Spring naar bijdragen

Theologie, referentiekaders, dissonantie en trollen.


Aanbevolen berichten

Op 26-3-2020 om 14:43 zei Fundamenteel:

Wellicht nog een blinde vlek?

Keuzestress is een relatief begrip en wordt op de spits gedreven wanneer men je vraagt op welke planeet je zou willen terecht komen na dit leven, de keuze blijft echter wel beperkt tussen miljarden sterrenstelsels die elk uit miljarden sterren bestaan, verhoogd met een gemiddeld aan planeten rondom elke ster. Het is echter koffiedik kijken of er ook zijn met begrotingstekorten zoals we hier gewend zijn, maar je weet maar nooit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 2.3k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Verwarrend wordt het pas wanneer we deze fenomenen afzetten tegenover normale systemen die berusten op beperkte rationaliteit, naargelang vanuit welk paradigma gekeken wordt. Heel bijzonder, iedereen

moderartie: Ik heb het topic verplaatst; het past toch niet zo erg in Theologie. Het is meer een soort filosoferen. Bedenk overigens dat Credible een christelijk jongerenforum is. Open lieve

Dan filter/bepaal jij zelf hoe jij reageert op die berichten. Mensen hebben over het algemeen prima door waar de zwakke punten van een ander zich bevinden en maken daar misbruik van om zichzelf beter

Posted Images

Op 28-3-2020 om 09:25 zei Fundamenteel:

Transformatie na verglazing.

Alwaar het achtvoudige pad me meer inzicht geeft in de samenhang der dingen, zegt het niet dat ik er ook vrolijk van wordt, integendeel. Dit brengt me tot de symptomen zoals ik ze ook terugvind in nogal wat psychische ongemakken of overgevoeligheden, met inbegrip van een verinnerlijkt weten dat me onomkeerbaar op een ander traject heeft gebracht met aangepaste aspiraties. Hulpvragen blijven stromen, steeds indringender en ethisch gevoeliger, over het contrast tussen wat is en wat zou kunnen zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2020 om 09:58 zei Fundamenteel:

Iemand die gelooft dat leven uit een andere intelligentie geschapen is. 

Nog zo een klassieker, in de veronderstelling dat het deflatie wordt, simpelweg omdenken en zien wat er dan gebeurt, als experiment. Het is dus inflatie (A) of deflatie (B), hierover stelt men dat deflatie niet zou kunnen omdat de aflossing van een lening een steeds groter deel van het loon gaat uitmaken, en daarom onhoudbaar is. Hierin wordt (A) en (B) door elkaar gehaald om dan het effect dat bij (B) ontstaat simpelweg te negeren, hiermee eigenlijk zeggend dat er geen geldprobleem is maar men vergeet als het ware de knop door te draaien, ook de lening is immers onderhevig aan deflatie. Op deze manier komen we er snel achter wat Einstein bedoelde, op een haast kinderlijk speelse manier. Stel hierover uit bezorgdheid een vraag en je moet bijna denken dat je van een andere planeet komt, en het gaat over simpele logica en manieren van denken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2020 om 10:57 zei Fundamenteel:

Verstand gebruiken of verdoven?

Het is en blijft vreemd dat het cognitief schijnbaar moeilijk te bevatten is dat schuldenaars niets hoeven te betalen om schuldeisers hun geld terug te geven, het is net in deze ontbinding dat we de vrijheid vonden om veel flexibeler, en daarom fluweelzacht, om te gaan met het idee van een paradigmashift. We weten echter niet of dit euvel ooit opgelost raakt, het heeft in ieder geval ons niet belet om in vrijheid verder te denken om dan terug te kijken naar een wereld die de emotie en het mensenhart niet onberoerd laat. Tegelijk werd duidelijk hoe belangrijk meditatie kan zijn, hier begrepen als het overdenken van het eigen denken, of denken over een specifiek onderwerp waarbij de aandacht voor een langere tijd vastgehouden wordt. Het is dan ook vanuit deze oefening dat we stellingen kunnen opperen die voor de buitenwereld als sociaal vreemd gepercipieerd worden, als echter de onderliggende redenen niet gekend zijn dan zal dit, zo vrees ik, betekenisloos blijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-3-2020 om 20:48 zei Noel2:

Het is dan toch een jezelf forceren, dat onder-scheiden.

Met ware doodsverachting schuiven we dat onder de deur, de synthese van dat wat we geleerd hebben tijdens de cursus als E-werker in de GGZ. Wat uitvoeriger wordt behandeld in een portfolio op een A4’tje, het abstract op een bierviltje, en dan alweer snel gaan lopen door de ervaringen die je in je portfolio netjes beschreven en onderbouwd hebt door het prachtige studiewerk van de GGZ. En dan denken mensen dat je een grap verteld, of een dramaturg bent die als een fantast verhalen verzint waar je bij staat, wanneer je hen zegt over welke deur het nu precies gaat. Geloof niets zomaar, en anders probeer je het zelf maar een keertje, succes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2020 om 10:57 zei Fundamenteel:

Verstand gebruiken of verdoven?

Ik zal in mijn leven het prachtige en nobele studiewerk van velen gewaardeerd en gerespecteerd hebben, en dan op het absurde idee gekomen zijn dat politici dat ook wel kunnen begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-5-2020 om 09:22 zei Fundamenteel:

Volgens mij weigert ge uw eigen shit onder ogen te komen dus wijs je maar anderen na.

We zijn er vorige week wat dieper ingedoken, multitasken voor E-werkers in de GGZ. Het is tweeledig, langs de ene kant wachten op meer ontvankelijkheid, langs de andere blijven vissen in het verdoken gebied van het Jahori-venster. Simpeler gesteld wil dat zeggen de aandacht verleggen om vervolgens verbaasd op te kijken over wat je eerder niet wist, en dan in verschrikking en verbijstering de wereld te aanschouwen om redenen die door iedereen als absurd gezien kunnen worden - wat op zichzelf dan weer verbluffend eenvoudig is om te begrijpen. En zo kom je spontaan terug bij het eerste luik, zij het met dat verschil dat een aantal werkelijk geen idee heeft waar het over gaat en dan maar containerbegrippen verzint om ons in te dumpen, groot huisvuil. In liefde, hoop en verbondenheid, de hartenpijn ondraaglijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-3-2020 om 12:36 zei Noel2:

De soteriologie gaat uit van ‘redding’. In een opvolgend denken gaat het om het verkrijgen van een identiteit die handelt vanuit overtuiging. Destructie kan een dergelijke overtuiging zijn. De religieuze zoektocht naar een bestendige identiteit (met zegen) brengt bij het Christendom verlichting uit genade, bij boeddhisme verlichting uit overgave. Mogelijk is er bij het spiritisme geen verlichting.

Uiteindelijk is het dus vrij eenvoudig te verklaren waarom een aantal tot sociaal vreemd lijkende stellingen komt, net zoals ze in schril contrast naar een wereld kijken die hun angst, zorg en weerzin wekt. Het is dus niet zo dat het OPS-lijderschap door GGZ-experten niet begrepen zou kunnen worden, het vereist enkel aandacht en de bereidheid tot het overdenken van de eigen referentiekaders, desgevallend aangevuld met ervaringskennis van een aantal. Op deze manier komen we dan ook vloeiend tot het AB-perspectief, als een potentieel dat we niet eerder hebben meegemaakt in de menselijke geschiedenis. Kortom, technisch gezien zijn er geen restricties, consensus en co-creatieve samenwerking nog een andere kwestie, wat natuurlijk ver buiten het bereik van E-werkers in de GGZ ligt. Maar wat konden we anders gedaan hebben dan integer en met oprecht goede bedoelingen hulpvragen blijven stellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2020 om 10:54 zei Fundamenteel:

Ja ik ben economisch analfabeet. Het had ooit interesse, evolutieleer ook. Toen begon ik mijn verstand te gebruiken tot het punt dat zelfs 2 promille het niet meer verdoofd krijgt.

Je kan een paard niet verplichten om van het water te drinken, en wie er wel van drinkt komt in een stroomversnelling met een onverhoopt resultaat, heel bijzonder. E-experten in de GGZ kunnen hier hun ervaringskennis laten gelden, om attent te maken op de valkuilen en obstakels die zich tijdens dit proces kunnen manifesteren. Vaag en mysterieus voor wie niet van het water drinkt, kristalhelder voor anderen, in liefde en verbondenheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2020 om 19:22 zei Fundamenteel:

Ware het tijden van potlood en papier mijn schuren zou het blad ontbranden van furie.

Het gemakkelijkste stuk zit in de economische koans ontwarren, simpelweg omdat het over kinderlijke logica gaat. Het was pas hierna dat we het verzamelde studiewerk van de GGZ nodig hadden om te kunnen begrijpen waarom eenvoud zo moeilijk begrepen wordt, wat niet enkel paradoxaal lijkt maar ook nogal wat lachbuien uitlokt, en hoop.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2020 om 19:53 zei Bastiaan73:

Theo loog maar Thea sprak de waarheid.

Weet ook niet of dit überhaupt gepast is, als ik de Positieve Desintegratie Theorie van psychiater Dabrowski en het Achtvoudige Pad naast elkaar leg, en er hierbij vanuit ga dat het om hetzelfde proces gaat, dan lijkt het menselijke herstel- en/of groeiproces toch minder makkelijk dan wat lukrake tekstjes doen vermoeden. Tegelijk zegt het me nog veel en veel meer, dat waarover we in alle bedachtzaamheid en integriteit hulpvragen hebben, vooral uit preventieve en morele overweging. Maar wat kunnen we als E-werkers in de GGZ met getuigschrift meer doen dan ze vreedzaam blijven stellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-3-2020 om 20:48 zei Noel2:

Het is dan toch een jezelf forceren, dat onder-scheiden.

Schematherapie kan ook te goed werken waarna de woestijn voor je open ligt, alwaar zandkorrels strijden om een stukje strand. Het is een kluwen dat een ondoordringbaar pantser vormt, malend, verblindend, verstikkend, onbewust, conflicterend, mensonterend, scheidend, onwetend, kreunend, stigmatiserend, marginaliserend, ontdaan van economische logica, van basiskennis, van eenvoud. Maar je kan er wel vijf jaar lang integer en in alle bedachtzaamheid hulpvragen over stellen aan de GGZ, om het eens te hebben over optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen, en meer ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-3-2020 om 12:31 zei Fundamenteel:

Ik ben eerder benieuwd naar wat ik aanricht. Graag duidelijk helder en transparant. 

Fascinerend is het wel, alsof we morgen de poort kunnen openzetten en een tsunami van liefde overspoelt deze wereld, als een rimpeling in de kosmos, een storm in een glas water. Aan groteske metaforen ontbreekt het ons niet, wat logisch te beredeneren valt wanneer we aandacht hebben voor wat zich elke dag aan ons geestesoog openbaart, maar misschien ook grandioos over het hoofd zien. Van euforie naar het diepste der diepten, er getuige van zijn dat de wereld op slot zit door de manier hoe we daarover denken en spreken, en de sleutels liggen in de schuif.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-3-2020 om 11:56 zei Fundamenteel:

Als ik alle adviezen op dit forum op mezelf zou toepassen was ik nooit geïnspireerd beter te doen.

Dialoog is aardsmoeilijk, wat maar al te pijnlijk duidelijk wordt wanneer oplossingen overweldigend worden en ze niet oplossen normaal. Maar net daarom dat een aantal E-werkers in de GGZ herhaald en niet aflatend hulpvragen blijft stellen aan experten, alsof het FC De Kampioenen is. Of anders, wat gebeurt er precies wanneer ethiek de romantiek inhaalt, of hoe hou je balans tussen beiden zodat een fluweelzachte paradigmashift mogelijk wordt? Zware kost? Wees welkom in het innerlijke van psychisch kwetsbare mensen, in het niemandsland van OPS-lijders, vol verdrongen hoop, zonderlinge toeschouwers van dat waar ze nog amper mee leven kunnen, zij het onbegrepen, ondanks alles.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 26-3-2020 om 12:36 zei Noel2:

De soteriologie gaat uit van ‘redding’. In een opvolgend denken gaat het om het verkrijgen van een identiteit die handelt vanuit overtuiging. Destructie kan een dergelijke overtuiging zijn. De religieuze zoektocht naar een bestendige identiteit (met zegen) brengt bij het Christendom verlichting uit genade, bij boeddhisme verlichting uit overgave. Mogelijk is er bij het spiritisme geen verlichting.

Als E-werker in de GGZ, OPS-lijder, moet je al heel veel hoop hebben om nog verder te willen leven, wat niet het geval is voor veel van m’n lotgenoten die vroegtijdig afscheid nemen, de pijn ondraaglijk. Het passeert allemaal als zoete broodjes, met beleg dat we niet lusten omdat het ethisch gezien wel eens tot enige schaamte zou kunnen leiden, wat het nog minder bespreekbaar maakt, het averechtse effect om redenen die we misschien amper geloven, doch menselijk en kinderlijk speels te begrijpen. Gelukkig ben ik niet alleen, een ware troost in deze wereld, tussen de bommen en de granaten door.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-3-2020 om 19:53 zei Bastiaan73:

Theo loog maar Thea sprak de waarheid.

Einstein wist niet hoe WOIII zou gaan verlopen, hij wist wel dat WOIV er terug eentje met pijl en boog zou worden. Een aantal heeft dit nader onderzocht en hierover bedachtzaam hulpvragen gesteld aan de GGZ, met als resultaat dat z’n stelling steeds meer aan waarachtigheid gewonnen heeft, niet andersom. Jammer genoeg lijkt dit weinigen te deren, ondanks alle verklaringen die E-werkers in de GGZ zelf aanleveren vanuit hun gewetensvol onderzoek, zij het maar al te vaak weggeredeneerd waardoor de illusie wordt geschapen dat klanten geen mensen zijn, zelfs suïcidale neigingen ontwikkelen wegens volstrekt overbodig in dit leven, ze voelen zich ondanks alles als onmensen. De nieuwe GGZ komt dan ook als een niet mis te begrijpen alternatief, in de hoop het tij nog te kunnen keren middels derde orde impulsen, co-creatie en het idee van een fluweelzachte paradigmashift. In het beste geval komt dit echter niet te laat voor een aantal lotgenoten, die amper hun pijn nog kunnen dragen en geen kanaal vinden om een en ander op een veilige manier tot expressie te brengen, simpelweg wegkwijnend alsof ze al dood zouden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. 

Boterham met kaas en een beetje mosterd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Bastiaan73:

Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. Paradigmashift. Einstein. WOIII. E-werkers in de GGZ. 

Boterham met kaas en een beetje mosterd.

Dit schreeuwt gewoon om een nieuw topic. Ik ga voor pindakaas met hagelslag. Pindakaas met Nutella kan trouwens ook. Eventueel beetje opwarmen. Zo ook pindakaas met lekkere rijpe banaan. Eventueel beetje hagelslag erop. Feestje in je mond. Garandeer je dat deze recepten GGZ grotendeels overbodig maken. Misschien verhinderen ze zelfs WO III. Geniaal net zoals Einstein. 

Fijne avond iedereen! 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
1 uur geleden zei Hermanos2:

Dit schreeuwt gewoon om een nieuw topic. Ik ga voor pindakaas met hagelslag. Pindakaas met Nutella kan trouwens ook. Eventueel beetje opwarmen. Zo ook pindakaas met lekkere rijpe banaan. Eventueel beetje hagelslag erop. Feestje in je mond. Garandeer je dat deze recepten GGZ grotendeels overbodig maken. Misschien verhinderen ze zelfs WO III. Geniaal net zoals Einstein. 

Fascinerend en vooral ontnuchterend is het fenomeen dat het amper tijd kost een aantal bijzondere inzichten te delen maar dat ze bliksemsnel weer aan de aandacht ontsnappen waardoor het diepere begrip uitblijft, en wanneer we ze wel gericht onderwerp maken van meditatie dat we misschien amper kunnen geloven dat het werkelijk zo is, maar ook overweldigd kunnen raken door de impact wanneer we hierover zouden doordenken. Herstel zou binnen deze context namelijk betekenen dat ‘morgen’ heel het financiële systeem als een kaartenhuisje in elkaar zakt, wat natuurlijk amper iemand gelooft en eens hartelijk om lacht zonder te begrijpen waar het in essentie om draait. Tussen weten en begrijpen is daarom enkel een innerlijk loodzware last voor diegenen die zich hier door gewetensvolle introspectie, ervaringskennis en doorleefde elaboratie extreem bewust van zijn geworden, maar ook amper nog weten waar ze nu met deze informatie terecht kunnen, zelfs zowat overal wandelen gestuurd worden wanneer ze hier in alle integriteit hulpvragen over stellen. In het verlengde ontstaan dan ook allerhande gezegden die naar deze toch niet alledaagse kwestie direct of indirect verwijzen, stellingen die ons intuïtief dan wel herkenning geven maar zonder de diepgang of de gevolgen met betrekking tot het menselijke welzijn nuchter doordacht te kunnen beoordelen. En als kers op de taart, wat maar al te vaak nog meer stigma en hoongelach uitlokt, het is finaal kinderlijk eenvoudig, iedereen kan dat zelfstandig onderzoeken op waarachtigheid waarmee ook het correlaat met heel wat vermeende stoornissen als bij wonder kristalhelder wordt. Maar ook hier geen verplichting, enkel voor wie zien en begrijpen wil, wat maar al te vaak tot een minderheid beperkt blijft zoals E-werkers in de GGZ die zich om duidelijk aanwijsbare redenen extreem zorgen maken, de levensvreugde ontgaat hen maar toch niet zonder zingeving. In hoop, liefde en verbondenheid, van harte.

1 uur geleden zei Hermanos2:

Fijne avond iedereen! 

Historische tussenkomsten zijn het Hermanos, ook christen wellicht? 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei TTC:

Fascinerend en vooral ontnuchterend is het fenomeen dat het amper tijd kost een aantal bijzondere inzichten te delen maar dat ze bliksemsnel weer aan de aandacht ontsnappen waardoor het diepere begrip uitblijft, en wanneer we ze wel gericht onderwerp maken van meditatie dat we misschien amper kunnen geloven dat het werkelijk zo is, maar ook overweldigd kunnen raken door de impact wanneer we hierover zouden doordenken. Herstel zou binnen deze context namelijk betekenen dat ‘morgen’ heel het financiële systeem als een kaartenhuisje in elkaar zakt, wat natuurlijk amper iemand gelooft en eens hartelijk om lacht zonder te begrijpen waar het in essentie om draait. Tussen weten en begrijpen is daarom enkel een innerlijk loodzware last voor diegenen die zich hier door gewetensvolle introspectie, ervaringskennis en doorleefde elaboratie extreem bewust van zijn geworden, maar ook amper nog weten waar ze nu met deze informatie terecht kunnen, zelfs zowat overal wandelen gestuurd worden wanneer ze hier in alle integriteit hulpvragen over stellen. In het verlengde ontstaan dan ook allerhande gezegden die naar deze toch niet alledaagse kwestie direct of indirect verwijzen, stellingen die ons intuïtief dan wel herkenning geven maar zonder de diepgang of de gevolgen met betrekking tot het menselijke welzijn nuchter doordacht te kunnen beoordelen. En als kers op de taart, wat maar al te vaak nog meer stigma en hoongelach uitlokt, het is finaal kinderlijk eenvoudig, iedereen kan dat zelfstandig onderzoeken op waarachtigheid waarmee ook het correlaat met heel wat vermeende stoornissen als bij wonder kristalhelder wordt. Maar ook hier geen verplichting, enkel voor wie zien en begrijpen wil, wat maar al te vaak tot een minderheid beperkt blijft zoals E-werkers in de GGZ die zich om duidelijk aanwijsbare redenen extreem zorgen maken, de levensvreugde ontgaat hen maar toch niet zonder zingeving. In hoop, liefde en verbondenheid, van harte.

Historische tussenkomsten zijn het Hermanos, ook christen wellicht? 

Allicht :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

We zouden ons een breuk lachen moest blijken dat je ooit al het verstand zou gebruikt hebben, wat nu niet zo is, helaas. 

Het blijkt inderdaad dat ik mijn verstand gebruik door je reactie te beantwoorden met een sympathieke glimlach:)

Niet goed? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
11 uur geleden zei Hermanos2:

Niet goed? 

Het zijn niet de derde orde impulsen die ons somber maken, dat is pas gekomen na het opmaken van de SWOT-analyse die niet begrepen werd. Ergo, als we van onze W een S maken en net hierdoor O kristalhelder opmerken dan zouden veel klanten beter geholpen kunnen worden wanneer de GGZ niet bij de T blijft staan, hiermee vooral zichzelf beperkend door onbegrip over O.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid