Spring naar bijdragen

Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)


Aanbevolen berichten

Op 28-2-2021 om 11:45 zei Gert Jan:

Ik ben het helemaal met je eens dat Rom 7:7-26 gaat over de mens in eenheid met Adam en dat is wellicht ook beter uitgedrukt. Paulus was voorafgaand aan zijn bekering ook in Adam. Te zeggen dat Paulus zelf zolang hij op aarde leefde 'op een bepaalde manier in Adam is' zie ik absoluut niet zo en dat is juist waarom ik dit stuk heb geschreven. Een mens is óf in Adam óf in Christus. Een mens is op de smalle weg óf is het niet. Een mens is in het licht of in de duisternis - één van beide. Egypte vergelijk ik met deze wereld in het stukje zoals je hebt kunnen zien, je kunt niet met één been in de wereld staan en met één been in het Koninkrijk van God. Het onderscheid tussen deze twee toestanden is de wedergeboorte, door de wedergeboorte is er vrijheid van zonden.

Wellicht heb je gelijk, maar feit is dat Paulus nergens over de wedergeboorte spreekt.

Ten tweede waarschuwt Paulus de hele tijd om niet in zonde te vervallen. Dat was niet nodig geweest als jij gelijk had. Paulus maakt denk ik onderscheid tussen gedomineerd worden door de zonde, en leven in het sterfelijke bestaan dat kwetsbaar is voor de zonde. Het eerste is niet mogelijk voor christenen, het tweede is op aarde wel het geval. Kortom, er kan zeker vrijheid van de zonde als heersende macht zijn, maar op aarde blijft de mens zwak en blijft terugval in zonden mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 269
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat s

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Rober

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid. Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen. 2. God la

9 uur geleden zei thom:

Al deze verzen of teksten duiden op een fase, een ontwikkeling, een komende gebeurtenis.

Wedergeboren door water .. én door Geest. Net als dopen met water en dopen met Geest.

Het eerst zou je er in kunnen zien, als je daar op voorhand van uit gaat.
Echter, wedergeboren door water absoluut niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:
9 uur geleden zei thom:

Al deze verzen of teksten duiden op een fase, een ontwikkeling, een komende gebeurtenis.

Wedergeboren door water .. én door Geest. Net als dopen met water en dopen met Geest.

Het eerst zou je er in kunnen zien, als je daar op voorhand van uit gaat.
Echter, wedergeboren door water absoluut niet.

 

Joh. 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Tomega:
Op 28-2-2021 om 19:38 zei thom:

Adam en Christus bestaande personen? Logisch dat je nooit een stap verder komt.

Dat kan nauwelijks schrik wekken, waar jij meent dat Adam en Christus ook geen stap verder komen.

Misschien had ik moeten schrijven; logisch dat wij geen stap verder komen met elkaar.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Misschien had ik moeten schrijven; logisch dat wij geen stap verder komen met elkaar.

Misschien had je je moeten houden bij het onderwerp, waarin je schreef:

Op 28-2-2021 om 19:38 zei thom:

Adam en Christus bestaande personen? Logisch dat je nooit een stap verder komt. Dezen staan juist voor de rups en de vlinder, waarin Jezus de pop is; het overgangslichaam met én het vergankelijke lichaam waarin het opstandingslichaam zich bevindt. Jezus de Christus.

Inhoudelijk ontken je Christus als persoon en breng je een leer die Christus loochent en God tegenspreekt.

Op 2-3-2021 om 08:36 zei thom:

Het is een proces van afleggen van de oude mens, ten gunste van het Leven; van Ik ben, die groeien moet, eerst als zuigeling, en later als de openbaring van Kind van God.

Het kind van God is kind van God vanaf zijn geboorte. Jij doodt het levende kind,
voegt er een vleugje supra-baptisme aan toe, en zegt daarvan dat dat Christus zelf is.

Op 2-3-2021 om 08:36 zei thom:

De grootste onder de mensen, maar kleiner dan het kleinste in het Koninkrijk Gods.. dat is hij, die weet heeft van het Leven in zich, en de open-baring van de Zoon voorbereidt.

De figuren in de Bijbel, de metaforen, de gelijkenissen, de Openbaring van Joh.. Ze staan voor de ontwikkeling van de mens tot Mens, van aards in de Heere uit de Hemel. Dit alles in de mens, die tot geloof is gekomen, en het pad gaat tot de Vader.

Je blijft hangen in digestiefverstoppingen, suggeratiemalversaties en woord-verknopingen.  

Dat de kleinste in het koninkrijk groter is dan de grootste profeet heeft een logische oorzaak:
voordat Christus aan de rechterhand van de vader zat; werkte de vader door profeten en manifestaties.
Nu dat Christus als persoon levend is in de hemel; heeft elk kind van God een eigen weg en een eigen tempel,
waarin Gods heerlijkheden worden afgemeten naar de kennis en het geloof en de weg van het kind.
Christus is als persoon een levende koning en een levende hogepriester.
En het kind is als persoon een levend genadeblijk van God, 
dat steeds zelf kiezen mag om Christus te volgen
en Gods wil te zoeken; en hoever hij afwijkt.
De rijkdom is dat Gods Geest hem dient; ook als hij afwijkt !
En de vraag is om in die rijkdom ook vrijwillig te kiezen,
en te komen en te gehoorzamen, de wil van God. 

Wat wil God? Dat heeft God steeds herhaald, over en over, herhalingen na herhaling,
van de vroege ochtend tot de late avond, alle bedelingen en tijden en landen door.

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Tomega:

Inhoudelijk ontken je Christus als persoon en breng je een leer die Christus loochent en God tegenspreekt.

De teksten die ik aanbreng spreken voor zich, en bevestigen wat ik schrijf. Wanneer jij jouw meningen kan staven met een tekst, zou dat wel zo gepast zijn, want je wollige trui verbloemt alles.

 

39 minuten geleden zei Tomega:
Op 2-3-2021 om 08:36 zei thom:

Het is een proces van afleggen van de oude mens, ten gunste van het Leven; van Ik ben, die groeien moet, eerst als zuigeling, en later als de openbaring van Kind van God.

Het kind van God is kind van God vanaf zijn geboorte. Jij doodt het levende kind,
voegt er een vleugje supra-baptisme aan toe, en zegt daarvan dat dat Christus zelf is.

Vanaf de weder-geboorte zou ik schrijven. ''Ik in hen, en Gij in Mij,'' zegt de Zoon over hen, die Hem aangenomen hebben.

De eersteling Christus is Hij, in ons.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. (1 Kor. 15)

Of zoals in 1 Joh. 5 staat (sv)

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Dus ik snap eigenlijk niet wat je schrijft, zoals zo vaak. Want wat beweer je nu eigenlijk met bovenstaande reactie? Wat dood ik? De boodschap van de Levende in de mens? Dat is iets wat jij juist steeds zélf ontkent, keer op keer. Jij wil dat jij het bent, naast Christus in plaats van IN Christus.

Wie neemt hier nou het Evangelie op de hak.. 😳

39 minuten geleden zei Tomega:

Je blijft hangen in digestiefverstoppingen, suggeratiemalversaties en woord-verknopingen.  

 

 

39 minuten geleden zei Tomega:

Nu dat Christus als persoon levend is in de hemel; heeft elk kind van God een eigen weg en een eigen tempel,
waarin Gods heerlijkheden worden afgemeten naar de kennis en het geloof en de weg van het kind.
Christus is als persoon een levende koning en een levende hogepriester.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

Het Kind IS de Christus. Joh. 1

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

 

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei thom:

De teksten die ik aanbreng spreken voor zich, en bevestigen wat ik schrijf. Wanneer jij jouw meningen kan staven met een tekst, zou dat wel zo gepast zijn, want je wollige trui verbloemt alles.

De wolf zoekt en jaagt en sleept naar zijn leger, om stuk te bijten wat heilig en heel is; 
het schaap gaat gehuld in z'n warme wol, en verzucht hoe zwaar de last wel niet is.
En beiden wolf en schaap moeten ermee leven dat niet elk schaap schaapachtig is, 
en dat niet elke wolf tanden heeft.

De bijbel is geen weide, waaruit je een veldboeket kunt plukken naar believen;
maar de bijbel is een rots en een bron van waarheid in rechtlijnigheid,
bedoeld voor de welwillende ziel om op te steunen en om leven in te vinden,
geschreven met wijsheid en verstand, zonder onzinnigheden. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Tomega:
31 minuten geleden zei thom:

De teksten die ik aanbreng spreken voor zich, en bevestigen wat ik schrijf. Wanneer jij jouw meningen kan staven met een tekst, zou dat wel zo gepast zijn, want je wollige trui verbloemt alles.

De wolf zoekt en jaagt en sleept met nauwkeurigheid naar zijn leger, om stuk te bijten wat heilig en heel is; 
het schaap gaat gebukt onder z'n warme wol, en verzucht hoe zwaar de last van zijn wol wel niet is.
En beiden wolf en schaap moeten ermee leven dat niet elk schaap schaapachtig is, 
en dat niet elke wolf tanden heeft.

De bijbel is geen weide, waaruit je een veldboeket kunt plukken naar believen;
maar de bijbel is een rots en een bron van waarheid in rechtlijnigheid,
bedoeld voor de welwillende ziel om op te steunen en om leven in te vinden,
maar geschreven met wijsheid en verstand, zonder onzinnigheden. 

Tekstje erbij?

8 minuten geleden zei Tomega:

De bijbel is geen weide, waaruit je een veldboeket kunt plukken naar believen;
maar de bijbel is een rots en een bron van waarheid in rechtlijnigheid,
bedoeld voor de welwillende ziel om op te steunen en om leven in te vinden,
maar geschreven met wijsheid en verstand, zonder onzinnigheden. 

Laat die onzinnigheden dan weg.

Daarbij; met alleen het Joh. Evangelie zijn hele volksstammen tot geloof gekomen. Bijv. de Katharen.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Tekstje erbij?

Wat waarheid is heeft geen ondersteuning nodig om te kunnen landen.
Wat leugen is maakt ook met ondersteuning van het ware geen hele waarheden. 
Wat niet meer is dan tekst, heeft geen draagvermogen.
Wat niet ontvankelijk is, heeft geen landingsgestel.
Wat erbij geplaatst wordt; voegt niets toe.
Wat eraf gehaald wordt; neemt niets weg.
Wat is; daar kan iemand iets mee doen.
Wat niet is; kan gemist worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Tomega:
19 minuten geleden zei thom:

Tekstje erbij?

Wat waarheid is heeft geen ondersteuning nodig om te kunnen landen.
Wat leugen is maakt ook met ondersteuning van het ware geen hele waarheden. 
Wat niet meer is dan tekst, heeft geen draagvermogen.
Wat niet ontvankelijk is, heeft geen landingsgestel.
Wat erbij geplaatst wordt; voegt niets toe.
Wat eraf gehaald wordt; neemt niets weg.
Wat is; daar kan iemand iets mee doen.
Wat niet is; kan gemist worden.

Kom op; waar een wil is is een weg.

Op 28-2-2021 om 11:57 zei Tomega:

Is een wedergeborene vrij van zonden?
Is een wedergeborene een liefhebber van zonde?
Is een wedergeborene strafbaar voor zonde?
Is de wil van een wedergeborene relevant?

Weet je het al?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

@thom en @Tomega,als jullie alleen maar willen overtuigen en niet willen luisteren, blijft dit spelletje 'bombarderen met teksten'  nog heel lang doorgaan.

Als elke klop op de deur blijde overtuigingskracht had, dan is het aantal nooit groot genoeg.
Als niet willen luisteren een maat kent, dan legt elk woord gewicht op de schaal van overreding.
Als een mantra geen werking werd toegekend, is één belijdenis meer dan genoeg.
Als overtuigen geen grond voor reageren mag zijn; wat dan nog wel?
Als jij denkt dat dit alles oeverloos of kansloos of nutteloos is, 
mankeert het jou aan geloof of aan geduld.
Wat stoort het jou, en welke schade lijdt jij?
Hoe lang is te lang? 

Is niet vreselijk on-topic, dat als wij doen wat wij niet willen,
dat jou zou moeten overtuigen van onze goede wil?
Of gaat het over jouw wil en ons doen? Zie je dan niet,
dat het topic gaat over de zwaarte van de bevalling?
Daar geldt geen norm voor; die volgt de natuur.
De vraag is; welke natuur.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Tomega:

Als elke klop op de deur blijde overtuigingskracht had, dan is het aantal nooit groot genoeg.

Nee, dan had je er maar eentje nodig.

16 uur geleden zei Tomega:

Als niet willen luisteren een maat kent, dan legt elk woord gewicht op de schaal van overreding.

Niet willen luisteren is hier het probleem. En als iemand niet wil luisteren zijn woorden zinloos.

16 uur geleden zei Tomega:

Als een mantra geen werking werd toegekend, is één belijdenis meer dan genoeg.

Een zin zonder betekenis.

16 uur geleden zei Tomega:

Als overtuigen geen grond voor reageren mag zijn; wat dan nog wel?

Dat is niet wat ik stelde.

16 uur geleden zei Tomega:

Als jij denkt dat dit alles oeverloos of kansloos of nutteloos is, 
mankeert het jou aan geloof of aan geduld.
Wat stoort het jou, en welke schade lijdt jij?

 Ik reageer niet omdat ik schade zou lijden. Ik zie 2 mensen in een uitzichtloze discussie. Vandaar mijn reactie.

16 uur geleden zei Tomega:

Hoe lang is te lang? 

Heel diepzinnig hoor, maar dat is het probleem niet.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 2-3-2021 om 07:25 zei Dat beloof ik:

Is dat niet uit dezelfde brief van Johannes waarin hij schrijft

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons (1 Johannes 1:8).......

Ik weet niet precies wat je punt is en of je een vraag hebt, maar het eerste hoofdstuk van de brief van Johannes gaat over in het licht wandelen, vers 8 gaat over iemand die niet in het licht wandelt.  Mocht je hier een vraag over hebben dan verklaar ik dat graag. Als je er geen vraag over hebt dan zou ik jou willen vragen hoe je 1 Joh 1:8, 1 Joh 3:9 maar ook 1 Joh 5:18 uitlegt? Hoe moet je dat met elkaar verbinden? De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie maar alle teksten passen perfect samen - net zoals de rest van Gods Woord en ik ben benieuwd of je dit ziet. Alleen als je vrij bent van zonden dan kun je Christus ontmoeten bij zijn komst, zie Heb 9:28. 

bewerkt door Gert Jan
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-3-2021 om 08:41 zei Desid:

Wellicht heb je gelijk, maar feit is dat Paulus nergens over de wedergeboorte spreekt.

Ten tweede waarschuwt Paulus de hele tijd om niet in zonde te vervallen. Dat was niet nodig geweest als jij gelijk had. Paulus maakt denk ik onderscheid tussen gedomineerd worden door de zonde, en leven in het sterfelijke bestaan dat kwetsbaar is voor de zonde. Het eerste is niet mogelijk voor christenen, het tweede is op aarde wel het geval. Kortom, er kan zeker vrijheid van de zonde als heersende macht zijn, maar op aarde blijft de mens zwak en blijft terugval in zonden mogelijk.

Ja een mens kan zondigen en afvallen van het geloof, een voorbeeld is natuurlijk Dimas in het Nieuwe Testament. Dat ben ik wel met je eens.

Maar hoe verklaar je dit vers? Heeft Johannes dan ook geen gelijk volgens jouw visie? Hij zegt tenslotte: 'Ieder die in Hem blijft, zondigt niet, ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en niet gekend.' 1 Joh 3:6. Dat lijkt me toch vrij duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Gert Jan:

Ik weet niet precies wat je punt is en of je een vraag hebt, maar het eerste hoofdstuk van de brief van Johannes gaat over in het licht wandelen, vers 8 gaat over iemand die niet in het licht wandelt.  Mocht je hier een vraag over hebben dan verklaar ik dat graag. Als je er geen vraag over hebt dan zou ik jou willen vragen hoe je 1 Joh 1:8, 1 Joh 3:9 maar ook 1 Joh 5:18 uitlegt? Hoe moet je dat met elkaar verbinden? De eerste brief van Johannes is in perfecte harmonie maar alle teksten passen perfect samen - net zoals de rest van Gods Woord en ik ben benieuwd of je dit ziet. Alleen als je vrij bent van zonden dan kun je Christus ontmoeten bij zijn komst, zie Heb 9:28. 

Het lijkt me toch vrij duidelijk elke punt ik wilde maken, maar ik zal het nog eens uitleggen.
Jij stelde op basis van een citaat uit 1 Johannes 3 dat dat de wedergeboren mens niet zondigt.
Terwijl in datzelfde 1 Johannes staat  "Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons (1 Johannes 1:8)"
Als jij denkt dat 1 Johannes 'in perfecte harmonie' is, dan kijken we principieel anders tegen de brief aan.
 

 

21 minuten geleden zei Gert Jan:

Ja een mens kan zondigen en afvallen van het geloof, een voorbeeld is natuurlijk Dimas in het Nieuwe Testament. Dat ben ik wel met je eens.

Maar hoe verklaar je dit vers? Heeft Johannes dan ook geen gelijk volgens jouw visie? Hij zegt tenslotte: 'Ieder die in Hem blijft, zondigt niet, ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en niet gekend.' 1 Joh 3:6. Dat lijkt me toch vrij duidelijk.

Zie je niet dat het eerste en tweede gemarkeerde deel tegenstrijdig is? 
In het eerste deel zeg je dat mensen wel degelijk kunnen afvallen van hun geloof.
In het tweede zeg dat dat als mensen zondigen, ze nooit hebben geloofd (ofzwel: ze hebben hem niet gezien en niet gekend, dat is dus in feite 'ze hebben niet geloofd')

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gert Jan:

Ja een mens kan zondigen en afvallen van het geloof, een voorbeeld is natuurlijk Dimas in het Nieuwe Testament. Dat ben ik wel met je eens.

Maar hoe verklaar je dit vers? Heeft Johannes dan ook geen gelijk volgens jouw visie? Hij zegt tenslotte: 'Ieder die in Hem blijft, zondigt niet, ieder die zondigt heeft Hem niet gezien en niet gekend.' 1 Joh 3:6. Dat lijkt me toch vrij duidelijk.

Ten eerste is de schrijver van 1 Johannes iemand anders dan Paulus. Het is dus heel goed mogelijk dat ze een andere visie hebben of van mening verschillen.

Ten tweede is het niet aan te raden een losse tekst uit een groter geheel te halen. 1 Johannes is een best wel gesloten tekst, met een heel eigen stijl. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Desid:

Ten eerste is de schrijver van 1 Johannes iemand anders dan Paulus. Het is dus heel goed mogelijk dat ze een andere visie hebben of van mening verschillen.

Twee visies in één Bijbel? De Bijbel is geïnspireerd door God. Hij is de Auteur in principe. Ik denk dat je het zo moet zien. Elk mens zondigt geen enkel mens uitgezonderd. Maar door het zoenoffer van Christus kunnen die worden bedekt. In het ware geloof ben je dus gevrijwaard van zonde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Maar door het zoenoffer van Christus kunnen die worden bedekt.

Hoe zie je dit?

 

1 uur geleden zei sjako:

In het ware geloof ben je dus gevrijwaard van zonde.

Het ware geloof is inderdaad van een andere wereld.

1 uur geleden zei sjako:

Elk mens zondigt geen enkel mens uitgezonderd.

En zou je dit als van deze wereld kunnen zien, afhankelijk zijn van.

2 werelden, 2 naturen in de mens die het geloof heeft.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Desid:

Ja, dat is een hele normale situatie in een boekverzameling van allerlei geschriften. En veel christenen hebben daar helemaal geen moeite mee, sterker nog, dat vinden ze belangrijk.

Als de Bijbel geïnspireerd is door God dan kan je geen twee meningen hebben, dus moet je naar een andere uitleg kijken is mijn mening. Als de Bijbel nu enkel maar een boek geschreven is door mensen kan ik wel meegaan in jou redenatie, maar ik geloof dat niet.

5 uur geleden zei thom:

Hoe zie je dit?

Ieder mens zondigt. Al was het maar een klein leugentje voor bestwil, of je zondigt onbewust. Ik geloof dat je zonden bedekt worden door Jezus zoenoffer. Zijn bloed wast als het ware onze zonden weg, maar je moet wel blijk geven dat je gelooft. Het is een wisselwerking. Door geloof wordt je aangespoord tot goede werken. Door goede werken aan de andere kant kan je geen verlossing krijgen. Dus door 1. Geloof en 2. goede werken  kan je vergeving krijgen van je zonden die je als onvolmaakt mens nu eenmaal maakt. Dus door deze twee zaken kan je in goede verhouding komen met God en op die manier zonder zonden voor Gods troon staan. Door de doop symboliseert je je geloof en beloof je God Zijn wil te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Desid:

Ten eerste is de schrijver van 1 Johannes iemand anders dan Paulus. Het is dus heel goed mogelijk dat ze een andere visie hebben of van mening verschillen.

Ten tweede is het niet aan te raden een losse tekst uit een groter geheel te halen. 1 Johannes is een best wel gesloten tekst, met een heel eigen stijl. 

Jammer voor dat je niet normatiever zoekt te bewaren wat voor jou geldt als middel van bestaan.
Gert Jan stelde een vraag, en die vraag beantwoord je zonder inhoud, zouteloos.

Johannes dringt erop aan om niet te gaan oordelen en leven op het niveau van het vlees, van de mens in het haalbare in compromissen,
maar in het heilige, in eenheid met God zelf. Dat is precies hetzelfde als Paulus zegt, en ook Petrus.
Petrus legt de klemtoon bij het heiligen van het leven in de praktijk; althans tot aan het conflict met Paulus in handelingen 15.
Johannes legt de nadruk op het heiligen van de wil, in geest en ongeveinsde compromisloosheid,
en Paulus stelt elk beredeneren over de varianten op scherp, doordat hij doorstoot tot in de ziel:
alleen wat uit oprecht geloof is, heeft waarde bij God. 

Alle drie benoemen ze een aspect tot op het bot, zonder enige ruimte voor afwijking,
en geen van deze drie wekt ook maar in het minst de indruk dat de andere klemtonen minder juist zijn.
En wil je contrastvloeistof, neem dan 1) geloof met hart en ziel en verstand 2) de geheiligde wil 3) een geheiligd leven.

1Corinthiërs 3:15-19
Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.
Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden.
Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

1Petrus 1:14-16
Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.

1Johannes 2:1 
Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt.

8 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Desid:

Ja, dat is een hele normale situatie in een boekverzameling van allerlei geschriften. En veel christenen hebben daar helemaal geen moeite mee, sterker nog, dat vinden ze belangrijk.

Als de Bijbel geïnspireerd is door God dan kan je geen twee meningen hebben, dus moet je naar een andere uitleg kijken is mijn mening. Als de Bijbel nu enkel maar een boek geschreven is door mensen kan ik wel meegaan in jou redenatie, maar ik geloof dat niet.

Sjako heeft natuurlijk gelijk, en Desid beschouwt de bijbel duidelijk niet als geïnspireerd.
geinspireerd; dat is dat het voor de kinderen van God normatief geldt als het woord van God, gesproken door de heilige Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei sjako:

maar je moet wel blijk geven dat je gelooft.

Er is dus een voorwaarde aan verbonden? En die is dat je de richtlijnen van het WTG moet opvolgen? Dat is geen gave en ook geen genade.

 

45 minuten geleden zei sjako:

Als de Bijbel geïnspireerd is door God dan kan je geen twee meningen hebben, dus moet je naar een andere uitleg kijken is mijn mening. Als de Bijbel nu enkel maar een boek geschreven is door mensen kan ik wel meegaan in jou redenatie, maar ik geloof dat niet.

Er staan wel degelijk tegenovergestelde meningen in de Bijbel. Dat is voor mij geen enkel probleem. Het zegt me dat er altijd twee kanten aan een zaak zitten en dat de bijbel zich niet leent voor dogma's, zelfs ook niet voor die van het WTG. Geloof in God is geen natuurwetenschappelijke studie.

 

48 minuten geleden zei sjako:

Het is een wisselwerking.

Nee, genade is geen wisselwerking.

 

49 minuten geleden zei sjako:

Door geloof wordt je aangespoord tot goede werken.

Dat hangt er helemaal van af van wat je onder geloof verstaat. Er zijn verschillende manieren van geloof.

 

52 minuten geleden zei sjako:

Geloof en 2. goede werken  kan je vergeving krijgen van je zonden

Dit is nu juist de opvatting van de Roomse kerk die jullie zo nodig menen te moeten bestrijden. Ik ben het er trouwens helemaal niet mee eens. Aan genade zijn geen voorwaarden verbonden maar het heeft wel gevolgen.

 

55 minuten geleden zei sjako:

Dus door deze twee zaken kan je in goede verhouding komen met God

Nee. Je komt in de juiste verhouding met God door Jezus alleen.

 

56 minuten geleden zei sjako:

Door de doop symboliseert je je geloof en beloof je God Zijn wil te doen.

Nee. Als je je laat dopen breng je daarmee tot uitdrukking dat jouw oude zelf gestoven is, samen met Jezus, en dat je opnieuw op mag staan uit de dood, net als Jezus. Johannes doopte ter vergeving van zonden. Die vergeving is alles wat de mens nodig heeft om normaal te worden, zoals God dat heeft bedoeld.   

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid