Spring naar bijdragen

Geloof; en waar is God


Aanbevolen berichten

8 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Jij beschouwt dit als een agressief antwoord.

Wáár bemoeide jij je in eerste instantie mee
Die vraag was niet aan jou geteld, maar aan @thom met wie ik een discussie had.

Jij kwam met je on-Bijbesle suggestie, dat als God alleen in de Christenen aanwezig is, dat het vragen bij je oproept.

Mijn suggestie van "Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.", komt ineens agressief bij je over. Ik heb je daarbij gewoon in je waarde gelaten en ik heb je niet persé geoordeeld. Je hebt het woord áls over het hoofd gezien.


Je geeft aan dat je Bijbel-getrouw bent.
Misschien staat je suggestie dan toch wél in je Bijbel, waar je graag gelijk wilt hebben, maar heb je een andere Bijbel.

De satanisten hebben ook een bijbel.
Bron: https://plazilla.com/page/4295024308/satanisten-hebben-ook-een-bijbel

Een Bijbel hebben hoeft dus niet vanzelfsprekend iets bijzonders te betekenen.

Ik word door jou zeer grof benaderd en vind jouw reactie erg agressief en onchristelijk. Alleen maar omdat ik geloof dat Gods levensadem heel zijn schepping in stand houdt, noem je mijn visie onchristelijk. Ik stelde vragen, oprechte vragen. Maar daar ga je niet op in. Omdat je geen antwoorden hebt ga je over met Dwang en dwang komt niet van God. Ik vind jou erg onvriendelijk en hard reageren. Je staat duidelijk niet open voor mijn visie en een inhoudelijk gesprek.

Ik moet eerlijk wezen dat ik dicht klap bij zo veel agressie en  daarom deed ik ook de moderator het verzoek dit topic te sluiten. Ik vind de sfeer al lang niet aangenaam meer. Omdat ik dit topic geopend heb, mag ik het ook verzoeken het weer te sluiten.

Nergens in de bijbel wordt bestreden dat God overal is. In tegendeel. Hij moet wel overal zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

2 minuten geleden zei Gaitema:

Ik word door jou zeer grof benaderd en vind jouw reactie erg agressief en onchristelijk. Alleen maar omdat ik geloof dat Gods levensadem heel zijn schepping in stand houdt, noem je mijn visie onchristelijk. Ik stelde vragen, oprechte vragen. Maar daar ga je niet op in. Omdat je geen antwoorden hebt ga je over met Dwang en dwang komt niet van God. Ik vind jou erg onvriendelijk en hard reageren. Je staat duidelijk niet open voor mijn visie en een inhoudelijk gesprek.

Ik moet eerlijk wezen dat ik dicht klap bij zo veel agressie en  daarom deed ik ook de moderator het verzoek dit topic te sluiten. Ik vind de sfeer al lang niet aangenaam meer. Omdat ik dit topic geopend heb, mag ik het ook verzoeken het weer te sluiten.

Nergens in de bijbel wordt bestreden dat God overal is. In tegendeel. Hij moet wel overal zijn.

Overdrijven is ook een vak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Ricky Tjin:

Overdrijven is ook een vak.

Nee, ik vind het zeer onaangenaam en wil deze hele topic dicht hebben. 

 

Ik wil niet zo benaderd worden:

Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.

Ook zo niet; 

Wáár bemoeide jij je in eerste instantie mee 
Die vraag was niet aan jou geteld, maar aan @thom met wie ik een discussie had.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gaitema:

Nee, ik vind het zeer onaangenaam en wil deze hele topic dicht hebben. 

Misschien ga ik ook te ver in mijn visie opdringen, ik weet het niet.

Maar de manier waarop het nu gaat is inderdaad niet aangenaam.

Is sluiten een optie? Of zand erover, en even de zaak vanaf een afstandje bekijken.

Zelf mag ik ondertussen wel wat meer volwassen reageren denk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei thom:
4 uur geleden zei Gaitema:

Nee, ik vind het zeer onaangenaam en wil deze hele topic dicht hebben. 

Misschien ga ik ook te ver in mijn visie opdringen, ik weet het niet.

Maar de manier waarop het nu gaat is inderdaad niet aangenaam.

Is sluiten een optie? Of zand erover, en even de zaak vanaf een afstandje bekijken.

Zelf mag ik ondertussen wel wat meer volwassen reageren denk ik.

Gaitema heeft helemaal gelijk. Lekker dichtgooien dit topic. Ook omdat het al lang niet meer over homoseksualiteit gaat, waar hij dit topic voor aanmaakte.

Spreuken 17:

19 Die het gekijf liefheeft, heeft de overtreding lief; die zijn deur verhoogt, zoekt verbreking.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Misschien ga ik ook te ver in mijn visie opdringen, ik weet het niet.

Maar de manier waarop het nu gaat is inderdaad niet aangenaam.

Is sluiten een optie? Of zand erover, en even de zaak vanaf een afstandje bekijken.

Zelf mag ik ondertussen wel wat meer volwassen reageren denk ik.

Je verdient wel een compliment voor je ontwaking, @thom.

Zelf ervoer ik het ook zo, dat je regelmatig te verging in je visie opdringen. In onze laatste discussie hoopte ik je de spiegel voor te houden, hoe ik het ervoer als je, volgens mijn beleving, te ver ging in het opdringen van je visie.

Ervaringen en belevenissen kunnen ordening verschillen. We hoeven niet het zelfde te beleven/ervaren en we hoeven het niet met elkaar een te zijn. Mijn visie hoeft niet jou visie te zijn en jou visie hoeft niet jou visie te zijn.

Discussiëren moet leuk blijven. Als discussies uit de hand lopen, kunnen we het beter ter zijde leggen.
Het christelijk geloof heeft een variëteit aan richtingen en dogma's heeft, waarbij er onderling een groot verschil kan zijn in visie tussen christenen. Wie dienen elkaar te respecteren en elkaar in de waarde te laten, onlangs de verschillen.

Je haalt een heel goed punt aan, dat je wat meer volwassen mag reageren.  :-d
Geestelijke volwassenheid heeft ook te maken met de liefde; wie liefheeft, heeft de wet vervuld (Rom 13:8).
Als broeders in Christus horen we elkaar lief te hebben en op te bouwen, en niet steeds te verwijten. En als we de ander vermanen, dan horen we het in de liefde te doen.
Indien wij onderling te ver gaan in het opdringen van onze visie aan de ander, dan getuigt het niet van liefde.

Ieder mens heeft zijn eigen last te dragen. Ieder mens heeft zijn eigen visie en zijn eigen verantwoording. En ieder mens bewandelt zijn eigen met God.

Als we anderen iets wijs willen maken of vermanen, op welke manier doen we dat dan
Stellen we daarbij onszelf centraal óf staat Christus Jezus daarbij centraal, Die het Hoofd van de gemeente is én de Behouder is van Zijn lichaam (Efeze 5:23)

Wie anderen vermaant of iets wijs wil maken, hoort zelf geen deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ze juist te ontmaskeren, en dient daarbij erop te letten dat hij/zij zelf nauwgezet wandelt áls een wijze die begrijpt wat de wil van de Heere is (Efeziërs 5:11-17).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Misschien ga ik ook te ver in mijn visie opdringen, ik weet het niet.

Maar de manier waarop het nu gaat is inderdaad niet aangenaam.

Is sluiten een optie? Of zand erover, en even de zaak vanaf een afstandje bekijken.

Zelf mag ik ondertussen wel wat meer volwassen reageren denk ik.

Oké, nou ik volg niet de hele draad meer. Ik merk ook dat ruimte voor andere visies moeilijk is te geven. Ik heb persoonlijk van jou geen hinder ondervinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-8-2018 om 21:31 zei Gaitema:

Zelf ben ik thuis opgegroeid met de gedachte: "God erkent dat homoseksualiteit bestaat, maar je zal er niet aan toe geven."

We zijn ons bewust van hoe God de schepping gemaakt heeft en dat de zelfde natuurlijke seksuele omgang tussen man en vrouw niet door een homoseksueel stel kan bedreven worden. Echter blijkt ook uit onderzoeken dat de homoseksuele geaardheid aangeboren "kan" zijn. 

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen geschikter dan mannen kunnen zijn.
Uit onderzoek blijkt dat Aäron geschikter is dan Mozes.
Uit onderzoek blijkt dat het volk Israël niet werd gekozen vanwege geschiktheid.
Uit onderzoek blijkt dat God zijn kandelaar kan wegnemen van zijn kinderen.
Uit onderzoek blijkt dan dat 'dieven en tollenaars' geschikter kunnen zijn.
Uit onderzoek blijkt dat God nog niet alles is in allen.

Maar geschiktheid is geen norm, de norm is Gods wil doen en Christus volgen.
Waaruit kennen wij Gods wil? Uit wat de heilige Geest heeft gezegd.

Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest in de mens kan worden bedroefd en overheerst.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest niet zelf spreekt, maar herhaalt.
Uit onderzoek  blijkt dat wat de heilige Geest zegt, gaat gelden als woord van God.
Uit onderzoek blijk dat de heilige Geest één is met God, en God gehoorzaamt.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest geen gezag krijgt van de mens in wie hij woont.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest in de mens, externe aansturing behoeft.

Uit de heilige Geest blijkt dat Adam en Eva de heilige Geest hadden, maar ongehoorzaam werden.
Uit de heilige Geest blijkt dat Mozes de heilige Geest had, maar deze kracht misbruikte.
Uit de heilige Geest blijkt dat in Paulus eerst kracht werkte in ongehoorzaamheid.
Uit de heilige Geest blijkt dat de mens krachtig wordt in God, en toch bekering behoeft.
Uit de heilige Geest blijkt dat de mens gevoed door kracht, zich aan God gelijk maakt.
Uit de heilige Geest blijkt dat hij met gezag spreekt, tegen de wil van de mens.

Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te oordelen wat hij (niet) ziet.
Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te geloven wat hij weet.
Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te horen wat God zegt.

Maar: wat God zegt is geopenbaard en bewaard en alom tegenwoordig.
Duizenden versies zwerven over deze aarde als getuigen van God.
Is de mens geschikt om één daarvan te kiezen, om dat te bewaren,
en te omarmen als het ware woord van God?

Niet de waarheid van het woord heeft gezag van gewijsde bij God,
maar de waarheid van oprecht aannemen van één erkend woord.
Want dat schept voor God een basis om te beproeven wat wordt geloofd,
en om te zegenen wat in geloof wordt gedaan.

Elk woord in waarheid is een woord van God:
het landt en werkt en brengt kinderen van waarheid voort.
Elk woord van misleiding is een woord van de Tegenstander:
het vindt weerklank en volgers, en brengt afstand tot de waarheid.
Wie heeft in dat terrein gezag? Niet de mens, maar het Woord van God.
Is dat Woord van God Christus, of is dat de heilige Geest?

Nee, beide Christus en de heilige Geest doen alles,
opdat vervuld wordt wat door God eerder gezegd is.
Zij bewijzen dat God in de mens, wordt aangestuurd door God van buiten,
en dat ook normatief als beproeving moet ondergaan.
Dat gold zelfs in het paradijs.
Gods Woord is waarheid.

modbreak Trajectto: Het is hier een plek om met elkaar te praten; te discussiëren. Niet zozeer een plek om een grootse preek te gaan houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Oké, nou ik volg niet de hele draad meer. Ik merk ook dat ruimte voor andere visies moeilijk is te geven. Ik heb persoonlijk van jou geen hinder ondervinden.

Oké, dank je Gaitema. Het is vaak balanceren op een discussieforum tussen een mening of visie geven, en een mening of visie opdringen. 

Ik merk bij het laatste, dat opdringen, dat het komt doordat ik merk, of denk, dat je dan niet gehoord wordt.

En dat is het hallo, ik schreef dit of dat naar je.. heb je dat gelezen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei thom:

Oké, dank je Gaitema. Het is vaak balanceren op een discussieforum tussen een mening of visie geven, en een mening of visie opdringen. 

Ik merk bij het laatste, dat opdringen, dat het komt doordat ik merk, of denk, dat je dan niet gehoord wordt.

En dat is het hallo, ik schreef dit of dat naar je.. heb je dat gelezen?

Ik vind dat je helemaal niets opdringt, en ben je dankbaar voor je bijdragen, want Ricky pikt het op dit moment dan wel niet op, maar bij mij zette je ermee weer wat puntjes op de i.  Waarvoor dank.   Er is een overmaat aan platte letter religie in de wereld en zeker op fora en jouw diepgang is zeldzaam. Door het overheersende, weinig subtiele karakter van dogmatische religie wordt van oudsher de subtielere diepgang gemakkelijk verdrongen. Ik ben blij dat dat hier op dit moment niet het geval is, zodat het een bont geheel kan zijn.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Plume:

Ik vind dat je helemaal niets opdringt, en ben je dankbaar voor je bijdragen, want Ricky pikt het op dit moment dan wel niet op, maar bij mij zette je ermee weer wat puntjes op de i.  Waarvoor dank.   Er is een overmaat aan platte letter religie in de wereld en zeker op fora en jouw diepgang is zeldzaam. Door het overheersende, weinig subtiele karakter van dogmatische religie wordt van oudsher de subtielere diepgang gemakkelijk verdrongen. Ik ben blij dat dat hier op dit moment niet het geval is. 

Dank je Plume.

Dan blijf ik op dezelfde voet verdergaan. :-) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Oké, dank je Gaitema. Het is vaak balanceren op een discussieforum tussen een mening of visie geven, en een mening of visie opdringen. 

Ik merk bij het laatste, dat opdringen, dat het komt doordat ik merk, of denk, dat je dan niet gehoord wordt.

En dat is het hallo, ik schreef dit of dat naar je.. heb je dat gelezen?

Herkenbaar. Vaak worden bijdragen genegeerd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Gaitema:

Herkenbaar. Vaak worden bijdragen genegeerd. 

Dat kun je nooit zeker weten, tenzij het aangegeven wordt. 

Ikzelf negeer bijdragen hoogstzelden. Probeer ze altijd te lezen, maar regelmatig zijn bijdragen veeeeeeeel te lang of totaal onbegrijpelijk geformuleerd. 

Ik negeer ze dan niet. Maar als na enkele zinnen nog niet duidelijk is waar de post nou om gaat lees ik niet verder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen geschikter dan mannen kunnen zijn.
Uit onderzoek blijkt dat Aäron geschikter is dan Mozes.
Uit onderzoek blijkt dat het volk Israël niet werd gekozen vanwege geschiktheid.
Uit onderzoek blijkt dat God zijn kandelaar kan wegnemen van zijn kinderen.
Uit onderzoek blijkt dan dat 'dieven en tollenaars' geschikter kunnen zijn.
Uit onderzoek blijkt dat God nog niet alles is in allen.

Maar geschiktheid is geen norm, de norm is Gods wil doen en Christus volgen.
Waaruit kennen wij Gods wil? Uit wat de heilige Geest heeft gezegd.

Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest in de mens kan worden bedroefd en overheerst.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest niet zelf spreekt, maar herhaalt.
Uit onderzoek  blijkt dat wat de heilige Geest zegt, gaat gelden als woord van God.
Uit onderzoek blijk dat de heilige Geest één is met God, en God gehoorzaamt.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest geen gezag krijgt van de mens in wie hij woont.
Uit onderzoek blijkt dat de heilige Geest in de mens, externe aansturing behoeft.

Uit de heilige Geest blijkt dat Adam en Eva de heilige Geest hadden, maar ongehoorzaam werden.
Uit de heilige Geest blijkt dat Mozes de heilige Geest had, maar deze kracht misbruikte.
Uit de heilige Geest blijkt dat in Paulus eerst kracht werkte in ongehoorzaamheid.
Uit de heilige Geest blijkt dat de mens krachtig wordt in God, en toch bekering behoeft.
Uit de heilige Geest blijkt dat de mens gevoed door kracht, zich aan God gelijk maakt.
Uit de heilige Geest blijkt dat hij met gezag spreekt, tegen de wil van de mens.

Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te oordelen wat hij (niet) ziet.
Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te geloven wat hij weet.
Uit onderzoek blijkt dat de mens ongeschikt is om te horen wat God zegt.

Maar: wat God zegt is geopenbaard en bewaard en alom tegenwoordig.
Duizenden versies zwerven over deze aarde als getuigen van God.
Is de mens geschikt om één daarvan te kiezen, om dat te bewaren,
en te omarmen als het ware woord van God?

Niet de waarheid van het woord heeft gezag van gewijsde bij God,
maar de waarheid van oprecht aannemen van één erkend woord.
Want dat schept voor God een basis om te beproeven wat wordt geloofd,
en om te zegenen wat in geloof wordt gedaan.

Elk woord in waarheid is een woord van God:
het landt en werkt en brengt kinderen van waarheid voort.
Elk woord van misleiding is een woord van de Tegenstander:
het vindt weerklank en volgers, en brengt afstand tot de waarheid.
Wie heeft in dat terrein gezag? Niet de mens, maar het Woord van God.
Is dat Woord van God Christus, of is dat de heilige Geest?

Nee, beide Christus en de heilige Geest doen alles,
opdat vervuld wordt wat door God eerder gezegd is.
Zij bewijzen dat God in de mens, wordt aangestuurd door God van buiten,
en dat ook normatief als beproeving moet ondergaan.
Dat gold zelfs in het paradijs.
Gods Woord is waarheid.

Mooie bijdrage. Trouwens, God de Vader en Jezus de Zoon is door de Heilige Geest ook in jou. Hij spreekt zijn Woord in je hart en verstand.

7 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat kun je nooit zeker weten, tenzij het aangegeven wordt. 

Ikzelf negeer bijdragen hoogstzelden. Probeer ze altijd te lezen, maar regelmatig zijn bijdragen veeeeeeeel te lang of totaal onbegrijpelijk geformuleerd. 

Ik negeer ze dan niet. Maar als na enkele zinnen nog niet duidelijk is waar de post nou om gaat lees ik niet verder. 

ik probeer al de bijdragen die aan mij gericht zijn te lezen en zelfs al vat ik ze niet, reageer ik altijd uit pure gastvrijheid.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Plume:
1 uur geleden zei thom:

Oké, dank je Gaitema. Het is vaak balanceren op een discussieforum tussen een mening of visie geven, en een mening of visie opdringen. 

Ik merk bij het laatste, dat opdringen, dat het komt doordat ik merk, of denk, dat je dan niet gehoord wordt.

En dat is het hallo, ik schreef dit of dat naar je.. heb je dat gelezen?

Ik vind dat je helemaal niets opdringt, en ben je dankbaar voor je bijdragen, want Ricky pikt het op dit moment dan wel niet op, maar bij mij zette je ermee weer wat puntjes op de i.  Waarvoor dank.   Er is een overmaat aan platte letter religie in de wereld en zeker op fora en jouw diepgang is zeldzaam. Door het overheersende, weinig subtiele karakter van dogmatische religie wordt van oudsher de subtielere diepgang gemakkelijk verdrongen. Ik ben blij dat dat hier op dit moment niet het geval is, zodat het een bont geheel kan zijn.

Als vrijzinnig humanist blijk je ook geen christen te zijn en hebben wij een groot verschil qua visie. We hoeven het dus niet met elkaar een te zijn.

En als we in zulke gevallen elkaar iets willen wijsmaken of de ander vermanen, overeenkomstig onze visie eigen visie, dan komt het opdringerig over. Hoe verga je daarin, en waar ligt de grens, dat het niet uit de hand loopt?

Als we qua visie enorm verschillen en we de ander blijven verwijten, omdat die geen antwoord geeft dat binnen ons straatje past, dan is het geen gezonde zaak.

Discussiëren moet leuk blijven, vind je niet

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als vrijzinnig humanist blijk je ook geen christen te zijn en hebben wij een groot verschil qua visie. We hoeven het dus niet met elkaar een te zijn.

Ik ben inderdaad geen christen en zal er ook geen worden, dus je hoeft met mij ook niet te vechten om je titel.  Dat zou je veel rust en ruimte moeten geven.  Maar kennelijk doet het dat niet, want je blijft het nodig vinden mij op mijn vrijzinnig humanisme aan te vallen.  Wat ik overigens helemaal niet erg vind. Maar vanwaar die onrust?

13 minuten geleden zei Ricky Tjin:

 

Als we qua visie enorm verschillen en we de ander blijven verwijten, omdat die geen antwoord geeft dat binnen ons straatje past, dan is het geen gezonde zaak.

Er werden je een paar simpele vragen gesteld. Heb je veel moeite om “ik weet het niet” te antwoorden als je iets niet weet?

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Over welke paar simpele vragen heb je het?

 O.a. de vraag waar God is. Lees de topic maar eens goed terug.   En bijvoorbeeld de vragen in de topic Brandstof.  Alles en iedereen die jouw visie niet of niet volledig deelt wordt door jou veroordeeld.  Na de modbreaks ga je daar gewoon weer mee door.  Dat werkt niet voor een open gesprek. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:
2 uur geleden zei Gaitema:

Herkenbaar. Vaak worden bijdragen genegeerd. 

Dat kun je nooit zeker weten, tenzij het aangegeven wordt. 

Ik bedoel de gerichte antwoorden of visies inderdaad, als je in 'gesprek bent' met iemand...

..denk je dan dat je bent.. ?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

 O.a. de vraag waar God is. Lees de topic maar eens goed terug.   En bijvoorbeeld de vragen in de topic Brandstof.  Alles en iedereen die jouw visie niet of niet volledig deelt wordt door jou veroordeeld.  Na de modbreaks ga je daar gewoon weer mee door.  Dat werkt niet voor een open gesprek. 

 

Dat klopt. Ik stelde inderdaad die simpele vraag en kreeg geen antwoord, maar wel lelijke opmerkingen aan mijn hoofd geslingerd. En jij dus ook, zie ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:
2 uur geleden zei Plume:

Er werden je een paar simpele vragen gesteld.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Over welke paar simpele vragen heb je het?

 O.a. de vraag waar God is. Lees de topic maar eens goed terug. En bijvoorbeeld de vragen in de topic Brandstof.

Aangaand je vraag wie God is, is het belangrijk dat jij aangeeft: "Wie God volgens jou is ".

Als men over God spreekt, hoeft dát niet persé betrekking te hebben op de God van de Bijbel, maar kan dát ook betrekking hebben op een afgod. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(god).

De HERE/Yahweh is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen (Jeremia 10:10 NBG51 / Jeremiah 10:10 Interlinear).

God de Vader en Jezus Christus wonen bij degenen die Jezus Christus liefhebben en het Woord van Jezus Christus bewaren (Johannes 14:23 NBG51). Ook de Heilige Geest woont in de discipelen van Jezus Christus (2 Timoteüs 1:14).

De God van de Bijbel en de god van deze wereld zijn niet dezelfde God. In 2 Korinthe 4:4 heeft Paulus het over de god van deze wereld.

De god van deze wereld wordt Satan genoemd. Bron: https://www.gotquestions.org/Satan-god-world.html.

Dus Om je vraag te beantwoorden waar God is, is het dus belangrijk dat jij aangeeft wie God volgens jou is en in welke God je geloofd.

Als jij het heel anders bekijkt, dan de Bijbel aangeeft en je daarover een eigenzinnige visie hebt, daar kan ik niets aan doen.

Jezus Christus heeft Zijn discipelen geroepen om Zijn Woord te bewaren en in Zijn woord te blijven (Johannes 14:23 NBG51 / Johannes 8:31-32).

Als discipelen van Jezus Christus hebben wij niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld (Romeinen 12:2).

Aangezien ik een christen ben en jij een vrijzinnig humanist bent, is het logisch als we het niet met elkaar een zijn/worden. Onlangs dat hebben we elkaar te respecteren en elkaar in de waarde te laten.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Aangaand je vraag wie God is, is het belangrijk dat jij aangeeft: "Wie God volgens jou is ".

 

Er werd niet gevraagd om een van je preken, maar waar jouw God is. Waarom vermijd je die vraag?

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Er werd niet gevraagd om een van je preken, maar waar jouw God is.

Wat een nummer.. :-) 

Het is wel bijzonder hoe iemand niet kan antwoorden.

10 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Dus Om je vraag te beantwoorden waar God is, is het dus belangrijk dat jij aangeeft wie God volgens jou is en in welke God je geloofd.

Geloofsnarcist schreef Quest. Ik denk dat alles daarmee gezegd is.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Plume:
2 uur geleden zei Plume:

Er werden je een paar simpele vragen gesteld.

2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Over welke paar simpele vragen heb je het?

1 uur geleden zei Plume:

 O.a. de vraag waar God is. Lees de topic maar eens goed terug. En bijvoorbeeld de vragen in de topic Brandstof.

51 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Aangaand je vraag wie God is, is het belangrijk dat jij aangeeft: "Wie God volgens jou is ".

Als men over God spreekt, hoeft dát niet persé betrekking te hebben op de God van de Bijbel, maar kan dát ook betrekking hebben op een afgod. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(god).

De HERE/Yahweh is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde en de volken kunnen zijn gramschap niet verdragen (Jeremia 10:10 NBG51 / Jeremiah 10:10 Interlinear).

God de Vader en Jezus Christus wonen bij degenen die Jezus Christus liefhebben en het Woord van Jezus Christus bewaren (Johannes 14:23 NBG51). Ook de Heilige Geest woont in de discipelen van Jezus Christus (2 Timoteüs 1:14).

De God van de Bijbel en de god van deze wereld zijn niet dezelfde God. In 2 Korinthe 4:4 heeft Paulus het over de god van deze wereld.

De god van deze wereld wordt Satan genoemd. Bron: https://www.gotquestions.org/Satan-god-world.html.

Dus Om je vraag te beantwoorden waar God is, is het dus belangrijk dat jij aangeeft wie God volgens jou is en in welke God je geloofd.

Als jij het heel anders bekijkt, dan de Bijbel aangeeft en je daarover een eigenzinnige visie hebt, daar kan ik niets aan doen.

Jezus Christus heeft Zijn discipelen geroepen om Zijn Woord te bewaren en in Zijn woord te blijven (Johannes 14:23 NBG51 / Johannes 8:31-32).

Als discipelen van Jezus Christus hebben wij niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld (Romeinen 12:2).

Aangezien ik een christen ben en jij een vrijzinnig humanist bent, is het logisch als we het niet met elkaar een zijn/worden. Onlangs dat hebben we elkaar te respecteren en elkaar in de waarde te laten.

Er werd niet gevraagd om een van je preken, maar waar jouw God is. Waarom vermijd je die vraag?

Je gaf toch duidelijk de vraag aan "Waar is God ".
Vervolgens stel je mij nu de vraag waar mijn God is.

Als christen geloof in God dé Almachtige, Die verscheen aan Abraham, Izak en Jakob en dat Zijn Naam Yahweh is (Exodus 6:1-2 HSV / Exodus 6:1-2 Interlinear).

Mijn God Yahweh, Die de God is van Abraham, Izak en Jakob, woont in de wedergeborenen, die discipelen zijn van Zijn Zoon Jezus Christus, die het Woord van Jezus Christus bewaren en in zijn Woord blijven (Johannes 14:23 NBG51 / Johannes 8:31-32).

Je verwijdt mij dat er niet gevraagd werd om te preken, maar dit is een christelijk forum, waar Bijbelse dogma's en Bijbelteksten een normale zaak zijn. Je verwijt mij voor het preken, maar ik ben echt niet de enige, wat het preken op dit forum betreft. Als je op dit christelijke forum mijn antwoord als preken ervaart, dan moet je er niet van op kijken dit christelijk forum.

En als mijn manier van converseren je niet bevalt, omdat het volgens jou preken is, dan hoeven we niet verder te discussiëren, omdat we teveel verschillen t.o.v. elkaar, waardoor het discussiëren niet meer leuk is. We horen elkaar te respecteren en elkaar in de waarde te laten.

Wat trekt jou eigenlijk aan tot dit forum, onlangs dat je geen christen bent 

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid