Spring naar bijdragen

Waarschuwing tegen slechte vrouwen


Aanbevolen berichten

Spreuken 7 valt onder het kopje  "Waarschuwing tegen slechte vrouwen" (HSV)

Het bevat de volgende tekst (vers 7): "Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op".

Hoofdstuk 7 waarschuwt en beschrijft gedetailleerd hoe één en ander in zijn werk gaat en waar dit toe leidt. De oplossing om aan haar te ontsnappen is vers 1 t/m 4:

"1 Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op. 2 Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. 3 Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart. 4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je bloedverwant, 5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vleit. 6 Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. 7 Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op 8 die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis, 9 in de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. 10 En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. 11 Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. 12 Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, zij loerde bij alle hoeken. 13 Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem: 14 Ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. 15 Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet om je ijverig te zoeken en – daar vond ik je! 16 Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. 17 Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. 18 Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, laten we samen genieten van grote liefde. 19 Want mijn man is niet thuis, hij is voor een verre reis vertrokken. 20 Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. 21 Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. 22 Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, 23 totdat een pijl zijn lever splijt, zoals een vogel zich haast naar een strik, en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. 2Nu dan, kinderen, luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. 25 Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, laat het niet afdwalen op haar paden. 26 Zij heeft immers vele dodelijk gewonden doen neervallen, geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. 27 Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood."

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Barnabas:

Spreuken 7 valt onder het kopje  "Waarschuwing tegen slechte vrouwen" (HSV)

Het bevat de volgende tekst (vers 7): "Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op".

Hoofdstuk 7 waarschuwt en beschrijft gedetailleerd hoe één en ander in zijn werk gaat en waar dit toe leidt. De oplossing om aan haar te ontsnappen is vers 1 t/m 4:

"1 Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op. 2 Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. 3 Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart. 4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je bloedverwant, 5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vleit. 6 Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. 7 Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op 8 die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis, 9 in de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. 10 En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. 11 Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. 12 Nu eens op straat, dan weer op de pleinen, zij loerde bij alle hoeken. 13 Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem: 14 Ik moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. 15 Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet om je ijverig te zoeken en – daar vond ik je! 16 Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. 17 Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. 18 Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, laten we samen genieten van grote liefde. 19 Want mijn man is niet thuis, hij is voor een verre reis vertrokken. 20 Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. 21 Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. 22 Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, 23 totdat een pijl zijn lever splijt, zoals een vogel zich haast naar een strik, en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. 2Nu dan, kinderen, luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. 25 Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, laat het niet afdwalen op haar paden. 26 Zij heeft immers vele dodelijk gewonden doen neervallen, geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. 27 Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood."

Als je deze tekst in de tegenwoordige tijd leest dan moeten vrouwen zonder verstand ook gewaarschuwd worden voor slechte mannen. 

Met het vorderen van de jaren begin ik ook te begrijpen waarom seks voor het huwelijk geen goed idee is en dat het helemaal niet verkeerd is om ouders te betrekken bij de partnerkeuze. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Hermanos2:

Als je deze tekst in de tegenwoordige tijd leest dan moeten vrouwen zonder verstand ook gewaarschuwd worden voor slechte mannen. 

Zeker. Dat zou een goede zaak zijn. Als ze willen luisteren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Barnabas:

Spreuken 7 valt onder het kopje  "Waarschuwing tegen slechte vrouwen" (HSV)

Het bevat de volgende tekst (vers 7): "Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op".

Hoofdstuk 7 waarschuwt en beschrijft gedetailleerd hoe één en ander in zijn werk gaat en waar dit toe leidt. De oplossing om aan haar te ontsnappen is vers 1 t/m 4:

"1 Mijn zoon, neem mijn woorden in acht, berg mijn geboden bij jou op. 2 Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. 3 Bind ze aan je vingers, schrijf ze op de tafel van je hart. 4 Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster, en noem het inzicht je bloedverwant, 5 opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vleit.... etc.

Hoi Barnabas,

Zoals ik dit gedeelte lees, gaat het over de wijsheid die symbolisch als een vrouw wordt voorgesteld. Er staat: "Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster, en noem het verstand (letterlijk: בִּינָה biynāh: Een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat, begrip, onderscheidingsvermogen, rechtschapen handelen betekent) (uw) vertrouweling, om u te bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die gladde woorden spreekt."

Het ligt dus voor de hand om ook de vreemde vrouw(en) als symbolisch te benaderen. Tevens is er geen reden om onderweg te switchen van symbolisch naar letterlijk.

Vind je ook niet?

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wie wel eens de wereld in stapt komt onvermijdelijk wel eens een 'hoer' tegen (wat een rotwoord, dat heet gewoon sekswerker tegenwoordig).  En ook als man zijnde kun je gewoon een gesprek met zo'n dame aangaan.  Dan zul je bemerken -zo is mijn ervaring- dat een 'hoer' een méns is.  Gewoon een mens waar je een praatje mee kan maken.  Geen idee waar die waarschuwing tegen slechte vrouwen vandaan komt, maar dat stukje tekst wat ik daar lees gaat regelrecht tegen de leer van Jezus in.  Zo veroordelend...zo de maat nemend....   Ik geloof niet in de heer Satan, maar die zou het geschreven/ingefluisterd kunnen hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Geen idee waar die waarschuwing tegen slechte vrouwen vandaan komt, maar dat stukje tekst wat ik daar lees gaat regelrecht tegen de leer van Jezus in.  Zo veroordelend...zo de maat nemend....   Ik geloof niet in de heer Satan, maar die zou het geschreven/ingefluisterd kunnen hebben.

Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, niet persé (of persé niet?), conform de visie van Barnabas hoeft te worden uitgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:

Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, niet persé (of persé niet?), conform de visie van Barnabas hoeft te worden uitgelegd.

Wat ik maar helder wil hebben is dat ik mijn medemens ontmoet in zijn of haar hart.  Zo heb ik een amusant gesprek met een dame van lichte zeden gehad zonder wederzijds oordeel.    En zo begrijp ik ook de leer van Jezus, die zelf ook om ging met sekswerkers en belastingambtenaren.  Elkaar als mens ontmoeten en niet als wat je bent.

 

P.S.  Ook met een belastingambtenaar heb ik in het verleden een leuk contact gehad.  Maar dat kwam natuurlijk ook omdat hij mijn aanslag niet controleerde!

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 15-6-2022 om 21:49 zei Dat beloof ik:

Waarom ben je zo gericht tegen vrouwen?

Kappen, Spreek liever over Jezus die met hoeren omging en ze meenam naar het koninkrijk Gods. Of Deborah die leiding gaf aan Israël in Gods naam of de vrouw in Spreuken 31 die verantwoordelijkheid neemt voor haar hele gezin in de vreze des Heeren. Of Maria die de Zoon Gods ontving of koningin Esther die haar leven waagde in naam van Jehovah om haar volk te reden en de koning eerde. Dan krijg je een amen. Maar dat doe jij niet. Lafaard.

19 uur geleden zei Hetairos:

Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, niet persé (of persé niet?), conform de visie van Barnabas hoeft te worden uitgelegd.

Er wordt slechts een bijbeltekst geciteerd. De weerstand is tegen het woord Gods, UItleg is er niet tenzij een advies om de geboden Gods in acht te nemen. Hopper schijnt ook niet te begrijpen dat er een verschil is tussen Jezus die met hoeren omging om ze daar uit te leiden naar het koninkrijk Gods waar eerlijke gesprekken zijn en iemand die contact maakt en meegaat in haar hoererij. Dat vergeet Hopper.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hetairos:

Hoi Barnabas,

Zoals ik dit gedeelte lees, gaat het over de wijsheid die symbolisch als een vrouw wordt voorgesteld. Er staat: "Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster, en noem het verstand (letterlijk: בִּינָה biynāh: Een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat, begrip, onderscheidingsvermogen, rechtschapen handelen betekent) (uw) vertrouweling, om u te bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die gladde woorden spreekt."

Het ligt dus voor de hand om ook de vreemde vrouw(en) als symbolisch te benaderen. Tevens is er geen reden om onderweg te switchen van symbolisch naar letterlijk.

Vind je ook niet?

Nee, eerder andersom. Het symbolische verwijst naar de werkelijkheid. Want een verstandige vrouw is een vrouw die je iets geeft waar je wat aan hebt en zij geeft vervulling en die vervulling neemt de behoefte weg om het bij een vreemde vrouw te zoeken. Zo wordt dan het woord vervult "om u te bewaren voor de vreemde vrouw". Wie gezond eet behoeft geen junkfood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Nee, eerder andersom. Het symbolische verwijst naar de werkelijkheid. Want een verstandige vrouw is een vrouw die je iets geeft waar je wat aan hebt en zij geeft vervulling en die vervulling neemt de behoefte weg om het bij een vreemde vrouw te zoeken. Zo wordt dan het woord vervult "om u te bewaren voor de vreemde vrouw". Wie gezond eet behoeft geen junkfood.

Dit bedoel ik dus met 'wat heb je tegen vrouwen'.
Als binnen een huwelijk de man vreemd gaat, is dat volgens jou dus per definitie de schuld van de vrouw.
Want als hij zin heeft moet zij maar met haar benen wijd, zo niet, dan is ze een slechte, domme vrouw en mag hij zijn gerief bij een ander zoeken.
Wat is dat nou voor stenen-tijdperk-redenatie?! 

Van een verstandig mens mag worden verwacht dat hij/zij in staat is tot relativering. 
En daarmee kom je al snel tot de conclusie dat als er binnen een monogame relatie iemand vreemd gaat er in ieder geval één de fout in gaat en dat is degene die vreemd gaat.
In jouw voorbeeld hierboven is dat dus de man.
Vervolgens kun je dan weer apart kijken hoe dat dan allemaal komt en zo, maar dat is vers 2.
Er is namelijk nog een stap vóór vreemd gaan die hier wordt overgeslagen en dat is: de situatie bespreken.
Maar, in jouw geval waarschijnlijk geen optie, want dan moet je in gesprek en dat houdt in dat er van twee kanten wordt geluisterd naar wat de nader te zeggen heeft; en dat de man dus ook de vrouw moet aanhoren.
Dat laatste is bij jou een no-go, vermoed ik.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Barnabas:
23 uur geleden zei Hetairos:

Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, niet persé (of persé niet?), conform de visie van Barnabas hoeft te worden uitgelegd.

Er wordt slechts een bijbeltekst geciteerd. De weerstand is tegen het woord Gods, UItleg is er niet tenzij een advies om de geboden Gods in acht te nemen. Hopper schijnt ook niet te begrijpen dat er een verschil is tussen Jezus die met hoeren omging om ze daar uit te leiden naar het koninkrijk Gods waar eerlijke gesprekken zijn en iemand die contact maakt en meegaat in haar hoererij. Dat vergeet Hopper.

Als ik het topic open, jouw inleidende commentaar lees en de toon van de reacties op me in laat werken en ik bedenk dan ook nog de aversie die je onmiskenbaar tegen een deelneemster aan het forum hebt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat je wel degelijk jouw interpretatie over de bijbeltekst legt. En dan is het niet 'slechts' een bijbeltekst die je citeert.

Als ik evenwel dit alles verkeerd inschat en jouw beweegredenen zijn volkomen oprecht, dan bied ik mijn welgemeende excuses aan.

Wat overigens niet wegneemt, wat ik in het bovenstaande citaat uitspreek. Ik zou het hooguit iets ander kunnen verwoorden: "Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, op meerdere wijzen kan worden uitgelegd". En dat geldt dus ook voor Hopper, die blijkbaar de tekst óók zijn interpretatie mee gaf.

Overigens ben ik het met je eens, dat "de weerstand tegen het woord Gods" zelf is. Juist daarom is het van belang om meerdere interpretaties te bespreken. Want het woord van God staat vast; maar niemand neemt het als zodanig en hangt er dus zijn of haar eigen interpretatie aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hetairos:

Als ik het topic open, jouw inleidende commentaar lees en de toon van de reacties op me in laat werken en ik bedenk dan ook nog de aversie die je onmiskenbaar tegen een deelneemster aan het forum hebt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat je wel degelijk jouw interpretatie over de bijbeltekst legt. En dan is het niet 'slechts' een bijbeltekst die je citeert.

Als ik evenwel dit alles verkeerd inschat en jouw beweegredenen zijn volkomen oprecht, dan bied ik mijn welgemeende excuses aan.

Wat overigens niet wegneemt, wat ik in het bovenstaande citaat uitspreek. Ik zou het hooguit iets ander kunnen verwoorden: "Houd echter wel in de gaten, dat het stukje tekst, zoals je dat noemt, op meerdere wijzen kan worden uitgelegd". En dat geldt dus ook voor Hopper, die blijkbaar de tekst óók zijn interpretatie mee gaf.

Overigens ben ik het met je eens, dat "de weerstand tegen het woord Gods" zelf is. Juist daarom is het van belang om meerdere interpretaties te bespreken. Want het woord van God staat vast; maar niemand neemt het als zodanig en hangt er dus zijn of haar eigen interpretatie aan.

Je gedraagt je als Job. Heb je mijn post over het zwaard Gods gelezen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Barnabas:

Nee, eerder andersom. Het symbolische verwijst naar de werkelijkheid. Want een verstandige vrouw is een vrouw die je iets geeft waar je wat aan hebt en zij geeft vervulling en die vervulling neemt de behoefte weg om het bij een vreemde vrouw te zoeken. Zo wordt dan het woord vervult "om u te bewaren voor de vreemde vrouw". Wie gezond eet behoeft geen junkfood.

Ho, ho, even pas op de plaats, Barnabas.

De eerste vrouw waarvan sprake is, is dat een vrouw? Nee, dat is de wijsheid. Het beeld (de symboliek) is dus dat de 'wijsheid' wordt vergeleken met een vrouw. De werkelijkheid is dus de wijsheid of het verstand en het symbool is de vrouw (de zuster en de vertrouweling).

Het gaat tegen alle regels van de symboliek is, als je vervolgens, de andere vrouw, letterlijk neemt. Die andere vrouw kan alleen maar de onwijsheid zijn en die moet je dus niet 'je zuster en je vertrouweling' noemen.  

Vergelijkbaar: "Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad;" Speuken 3:5-7 (NBG1951)

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Barnabas:

Je gedraagt je als Job.

Ik weet niet wat je met deze opmerking wilt zeggen. Als je doelt op hoofdstuk 42:1-5, dan kan ik me er wel in vinden. Ik vrees echter, dat dit weer één van die raadselachtige opmerkingen van je is.

25 minuten geleden zei Barnabas:

Heb je mijn post over het zwaard Gods gelezen?

Jawel. Ik kon er alleen niets mee. En gezien het aantal reacties, ben ik niet de enige.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-6-2022 om 13:00 zei Hopper:

  Ik geloof niet in de heer Satan, maar die zou het geschreven/ingefluisterd kunnen hebben.

Ik speel nog altijd met het idee dat Jezus de oudste is van twee of meer kinderen van God. De erfgenaam. De jongere, overmand door jaloezie, heeft zich ontwikkeld tot satan. 

Dat denkmodel is voor mij houdbaar en kan veel verklaren. Of op z'n minst verhelderen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik speel nog altijd met het idee dat Jezus de oudste is van twee of meer kinderen van God. De erfgenaam. De jongere, overmand door jaloezie, heeft zich ontwikkeld tot satan. 

Dat denkmodel is voor mij houdbaar en kan veel verklaren. Of op z'n minst verhelderen. 

Satan heeft minder erge dingen gedaan dan de god waar jullie in geloven. According to the bible althans..

https://whyevolutionistrue.com/2011/04/27/murders-god-vs-satan/

Dus ik snap jullie obsessie met satan niet zo. Ook snap ik niet waar jullie het idee vandaan halen dat satan jaloers is. God heeft erkend jaloers te zijn, hij wil niet dat andere goden aanbeden worden. Satan lijkt het weinig uit te maken. Satan gooit ook geen mensen in de hel.

Dat ene God kinderen kan krijgen is voor mij ook vreemd te geloven. Zoals de joden dit ook niet geloven en de moslims ook niet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik speel nog altijd met het idee dat Jezus de oudste is van twee of meer kinderen van God. De erfgenaam. De jongere, overmand door jaloezie, heeft zich ontwikkeld tot satan. 

Dat denkmodel is voor mij houdbaar en kan veel verklaren. Of op z'n minst verhelderen. 

Licht dat eens toe. Ik hoor er nu voor het eerst van. Overigens, je weet dat ik buitenbijbelse bronnen met een kilo zout neem. Maar waar komt dat 'denkmodel' vandaan en wat verklaart/verheldert het?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Hetairos:

Licht dat eens toe. Ik hoor er nu voor het eerst van. Overigens, je weet dat ik buitenbijbelse bronnen met een kilo zout neem. Maar waar komt dat 'denkmodel' vandaan en wat verklaart/verheldert het?

Tuurlijk moet je dat met een zak zout nemen. Daarom is het ook een denkmodel van iemand die verklaringen zoekt. Ik heb er onlangs een topic over aangemaakt. Ik kijk ff waar dat staat. 

Kijk even bij Theologie. Jezus, één van God's zonen. Die gaat er gedeeltelijk over. Ik had een link gemaakt maar daar stonden allemaal plaatjes bij die ik er niet bij heb gezet. 

Ik zal proberen straks nog wat aan te vullen. Ik denk dat het een hit wordt :)

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan is een mysterieuze figuur. Hij is er gewoon ineens. Bestaat hij wel? In Job wordt hij soms gezien als een engel uit God's hofhouding die de taak heeft advocaat van de duivel te spelen. Hij is daar niet Satan maar DE satan. Maar dan begrijp ik niet waarom God tolereert dat deze engel zo brutaal en respectloos is. Dat zou mogelijk verklaard kunnen worden als het Zijn Zoon is. Dat zou ook meteen verklaren waarom het hem gelukt is om zoveel andere engelen op zijn hand te krijgen. Een gewone engel zou dat niet gelukt zijn. 

De bijbel maakt verschil tussen gewone engelen en de Angel of the Lord. Die staan toch duidelijk hoger op de ladder. 

Veel gebeurtenissen in het oude testament zijn profetisch en verklarend. Op die manier kijk ik ook naar de verschillende broeder twisten. Mogelijk wil de Schrift ons hier iets duidelijk maken? 

Zoals gezegd werkt het voor mij tot nu goed als verklarend model. Totdat ik wat beters bedenk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik speel nog altijd met het idee dat Jezus de oudste is van twee of meer kinderen van God. De erfgenaam. De jongere, overmand door jaloezie, heeft zich ontwikkeld tot satan. 

Dat denkmodel is voor mij houdbaar en kan veel verklaren. Of op z'n minst verhelderen. 

Waar de liefde is, is geen plaats voor Satan.  In mijn leven heeft de heer Satan nooit een rol gespeeld.  Wie met Jezus wandelt in het licht bekommert zich niet om de duisternis is.  Het licht schijnt immers in de duisternis (Joh 1:5). (Ik weet het uit mijn hoofd)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid