Spring naar bijdragen

Waarschuwing tegen slechte vrouwen


Aanbevolen berichten

27 minuten geleden zei Hermanos2:

Satan is een mysterieuze figuur. Hij is er gewoon ineens. Bestaat hij wel? In Job wordt hij soms gezien als een engel uit God's hofhouding die de taak heeft advocaat van de duivel te spelen. Hij is daar niet Satan maar DE satan. Maar dan begrijp ik niet waarom God tolereert dat deze engel zo brutaal en respectloos is.

In het oude jodendom werd de satan niet als het ultieme kwaad gezien, maar inderdaad als een engel van God die de taak had zijn gelovigen te beproeven. Het woord 'satan' betekent zoiets als 'tegenstrever' of 'die tegenover je staat' en wordt vaak ook los van deze engel gebruikt. Zo gaat bijvoorbeeld de Engel van God in het Hebreeuws letterlijk 'als een satan' tegenover Bileam en zijn ezel staan om hen de weg te versperren.

Citaat

Dat zou mogelijk verklaard kunnen worden als het Zijn Zoon is. Dat zou ook meteen verklaren waarom het hem gelukt is om zoveel andere engelen op zijn hand te krijgen. Een gewone engel zou dat niet gelukt zijn. 

De bijbel maakt verschil tussen gewone engelen en de Angel of the Lord. Die staan toch duidelijk hoger op de ladder.

Er zijn verschillende soorten engelen. Traditioneel worden ze in negen koren ofwel in drie triades verdeeld, waarbij de lagere triades contact hebben met de aarde en de hogere triades rondom Gods troon staan (en de memetische bizar ogende engelen zijn):

1. Serafijnen
2. Cherubijnen
3. Tronen

4. Heerschappijen
5. Krachten
6. Machten

7. Vorstendommen
8. Aartsengelen
9. Engelen

Satan wordt geïdentificeerd als een aartsengel. Naast hem worden er zeven aartsengelen gekend, die uiteraard niet gevallen zijn, waarvan we Michaël, Gabriël en in de katholieke traditie ook Rafaël bij naam kennen. De Engel van de Heer in het OT wordt volgens mij meestal geïdentificeerd met Michaël.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Hermanos2:

Satan is een mysterieuze figuur. Hij is er gewoon ineens. Bestaat hij wel?

De vrije wil impliceert dat de mens ook het niet-goede kan doen.  Misschien is Satan een metafoor voor zelfzucht?  Zie hoe politici als Trump (en met hem, de trumpchristenen) zich laten bekoren door zelfzucht?   Zie hoe ze met 2 tongen spreken.  Tegen abortus, maar vóór moordpartijen op scholen.

1 minuut geleden zei Robert Frans:

Het woord 'satan' betekent zoiets als 'tegenstrever' of 'die tegenover je staat' en wordt vaak ook los van deze engel gebruikt.

Dat vind ik een mooie zin.   In het Ene staat het ene niet langer tegenover het andere.  Het Ene is aan zichzelf genoeg.  Of zoals Meister Eckhart zegt: het kan niet zo zijn dat God dáár is en jij hier.   God en ik hebben dezelfde oergrond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hopper:

Waar de liefde is, is geen plaats voor Satan.  

Daarom hoop ik dat satan gauw opgeruimd wordt zodat liefde weer in deze wereld de toon aangeeft. 

5 minuten geleden zei Hopper:

De vrije wil impliceert dat de mens ook het niet-goede kan doen. 

Vrije wil wordt volgens mij te veel benadrukt. De mens heeft niet veel te willen in deze wereld. Daarom hebben we de Verlosser ook heel hard nodig. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hermanos2:

1. Daarom hoop ik dat satan gauw opgeruimd wordt zodat liefde weer in deze wereld de toon aangeeft. 

2. Vrije wil wordt volgens mij te veel benadrukt. De mens heeft niet veel te willen in deze wereld. Daarom hebben we de Verlosser ook heel hard nodig. 

1.  Als jij zelf als mens zijnde in liefde leeft, speelt de heer Satan geen enkele rol.  Voor mij bestaat hij niet, voor anderen wel als ik het goed begrijp.

2.  Was het niet Jezus die zei: "Niet mijn wil geschiedde ?"   Die uitspraak verwijst telkens weer naar de 'vrije wil'.  Als volger van Jezus neem ik dat serieus.

Uiteindelijk bleek die vrije wil een slavendrijver......

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hopper:

1.  Als jij zelf als mens zijnde in liefde leeft, speelt de heer Satan geen enkele rol.  

Okee. Klinkt mooi. Maar wat moet ik ermee? Ik moet als onvolmaakt mens toch meedraaien met deze planeet. De ideale situatie die jij beschrijft daar zie ik naar uit na Jezus' wederkomst. Tot dan zal ik samen met mijn gezin moeten zien te overleven in deze krankzinnige wereld. Ik wil echter satan niet de schuld geven van alles. De mens zelf is gevallen en hulpbehoevend. Hij moet het wel eerst inzien en willen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Satan is een mysterieuze figuur. Hij is er gewoon ineens. Bestaat hij wel? In Job wordt hij soms gezien als een engel uit God's hofhouding die de taak heeft advocaat van de duivel te spelen. Hij is daar niet Satan maar DE satan. Maar dan begrijp ik niet waarom God tolereert dat deze engel zo brutaal en respectloos is. Dat zou mogelijk verklaard kunnen worden als het Zijn Zoon is. Dat zou ook meteen verklaren waarom het hem gelukt is om zoveel andere engelen op zijn hand te krijgen. Een gewone engel zou dat niet gelukt zijn. 

Ne ben je bezig om de ene fantasie met de andere te verklaren.  "Een gewone engel had dat ook gekund, daarvoor zijn het engelen"  is net zo steekhoudend.

2 uur geleden zei Hermanos2:

 

Zoals gezegd werkt het voor mij tot nu goed als verklarend model. Totdat ik wat beters bedenk. 

De laatste zin zegt heel veel. Elke fantasie doet het dus, als het maar goed klinkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Okee. Klinkt mooi. Maar wat moet ik ermee? Ik moet als onvolmaakt mens toch meedraaien met deze planeet. De ideale situatie die jij beschrijft daar zie ik naar uit na Jezus' wederkomst. Tot dan zal ik samen met mijn gezin moeten zien te overleven in deze krankzinnige wereld. Ik wil echter satan niet de schuld geven van alles. De mens zelf is gevallen en hulpbehoevend. Hij moet het wel eerst inzien en willen. 

Jij hoeft er niks mee.   Ik geef met mijn uitspraak aan dat we allemaal verschillend in het leven staan.  Voor jou is die ideale situatie na Jezus' wederkomst, voor mij is die wederkomst reeds voltrokken.  Ik leg dat uit als 'gestorven dood gaan'.   Binnen dit leven is er de Christus om jou over het ravijn des doods heen te helpen.   En anders moet je bij de natuurlijke dood alleen de brug over en de stervens en levenspijn ondergaan.  Maar geloof mij niet, aan mijn getuigenis heb jij niks.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2022 om 14:31 zei Hetairos:

Als ik het topic open, jouw inleidende commentaar lees en de toon van de reacties op me in laat werken en ik bedenk dan ook nog de aversie die je onmiskenbaar tegen een deelneemster aan het forum hebt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat je wel degelijk jouw interpretatie over de bijbeltekst legt. En dan is het niet 'slechts' een bijbeltekst die je citeert.

Als ik evenwel dit alles verkeerd inschat en jouw beweegredenen zijn volkomen oprecht, dan bied ik mijn welgemeende excuses aan.

Ik las het als het zoveelste vrouwonvriendelijke postje. (Die echtscheiding heeft er flink ingehakt, dacht ik).

Maar als het als een verkapte vorm van uitschelden is bedoeld dan is dat (mild gezegd) niet kies. Goed dat je dat uitspreekt.

mod sjako: een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Een sneer zoals ‘die echtscheiding heeft er flink ingehakt’ is onnodig en beledigend. Zie dit als een laatste waarschuwing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-6-2022 om 10:48 zei Barnabas:

Er wordt slechts een bijbeltekst geciteerd. De weerstand is tegen het woord Gods, UItleg is er niet tenzij een advies om de geboden Gods in acht te nemen. Hopper schijnt ook niet te begrijpen dat er een verschil is tussen Jezus die met hoeren omging om ze daar uit te leiden naar het koninkrijk Gods waar eerlijke gesprekken zijn en iemand die contact maakt en meegaat in haar hoererij. Dat vergeet Hopper.

Er wordt een stuk bijbeltekst geciteerd maar wel met een bepaalde negatieve intentie. En dan nog ik heb al eerder tegen je gezegd dat als je de bijbel maar in klein genoeg stukjes tekst snijdt, staat er zelfs in de bijbel dat er geen God is. Die weerstand is niet tegen het woord Gods maar tegen de zeer vrouwonvriendelijke uitleg die jij er aan geeft.

Als je heel Prediker en Spreuken leest zie je dat Wijsheid als een vrouw ten tonele gevoerd wordt. Dat alleen al is een duidelijke bijbelse stellingname tegen de vermeende superioriteit van de man.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wordt de vete tussen Petra en Barnabas hier voortgezet?

Het heeft Petra op GG een ban op het posten in Christelijk leven & Geloofsleer en Bijbelstudie opgeleverd (klik), maar hier wordt de strijd tussen het nieuwe feminisme en een christelijke lezing blijkbaar vrolijk vervolgd. Een nieuw account, nieuwe kansen.

 

Op 18-6-2022 om 01:28 zei Petra.:

Die echtscheiding heeft er flink ingehakt, dacht ik.

Nogal onder de gordel, niet?

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

2 uur geleden zei Chaim:

 

 ...een christelijke lezing 

Hi Mart, 

Jij zit in de wereld van de vetes, maar ikke gelukkig (nog steeds) niet hoor. 

Als je terugleest zie je dat het niet -een christelijke lezing- betreft, maar een negatieve vrouwonvriendelijke. Daarom was mijn gedachte daarbij ook geen stoot onder de gordel maar in mijn optiek de meest redelijke verklaring. Zelfs eentje die tot wat meer begrip zou kunnen leiden. 

Als het een beetje meezit lukt het opjutten niet meer en zul je je met je popcorn ergens anders moeten vermaken.  Mijn tip; Zet een leuke film op of ga fijn de deur uit en maak er een gezellige dag van. Ga ik nu ook doen. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Petra.:

Daarom was mijn gedachte daarbij ook geen stoot onder de gordel maar in mijn optiek de meest redelijke verklaring. Zelfs eentje die tot wat meer begrip zou kunnen leiden.  

Barnabas staat in zijn lezing lang niet alleen -- er zijn meer christenen die deze teks¡ten zo opvatten, en je verwijzing naar zijn pijnlijke echtscheiding met die opmerking gaat m.i. veel te ver. Je zat Barnabas al achterna op GG, hetgeen je uiteindelijk een ban op het posten in Christelijk leven & Geloofsleer en Bijbelstudie op GG heeft opgeleverd, en hetzelfde doe je hier weer.

Voor zover het de interpretatie van de betreffende pas¡s¡age aangaat, ben ik het met je eens: deze wordt door Barnabas nogal vrouwonvriendelijk opgevat, Maar er zijn betere wijzen er tegenin te gaan dan door naar zijn echts¡cheiding te verwijzen, hetgeen de voornaams¡te reden is dat ik reageer.. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Als het een beetje meezit lukt het opjutten niet meer en zul je je met je popcorn ergens anders moeten vermaken.  Mijn tip; Zet een leuke film op of ga fijn de deur uit en maak er een gezellige dag van. Ga ik nu ook doen. 

Oh, wil je me een ban aansmeren? Ben hier al veel langer actief dan jij, heb nog nooit ergens een ban gehad - noch hier, noch op GG, noch op FT, heb hier zelfs nog nooit een waarshuwing gehad en altijd leuk gediscusieerd, maar jij wilt me blijkbaar zien vetrekken, terwijl juist jijzelf publiekelijk over Barnabas schrijft dat zijn echtscheiding er flink heeft ingehakt. Ja, het is nogal gemeen om iemands echtscheiding uit de kast te halen ten faveure van het feministische gedachtengoed (gedachtengoed waar ik het verder overigens mee eens ben).

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid