Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

26 minuten geleden zei Willempie:

Jazeker. En ook van het feit dat jouw interpretatie van die drie-eenheid hier niet de wet vormt.

Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is niet mijn interpretatie. Eerder noemde je het al "mijn leer", die je zou bestrijden om te voorkomen dat (jonge) Christenen verkeerd onderwezen zouden worden. De Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is een gegeven, een forum-afspraak. Vraag maar aan de beheerders. Zo moeilijk is het niet. Ik staak deze discussie nu met je. Tot nader order is de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest geen discussiepunt in het onderdeel Geloof. Mijn voorstel is dit dogma los te laten, niks meer, niks minder. Overigens ervaar ik de gesprekken met sjako als uiterst plezierig, ondanks onze verschillen in visie. Emotionele opmerkingen worden nu eenmaal gemaakt, door iedereen, daar zijn we mensen voor.

Einde discussie met jou. wat dit punt betreft. Voor vragen, kan je bij het "team" terecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei WdG:

Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Het is niet mijn interpretatie. Eerder noemde je het al "mijn leer", die je zou bestrijden om te voorkomen dat (jonge) Christenen verkeerd onderwezen zouden worden. De Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is een gegeven, een forum-afspraak. Vraag maar aan de beheerders. Zo moeilijk is het niet. Ik staak deze discussie nu met je. Tot nader order is de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest geen discussiepunt in het onderdeel Geloof. Mijn voorstel is dit dogma los te laten, niks meer, niks minder. Overigens ervaar ik de gesprekken met sjako als uiterst plezierig, ondanks onze verschillen in visie. Emotionele opmerkingen worden nu eenmaal gemaakt, door iedereen, daar zijn we mensen voor.

Einde discussie met jou. wat dit punt betreft. Voor vragen, kan je bij het "team" terecht.

Waar wordt jouw bovengenoemde interpretatie dan als forum afspraak genoemd? Niet in de apostolische geloofsbelijdenis, ook niet in Nicea. Volgens mij heb je die afspraak zelf verzonnen. Ik denk dat je graag baasje wilt spelen maar jij maakt nu eenmaal niet de dienst uit op dit forum. Het spijt me voor je. Ik vind jouw voorstel onverstandig en onnodig. Je hebt waarschijnlijk ook niet goed over de consequenties nagedacht.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor de duidelijkheid citeer ik Trajecto nogmaals. Tot nader order is dit dus de afspraak voor het onderdeel "Geloof":

Citaat

De Drie-eenheid staat hier inderdaad niet ter discussie; en dús niet dat Jezus één der personen van de Drie-eenheid is.

Jezus is dus een Persoon, één van de Personen van de Drie-eenheid, zoals de Vader één der personen van de Drie-eenheid is en de Heilige Geest één der personen van de Drie-eenheid is. Dat houdt de gemaakte afspraak in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei WdG:

Dank je voor je reactie. Hoe denk jij persoonlijk over mijn voorstel? Zie je er iets in, of lijkt het je niks? Ik ben oprecht benieuwd naar jouw mening!

Wat je voorstelt, een spiritueel, filosofisch forum, leidt tot een geheel ander forum, denk ik (als het werkelijk aanslaat). Een forum heeft als het de bakens verzet ook een historie die anders is dan de nieuwe situatie. In hoeverre "oude" forummers zich thuis zullen voelen bij een nieuwe situatie is de vraag en ook is het de vraag of eventuele nieuwe forummers komen zoekend naar het forum in gewijzigde situatie of dat ze met de idee zoals het forum altijd bekend stond zich hebben aangemeld.

Ik vind wat je voorstelt erg breed klinken -- en dat een breed forum niet zo gemakkelijk is (tenzij het zo groot is dat je het in heel verschillende aandachtsgebieden kunt gaan opdelen) is wel iets waar ik huiverig voor ben. Het erg strikt bij strenge regels houden die opvattingen die wat meer genuanceerd zijn bij voorbaat buitensluiten spreekt me niet zo aan. Regels moeten er meer als basis zijn waarop kan worden teruggegrepen. Maar momenteel lopen de zaken niet op rolletjes.

Ik ervaar dat in de praktijk dingen op de spits worden gedreven waar ik het niet in die mate verwacht had. Wat lossere regels kunnen dat misschien iets verminderen, maar de mensen blijven hetzelfde. En degene die het hardst roept, kan dan wellicht victorie gaan kraaien.

Toch wel jammer allemaal; wat meer begrip en aanvaarding van elkaar ware gewenst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Trajecto:

Wat je voorstelt, een spiritueel, filosofisch forum, leidt tot een geheel ander forum, denk ik (als het werkelijk aanslaat). Een forum heeft als het de bakens verzet ook een historie die anders is dan de nieuwe situatie. In hoeverre "oude" forummers zich thuis zullen voelen bij een nieuwe situatie is de vraag en ook is het de vraag of eventuele nieuwe forummers komen zoekend naar het forum in gewijzigde situatie of dat ze met de idee zoals het forum altijd bekend stond zich hebben aangemeld.

Ik vind wat je voorstelt erg breed klinken -- en dat een breed forum niet zo gemakkelijk is (tenzij het zo groot is dat je het in heel verschillende aandachtsgebieden kunt gaan opdelen) is wel iets waar ik huiverig voor ben. Het erg strikt bij strenge regels houden die opvattingen die wat meer genuanceerd zijn bij voorbaat buitensluiten spreekt me niet zo aan. Regels moeten er meer als basis zijn waarop kan worden teruggegrepen. Maar momenteel lopen de zaken niet op rolletjes.

Ik ervaar dat in de praktijk dingen op de spits worden gedreven waar ik het niet in die mate verwacht had. Wat lossere regels kunnen dat misschien iets verminderen, maar de mensen blijven hetzelfde. En degene die het hardst roept, kan dan wellicht victorie gaan kraaien.

Toch wel jammer allemaal; wat meer begrip en aanvaarding van elkaar ware gewenst.

Dank je voor je reactie. Tja, het is logisch als er een groep komt die de Drie-eenheid radicaal afkeurt. Ieder mens heeft recht op zijn of haar geloof, nu zijn het Jehovha's getuigen, straks zijn het mormonen, moslims, boeddhisten, of aanhangers van een of andere new-age-leer. Het gesprek is zeer lastig te voeren, en, omdat er maar spaarzaam wordt gemodereerd, ontstaat er vaak verwarring. sjako is actief. Bij het loslaten van de dogma's kan hij modereren!?

Het is wel zo dat als iemand zich in een groep begeeft, dat daar regels gelden. Bij Jehovah's getuigen wordt je uitgesloten, als bepaalde regels niet gehouden worden. Hetzelfde geldt in diverse andere religieuze groeperingen, zowel in Christelijke als andere groepen. In dit forum, deze groep, maken we een afspraak, gebaseerd op de Drie-ene God: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nu blijkt dat de groep dusdanige vormen heeft aangenomen dat de Godheid van Jezus ontkend wordt, vooral door Jehovah's getuigen (atheisten en niet Christenen laat ik buiten beschouwing, die geloven uberhaupt niet in de Bijbel).

De leer van de Jehovah's getuigen gaat lijnrecht in tegen de forum-afspraken. Hun visie lees je op: https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/g201308/drie-eenheid/

Ik citeer daaruit:

Citaat

Om het dogma van de Drieëenheid te formuleren heeft de kerk een eigen terminologie moeten ontwikkelen met behulp van begrippen uit de filosofie.

Ik kan het Jehovah's getuigen niet kwalijk nemen dat ze Jezus als God afwijzen. Ik kan het ze wel kwalijk nemen als ze de gemaakte afspraken schenden. De gesprekken met sjako en antoon ervaar ik overigens als prettig. Mijn wens is tevens dat ze mee kunnen doen, dus, dat betekent, het dogma laten varen. Wat is daar op tegen?

Ik deel niet de mening dat "degene die het hardst roept, dan wellicht victorie kan gaan kraaien."

Ik kan nu, technisch gezien, geen Bijbelstudie starten, waar sjako aan deelneemt. Immers, wanneer hij de Godheid van Jezus ontkent, kan ik me beroepen op de forumregels. Is dat een eerlijke discussie????? Er is geen sprake van "op de spits drijven", het is een kwestie van afspraken naleven. Of vind je niet dat afspraken nageleefd moeten worden?

8 uur geleden zei sjako:

Ja, ik zou er ook voorstander van zijn. Ik moet constant opletten wat ik zeg. Ik denk dat iedereen kan beamen dat ik zo respectvol mogelijk reageer op zaken als de drieeenheid. Het is een kunst die je moet leren hoor. Discussiëren en rekening houden met de gevoelens van een ander is niet makkelijk. Maar ik blijf mijn best doen, maar ben ook maar een mens, kan fouten maken. 

Ik wil opmerken dat ik hetzelfde ervaar, sjako. Je zou misschien denken dat ik "gemakkelijk" praten heb, maar het tegendeel is waar. Jij bent nu eenmaal een actief forumlid. Als ik met jou in gesprek ga, weet ik al hoe je over de Drie-eenheid denkt. We houden onszelf een beetje voor de gek door net te doen of we over hetzelfde spreken. Als ik een opmerking over de Godheid van Jezus maak, mag jij niks zeggen. Mij wordt dan "verweten", door o.a. Willempie, dat ik de boel op de "spits drijf", waar geen sprake van is. Ik geen mijn mening, en, wat dat betreft sta ik aan de goede kant van de regels, jij niet. Eigenlijk is het een vervelend schaakspel, waarbij zowel jij als ik voorzichtig manoeuvreren, met uiteindelijk alleen verliezers. Als ik jouw visie wil weten, moet ik heel voorzichtig vragen, want o wee.... als de Godheid van Jezus aan de orde komt, "drijf ik de boel op de spits" of "moet jij opletten" of beide. Beter openheid, dan dit spastische gedoe!

Link naar bericht
Deel via andere websites

We zien nu WEER in het onderdeel "Geloof" dat de Godheid van Jezus ontkend wordt, nu is het nikie90. Tja, dan kan het "op de spits drijven" genoemd worden, maar, ik blijf er tegen protesteren, zolang het een forum-regel is! NIET DOEN! Kan de moderatie er even naar kijken, en ingrijpen?! Jezus als leugens wegzetten, ontkennen als God, kan nu niet op het forum. Daar moet echt een koerswijzigen voor doorgevoerd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Tja, als jij geen nuances hebt hierin, keur je iedereen radicaal af. Het ligt dan vaak niet aan de ander, maar aan de halsstarrigheid van het ego.

 

Ik hoop dat je inziet dat je reactie niet kan! Halsstarrigheid van het ego? Liever niet dit soort opmerkingen.

Voor jou herhaal ik het dan nog maar een keer: in het onderdeel geloof is de Drie-eenheid GEEN discussiepunt. De Drie-eenheid betekent dat God de Zoon, Jezus Christus één der personen van de Drie-eenheid is, dat God de Heilige Geest één der personen van de Drie-eenheid is en dat God de Vader één der personen van de Drie-eenheid is! Het is een dogma dat door vrijwel alle Christenen onderschreven wordt, het is een op de Bijbel gebaseerd dogma. Daar moet jij het mee doen. Wanneer je daar moeite mee hebt, kan je bij het "team" een verzoek indienen dit dogma los te laten.

En, nee, er zijn geen nuances te maken! Voor mij is er geen enkele twijfel dat God de Zoon, Jezus Christus één der personen van de Drie-eenheid is, dat God de Heilige Geest één der personen van de Drie-eenheid is en dat God de Vader één der personen van de Drie-eenheid is! Ik twijfel hier geen seconde aan. En, geluk voor mij, het is ook nog een gegeven (dus GEEN discussiepunt!) in het onderdeel "Geloof". Ik ben degene die een voorstel heb ingediend het dogma te laten varen, zodat iedereen kan meepraten in het onderdeel "Geloof", lijkt me een goed voorstel, toch? Dan mag nikie90 Jezus een leugen noemen, dan mogen moslims en Jehovah's getuigen Jezus als God afwijzen, en kunnen we zonder beperkingen een gesprek aangaan.

In het dogma Drie-eenheid zijn geen nuances te maken. Jezus is God! Hij is niet een beetje of halfgod, Hij is volledig God. Dat zegt het dogma. Je kunt erin geloven, je kunt het afwijzen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei WdG:

Ik hoop dat je inziet dat je reactie niet kan! Halsstarrigheid van het ego? Liever niet dit soort opmerkingen.

Voor jou herhaal ik het dan nog maar een keer: in het onderdeel geloof is de Drie-eenheid GEEN discussiepunt. De Drie-eenheid betekent dat God de Zoon, Jezus Christus één der personen van de Drie-eenheid is, dat God de Heilige Geest één der personen van de Drie-eenheid is en dat God de Vader één der personen van de Drie-eenheid is! Het is een dogma dat door vrijwel alle Christenen onderschreven wordt, het is een op de Bijbel gebaseerd dogma. Daar moet jij het mee doen. Wanneer je daar moeite mee hebt, kan je bij het "team" een verzoek indienen dit dogma los te laten.

En, nee, er zijn geen nuances te maken! Voor mij is er geen enkele twijfel dat God de Zoon, Jezus Christus één der personen van de Drie-eenheid is, dat God de Heilige Geest één der personen van de Drie-eenheid is en dat God de Vader één der personen van de Drie-eenheid is! Ik twijfel hier geen seconde aan. En, geluk voor mij, het is ook nog een gegeven (dus GEEN discussiepunt!) in het onderdeel "Geloof". Ik ben degene die een voorstel heb ingediend het dogma te laten varen, zodat iedereen kan meepraten in het onderdeel "Geloof", lijkt me een goed voorstel, toch? Dan mag nikie90 Jezus een leugen noemen, dan mogen moslims en Jehovah's getuigen Jezus als God afwijzen, en kunnen we zonder beperkingen een gesprek aangaan.

In het dogma Drie-eenheid zijn geen nuances te maken. Jezus is God! Hij is niet een beetje of halfgod, Hij is volledig God. Dat zegt het dogma. Je kunt erin geloven, je kunt het afwijzen.

Is het zo erg met je geworden dat je de Bijbelse term "Zoon van God" niet eens meer wenst te gebruiken? Ik hoop dat je (nog) wel gewoon de Bijbel leest en die niet alleen maar misbruikt om er teksten uit te pikken om te bevestigen wat jij toch al dacht. En je wilt blijkbaar maar niet begrijpen dat "het dogma", zoals jij het uitlegt en waar jij zo op hamert, op dit forum niet eens aan de orde is. Heeft dat te maken met halsstarrigheid of begrijp je het werkelijk niet? 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid