Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

Op 18-11-2020 om 17:25 zei Willempie:

Op dit forum niet, schat ik.

Wellicht als niet realistisch gepercipieerd maar wel alles wat technisch denkbaar is geeft misschien een glimp van hoeveel hoop we uit onze verbeeldingskracht zouden kunnen ventileren, voor wie het de interesse geniet al spelenderwijs het proberen een keertje waard. En dan spreken we nog niet over subsidies voor nieuwe fietspaden, dat is nog moeilijker.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1.5k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Weet ik. Maar satan is de verliezer en dat weet hij. Het gaat goedkomen.

Posted Images

4 uur geleden zei TTC:

Kan alleen zeggen wat ik gedaan heb, door in mijn denken deflatie toe te laten en daarover door te denken is er zoiets ontstaan als biflatoir denken, wat eigenlijk gewoon zegt dat we binnen onze economie kunnen gebruik maken van de relativiteit. En dat is maar een stapje in een proces dat een cascade aan gevolgtrekkingen toelaat, maar wel aansluit bij de bifurcatietheorie. Kortom, dit is ernstige materie, niets te maken met spaghettimonsters of iets van die strekking. 

Dat vind ik dan toch weer een beetje een koude douche. Als je omwille van een verlangen naar tijdloze oplossingen teruggrijpt naar juist de contemporele wetenschap, die in dit geval Pointcaré tot de meest complexe waarheden weet te brengen over chaos en onzekerheid, dan rol je volgens mij uit de zekere waarneming van A naar B. De ernst betreft niet het complexe, maar het zich verliezen in het complexe, liever dan in dat complexe zuiver wetenschap te beoefenen en vaste aangrijpingspunten te zoeken, met een redelijk geloof in de zuiverheid van de geijkte maatstaven. De bazuin strekte tot voorbeeld. Relativiteit dwingt om een perspectief te kiezen waarin de tijd ten opzichte van jou stilstaat, zodat waarneembaar wordt of er wordt gesjoemeld met maatstaven en experimenten. Ernstige materie, wat hieruit mag blijken dat deelnemers serieus kunnen aanvoeren dat zij iets als het spaghettimonster dementeren, gelijktijdig met een beroep op de tijdelijke wetenschap die krommingen van tijd en ruimte in het grote niets voor evenzo waar en zeker houdt als de ether ontkend wordt. Het is ernstig en zot tegelijk, in meerdere opzichten. Wil je in zo'n context een statement maken of een punt, dan heb je nodig dat waar je op staat vast is en zeker en wettig en onderbouwd met redelijke argumenten. Dan vind je ook bij mij een gewillig oor.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Tomega:

Dat vind ik dan toch weer een beetje een koude douche. Als je omwille van een verlangen naar tijdloze oplossingen teruggrijpt naar juist de contemporele wetenschap, die in dit geval Pointcaré tot de meest complexe waarheden weet te brengen over chaos en onzekerheid, dan rol je volgens mij uit de zekere waarneming van A naar B. De ernst betreft niet het complexe, maar het zich verliezen in het complexe, liever dan in dat complexe zuiver wetenschap te beoefenen en vaste aangrijpingspunten te zoeken, met een redelijk geloof in de zuiverheid van de geijkte maatstaven. De bazuin strekte tot voorbeeld. Relativiteit dwingt om een perspectief te kiezen waarin de tijd ten opzichte van jou stilstaat, zodat waarneembaar wordt of er wordt gesjoemeld met maatstaven en experimenten. Ernstige materie, wat hieruit mag blijken dat deelnemers serieus kunnen aanvoeren dat zij iets als het spaghettimonster dementeren, gelijktijdig met een beroep op de tijdelijke wetenschap die krommingen van tijd en ruimte in het grote niets voor evenzo waar en zeker houdt als de ether ontkend wordt. Het is ernstig en zot tegelijk, in meerdere opzichten. Wil je in zo'n context een statement maken of een punt, dan heb je nodig dat waar je op staat vast is en zeker en wettig en onderbouwd met redelijke argumenten. Dan vind je ook bij mij een gewillig oor.

Fijne tekst, daar gaat het precies om wanneer ik dat correct aanvoel. Het wereldbeeld wordt niet zozeer bepaald door de beschikbaarheid van katalysatoren op zich, omdat ze onderhevig zijn aan het gebruik en misbruik van de vrije wil van de mens. En zo zien we dat vandaag dat heel wat economisch 'wetenschappelijke' zekerheden volledig gestuurd worden door het vigerende inflatoire denken, maar 'onwetenschappelijk' wanneer we daar het deflatoire denken als legitiem aan toevoegen. En dan hebben we het niet over de kromming van de tijd als dusdanig, maar bijvoorbeeld over begrotingstekorten, heel dicht bij huis. Of anders, er zit orde in chaos, net zoals de geest in verwarring kan raken en zich verankeren aan onwaarheden, met bijhorende perverse effecten die binnen die onbewustheid eerder norm dan uitzondering zijn, wees gegroet.   

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Tomega:

Dat vind ik dan toch weer een beetje een koude douche. Als je omwille van een verlangen naar tijdloze oplossingen teruggrijpt naar juist de contemporele wetenschap.

Wetenschap doet principieel geen claims op waarheid, maar beweegt zich weg van onwaarheden, wat ook een proces is. Gekoppeld aan menselijke groei in bewustzijnslagen, een hele puzzel binnen het profane domein of de realiteit die we als gemanifesteerde individuen op verschillende manieren kunnen percipiëren. Vandaar eigenlijk de focus op die neutraliteit van geld, waarvan we dachten dat zoiets wel als vanzelfsprekend zou kunnen begrepen worden, omwille van z'n eenvoud en evidentie, van harte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

De ernst betreft niet het complexe, maar het zich verliezen in het complexe, liever dan in dat complexe zuiver wetenschap te beoefenen en vaste aangrijpingspunten te zoeken, met een redelijk geloof in de zuiverheid van de geijkte maatstaven.

Net gelezen, in turbulente tijden is niet de turbulentie het probleem, maar handelen met de kennis van gisteren. En dat is dan het doordenkertje waarin die tijdloosheid op de proppen komt, we houden ons vandaag bezig met problemen die principieel al opgelost zijn, met kennis uit het verleden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Volgens de weg van de minste energie kunnen we met een tandenstoker een olifant als een ballon doorprikken, het lijkt echter niet onverstandig om dat fluweelzacht aan te pakken.

20 uur geleden zei Tomega:

Om de stellingen van Einstein nuchter te beschouwen moet je de tijd stilzetten.

Heel interessant wat je hier stelt, met je eens. Of even stilstaan en de wereld nuchter beschouwen, om dan misschien iets te beseffen of zien dat we eerder niet eens wisten. Kunnen dit eenvoudig simuleren met een kruisvergelijking, moest je daar interesse in hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

De wisselwerking tussen getallen in hokjes en de buitenwereld heeft een aantal op het idee gebracht om de tijd voor heel even stil te zetten, om in alle rust en sereniteit te beschouwen het kluwen dat geenszins het vermoeden wekt dat E-werkers er ooit aandacht voor zullen vinden, ondanks alle hoop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Je overschat de lezers hier schromelijk.

Het leek om nuchter doordachte redenen moeilijk te bevatten zonder dat ene element ook te willen accepteren en hier als kleine kinderen mee te oefenen, van waaruit ze heel wat konden afleiden waar zelfs ggz-experten naar hun beleving niet eens aan dachten, en om welke reden dan ook schijnbaar niet eens van wilden weten. Het tragisch pijnlijke gevolg was dat ze in alle integriteit en bedachtzaamheid oeverloos hulpvragen konden blijven stellen, als vanzelfsprekend logisch omwille van de hoop die zich als een tijdloze figurant in hun harten had genesteld, zij het betekenisloos, onbeholpen en onmachtig, verworpen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Relativerend binnen een kosmos met miljarden sterrenstelsels kunnen we moeilijk zeggen dat het een onmogelijke opdracht is om een aantal hulpvragen over vermeende epistemologische obstakels, bijzonderheden die de vooruitgang van het maatschappelijke denken verhinderen, met een deskundige bril nader te willen beschouwen op intrinsieke waarachtigheid, maar helaas. In hoop, liefde en verbondenheid, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Na een poging om een aantal gordiaanse knopen te ontwarren middels diverse ggz-adviezen, wat naargelang focus zelfs op een principieel verbluffend eenvoudige manier tot hoopvolle resultaten leidt, mag je in alle angst, zorg en weerzin getuige worden van een menselijke tragedie waarvan je niet mag denken dat hulpvragen gepast zijn, dat is een brug te ver, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Onbegrijpelijk voor normale mensen.

Als in een voortschrijdend proces van herziening op herziening hulpvragen vooral gegenereerd worden door het zich onthechten van foutieve aannames die op basis van logische argumentatie als ‘onwaar’ gezien kunnen worden, wordt tegelijk ook duidelijk hoe herstel- en/of groeiprocessen bemoeilijkt worden door geen aandacht te hebben voor deze fundamenten die in dit geval van strikt ‘inflatoire’ aard zijn, en niet eens zo moeilijk om te begrijpen wanneer we z’n tegenpool in herinnering brengen, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

In dat tijdloze moment werd het kristalhelder, de verwarring die zou ontstaan door elementen buitenspel te plaatsen en de normaal haar aanschijn gaf, maar ook de herinnering in tegengestelde richting herstel tot een onmogelijke opdracht voor het zelf zou maken, ondanks het om eenvoud en kleine dingen zou gaan, in liefde en verbondenheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-2-2021 om 20:46 zei Tomega:

Waarom niet liever gebleven bij van A tot B?

In de fonteinmetafoor vinden we terug hoe in verticale zin bewustzijnsgroei in trappen verloopt, met per overstegen niveau een spin-off aan informatie die in het voorgaande stadium ontbreekt en daarbinnen van toepassing is, indien daartoe de nodige aandacht en ontvankelijkheid voor gevonden kan worden. Op dezelfde manier komen we echter ook te weten hoe hogere impulsen als neutraliserende katalysatoren kunnen gezien worden maar ook de psychische draagkracht van de kennisdrager ver kunnen overstijgen, als door het betrokken zelf in het hart gedragen hoop die we misschien geheel onbewust op een flagrante manier missen, alsof het niet eens deert, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek.

Zoals Erving Goffman naar onze beleving terecht stelt, stigma is het proces waarbij de reactie van anderen de normale identiteit van het zelf stelselmatig en vaak ook zeer subtiel vernietigt, dit kan zelfs zonder enig inhoudelijk begrip van wat het inherent vreedzame zelf in zuiverheid van intenties tracht te vertellen, dat is ervaringskennis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Je overschat de lezers hier schromelijk.

De nogal arbitraire metafoor van de dictator achter het loket en de wonderpil is voor een aantal E-werkers gaandeweg steeds transparanter geworden, en je hebt geen raketwetenschap of zware studies nodig om een en ander beter te kunnen begrijpen, beetje kinderlijke creativiteit en een paar tegelwijsheden volstaan, wat eenvoud vermag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-2-2021 om 19:06 zei Tomega:

Wil je in zo'n context een statement maken of een punt, dan heb je nodig dat waar je op staat vast is en zeker en wettig en onderbouwd met redelijke argumenten. Dan vind je ook bij mij een gewillig oor.

Apart is de beleving dat net omwille van de verschillende memen, hiermee zeggend bestaansgolven die deze of gene wereldvisie en aspiraties herbergen, je eigenlijk nooit iets kan zeggen waar iedereen het over eens is, en open dialoog dan ook als een marteling voor kwetsbare zielen. En het wordt pas echt gekkenwerk wanneer je hier een neutraliserende katalysator aan toevoegt die eigenlijk niemand kan ontkennen, maar veel vaker ook niet gekend is waardoor de impact op het geheel dan ook niet naar intrinsieke waarde kan ingeschat worden. Zo, stel eens een hulpvraagje uit morele overweging en preventieve bezorgdheid, zie uw handboek pagina 24, patat!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Ex-communicatie zou binnen religies de normaalste zaak van de wereld zijn door de vele subtiliteiten die binnen het menselijke groeipotentieel onderscheiden kunnen worden, wat de vele strekkingen verklaart die zich vervolgen als een maar al te vaak verwarrend en conflictueus kluwen aan het geestesoog voordoen. Een kluwen van partiële waarheden en onwaarheden waarin volgelingen hun weg proberen te banen tot de geest zichzelf herontdekt als geest, en niets waar blijkt. Bij het idee van een wereldreligie zou er dus een grote verzoening komen, alvast zeer benieuwd hoe dat gaat verlopen, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen?

Eenvoud kan naar de beleving van een aantal ook als steeds pijnlijker ervaren gaan worden, wat vanuit de beleving van de klant enkel te maken heeft met de interesse van de therapeut voor wat inhoudelijk gezegd wordt, en het is quasi letterlijk haast kinderlijk.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Premisse, als vlinder worden betekent ons onthechten van allerhande cultureel of anders gevormde conditioneringen die ons als mensen in een kluwen van wij tegen zij constructies gevangen houdt, eindig je misschien heel eenzaam met weliswaar panoramisch zicht op een wereldbeeld dat niet alleen enkel maar strijd weerspiegelt, maar ook telkens opnieuw, quasi willens nillens, in betrokken raakt, wat pijnlijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie.

Op de vraag hoeveel mensen er zich nu precies met de ggz bezighouden op wereldvlak, is het antwoord ons nog niet toegekomen, maar we hebben geduld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Waarom een aantal E-werkers zich een beetje zorgen maakt en alsmaar hulpvragen blijft stellen, kunnen ze gewoon afleiden vanuit citaten van psychiaters, uit het werk van ggz-experten dus. Ergo, en enkel voor wie hierin interesse toont, het idee van een fluweelzachte paradigmashift is strikt theoretisch perfect mogelijk, maar het citaat verwijst naar een universeel gegeven waardoor co-creatieve samenwerking noodzakelijk wordt, wat gezien de gegeven context misschien als onrealistisch gepercipieerd zal worden. Een aantal E-werkers stelt enkel in alle integriteit en bedachtzaamheid hulpvragen waarin ze een aantal bijzonderheden tot nader onderzoek voorleggen aan ggz-experten, meer kunnen ze met al hun kwetsbaarheden niet doen, van harte.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-2-2021 om 11:35 zei Willempie:

Het is zelfs humoristisch.

Inmiddels is het voor een aantal E-werkers striemend pijnlijk duidelijk geworden wat met een aantal tegelwijsheden bedoeld wil worden, deze zijn er in overvloed. Maar wat voor deze groep eerder banaal en betekenisloos blijft, kan voor anderen nu net de reden zijn om er in alle integriteit hulpvragen over te stellen, over eenvoud en kleine dingen, over normaal menselijke dingen, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Je overschat de lezers hier schromelijk.

Over de verhalen van die dieven in de nacht en/of bliksems bij heldere hemel heeft een aantal lotgenoten nog wat dieper over nagedacht, met door de vakliteratuur onderbouwde resultaten die ze als bijzonder percipiëren en thans voorleggen aan ggz-experten, hopend op deskundige ontvankelijkheid en de bereidheid tot overdenking, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Bijzonder alweer, een aantal E-werkers is middels een aantal ggz-adviezen tot een scharnierpunt gekomen in die zin dat ze een aantal premissen en bijhorende hulpvragen vanuit een ander perspectief zijn gaan bekijken. Namelijk, als herstel voor lotgenoten niet mogelijk zou zijn, zouden ze ook geen hulpvragen uit preventieve bezorgdheid kunnen stellen, zij het gegeven de context waarin door de nieuwe ggz een paradigmashift wordt gepromoot.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-2-2021 om 09:57 zei Tomega:

Om de stellingen van Einstein nuchter te beschouwen moet je de tijd stilzetten.

Aanvankelijk gaat het misschien stroef, verwarrend en onwennig, maar steeds vlotter wanneer we bereid zijn te oefenen. Zelfs soms lijkend dat er magie in het spel zit, hoopvol hunkerend naar meer van hetzelfde, fluweelzacht en wonderbaarlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid