Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

43 minuten geleden zei TTC:

Met betrekking tot het profane gaat het altijd over geld, maar dat geld is op zichzelf neutraal waardoor we geloven in problemen die we door onze manier van denken zelf in stand houden. Levendiger betekent hier dus ontnuchtering, maar dat is al heel de geschiedenis zo, met in het kielzog alle perverse effecten die daartoe horen. Als tijdloos in strijd, om finaal absurde redenen.

Nee; geld is niet neutraal, omdat het gestolen is van de eigenaren, en zelfs de bewaarhuizen van geld, vele duizenden mensen moeten ontslaan omdat al die prachtige gebouwen wel bedrijfskapitaal, maar geen bewaard geld meer bieden. Men zegt, dat geld gestoeld is op vertrouwen, daarmee miskennende dat dat vertrouwen uitsluitend erop gericht was dat de bank het niet zou stelen, maar bewaren. Maar toen het gestolen geld niet werd gemist en ook terug kom worden geleend; kwam de verbeelding en brak de wet en deed nieuwe verbeeldings wetten in het leven roepen, zodat wij nu spreken van fiduciair geld en bitcoins, alsof dat echt wat is.
Ontnuchterend is levendig inderdaad wel; maar tegelijk heel boeiend, en dat weet je best.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1.5k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Weet ik. Maar satan is de verliezer en dat weet hij. Het gaat goedkomen.

Posted Images

23 minuten geleden zei TTC:
26 minuten geleden zei Tomega:

Nee; geld is niet neutraal.

Eerste fout, opnieuw.

Het goede wordt verondersteld eerst het redelijke te zoeken bij de ander, alvorens een fout wordt geconstateerd. :-)
De taartpunt-theorie zegt dat geld niet neutraal is omdat het een daadwerkelijk middel is om het daadwerkelijk bezit te kopen van de wereld. Geld is een geaccepteerd betaalmiddel ongeacht of  imaginair is of geleend of bedacht of gestolen. Komt dat geld uit een vaste voorraad van middelen, dan is geld schaars en kun je het geld bewaken en beschermen. maar nu dat niet zo is, biedt geld een punt uit de taart, die de taart tegelijkertijd vergroot, omdat immers jouw betaalmiddel ook tot het totaal van de middelen gerekend wordt. 

Ergens klopt het ook wel als jij zegt dat geld neutraal is, want immers als je geld kunt lenen, stelen, bedenken, imaginair voorstellen, dan kun je daarmee goud en kapitaal kopen dat niet alleen schaars is, maar dat ook je alleenrecht geeft op een deel van de wereld. Dus je kunt tegelijkertijd goud kopen dat je niet hebt, en geld lenen dat je ook niet hebt. Maar ik vind daar niets neutraals aan. Dus ik verneem graag van je betere inzichten.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Tomega:

Omdat het gestolen is van de eigenaren.

En wie zou in voorkomend geval de eigenaar zijn van iets dat uit het niets komt? 

7 minuten geleden zei Tomega:

De taartpunt-theorie zegt dat geld niet neutraal is omdat het een daadwerkelijk middel is om het daadwerkelijk bezit te kopen van de wereld.

Een taartpunt-theorie is een theorie die zich binnen de dualiteit vormt, dat gaat voorbij aan neutraliteit van geld. Anders gezegd, wanneer we geen rekening met de niveaus waarop een stelling betrekking heeft, raken we al in verwarring. Daarenboven is het technisch perfect mogelijk om uit de reeds bestaande 'taart' neutraal geld te genereren, wat nuchter doet besluiten dat verschillende manieren van denken tot andere uitkomsten kunnen leiden, net zoals allerhande absurde redeneringen die door de beperking van het menselijke denken tot stand kunnen komen, met alle gevolgen van dien. En dan komt het, het is finaal verbluffend eenvoudig, wanneer deze bewustwording ook daagt maar meestal krachtdadig wordt tegengewerkt door verschillende cognities met elkaar te mengen. 

8 minuten geleden zei Tomega:

Ergens klopt het ook wel als jij zegt dat geld neutraal is.

De stelling dat geld neutraal is, is bronkennis. Het behoeft geen bewijs omdat het evident is, wat in het verlengde hiermee gebeurt is een andere zaak en overgeleverd aan de vrije wil van de mens die het op deze of gene manier percipieert, geloof aan hecht en diens meer. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:
27 minuten geleden zei Tomega:

Omdat het gestolen is van de eigenaren.

En wie zou in voorkomend geval de eigenaar zijn van iets dat uit het niets komt? 

1. De bankier is kapitaalloze commissionair; hij opent een rekening ten name van de cliënt en ten laste van de centrale bank.
2. De centrale bank heeft geen geld, maar geeft wel toestemming om een schuldbrief uit te schrijven op naam van de centrale bank.
3. De schuldbrief gaat naar de rekeninghouder, die er goud voor koopt.
4. De leensom is nu als goud eigendom van de rekeninghouder, en de leensom is nu als vordering eigendom van de bank.
5. Het eigendom van de leensom ligt bij de bank, reden waarom de bank ook wel negatieve rente accepteert.
6. Maar; is dan de centrale bank geen eigenaar? Zeker niet; de terugbetalingen vormen bedrijfsvermogen van de bank. 
7.  En de bank en de centrale bank maken onderling afspraken hoe het bedrijfsvermogen van de bank wordt gereguleerd.

Wie is nu volgens jou de eigenaar? Denk goed na: eigendom is arbitrair geworden.
Maar inhoudelijk is de eigenaar is de bezitter van het goud, die dat goud vrijwillig afstaat,
aan iemand die niet heeft, en zonder dat er daadwerkelijke waarde tegenover staat.
En de enige reden dat er geen revolutie uitbreekt, is dat ook de eigenaar het niets ok weer uitgeven kan of als hij wil nog méér lenen kan.

Want wie heeft, zal ook meer mogen lenen om te hebben.
En wie niet leent, ook hij heeft wordt hem afgenomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Tomega:

Dus je kunt tegelijkertijd goud kopen dat je niet hebt, en geld lenen dat je ook niet hebt. Maar ik vind daar niets neutraals aan. Dus ik verneem graag van je betere inzichten.

Dit is allemaal dualistisch en hoe de menselijke geest omgaat met die neutraliteit, finaal een geloofskwestie die nogal weerbarstig kan worden. Overigens, de enige reden waarom lucht niet als geld gebruikt wordt, is omdat het lastig hanteren is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Dit is allemaal dualistisch en hoe de menselijke geest omgaat met die neutraliteit, finaal een geloofskwestie die nogal weerbarstig kan worden. Overigens, de enige reden waarom lucht niet als geld gebruikt wordt, is omdat het lastig hanteren is. 

Niets dualistisches aan. Geloof is wet en zeker weten, geen zaak van verbeelding en wat de menselijke geest ervan maakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

1. De bankier is kapitaalloze commissionair; hij opent een rekening ten name van de cliënt en ten laste van de centrale bank.
2. De centrale bank heeft geen geld, maar geeft wel toestemming om een schuldbrief uit te schrijven op naam van de centrale bank.
3. De schuldbrief gaat naar de rekeninghouder, die er goud voor koopt.
4. De leensom is nu als goud eigendom van de rekeninghouder, en de leensom is nu als vordering eigendom van de bank.
5. Het eigendom van de leensom ligt bij de bank, reden waarom de bank ook wel negatieve rente accepteert.
6. Maar; is dan de centrale bank geen eigenaar? Zeker niet; de terugbetalingen vormen bedrijfsvermogen van de bank. 
7.  En de bank en de centrale bank maken onderling afspraken hoe het bedrijfsvermogen van de bank wordt gereguleerd.

Dat is een systeemconfiguratie op basis van conventies die tot neveneffecten leidt volgens de ijking van het systeem, het zegt niets over de neutraliteit van geld op zich. Volgens dit systeem kunnen we simpelweg alle schulden niet terugbetalen, er zou immers geen geld meer zijn. Maar dat is niet enige systeem, wat een andere manier van denken impliceert, zo simpel is het. 

1 minuut geleden zei Tomega:

Niets dualistisches aan. Geloof is wet en zeker weten, geen zaak van verbeelding en wat de menselijke geest ervan maakt.

Je kan niet iets omschrijven als het niet dualistisch is, net zoals we over niets iets kunnen zeggen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:

Dat is een systeemconfiguratie op basis van conventies die tot neveneffecten leidt volgens de ijking van het systeem, het zegt niets over de neutraliteit van geld op zich. Volgens dit systeem kunnen we simpelweg alle schulden niet terugbetalen, er zou immers geen geld meer zijn. Maar dat is niet enige systeem, wat een andere manier van denken impliceert, zo simpel is het. 

Je kunt wel wat roepen, maar de logica van A naar B dwingt om wat jij configuratie van het systeem noemt, te confronteren met wat jij neutraliteit van geld op zich noemt. Ik denk vooruitlopend op je antwoord, dat je moet onderscheiden of je spreekt over normatief geld, dat is wat het zou moeten zijn, en wat het nu daadwerkelijk is.

4 minuten geleden zei TTC:

Volgens dit systeem kunnen we simpelweg alle schulden niet terugbetalen, er zou immers geen geld meer zijn. Maar dat is niet enige systeem, wat een andere manier van denken impliceert, zo simpel is het. 

Het is volstrekt denkbeeldig om over terugbetaling te spreken als de centrale bank en masse schuldbrieven opkoopt.
En volkomen buiten de realiteit staat om het niet terug kunnen betalen als norm te nemen.

Wat dunkt je dat in deze wereld méér waarde heeft: een financiële markt met gebakken lucht en vertrouwen in naamkaartjes van valuta en bedrijven en rechten op schaarse middelen,  of een markt van schuldbrieven die toegang geven op de levens en de arbeidstijd van alle burgers in het land?

Wat denk je dat de werkelijke waarde als betaalmiddel in een land vertegenwoordigt? Het maandinkomen.
Wie denk je dat uiteindelijk alles kan kopen wat er aan schuldbrieven is? Zij met reëel bezit.
Wat is reëel bezit? de som van de productiemiddelen plus draaiende economie.
Wie heeft dat bezit? Degene die straks alle schulden in handen krijgt als kapitaal.

12 minuten geleden zei TTC:

Maar dat is niet enige systeem, wat een andere manier van denken impliceert, zo simpel is het. 

Welk ander systeem heb je in gedachten?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Tomega:

Je kunt wel wat roepen, maar de logica van A naar B dwingt om wat jij configuratie van het systeem noemt, te confronteren met wat jij neutraliteit van geld op zich noemt. Ik denk vooruitlopend op je antwoord, dat je moet onderscheiden of je spreekt over normatief geld, dat is wat het zou moeten zijn, en wat het nu daadwerkelijk is.

Antwoord daarop werd al gegeven maar misschien gemist, omdat we zelfs binnen deze systeemconfiguratie neutraal geld kunnen genereren door er anders over te denken. En net hierin vinden we iets dat de gulden middenweg weerspiegelt, en het denken dan ook centraal stelt. Maar zo de traditie het wil, de meeste mensen bestrijden het systeem, waarmee iets anders buitenspel gehouden wordt. Zie hierin de absurditeit, het is eigenlijk zeggen dat we van geen probleem een probleem maken, wat dan tussen onze twee oren zit, niet meer, maar ook niet minder. Gekkenwerk, begin maar, succes. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei TTC:

Je kan niet iets omschrijven als het niet dualistisch is, net zoals we over niets iets kunnen zeggen. 

Oh, O.K. Dan is inderdaad de weerbarstige geloofskwestie een zaak van aandacht, waarvan ik meen dat meer zeker weten, minder noodzaak geeft van overgeleverd te zijn aan geloof. Wat niettemin nog steeds ee uitnodiging is om méér te geloven: namelijk in lijn en verwachting gericht op wet en waarheid en overwinning van het goede, ongeacht de onwaarschijnlijkheid daarvan op het gegeven moment in je eigen omstandigheden. Het dal van diepe duisternis van Psalm 23, bracht ook David gewoon tot zijn troon. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Tomega:

Het is volstrekt denkbeeldig om over terugbetaling te spreken als de centrale bank en masse schuldbrieven opkoopt. En volkomen buiten de realiteit staat om het niet terug kunnen betalen als norm te nemen.

Zoals je het zegt, in onze verbeelding kunnen we met sprekend gemakt een aantal problemen oplossen, en toch bestaan ze in de buitenwereld nog altijd. Vanuit dat perspectief worden we dus getuige van een absurde strijd, omdat eigenlijk heel die manifeste constructie ook uit het denken voortkomt, en geloof aan gehecht wordt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Antwoord daarop werd al gegeven maar misschien gemist, omdat we zelfs binnen deze systeemconfiguratie neutraal geld kunnen genereren door er anders over te denken. En net hierin vinden we iets dat de gulden middenweg weerspiegelt, en het denken dan ook centraal stelt. Maar zo de traditie het wil, de meeste mensen bestrijden het systeem, waarmee iets anders buitenspel gehouden wordt. Zie hierin de absurditeit, het is eigenlijk zeggen dat we van geen probleem een probleem maken, wat dan tussen onze twee oren zit, niet meer, maar ook niet minder. Gekkenwerk, begin maar, succes. 

Prima, maar ik zou wel willen dat je omschreef wat neutraal geld is, en wat we (behalve het denken in een gulden middenweg) niet buitenspel moeten houden. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:

Oh, O.K. Dan is inderdaad de weerbarstige geloofskwestie een zaak van aandacht, waarvan ik meen dat meer zeker weten, minder noodzaak geeft van overgeleverd te zijn aan geloof. Wat niettemin nog steeds ee uitnodiging is om méér te geloven: namelijk in lijn en verwachting gericht op wet en waarheid en overwinning van het goede, ongeacht de onwaarschijnlijkheid daarvan op het gegeven moment in je eigen omstandigheden. Het dal van diepe duisternis van Psalm 23, bracht ook David gewoon tot zijn troon. 

Mooi, we bedenken samen de realiteit waarin om een of andere reden altijd onwaarheden sluipen, aan ons om ze te ontdekken als gemanifesteerde personages binnen deze dualiteit, die we wereld noemen. En zo zijn er misschien nog wel duizend andere werelden, maar vandaag interesseert het ons wellicht meer dat we straks nog een pensioen ontvangen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Zoals je het zegt, in onze verbeelding kunnen we met sprekend gemakt een aantal problemen oplossen, en toch bestaan ze in de buitenwereld nog altijd. Vanuit dat perspectief worden we dus getuige van een absurde strijd, omdat eigenlijk heel die manifeste constructie ook uit het denken voortkomt, en geloof aan gehecht wordt. 

De eenvoud van foutief denken, is het uitdrukken van economie in geld.
Iedereen weet dat geld niets anders doet, dan verdelen wat er is.
Zodat iedereen kan zien, dat we steeds meer schulden verdelen.
En dat we niets meer hebben, dat weet elk kind.
 

1 minuut geleden zei TTC:

Mooi, we bedenken samen de realiteit waarin om een of andere reden altijd onwaarheden sluipen, aan ons om ze te ontdekken als gemanifesteerde personages binnen deze dualiteit, die we wereld noemen. En zo zijn er misschien nog wel duizend andere werelden, maar vandaag interesseert het ons wellicht meer dat we straks nog een pensioen ontvangen. 

Het zij zo; dat is aan jou. Geniet van je pensioen, dan ga ik wat anders doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:

Prima, maar ik zou wel willen dat je omschreef wat neutraal geld is, en wat we (behalve het denken in een gulden middenweg) niet buitenspel moeten houden. 

Dat is simpel, geld is een abstract idee, als het nog niet gemanifesteerd is. Het is pas wanneer het in roulatie komt, dat er taarten ontstaan. We kunnen naar hartenlust taarten bakken, net zoals de eerst taart gebakken werd, begrijp je?

3 minuten geleden zei Tomega:

De eenvoud van foutief denken, is het uitdrukken van economie in geld.

Of de perceptie over geld, wordt ook soms omschreven als communicatiemiddel, ruilmiddel of rekeneenheid. Het gaat natuurlijk over iets anders, geld op zichzelf doet niets. 

7 minuten geleden zei Tomega:

Zodat iedereen kan zien, dat we steeds meer schulden verdelen.

En 'morgen' zijn al die schulden gewoon weg, als we dat zouden willen omdat het technisch gezien gewoon kan. Maar dan zouden we evolueren van schaarstedenken naar overvloedsdenken, heel andere beleving en dito wereld. Ergo, terugkerend naar tijdloos, omdat zoiets vandaag kan, kan het morgen ook, of overmorgen, maar evengoed doorheen heel de menselijke geschiedenis. Wonderbaarlijk, niet? 

11 minuten geleden zei Tomega:

Het zij zo; dat is aan jou. Geniet van je pensioen, dan ga ik wat anders doen. 

Hebben dat probleem net opgelost, door neutraal geld te genereren. Hoeven ons daar principieel dus geen zorgen meer over te maken, maar misschien geloven we liever iets anders waardoor het probleem blijft bestaan, hoe absurd ook. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Dat is simpel, geld is een abstract idee, als het nog niet gemanifesteerd is. Het is pas wanneer het in roulatie komt, dat er taarten ontstaan. We kunnen naar hartenlust taarten bakken, net zoals de eerst taart gebakken werd, begrijp je?

Dat moet je dan wel één stap concreter maken. Naar hartelust (zonder n, want als je maar één hart hebt kun je niet naar meerdere harten lusten) kun je bakken voor zover je toestemming hebt van de bank. De manifestatie van het geld is gelegen in de contracten van de bank.

1 uur geleden zei TTC:

We kunnen naar hartenlust taarten bakken, net zoals de eerst taart gebakken werd, begrijp je?

Dat klopt niet. De eerste taart werden gebakken van reële productiemiddelen.
En de nieuwbakken taarten grijpen wel in, in de reële middelen,
maar vinden daar niet hun oorsprong en niet hun bakker.

1 uur geleden zei TTC:

En 'morgen' zijn al die schulden gewoon weg, als we dat zouden willen omdat het technisch gezien gewoon kan.

Nu is je beeld troebel. Misschien heb je teveel tenonder zien gaan in schulden. technisch kan een schuld nooit weggenomen worden, omdat zij waarde vertegenwoordigt en en aanspraak op de reële maandinkomens. besef goed dat al dat opkopen van de centrale bank helemaal geen schulden doet verdwijnen: dat wat verdwijnt is in de administratie van de luchtverkopers. |maar de reële kant van die gebakken lucht bestaat nog steeds en blijft altijd het belangrijkste kapitaal in deze wereld, namelijk de schulden van de huishoudens. En de klucht is deze, dat we spreken over slavernij als iets duisters uit een ver verleden dat in onze tijd nog uitgeroeid moet worden, terwijl we ondertussen daadwerkelijk een volk van slaven zijn geworden, zonder het zelfs te beseffen.

Want kwijtschelding wordt alleen maar minder sprake van, naarmate het systeem inhoudelijk uitholt. Stel even hypothetisch dat de rente wordt berekend in een munteenheid als de yen. Dan krijg je per definitie in één klap een systeeminflatie waar het melkwegstelsel nog de hik van krijgt.

1 uur geleden zei TTC:

Maar dan zouden we evolueren van schaarstedenken naar overvloedsdenken, heel andere beleving en dito wereld. Ergo, terugkerend naar tijdloos, omdat zoiets vandaag kan, kan het morgen ook, of overmorgen, maar evengoed doorheen heel de menselijke geschiedenis. Wonderbaarlijk, niet? 

Ja, dat volg ik wel. Ik begrijp wat je drijfveer is. Overvloed is geen zaak van schrapen, maar van wettig doen overvloeien. dat is de heilstaat van Mozes: laat je akkerranden ongemaaid, en de vroege vruchten ongeplukt, en vraag geen rente en boven alles: houd de sabbat!  En we zien hoe de mens de schepping leegroofde en de sabbatswetten schond en zelfs een alles-schrapende 24-uur economie opzette, zodat de schepping in acute ademnood kwam tot God zei: nu is het genoeg, en Hij bracht de mens in ademnood en bracht heel de schepping het sabbatsjaar 2020. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Tomega:

Dat moet je dan wel één stap concreter maken. Naar hartelust (zonder n, want als je maar één hart hebt kun je niet naar meerdere harten lusten) kun je bakken voor zover je toestemming hebt van de bank. De manifestatie van het geld is gelegen in de contracten van de bank.

Een geloofssysteem of systeemconfiguratie dat enkel maar kan blijven bestaan door ons geloof en conformatie hieraan, het kan perfect werken als we het zonder niet aflatende winsthonger beschouwen. Zie anders ook de attractor rente en de inflatoire gevolgen daarvan, enzoverder. Het is wat het is, draai dan alles om en zie wat er gebeurt wanneer we deflatoir denken herinvoeren, met als gulden midden biflatoir denken. Dat laatste kan principieel 'bliksemsnel' omdat die optie tijdloos is, probeer het eens en het wordt snel duidelijk wat we nu precies bedoelen, voel je niet verplicht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei TTC:

Hebben dat probleem net opgelost, door neutraal geld te genereren. Hoeven ons daar principieel dus geen zorgen meer over te maken, maar misschien geloven we liever iets anders waardoor het probleem blijft bestaan, hoe absurd ook. 

Nee, die gedachte brengt volgens mij niet wat je ervan verwacht. Om een maatschappij bestendig te maken tegen het tijdelijke, moet eerst het gezag worden hersteld: in de wet, op straat en in de politiek, en dat is dus in het denken. Daarna komt er heel veel meer en een van die zaken is het nationaliseren van banken en van de geld hoeveelheid. 

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Tomega:

Nee, die gedachte brengt volgens mij niet wat je ervan verwacht. Om een maatschappij bestendig te maken tegen het tijdelijke, moet eerst het gezag worden hersteld: in de wet, op straat en in de politiek, en dat is dus in het denken. Daarna komt er heel veel meer en een van die zaken is het nationaliseren van banken en van de geld hoevelheid. 

Er zijn mensen die zeggen dat je eerst over iets moet nadenken alvorens iets te kunnen beoordelen, en het is zelfs een proces dat leidt tot een heel andere kijk omdat veel obstakels innerlijk worden opgeruimd. Maar dat heeft met een keuze te maken die grensverleggend voorbij gaat aan wat is, om op die manier zicht te krijgen op een potentieel dat nog niet is, of in termen van verduistering onderliggend niet altijd gezien wordt. Ergo, A is courant, B wat we innerlijk kunnen cultiveren, meer is het niet, ook niet minder. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei TTC:

Een geloofssysteem of systeemconfiguratie dat enkel maar kan blijven bestaan door ons geloof en conformatie hieraan, het kan perfect werken als we het zonder niet aflatende winsthonger beschouwen. Zie anders ook de attractor rente en de inflatoire gevolgen daarvan, enzoverder. Het is wat het is, draai dan alles om en zie wat er gebeurt wanneer we deflatoir denken herinvoeren, met als gulden midden biflatoir denken. Dat laatste kan principieel 'bliksemsnel' omdat die optie tijdloos is, probeer het eens en het wordt snel duidelijk wat we nu precies bedoelen, voel je niet verplicht. 

Ja, ik ben het denk ik ergens wel met je eens als ik je goed begrijp. Maar het hangt zo hoog boven het vlak van de reële wereld, dat ik er niet bij kan. Wat denk je dat het eerste is wat zelfs de geloofsmensen doen als zij iemand voor God winnen? Geen contract om lief te hebben, geen eis van je spullen delen met je buren, geen controle hoeveel gebeden je doet voor je broeders en zusters, maar een factuur in Naam van God en een exploitatierekening wordt gevraagd van jouw gaven van God als bezit van de andere mensen in de kerk. Pas op, geloven in God kost geld. Dat klinkt natuurlijk wat zuriger dan ik kan waarmaken, maar het zet wel een toon hoe mijn verwachtingen zijn over gemeenschapszin in het algemeen. Hoe zou jij in zo'n tijdgeest spreken van een maatschappelijk systeem van liefde en gemeenschapszin?

19 minuten geleden zei TTC:

Er zijn mensen die zeggen dat je eerst over iets moet nadenken alvorens iets te kunnen beoordelen, en het is zelfs een proces dat leidt tot een heel andere kijk omdat veel obstakels innerlijk worden opgeruimd. Maar dat heeft met een keuze te maken die grensverleggend voorbij gaat aan wat is, om op die manier zicht te krijgen op een potentieel dat nog niet is, of in termen van verduistering onderliggend niet altijd gezien wordt. Ergo, A is courant, B wat we innerlijk kunnen cultiveren, meer is het niet, ook niet minder. 

Ja; nou, ik zie concrete beelden. Zicht op een proces, dat in zichzelf ondoorzichtig is, ligt mij gewoon niet zo. Wat zou jij als concrete verandering voorstellen?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Tomega:

Ja, ik ben het denk ik ergens wel met je eens als ik je goed begrijp. Maar het hangt zo hoog boven het vlak van de reële wereld, dat ik er niet bij kan.

En het staat hier in woorden op het forum, waarom zou je er dan niet bij kunnen? 

17 minuten geleden zei Tomega:

Pas op, geloven in God kost geld.

Misschien daarom dat een aantal zegt dat Jezus nooit gaat terugkomen? :)

20 minuten geleden zei Tomega:

Hoe zou jij in zo'n tijdgeest spreken van een maatschappelijk systeem van liefde en gemeenschapszin?

Simpel, ander systeem, topic ging immers over valse religies, hebben nog steeds geen lijstje gezien. :)

22 minuten geleden zei Tomega:

Ja; nou, ik zie concrete beelden. Zicht op een proces, dat in zichzelf ondoorzichtig is, ligt mij gewoon niet zo. Wat zou jij als concrete verandering voorstellen?

Kan alleen zeggen wat ik gedaan heb, door in mijn denken deflatie toe te laten en daarover door te denken is er zoiets ontstaan als biflatoir denken, wat eigenlijk gewoon zegt dat we binnen onze economie kunnen gebruik maken van de relativiteit. En dat is maar een stapje in een proces dat een cascade aan gevolgtrekkingen toelaat, maar wel aansluit bij de bifurcatietheorie. Kortom, dit is ernstige materie, niets te maken met spaghettimonsters of iets van die strekking. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Oeverloos kan een aantal E-werkers een aantal nuchter doordachte bijzonderheden opmerken met betrekking tot het idee van een fluweelzachte paradigmashift, van zodra ze hierover in alle integriteit hulpvragen stellen komen ze steeds tot dezelfde observatie waarom het zo bijzonder is, en dan stopt het.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

Wat zou jij als concrete verandering voorstellen?

Niet enkel lastig maar ook absurd is telkens opnieuw dezelfde twee getallen optellen en toch elke keer weer een andere uitkomst verwachten, net zoals ze nooit optellen maar toch een oordeel vellen over de uitkomst die je niet kent en een doorverwijsbriefje schrijven, van harte.

3 uur geleden zei Tomega:

Naar hartelust (zonder n, want als je maar één hart hebt kun je niet naar meerdere harten lusten) kun je bakken voor zover je toestemming hebt van de bank. 

Misschien zijn we niet alleen. :)

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-11-2020 om 17:14 zei Willempie:

Waarom ga je niet eens proberen je zodanig uit te drukken dat de gemiddelde mens er een touw aan vast kan knopen?

Heikel bij een paradigmashift is een dialoog voeren waarbij nieuwe elementen worden toegevoegd of herinnerd die in het oude paradigma ontbreken, ondanks ze er paradoxaal genoeg voor iedereen wel zijn, doch niet altijd als parate kennis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid