Spring naar bijdragen

Over de vijgenboom en andere contradicties


Aanbevolen berichten

52 minuten geleden zei Desid:

Kijk, dit vind ik nou weer spijkers op laag water zoeken. (En dit is niet waar ik op doelde uiteraard, want ik doelde op de chronologie.)

Even afgezien van de historische vraag wie en wat Josef precies was, is het uiteraard wel mogelijk om én rijk te zijn, én Jezus te volgen. Het is alleen heel moeilijk. Jezus' opdracht aan die rijke jonge man is geen categorisch gebod.

Dat is volgens de tekst niet mogelijk. Wat begrijp je niet aan : 
‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  
Ik begrijp best wel dat het voor een hoop rijke christenen een nogal lastige tekst is, waar ze niet mee uit de voeten kunnen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 110
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jij hebt het over een olijfboom, in het topic en hierboven gaat het over de verdorde vijgeboom. Een olijf is geen vijg en een vijg geen olijf. Vijgen: Olijven: De Heer zegt vo

O J'tje. Vinden yullie dit echt belangrijk?

Dit zijn inderdaad geen echte contradicties. Deze zijn dat bv wel:   Rechtvaardigen. (Romeinen 3:10) Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; vs: (Genesis 7:1) D

8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is volgens de tekst niet mogelijk. Wat begrijp je niet aan : 
‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  
Ik begrijp best wel dat het voor een hoop rijke christenen een nogal lastige tekst is, waar ze niet mee uit de voeten kunnen. 

tuurlijk bestaan er rijke christenen echter als het er op aan komt dient men afscheid te kunnen nemen van wereldse rijkdom voor Christus, deze jongeling kon dat niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:

tuurlijk bestaan er rijke christenen echter als het er op aan komt dient men afscheid te kunnen nemen van wereldse rijkdom voor Christus, deze jongeling kon dat niet.

Bericht uit 2018 maar moest ik even aan denken:

De Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis heeft een opmerkelijke oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hij zegt 54 miljoen dollar nodig te hebben voor een nieuwe privéjet. "God zegt dat ik hem nodig heb."

Bron: https://nos.nl/artikel/2234365-tv-prediker-vraagt-54-miljoen-dollar-voor-privejet-omdat-god-het-wil.html

Citaat:

Welvaartsevangelie (ook wel succesevangelie of succeschristendom genoemd) duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. De term wordt in Nederland voornamelijk in negatieve zin door tegenstanders van het idee gebruikt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaartsevangelie

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bericht uit 2018 maar moest ik even aan denken:

De Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis heeft een opmerkelijke oproep gedaan aan zijn volgelingen. Hij zegt 54 miljoen dollar nodig te hebben voor een nieuwe privéjet. "God zegt dat ik hem nodig heb."

Bron: https://nos.nl/artikel/2234365-tv-prediker-vraagt-54-miljoen-dollar-voor-privejet-omdat-god-het-wil.html

Citaat:

Welvaartsevangelie (ook wel succesevangelie of succeschristendom genoemd) duidt een christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. De term wordt in Nederland voornamelijk in negatieve zin door tegenstanders van het idee gebruikt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Welvaartsevangelie

deze mensen zijn wolven in schaapskleren hun oordeel is ontzettend.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is volgens de tekst niet mogelijk. Wat begrijp je niet aan : 
‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  
Ik begrijp best wel dat het voor een hoop rijke christenen een nogal lastige tekst is, waar ze niet mee uit de voeten kunnen. 

Deze tekst is nooit opgevat als een categorisch gebod. Zo is het ook niet bedoeld. Wat snap je daar niet aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Desid:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is volgens de tekst niet mogelijk. Wat begrijp je niet aan : 
‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  
Ik begrijp best wel dat het voor een hoop rijke christenen een nogal lastige tekst is, waar ze niet mee uit de voeten kunnen. 

Deze tekst is nooit opgevat als een categorisch gebod. Zo is het ook niet bedoeld. Wat snap je daar niet aan.

Dat die tekst nooit als categorisch verbod is opgevat snap ik goed, daar zorgden de puissant rijke Romeinen wel voor die het Christendom in hun land invoerden.
Er is echter niets onduidelijk aan ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Willempie:
4 uur geleden zei sjako:

Net zo walgelijk als Trumps optreden met zijn bijbel bij die discriminatie demonstraties. 

Waarom vind jij dat walgelijk?

Het zou me niks verbazen als Trump nog niet één keer in zijn leven uit zichzelf in de Bijbel heeft gelezen. Hij poseert ermee omdat hij daarmee scoort bij zijn gelovige achterban.

Citaat:

On Tuesday evening, Donald Trump ordered the area outside the White House cleared of protesters by law enforcement who used teargas and flash-bang grenades to dispel the crowd. The impetus was a staged photo opportunity in front of the historic St John’s Episcopal church, which has already been condemned by religious leaders. 

“Let me be clear, the president just used a Bible, the most sacred text of the Judeo-Christian tradition, and one of the churches of my diocese, without permission, as a backdrop for a message antithetical to the teachings of Jesus,” The Right Rev Mariann Budde, the Episcopal bishop of Washington, told the Washington Post.

Asked by a reporter if the prop was his Bible, Trump responded: “It’s a Bible.”

Letterlijk vertaald met Google:

Dinsdagavond beval Donald Trump het gebied buiten het Witte Huis vrij van demonstranten door wetshandhavers die traangas en flitsende granaten gebruikten om de menigte te verdrijven . De aanleiding was een geënsceneerde fotomoment voor de historische St. John's Episcopal Church, die al is veroordeeld door religieuze leiders. 

'Laat me duidelijk zijn, de president gebruikte zojuist een Bijbel, de heiligste tekst van de Joods-christelijke traditie, en een van de kerken van mijn bisdom, zonder toestemming, als achtergrond voor een boodschap die in tegenspraak is met de leer van Jezus', De rechter-dominee Mariann Budde, de bisschoppelijke bisschop van Washington, vertelde de Washington Post.

Gevraagd door een verslaggever of de prop zijn bijbel was, antwoordde Trump: "Het is een bijbel."

Bron: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/what-do-we-know-about-trumps-love-for-the-bible

Trump wilde in dit interview uit 2015 geen favoriete Bijbelvers noemen, zogenaamd omdat dat 'te persoonlijk' zou zijn... Hij lult natuurlijk gewoon uit z'n nek. Anders geformuleerd: hij zit keihard te liegen.

Citaat uit hetzelfde artikel:

Not long after, the then candidate was asked during an interview with Bloomberg to expound on one of his favorite chapters from his favorite book and he demurred. 

“I wouldn’t want to get into it. Because to me, that’s very personal,” he said. “The Bible means a lot to me, but I don’t want to get into specifics.” 

Asked if he could at least choose between the New and Old Testaments, he again passed. 

“Probably equal. I think it’s just incredible.”

A few months earlier he managed to remember at least one favorite line from the Bible that did stick out to him in a radio interview. 

“Well, I think many. I mean, when we get into the Bible, I think many, so many. And some people, look, an eye for an eye, you can almost say that. That’s not a particularly nice thing. But you know, if you look at what’s happening to our country, I mean, when you see what’s going on with our country, how people are taking advantage of us, and how they scoff at us and laugh at us.””

The next year, at a service in Iowa, Trump attempted to put money in the communion plate. Previously he had said it was a process he was familiar with, saying he would often “drink his little wine and “take his little cracker”. 

In March, a pastor who leads a Bible study group for members of the Trump cabinet, and is reported to be a loose adviser to the president, wrote a piece that blamed the Covid-19 pandemic on gay people and environmentalists. 

Last year, Trump shared a quote from a non-Jewish radio host who likened him to the “King of Israel” and said Israelis “love him like he is the second coming of God”.

“Thank you,” the president responded. 

Letterlijk vertaald met Google:

Niet lang daarna werd de toenmalige kandidaat tijdens een interview met Bloomberg gevraagd een uiteenzetting te geven over een van zijn favoriete hoofdstukken uit zijn favoriete boek, en hij aarzelde. 

'Ik zou er niet op in willen gaan. Voor mij is dat heel persoonlijk, 'zei hij. 'De bijbel betekent veel voor mij, maar ik wil niet in bijzonderheden treden.' 

Op de vraag of hij op zijn minst kon kiezen tussen het Nieuwe en het Oude Testament, ontweek hij opnieuw. 

'Waarschijnlijk allebei. Ik vind het gewoon ongelooflijk. '

Een paar maanden eerder wist hij zich minstens één favoriete regel uit de bijbel te herinneren die hem in een radio-interview opviel. 

'Nou, ik denk dat velen. Ik bedoel, als we in de Bijbel komen, denk ik dat velen, zo velen. En sommige mensen, kijk, oog om oog, dat kun je bijna zeggen. Dat is niet bijzonder aardig. Maar weet je, als je kijkt naar wat er met ons land gebeurt, bedoel ik, als je ziet wat er met ons land aan de hand is, hoe mensen misbruik van ons maken, en hoe ze ons bespotten en ons uitlachen. ''

Het jaar daarop probeerde Trump tijdens een dienst in Iowa geld in de communieplaat te steken. Eerder had hij gezegd dat het een gebruik was waarmee hij bekend was, omdat hij vaak 'zijn kleine wijntje dronk en zijn kleine cracker nam'. 

In maart schreef een voorganger die een bijbelstudiegroep voor leden van het Trump-kabinet leidt en naar verluidt een losse adviseur van de president is, een stuk dat de pandemie van Covid-19 de schuld gaf van homo's en milieuactivisten. 

Vorig jaar deelde Trump een citaat van een niet-joodse radiopresentator die hem vergeleek met de 'koning van Israël' en zei dat de Israëli's 'van hem houden alsof hij de tweede komst van God is'.

'Bedankt', antwoordde de president. 

...

?‍♂️

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het zou me niks verbazen als Trump nog niet één keer in zijn leven uit zichzelf in de Bijbel heeft gelezen. Hij poseert ermee omdat hij daarmee scoort bij zijn gelovige achterban.

Citaat:

On Tuesday evening, Donald Trump ordered the area outside the White House cleared of protesters by law enforcement who used teargas and flash-bang grenades to dispel the crowd. The impetus was a staged photo opportunity in front of the historic St John’s Episcopal church, which has already been condemned by religious leaders. 

“Let me be clear, the president just used a Bible, the most sacred text of the Judeo-Christian tradition, and one of the churches of my diocese, without permission, as a backdrop for a message antithetical to the teachings of Jesus,” The Right Rev Mariann Budde, the Episcopal bishop of Washington, told the Washington Post.

Asked by a reporter if the prop was his Bible, Trump responded: “It’s a Bible.”

Letterlijk vertaald met Google:

Dinsdagavond beval Donald Trump het gebied buiten het Witte Huis vrij van demonstranten door wetshandhavers die traangas en flitsende granaten gebruikten om de menigte te verdrijven . De aanleiding was een geënsceneerde fotomoment voor de historische St. John's Episcopal Church, die al is veroordeeld door religieuze leiders. 

'Laat me duidelijk zijn, de president gebruikte zojuist een Bijbel, de heiligste tekst van de Joods-christelijke traditie, en een van de kerken van mijn bisdom, zonder toestemming, als achtergrond voor een boodschap die in tegenspraak is met de leer van Jezus', De rechter-dominee Mariann Budde, de bisschoppelijke bisschop van Washington, vertelde de Washington Post.

Gevraagd door een verslaggever of de prop zijn bijbel was, antwoordde Trump: "Het is een bijbel."

Bron: https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/02/what-do-we-know-about-trumps-love-for-the-bible

Trump wilde in dit interview uit 2015 geen favoriete Bijbelvers noemen, zogenaamd omdat dat 'te persoonlijk' zou zijn... Hij lult natuurlijk gewoon uit z'n nek. Anders geformuleerd: hij zit keihard te liegen.

Citaat uit hetzelfde artikel:

Not long after, the then candidate was asked during an interview with Bloomberg to expound on one of his favorite chapters from his favorite book and he demurred. 

“I wouldn’t want to get into it. Because to me, that’s very personal,” he said. “The Bible means a lot to me, but I don’t want to get into specifics.” 

Asked if he could at least choose between the New and Old Testaments, he again passed. 

“Probably equal. I think it’s just incredible.”

A few months earlier he managed to remember at least one favorite line from the Bible that did stick out to him in a radio interview. 

“Well, I think many. I mean, when we get into the Bible, I think many, so many. And some people, look, an eye for an eye, you can almost say that. That’s not a particularly nice thing. But you know, if you look at what’s happening to our country, I mean, when you see what’s going on with our country, how people are taking advantage of us, and how they scoff at us and laugh at us.””

The next year, at a service in Iowa, Trump attempted to put money in the communion plate. Previously he had said it was a process he was familiar with, saying he would often “drink his little wine and “take his little cracker”. 

In March, a pastor who leads a Bible study group for members of the Trump cabinet, and is reported to be a loose adviser to the president, wrote a piece that blamed the Covid-19 pandemic on gay people and environmentalists. 

Last year, Trump shared a quote from a non-Jewish radio host who likened him to the “King of Israel” and said Israelis “love him like he is the second coming of God”.

“Thank you,” the president responded. 

Letterlijk vertaald met Google:

Niet lang daarna werd de toenmalige kandidaat tijdens een interview met Bloomberg gevraagd een uiteenzetting te geven over een van zijn favoriete hoofdstukken uit zijn favoriete boek, en hij aarzelde. 

'Ik zou er niet op in willen gaan. Voor mij is dat heel persoonlijk, 'zei hij. 'De bijbel betekent veel voor mij, maar ik wil niet in bijzonderheden treden.' 

Op de vraag of hij op zijn minst kon kiezen tussen het Nieuwe en het Oude Testament, ontweek hij opnieuw. 

'Waarschijnlijk allebei. Ik vind het gewoon ongelooflijk. '

Een paar maanden eerder wist hij zich minstens één favoriete regel uit de bijbel te herinneren die hem in een radio-interview opviel. 

'Nou, ik denk dat velen. Ik bedoel, als we in de Bijbel komen, denk ik dat velen, zo velen. En sommige mensen, kijk, oog om oog, dat kun je bijna zeggen. Dat is niet bijzonder aardig. Maar weet je, als je kijkt naar wat er met ons land gebeurt, bedoel ik, als je ziet wat er met ons land aan de hand is, hoe mensen misbruik van ons maken, en hoe ze ons bespotten en ons uitlachen. ''

Het jaar daarop probeerde Trump tijdens een dienst in Iowa geld in de communieplaat te steken. Eerder had hij gezegd dat het een gebruik was waarmee hij bekend was, omdat hij vaak 'zijn kleine wijntje dronk en zijn kleine cracker nam'. 

In maart schreef een voorganger die een bijbelstudiegroep voor leden van het Trump-kabinet leidt en naar verluidt een losse adviseur van de president is, een stuk dat de pandemie van Covid-19 de schuld gaf van homo's en milieuactivisten. 

Vorig jaar deelde Trump een citaat van een niet-joodse radiopresentator die hem vergeleek met de 'koning van Israël' en zei dat de Israëli's 'van hem houden alsof hij de tweede komst van God is'.

'Bedankt', antwoordde de president. 

...

?‍♂️

Ik vroeg het aan Sjako, als je het niet erg vindt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat die tekst nooit als categorisch verbod is opgevat snap ik goed, daar zorgden de puissant rijke Romeinen wel voor die het Christendom in hun land invoerden.
Er is echter niets onduidelijk aan ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  

Er is inderdaad niets onduidelijks aan. Aan geen enkel aspect van de tekst kun je zien dat dit een categorisch gebod is. Het is een opmerking aan één iemand in een specifieke situatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Desid:

Er is inderdaad niets onduidelijks aan. Aan geen enkel aspect van de tekst kun je zien dat dit een categorisch gebod is. Het is een opmerking aan één iemand in een specifieke situatie.

Is er lang over nagedacht, theologisch gezien, dat het feit dat je aan de tekst niet kunt zien dat het een categorisch gebod is maar aan één iemand gericht, om te beargumenteren dat niet iedereen al zijn spullen weg hoefde te geven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Is er lang over nagedacht, theologisch gezien, dat het feit dat je aan de tekst niet kunt zien dat het een categorisch gebod is maar aan één iemand gericht, om te beargumenteren dat niet iedereen al zijn spullen weg hoefde te geven?

Nee want anders is het nooit opgevat.

Het is toch te absurd voor woorden? Als Jezus tegen iemand zegt, Ga je wassen in Siloam, of Vertel tegen niemand dat ik de messias ben, dan vat niemand dat toch op als categorische geboden? Je moet toch wel op een speciale manier gehandicapt zijn wil je het zo lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Desid:

Er is inderdaad niets onduidelijks aan. Aan geen enkel aspect van de tekst kun je zien dat dit een categorisch gebod is. Het is een opmerking aan één iemand in een specifieke situatie.

Van alle argumenten die ik hier heb voorbij zien komen Is dit toch wel een van de meest radeloze. Beweren dat een uitspraak van Jezus niet voor iedereen is bedoeld maar alleen voor een persoon en een specifieke situatie.

Aan dan staat er nota bene in die tekst zelf dat het geldt alle rijken. Blijkbaar voorzag de schrijver al dat rijken hier een probleem mee zouden hebben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Desid:

Nee want anders is het nooit opgevat.

Het is toch te absurd voor woorden? Als Jezus tegen iemand zegt, Ga je wassen in Siloam, of Vertel tegen niemand dat ik de messias ben, dan vat niemand dat toch op als categorische geboden? Je moet toch wel op een speciale manier gehandicapt zijn wil je het zo lezen.

Ik snap wel dat het nooit anders is opgevat. Het is ook absurd. Bill Gates en consorten die alles weggeven wat ze hebben. Aan wie? En die het krijgen moeten het dan gelijk weer weggeven? Etc...

Maar het lijkt mij wel een soort van categorische voorwaarde. En zo specifiek is die situatie nu ook weer niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Desid:

Nee want anders is het nooit opgevat.

Het is toch te absurd voor woorden? Als Jezus tegen iemand zegt, Ga je wassen in Siloam, of Vertel tegen niemand dat ik de messias ben, dan vat niemand dat toch op als categorische geboden? Je moet toch wel op een speciale manier gehandicapt zijn wil je het zo lezen.

geen gebod wel een les, men moet het materiële niet boven God zetten deze jongeling verkoos zijn rijkdom boven God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Beweren dat een uitspraak van Jezus niet voor iedereen is bedoeld maar alleen voor een persoon en een specifieke situatie.

Lezen is niet je sterkste kant hè. Ik heb helemaal niet gezegd dat deze woorden alleen voor een persoon en een specifieke situatie zijn bedoeld.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Aan dan staat er nota bene in die tekst zelf dat het geldt alle rijken. Blijkbaar voorzag de schrijver al dat rijken hier een probleem mee zouden hebben. 

Er staat niet in de tekst dat alle rijken alles wat ze hebben moeten verkopen.

 

1 uur geleden zei Mullog:

Maar het lijkt mij wel een soort van categorische voorwaarde.

Nee, dat is het niet, dat is jouw fantasie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-6-2020 om 15:25 zei Willempie:

Waarom vind jij dat walgelijk?

Waarom denk je? Hij misbruikt zijn zogenaamde geloof om stemmen te winnen bij de ‘evangelicals’. Geloof en politiek gaan sowieso niet samen.

Op 3-6-2020 om 18:13 zei Willempie:

Ik vroeg het aan Sjako, als je het niet erg vindt.

@Bastiaan73 heeft het prima verwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-6-2020 om 09:09 zei Desid:
Op 4-6-2020 om 06:26 zei Dat beloof ik:

Aan dan staat er nota bene in die tekst zelf dat het geldt alle rijken. Blijkbaar voorzag de schrijver al dat rijken hier een probleem mee zouden hebben. 

Er staat niet in de tekst dat alle rijken alles wat ze hebben moeten verkopen.

Nee dat staat er inderdaad niet.
Er staat 

Citaat

Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • sjako pinned this discussie
  • sjako locked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid