Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ik zou willen voorstellen de voorwaarden voor het onderdeel "Geloof" te verruimen. Gebleken is dat er krampachtige gesprekken plaatsvinden. Het zal met de huidige samenstelling van de forumdeelnemers keer op keer terugkeren, en, een forum wordt toch bepaald door de deelnemers, niet door de regels.

Hoewel ik absoluut geloof dat de Drie-ene God (Vader, Zoon en Heilige Geest) de enige ware God is, is gebleken dat er zeer actieve forumleden het dogma "Drie-ene God" ter discussie willen stellen of zelfs als on-Bijbels betitelen. We leven in een land waarin vrijheid van geloof en meningsuiting geldt. Wat er nu gebeurt is dat diegenen die Jezus niet als God aanvaarden niet kunnen meespreken in diverse topics, of "net moeten doen" alsof ze het wel geloven, of ze mogen het niet ontkennen. Naar mijn mening een onhoudbare situatie. In praktijk zullen alle gesprekken tussen sjako, antoon, Willempie en mij (en vast ook wel anderen) naar "Levensbeschouwing" verplaatst moeten worden. Het loslaten van de huidige geloofsbelijdenis lijkt mij de enige oplossing, om gesprekken tussen Jehovah's getuigen en "andere" Christenen mogelijk te maken. Waarom? Omdat in IEDER geloofsgesprek ik van mening ben dat we over een "andere" Jezus discussieren. Laat het dan maar a.u.b. duidelijk zijn!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien is het goed om een stukje Credible-geschiedenis mee te krijgen, zelfs nog van toen ik nog mod was (ja, lieve mensen, dát is alweer een tijdje geleden :+).
De geloofsbelijdenis werd ingevoerd, omdat er toen een paar esoterisch gelovige users waren die zich christenen noemden, maar dat vrij duidelijk niet waren. En andere users verwijten maakten als zij hen niet als christelijk erkenden.
Zij begonnen vervolgens in veel topics voortdurend de christelijke beginselen in twijfel te trekken, ook daar waar het off-topic was en de discussie erg hinderde. Maar omdat er op Credible dus nog geen duidelijke definitie was van christelijkheid, konden we als crew daar heel moeilijk op modereren.

Dus werd de geloofsbelijdenis van Nicea ingevoerd als definitie. Zodat christenen onderling ongestoord met elkaar konden discussiëren vanuit het christelijk geloof, en in het forumgedeelte dat nu Levensbeschouwing heet met andersgelovigen konden discussiëren óver het christelijk geloof.
Het is dus een belangrijk hulpmiddel van de crew om beter op de doelstellingen van Credible.nl te kunnen modereren. En daarvoor is nu eenmaal wel een concrete definitie van christelijkheid nodig. Niet om hier het wiel opnieuw uit te vinden, maar om het modereerbeleid eenvoudig te houden.
En mijns inziens voldoet het forumdeel Levensbeschouwing prima aan de behoefte om gesprekken tussen christenen en andersgelovigen of niet-gelovigen te voeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dank je voor je reactie, Robert Frans. Tijden veranderen... er is nu toch wel een redelijk aantal actieve users die de Drie-eenheid niet erkennen. Toch willen die meedoen aan "geloofsgesprekken". Het gevolg is dat veel gesprekken uit het subforum "Geloof" voor deze users nauwelijks te voeren zijn. Eigenlijk ontstaat er een hypocriete situatie! Als sjako en ik een gesprek willen voeren, zijn er steeds een aantal mogelijkheden:

1. Het gesprek wordt verplaatst naar levensbeschouwing - iets dat m.i. onwenselijk is, omdat er theologische thema's aan de orde komen.

2. sjako kan niet meedoen.

3. sjako moet toneel spelen.

4. ik moet net doen of ik niet weet dat sjako Jezus niet als God ziet.

Waarom geen duidelijkheid, en credible veranderen in een ruimer, spiritueel, forum? Duidelijk voor iedereen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Dank je voor je reactie, Robert Frans. Tijden veranderen... er is nu toch wel een redelijk aantal actieve users die de Drie-eenheid niet erkennen. Toch willen die meedoen aan "geloofsgesprekken". Het gevolg is dat veel gesprekken uit het subforum "Geloof" voor deze users nauwelijks te voeren zijn. Eigenlijk ontstaat er een hypocriete situatie! Als sjako en ik een gesprek willen voeren, zijn er steeds een aantal mogelijkheden:

1. Het gesprek wordt verplaatst naar levensbeschouwing - iets dat m.i. onwenselijk is, omdat er theologische thema's aan de orde komen.

2. sjako kan niet meedoen.

3. sjako moet toneel spelen.

4. ik moet net doen of ik niet weet dat sjako Jezus niet als God ziet.

Waarom geen duidelijkheid, en credible veranderen in een ruimer, spiritueel, forum? Duidelijk voor iedereen!

Je doet nu net alsof in iedere discussie in Geloof de Drie-eenheid onderdeel van de discussie is. Dat is niet zo en als het wel gaat gebeuren, is dat het gedrag van sommige users die constant zitten te hakken op de aanwezige JG. Ik stel voor dat mensen daar als eerste mee stoppen. Het is zeker geen reden om de uitgangspunten van Credible veranderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei dingo:

Je doet nu net alsof in iedere discussie in Geloof de Drie-eenheid onderdeel van de discussie is. Dat is niet zo en als het wel gaat gebeuren, is dat het gedrag van sommige users die constant zitten te hakken op de aanwezige JG. Ik stel voor dat mensen daar als eerste mee stoppen. Het is zeker geen reden om de uitgangspunten van Credible veranderen.

In "Geloof" staat God centraal. Het is dus cruciaal te weten over "welke God" we spreken. Wanneer iemand de Drie-ene God afwijst, zal de discussie vaak, mogelijk altijd, anders verlopen of kunnen verlopen. Het gaat overigens niet "slechts" om Jehovah's getuigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@WdG, Het is niet mijn bedoeling om het hier uitgegebreid over een ander forum, forum Geloofsgesprek, te hebben, maar het valt me wel op dat wat je momenteel hier voorstaat als koersverandering voor Credible toch wel wat gelijkenis vertoont met een koersverandering die ruim een jaar geleden bij Geloofsgesprek doorgevoerd is. De "Nieuwe koers" was voor jou reden om afscheid te nemen van Geloofsgesprek.

Voor mij is het wel een vraag in hoeverre je van gedachten veranderd bent. Natuurlijk zijn de zaken die ik nu noem niet één op één vergelijkbaar, maar toch...

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Trajecto:

@WdG, Het is niet mijn bedoeling om het hier uitgegebreid over een ander forum, forum Geloofsgesprek, te hebben, maar het valt me wel op dat wat je momenteel hier voorstaat als koersverandering voor Credible toch wel wat gelijkenis vertoont met een koersverandering die ruim een jaar geleden bij Geloofsgesprek doorgevoerd is. De "Nieuwe koers" was voor jou reden om afscheid te nemen van Geloofsgesprek.

Voor mij is het wel een vraag in hoeverre je van gedachten veranderd bent. Natuurlijk zijn de zaken die ik nu noem niet één op één vergelijkbaar, maar toch...

 

Dan zou best zo kunnen zijn. Ik merk dat het handhaven van de huidige koers voor diverse partijen niet werkbaar is. "Mijn" visie is niet veranderd. De manier van "in gesprek gaan met elkaar" zou gemakkelijker zijn wanneer iedereen zonder belemmering zijn of haar visie kan en mag geven, zonder dat "een" God aangehangen moet worden, zonder dat "een Boek of boek" aangehangen moet worden.

Op http://forum.refoweb.nl gelden strakke regels voor diverse fora, die ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Dat betekent dat - voor zover ik heb geconstateerd - Jehovah's getuigen in bepaalde rubrieken geen postrecht hebben. Je kunt er een mening over hebben, consequent is het wel. Het is niet toegestaan on-Bijbelse standpunten te promoten. Op http://www.ontdekislam.nl/forum ben ik lid. Echter, ik mag daar geen Christendom promoten. Doe ik het wel, dan volgt onherroepelijk een ban. Op facebook zijn diverse fora, met duidelijke regels. Schenden daarvan levert een blokkade op.

Een forum wordt bepaald door de leden. Ik merk hier dat een substantieel deel van het aantal berichten en actieve users de Drie-ene God niet aanvaarden als Bijbelse waarheid. Modereren lijkt me onmogelijk, dus naar mijn mening is een koerswijziging de enige optie?!

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei WdG:

Een forum wordt bepaald door de leden. Ik merk hier dat een substantieel deel van het aantal berichten en actieve users de Drie-ene God niet aanvaarden als Bijbelse waarheid. Modereren lijkt me onmogelijk, dus naar mijn mening is een koerswijziging de enige optie?!

Ik loop al een tijdje mee op dit forum en er zijn altijd tijden geweest dat een bepaalde categorie gelovigen meer actief waren dan anderen. Dat is nog nooit aanleiding geweest om de uitgangspunten te wijzigen. Als het voor jou een onoverkomelijk probleem is/wordt kun je of terecht op Refoweb of op Geloofsgesprek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei dingo:

Ik loop al een tijdje mee op dit forum en er zijn altijd tijden geweest dat een bepaalde categorie gelovigen meer actief waren dan anderen. Dat is nog nooit aanleiding geweest om de uitgangspunten te wijzigen. Als het voor jou een onoverkomelijk probleem is/wordt kun je of terecht op Refoweb of op Geloofsgesprek.

Het is een voorstel, waar over nagedacht kan worden. Jouw mening is nu duidelijk, waarvoor hartelijk dank.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Trajecto:

@WdG, Het is niet mijn bedoeling om het hier uitgegebreid over een ander forum, forum Geloofsgesprek, te hebben, maar het valt me wel op dat wat je momenteel hier voorstaat als koersverandering voor Credible toch wel wat gelijkenis vertoont met een koersverandering die ruim een jaar geleden bij Geloofsgesprek doorgevoerd is. De "Nieuwe koers" was voor jou reden om afscheid te nemen van Geloofsgesprek.

Voor mij is het wel een vraag in hoeverre je van gedachten veranderd bent. Natuurlijk zijn de zaken die ik nu noem niet één op één vergelijkbaar, maar toch...

 

Is er al nagedacht over het voorstel? Of moet ik ervan uitgaan dat alles "bij het oude" blijft?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er wordt nu niet duidelijk een wijziging ingevoerd. Het bespreken van de Drie-eenheid kan het beste in subforum Geloof en spiritualiteit gebeuren. Daar kan iemand ook argumenten tegen deze theologische opvatting aanvoeren.

De regels zoals eerder genoemd voor het gedeelte Geloof gelden, al kan het zijn dat niet elke bericht dat schuurt met de regels onmiddellijke wordt opgepakt door de moderatie om in te grijpen.

Eventuele wensen voor echte veranderingen kunnen beter nog eens naar voren worden gebracht na de vakantietijd.

En het management van het forum heeft de uiteindelijke bevoegdheid om wijzigingen door te voeren. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

We zien nu toch weer in diverse discussies dat het verkeerd gaat. Voor de duidelijkheid: ik geloof volledig in de Drie-ene God. Ik twijfel daar geen moment aan. Toch kom ik met het voorstel dit "dogma" te laten vallen, vw. praktische redenen:

1. Het aantal actieve users dat gelooft dat Jezus geschapen is, is dermate groot, dat discussie bijna onmogelijk wordt.

2. In het "team" zijn verschillende denominaties vertegenwoordigd, waaronder het WTG. Het is duidelijk dat Jehovah's getuigen de Drie-eenheid afwijzen. Het is duidelijk dat ze graag willen prediken (hebben ze zelf ook aangegeven) en willen discussieren. Het is voor Jehovah's getuigen vrijwel onmogelijk te prediken en te discussieren wanneer ze "verplicht" aan het dogma moeten vasthouden. Het loslaten van dit dogma biedt meer ruimte aan Jehovah's getuigen, die nu toch actief in het forum en in het team aanwezig zijn.

3. De aard van Jezus wordt teveel betwist. Laat iedereen zijn of haar mening geven. Sommige gelovigen, zoals Jehovah's getuigen en moslims geloven niet dat Jezus God is. Ik ben zelfs de zin "Jezus is de god van de Romeinen" tegen gekomen. Sommigen denken dat Jezus een mens was, niks meer, en sommigen denken zelfs dat Hij een niet-bestaande persoon, een bedacht persoon was. Een open gesprek met dogma's werkt niet.

4. Er komen allerlei religieuze boeken aan de orde. En, iedereen denkt dat zijn of haar boek het juiste boek is. Wanneer we dogma's loslaten, kunnen ook de boeken van mormon, de koran, de boeken van de Jehovah's getuigen vrij gebruikt worden.

5. Formuleringen: er moet dan wel consequent geformuleerd worden. Ik beschouw enkele opmerkingen:

a. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk.

b. De aarde is een bol.

c. Jezus is een geschapen wezen.

d. Jezus is God.

Eigenlijk zou, uitgaande van de meningen en het geloof van de verschillende users, alleen (a) als feit aanvaard kunnen worden. Er zijn immers mensen die geloven of denken dat de aarde plat is (zowel gelovigen als ongelovigen!), er zijn mensen die denken dat Jezus een geschapen wezen is (zoals moslims en Jehovah's getuigen) en er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat Jezus God is (zoals de meeste Christenen, maar toch nog een [grote] minderheid).

In alle opzichten zou het beter zijn dat credible een spiritistisch filosofisch forum wordt, puur om praktische en technische redenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei WdG:

In alle opzichten zou het beter zijn dat credible een spiritistisch filosofisch forum wordt, puur om praktische en technische redenen.

Die zijn er al meer genoeg. Laat dit een forum blijven waar christelijke gelovigen, ook vooral jongeren, met elkaar van gedachten kunnen wisselen, elkaar kunnen bemoedigen en voor elkaar kunnen bidden. De problemen worden vooral door jouzelf veroorzaakt omdat je veel te dogmatisch denkt en handelt. Als je nu gewoon jezelf een ietsje ruimer opstelt hoeft er niets aan dit forum te veranderen. De Apostolische geloofsbelijdenis kadert genoeg af zonder jouw toevoegingen daaraan. En de hoofdreden van zo'n kader lijkt mij niet om normale gesprekken onmogelijk te maken maar om trollen weg te kunnen sturen. Niet onvriendelijk bedoeld maar wel de realiteit.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Willempie:

Die zijn er al meer genoeg. Laat dit een forum blijven waar christelijke gelovigen, ook vooral jongeren, met elkaar van gedachten kunnen wisselen, elkaar kunnen bemoedigen en voor elkaar kunnen bidden. De problemen worden vooral door jouzelf veroorzaakt omdat je veel te dogmatisch denkt en handelt. Als je nu gewoon jezelf een ietsje ruimer opstelt hoeft er niets aan dit forum te veranderen. De Apostolische geloofsbelijdenis kadert genoeg af zonder jouw toevoegingen daaraan. En de hoofdreden van zo'n kader lijkt mij niet om normale gesprekken onmogelijk te maken maar om trollen weg te kunnen sturen. Niet onvriendelijk bedoeld maar wel de realiteit.

Dank je voor je reactie, ik waardeer het. Het is ook maar een voorstel. We moeten ons zelf wel aan de "regels" houden, of we het ermee eens zijn of niet. In het forum "geloof" is het een uitgangspunt dat Jezus een van de Personen van de Drie-eenheid is. Trajecto heeft dat gisteren nog aangegeven. Er zijn mensen die met dit dogma niet kunnen leven. Ik denk niet dogmatisch, ik geloof hier in, en ja, dan mag je het als een dogma formuleren. Ik begrijp dat mensen die dit dogma niet aanvaarden, zoals moslims en Jehovah's getuigen die Jezus als God afwijzen, lastig hun verhaal kwijt kunnen. Te vaak worden zinnen als "Jezus is God niet" geplaatst, en, ik stoor me eraan, om twee redenen. Ten eerste omdat ik ervan overtuigd ben dat Jezus God is, en ten tweede omdat het tegen de forum-afspraken is! Wanneer deze tweede reden weggenomen wordt, mag men over God zeggen wat men wil. Men mag Hem een schepsel, een god van de Romeinen, een profeet, een yogi, of wat dan ook noemen. Ik blijf me eraan storen, maar dan is het "mijn probleem". Kan jij je enigszins verplaatsen in mijn standpunt?

Feit is dat het forum veranderd is. De inbreng van de leer van het WTG is dermate groot (dat mag!) dat er naar mijn mening iets gedaan moet worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei WdG:

Ten eerste omdat ik ervan overtuigd ben dat Jezus God is, en ten tweede omdat het tegen de forum-afspraken is!

Je houdt van regels. Als je die te streng gaat toepassen en daarenboven jouw mening en uitleg als de forumregels beschouwt, waar heus wel iets op af te dingen valt, dan maak je normale gesprekken moeilijk. Maar dat doe jij zelf.

 

20 minuten geleden zei WdG:

Feit is dat het forum veranderd is. De inbreng van de leer van het WTG is dermate groot (dat mag!) dat er naar mijn mening iets gedaan moet worden.

En dit is waarschijnlijk jouw werkelijke probleem. Ik vind de inbreng van JG's hier nog wel meevallen. Dit kan alleen een WTG forum worden als de forumregels worden veranderd. Zolang dat niet het geval is kunnen we gewoon inhoudelijk met elkaar in gesprek blijven en hoeven we niet zo bang te zijn dat de één of andere stroming of sekte de boel overneemt.  

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Je houdt van regels. Als je die te streng gaat toepassen en daarenboven jouw mening en uitleg als de forumregels beschouwt, waar heus wel iets op af te dingen valt, dan maak je normale gesprekken moeilijk. Maar dat doe jij zelf.

Nee, ik hou van duidelijkheid, Willempie, dat is een verschil. Bij voetbal heb je regels, waar de deelnemers zich aan dienen te houden. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand in een jeugdelftal de buitenspel-regel niet respecteerde en dus ook niet toepaste. Toch werd hij door de scheidsrechter steeds afgefloten. Het gebeurde dermate vaak dat deze jongen uit het team werd gezet. Hij moest maar iets anders doen. Zo werkt het ook in een forum. Je accepteert dat Jezus een Persoon is van de Drie-eenheid (en toevallig geloof ik dit ook). Pas je dit dogma niet toe? Ga dan iets anders doen OF pas de regels aan. Wat er nu gebeurt is dan mensen steeds, keer op keer, de Godheid van Jezus blijven ontkennen. Vooral sjako is daar (vanuit zijn visie gezien terecht!) goed in. Hij is daarnaast ook nog moderator en een teamlid, misschien wel het meest actieve teamlid. Het is dan toch niet onlogisch om hem meer vrijheid te geven door toe te geven richting de WTG-leer? Niet om principiele redenen, maar om praktische redenen!

Citaat

En dit is waarschijnlijk jouw werkelijke probleem. Ik vind de inbreng van JG's hier nog wel meevallen. Dit kan alleen een WTG forum worden als de forumregels worden veranderd. Zolang dat niet het geval is kunnen we gewoon inhoudelijk met elkaar in gesprek blijven en hoeven we niet zo bang te zijn dat de één of andere stroming of sekte de boel overneemt.  

Ik heb geen enkele angst. Het is puur een technische kwestie. Ik zou er overigens fel op tegen zijn wanneer in de forum-regels staat dat de Drie-eenheid niet beleden mag worden. Ik ben juist een voorstander van het AFSCHAFFEN van de regels, dus precies het tegenovergestelde van hetgeen jij beweert. Dan weet je zeker dat niemand de boel overneemt. Wees blij dat ik de gesprekken ruimer wil voeren.

Overigens ben ik benieuwd naar de mening van sjako, en de rest van het "team".

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

In alle opzichten zou het beter zijn dat credible een spiritistisch filosofisch forum wordt,

Mag toch hopen van niet, je bedoelt spiritueel, filosofisch forum.

2 uur geleden zei WdG:

Overigens ben ik benieuwd naar de mening van sjako, en de rest van het "team".

Ja, ik zou er ook voorstander van zijn. Ik moet constant opletten wat ik zeg. Ik denk dat iedereen kan beamen dat ik zo respectvol mogelijk reageer op zaken als de drieeenheid. Het is een kunst die je moet leren hoor. Discussiëren en rekening houden met de gevoelens van een ander is niet makkelijk. Maar ik blijf mijn best doen, maar ben ook maar een mens, kan fouten maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Mag toch hopen van niet, je bedoelt spiritueel, filosofisch forum.

Inderdaad! Dank je voor de opmerkzaamheid en de correctie, sjako. Erg slordige fout.

Citaat

Ja, ik zou er ook voorstander van zijn. Ik moet constant opletten wat ik zeg. Ik denk dat iedereen kan beamen dat ik zo respectvol mogelijk reageer op zaken als de drieeenheid. Het is een kunst die je moet leren hoor. Discussiëren en rekening houden met de gevoelens van een ander is niet makkelijk. Maar ik blijf mijn best doen, maar ben ook maar een mens, kan fouten maken.

Fijn dat je achter mijn voorstel staat. Ik merk dat je het gevoel hebt dat je "op eieren moet lopen" (druk ik me zo goed uit?), en, dat stoort me. Ik wil dat je gewoon kunt zeggen wat je gelooft, vindt of denkt, zonder dat de regels in de weg zitten. Ik weet zeker dat je oprecht gelooft, ook al ben ik het in veel opzichten niet met je eens. Weg met de dogma's, is mijn voorstel. Zelfs als ze "in mijn voordeel" zijn.

Ofwel: maak van credible een spiritueel, filosofisch forum, dan heeft iedereen zijn of haar ruimte en worden gesprekken pas echt boeiend en interessant!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit wie bestaat "het team" eigenlijk? Ik zie vooral Trajecto en sjako. Zijn er nog andere actieve team-leden?

Overigens: wanneer mijn voorstel aangenomen wordt, heb ik ook geen enkel bezwaar wanneer sjako modereert in het onderdeel "Geloof".

sjako heeft nu zijn mening gegeven. Misschien kunnen de andere "team"-leden ook iets zeggen? Trajecto? En wie nog meer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ja, ik zou er ook voorstander van zijn. Ik moet constant opletten wat ik zeg. Ik denk dat iedereen kan beamen dat ik zo respectvol mogelijk reageer op zaken als de drieeenheid. Het is een kunst die je moet leren hoor. Discussiëren en rekening houden met de gevoelens van een ander is niet makkelijk. Maar ik blijf mijn best doen, maar ben ook maar een mens, kan fouten maken.

Vraagje: Had je dat gevoel ook al, dat je niet vrijuit mocht spreken, voordat WdG het e.e.a. op de spits ging drijven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Willempie:

Vraagje: Had je dat gevoel ook al, dat je niet vrijuit mocht spreken, voordat WdG het e.e.a. op de spits ging drijven?

Merkwaardige vraag, Willempie. Welk "belang" zou ik erbij hebben de regels te verruimen, en over te gaan naar een spiritueel, filosofisch forum? In het voorbeeld van de jeugdvoetballer, ging het om een hele aardige jongen, die echt niet wilde stoppen bij het team. Toch moest de jongen weg. Hij kon wel trainingslid blijven, maar meer niet. Je kunt dit zien als "op de spits drijven", laat die jongen toch buitenspel staan. Als buitenspel afgeschaft gaat worden (er zijn mensen die dat willen), dan kan de jongen weer meedoen. Als dat niet gebeurt, zullen mensen het dus "op de spits blijven drijven". Leuk gevonden het woord "spits", of bedoelde je het anders?

Nogmaals: ik wil open gesprekken, zonder regels. Dat is mijn voorstel. We kunnen het voorstel toch inhoudelijk bespreken? En, nee, "gedogen" is in mijn optiek geen oplossing. Het lijkt erop dat jij regels wil waar we ons niet aan hoeven te houden??

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Uit wie bestaat "het team" eigenlijk? Ik zie vooral Trajecto en sjako. Zijn er nog andere actieve team-leden?

Overigens: wanneer mijn voorstel aangenomen wordt, heb ik ook geen enkel bezwaar wanneer sjako modereert in het onderdeel "Geloof".

sjako heeft nu zijn mening gegeven. Misschien kunnen de andere "team"-leden ook iets zeggen? Trajecto? En wie nog meer?

Bij het team zijn naast degenen die je al noemt JoostG en natuurlijk Rommel.

Natuurlijk kunnen beiden hier iets zeggen, maar in deze vakantietijd is het lastig. Rommel heeft inmiddels al vrij lang niets van zich laten horen maar juist hij is als admin/eigenaar van het forum degene die de eindbeslissing neemt als er iets veranderd moet worden. En ook is hij degene die technisch de dingen regelt. Als er bijvoorbeeld een subforum verplaatst zou moeten worden dan is hij degene die dat technisch regelt en uitvoert.

Sjako doet veel en actief mee als gespreksdeelnemer; ik ben ook actief, maar dat hoofdzakelijk wat betreft modereren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Trajecto:

Bij het team zijn naast degenen die je al noemt JoostG en natuurlijk Rommel.

Natuurlijk kunnen beiden hier iets zeggen, maar in deze vakantietijd is het lastig. Rommel heeft inmiddels al vrij lang niets van zich laten horen maar juist hij is als admin/eigenaar van het forum degene die de eindbeslissing neemt als er iets veranderd moet worden. En ook is hij degene die technisch de dingen regelt. Als er bijvoorbeeld een subforum verplaatst zou moeten worden dan is hij degene die dat technisch regelt en uitvoert.

Sjako doet veel en actief mee als gespreksdeelnemer; ik ben ook actief, maar dat hoofdzakelijk wat betreft modereren.

Dank je voor je reactie. Hoe denk jij persoonlijk over mijn voorstel? Zie je er iets in, of lijkt het je niks? Ik ben oprecht benieuwd naar jouw mening!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Merkwaardige vraag, Willempie. Welk "belang" zou ik erbij hebben de regels te verruimen, en over te gaan naar een spiritueel, filosofisch forum? In het voorbeeld van de jeugdvoetballer, ging het om een hele aardige jongen, die echt niet wilde stoppen bij het team. Toch moest de jongen weg. Hij kon wel trainingslid blijven, maar meer niet. Je kunt dit zien als "op de spits drijven", laat die jongen toch buitenspel staan. Als buitenspel afgeschaft gaat worden (er zijn mensen die dat willen), dan kan de jongen weer meedoen. Als dat niet gebeurt, zullen mensen het dus "op de spits blijven drijven". Leuk gevonden het woord "spits", of bedoelde je het anders?

Nogmaals: ik wil open gesprekken, zonder regels. Dat is mijn voorstel. We kunnen het voorstel toch inhoudelijk bespreken? En, nee, "gedogen" is in mijn optiek geen oplossing. Het lijkt erop dat jij regels wil waar we ons niet aan hoeven te houden??

We zijn hier geen voetbalclub. Ik stelde mijn vraag trouwens aan Sjako, uit interesse. En bovendien geldt momenteel de Apostolische geloofsbelijdenis als kader. Heb je die al eens gelezen trouwens? Want het lijkt er niet op namelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

We zijn hier geen voetbalclub. Ik stelde mijn vraag trouwens aan Sjako, uit interesse. En bovendien geldt momenteel de Apostolische geloofsbelijdenis als kader. Heb je die al eens gelezen trouwens? Want het lijkt er niet op namelijk.

Jazeker. Je bent ook op de hoogte van het feit dat in het forum "Geloof" het feit dat Jezus een Persoon uit de Drie-eenheid geen discussiepunt mag zijn?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid