Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

In het hiernamaals zal het niet anders zijn. Wie hier in het duister zit, is dan niet opeens in het Licht.  Ik volgt de serie over de 80 jarige oorlog. Zo gruwelijk. In Naarden werden door de Spanjaarden alle mannen gedood. Op een beestachtige manier. Een organist van de katholieke kerk werd de benen eerst af gehakt en vervolgens gedood. Het had dan ook weinig met geloof te maken dat de ene katholiek de andere dode. Het was Spanje tegen het verzet. Veel Nederlanderse katholieken deden mee in het verzet, omdat ze het in de tijd van crisis zich er niet in konden vinden dat er zware lastenverzwaringen was bij de onderkant van de bevolking en de bovenkant werd ontzien, door de Spanjaarden.

De protestanten konden er ook wel wat van wat moorden en plunderen betreft. Kleinere aantallen, maar toch.. 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 502
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijf het maar een vreemde term vinden. Ik zie dan echt zo'n keurmeester voor me, waarbij op een soort lopende band mensen voorbijkomen en hij sommigen een stempel geeft: goedgekeurd. Of een keurmee

Patroon bij Sjako: als de inhoudelijke argumenten weg zijn, dan op de vlucht en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander neerleggen.  

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel

10 uur geleden zei Gaitema:

Ik volg de lijn zoals de katholieken dat zeggen, maar dan op mijn manier. Je hebt dan wel de bijbel, maar God zit niet gevangen tussen twee kaften. God zal zichzelf echter ook niet tegenspreken. 

Maar wat als buiten de kerk en de bijbel om er een wonderbaarlijke genezing plaatsvindt ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:

Zoals bij Jomanda? Dat kan je zelf wel invullen en dan heb je weer een stok om op mij te slaan. Want daar gaat het jou om. 

Nee. Niet Jomanda. Gewoon in zijn algemeenheid. Vraag is of je een boek als leidend neemt of ook persoonlijke ervaringen. 

En wat als die ervaringen niet overeenstemmen met het boek. Wat is dan leidend ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei HJW:

Nee. Niet Jomanda. Gewoon in zijn algemeenheid. Vraag is of je een boek als leidend neemt of ook persoonlijke ervaringen. 

En wat als die ervaringen niet overeenstemmen met het boek. Wat is dan leidend ?

Wat heeft dit met het onderwerp te maken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei HJW:

Nee. Niet Jomanda. Gewoon in zijn algemeenheid. Vraag is of je een boek als leidend neemt of ook persoonlijke ervaringen. 

En wat als die ervaringen niet overeenstemmen met het boek. Wat is dan leidend ?

De praktijk is gewoon dat ik ontdekt heb, dat buiten Jezus om (en New Age/occult)  er geen wonderbaarlijke genezingen (tenzij medische) gebeuren. Ik zou het dan als medisch verklaarbaar zien.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De Bijbel leert dat er twee soorten van leven zijn en twee soorten van dood. In het OT wist men niet beter omdat hen dit niet geopenbaard was. Jezus heeft in het NT duidelijk het eeuwige leven en de eeuwige dood verkondigd en daar is een onsterfelijke ziel voor nodig.

Dus de mensen uit de tijd van het OT zijn voor de gek gehouden? Nee dus. De belofte was dat via Abraham alle geslachten gezegend zouden worden. 

Galaten 3: 14-16 nwv: Zo zou de zegen van Abraham via Christus Jezus aan de volken worden gegeven, zodat we door ons geloof de beloofde geest zouden krijgen. 15  Broeders, ik gebruik een voorbeeld uit het dagelijks leven: als een verbond* eenmaal is bekrachtigd, ook al is het maar door een mens, zal niemand het ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. 16  De beloften werden aan Abraham en zijn nageslacht* gedaan.  Er staat niet ‘je nakomelingen’* in de betekenis van velen. Maar er staat ‘je nageslacht’* in de betekenis van één, en dat is Christus.

Dus via Christus, een nageslacht van Abraham, worden alle volken gezegend. (vers 14) De belofte was niet de hemel, maar een zegening van alle volken. Abraham werd land belooft. Later wordt meer duidelijk dat er een herschepping zal plaatsvinden, al stond dat ook al in het OT (bijv in Jesaja 65:17). De aarde wordt nieuw gemaakt. Mensen krijgen een opstanding. Ze worden opnieuw geschapen als het ware, net als Lazarus opnieuw werd gemaakt. Lazarus was al aan het ontbinden. Maar God heeft hem molecuul voor molecuul weer hersteld. Ook zijn herinneringen werden weer terug geplant. Je hebt geen onsterfelijke ziel nodig om herschapen te worden. Dat leert de Bijbel nergens. Dat verklaart ook gelijk dat je een ander lichaam krijgt als je een opstanding in de hemel krijgt, daar heb je een ander lichaam nodig dan op de aarde. God heeft alle sterren gemaakt en kent ze bij naam. Hij kan makkelijk iedereen weer terugbrengen inclusief herinneringen en persoonlijkheid. 

Dat er ook mensen naar de hemel gaan (opstanding krijgen in de hemel) was idd iets nieuws. Maar zoals gezegd zijn dat een beperkt aantal mensen om met Jezus als koningen te gaan meeregeren. 

17 uur geleden zei Fritsie:

Pas toen de Heer Jezus hen eeuwen later in het dodenrijk bezocht konden zij dat wel.

Deze uitleg slaat gewoon nergens op. Waarom zou Jezus alleen naar de 'zielen' van de mensen die tijdens de Vloed zijn overleden gaan?? Voor het gemak slaat u de context maar over. Het is duidelijk dat die 'geesten' die gevallen engelen zijn die tijdens de Vloed in Tartarus werden gegooid. Petrus verklaart dat in zijn volgende hoofdstuk, en Judas legt het ook nog eens uit. De Bijbel leert heel duidelijk dat er geen bewustzijn is van dode mensen, dus heeft het ook geen zin om tegen die mensen te prediken. Dat ligt anders bij die engelen, die zijn wel geestelijk. En nogmaals, we weten niet wat Jezus heeft gezegd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Dus de mensen uit de tijd van het OT zijn voor de gek gehouden? Nee dus. De belofte was dat via Abraham alle geslachten gezegend zouden worden. 

Galaten 3: 14-16 nwv: Zo zou de zegen van Abraham via Christus Jezus aan de volken worden gegeven, zodat we door ons geloof de beloofde geest zouden krijgen. 15  Broeders, ik gebruik een voorbeeld uit het dagelijks leven: als een verbond* eenmaal is bekrachtigd, ook al is het maar door een mens, zal niemand het ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. 16  De beloften werden aan Abraham en zijn nageslacht* gedaan.  Er staat niet ‘je nakomelingen’* in de betekenis van velen. Maar er staat ‘je nageslacht’* in de betekenis van één, en dat is Christus.

Dus via Christus, een nageslacht van Abraham, worden alle volken gezegend. (vers 14) De belofte was niet de hemel, maar een zegening van alle volken. Abraham werd land belooft. Later wordt meer duidelijk dat er een herschepping zal plaatsvinden, al stond dat ook al in het OT (bijv in Jesaja 65:17). De aarde wordt nieuw gemaakt. Mensen krijgen een opstanding. Ze worden opnieuw geschapen als het ware, net als Lazarus opnieuw werd gemaakt. Lazarus was al aan het ontbinden. Maar God heeft hem molecuul voor molecuul weer hersteld. Ook zijn herinneringen werden weer terug geplant. Je hebt geen onsterfelijke ziel nodig om herschapen te worden. Dat leert de Bijbel nergens. Dat verklaart ook gelijk dat je een ander lichaam krijgt als je een opstanding in de hemel krijgt, daar heb je een ander lichaam nodig dan op de aarde. God heeft alle sterren gemaakt en kent ze bij naam. Hij kan makkelijk iedereen weer terugbrengen inclusief herinneringen en persoonlijkheid. 

Dat er ook mensen naar de hemel gaan (opstanding krijgen in de hemel) was idd iets nieuws. Maar zoals gezegd zijn dat een beperkt aantal mensen om met Jezus als koningen te gaan meeregeren. 

Een groot deel van de tekst die je hier schreef, wordt 'nergens in de Bijbel geleerd'.
Dat is dus een kreet die je er ook maar bij haalt en net zo goed weer opzettelijk weg laat, al naar gelang het je uit komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Fritsie:

In de wereld van toen leefden heel veel goddelozen, maar niet iedereen. En tussen Gods oordeel en de voltrekking daarvan zat nog een lange tijd. Wie toen oprecht spijt heeft betuigt en de Naam des Heeren heeft aangeroepen 'zal behouden blijven'. Tal van mensen waren in het dodenrijk (en nu weer!) die desondanks voor God zeer waardevol zijn, vandaar dat Zijn Zoon Jezus ook die wilde meenemen 'naar de hooge'. (Ef.4:8) De NBG51 spreekt van 'krijgsgevangenen', dat duidt erop dat zij partij hadden gekozen voor God.

Oprechte mensen krijgen een opstanding tot leven, onoprechten een opstanding tot oordeel. Daar zullen ook wel mensen bijzitten die tijdens de Vloed zijn vergaan. Geen veroordeling maar een oordeel, dus het kan heel goed dat ze toch eeuwig leven krijgen.

10 uur geleden zei Lobke:

Vanavond keek ik naar het programma Trippers; zowel mijn man als ik konden er om huilen. https://www.npo3.nl/trippers/15-10-2018/BV_101388479 we discussiëren over de hel. Daar is een hel in het Verenigd Koninkrijk. Even later de ellende in Jemen, waar kinderen sterven en mannen bezig zijn met oorlog voeren. 
Saoedi Arabië die de wapens voor een groot deel inkoopt in Amerika; Trump heeft net weer een goede deal gesloten . 
Zijn argument was; "áls ik het niet doe, doen anderen het wel". Ja, ja is dat die zware straf die Trump het land geeft als het de journalist Kashhoggi heeft vermoord?

De hel is aanwezig op deze aarde, laten we daar onze ogen maar eens voor openen.

Daarom is het ook duidelijk dat we in de laatste dagen leven. Dit samenstel wordt vervangen door Gods Koninkrijk. Al die ellende zal worden weggedaan. Nu heerst satan nog over deze wereld, maar dat zal weldra over zijn.

10 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Een groot deel van de tekst die je hier schreef, wordt 'nergens in de Bijbel geleerd'.

Het komt bijna letterlijk uit de Bijbel. Dus kan je even aangeven wat er niet wordt geleerd in de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Waarom zou Jezus alleen naar de 'zielen' van de mensen die tijdens de Vloed zijn overleden gaan??

Omdat de geesten der mensen voor God waardevol zijn, in tegenstelling tot gevallen engelen aan wie Gods barmhartigheid nimmer wordt getoond. Het is dus uitgesloten dat de Heer Jezus ook maar één keer predikt aan ongehoorzame engelen. Maar u kunt beter aantekeningen maken want dit heb ik al eens uitgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fritsie:

Omdat de geesten der mensen voor God waardevol zijn, in tegenstelling tot gevallen engelen aan wie Gods barmhartigheid nimmer wordt getoond. Het is dus uitgesloten dat de Heer Jezus ook maar één keer predikt aan ongehoorzame engelen. Maar u kunt beter aantekeningen maken want dit heb ik al eens uitgelegd.

U ontwijkt mijn vraag. Ik vraag aan u waarom Jezus alleen tot deze 'geesten' heeft gepredikt. Waarom niet tot de geesten uit Abrahams tijd bijv.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Oprechte mensen krijgen een opstanding tot leven, onoprechten een opstanding tot oordeel. Daar zullen ook wel mensen bijzitten die tijdens de Vloed zijn vergaan. Geen veroordeling maar een oordeel, dus het kan heel goed dat ze toch eeuwig leven krijgen.

Wie er tijdens het bezoek van de Heer Jezus aan Hades niet zijn uitgehaald, zijn ook nu of straks de moeite niet waard. Goddelozen, dwaalleraars, geweldenaars, onreinen, e.d. krijgen wel een opstanding maar God kan vervolgens niets met hen, vandaar dat zij vluchten.

4 minuten geleden zei sjako:

U ontwijkt mijn vraag. Ik vraag aan u waarom Jezus alleen tot deze 'geesten' heeft gepredikt. Waarom niet tot de geesten uit Abrahams tijd bijv.

Oók tot de menselijke geesten uit Abrahams tijd en die van het hele OT. Alle gestorvenen vóór de Heer Jezus Zijn Evangelie van behoud predikte, kwamen immers in het dodenrijk (m.u.v. Henoch, Elia en Mozes).

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei sjako:

Het komt bijna letterlijk uit de Bijbel. Dus kan je even aangeven wat er niet wordt geleerd in de Bijbel.

Dat is geen probleem, dat kan ik wel even aangeven hoor.

Volgens mij staat er nergens dat mensen 'opnieuw worden geschapen'. Nergens staat dat Lazarus molecuul voor molecuul weer is opgebouwd. De mensen in die tijd hadden domweg überhaupt geen idee over 'molecuul'. Nergens staat dat Lazarus' herinneringen weer terug werden gepland. En dan schrijf jij dus de zinnen:

Citaat

Maar God heeft hem molecuul voor molecuul weer hersteld. Ook zijn herinneringen werden weer terug geplant. Je hebt geen onsterfelijke ziel nodig om herschapen te worden. Dat leert de Bijbel nergens.

De laatste zin, schreef je, doelend op de onsterfelijke ziel. Maar je hebt niet in de gaten dat je zo aan het draaien bent, dat de 2 zinnen die je zelf daar voor schrijft óók niet door de Bijbel worden geleerd. Je zet jezelf dus enorm voor schut, zonder het in de gaten te hebben.

Volgens mij wordt er ook nergens geschreven dat je in de hemel een ander lichaam nodig zou hebben in leven op aarde.
Hetzelfde geldt voor de bewering dat God alle sterren bij naam kent.
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fritsie:

Wie er tijdens het bezoek van de Heer Jezus aan Hades niet zijn uitgehaald, zijn ook nu of straks de moeite niet waard.

Wie in dit leven Jezus aanneemt als Redder hoeft zich geen zorgen te maken over het leven na de dood. Hoe kan men als gelovige nu terechtkomen in Tartarus waar alleen maar straf heerst?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

De aarde wordt nieuw gemaakt. Mensen krijgen een opstanding. Ze worden opnieuw geschapen als het ware, net als Lazarus opnieuw werd gemaakt. Lazarus was al aan het ontbinden. Maar God heeft hem molecuul voor molecuul weer hersteld. Ook zijn herinneringen werden weer terug geplant. Je hebt geen onsterfelijke ziel nodig om herschapen te worden. Dat leert de Bijbel nergens. Dat verklaart ook gelijk dat je een ander lichaam krijgt als je een opstanding in de hemel krijgt, daar heb je een ander lichaam nodig dan op de aarde. God heeft alle sterren gemaakt en kent ze bij naam. Hij kan makkelijk iedereen weer terugbrengen inclusief herinneringen en persoonlijkheid. 

Dit is zo knap, dat God dat allemaal kan. Ik vraag me dan af, als je dit dus kunt, waarom je dan je zoon een marteldood aan het kruis laat sterven omdat iemand een appel van een boom heeft gepluk? Het ongelooflijke kennisniveau en de ongelooflijke beheersing van heel veel verschillende technieken om mensen weer molecuul voor molecuul op te bouwen tegenover de primitieve wrede bloederigheid van een barbaars offer. Het raakt kant noch wal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is geen probleem, dat kan ik wel even aangeven hoor.

Volgens mij staat er nergens dat mensen 'opnieuw worden geschapen'. Nergens staat dat Lazarus molecuul voor molecuul weer is opgebouwd. De mensen in die tijd hadden domweg überhaupt geen idee over 'molecuul'. Nergens staat dat Lazarus' herinneringen weer terug werden gepland. En dan schrijf jij dus de zinnen:

Ook duidelijk. Jezus had het over een herschepping. O.a. Mat 19:28 Jezus zei tegen ze: ‘Ik verzeker jullie: in de herschepping, als de Mensenzoon op zijn verheven troon gaat zitten, zullen jullie, mijn volgelingen, op 12 tronen zitten en de 12 stammen van Israël oordelen. 

Openbaring 21:5 zegt iets dergelijks. Hij die op de troon zat, zei: ‘Kijk! Ik maak alles nieuw.’

Jezus gaf een voorproefje van wat straks in het groot gebeurd. Een mens die 4 dagen dood is in een warm land zoals Israël is al behoorlijk aan het ontbinden. Op de een of andere manier moest het lichaam van Lazarus opnieuw worden gemaakt. Zijn hersenen bijv zullen wel pulp zijn geweest na 4 dagen. Trouwens het is trouwens opvallend dat Jezus 4 dagen heeft gewacht. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat sommige mensen dachten dat dan de 'geest' van zo'n persoon van het lichaam zou gescheiden zijn. Het was toen al een behoorlijk gehelliniseerde maatschappij en heidense ideeën hadden bij sommige al postgevat daar. Jezus ontkrachte mogelijk die gedachte door 4 dagen te wachten. 

Als Lazarus weer van de hemel weer terug zou zijn geplaatst in zijn lichaam of zo dan had hij daar zeker wat van gezegd en waarschijnlijk ook niet zo blij geweest. 

28 minuten geleden zei Mullog:

Dit is zo knap, dat God dat allemaal kan. Ik vraag me dan af, als je dit dus kunt, waarom je dan je zoon een marteldood aan het kruis laat sterven omdat iemand een appel van een boom heeft gepluk?

Omdat het om meer ging dat een vrucht plukken en eten. Het ging om de erkenning dat alleen God soeverein is en dat Hij dat ook verdient. De mens had bovendien een vrije wil. Zonder die boom had de mens dus geen vrije wil en was hij niets meer dan een marionet. 

Een volmaakt mens had dus gezondigd en alleen een volmaakt mens kon dit weer corrigeren. Dit omdat God volmaakt rechtvaardig is en heilig is. Alleen er was geen volmaakt mens meer voorhanden, want iedere nakomeling van Adam en Eva had genetisch die erfzonde meegekregen. Dus daarom moest Jezus als volmaakt mens naar de aarde komen als zoenoffer voor wat Adam had gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Jezus gaf een voorproefje van wat straks in het groot gebeurd. Een mens die 4 dagen dood is in een warm land zoals Israël is al behoorlijk aan het ontbinden. Op de een of andere manier moest het lichaam van Lazarus opnieuw worden gemaakt. Zijn hersenen bijv zullen wel pulp zijn geweest na 4 dagen. Trouwens het is trouwens opvallend dat Jezus 4 dagen heeft gewacht. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat sommige mensen dachten dat dan de 'geest' van zo'n persoon van het lichaam zou gescheiden zijn. Het was toen al een behoorlijk gehelliniseerde maatschappij en heidense ideeën hadden bij sommige al postgevat daar. Jezus ontkrachte mogelijk die gedachte door 4 dagen te wachten. 

Als Lazarus weer van de hemel weer terug zou zijn geplaatst in zijn lichaam of zo dan had hij daar zeker wat van gezegd en waarschijnlijk ook niet zo blij geweest. 

Ik begrijp dat je gewoon stug doorgaat met het beweren van zaken die niet in de Bijbel staan, maar als een ander dat doet, dan wijs je hem er wel op dat dit niet kan....
Het kan maar duidelijk zijn. Dit noemt men : meten met 2 maten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Jezus gaf een voorproefje van wat straks in het groot gebeurd.

 

12 minuten geleden zei sjako:

Als Lazarus weer van de hemel weer terug zou zijn geplaatst in zijn lichaam of zo dan had hij daar zeker wat van gezegd en waarschijnlijk ook niet zo blij geweest.

Waarom zou Jezus dat voorproefje Lazarus niet gunnen en ons wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei sjako:

 

37 minuten geleden zei Mullog:

Dit is zo knap, dat God dat allemaal kan. Ik vraag me dan af, als je dit dus kunt, waarom je dan je zoon een marteldood aan het kruis laat sterven omdat iemand een appel van een boom heeft gepluk?

Omdat het om meer ... als zoenoffer voor wat Adam had gedaan.

Wat ik dan zo jammer vind is dat je niet ingaat op het tweede deel van mijn bewering.

38 minuten geleden zei Mullog:

Het ongelooflijke kennisniveau en de ongelooflijke beheersing van heel veel verschillende technieken om mensen weer molecuul voor molecuul op te bouwen tegenover de primitieve wrede bloederigheid van een barbaars offer. Het raakt kant noch wal.

Zie jij dit soort discrepanties niet of, als je ze wel ziet, hoe brei je dat dan recht? Daar ben ik oprecht nieuwsgierig naar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:

Jezus gaf een voorproefje van wat straks in het groot gebeurd. Een mens die 4 dagen dood is in een warm land zoals Israël is al behoorlijk aan het ontbinden. Op de een of andere manier moest het lichaam van Lazarus opnieuw worden gemaakt. Zijn hersenen bijv zullen wel pulp zijn geweest na 4 dagen. Trouwens het is trouwens opvallend dat Jezus 4 dagen heeft gewacht. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat sommige mensen dachten dat dan de 'geest' van zo'n persoon van het lichaam zou gescheiden zijn. Het was toen al een behoorlijk gehelliniseerde maatschappij en heidense ideeën hadden bij sommige al postgevat daar. Jezus ontkrachte mogelijk die gedachte door 4 dagen te wachten. 

Heel veel eigen invulling hier, op basis van de WTG-theologie. Het is ook mogelijk dat het lichaam in dit geval intact bleef. De Schrift zegt daar niets over.

15 minuten geleden zei sjako:

Als Lazarus weer van de hemel weer terug zou zijn geplaatst in zijn lichaam of zo dan had hij daar zeker wat van gezegd en waarschijnlijk ook niet zo blij geweest.  

Twee dingen:

1. Lazarus was nog niet in de hemel, maar in het dodenrijk ofwel het voorgeborchte, omdat het Offer nog niet gebracht was en de hemelpoort dus nog gesloten was voor de overleden rechtvaardigen.

2. Zou hij wél in de hemel zijn geweest, dan had hij vol vertrouwen en liefde de opdracht om weer terug te keren dankbaar aanvaard. In de hemel is immers totale, volmaakte overgave aan Gods wil en volgt men het Lam waar Hij ook gaat of staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik begrijp dat je gewoon stug doorgaat met het beweren van zaken die niet in de Bijbel staan, maar als een ander dat doet, dan wijs je hem er wel op dat dit niet kan....
Het kan maar duidelijk zijn. Dit noemt men : meten met 2 maten.

Hoe verklaar jij dan dat Lazarus lichaam weer intact was? Dan zal het toch gerepareerd moeten worden? Gewoon nuchter nadenken.

15 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom zou Jezus dat voorproefje Lazarus niet gunnen en ons wel?

Lazarus zou er zeker wat van hebben gezegd. Maar dat is niet zo en dat is in overeenstemming met de Bijbel, dat hij zonder bewustzijn was en als het ware sliep.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Hoe verklaar jij dan dat Lazarus lichaam weer intact was? Dan zal het toch gerepareerd moeten worden? Gewoon nuchter nadenken.

Dat zal het niet geweest zijn, want men was immers bezig hem te begraven. Dat lijkt me toch niet de bedoeling met een intact lichaam.

1 minuut geleden zei sjako:

Lazarus zou er zeker wat van hebben gezegd. Maar dat is niet zo en dat is in overeenstemming met de Bijbel, dat hij zonder bewustzijn was en als het ware sliep.

Lazarus kan daar niks over hebben gezegd. Om perfectie te beschrijven moet men zelf perfect zijn en dat was Lazarus niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Mullog:

Wat ik dan zo jammer vind is dat je niet ingaat op het tweede deel van mijn bewering.

Wat mis je dan nog. Volgens mij heb ik de visie zoals ik die zie uitgelegd.

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Dat zal het niet geweest zijn, want men was immers bezig hem te begraven. Dat lijkt me toch niet de bedoeling met een intact lichaam.

Ik heb het over na de opstanding van Lazarus. Zijn lichaam functioneerde weer. Met een half vergaan lichaam in die hitte daar zou hij nooit kunnen leven. Dus zijn lichaam moest gerepareerd zijn toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid