen en het evenwicht in de hemel gaat herstellen. Een herstel van de schepping. Daarvoor is Jezus gekomen. 1Joh 3:8 8 Wie zonde beoefent, komt uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt al vanaf het begin. Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.

Wat heeft de duivel aangericht? Hij heeft de soevereiniteit van God in twijfel getrokken en de mens daarmee met zich meegetrokken, met als resultaat dood en verwoesting van de wereld. Dat moet ongedaan gemaakt worden. Wordt dat niet ongedaan gemaakt dan zou de duivel hebben gewonnen. 
Dit Koninkrijk begint met Jezus en doordat de Gemeente steeds meer groeit wordt dat Koninkrijk steeds groter. Denk aan de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het is klein begonnen en het wordt steeds groter en groter totdat het de wereld beslaat. 
Het is niet slechts een gevoel of zo in de mens. Het maakt letterlijk alles anders en nieuw.

7 minuten geleden zei Hopper:

Dat klopt helemaal.  Beiden zijn het geval.   Wie in Adam sterft wordt in Christus weer levend gemaakt.  Zie mijn onderschrift.  Je hebt je hele leven daar de tijd voor.

Dat klopt ook. Maar dat is niet het Koninkrijk. Je was voor je aanname van Christus dood, maar nu je gelooft wordt je levend in Christus. Je bent dan wel een onderdaan in het Koninkrijk. Je symboliseert het ook door je doop. Je wordt als het ware bedekt, begraven en wordt levend geboren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Ik blijf het een probleem vinden dat je het Koninkrijk alleen als een geestelijk iets ziet. De Bijbel is super duidelijk dat het om een Koninkrijk gaat dat de wereldse koninkrijken gaat opruimen en het evenwicht in de hemel gaat herstellen. Een herstel van de schepping. Daarvoor is Jezus gekomen. 1Joh 3:8 8 Wie zonde beoefent, komt uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt al vanaf het begin. Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.

Wat heeft de duivel aangericht? Hij heeft de soevereiniteit van God in twijfel getrokken en de mens daarmee met zich meegetrokken, met als resultaat dood en verwoesting van de wereld. Dat moet ongedaan gemaakt worden. Wordt dat niet ongedaan gemaakt dan zou de duivel hebben gewonnen. 
Dit Koninkrijk begint met Jezus en doordat de Gemeente steeds meer groeit wordt dat Koninkrijk steeds groter. Denk aan de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het is klein begonnen en het wordt steeds groter en groter totdat het de wereld beslaat. 
Het is niet slechts een gevoel of zo in de mens. Het maakt letterlijk alles anders en nieuw.

Dat klopt ook. Maar dat is niet het Koninkrijk. Je was voor je aanname van Christus dood, maar nu je gelooft wordt je levend in Christus. Je bent dan wel een onderdaan in het Koninkrijk. Je symboliseert het ook door je doop. Je wordt als het ware bedekt, begraven en wordt levend geboren.

In Joh 3 staat dat wat uit een mens geboren wordt (een baby dus) menselijk is en wat uit de Geest geboren wordt geestelijk is.

Als een mens geboren wordt dan is men nog onschuldig (Als gij niet zijt als de kinderen) , maar naarmate men ouder wordt raakt de onschuld kwijt.  Er is een geestelijke wedergeboorte noodzakelijk (uit de Geest geboren) om het Koninkrijk Gods te kunnen zien.  En waar zie je dat Koninkrijk Gods?  In jezelf als je naar binnen kijkt en in de medemens indien hij of zij wedergeboren is in geestelijke zin.  En inderdaad, de Gemeente groeit steeds meer.

Nadrukkelijk wil ik vermelden dat het geen gevoel is.  Het is een vaststelling.  Geheel anders dan de Adam-natuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

Als een mens geboren wordt dan is men nog onschuldig (Als gij niet zijt als de kinderen) , maar naarmate men ouder wordt raakt de onschuld kwijt.  Er is een geestelijke wedergeboorte noodzakelijk (uit de Geest geboren) om het Koninkrijk Gods te kunnen zien.  En waar zie je dat Koninkrijk Gods?  In jezelf als je naar binnen kijkt en in de medemens indien hij of zij wedergeboren is in geestelijke zin.  En inderdaad, de Gemeente groeit steeds meer.

Als kind ben je al niet onschuldig. Iedereen heeft de erfzonde, dus we hebben sowieso Jezus loskoopoffer nodig. Ik denk dat iedereen die Jezus aanneemt en zich laat dopen Gods Koninkrijk kan zien. We zien Gods Koninkrijk nu in de Gemeente en straks over de hele aarde. Het is niet slechts een geestelijke toestand. De hele schepping moet verlost worden van de vloek die er nu over ligt. Dat is ook wat Paulus zegt. Romeinen 8:20

Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet uit eigen wil, maar door degene die haar daaraan heeft onderworpen. Dat deed hij op basis van de hoop  21 dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en de glorieuze vrijheid van Gods kinderen zal hebben.  22 Want we weten dat de hele schepping tot nu toe samen zucht en pijn lijdt.  
De schepping kan niet wedergeboren worden zoals een mens dat kan. Dus dat duidt er ook op dat Gods Koninkrijk meer is dan een geestelijke toestand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Als kind ben je al niet onschuldig. Iedereen heeft de erfzonde, dus we hebben sowieso Jezus loskoopoffer nodig. Ik denk dat iedereen die Jezus aanneemt en zich laat dopen Gods Koninkrijk kan zien. We zien Gods Koninkrijk nu in de Gemeente en straks over de hele aarde. Het is niet slechts een geestelijke toestand. De hele schepping moet verlost worden van de vloek die er nu over ligt. Dat is ook wat Paulus zegt. Romeinen 8:20

Want de schepping is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet uit eigen wil, maar door degene die haar daaraan heeft onderworpen. Dat deed hij op basis van de hoop  21 dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en de glorieuze vrijheid van Gods kinderen zal hebben.  22 Want we weten dat de hele schepping tot nu toe samen zucht en pijn lijdt.  
De schepping kan niet wedergeboren worden zoals een mens dat kan. Dus dat duidt er ook op dat Gods Koninkrijk meer is dan een geestelijke toestand.

Binnen de Adam natuur is er iets wat overerfbaar is, dat klopt.   De Adam natuur heeft banden met de tijd, dat is overerfbaar.  En is daarmee ook begrensd in de tijd.  De Christus natuur heeft ook weet van Geest, de Adam natuur heeft daar geen weet van.    De Adam natuur blijft in stand zolang 'Adam' zichzelf blijft beperken in de tijd en de voorstellingen welke binnen de tijd vallen.   Daar waar het Koninkrijk Gods naar verwijst is de eeuwigheid.  Maar eeuwigheid mag niet worden opgevat als 'oneindig in de tijd'.  Eeuwigheid staat geheel buiten de tijd en daarmee ook buiten goed en kwaad.   Goed en kwaad valt immers alleen te verrichten binnen de tijd.

Zowel de tijdelijke Adam natuur als de eeuwige Christus natuur  is een geestelijke toestand.  Maar de Adam natuur beseft die geestelijke toestand niet omdat hij geobsedeerd is door de wereld waarin hij woont met alle verleidingen welke daar in aanwezig zijn.   Het is juist de gerichtheid op het materiële waardoor het geestelijke verborgen blijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hopper:

De Christus natuur heeft ook weet van Geest, de Adam natuur heeft daar geen weet van.

Waar staat dat?

7 uur geleden zei Chaim:

Het christendom kent inderdaad erfzonde; het judaisme niet: we zijn binnen zonde geboren, maar ziet zondig geboren.

Het Judaisme is niet hetzelfde als het Joodse geloof zoals die staat in de Bijbel. Het Judaisme is erg beïnvloed door het Griekse denken net zoals de de meeste Christelijke stromingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

Dat is een interne vaststelling.   Wie niet de weg gaat (ik ben de weg, de waarheid en het leven) die blijft hangen in het aardse, in het stoffelijke.

Het staat ook in de Bijbel. Maar als het niet intern is vastgesteld is het quoten van bijbelcitaten enkel maar afleiding. Afleiding naar tekstbeschouwing waar dan wederom met citaten op gereageerd kan worden.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Het staat ook in de Bijbel. Maar als het niet intern is vastgesteld is het quoten van bijbelcitaten enkel maar afleiding. Afleiding naar tekstbeschouwing waar dan wederom met citaten op gereageerd kan worden.

Inderdaad, op fora draait het al snel uit op elkaar met bijbelteksten bestoken.  Gelovigen zoeken het Koninkrijk doorgaans buiten zichzelf, dan spreek je nooit over hetzelfde onderwerp.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie het Koninkrijk wil begrijpen dient te beseffen dat in het Koninkrijk geloven geen toegevoegde waarde heeft.  Dat wat Jezus 'waarheid' noemde is niet iets wat de mens kan vast stellen, maar wat zich te kennen gééft.  Als mens ben je er  getuige van, van dat te kennen geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-8-2022 om 20:47 zei Hopper:

http://www.josdouma.nl/plantagekerk/preekkracht/PreekKracht 20130414.pdf

 

Er is op Credible zo af en toe discussie waar het Koninkrijk Gods zich bevindt.   Eerst eens kijken naar het woord 'entos' en welke vertalingen mogelijk zijn:

 

De context waarin Jezus spreekt van het Koninkrijk Gods is van belang.

 

Het Koninkrijk Gods is 'tegenwoordig'.

Dit is een dubieuze manier van bijbeluitleg:

- je noteert wat iets allemaal *kan* betekenen

- bij elke mogelijkheid geef je er dan een vrome draai aan. En ziedaar, een preek.

De juiste manier van uitleg is dat je kijkt wat in de context de meest voor de hand liggende interpretatie is. En dat is duidelijk niet 'het koninkrijk Gods zit in je'. Want dat wordt nooit in de Bijbel gezegd op die manier. En Jezus spreekt hier bovendien tegen zijn tegenstanders, dan is het heel raar als Hij opeens zegt dat Gods wil in hen volkomen werkzaam is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Desid:

Dit is een dubieuze manier van bijbeluitleg:

- je noteert wat iets allemaal *kan* betekenen

- bij elke mogelijkheid geef je er dan een vrome draai aan. En ziedaar, een preek.

De juiste manier van uitleg is dat je kijkt wat in de context de meest voor de hand liggende interpretatie is. En dat is duidelijk niet 'het koninkrijk Gods zit in je'. Want dat wordt nooit in de Bijbel gezegd op die manier. En Jezus spreekt hier bovendien tegen zijn tegenstanders, dan is het heel raar als Hij opeens zegt dat Gods wil in hen volkomen werkzaam is.

Jezus spreekt tegen de Farizeeën.  Dat waren strenge letterknechten die de mozaïsche wet interpreteerden en in de opstanding uit de dood geloofden.  (Klinkt dat niet bekend?)

Dat waren niet zozeer Jezus' tegenstanders, hij moest niks van hun scherpzinnige geleerdheid hebben.  Jezus had een geheel andere boodschap.  Er zijn talloze aanwijzingen dat het Koninkrijk in u is.  Maar wie dat Koninkrijk nog niet betreden heeft die kan mogelijk wat anders geloven natuurlijk.

 

Over bijbelinterpretatie: ik heb al lang al in de gaten dat men de bijbel naar eigen believen interpreteert.  Er staat duidelijk geschreven : "Niet mijn wil geschiedde".   Maar toch willen gelovigen bijna zonder uitzondering naar het hiernamaals.  Jezus zegt juist om je wil op te geven, dan kun je ook niet naar het hiernamaals willen.  En dat rijmt weer met dat Koninkrijk.  Het Koninkrijk is helemaal niet in het hiernamaals!

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Hopper:

Jezus spreekt tegen de Farizeeën.  Dat waren strenge letterknechten die de mozaïsche wet interpreteerden en in de opstanding uit de dood geloofden.  (Klinkt dat niet bekend?)

Dat waren niet zozeer Jezus' tegenstanders, hij moest niks van hun scherpzinnige geleerdheid hebben.  Jezus had een geheel andere boodschap.  Er zijn talloze aanwijzingen dat het Koninkrijk in u is.  Maar wie dat Koninkrijk nog niet betreden heeft die kan mogelijk wat anders geloven natuurlijk.

Sorry, maar wat je hier opschrijft is totaal onsamenhangend. Misschien kun je het nog een keer, en dan logisch en duidelijk, opschrijven?

16 minuten geleden zei Hopper:

Het Koninkrijk is helemaal niet in het hiernamaals!

Volgens het Nieuwe Testament is het koninkrijk het hiernamaals.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Desid:

1. Sorry, maar wat je hier opschrijft is totaal onsamenhangend. Misschien kun je het nog een keer, en dan logisch en duidelijk, opschrijven?

2. 1Volgens het Nieuwe Testament is het koninkrijk het hiernamaals.

1. Duidelijker kan ik het niet maken.

2. Daarover verschillen we dan van mening.   Matt 16:25 zegt ondubbelzinnig dat wie zijn leven wenst te behouden die zal het verliezen.  Je leven wensen te behouden in een of ander hiernamaals is tegen de leer van Jezus.  Je dient het leven juist te verliezen!

Zie ook Galaten 2:20

 

Citaat

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Je dient zelf te sterven en niet jezelf in een hiernamaals te wensen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hopper:

1. Duidelijker kan ik het niet maken.

Wat jammer. In een discussie is het van belang dat je op een duidelijke manier communiceert (dat staat ook in de forumregels). Maar als je kennelijk mentaal daar niet toe in staat bent, is dat natuurlijk een verdrietige zaak.

8 minuten geleden zei Hopper:

2. Daarover verschillen we dan van mening.   Matt 16:25 zegt ondubbelzinnig dat wie zijn leven wenst te behouden die zal het verliezen.  Je leven wensen te behouden in een of ander hiernamaals is tegen de leer van Jezus.  Je dient het leven juist te verliezen!

Afgezien van het feit dat je deze tekst nu verdraait, is het uit het Nieuwe Testament duidelijk dat het koninkrijk van God Gods nieuwe schepping is, die spoedig aan zou breken. Daaronder kom je niet uit met gedraai met teksten die over iets anders gaan dan het koninkrijk van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...
Op 30-8-2022 om 20:49 zei Hopper:
Op 30-8-2022 om 20:41 zei Desid:

1. Sorry, maar wat je hier opschrijft is totaal onsamenhangend. Misschien kun je het nog een keer, en dan logisch en duidelijk, opschrijven?

2. 1Volgens het Nieuwe Testament is het koninkrijk het hiernamaals.

1. Duidelijker kan ik het niet maken.

2. Daarover verschillen we dan van mening.   Matt 16:25 zegt ondubbelzinnig dat wie zijn leven wenst te behouden die zal het verliezen.  Je leven wensen te behouden in een of ander hiernamaals is tegen de leer van Jezus.  Je dient het leven juist te verliezen!

Zie ook Galaten 2:20

Citaat

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Je dient zelf te sterven en niet jezelf in een hiernamaals te wensen.

Ook van Paulus: 2 Korintiërs 5 (NBG51):

1 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis.

2 Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden,

3 Als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.

4 Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden.

5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

6 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn

7 (Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen)

8 Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.

Aardse tent?

Zelfde tekst in Het Boek:

1 Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen.

2 Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en dat zullen aantrekken zoals je nieuwe kleren aantrekt.

3 Wanneer we ons aardse lichaam hebben afgelegd, zullen wij niet geheel zonder lichaam zijn.

4 In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door het leven wordt opgeslokt.

5 Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven.

6 Wij houden dus moed en beseffen heel goed dat wij nog ver van ons hemelse huis verwijderd zijn, zolang we in ons lichaam leven.

7 Door het geloof en niet door het zien, weten wij dat dit waar is.

8 Daarom zijn wij ook niet bang om te sterven; integendeel, wij zien ernaar uit om naar huis te gaan, naar de Here.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid