Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 163
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

M.i. is dat ook een beetje het vernökeratieve aan 'gnosis': de valkuil dat je denkt een bepaald inzicht te hebben verworven op grond van vage teksten, zonder deze zogenaamde 'kennis' vervolgens weer t

N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn. @Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit d

Ik veroordeel niet, maar haal letterlijk aan wat in de Bijbel staat. Als volk leven ze onder een vloek, als inividu is er redding mogelijk door het aannemen van Jezus Christus als Heiland en Zaligmake

11 uur geleden zei Nicky O:

Abraham, Mozes, Gideon en ook Johannes; zij hadden allemaal momenten van twijfel, maar ze herpakten zich allen en vertrouwden weer volledig op Hem. 

Klopt. Wat dat betreft waren het net christenen. Wat ik probeerde te zeggen is dat ze onder een ander verbond vielen dan de Kerk.

13 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is volgens jou de Bijbelse toetssteen?

Jezus van Nazareth, als de Zoon van God, in het vlees op de aarde gekomen, als Heer en Verlosser aanvaarden.                                                 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het draait om het aannemen van Jezus als Verlosser en Heiland, daarin vinden we elkaar.

14 uur geleden zei Bastiaan73:

Beschouw jij iedereen die Jezus als Verlosser en Heiland aanneemt als een broeder of zuster? Zo ja hoe toets je dat dan?

13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Uiteraard. Dat toets ik aan het gegeven dat men ALLES van Hem verwacht. En niets uit eigen werken.

13 uur geleden zei Willempie:

Dit klinkt erg mooi en is ook waar maar het is niet de Bijbelse toetsteen.

13 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is volgens jou de Bijbelse toetssteen?

21 minuten geleden zei Willempie:

Jezus van Nazareth, als de Zoon van God, in het vlees op de aarde gekomen, als Heer en Verlosser aanvaarden. 

Mis ik iets Willempie? Wat is het verschil tussen wat Kaasjeskruid zegt met

"Het draait om het aannemen van Jezus als Verlosser en Heiland, daarin vinden we elkaar."

en wat jij nu zegt:

"Jezus van Nazareth, als de Zoon van God, in het vlees op de aarde gekomen, als Heer en Verlosser aanvaarden."

? Wat is het verschil? Wat is het verschil in toetssteen?

15 uur geleden zei Willempie:

Hij* was geen christen. Hij was een twijfelaar.

11 uur geleden zei Nicky O:

Abraham, Mozes, Gideon en ook *Johannes; zij hadden allemaal momenten van twijfel, maar ze herpakten zich allen en vertrouwden weer volledig op Hem. 

29 minuten geleden zei Willempie:

Klopt. Wat dat betreft waren het net christenen. Wat ik probeerde te zeggen is dat ze onder een ander verbond vielen dan de Kerk.

Het woord 'christen' komt in de Bijbel slechts drie keer voor. De eerste keer in Handelingen 11:

26 En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.

Hierna in Handelingen 26:

28 Maar Agrippa zeide tot Paulus: Gij wilt mij wel spoedig als Christen laten optreden!

Tenslotte in 1 Petrus 4:

16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.

Abraham, Mozes en Gideon hebben Jezus Christus niet meegemaakt in hun eigen tijd. Johannes de Doper wél. 

Wat is nu de definitie van een christen of Christen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Bastiaan73:

Mis ik iets Willempie? Wat is het verschil tussen wat Kaasjeskruid zegt met

"Het draait om het aannemen van Jezus als Verlosser en Heiland, daarin vinden we elkaar."

en wat jij nu zegt:

"Jezus van Nazareth, als de Zoon van God, in het vlees op de aarde gekomen, als Heer en Verlosser aanvaarden."

Daarin zit het verschil niet. Het verschil zit hem, vermoed ik, dat @Kaasjeskruid onmiddellijk vruchten wil zien en dat ik meen dat die vruchten niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn maar moeten groeien. Uiteindelijk herkennen we boom wel aan de vruchten, zoals de Bijbel ook leert. Het alles van Hem verwachten is in de praktijk ook iets dat we moeten leren. We worden opnieuw geboren en horen daarna te gaan groeien. We zijn niet ineens volwassen. Zo groeien we, als het goed is, ook in geloof en kennis.

27 minuten geleden zei Bastiaan73:

Abraham, Mozes en Gideon hebben Jezus Christus niet meegemaakt in hun eigen tijd. Johannes de Doper wél.

Johannes de Doper had een eigen bediening om het volk onder het oude verbond gereed te maken om de Gezalfde Koning van Israël te ontvangen. Hij was de wegbereider. Het valt op dat hij nooit een volgeling van Jezus is geworden. Hij hield tot het einde vast aan zijn eigen bediening en bleef zijn eigen leerlingen houden. Wel liepen er van zijn leerlingen over naar Jezus en daar had Johannes kennelijk geen enkel bezwaar tegen. Hij zag en erkende dat Jezus de beloofde Gezalfde was maar had van God een eigen, speciale bediening voor Israël gekregen en hield daar aan vast totdat hij werd vermoord. Zo meen ik dat te begrijpen. Ik meen te lezen dat Jezus dat ook zo aanvaardde.  

34 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wat is nu de definitie van een christen of Christen?

Misschien bestaat er geen volledige of enige echte definitie. Ik beschouw een ware christen als een volgeling van Jezus van Nazareth. Zo'n volgeling hoeft zich, wat mij betreft, geen christen te noemen. Wel staan er in de Bijbel een heel aantal kenmerken waaraan je ze kunt herkennen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Willempie:

Het verschil zit hem, vermoed ik, dat @Kaasjeskruid onmiddellijk vruchten wil zien en dat ik meen dat die vruchten niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn maar moeten groeien.

Zelfs Jezus zegt dat je aan de vruchten kunt aflezen of iemand in God gelooft:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Mat.7:16-21, SV)

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal.5:22, SV)

Dat zijn dus geen verschillende vruchten waarvan er enkelen pas later komen groeien. Nee, het betreft 1 vrucht, zoals een tros druiven bestaat uit verschillende druiven die tegelijk tevoorschijn komen. Wellicht is de ene druif groter dan de ander, maar ze zijn aanwezig. Direct.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
50 minuten geleden zei Willempie:

Het verschil zit hem, vermoed ik, dat @Kaasjeskruid onmiddellijk vruchten wil zien en dat ik meen dat die vruchten niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn maar moeten groeien.

Zelfs Jezus zegt dat je aan de vruchten kunt aflezen of iemand in God gelooft:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Mat.7:16-21, SV)

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal.5:22, SV)

Dat zijn dus geen verschillende vruchten waarvan er enkelen pas later komen groeien. Nee, het betreft 1 vrucht, zoals een tros druiven bestaat uit verschillende druiven die tegelijk tevoorschijn komen. Wellicht is de ene druif groter dan de ander, maar ze zijn aanwezig. Direct.

1 Korintiërs 12 (NBG51):

1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten.
2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.
4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
5 En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;
6 En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
9 Aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
10 Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zelfs Jezus zegt dat je aan de vruchten kunt aflezen of iemand in God gelooft:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Mat.7:16-21, SV)

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal.5:22, SV)

Dat zijn dus geen verschillende vruchten waarvan er enkelen pas later komen groeien. Nee, het betreft 1 vrucht, zoals een tros druiven bestaat uit verschillende druiven die tegelijk tevoorschijn komen. Wellicht is de ene druif groter dan de ander, maar ze zijn aanwezig. Direct.

Ik heb nog nooit een boom gezien die onmiddellijk vrucht draagt. De vrucht moet groeien. Zo is mijn eigen ervaring dat de vrucht ook in mij groeit en blijft groeien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

1 Korintiërs 12 (NBG51):

1 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten.
2 Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest.
4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest;
5 En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here;
6 En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.
7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.
8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest;
9 Aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;
10 Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Daar wordt gesproken over gaven en niet over vruchten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Beter kijken is mijn advies.

En meer oordelen over andere volgelingen van Jezus? Die misschien nog niet zo ver zijn als jou? Ik ben het uiteraard met je eens dat we waakzaam moeten zijn tegen valse leringen. Maar kun je daarin ook niet een beetje doorslaan? Totdat je uiteindelijk alleen jezelf nog als een ware christen beschouwt?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Wat is het verschil?

De gaven kunnen niet gegeven worden als de vrucht mist. Gelovigen hebben verschillende gaven maar dragen dezelfde vrucht.

2 minuten geleden zei Willempie:

En meer oordelen over andere volgelingen van Jezus? Die misschien nog niet zo ver zijn als jou? Ik ben het uiteraard met je eens dat we waakzaam moeten zijn tegen valse leringen. Maar kun je daarin ook niet een beetje doorslaan? Totdat je uiteindelijk alleen jezelf nog als een ware christen beschouwt?  

Nee, daarin sla ik niet door maar stel me enkel consequent op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is het verschil?

De gaven kunnen niet gegeven worden als de vrucht mist. Gelovigen hebben verschillende gaven maar dragen dezelfde vrucht.

Hm ik zie het toch anders. De vruchten zijn het gevolg van de gaven. Zoals @Willempie terecht opmerkt: vruchten verschijnen niet plotseling, ze moeten groeien, n.a.v. de gaven. Zoals de Heer het bepaalt, niet wij.

11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Het woord 'gave' zegt het al, het wordt gegeven. Als een zaad dat ontkiemt en vervolgens groeit. Het zaad moet in goede aarde vallen om te kunnen groeien. Vervolgens kunnen daar de vruchten van geplukt worden.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Nee, daarin sla ik niet door maar stel me enkel consequent op.

En de consequentie daarvan is dat er zoveel verdeeldheid is. In plaats van een gemeente die een compleet lichaam vormt, hebben we nu kerken die alleen bestaan uit voeten. We hebben ook orenkerken, ogenkerken en handenkerken. Gelukkig is de Kerk niet verdeeld en (h)erkennen de leden daarvan elkaar wel, zoals te zien is in de samenwerking tussen christenen uit allerlei denominaties die zich eensgezind voor de goede zaak inzetten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

En de consequentie daarvan is dat er zoveel verdeeldheid is. In plaats van een gemeente die een compleet lichaam vormt, hebben we nu kerken die alleen bestaan uit voeten. We hebben ook orenkerken, ogenkerken en handenkerken. Gelukkig is de Kerk niet verdeeld en (h)erkennen de leden daarvan elkaar wel, zoals te zien is in de samenwerking tussen christenen uit allerlei denominaties die zich eensgezind voor de goede zaak inzetten.

Dat ligt aan de definitie van "een goede zaak". Als die definitie oecumene ten koste van de waarheid inhoud, is het een slechte zaak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Dat ligt aan de definitie van "een goede zaak". Als die definitie oecumene ten koste van de waarheid inhoud, is het een slechte zaak.

Als éénheid ten koste gaat van waarheid krijgen we verwatering van de wijn en uiteindelijk heeft het dan geen smaak meer. Aan de andere kant is verdeeldheid tussen christenen onderling ook geen goede zaak. We dienen dus waakzaam te zijn maar tegelijkertijd éénheid na te streven, zoals in het gebed van Jezus. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zelfs Jezus zegt dat je aan de vruchten kunt aflezen of iemand in God gelooft:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. (Mat.7:16-21, SV)

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. (Gal.5:22, SV)

Dat zijn dus geen verschillende vruchten waarvan er enkelen pas later komen groeien. Nee, het betreft 1 vrucht, zoals een tros druiven bestaat uit verschillende druiven die tegelijk tevoorschijn komen. Wellicht is de ene druif groter dan de ander, maar ze zijn aanwezig. Direct.

Zo is dat. Helder. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Plume:

Zo is dat. Helder. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Het is voor mij geen raadsel hoe jij je mond vol kunt hebben over liefde en openlijk verkondigen hoe lief jij wel bent en tegelijkertijd een volk haten en belasteren. Dat komt omdat je je bezig houdt met occultisme, op het terrein van de vijand. En die haat dat volk nu eenmaal omdat hij dondersgoed weet waar het heil uit voortkomt. Hij kent God's plan met Israël, weliswaar ten dele maar toch. En als jij je bewust onder de invloed van die vijand stelt, ga je dezelfde haat koesteren als de tegenstander. Eigenlijk ben je helemaal niet lief. Je weet niet eens wat het woord liefde inhoudt. Je bent een heks. En nee, je hoeft niet gedood te worden maar het is wel erg nodig dat je wordt ontmaskerd. Het goede nieuws is dat er zelfs voor jou nog hoop is. Je hoeft je alleen maar te bekeren en je wordt door God aanvaard en vergeven. Tenzij je te ver bent gegaan natuurlijk. Maar zelfs dan heb je eigenlijk geen alternatief dan een beroep op God's genade te doen..    

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-3-2020 om 07:28 zei Bastiaan73:

De bruid is Israël. 

En Israël bestaat uit alle mensen in Christus, heidenen worden ingelijfd in Christus en Israeliëten uitgebannen zonder Christus.

Dat neemt niet weg dat Israël als volk een speciale plek heeft in deze wereld, alleen dat is echter geen garantie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid