Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 163
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

M.i. is dat ook een beetje het vernökeratieve aan 'gnosis': de valkuil dat je denkt een bepaald inzicht te hebben verworven op grond van vage teksten, zonder deze zogenaamde 'kennis' vervolgens weer t

N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn. @Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit d

Ik veroordeel niet, maar haal letterlijk aan wat in de Bijbel staat. Als volk leven ze onder een vloek, als inividu is er redding mogelijk door het aannemen van Jezus Christus als Heiland en Zaligmake

1 minuut geleden zei Willempie:

Echt niet. De meeste zijn er juist trots op. Ik laat nu even in het midden of dat terecht is of niet. Maar we moeten wel onderscheid blijven maken tussen Joden als volk en het jodendom als geloof.

Dat is een toch meer controversieel onderwerp dan je nu oppert:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-joodse-volk/

Wat mij betreft niet en ben je jood als je de Thora houdt. De bloedlijnen bestaan uit diverse samenvoegingen van verschillende volkeren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is een toch meer controversieel onderwerp dan je nu oppert:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-joodse-volk/

Wat mij betreft niet en ben je jood als je de Thora houdt. De bloedlijnen bestaan uit diverse samenvoegingen van verschillende volkeren. 

En toch ging het de inquisitie (op z'n hoogtepunt, in Spanje en Portugal) en de nazi's om Joods bloed. Als er ook maar een spoortje van Joodse afstamming werd ontdekt moest je uit de maatschappij worden verwijderd. Als je het woord jood zonder hoofdletter gebruikt betekent dat inderdaad iemand die de Thora houdt.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
18 minuten geleden zei Willempie:

Echt niet. De meeste zijn er juist trots op. Ik laat nu even in het midden of dat terecht is of niet. Maar we moeten wel onderscheid blijven maken tussen Joden als volk en het jodendom als geloof.

Dat is een toch meer controversieel onderwerp dan je nu oppert:

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-joodse-volk/

Wat mij betreft niet en ben je jood als je de Thora houdt. De bloedlijnen bestaan uit diverse samenvoegingen van verschillende volkeren. 

Zal ik alvast aan @Trajecto vragen om de titel van het topic te veranderen? Want het gaat nu al niet meer om de bruidsgedachte.

'Wanneer ben je een Jood en wanneer ben je een jood?'

o.i.d.?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Zal ik alvast aan @Trajecto vragen om de titel van het topic te veranderen? Want het gaat nu al niet meer om de bruidsgedachte.

'Wanneer ben je een Jood en wanneer ben je een jood?'

o.i.d.?

Wel, het heeft toch zekers gerelateerde waarde wat mij betreft. Hoe kan men anders het onderscheid maken tussen bruid en gasten?

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik hier in ieder geval al weer van heb opgestoken is dat God zowel een speciale relatie met een volk kan aangaan als met het individu. Eigenlijk wist ik dit natuurlijk al maar ik ga de Bijbel nu toch wat meer in dit licht lezen. Misschien worden sommige zaken dan nog wat duidelijker. Zo blijf je leren. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

 

Wellicht zit hier een kern van waarheid in maar het is in elk geval niet bijbels.

Het is des Christus en staat beschreven in de bijbel,zoals Thom laat zien.

De gemeente is de Bruid. Daarin zijn geen Jood en geen Griek, man noch vrouw.  En door het (geestelijk) huwelijk zijn de twee één lichaam geworden, zoals ook geldt voor aardse huwelijken. Want de mens ontvangt Zijn Lichaam. Christus is de bruidegom, de mens die Hem toebehoort de bruid. De vereniging van geest en ziel het huwelijk, waarna de twee één Lichaam zijn geworden.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Plume:

Het is des Christus en staat beschreven in de bijbel,zoals Thom laat zien.

De gemeente is de Bruid. Daarin zijn geen Jood en geen Griek, man noch vrouw.  En door het (geestelijk( huwelijk zijn de twee één lichaam, zoals ook geldt voor aardse huwelijken.

En wat is de rol van Israël in dit scenario?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Willempie:

Wat ik hier in ieder geval al weer van heb opgestoken is dat God zowel een speciale relatie met een volk kan aangaan als met het individu. Eigenlijk wist ik dit natuurlijk al maar ik ga de Bijbel nu toch wat meer in dit licht lezen. Misschien worden sommige zaken dan nog wat duidelijker. Zo blijf je leren. 

Er is niets nieuws onder de zon, maar er zijn wel steeds mensen die dat wat onder de zon is ontdekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Bastiaan73:

En wat is de rol van Israël in dit scenario?

Welk Israël? Het geografische land? De Joden? Zo ja welke Joden?

In Christus is geen Jood en geen Griek en geen land. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. De Gemeente heeft een andere Bestemming. 

1 Kor. 15, 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.

22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.

24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit is zeer goed mogelijk en vrij eenvoudig.

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/mt-dna-bewijs-en-joodse-identiteit/
 

Ook hier liggen de zaken genuanceerder en gaat men uit van een meerderheidsprincipe:

Meer niet Joodse haplotypen op de hele wereld
Rabbi Weiss toont aan dat in het geschetste geval van Kasha ook de logica van de statistische meerderheid zou dicteren dat zij niet Joods moet heten. Want als wij naar de totale hoeveelheid van alle Joodse en niet Joodse haplotypen op de wereld gaan oordelen, blijken er uiteindelijk meer niet Joodse haplotypen van Kasha’s soort rond te lopen dan Joodse. Het Jodendom omvat maar een uiterst klein aantal mensen. Kasha’s haplotype kwam bij 54 op de 1500 Joden voor tegen slechts bij 7 op de 51.000 niet Joden, dus procentueel vaker bij Joden. Maar als wij naar de totale (wereld)bevolking kijken, lopen er concreet meer niet-Joden met dit haplotype rond dan Joden. Een beroep op het meerderheidsprincipe moet volgens Rav Weiss dus falen.

https://www.nik.nl/2017/08/kunnen-we-dna-testen-joodse-afstamming-bewijzen/

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Plume:

Welk Israël? Het geografische land? De Joden? Zo ja welke Joden?

In Christus is geen Jood en geen Griek en geen land. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. De Gemeente heeft een andere Bestemming. 

 

Sommige Joden hebben begrepen dat Zijn Koninkrijk niets met een land en nationalisme te maken heeft. Zoals deze meneer. Hij doet wat Jezus heeft gezegd, geeft aan de keizer wat des keizers is, geeft zijn hemd en ook zijn jas, maar de liefde wordt hier op dit forum door sommigen die zich christenen noemen voor haat uitgemaakt.  Deze meneer verwacht en wacht op een Wonder van God. 

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Plume:
23 minuten geleden zei Bastiaan73:

En wat is de rol van Israël in dit scenario?

Wel Israël? Het geografische land? De Joden? Zo ja welke Joden?

In Christus is geen Jood en geen Griek en geen land. Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. De Gemeente heeft een andere Bestemming. 

Romeinen 11:

1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israeliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.
2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in [de] [geschiedenis] [van] Elia, als hij Israel bij God aanklaagt:
3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven.
4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen.
5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.
6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
7 Wat dan? Hetgeen Israel najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard,
8 Gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen.
10 Laten hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krommen.
11 Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.
12 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!
13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,
14 Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees [en] [bloed] mocht opwekken, en enigen uit hen behouden.
15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?
16 Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.
17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen,
18 Beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt; niet gij draagt de wortel, maar de wortel u.
19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden.
20 Goed! Zij zijn om hun ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees!
21 Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.
22 Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt worden.
23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
24 Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden.
25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
26 En aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.
27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.
28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.
29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,
31 Zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.
32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Het woord 'bruid' wordt nergens door Paulus vermeld, in de oudere vertalingen. Alleen de NBV gebruikt in 2 Korintiërs 11 één keer het woord 'bruid':

2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

De oudere vertalingen hebben hier terecht 'maagd'. Het Griekse grondwoord is 'parthenos' en dat betekent dus 'maagd'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3933.htm

'Bruid' heeft een ander Grieks grondwoord: 'numphé'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3565.htm

Waarom zeg je 'terecht'?

De NBV vertaalt heel precies wat er in het Grieks staat. 

ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ

Werkvertaling: 'Ik heb u namelijk uitgehuwelijkt aan één man, om u als een reine maagd aan Christus te geven.'

Dit is in normaal Nederlands:

Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

Het gebruikelijke woord voor 'bruid' gebruikt Paulus niet, maar het beeld van een bruid gebruikt Paulus wel degelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De bruidegom krijgt de bruid.’
Johannes 3:29

De hele Bijbel kun je in vijf woorden samenvatten. Het is een romance die Johannes de Doper kernachtig onder woorden brengt:

‘De bruidegom krijgt de bruid’ (Joh. 3:29).

De bijbelse geschiedenis kun je daarom lezen als de verovering van de bruid door de bruidegom. Maar hoe, dat heeft geen mens kunnen bedenken. Want als de bruid ontrouw blijkt te zijn, sterft de bruidegom … om een nieuw huwelijk mogelijk te maken. En wat een ontknoping volgt er dan! Want dat huwelijk wordt voltrokken aan het kruis, om nooit meer stuk te gaan!

Om te beginnen vraagt Jezus zijn Vader om zijn bruid. En reken maar dat de Vader zijn Zoon alles geeft waar Hij Hem om vraagt! 

‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen ook zo in ons zijn’ (Joh. 17:21).

Vervolgens geeft Jezus aan het kruis zijn jawoord: ‘Het is volbracht’ (Joh. 19:30).

Daar wordt dit huwelijksverbond met Jezus’ bloed getekend: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden’ (Mat. 26:28).

Daar gaat ook de huwelijkswoning van het slot: ‘Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn’ (Luc. 23:43).

En vanaf dat moment deelt de bruid in de kwaliteiten van de bruidegom: … zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver (Ef. 5:25-27).

En hoe reageert de bruid? Die geeft zich over aan zoveel liefde. Want die genade vraagt niets anders dan overgave.


https://willemdevink.nl/hoe-de-bruidegom-de-bruid-krijgt/

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Desid:

Waarom zeg je 'terecht'?

De NBV vertaalt heel precies wat er in het Grieks staat. 

ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ

Werkvertaling: 'Ik heb u namelijk uitgehuwelijkt aan één man, om u als een reine maagd aan Christus te geven.'

Dit is in normaal Nederlands:

Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

Het gebruikelijke woord voor 'bruid' gebruikt Paulus niet, maar het beeld van een bruid gebruikt Paulus wel degelijk.

Dan zou je de bruid gelijk kunnen stellen aan de gasten. De bruid is dan meervoud en bestaat uit meerdere mensen. Ook geen onlogische verklaring.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Desid:
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Het woord 'bruid' wordt nergens door Paulus vermeld, in de oudere vertalingen. Alleen de NBV gebruikt in 2 Korintiërs 11 één keer het woord 'bruid':

2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

De oudere vertalingen hebben hier terecht 'maagd'. Het Griekse grondwoord is 'parthenos' en dat betekent dus 'maagd'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3933.htm

'Bruid' heeft een ander Grieks grondwoord: 'numphé'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3565.htm

Waarom zeg je 'terecht'?

De NBV vertaalt heel precies wat er in het Grieks staat. 

ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ

Werkvertaling: 'Ik heb u namelijk uitgehuwelijkt aan één man, om u als een reine maagd aan Christus te geven.'

Dit is in normaal Nederlands:

Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

Het gebruikelijke woord voor 'bruid' gebruikt Paulus niet, maar het beeld van een bruid gebruikt Paulus wel degelijk.

Johannes 3:

29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.

Hier wordt in het Grieks dus 'numphé' gebruikt, niet 'parthenos'. Waarom is er in het Grieks niet gewoon één woord voor?

~

Citaat:

"Een bruid is een vrouw op de dag dat zij in het huwelijk treedt."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruid

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Wat ik hier in ieder geval al weer van heb opgestoken is dat God zowel een speciale relatie met een volk kan aangaan als met het individu. Eigenlijk wist ik dit natuurlijk al maar ik ga de Bijbel nu toch wat meer in dit licht lezen. Misschien worden sommige zaken dan nog wat duidelijker. Zo blijf je leren. 

Ik onthoud mij van definitieve uitspraken aangaande dit onderwerp, welke mij nog niet helemaal duidelijk is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dan zou je de bruid gelijk kunnen stellen aan de gasten. De bruid is dan meervoud en bestaat uit meerdere mensen. Ook geen onlogische verklaring.

Dat is niet waar het Paulus om gaat. De gemeente = een bruid.

 

18 minuten geleden zei Bastiaan73:

Johannes 3:

29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.

Hier wordt in het Grieks dus 'numphé' gebruikt, niet 'parthenos'. Waarom is er in het Grieks niet gewoon één woord voor?

~

Citaat:

"Een bruid is een vrouw op de dag dat zij in het huwelijk treedt."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruid

Ehm... parthenos betekent meisje, jonge vrouw of maagd. Niet bruid.

Maar een parthenos die aan een man wordt uitgehuwelijkt is wel degelijk een bruid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Desid:

Dat is niet waar het Paulus om gaat. De gemeente = een bruid.

De gemeente als geheel, die bestaat uit meerdere mensen. Welke overigens niet een bruid is maar de Bruid.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid