Spring naar bijdragen

Collectieve schuld van de mens tegenover God


Aanbevolen berichten

Zojuist zei thom:

De wijsheid maakt de wereld inzichtelijk. Eerst verward inderdaad, dan de verwondering, en rust is wat rest. Log 2 Jezus zei: Laat hij die zoekt niet ophouden te zoeken totdat hij vindt. En als hij vindt, zal hij verward zijn en als hij verward is, zal hij zich verwonderen. En als hij zich verwonderd heeft, zal hij overal boven staan en tot rust komen.

Alles is deels waar, maar misschien is er ook iets dat we vergeten, wat verwarrend kan zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 925
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent

Ja, dat snap ik wel. Het onderwerp is eigenlijk te groot voor een forum. Vooral als blijkt dat men vrijwel direct reageert op een woord of opmerking, die alleen te verstaan is in de context van niet a

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een lulkoek. Het is Adam helemaal niet die daar aan het hopen is. Technisch lezen is niet echt je ding hoor. Natuurlijk stuit je uitleg bij gelovigen op weerstand. Je maakt van Adam en Eva twee onnozele halzen.

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent het fundament van uw heilige huisjes te verdedigen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk mijn kostbare tijd niet langer op te eisen voor uw onzinnige commentaren; er zijn vast anderen op dit forum die uw visie en manier van discussiëren wél op prijs stellen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent het fundament van uw heilige huisjes te verdedigen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk mijn kostbare tijd niet langer op te eisen voor uw onzinnige commentaren; er zijn vast anderen op dit forum die uw visie en manier van discussiëren wél op prijs stellen. 

Je vergeet nog "Hopende op een positieve reactie verblijf ik, met vriendelijke groeten Jurrien Sr." Maar even alle gekheid op een stokje, wat overigens een beste stok zal wezen in geval van jou schrijven, ik hoop dat je op den duur gaat snappen dat wat je beweert gewoon blasfemisch is en van geen enkel respect voor God getuigt. Afgaande op wat je schrijft ben je gewoon geen haar beter dan Adam en ben je net zo hard excuses aan het verzinnen voor je eigen gedrag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Prediker gebruikt het woord ijdel om aan te duiden dat de wereld onzinnig in elkaar steekt, de wereld tart alle redelijkheid. De wijsheid slaagt er niet in om de wereld inzichtelijk te maken, hoe meer inzicht een mens nastreeft, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat de wereld absurd is. Toch zijn er bepaalde ervaringen die wel zinvol kunnen zijn. In liefde, werk en intellect kan de mens voldoening vinden, zodat zijn bestaan niet volledig zinloos is (Prediker 9:7-10)

Alhoewel dit niets van doen heeft met de topicvraag (zoals je met deze reactie impliciet aantoont), breng je toch wel iets naar voren waar even bij stil gestaan kan worden. Prediker heeft dus niet veel op met de wereld op zich, maar hij ziet toch wel enige positieve aspecten.

Hieronder citeer ik dat wat werkelijk in Prediker 9-10 staat geschreven. Wat in zijn observatie echter niet zo positief is heb ik vet gemaakt: 9:7-11 (NBG1951) “Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart, want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te allen tijde wit zijn en olie ontbreke niet op uw hoofd. Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelen levens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon. Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.

Overigens heeft het begrip ‘wereld’ betrekking op het totaal van samenlevingen die de mens heeft gecreëerd. Als Prediker het dus heeft over ‘alles is ijdelheid’ dan doelt hij op het gezamenlijke streven van de mens om in ‘de wereld’ nog iets goeds voort te brengen, want alles dat de mens voortbrengt of creëert (whatever) is vergankelijk.

 

bewerkt door Jurriën Sr.
Freudiaanse verschrijving
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent het fundament van uw heilige huisjes te verdedigen. Ik verzoek u dan ook vriendelijk mijn kostbare tijd niet langer op te eisen voor uw onzinnige commentaren; er zijn vast anderen op dit forum die uw visie en manier van discussiëren wél op prijs stellen. 

Het wordt beter, middels inductieve herkadering kunnen we zelfstandig die schuld in kaart brengen, en zien wat je niet ziet. 

1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Alhoewel dit niets van doen heeft met de topicvraag (zoals je met deze reactie impliciet aantoont), breng je toch wel iets naar voren waar even bij stil gestaan kan worden. Prediker heeft dus niet veel op met de wereld op zich, maar hij ziet toch wel enige positieve aspecten.

Ja, misschien is het dat wel dat een aantal je probeert te vertellen, maar we zijn blijkbaar allemaal domme mensen in jouw ogen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Ja, misschien is het dat wel dat een aantal je probeert te vertellen, maar we zijn blijkbaar allemaal domme mensen in jouw ogen. 

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol (vergeef me deze arrogantie) bericht goed en inhoudelijk te lezen en te begrijpen. En dat vind ik zeer spijtig, alhoewel ook wat dat betreft ‘niets nieuws onder de zon is’; ook dat is ijdelheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol (vergeef me deze arrogantie) bericht goed en inhoudelijk te lezen en te begrijpen. En dat vind ik zeer spijtig, alhoewel ook wat dat betreft ‘niets nieuws onder de zon is’; ook dat is ijdelheid.

Zie, het is allemaal hopeloos al dat geschrijf en van mening zijn. Om depressief van te worden. Laat staan dat je spijt enige verandering teweeg zal brengen op deze aarde, waar de zon steeds maar weer opnieuw opkomt en hetzelfde meemaakt.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol (vergeef me deze arrogantie) bericht goed en inhoudelijk te lezen en te begrijpen. En dat vind ik zeer spijtig, alhoewel ook wat dat betreft ‘niets nieuws onder de zon is’; ook dat is ijdelheid.

De collectieve schuld meten we af aan de toestand van de wereld, wat finaal het resultaat is van hoe we zelf denken en manifest wordt in zichtbare manifestaties, acties en reacties. Dit kunnen we herleiden tot z'n essentie zodat helder gemaakt wordt wat in duizenden teksten weerspiegeld wordt, met inbegrip van alle verwarring die veel vaker het menselijke groeipotentieel ondermijnt dan positief bekrachtigt. Ergo, in termen van geld bestaat een kolossale schuldenberg door de manier hoe we daarover denken, onbestaande wanneer we middels hetzelfde denken dit proces omkeren, wat finaal verbluffend eenvoudig is. Ja, heel verbazingwekkend dat een expert zoals je jezelf voordoet dit niet eens weet, maar wel eventjes iedereen de les komt spellen onder het mom van het christendom. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

En dat vind ik zeer spijtig, alhoewel ook wat dat betreft ‘niets nieuws onder de zon is’; ook dat is ijdelheid.

Misschien heb je nog wat aan het Elaboration Likelihood Model, geflankeerd door het Dunning-Krugereffect. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:
22 minuten geleden zei thom:

Jammer dan weer TTC, dat je een loopje neemt met de serieuze toon van Jurriën.

Uiteraard, als je een ernstig antwoord geeft, dan zijn we onmiddellijk de afvalligen, verder niets aan de hand. 

Het is aandacht geven aan wat een ander schrijft inderdaad, en dat kost wat moeite TTC om je daarin te verdiepen of überhaupt met een zinnig antwoord te komen. 

Een afvallige omdat jij dan niet gehoord wordt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:

Het is aandacht geven aan wat een ander schrijft inderdaad, en dat kost wat moeite TTC om je daarin te verdiepen of überhaupt met een zinnig antwoord te komen. Een afvallige omdat jij dan niet gehoord wordt?

Zieltogend is een wereld die strijdt tegen problemen die al opgelost zijn, wat aandacht betreft? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik neem aan dat je dan weer op reeds genoemde, m.i. zogenaamde, positieve aspecten van het leven bent gaan bezinnen? En wat heeft al dat bezinnen opgeleverd?

Ging goed, hebben de verzoeningsleer een beetje verkort, zo kunnen meer mensen dat eenvoudiger begrijpen.

 1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
 2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
 3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen
 4. de mens beschikt over een set routineacties
 5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
 6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
 7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

Wat eenvoud vermag, in het verlengde zie je wat er gebeurt, niet door het geen aandacht te schenken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Ging goed, hebben de verzoeningsleer een beetje verkort, zo kunnen meer mensen dat eenvoudiger begrijpen.

 1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
 2. de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken
 3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal men niet het optimale alternatief kiezen
 4. de mens beschikt over een set routineacties
 5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
 6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en middelen beschouwd
 7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan

Wat eenvoud vermag, in het verlengde zie je wat er gebeurt, niet door het geen aandacht te schenken. 

Van al die eenvoud zou je bijna gek worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:
9 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Van al die eenvoud zou je bijna gek worden.

Ja, minder makkelijk dan het lijkt, veel minder vluchtwegen mogelijk, dat is het verschil. 

Misschien zoek je dan wel op de verkeerde plaats: In het licht van de verzoening is maar één optie mogelijk. En die is heel eenvoudig: Joh. 17:3 (NBG1951) “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt”.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Misschien zoek je dan wel op de verkeerde plaats: In het licht van de verzoening is maar één optie mogelijk. En die is heel eenvoudig: Joh. 17:3 (NBG1951) “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt”.

Ja, daarom dat al die schulden een product zijn van het denken, heb je het antwoord eerder niet gelezen dan? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Ging goed, hebben de verzoeningsleer een beetje verkort, zo kunnen meer mensen dat eenvoudiger begrijpen.

 1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen.

En daar stopt het dan ook wel mee, hoeveel puntjes hier ook achteraan zet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid