Spring naar bijdragen

Is het kwaad om heksen te vervolgen? 


Aanbevolen berichten

Citaat

Neem nu bijvoorbeeld heksenvervolging. Is het kwaad om heksen te vervolgen? Nou, dat ligt er eigenlijk aan. Want als er aantoonbaar een zwarte magische kunst zou bestaan waarmee je daadwerkelijk enorm veel meetbare schade en ellende kan veroorzaken in de samenleving, dan zullen we beiden het er wel mee eens zijn dat mensen die zich daarmee bezig houden vervolgd dienen te worden.
De kwestie alleen is dat we niet geloven en ook niet kunnen aantonen dat dergelijke magie bestaat. Mensen op grond daarvan vervolgen is daardoor alsnog onrechtvaardig geworden, omdat je dan iemand per definitie vals beschuldigd. Maar dat komt niet omdat we ineens liever voor heksen zijn geworden, of omdat we hekserij ineens goed zijn gaan vinden, maar omdat we geloven dat heksen in die zin niet bestaan en dergelijke hekserij dus ook niet.
Ons gevoel voor gerechtigheid is dus met het afwijzen van een dergelijk geloof daarom niet hoger of minder geworden. Alleen onze feitenkennis is veranderd, waardoor datzelfde gevoel voor gerechtigheid ons verplichtte zich daartoe te verhouden.

Hi RF, 

Ik vind het wel interessant wat je inbrengt dus natuurlijk heb ik er weer een topic voor gemaakt. 🙂

Nou heb ik er wikipedia bijgepakt https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenjacht 

Ook staat er:  "Hedendaagse heksenjachten worden nog steeds gemeld uit Sub-Saharisch Afrika, India en Papoea- Nieuw-Guinea. Officiële wetgeving tegen hekserij is nog steeds van kracht in Saoedi-Arabië en Kameroen."

 

Citaat

Het enige wat je dan nog kunt bediscussiëren is of destijds de rechtsspraak (naar verhouding) wel op orde was en in hoeverre er sprake was van schuldige onwetendheid (daar de katholieke kerk zelf een dergelijk geloof altijd afwees), maar dat is een meer algemene discussie die niet per se betrekking heeft op het geloof in hekserij destijds.

Naar wat ik op * Wikipedia lees heeft de Kerk het niet altijd afgewezen maar is van visie veranderd, van ontkennen, naar erkennen en bestraffen en weer terug naar ontkennen. 

Wat ik me dan afvraag.. als de kerk morgen weer van visie verandert gaan we dan mensen op grond daarvan vervolgen alsnog weer rechtvaardig vinden ? 

En hoe zit dat met de betrouwbaarheid van de Heilige Geest ? Moeten we ons dan niet afvragen of de Heilige Geest wel altijd goed ontvangen wordt ? 

En ligt dat dan aan de Heilige Geest (die dan misschien wispelturig is), of ligt het aan de ontvangers ? 

 

 

*

Op Wikipedia lees ik: "Tot omstreeks 1000 ontkende de Kerk het bestaan van heksen en tovenaars, het was zelfs verboden om er überhaupt in te geloven. Aan het einde van het eerste millennium veranderde de Kerk echter haar visie: heksen konden vanaf nu gestraft worden voor het bedrijven van magie en hekserij. Gevangenisstraffen op water en brood van 1 tot 7 jaar werden toen uitgesproken."

In 1252 verleende paus Innocentius III de inquisiteurs nu ook het recht om de verdachten te folteren, waardoor duizenden tot bekentenissen overgingen. Pas vanaf 1326 begon de inquisitie zich op het vervolgen van heksen te richten. Van heksen werd verondersteld dat ze een pact met de duivel (Satan) afsloten, met hem copuleerden en dat ze zich schuldig maakten aan afschuwelijke wreedheden zoals het eten van kinderen.

Vanaf 1450 vonden grootschalige heksenvervolgingen plaats in Europa. 

Vanaf 1550 begint de periode waarin de meeste heksenvervolgingen, met foltering en executie (zoals verbranding), voorkwamen. In de hiernavolgende honderd jaar, tot ca. 1650, zouden tussen de vijftig- en honderdduizend als heks beschouwde personen ter dood veroordeeld worden. Hiervan was tachtig procent vrouw."

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Petra. changed the title to Is het kwaad om heksen te vervolgen? 
  • Antwoorden 160
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijkbaar ligt de geschiedenis wat gecompliceerder. Ik heb er zelf onvoldoende kennis van, maar had begrepen dat het ook een wisselwerking was tussen kerkelijke en lokale machthebbers en ook tussen ka

Dat klopt. Excuses, ik heb geciteerd uit het verkeerde bericht waardoor jouw naam er boven kwam.

Vasten en bidden kan zeer zinvol zijn voor een gelovige. Maar volgens mij bedoel jij hier iets anders? Vasten van geloof, wat is dat? Afstand nemen, omdat je daar ook tegenstand voelt? 

2 uur geleden zei Petra.:

Op Wikipedia lees ik: "Tot omstreeks 1000 ontkende de Kerk het bestaan van heksen en tovenaars, het was zelfs verboden om er überhaupt in te geloven. Aan het einde van het eerste millennium veranderde de Kerk echter haar visie: heksen konden vanaf nu gestraft worden voor het bedrijven van magie en hekserij.

In de hiernavolgende honderd jaar, tot ca. 1650, zouden tussen de vijftig- en honderdduizend als heks beschouwde personen ter dood veroordeeld worden. Hiervan was tachtig procent vrouw."

 

Wat ik trouwens ook wel opmerkelijk vind is dat het ging om "heksen en tovenaars" ,  maar dat het erop lijkt dat alleen hekserij als gevaarlijk werd beschouwd en kennelijk ook met name vrouwen ervoor vermoord werden: 80%. was vrouw. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Wat ik trouwens ook wel opmerkelijk vind is dat het ging om "heksen en tovenaars" ,  maar dat het erop lijkt dat alleen hekserij als gevaarlijk werd beschouwd en kennelijk ook met name vrouwen ervoor vermoord werden: 80%. was vrouw.

Het lijkt erop dat vrouwen hun heil meer zoeken bij de magie dan de mannen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Wat ik trouwens ook wel opmerkelijk vind is dat het ging om "heksen en tovenaars" ,  maar dat het erop lijkt dat alleen hekserij als gevaarlijk werd beschouwd en kennelijk ook met name vrouwen ervoor vermoord werden: 80%. was vrouw. 

Vandaag noemen ze dat een coronapandemie, het is niet zeker of daar je nu perse een vrouw voor moet zijn. 

Alchemie of alchimie was een oude tak van de natuurfilosofie waarin geleerden op speculatieve wijze materie onderzochten. Het is de voorloper van de moderne scheikunde, waar het geleidelijk door werd vervangen rond het einde van de achttiende eeuw. Een belangrijk doel van alchemie in de Arabische en westerse traditie was het vervaardigen van de Steen der wijzen, om gewone metalen in goud te veranderen, ziektes te genezen en langer te kunnen leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Wat ik me dan afvraag.. als de kerk morgen weer van visie verandert gaan we dan mensen op grond daarvan vervolgen alsnog weer rechtvaardig vinden? 

Volgens rapporten wordt dat vandaag in samenspraak met ggz-experten geregeld, steeds meer mensen worden in containers gestoken met hartjes op de deur. 😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Naar wat ik op * Wikipedia lees heeft de Kerk het niet altijd afgewezen maar is van visie veranderd, van ontkennen, naar erkennen en bestraffen en weer terug naar ontkennen. 

Blijkbaar ligt de geschiedenis wat gecompliceerder. Ik heb er zelf onvoldoende kennis van, maar had begrepen dat het ook een wisselwerking was tussen kerkelijke en lokale machthebbers en ook tussen katholieken en protestanten. En dat de heksenvervolging vooral opkwam daar waar de macht van de kerk afbrokkelde. Sowieso was het beruchte boek 'De Heksenhamer' naar mijn weten nimmer door de kerk goedgekeurd.
Feit is dat het is gebeurd en er dus mensen waren die oprecht in heksen geloofden en dus meenden dat zij echt kwaad konden doen.

Het is wellicht ook goed je te realiseren dat blinde gehoorzaamheid aan het Vaticaan sowieso niet wordt geleerd, maar in een tijd zonder telecommunicatie en zelfs massale boekdrukkunst dat sowieso onmogelijk kon worden afgedwongen. De meeste gewone mensen hadden geen flauw idee wie de paus was en wat hij wilde en het had ook bepaald een reden dat het concilie van Trente uiteindelijk de priesteropleiding verplichtte. Want ook veel priesters (en bisschoppen) deden maar wat, even boud gezegd.

Wij krijgen per dag meer informatie binnen dan de gemiddelde middeleeuwer in haar hele leven. Ik bedoel maar.

Citaat

Wat ik me dan afvraag.. als de kerk morgen weer van visie verandert gaan we dan mensen op grond daarvan vervolgen alsnog weer rechtvaardig vinden?

Een interessantere hypothese: stel dat de wétenschap morgen aantoont dat er daadwerkelijk levensgevaarlijke zwarte magie bestaat, waarmee men kan doden, ziekmaken en verwoesten. Zou jij het vervolgen van mensen die zich daarmee bezighouden dan alsnog weer rechtvaardig vinden? En moet de kerk daarin dan de wetenschap volgen?

Of om de hypothese wat moeilijker te maken: stel dat de wetenschap met onderzoeksresultaten over zwarte magie komt die (nog) geen uitsluitsel kunnen geven over de werkzaamheid ervan, zodat we niet zeker weten of het nu echt gebruikt kan worden en dus dood en verderf kan veroorzaken of niet. Terwijl er wel mensen zijn die zich ermee bezighouden.
Wat moeten we dan doen: deze beoefenaars laten begaan, met het risico dat de magie uiteindelijk toch werkzaam blijkt en ze daardoor wel degelijk enorm veel schade en leed kunnen berokkenen, of ze vervolgen, met het risico dat ze toch onschuldig zijn omdat de magie toch niet werkzaam blijkt?

Citaat

En hoe zit dat met de betrouwbaarheid van de Heilige Geest ? Moeten we ons dan niet afvragen of de Heilige Geest wel altijd goed ontvangen wordt ? 

En ligt dat dan aan de Heilige Geest (die dan misschien wispelturig is), of ligt het aan de ontvangers ? 

De werking van de heilige Geest is ons een mysterie. Hij leidt de katholieke kerk door de eeuwen heen en zorgt ervoor dat zij ondanks alle kwaad en leugenarij binnen en buiten haar op wezenlijk niveau niet kan dwalen, maar het voert te ver om te willen analyseren hoe Hij dan precies zou werken en wie Hem wel of niet goed zou ontvangen. Hij heeft nota bene zelfs het grote schisma tussen de katholieke en oosters-orthodoxe Kerk en de Reformatie niet tegengehouden.
Mij schijnt het toe dat Hij zich vrijwel alleen met  mystiek en de (katholieke) godsdienst bezighoudt en de politiek en wetenschap vooral aan onszelf overlaat. En dat hoe heiliger je leeft, hoe zwaarder de mogelijkheden zijn om tot zonde te vervallen, maar Hij toch wil dat je naar die heiligheid streeft. Maar alleen dat laatste weet ik redelijk zeker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Robert Frans:

Blijkbaar ligt de geschiedenis wat gecompliceerder.

Dank je RF 😘

Ik was al bang dat je het topic niet meer serieus zou nemen door de reacties, terwijl er een hoop mensen (vooral vrouwen) om vermoord zijn. Ik ga morgen de rest van je reactie lezen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Petra.:

Dank je RF 😘

Ik was al bang dat je het topic niet meer serieus zou nemen door de reacties, terwijl er een hoop mensen (vooral vrouwen) om vermoord zijn. Ik ga morgen de rest van je reactie lezen. 

Vandaag worden nog mensen 'vermoord', maar dan spreken we over het zich niet tot expressie kunnen of mogen brengen.  De ethische implicaties hieraan verbonden verdwijnen haast linea recta naar de gekende zwijgspiralen, strikt gesproken niet vrouwelijk, noch mannelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Een interessantere hypothese: stel dat de wétenschap morgen aantoont dat er daadwerkelijk levensgevaarlijke zwarte magie bestaat, waarmee men kan doden, ziekmaken en verwoesten. Zou jij het vervolgen van mensen die zich daarmee bezighouden dan alsnog weer rechtvaardig vinden? En moet de kerk daarin dan de wetenschap volgen?

In de zogeheten overkoepelende waarheid vinden we daarop een aantal antwoorden maar dan begint het misschien meer te lijken op een deus ex machina, het onverwachte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Robert Frans:

Het is wellicht ook goed je te realiseren dat blinde gehoorzaamheid aan het Vaticaan sowieso niet wordt geleerd, maar in een tijd zonder telecommunicatie en zelfs massale boekdrukkunst dat sowieso onmogelijk kon worden afgedwongen. De meeste gewone mensen hadden geen flauw idee wie de paus was en wat hij wilde en het had ook bepaald een reden dat het concilie van Trente uiteindelijk de priesteropleiding verplichtte. Want ook veel priesters (en bisschoppen) deden maar wat, even boud gezegd.

Huh? Ik dacht juist wel. Jij volgt toch ook de RK in haar besluiten ongeacht of je het ermee eens bent, dacht ik. Of vergis ik me nou ?

 

16 uur geleden zei Robert Frans:

Wij krijgen per dag meer informatie binnen dan de gemiddelde middeleeuwer in haar hele leven. Ik bedoel maar.

Haha, ja nou en of. 

En omdat vooral narigheid het nieuws haalt zou je bijna gaan geloven dat er nergens meer wat goeds gebeurt. 

 

16 uur geleden zei Robert Frans:

Of om de hypothese wat moeilijker te maken: stel dat de wetenschap met onderzoeksresultaten over zwarte magie komt die (nog) geen uitsluitsel kunnen geven over de werkzaamheid ervan, zodat we niet zeker weten of het nu echt gebruikt kan worden en dus dood en verderf kan veroorzaken of niet. Terwijl er wel mensen zijn die zich ermee bezighouden.
Wat moeten we dan doen: deze beoefenaars laten begaan, met het risico dat de magie uiteindelijk toch werkzaam blijkt en ze daardoor wel degelijk enorm veel schade en leed kunnen berokkenen, of ze vervolgen, met het risico dat ze toch onschuldig zijn omdat de magie toch niet werkzaam blijkt?

Hier begeef je je idd. op een gevaarlijk pad aangezien je in ons rechtsstelsel onschuldig bent tot je schuld bewezen is. Bij twijfel geen schuld. Dus als de wetenschap met onderzoeksresultaten komt die geen uitsluitsel geven, maar wel duiden op een evt. risico gaan we het wetenschappelijk onderzoeken tot we dat uitsluitsel wel hebben. 

 

16 uur geleden zei Robert Frans:

De werking van de heilige Geest is ons een mysterie. Hij leidt de katholieke kerk door de eeuwen heen en zorgt ervoor dat zij ondanks alle kwaad en leugenarij binnen en buiten haar op wezenlijk niveau niet kan dwalen, maar het voert te ver om te willen analyseren hoe Hij dan precies zou werken en wie Hem wel of niet goed zou ontvangen.

Idd. het is een mysterie. Maar de kerk kan wel degelijk dwalen, daarom hebben meerdere kerken en ook de paus recent nog excuses gemaakt, dat haalde ik net in een ander topic aan: excuses paus. Dat is toch een dwaling of zie jij dat niet als een dwaling? 

Ik heb moeite met de gedachte dat de Heilige Geest /God het destijds zo gewild heeft. Misschien denk ik te rooskleurig maar het wil er niet bij me in dat ZHij dit wilde, daarom hink ik eerder naar de idee dat de ontvangers (kerkelijke leiding) het verschrikkelijk verkeerd kunnen hebben. Mijn gedachte is dat we daarom enorm op moeten passen met wat we  -door God ingegeven bedoeling-  of -God's Wil -noemen. 

 

16 uur geleden zei Robert Frans:

 Hij heeft nota bene zelfs het grote schisma tussen de katholieke en oosters-orthodoxe Kerk en de Reformatie niet tegengehouden.
Mij schijnt het toe dat Hij zich vrijwel alleen met  mystiek en de (katholieke) godsdienst bezighoudt en de politiek en wetenschap vooral aan onszelf overlaat. En dat hoe heiliger je leeft, hoe zwaarder de mogelijkheden zijn om tot zonde te vervallen, maar Hij toch wil dat je naar die heiligheid streeft. Maar alleen dat laatste weet ik redelijk zeker.

Ja, dat vind ik iets lastigs.  Als de politiek zich richt naar God en daar beslissingen (politieke en rechterlijke) op afstemt, of dat probeert.. maar God zich daar niet mee bemoeit.. waar leidt dat dan toe ?  Als we er van uitgaan dat God zich niet bemoeit kun je dan nog wel je politieke normen/waarden op Goddelijke nomen/waarden richten of moet je dat dan juist niet doen? 

 

Wat de heksenjacht betreft.. ik las dat de De Schotse premier op Internationale Vrouwendag, haar excuses heeft aangeboden voor de heksenvervolging in haar land. Duizenden onschuldige vrouwen werden in Schotland tussen de 16de en 18de eeuw beschuldigd van hekserij, gemarteld en op de brandstapel gezet.

 https://nos.nl/artikel/2420379-een-heksenpardon-voor-de-vrouwen-van-schotland

 

Het heeft Brabant geïnspireerd om een heksenroute op te zetten met op elke plek een monument voor de vrouwen. 

 https://www.ed.nl/de-peel/gemeenten-geven-heksenroute-groen-licht-monumenten-voor-de-23-vrouwen-die-in-1595-op-de-brandstapel-kwamen-in-deze-regio~a05d7130/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.uitgeverijveerhuis.nl/portfolio-2/project-three-8nfmt

 

 

 

 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei TTC:

Vandaag worden nog mensen 'vermoord', maar dan spreken we over het zich niet tot expressie kunnen of mogen brengen.  De ethische implicaties hieraan verbonden verdwijnen haast linea recta naar de gekende zwijgspiralen, strikt gesproken niet vrouwelijk, noch mannelijk. 

Er vinden wereldwijd idd. nog dagelijks enorm veel verschrikkelijke misstanden plaats. Dit topic gaat over de heksenjachten en heb ik gemaakt n.a.v. een reactie van RF wat daarover ging, maar ik zou zeggen..maak een topic (of meerdere) over andere misstanden in de wereld ! 👍🙂

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Petra.:

Er vinden wereldwijd idd. nog dagelijks enorm veel verschrikkelijke misstanden plaats. Dit topic gaat over de heksenjachten en heb ik gemaakt n.a.v. een reactie van RF wat daarover ging, maar ik zou zeggen..maak een topic (of meerdere) over andere misstanden in de wereld ! 👍🙂

Je vlucht weg, dat is alles. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Hier begeef je je idd. op een gevaarlijk pad aangezien je in ons rechtsstelsel onschuldig bent tot je schuld bewezen is. Bij twijfel geen schuld. Dus als de wetenschap met onderzoeksresultaten komt die geen uitsluitsel geven, maar wel duiden op een evt. risico gaan we het wetenschappelijk onderzoeken tot we dat uitsluitsel wel hebben. 

Wetenschappelijk bewijs bestaat uit waarnemingen die een hypothese of theorie bevestigen (verificatie) of ontkrachten (falsificatie). In werkelijkheid vallen geaccepteerde wetenschappelijke theorieën overigens niet bij het eerste tegenbewijs om. Een theoretische omslag is een paradigmaverschuiving. Door middel van hypotheses en theorieën kunnen voorspellingen worden gedaan. Nieuwe waarnemingen zorgen voor nieuw bewijs, waardoor gecontroleerd kan worden of de voorspellingen kloppen. Nieuw bewijs zorgt er vaak voor dat hypotheses en theorieën moeten worden aangepast. In tegenstelling tot wiskundig bewijs geeft wetenschappelijk bewijs dus niet aan of iets waar of onwaar is. Wetenschappelijke theorievorming leidt slechts tot werkbare modellen van de waargenomen werkelijkheid. De kracht van de wetenschappelijke benadering zit in de ontwikkeling van deze modellen, die door de eeuwen heen zo goed zijn geworden dat vrijwel alles wat objectief, of veeleer intersubjectief, waarneembaar is, erdoor verklaard en voorspeld kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei TTC:

Je vlucht weg, dat is alles. 

Hi TTC, als vriendelijk bedoelde manieren om "Nee, dankjewel beleefd" te zeggen niet doordringen, dan is wegvluchten misschien wel de meest vreedzame en verstandige oplossing. 

Nogmaals... dit topic gaat over heksenvervolging !  Niks meer en niks minder. 

Als je het over andere misstanden wilt hebben staat het je vrij daar topics voor te openen. Het staat je niet vrij om mij of andere mensen lastig te vallen   Klinkt het je te hard dan vind ik dat jammer voor je, maar ik weet niet hoe ik het nog vriendelijker kan verwoorden. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Bij twijfel geen schuld.

Mooi om zien hoe het werkt, we kunnen dus met wiskundige precisie perfect iets bewijzen maar op zichzelf zal dat tot twijfel leiden omwille van een andere set logica's. Net omwille van die twijfel kan derhalve het discours eindeloos doorgaan, de chaotische verwarring en bijhorend tumult op de spits drijvend om dat wat tijdloos geldig is. Het probleem zit dus niet in het bewijs leveren maar in de bereidheid tot introspectie, aansluitend bij wat de geesteswetenschappen hier deskundig over rapporteert maar ook maar zelden begrepen wordt. 

7 minuten geleden zei Petra.:

Hi TTC, als vriendelijk bedoelde manieren om "Nee, dankjewel beleefd" te zeggen niet doordringen, dan is wegvluchten misschien wel de meest vreedzame en verstandige oplossing. Nogmaals... dit topic gaat over heksenvervolging !  Niks meer en niks minder. Als je het over andere misstanden wilt hebben staat het je vrij daar topics voor te openen. Het staat je niet vrij om mij of andere mensen lastig te vallen   Klinkt het je te hard dan vind ik dat jammer voor je, maar ik weet niet hoe ik het nog vriendelijker kan verwoorden. 

Laat maar, snel wegwezen van mensen die alles ondermijnen, en dan nog betichten ook. 

18 minuten geleden zei Petra.:

Nogmaals... dit topic gaat over heksenvervolging !  Niks meer en niks minder. 

Waar nodig of veelbelovend gaat het individu over tot ‘educatie van zichzelf’. Deze opbouwende dynamismen helpen een sterke morele identiteit te creëren en maken het voor het individu ook mogelijk om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen – niet vanuit egocentrische motieven zoals een behoefte aan status of macht, maar vanuit de realisatie dat het hebben van een eigen, persoonlijke waardenhiërarchie ook betekent dat geobserveerde misstanden in de sociale omgeving en maatschappij niet onberoerd gelaten kunnen worden. Zodoende worden de eigen overprikkelbaarheden effectief gekanaliseerd en de eigen talenten ingezet voor sociale, politieke of creatieve doeleinden om zo de ontwikkeling van medemensen of zelfs van de maatschappij als geheel te bevorderen.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei TTC:

Mooi om zien hoe het werkt, we kunnen dus met wiskundige precisie perfect iets bewijzen maar op zichzelf zal dat tot twijfel leiden omwille van een andere set logica's. Net omwille van die twijfel kan derhalve het discours eindeloos doorgaan, de chaotische verwarring en bijhorend tumult op de spits drijvend om dat wat tijdloos geldig is. Het probleem zit dus niet in het bewijs leveren maar in de bereidheid tot introspectie, aansluitend bij wat de geesteswetenschappen hier deskundig over rapporteert maar ook maar zelden begrepen wordt. 

Hi TTC. 

Ben je bekend met de Theorie of the Stork & New evidence for the Theory of the Stork ? 

Het is een wetenschappelijke theorie die met wiskundige logica aantoont dat kindertjes door de ooievaar gebracht worden. 

 

Er staat wel een disclaimer bij: 

"The intended value (disclaimer): This article is not intended to disprove the value of serious epidemiological investigations. It is an example of how studies based on popular belief and unsubstantiated theory, seconded by low quality references and supported by coincidental statistical association could lead to apparent scientific endorsement."

 

 

Citaat

Laat maar, snel wegwezen van mensen die alles ondermijnen, en dan nog betichten ook. 

Ik heb het zo vriendelijk mogelijk geprobeerd, meerdere keren. Helaas tegen dovemansoren. Maar wie weet.. valt het kwartje nu wel. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Petra.:

Hi TTC. Ben je bekend met de Theorie of the Stork & New evidence for the Theory of the Stork ? Het is een wetenschappelijke theorie die met wiskundige logica aantoont dat kindertjes door de ooievaar gebracht worden. 

Kijk maar eens, en celdeling wordt door de heilige geest geregeld wellicht? 

6 minuten geleden zei Petra.:

Ik heb het zo vriendelijk mogelijk geprobeerd, meerdere keren. Helaas tegen dovemansoren. Maar wie weet.. valt het kwartje nu wel. 

Straks zelftranscendentie, kunnen we nog eens over water lopen. 😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei TTC:

Kijk maar eens, en celdeling wordt door de heilige geest geregeld wellicht? 

Denk ook even aan cognitieve biassen; vooral de confirmation bias, de blindspot bias, en het Overconfidence effect. 

 

Lees dan nog een keer wat de intentie was om met de Theory of the Stork aan te tonen.  Er werd namelijk wel met wiskundige logica bewezen dat kindertjes door ooievaars gebracht worden, maar daar ging het het natuurlijk niet om.  Waar het wel om ging: 

" This article is not intended to disprove the value of serious epidemiological investigations. It is an example of how studies based on popular belief and unsubstantiated theory, seconded by low quality references and supported by coincidental statistical association could lead to apparent scientific endorsement."

 

Tevens herhaal ik ook nog maar voor de tweede keer: Het staat je niet vrij om mij of andere mensen lastig te vallen  

Je reageert inmiddels zoveel op mij dat het naar stalking begint te rieken. Vriendelijk gezegd: overdaad schaadt en topics kapen ook. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Petra.:

Denk ook even aan cognitieve biassen; vooral de confirmation bias, de blindspot bias, en het Overconfidence effect. Lees dan nog een keer wat de intentie was om met de Theory of the Stork aan te tonen.  Er werd namelijk wel met wiskundige logica bewezen dat kindertjes door ooievaars gebracht worden, maar daar ging het het natuurlijk niet om.  Waar het wel om ging: " This article is not intended to disprove the value of serious epidemiological investigations. It is an example of how studies based on popular belief and unsubstantiated theory, seconded by low quality references and supported by coincidental statistical association could lead to apparent scientific endorsement." Tevens herhaal ik ook nog maar voor de tweede keer: Het staat je niet vrij om mij of andere mensen lastig te vallen  Je reageert inmiddels zoveel op mij dat het naar stalking begint te rieken. Vriendelijk gezegd: overdaad schaadt en topics kapen ook. 

We gaan al naar het niveau van stalking, die blindspot heb je een mooie illustratie van gegeven. Doe rustig verder Petra, veel succes. 😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sandingisaskill:

Heb je het over heksen vervolgen, wordt je zelf vervolgd volgens jezelf. Grappig hoor al die nonsens.

https://www.slachtofferhulp.nl/gebeurtenissen/stalking/

Zullen maar zwijgen over wat er vandaag net achter de hoek gebeurt, dat gaat met miljoenen waardoor het minder opvalt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als kerk zou je bij dit onderwerp best eerst goed nadenken voordat er wordt gehandeld.
Als ik dit lees

Op 1-8-2022 om 02:46 zei Petra.:

Want als er aantoonbaar een zwarte magische kunst zou bestaan waarmee je daadwerkelijk enorm veel meetbare schade en ellende kan veroorzaken in de samenleving, dan zullen we beiden het er wel mee eens zijn dat mensen die zich daarmee bezig houden vervolgd dienen te worden.

Dan zou het goed zijn om je te realiseren dat binnen het christendom sprake is van: doden die tot leven worden gewekt, sprekende slang, onverklaarbare genezingen, vervloeking van vijanden, om maar wat zaken te noemen. 
Je zult dus helder moeten kunnen formuleren wat er precies onder hekserij wordt verstaan, welke schade in  de samenleving je wilt aanpakken en dat alles  zodanig dat je daar zelf niet onder valt.
Dat zal nog een hele lastige, zo niet onmogelijke, opgave zijn.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan zou het goed zijn om je te realiseren dat binnen het christendom sprake is van: doden die tot leven worden gewekt, sprekende slang, onverklaarbare genezingen, vervloeking van vijanden, om maar wat zaken te noemen. Je zult dus helder moeten kunnen formuleren wat er precies onder hekserij wordt verstaan, welke schade in  de samenleving je wilt aanpakken en dat alles  zodanig dat je daar zelf niet onder valt. Dat zal nog een hele lastige, zo niet onmogelijke, opgave zijn.

We zijn met acht miljard druppels in een grote oceaan der liefde, alleen die olifant loopt een beetje in de weg. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid