Spring naar bijdragen

subforum 'geloof'


Aanbevolen berichten

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.

 

Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de christelijke leer van de drie-eenheid en triniteit ondergraven/bestreden in een topic dat staat in het deel 'geloof'. Het betreft dit topic; 

Ik zou graag willen dat hier ingegrepen wordt opdat het forumonderdeel geloof een veilige plaats kan blijven/zijn voor christenen zonder dat basale christelijke zaken keer op keer bestreden worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 122
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum. Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast. Opvallend hierbij is dat de geloofsbel

Ik ben het met je eens, Thorgrem. Mijn excuses waar ik me tot discussie heb laten verleiden, of waar ik anderen tot discussie heb verleid. In de rubriek "levensbeschouwing" heb ik een topic aange

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.   Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de c

Er zijn hier al twee topics aan gewijd (geweest)

 Het topic is afgesloten in afwachting van een reactie van @Rommel.

@WdG geeft hier al aan dat de drie-eenheid blijkbaar onder vuur genomen mag worden. Het topic is gesloten hoewel de motivatie daarvoor op mij niet overtuigend over komt, zie onderstaand argumentatie van @Trajecto
 

Citaat

 

Topicstarter WdG merkte op dat wat hem betreft het topic gesloten kan worden en het lijkt me een goed idee dat inderdaad nu te doen.

Eenieder heeft nog een tijdje gelegenheid gehad wat commentaar te geven en nu gaat de grendel erop.

 

In beide topics wordt de invloed van de JG's al als punt genoemd.

Ik vraag mij eerlijk gezegd af hoe dit forum bestuurd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Thorgrem:

Ik zou graag willen dat hier ingegrepen wordt opdat het forumonderdeel geloof een veilige plaats kan blijven/zijn voor christenen zonder dat basale christelijke zaken keer op keer bestreden worden. 

Mijn visie is duidelijk, die zal ik niet weer herhalen hier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thorgrem:

https://www.credible.nl/staff/

Ik heb liever dat JoostG, Trajecto of Rommel hier antwoord op geeft. 

Van mij mogen ze alle vier antwoord geven. Geen aanziens des persoons, toch? En, feit is dat sjako het meest actieve staff-lid is. Zijn mening weegt minstens zo zwaar als die van de anderen. Verwacht je een ander antwoord dan enige tijd geleden?? Ik heb al lang aanvaard dat in dit forum de Drie-eenheid een discussiepunt is. Misschien zou je dat ook moeten aanvaarden? Scheelt een hoop discussie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Misschien zou je dat ook moeten aanvaarden? Scheelt een hoop discussie.

Niet als het forum al meer dan tien jaar gewoon een christelijk forum is en nu ineens ook niet-christelijke leerstellingen als gelijkwaardig gaat zien, of de basisdogma's gaat relativeren. Want nu is het de Drie-eenheid, maar wat als straks de dood en opstanding van Christus gerelativeerd mag worden hier?
Het is voor de crew dus kiezen of delen: of je blijft christelijk en laat buiten Levensbeschouwing dus niemand tornen aan de basisdogma's, waar de Drie-eenheid onlosmakelijk bijhoort. Of je staat het relativeren van de basisdogma's toe en wordt daardoor onvermijdelijk een ander soort forum.

Dat christelijke relativisme heeft al genoeg verwoesting en verdeeldheid gezaaid binnen het Nederlandse christendom. En nu lijkt hetzelfde, hoewel op kleine schaal natuurlijk, een beetje te gebeuren op dit forum. Mijns inziens zou dat érg jammer zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Robert Frans:

Niet als het forum al meer dan tien jaar gewoon een christelijk forum is en nu ineens ook niet-christelijke leerstellingen als gelijkwaardig gaat zien, of de basisdogma's gaat relativeren. Want nu is het de Drie-eenheid, maar wat als straks de dood en opstanding van Christus gerelativeerd mag worden hier?
Het is voor de crew dus kiezen of delen: of je blijft christelijk en laat buiten Levensbeschouwing dus niemand tornen aan de basisdogma's, waar de Drie-eenheid onlosmakelijk bijhoort. Of je staat het relativeren van de basisdogma's toe en wordt daardoor onvermijdelijk een ander soort forum.

Dat christelijke relativisme heeft al genoeg verwoesting en verdeeldheid gezaaid binnen het Nederlandse christendom. En nu lijkt hetzelfde, hoewel op kleine schaal natuurlijk, een beetje te gebeuren op dit forum. Mijns inziens zou dat érg jammer zijn.

Inhoudelijk ben ik het volledig met je eens, Robert Frans. Besef wel dat de Drie-eenheid voor sommigen geen christelijke leerstelling is. Daar gaat nu de discussie toch over? Voor de duidelijkheid: het tornen aan de Drie-eenheid is wat mij betreft het tornen aan een fundamentele Christelijke Waarheid. Het geloof in de Drie-ene God is toch iets dat velen bindt. Daar werd mij ooit eens na gevraagd! Wat bindt ons nog? Ondanks onze verschillen in visie, delen we dit basis-uitgangspunt, en daarom zijn we m.i. broeders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei WdG:

Besef wel dat de Drie-eenheid voor sommigen geen christelijke leerstelling is. Daar gaat nu de discussie toch over?

Dat zal best, maar voor het christendom zijn die sommigen niet relevant. Het klinkt hard, maar een christendom zonder Drie-eenheid is geen christendom. Het verschil tussen Christus = God en Christus = een mens/engel is gewoon oneindig veel te groot om relativistisch over te doen.
Het is een basisdogma, net als de dood en verrijzenis van Christus, zijn twee naturen (God en mens) de zending van de heilige Geest, de gemeenschap der heiligen, etc.. En mijns inziens behoort dat heel duidelijk worden gesteld op een christelijk forum. Desnoods met de geloofsbelijdenis van Nicea en eventueel die van Athanasius als extra erbij, als sommige lieden de apostolische belijdenis maar wat graag uit de context rukken om er een unitarische belijdenis van te willen maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat zal best, maar voor het christendom zijn die sommigen niet relevant. Het klinkt hard, maar een christendom zonder Drie-eenheid is geen christendom. Het verschil tussen Christus = God en Christus = een mens/engel is gewoon oneindig veel te groot om relativistisch over te doen.
Het is een basisdogma, net als de dood en verrijzenis van Christus, zijn twee naturen (God en mens) de zending van de heilige Geest, de gemeenschap der heiligen, etc.. En mijns inziens behoort dat heel duidelijk worden gesteld op een christelijk forum. Desnoods met de geloofsbelijdenis van Nicea en eventueel die van Athanasius als extra erbij, als sommige lieden de apostolische belijdenis maar wat graag uit de context rukken om er een unitarische belijdenis van te willen maken.

Ik heb een zin vetgemaakt, omdat m.i. daar de kern uitstekend samengevat is. Inderdaad: zonder Drie-eenheid geen Christendom! Overigens is de Bijbel daar meer dan duidelijk over. Romeinen 14 roept ons op niet te strijden over meningsverschillen:

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden.

Wat zijn meningsverschillen? En, hoe ver gaan we hierin? De doop? Kinderdoop? Volwassendoop? Welke dag stellen we boven welke dag? De sabbat? Goddelijke genezing? Rechtvaardiging en heiliging? Allerlei belangrijke zaken, de een belangrijker dan de ander, en soms denken we hetzelfde, maar vaak hebben we toch een ander inzicht. Dat kan en mag, maar, hoe je het ook wendt of keert, deze zaken kunnen NIET besproken worden zonder de erkenning van de Drie-eenheid. Ik deel je mening op dit punt en concludeer eveneens:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom!

Hoe nu verder?

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei WdG:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom!

Hoe nu verder?

Gewoon, zoals het altijd ging sinds Nicea in de FAQ werd opgenomen: iedereen is welkom mee te discussiëren, maar buiten Levensbeschouwing staat het christelijk geloof zelf, zoals dus omschreven in Nicea, niet ter discussie. Ook niet als je moderator bent.
Mijns inziens keert Nicea ook gewoon weer terug in de FAQ, omdat daarin de Drie-eenheid wat explicieter wordt omschreven. Nog beter is om dan ook Athanasius erbij te nemen, die helemáál volstrekt duidelijk is daarover, maar Nicea is hier altijd afdoende geweest.

Kortom, volstrekt duidelijke en waar nodig strenge moderatie dus, want we hebben al gezien dat dat wel degelijk goede vruchten oplevert.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Robert Frans:

Gewoon, zoals het altijd ging sinds Nicea in de FAQ werd opgenomen: iedereen is welkom mee te discussiëren, maar buiten Levensbeschouwing staat het christelijk geloof zelf, zoals dus omschreven in Nicea, niet ter discussie. Ook niet als je moderator bent.
Mijns inziens keert Nicea ook gewoon weer terug in de FAQ, omdat daarin de Drie-eenheid wat explicieter wordt omschreven. Nog beter is om dan ook Athanasius erbij te nemen, die helemáál volstrekt duidelijk is daarover, maar Nicea is hier altijd afdoende geweest.

Kortom, volstrekt duidelijke en waar nodig strenge moderatie dus, want we hebben al gezien dat dat wel degelijk goede vruchten oplevert.

De praktijk wijst toch uit dat er (weer) een feedback-draad nodig is. Immers:

Citaat

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.

Het Christendom (lees: Drie-eenheid) blijft ter discussie staan in het subforum "Geloof". Geen idee om moderator te worden, Robert Frans?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Het verschil tussen Christus = God en Christus = een mens/engel is gewoon oneindig veel te groot om relativistisch over te doen.

Daar zit nog iets tussenin, namelijk dat wat gewoon in de Bijbel staat, en dat is dat Christus (rare naam trouwens want is Christus dan iemand anders dan de Gezalfde of desnoods de Messias?) de Zoon van God is. Er wordt veel te gemakkelijk maar aangenomen dat als christenen (ja, christenen) Jezus zien als de eniggeboren Zoon van God, ze Hem dan niet als goddelijk zien. Je poneert een valse tegenstelling. Je zou de discussie beter kunnen omschrijven als tussen mensen die menen dat Jezus God zelf is en anderen die menen dat de Bijbel leert dat Hij God's Zoon is. Mensen die menen dat Jezus een engel of gewoon een mens is vallen in ieder geval buiten de christelijke boot. Daar zou je de scheidslijn moeten leggen tussen wat wel tot het christendom behoort en wat niet. Lijkt mij hoor.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Daar zit nog iets tussenin, namelijk dat wat gewoon in de Bijbel staat, en dat is dat Christus (rare naam trouwens want is Christus dan iemand anders dan de Gezalfde of desnoods de Messias?) de Zoon van God is.

Is Jezus Christus volgens jou God de Zoon?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Maar daar gaat het hele topic nu juist wel over. Wat behoort binnen het kader van het christendom en wat niet?

Daar heft R-F al uitgebreid genoeg op geantwoord in dit topic. Nogmaals dit is een feedback topic, inhoudelijk geloofspunten bespreken kan in geloof of levensbeschouwing. 

bewerkt door Thorgrem
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ontken jij de Godheid van de Zoon van God?

Je probeert de zaak weer op de spits te drijven om mij als een niet-christen neer te kunnen zetten. Ik geloof alles wat er in de Bijbel staat en daar staat dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is, en het Woord van God, dus absoluut goddelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thorgrem:

Daar heft R-F al uitgebreid genoeg op geantwoord in dit topic. Nogmaals dit is een feedback topic, inhoudelijk geloofspunten bespreken kan in geloof of levensbeschouwing. 

Dit is discriminatie.

1 minuut geleden zei Willempie:

Je probeert de zaak weer op de spits te drijven om mij als een niet-christen neer te kunnen zetten.

Onzin, ik probeer duidelijkheid te verkrijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid