Spring naar bijdragen

Een eind maken aan valse religie (Openbaring 17:15,16)


Aanbevolen berichten

Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

De hoer van Babylon is inderdaad een afbeelding van valse religie. Valse religie houdt zich o.a. bezig met politiek. Wij geloven dat de VN zich zal gaan keren tegen religie. Hoe dat precies zal gaan weten we niet. In ieder geval komt er steeds meer weerstand tegen o.a. Islam etc.

Veralgemenen is nooit een goede zaak maar als een spreekwoordelijke steentje bijdragen zich laat opmerken door het aanbieden van een neutraliserende katalysator die als tijdloos kan gepercipieerd worden, en gelovigen leggen dit simpelweg naast zich neer op zo’n manier dat er zelfs geen nuchter doordachte conclusie aan gekoppeld kan worden, dan wekt dit bij een aantal geenszins een prettig gevoel, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 2,2k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Religies zijn geneigd hun levensbeschouwing  te associëren met activiteiten als bijbellezen, retraite, kerkgang en gezaghebbende geschriften. In reguliere (exoterische) religies wordt over het algemee

Congruent, het is een weg die we bewust of onbewust allemaal doorlopen, en net omwille van de subtiliteit en verschillende groeisnelheden een perfecte voedingsbodem voor conflict, oordeel en veroordel

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, zegt Paulus in een van zijn brieven. Zal dit andere

Posted Images

Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Natuurlijk vergeef ik je.

Ergens voor spek en bonen bijlopen wil eigenlijk zeggen dat wanneer mensen over problemen beginnen waarvan je weet dat ze strikt theoretisch helemaal geen probleem hoeven te zijn, en je zou daarover iets willen zeggen, dat je dan prompt een dwaas bent omdat zoiets onmogelijk kan. En dat heeft niets met slim of dom te maken, je hebt je dan enkel de moeite getroost om een en ander wat aandacht te geven, meer is het niet, ook niet minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Dus maak je daar maar geen zorgen over.

Epistemologische obstakels zijn als diep ingeburgerde platitudes die wanneer ze op beleidsniveau als normaal worden gepercipieerd kunnen resulteren in allerhande perverse effecten, psychisch ongemak en bijhorend protest, vreedzaam of anderzijds.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Hou moed Sjako, de situatie is nog velen malen erger dan we aanvankelijk zelfs niet eens durfden vermoeden, wat recht evenredig staat tot de hoop die we hieruit kunnen ventileren, zij het gezien de omstandigheden zonder garantie op succes. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Vergeef mij alsjeblieft als ik het verkeerd heb, maar ik denk of heb de indruk dat je hyperintelligent bent zonder dat te beseffen en je niet verplaatst in mensen die minder intelligent zijn dan jij. Dat zou dan een blinde vlek kunnen zijn.

Als een actuele situatie het resultaat is van alle keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, en onderzoek laat opmerken dat we onderweg iets fundamenteel vergeten zijn, of door de macht der gewoonte buitenspel gezet hebben, hoeven we ons dat enkel maar te herinneren zodat een aantal sociale correcties in milde overreding mogelijk worden.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Schrijf dan alsof je kleine kinderen wilt bereiken.  

Het element van de omgekeerde effectiviteit laat zich spontaan opmerken wanneer een aantal in alle bezorgdheid vragen stelt over een aantal duidelijk aanwijsbare platitudes in vigerende systeemconfiguraties en auto-conforme beoordelingsmodellen, dat het hun fout is om dit in alle integriteit preventief te melden. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Daarmee vervreemd je jezelf van de mensen die je probeer te bereiken.

En over Jubeljaren en Heilige Jaren ken je ook alles wellicht, alsof je denkt met je valse geloof iedereen in de maling kan nemen? Angstwekkend dat je je daar zelfs niet bewust van bent, maar de gewoonte blijkt, onder het mom van het christendom dan nog? 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-11-2020 om 17:29 zei sjako:

Hoe dat precies zal gaan weten we niet.

Bij de metafoor dat we allen druppels in deze oceaan des levens zijn, kunnen we ons de bedenking maken dat die oceaan er zus of zo zal uitzien naargelang de manier hoe we daarover denken, en dat wanneer we daar knopen in leggen er ook tsunami’s kunnen ontstaan, en als water naar de zee dragen wanneer we die ongemoeid laten, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Dat zou dan een blinde vlek kunnen zijn. 

In hun creatieve visualisaties (eigenlijk sessie 3) was het handiger om de wereld voor een keertje voor te stellen als een platte schijf met aan de bron zoals altijd biflatie als tijdloos sturingselement, van toepassing binnen geldgedreven contexten, beter gekend als het nulsomspel. De rest sprak eigenlijk voor zich door naar de actuele situatie te kijken en op te merken dat er een deel van dat stuur ontbreekt, het wordt niet meer gebruikt waardoor heel wat opties niet spontaan tot het collectieve besluitvormingsproces behoren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Daarmee vervreemd je jezelf van de mensen die je probeer te bereiken.

Vroeger was boekhouden nog gewoon debet en credit, maar om dit aan gelovigen uit te leggen hebben we nood aan termen zoals epistemologische obstakels die in het collectief onbewuste werkzaam zijn en aan de oppervlakte een strikt eenzijdig inflatoir geconditioneerd systeem vrijwel auto-immuun niet alleen onderhouden maar ook allerhande perverse effecten als normaal doet lijken, als strijdend tegen een bierkaai die we zelf gebouwd hebben en waarvan de nogal weerbarstige vertegenwoordigers ook geen tegenspraak dulden. Maar eigenlijk wilden normale mensen gewoon een beetje rust en harmonie, gewoon menselijk, en vooral geen nekslagen en andere marginaliserende praktijken wanneer ze over deze materie in alle integriteit en bezorgdheid hulpvragen stellen. Alsof het al begrepen zou worden, het gaat principieel letterlijk om eenvoud en kleine dingen, per direct zoals altijd te negeren alsof we niet eens zouden bestaan, doch van harte gedeeld.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

Goedenmiddag geliefden Gods geroepen Heiligen, 

 

Wat een mooie discussies broeders laat mij toch hier wat aan toevoegen want ik wil niet dat Gij onwetend bent wat betreft valse religies en valse leraars etc, 

Zie hier wat dit betekent 

Ik geloof dat in spreuken 7 word immers gesproken over een hoer die dan tegemoet komt, deze hoer staat synoniem voor een (valse leraar) of terwijl valse religie het is ongeveer hetzelfde als izebel waar Christus over spreekt in openbaring ook dat staat synoniem voor een valse leraar 

Om dit beter te vatten verwijs ik u door naar Google typ maar eens in (de leer van izebel van David Wilkerson) , en studeer het maar eens uw ogen zullen geopend worden, 

Dit is slechts een voorbeeld van de velen, kijk maar eens op www.christianity.com Deze Engelse site kun je in het Nederlands automatisch laten vertalen, zie als ik iets niet weet pak ik de  'm henry verklaring of de John gills of de Jc Ryle  maar vooral probeer ik Gods woord te studeren vanuit (de nieuwe vertaling van het Nederlands bijbel genootschap met verklarende kantekeningen) waarom? 

Omdat het de Griekse vertaling van het oude testament bevat, (de septuaginta) en van de targum de vulgata, Ja de syrische verklaring de Arabische noem het maar op de Aramese  de leidse vertaling alles wat Gij moet weten. 

Als u dan op dit site bent (zie hierboven) pak dan de John gills verklaring en zie maar eens wat hij schrijft over spreuken 7 en die vrouw welke hem tegemoet komt ik geloof dit het is uiterst ingewikkeld hoe het word uitgelegd, maar ongetwijfeld zullen degenen die Het prachtige Woord studeren het begrijpen

Tot slot, ik zal een korte uitleg van spreuken 7 geven wat velen niet weten 

 

Ik keek door mijn raam; of "rooster" {c}; de Septuaginta, Syriac en Arabische versies: begrijp dit van de hoer die uit het raam van haar huis en door het openslaande raam kijkt, toen ze een jonge man bespioneerde, als volgt; maar dit komt niet overeen met de Hebreeuwse tekst, die het naar Salomo draagt; hoewel groter dan hij ontworpen mag zijn, de alwetende God, die door de vensters en het traliewerk van de hemel kijkt en alle daden van de mensenkinderen aanschouwt; degenen die het meest privé zijn, en gedaan in het donker; en Christus, de Zoon van God, wiens 'ogen als een vlam van vuur' zijn om door alle duisternis van het pausdom te kijken, vertegenwoordigd door de Thyatirische kerkstaat; in al de intriges van de Roomse hoer, en zie al de dwaasheden van degenen die hoererij met haar bedrijven, Openbaring 2:18 .


{d} Mynbb "inter filios", Pagninus, enz. {e} bl rox "carentem corde", Montanus, Mercerus, Gejerus; "destitutum corde", Schultens. Vers 8. Het passeren van de straat bij haar hoek

, .... Het huis van de hoer dat in een hoek stond om personen op te nemen die van beide kanten kwamen; dichtbij komen wat gevaarlijk is; dit stelde zichzelf in de weg van verleiding; of de hoek van de straat waar ze stond om jonge mannen op te halen; het zou zonder goed ontwerp kunnen zijn om 's nachts door de straten te lopen en te gaan waar hoeren rondspoken, en waar ze wonen of staan; of echter, het stelde zichzelf bloot aan gevaar, en als hij de raad van de wijze had opgevolgd, zou hij het niet hebben gedaan, Spreuken 5: 8 ; we moeten ons onthouden van elke schijn van kwaad, en van alles wat tot zonde leidt; en wat immoraliteit en onreinheid betreft, zo ook valse leerstellingen en valse aanbidding; de synagogen van satan en pauselijke kapellen moeten worden vermeden;

 

Vers 10. En zie, daar ontmoette hem een vrouw , ... Een getrouwde vrouw en een overspelige vrouw, zoals het volgende verslag van haar aantoont; zodra ze ooit de eerder beschreven jongeman zag, die ze kende, door zijn houding, lopen en kleding, geschikt was voor haar beurt, verliet ze meteen haar huis of de hoek waar ze stond, en ontmoette hem; ze wachtte niet tot hij naar haar toe kwam en zijn pak bij haar maakte, maar ze ging naar buiten en viel hem eerst aan; daarom wordt het woord "zie" voorafgegaan als een toon van bewondering voor de onbeschaamdheid van de vrouw, en als een opmerking van aandacht om de consequentie van deze affaire te observeren. Deze vrouw stelt de vrouw voor op een scharlakenrood beest, de moeder van hoeren, die, hoewel ze beweert de echtgenoot van Christus te zijn, een argeloze hoer is, Openbaring 17: 3 ;

[met] de kledij van een hoer ; niet met haar gezicht versluierd, zoals Tamar was, Genesis 38:14 ; want hoewel dat het teken van een hoer zou kunnen zijn overdag, maar niet in de nacht, zoals dit was; veeleer met opzichtige opzichtige kledingstukken, zoals de Atheense hoeren droegen, of korte, zoals de Romeinen; het woord betekent iemand die past bij haar lichaam, netjes en goed gevormd, om haar aan te bevelen: zo wordt gezegd dat de vrouw, de hoer van Rome, gekleed is in purperen en scharlakenrode kleur, en versierd is met goud en edelstenen en parels; duidend op de uiterlijke pracht en praal van de Roomse religie, bedoeld om zwakke en onoplettende geesten te boeien, zie Gill over "Opb 17: 4"

Althans de John gills 

Gods Zegen 

 

Liefs remco 

bewerkt door Remco1991
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Remco1991:

Wat een mooie discussies broeders laat mij toch hier wat aan toevoegen want ik wil niet dat Gij onwetend bent wat betreft valse religies en valse leraars etc, 

Nu de chaos op de beurs ook lijkt te starten, gaat alles nog perfect zoals het in een aantal prachtige studiewerken omschreven werd. Alleen gelovigen lijken dat nog steeds niet ten volle te begrijpen, ondanks alle hulpvragen van preventieve aard.

Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Je hebt mij en anderen geen schade toegebracht.

Met de Financiële Relativiteitstheorie maken we gebruik van deflatie waardoor spontaan neutraal geld vrijkomt in het economische circuit. Binnen dit denkkader uiten zich twee kapitale denkfouten die we tot dezelfde cluster kunnen rekenen. Enerzijds wordt gesteld dat deflatie onhoudbaar is aangezien de lening niet onderhevig is aan de deflatoire tendens. Dit is appelen met peren vergelijken en derhalve inkonsekwent, bij inflatie zou wel een correctiefactor gelden maar bij deflatie niet. Dit is een eerste kapitale denkfout. De tweede is de stelling dat bij deflatie geld uit het circuit genomen zou worden, dit gaat totaal voorbij aan het neutrale geld dat spontaan vrijkomt bij deflatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei TTC:

Om iets van economie te begrijpen, hoef je enkel maar kennis te nemen van een aantal kapitale denkfouten om te weten hoe ernstig de situatie is. 

Het gaat in deze wereld niet alleen om geld. Geld is weliswaar de bron van veel (of alle) kwaad maar mensen die op hun hemelse Vader vertrouwen worden door Hem voorzien in hun levensbehoeften. Dat is de betekenis van de kruik met manna in de ark des verbonds. "Ik zal voorzien". Daarnaast bevinden zich nog twee andere attributen in die verbondsark die de moeite van het bestuderen meer dan waard zijn. De situatie is inderdaad ernstig, vooral voor diegenen die niet geloven/vertrouwen. Voor die mensen die de Bijbel lezen en op God vertrouwen ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit. Maar dat wil nog niet zeggen dat het allemaal zo gemakkelijk is, Verre van dat. Maar als God met je is kan je alles doorstaan en je alvast verheugen in gemeenschap met Hem en in een heerlijke toekomst met Hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Het gaat in deze wereld niet alleen om geld. Geld is weliswaar de bron van veel (of alle) kwaad maar mensen die op hun hemelse Vader vertrouwen worden door Hem voorzien in hun levensbehoeften. Dat is de betekenis van de kruik met manna in de ark des verbonds. "Ik zal voorzien". Daarnaast bevinden zich nog twee andere attributen in die verbondsark die de moeite van het bestuderen meer dan waard zijn. De situatie is inderdaad ernstig, vooral voor diegenen die niet geloven/vertrouwen. Voor die mensen die de Bijbel lezen en op God vertrouwen ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit. Maar dat wil nog niet zeggen dat het allemaal zo gemakkelijk is, Verre van dat. Maar als God met je is kan je alles doorstaan en je alvast verheugen in gemeenschap met Hem en in een heerlijke toekomst met Hem.

Grappig is het, als we je een eenvoudige oefening geven om aan te tonen dat er helemaal geen geldprobleem is, dan krijg je prompt God over de vloer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei TTC:

Grappig is het, als we je een eenvoudige oefening geven om aan te tonen dat er helemaal geen geldprobleem is, dan krijg je prompt God over de vloer. 

Het is niet grappig maar diep triest als je alleen nog maar over geld kunt denken. Er zijn echt belangrijker zaken dan geld. Wat bijvoorbeeld over die andere twee attributen in de ark van het verbond? En wat betekent een verbond? Jij richt je aandacht op aardse zaken maar het is in de hemel waar het gebeurt.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Willempie:

Het is niet grappig maar diep triest als je alleen nog maar over geld kunt denken. Er zijn echt belangrijker zaken dan geld. Wat bijvoorbeeld over die andere twee attributen in de ark van het verbond? En wat betekent een verbond? Jij richt je aandacht op aardse zaken maar het is in de hemel waar het gebeurt.

Amper geloofwaardig is het, je verwart in de eerste plaats kleine kinderen met het innerlijke kind in ons, in de tweede plaats zie je niet wat er geschreven staat over dat geld. Maar dat zei Jezus al, verstand gebruiken en er opent zich een corridor in de geest, het zit tussen onze twee oren. Maar doe rustig verder Willempie, tijdloos zijn de katalysatoren die je aangeboden werden, sterkte!

11 uur geleden zei Willempie:

Het is niet grappig maar diep triest als je alleen nog maar over geld kunt denken.

Probeer eerst eens als een volwassen mens een gesprek te voeren in plaats van altijd te vluchten door contexten door elkaar te halen, misschien leer je nog wat bij, geen zekerheid. Niemand kan alles weten, wat niet wil zeggen dat het niet geweten kan worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-1-2021 om 16:15 zei Willempie:

Indien dit zo is, zou je moeten zoeken naar een taal en woorden die mensen, die minder intelligent zijn dan jij, kennen en begrijpen. Schrijf dan alsof je kleine kinderen wilt bereiken.  

Wat schijnbaar maar weinigen kunnen bevatten is dat we alle schulden kunnen herleiden tot nihil op zo’n manier dat de schuldeisers hun geld terug krijgen en schuldenaren niets hoeven te betalen. En hoe dat nu precies komt is principieel eenvoudig, het vergt enkel onze kinderlijke creativiteit en de bereidheid tot het herzien van 'ideologisch' ingeprente denkschema's.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Willempie:

Jij richt je aandacht op aardse zaken maar het is in de hemel waar het gebeurt.

Bijzonder was dat ze door hun verbeeldingskracht vrijwel spontaan bewust werden van iets heel anders, wat hun hart prompt deed vollopen met blijdschap en hoop maar ook z’n tegengestelde in de vorm van ongeloof, verbijstering, onmacht, angst, zorg en weerzin. En door aan wie ze vertelden over wat het nu precies ging, werden ze uitgelachen alsof ze geen empathie, een hart of een verstand konden hebben, alsof ze niet eens mensen waren. Voor de rest van hun leven, wat eigenlijk geen leven meer was, van harte.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-1-2021 om 16:32 zei Willempie:

Maar ik ben gewoon geïnteresseerd in jou als persoon.

Hun voor de buitenwereld somtijds aparte taalgebruik kwam er naar hun beleving niet omdat ze een slag van de hamer hadden gekregen maar simpelweg omdat ze innerlijk andere voor iedereen toegankelijke denksporen volgden, ontdaan van een aantal hardnekkige obstakels die deze ‘open’ weg versperden. En ondanks ze een en ander netjes in een aantal schema’s hadden omgezet, konden ze er toch geen aandacht en bereidheid tot overdenking voor vinden, derhalve eenzaam en onbegrepen verblijvend in hun maar al te hachelijke doch niet ondoordachte gemoedstoestand, van harte.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Willempie:

En wat betekent een verbond?

Simpel, als we volgen wat je alsmaar pretendeert dan zijn we binnen 500 jaar nog steeds hetzelfde aan het zeggen, wat dan het volgen van Jezus zou betekenen? Enige nuchterheid staat gepast, zelfstandig denken een vrijheid die ons allen toekomt, en logische argumentatie veel minder makkelijk dan dat wat je zelf misschien aan 'kleine kindjes' vertelt, alsof er geen boek geschreven zou zijn, van harte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Willempie:

Er zijn echt belangrijker zaken dan geld.

Apart was de conclusie voor een aantal E-werkers op basis van hun toch niet mis te verstane traumatische ervaringskennis, alsof ze voor het leven gedoemd waren tot hun tragische lot en niet omdat ze niet positief of hoopvol dachten, maar net daarom. Deze paradox schoot hen vooral pijnlijk diep in het hart omdat deze situatie naar hun beleving nu net ontstaan was door het volgen van ggz-adviezen, maar tegelijk ook ontkend, ontweken en verworpen werd door ggz-experten, begrijpe wie kan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid