Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.... want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.

1. Waar is de hel?

2. Is de hel eeuwig?

3. Hoe kunnen we deze vreselijke plek ontlopen?

De rijke man uit Lukas 16 had een suggestie:

als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Goede suggestie???

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 502
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijf het maar een vreemde term vinden. Ik zie dan echt zo'n keurmeester voor me, waarbij op een soort lopende band mensen voorbijkomen en hij sommigen een stempel geeft: goedgekeurd. Of een keurmee

Patroon bij Sjako: als de inhoudelijke argumenten weg zijn, dan op de vlucht en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ander neerleggen.  

Klopt wie niet bij Noach in de ark werden gebracht stierven, maar die in de ark waren stierven ook! Weet u nog, het tijdelijke leven en het eeuwige leven. In de Hades had de Heer Jezus alle mensen wel

56 minuten geleden zei WdG:

1. Waar is de hel?

Geheel buiten Gods aanwezigheid, dus buiten de hemel en buiten de aarde, in de buitenste duisternis.

57 minuten geleden zei WdG:

2. Is de hel eeuwig?

Ja, net als de hemel.

57 minuten geleden zei WdG:

3. Hoe kunnen we deze vreselijke plek ontlopen?

Door het doopsel, waarin je sterft en weer verrijst en zo krachtens het Offer van Christus wedergeboren wordt, en daarna door het liefhebben van God en je naasten en het berouwvol belijden van ernstige zonden die de liefde tot God in jou verwoest hebben.

58 minuten geleden zei WdG:

als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Goede suggestie???

Het einde van de parabel geeft al het antwoord. Nog een paar zinnen verder lezen dus. ;)

Overigens is het de vraag of de rijke man in de parabel wel daadwerkelijk in de hel is. Hij heeft immers nog compassie met zijn broers, iets wat in de hel uitgesloten is, en hij kan nog spreken met Lazarus, terwijl deze aan de andere zijde is.
Mogelijk is hij daar in het vagevuur, of nog in het voorgeborchte ofwel het dodenrijk, van vóór Christus' Offer, waar de rechtvaardigen en onrechtvaardigen ieder op hun plaats de afdaling van Christus aldaar verwachtten.
We moeten de parabel denk ik dan ook niet zien als een letterlijke omschrijving van hemel en hel/vagevuur of het voorgeborchte, maar als een belangrijke les over nalatigheid en de mogelijke gevolgen daarvan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.... want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging.

Dit is een gedeelte uit een parabel die Jezus vertelde. Het is een hele uitleg wat die precies betekent maar in ieder geval geen hel. Het komt er hier een beetje op neer dat Lazarus een opstanding kreeg op de nieuwe aarde en dat de rijke man in het meer van vuur werd geworpen in het oordeel. Het is een gelijkenis, niet echt. Als het echt zou zijn dan zou iemand die een opstanding tot leven heeft gekregen mensen kunnen zien in de hel en er zelfs mee praten. Het heeft allemaal een symbolische betekenis.

1 uur geleden zei WdG:

Waar is de hel?

Dan zal je iets nauwkeuriger moeten zijn. Welke hel? Sjeool, Hades, Gehenna of Tartarus want alle 4 van deze woorden worden met 'hel' vertaald en betekenen allemaal wat anders behalve Sjeool en Hades wat het gemeenschappelijke Graf der mensheid betekent.

Is de hel eeuwig? Ook hier weer, welke bedoel je?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe kan je hem ontlopen?

Iedereen komt een keer in Sjeool of Hades terecht, afwachtende op de opstanding, dus die is niet voor eeuwig.

Gehenna staat voor de tweede dood en voor eeuwige vernietiging. Uit de tweede dood is geen opstanding mogelijk. Eigenlijk was Gehenna een vuilnisbelt net buiten Jeruzalem. Die werd altijd brandend gehouden en er werden misdadigers in geworpen. Die bleven wel eens op een randje liggen waar de worm of de maden zo'n lijk langzaam verteerden. Gehenna was vroeger het dal van Hinnom waar kinderoffers werden gebracht voor Baäl. Om die plaats te 'ontheiligen' is er dus die vuilnisbelt daar gekomen. Dus als Jezus het over Gehenna heeft dan bedoelt Hij de tweede dood. In het meer van vuur hou je een keer op met branden.

Tartarus was een plaats voor demonen. Een soort van gevangenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

de gehele tekst onderstreept zijn dingen die er goed mee te maken kunnen hebben

Lukas 16:14 De farizeeën, die van geld hielden, luisterden naar die dingen en begonnen hem te bespotten. 15 Hij zei tegen ze: ‘Jullie doen je bij de mensen rechtvaardig voor, maar God kent jullie hart. Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is in Gods ogen walgelijk.

16 Tot Johannes waren er de Wet en de Profeten. Vanaf die tijd wordt Gods Koninkrijk als goed nieuws bekendgemaakt, en alle soorten mensen streven ernaar het te bereiken. 17 Hemel en aarde zouden nog eerder verdwijnen dan dat ook maar één deeltje van een letter uit de wet onvervuld blijft.

18 Iedereen die zich van zijn vrouw laat scheiden en met een ander trouwt, pleegt overspel. En iemand die met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel.

19 Er was een rijke man die purperen en linnen kleding droeg en elke dag in weelde en luxe baadde. 20 Bij zijn poort werd altijd een bedelaar neergelegd die Lazarus heette en die onder de zweren zat. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er van de tafel van de rijke man viel. Ook kwamen de honden zijn zweren likken. 22 Op een dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen naar Abraham gedragen.

Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. 23 In het Graf keek hij op terwijl hij hevige pijn had, en hij zag in de verte Abraham met Lazarus naast zich. 24 “Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden en stuur Lazarus naar me toe. Dan kan hij het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd hevige pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk dat jij tijdens je leven heel veel goede dingen hebt gekregen, terwijl Lazarus het heel slecht heeft gehad. Nu wordt hij hier getroost maar lijd jij hevige pijn. 26 Bovendien bevindt er zich tussen ons en jullie een grote kloof, zodat niemand van hier naar jullie kan oversteken en ook niemand van daar naar ons.” 27 Toen zei hij: “Vader, dan vraag ik of u hem naar het huis van mijn vader wilt sturen 28 om mijn vijf broers een grondig getuigenis te geven, zodat zij niet in deze plaats van pijniging terechtkomen.”29 Maar Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten. Daar moeten ze naar luisteren.” 30 Hij zei: “Nee, vader Abraham, maar als er iemand uit de dood opstaat en naar ze toe gaat, zullen ze berouw hebben.” 31 Maar hij antwoordde: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen ze ook niet overtuigd worden als er iemand uit de dood opstaat.”’

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...
Op 22-7-2018 om 21:39 zei sjako:

Hoe kan je hem ontlopen?

Iedereen komt een keer in Sjeool of Hades terecht, afwachtende op de opstanding, dus die is niet voor eeuwig.

Gehenna staat voor de tweede dood en voor eeuwige vernietiging. Uit de tweede dood is geen opstanding mogelijk. Eigenlijk was Gehenna een vuilnisbelt net buiten Jeruzalem. Die werd altijd brandend gehouden en er werden misdadigers in geworpen. Die bleven wel eens op een randje liggen waar de worm of de maden zo'n lijk langzaam verteerden. Gehenna was vroeger het dal van Hinnom waar kinderoffers werden gebracht voor Baäl. Om die plaats te 'ontheiligen' is er dus die vuilnisbelt daar gekomen. Dus als Jezus het over Gehenna heeft dan bedoelt Hij de tweede dood. In het meer van vuur hou je een keer op met branden.

Tartarus was een plaats voor demonen. Een soort van gevangenis.

Hoe weet je of Jeshua het over de tweede dood had, als hij over het gehenna spreekt? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Levi:

Hoe weet je of Jeshua het over de tweede dood had, als hij over het gehenna spreekt? 

Hoi Levi, omdat Jezus vanzelfsprekend op de hoogte was van de schrift. De leer van de opstanding en het oordeel was al langer bekend. Jezus bracht in principe geen nieuwe leer, maar verdiepte de al bekende leer. Jezus geloofde daarom ook niet in een onsterfelijke ziel die naar een eeuwig vuur ging waar die ziel voor eeuwig gemarteld zou worden. Als je het karakter van Jezus kent zie je dat nooit in Zijn gedachte kon opkomen. Openbaring heeft het over een meer van vuur wat gelijk staat aan de tweede dood. De dood waar geen opstanding meer uit mogelijk is. Dit is een eeuwige straf, de eeuwige dood. Gehenna, de vuilnisbelt van Jeruzalem, was een goede voorafbeelding daarvan en daarom gebruikte Jezus die ook als illustratie.

De Hel is een verzinsel om mensen onder de duim te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Hoi Levi, omdat Jezus vanzelfsprekend op de hoogte was van de schrift. De leer van de opstanding en het oordeel was al langer bekend.

Ah, en waar vind ik de onderbouwing voor die stelling in de bijbel of - nog beter - Tanach? 

3 uur geleden zei sjako:

Jezus bracht in principe geen nieuwe leer, maar verdiepte de al bekende leer. Jezus geloofde daarom ook niet in een onsterfelijke ziel die naar een eeuwig vuur ging waar die ziel voor eeuwig gemarteld zou worden. Als je het karakter van Jezus kent zie je dat nooit in Zijn gedachte kon opkomen. Openbaring heeft het over een meer van vuur wat gelijk staat aan de tweede dood. De dood waar geen opstanding meer uit mogelijk is. Dit is een eeuwige straf, de eeuwige dood. Gehenna, de vuilnisbelt van Jeruzalem, was een goede voorafbeelding daarvan en daarom gebruikte Jezus die ook als illustratie.

De Hel is een verzinsel om mensen onder de duim te houden.

Ook hier beweer dat Jesjoea iets geloofde, maar geef je daarvoor geen teksten die dat ondersteunen. De enige verklaring die je wel geeft is de dooddoener"als je zijn karakter kent, dan...". 

 

Mijn concrete vraag was, en is dus nog steeds, hoe je weet dat hij het over de tweede dood had, wanneer hij over het gehenna sprak. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei HJW:

ernietiging is ook een verzinsel om mensen onder de duim te houden.

Jij gelooft niet in het NT dus met jou valt niet te discussiëren. 

1 uur geleden zei Levi:

Ah, en waar vind ik de onderbouwing voor die stelling in de bijbel of - nog beter - Tanach? 

Bijv in Daniël 12. vers 1 en 2

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst die staat ten behoeve van jouw volk.* Er zal een moeilijke tijd aanbreken zoals er niet is geweest sinds er een volk is ontstaan tot die tijd. In die tijd zal jouw volk ontkomen, iedereen die geschreven blijkt te staan in het boek  2  Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting.

In Job 14:12-14 komt het ook naar voren

Ook de mens gaat liggen en staat niet op. Zolang de hemel er nog is, zullen ze niet wakker worden. En uit hun slaap zullen ze niet worden gewekt.k   O, verberg mij in het Graf,*lverstop mij tot uw woede voorbij is. Stel een tijdslimiet voor mij vast en denk dan weer aan mij! 14  Als een mens sterft, kan hij dan weer leven? Ik zal wachten, al de dagen van mijn dwangarbeid tot mijn verlossing komt.

1 uur geleden zei Levi:

Ook hier beweer dat Jesjoea iets geloofde, maar geef je daarvoor geen teksten die dat ondersteunen. De enige verklaring die je wel geeft is de dooddoener"als je zijn karakter kent, dan...". 

Een Christen kent zijn Meester, dus dat is geen dooddoener, maar om een sceptisch persoon te overtuigen is het idd niet het beste argument.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei HJW:

Vernietiging is ook een verzinsel om mensen onder de duim te houden.

Daar helpt geen bijbeltekst aan.

Interessant is trouwens dat dat niet de oorspronkelijke leer was, maar dat men wel is blijven vasthouden aan dezelfde redenatie dat de hel van de christenheid de mensen onder de duim hield, terwijl moest Russell de dag van vandaag leven hij sterk gekant zou zijn tot wat JG ervan gemaakt hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei ZENODotus:

Interessant is trouwens dat dat niet de oorspronkelijke leer was, maar dat men wel is blijven vasthouden aan dezelfde redenatie dat de hel van de christenheid de mensen onder de duim hield, terwijl moest Russell de dag van vandaag leven hij sterk gekant zou zijn tot wat JG ervan gemaakt hebben.

De oorpronkelijke leer is op wel meer punten aangepast. In de oorspronkelijkheid was er geen drie-eenheid, geen erfzonde en had de gedachte dat Jezus was gestorven voor de zonden van de mensheid geen (centraal) onderdeel van het christendom.

Geen van deze drie komt in de Apostolische Geloofsbelijdenis voor. Het is allemaal theologie van later.

Wat je stelt over Russell, geldt ook voor Jezus. Als hij nu zou leven zou hij van de kerkleer niets herkennen van zijn eigen gedachten en overtuigingen en zou hij er sterk tegen gekant zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei HJW:

De oorpronkelijke leer is op wel meer punten aangepast. In de oorspronkelijkheid was er geen drie-eenheid, geen erfzonde en had de gedachte dat Jezus was gestorven voor de zonden van de mensheid geen (centraal) onderdeel van het christendom.

Geen van deze drie komt in de Apostolische Geloofsbelijdenis voor. Het is allemaal theologie van later.

Wat je stelt over Russell, geldt ook voor Jezus. Als hij nu zou leven zou hij van de kerkleer niets herkennen van zijn eigen gedachten en overtuigingen en zou hij er sterk tegen gekant zijn.

De drie-eenheid is wel degelijk een onderdeel van de apostolische geloofsbelijdenis, dat jij het anders interpreteert doet hier natuurlijk niets van af, en is een vrij zwart-wit denkbeeld (fundamentalisme). Verder dateert de apostolische geloofsbelijdenis, in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet vanaf de apostelen maar is eeuwen later opgesteld. Verder wordt de goddelijkheid van b.v. Christus vrij goed geattesteerd in het Nieuwe Testament, waar b.v. in het Johannes-evangelie Jezus drie maal expliciet God genoemd wordt (god volgens JG), de erfzonde-leer heeft te maken met een probleem in vertaling in Rom waar Augustinus (die geen Grieks kende) de Latijnse vulgaat gebruikt, waar de woorden dubieus zijn... Ook in de bijbel wordt de gedachte dat Jezus gestorven is voor de zonden van de mensheid geopperd, vooral bij paulus, lees dus misschien zijn brieven nog eens na, meer nog die leer wordt over het algemeen in de Katholieke Kerk niet meer aangenomen en is vooral te wijten aan het idee van feodaliteit uit de middeleeuwen (vooral Anselmus wordt hier genoemd). Maar goed, dat is natuurlijk allemaal off topic.

Jezus zou waarschijnlijk niet zo gekant zijn tegen de leer van het huidige christendom (waarschijnlijk wel tegen veel van hun leiders), al zijn er uiteraard dingen die Bijbels niet geattesteerd lijken (al zijn die erg miniem; jouw interpretatie hoeft namelijk niet meteen waarheid te zijn), gebeurt wel meer als er tweeduizend jaar evolutie tussen zit, daar Jezus zelf niets geschreven...

Dat is anders met Russell waar we de teksten van hebben (lees b.v. zijn schriftstudieën geheel gratis te vinden op Internet), of beter nog vraag het een Bijbelstudent, want ja, die bestaan ook nog steeds... Hij geloofde dat er geen hel of vernietiging bestond, meer nog zijn gekant zijnde tegen de hel was geen verplaatsing naar vernietiging, maar naar het feit dat hij de kerk verzamelde, en dat anderen in het aards paradijs een kans kregen om het geloof aan te nemen. Verder is ook de leer van de hel niet door alle protestanten en Katholieken aangenomen, lees b.v. Moltmann (protestant).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎23‎-‎7‎-‎2018 om 08:00 zei antoon:

22 Op een dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen naar Abraham gedragen.

Volgens de woorden van de Heer Jezus zelf heeft deze bedelaar dus een existentie, hij werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Dit vind ik een hele Bijbelse constatering, zeker voor iemand die beweerde JG te zijn, bravo!

Op ‎23‎-‎7‎-‎2018 om 08:00 zei antoon:

Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. 23 In het Graf keek hij op terwijl hij hevige pijn had, en hij zag in de verte Abraham met Lazarus naast zich. 24 “Vader Abraham,” riep hij, “heb medelijden en stuur Lazarus naar me toe. Dan kan hij het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd hevige pijn in deze vlammen.

Hé, alweer iemand die na het sterven een eigen existentie blijkt te hebben! De rijke man kon volgens de woorden van Jezus Christus pijn ervaren, hij kon zien, en hij kon roepen naar Abraham. Een goede voorstelling van de werkelijkheid, bravo. Voor iedereen is daarmee duidelijk geworden dat de "Jehova Getuige zielenslaaptheorie" definitief on-Bijbels is!

8 uur geleden zei sjako:

Jezus geloofde daarom ook niet in een onsterfelijke ziel die naar een eeuwig vuur ging waar die ziel voor eeuwig gemarteld zou worden. Als je het karakter van Jezus kent zie je dat nooit in Zijn gedachte kon opkomen.

Dit is een leugen van een JG-aanhanger die de Heer Jezus niet gelooft en de Bijbel voorstelt als onwaar!! Want er staat (tot drie maal toe!) in de Schrift, door de Heer Jezus Zelf gesproken:

'En indien uw oog u ergert, werpt het uit; het is u beter maar een oog hebbende in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden; Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.' (Mr.9:44,46,48)

Dit betreft mensen, de Heer heeft het over 'uw oog'. Het onttakelde beginsel van de mens wordt hier voorgesteld als 'hun worm', dus zonder alle luister en heerlijkheid die God de Vader hem had toegedacht en waarmee koning David hem reeds in Psalm 8 omschreef.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

De Hel is een verzinsel om mensen onder de duim te houden.

De ontkenning van de hel is bedacht door mensen die menen het oordeel Gods te kunnen ontlopen door het fundament van het Evangelie van Jezus Christus aan te tasten, want daarin wordt het 'eeuwig oordeel' vermeld. (lees Hebr.6:2)

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei ZENODotus:

De drie-eenheid is wel degelijk een onderdeel van de apostolische geloofsbelijdenis, dat jij het anders interpreteert doet hier natuurlijk niets van af, en is een vrij zwart-wit denkbeeld (fundamentalisme). Verder dateert de apostolische geloofsbelijdenis, in tegenstelling tot wat de titel suggereert niet vanaf de apostelen maar is eeuwen later opgesteld.

De drie worden wel genoemd, maar er wordt niet gesteld dat ze 1 zijn. 

Dat is geen interpretatie van mij, het staat er gewoonweg niet. Juist stellen dat de drie-eenheid wel erin staat, is interpretatie, want dan moet je iets toevoegen.

Voor zover ik weet is het opgesteld rond 150 - 180 n. Chr. Toen was de drie-eenheid dus nog geen geloofsthema.

31 minuten geleden zei ZENODotus:

Verder wordt de goddelijkheid van b.v. Christus vrij goed geattesteerd in het Nieuwe Testament, waar b.v. in het Johannes-evangelie Jezus drie maal expliciet God genoemd wordt (god volgens JG),

Ik zeg ook niet dat het niet uit het NT te halen is, ik zeg dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden.

32 minuten geleden zei ZENODotus:

, de erfzonde-leer heeft te maken met een probleem in vertaling in Rom waar Augustinus (die geen Grieks kende) de Latijnse vulgaat gebruikt, waar de woorden dubieus zijn...

De erfzonde komt pas eeuwen later naar voren. Augustinus.

33 minuten geleden zei ZENODotus:

Ook in de bijbel wordt de gedachte dat Jezus gestorven is voor de zonden van de mensheid geopperd,

Ja, dat weet ik. Maar het was geen (centraal) thema bij de christenen in de eerste eeuwen. Anders had het wel in de AG gestaan.

34 minuten geleden zei ZENODotus:

Jezus zou waarschijnlijk niet zo gekant zijn tegen de leer van het huidige christendom (waarschijnlijk wel tegen veel van hun leiders), al zijn er uiteraard dingen die Bijbels niet geattesteerd lijken (al zijn die erg miniem; jouw interpretatie hoeft namelijk niet meteen waarheid te zijn),

Het gaat niet om mijn interpretatie. Jezus zou niet herkennen dat hij is gestorven voor de zonden, zou de erfzondeleer niet herkennen, zou niet weten waarom er heiligen zijn en waarom ze zijn moeder een maagd noemen. Het zou hem een raadsel zijn dat mensen denken dat hij in Bethlehem zou zijn geboren. Het verloren gaan in een eeuwige hel zou hij niet herkennen.

Het zijn essentiele zaken. Mijn interpretatie hoeft niet juist te zijn, die van de kerk ook niet. Ook dat is een interpretatie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Fritsie, houdt wel in de gaten dat Jezus steeds in gelijkenissen sprak, hij had het niet over letterlijke wijngaarden, minen, beheerders, slaven, en wat al niet meer in zijn illustaties, ze moesten iets uitbeelden, zou dit dan opeens wel letterlijk zijn allemaal.

 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fritsie:

De ontkenning van de hel is bedacht door mensen die menen het oordeel Gods te kunnen ontlopen door het fundament van het Evangelie van Jezus Christus aan te tasten, want daarin wordt het 'eeuwig oordeel' vermeld. (lees Hebr.6:2)

De hel is bedacht door mensen. Om anderen angst aan te jagen. Ze dreigen met een eeuwig oordeel als je niet meedoet met het nieuwe geloof. Allemaal menselijke bedenksels.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei HJW:

De hel is bedacht door mensen. Om anderen angst aan te jagen. Ze dreigen met een eeuwig oordeel als je niet meedoet met het nieuwe geloof. Allemaal menselijke bedenksels.

Als ik in mijn Bijbel lees dat de Heer Jezus het over de hel heeft, erbij zegt waar die voor is en wie erin terecht zullen komen, dan is dat zeer concreet en bestaat de hel dus zeer zeker. 

3 uur geleden zei sjako:

Velen van hen die in het stof van de aarde slapen, zullen ontwaken

Mensen die slapen bestaan echt!

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fritsie:

Als ik in mijn Bijbel lees dat de Heer Jezus het over de hel heeft, erbij zegt waar die voor is en wie erin terecht zullen komen, dan is dat zeer concreet en bestaat de hel dus zeer zeker. 

Dat is je goed recht. Het heeft niets met liefde te maken. God had het in de tenach niet over een hel of eeuwige vernietiging. Iedere knie zal zich buigen en iedereen zal de God van Israel erkennen en iedereen zal jood worden.

Geloof je dat ook ? Dat jij christen af zult zijn en jood zal worden ? Dat je tot de ontdekking komt dat het NT niet klopt, maar de tenach de waarheid blijkt te zijn.

Dat is wat God in de tenach vertelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fritsie:

Als ik in mijn Bijbel lees dat de Heer Jezus het over de hel heeft, erbij zegt waar die voor is en wie erin terecht zullen komen, dan is dat zeer concreet en bestaat de hel dus zeer zeker. 

Ik denk dat het hier voldoende uitgelegd is. De Statenvertaling hutselt Sheool, Hades, Gehenna en Tartarus door elkaar en gebruikt daarvoor het woord Hel voor. Het is een leerstelling die niet in de Bijbel voorkomt.

5 uur geleden zei Fritsie:

Volgens de woorden van de Heer Jezus zelf heeft deze bedelaar dus een existentie, hij werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. Dit vind ik een hele Bijbelse constatering, zeker voor iemand die beweerde JG te zijn, bravo!

De uitleg heb ik elders uitvoerig beschreven, dus u moet even zoeken. Het is een gelijkenis en geen echt gebeurde situatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

10 uur geleden zei HJW:

Voor zover ik weet is het opgesteld rond 150 - 180 n. Chr. Toen was de drie-eenheid dus nog geen geloofsthema.

De apostolistische geloofsbelijdenis dateert waarschijnlijk van rond de 3de eeuw en werd pas gebruikt aan het einde van de vierde eeuw, de huidige vorm dateert uit de achtste eeuw.

10 uur geleden zei HJW:

Ik zeg ook niet dat het niet uit het NT te halen is, ik zeg dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden.

De NT hoort tot de vroegste bronnen van het christendom, dus dat de eerste christenen het blijkbaar niet geloofden is een stelling die je niet kan waarmaken, zowel modalisme als drie-eenheid (en dan met name de goddelijkheid van Christus) komen vrij vroeg ook in andere christelijke bronnen voor (zoals de eerste brief van Clemens) en de brief aan Barnabas.

 

10 uur geleden zei HJW:

dat weet ik. Maar het was geen (centraal) thema bij de christenen in de eerste eeuwen. Anders had het wel in de AG gestaan.

Zoals ik dus al gezegd heb hoort het NT en zeker de brieven van Paulus tot de vroegste bronnen van het christendom... Je hecht veel te veel belang aan de AG,die uitsluitend de essentie van het katholiek geloof uit de doeken doet... Er staat dus heel veel niet in de AG.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei antoon:

Fritsie, houdt wel in de gaten dat Jezus steeds in gelijkenissen sprak, hij had het niet over letterlijke wijngaarden, minen, beheerders, slaven, en wat al niet meer in zijn illustaties, ze moesten iets uitbeelden, zou dit dan opeens wel letterlijk zijn allemaal.

 

Hier wordt door de Heer Jezus niet in beelden of gelijkenissen gesproken, maar Hij beschrijft het leven van een 'zeker rijk mens'. Dergelijke onbarmhartige rijken zijn er altijd geweest, toen en ook nu, wiens levensloop, sterven en toestand na het sterven door de Heer Jezus tot in detail wordt uitgelegd. Deze woorden van de Heer Jezus Zelf plaatsen de on-Bijbelse zielenslaaptheorie voor onoverkomelijke problemen! Dus zo'n dwaling kunt u dus beter loslaten en de persoonlijk gegeven uitleg van Jezus Christus ervoor in de plaats nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid