Spring naar bijdragen

Johannes de doper.


Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Hermanos2:

Waarom kwamen al die mensen naar Johannes om gedoopt te worden? 

Was zijn doop een andere dan die waartoe Jezus opriep? 

Moesten al die mensen die gedoopt waren, na Jezus' dood opnieuw gedoopt worden? 

Zomaar een aantal vragen die bij mij opkomen tijdens het lezen. 

Johannes moet wel zeer overtuigend gepredikt hebben. Want waar kwamen anders die mensen ineens vandaan? Men wist dat de komst van de Messias op handen was en dat Hij uit Bethlehem zou komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Waarom kwamen al die mensen naar Johannes om gedoopt te worden? 

Was zijn doop een andere dan die waartoe Jezus opriep? 

Moesten al die mensen die gedoopt waren, na Jezus' dood opnieuw gedoopt worden? 

Zomaar een aantal vragen die bij mij opkomen tijdens het lezen. 

Vind je het niet wat vreemd dat deze vragen bij je op komen bij het lezen van een boek dat je elders betitelt als 'volmaakt met teksten die perfect op elkaar aansluiten'?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hermanos2:

Nee. 

Maar dat is het wel. Bij een  ' volmaakt boek waar de teksten perfect op elkaar aansluiten'  kan het niet zo zijn er 'ineens'  iemand is die zegt "we hebben al eeuwenlang besnijdenis, maar dat wordt nu doop".  
Daar zou je dan je vragen bij kunnen stellen.
En de meeste Joden hebben dat ook gedaan, want die hebben deze teksten niet geaccepteerd.
Je vraag 'waarom kwamen al deze mensen ineens naar Johannes om zich te laten dopen'  is een hele goede.
Dat staat in Lucas 3 nl. niet vermeld, en dat zou je van een volmaakt boek van de teksten perfect op elkaar aansluiten toch verwachten.
Daarnaast staat er wel dat Johannes in de omgeving van de Jordaan ging preken dat mensen tot inkeer moesten komen.
Waarván dan ?!  Dat vermeldt Lucas niet.
En dat zou je van een volmaakt boek waarvan de teksten perfect op elkaar aansluiten toch verwachten.
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar dat is het wel. Bij een  ' volmaakt boek waar de teksten perfect op elkaar aansluiten'  kan het niet zo zijn er 'ineens'  iemand is die zegt "we hebben al eeuwenlang besnijdenis, maar dat wordt nu doop".  
Daar zou je dan je vragen bij kunnen stellen.

 

Die vraag hoef je niet te stellen. Besnijdenis en doop hebben in de verste verte niets met elkaar te maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Hermanos2:

Die vraag hoef je niet te stellen. Besnijdenis en doop hebben in de verste verte niets met elkaar te maken. 

Dat heeft het wel. Een van de verschillen tussen het Jodendom en het daaruit voortgekomen Christendom is dat christenen zich niet meer laten besnijden maar dopen.
Voor de rest laat je de andere opmerkingen uit mijn vorige onbeantwoord.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat heeft het wel. Een van de verschillen tussen het Jodendom en het daaruit voortgekomen Christendom is dat christenen zich niet meer laten besnijden maar dopen.
Voor de rest laat je de andere opmerkingen uit mijn vorige onbeantwoord.

 

Ik herhaal dat besnijdenis en doop niets met elkaar te maken hebben. Dat de doop in plaats kwam van besnijdenis is verkeerde menselijke uitleg. De bijbel leert dit nergens. Bedenk aan wie en wanneer en onder welke voorwaarden besnijdenis en doop toegepast worden en je hebt het antwoord. De reden dat Jezus beide deed was niet omdat Hij een overgang of zoiets wilde inluiden. 

De vragen in het topic zijn voor mij duidelijk. Ik stel ze om een gesprek op gang te helpen. Daarvan leeft een forum. 

Je ziet dat Johannes zich als wegbereider van Jezus opstelt. Je weet wat de doop van Jezus inhoudt. Dan weet je ook het antwoord op deze vragen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hermanos2:

Johannes moet wel zeer overtuigend gepredikt hebben. Want waar kwamen anders die mensen ineens vandaan? Men wist dat de komst van de Messias op handen was en dat Hij uit Bethlehem zou komen. 

De mensen snakten naar de Messias. Ik denk door de berekening die in Daniël staat, dat ze de Messias verwachtten. De schriftgeleerden gingen niet goed met de mensen om. Jezus noemde het volk schapen zonder herder. Mat 9:36

Dus de mensen waren toe aan verandering en verlossing. 

Sommigen dachten dat Johannes de Messias was en hij zal best overtuigend hebben gepredikt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hermanos2:

Je ziet dat Johannes zich als wegbereider van Jezus opstelt. 

De vraag is natuurlijk of dat niet de framing is van de evangelisten. Als je naar de woorden van Johannes zelf kijkt, verwachtte hij gewoon een vernietigend eindgericht voor iedereen die zich niet door hem had laten dopen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei fyg:

En nog andere vraag; waarom doopt Johannes mensen want het hoort niet bij joden dat iemand gedoopt moet worden om zijn zonde te vergeven.

De doop dient niet om je zondes te vergeven, het is het achterlaten van je oude zelf en de bevestiging van je wedergeboorte. 

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei leren_schoen:

Is dat zo? Er staat doop in de naam van vader zoon en geest en krijg vergeving van zonde.

Neen vergeving komt na berouw tonen. Op uw knietjes :)

Geen ritueel dat ons  door een ander aangedaan kan worden om de zonde schoon te wassen, behalve berouw en vergiffenis bij Christus vragen.

De doop symboliseer uw wedergeboorte in Hem, dat je tot geloof bent gekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Neen vergeving komt na berouw tonen. Op uw knietjes :)

Geen ritueel dat ons  door een ander aangedaan kan worden om de zonde schoon te wassen, behalve berouw en vergiffenis bij Christus vragen.

De doop symboliseer uw wedergeboorte in Hem, dat je tot geloof bent gekomen.

Oké. Iig, ik verwees naar handelingen 2:38 als iemand het interesseert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Eerst “bekeert u” en dan pas “laat u dopen”. Als er geen oprechte bekering en berouw is, heeft die doop geen betekenis.

Het is niet die doop dat je vergiffenis geeft maar Christus. 

Dat het Jezus Christus is die vergiffenis geeft, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar Jezus heeft er wel op gewezen dat geloven en laten dopen van belang zijn voor onze redding (Mar 16:16).

Marcus 16:15-16
Jezus zei:
15. Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Dat het Jezus Christus is die vergiffenis geeft, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar Jezus heeft er wel op gewezen dat geloven en laten dopen van belang zijn voor onze redding (Mar 16:16).

Marcus 16:15-16
Jezus zei:
15. Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Maar Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur. Wat is dan u laten dopen? Water over u laten sprenkelen of geestelijk herboren worden in Zijn bloed?

Zo zijn er gelovige mensen die van baby af gedoopt zijn maar toch doodzondes belijden. Zullen zij behouden worden? En als ze gedoopt waren in Zijn Geest, zou men die doodzondes gedaan hebben?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur. Wat is dan u laten dopen? Water over u laten sprenkelen of geestelijk herboren worden in Zijn bloed?

Zo zijn er gelovige mensen die van baby af gedoopt zijn maar toch doodzondes belijden. Zullen zij behouden worden? En als ze gedoopt waren in Zijn Geest, zou men die doodzondes gedaan hebben?

 

Nee maar omdat je zegt dat de doop niet dient om zonde te vergeven. Maar het wordt dus wel in verband gebracht met elkaar.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur. Wat is dan u laten dopen? Water over u laten sprenkelen of geestelijk herboren worden in Zijn bloed?

Zo zijn er gelovige mensen die van baby af gedoopt zijn maar toch doodzondes belijden. Zullen zij behouden worden? En als ze gedoopt waren in Zijn Geest, zou men die doodzondes gedaan hebben?

 

Jezus' leerlingen doopten door onderdompeling in water. Jezus was daarbij aanwezig. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Dat het Jezus Christus is die vergiffenis geeft, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar Jezus heeft er wel op gewezen dat geloven en laten dopen van belang zijn voor onze redding (Mar 16:16).

Marcus 16:15-16
Jezus zei:
15. Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Wat is dan u laten dopen?

Het Griekse grondwoord voor dopen is baptizō (G907) en wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) herhaaldelijk dompelen, onderdompelen, te gronde gaan (van gezonken schepen)
2) reinigen door onderdompeling, wassen, schoonmaken met water, zich wassen, baden
3) overweldigen

Zoals je reeds eerder aangaf is bekering van essentieel belang voordat men zich laat dopen. Volgens het Griekse grondwoord dat als dopen vertaald is, heeft de Bijbelse doop te maken met onderdompeling, dat men wordt ondergedompeld in een waterbad, in de naam van Jezus Christus (Han 2:38).

Handelingen 2:38
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Als men zich laat dopen, door onderdompeling in een waterbad in de naam van Jezus Christus, dan staat dat waterbad ook symbool als watergraf, dat men in Christus Jezus wordt gedoopt, in zijn dood gedoopt, om zo gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zullen wandelen (Rom 6:3) en om samen te groeien met hetgeen gelijk is aan de dood van Christus Jezus en hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding (Rom 6:5).

Romeinen 6:3-8
3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;
6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
 

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur. Water over u laten sprenkelen of geestelijk herboren worden in Zijn bloed?

Zo zijn er gelovige mensen die van baby af gedoopt zijn maar toch doodzondes belijden. Zullen zij behouden worden? En als ze gedoopt waren in Zijn Geest, zou men die doodzondes gedaan hebben?

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer jij je suggestie dat Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur?

Het besprenkelen van Baby's wat ze dopen van baby's noemen (RK) is geen Bijbelse doop; een baby kan zich in feiten niet bekeren. Het heeft dan geen betrekking op de Bijbelse behoudenis.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Het Griekse grondwoord voor dopen is baptizō (G907) en wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) herhaaldelijk dompelen, onderdompelen, te gronde gaan (van gezonken schepen)
2) reinigen door onderdompeling, wassen, schoonmaken met water, zich wassen, baden
3) overweldigen

Zoals je reeds eerder aangaf is bekering bekering van essentieel belang voordat men zich laat dopen. Volgens het Griekse grondwoord dat als dopen vertaald is, heeft de Bijbelse doop te maken met onderdompeling, dat men wordt ondergedompeld in een waterbad, in de naam van Jezus Christus (Han 2:38).

Handelingen 2:38
En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Als men zich laat dopen, door onderdompeling in een water bad in de naam van Jezus Christus, dan staat dat waterbad ook symbool als watergraf, dat men in Christus Jezus wordt gedoopt, in zijn dood gedoopt, om zo gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zullen wandelen (Rom 6:3) en om samen te groeien met hetgeen gelijk is aan de dood van Christus Jezus en hetgeen gelijk aan Zijn opstanding (Rom 6:5).

Romeinen 6:3-8
3. Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
4. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.
5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding;
6. dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;
7. want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
 

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer jij je suggestie dat Jezus doopte met de Heilige Geest en vuur?

Het besprenkelen van Baby's wat ze dopen van baby's noemen (RK) is geen Bijbelse doop; een baby kan zich in feiten niet bekeren. Het heeft dan geen betrekking op de Bijbelse behoudenis.

Op de profetie van Johannes de doper.

Mattheus 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

Als men zou denken dat de doop voldoende is om tot vergeving te komen, dan verliest de bekering haar waarde. Bekering is geen malse zaak. Mensen op aarde kunnen ons dopen zoveel ze willen, het betekent niets als we niet herboren zijn in Hem en Hij ons zegent met de Heilige Geest.

Ik ben wel als baby gedoopt als baby, maar dat gaf me geen geloof. Geloof kwam pas door te worstelen met God en de wereld. De wereld verloor :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid