Spring naar bijdragen

Waar komt de ziel vandaan?


Aanbevolen berichten

Ik kan je redenering totaal niet volgen want ze spreekt zichzelf totaal tegen.

Als je schrijft dat je met (bijna) alles wat ik geschreven heb het eens bent en dan begin je over de ziel te spreken als een zelfstandige zelfdenkende entiteit die los van het lichaam kan beschouwd worden.

Ik heb je betoog wel zorgvuldig gelezen maar het is te veel tekst om op alles inhoudelijk te kunnen reageren. Het is ook niet handig om zoveel tekst te plaatsen als je wilt dat er inhoudelijk op je bericht gereageerd wordt, maar dat terzijde.

Waar ik aan de hand van de Bijbel heb aangetoond dat de mens bestaande uit het samenvoegen van stof en levensadem en zodoende een ziel IS en NIET een ziel HEEFT.

Dat ben ik met je eens als je daarmee bedoeld dat een mens een 'levende ziel' is.

En dat bij het sterven er gewoon geen menselijk wezen, of zoals de Bijbel het uitdrukt een menselijke ziel, meer bestaat.

Ook daarmee ben ik het eens. De ziel is dan geen mens meer maar alleen ziel.

Het is enkel bij de uiteindelijke opstanding dat God het menselijk wezen (ziel) terug herschept en zodoende bestaat in tijd tussen dood en opstanding de mens (de ziel , het wezen) eenvoudig weg niet.

Daarmee ben ik het gedeeltelijk eens. Dit betreft alleen de 'levende zielen' en de zielen in het dodenrijk die niet zijn verlost door Jezus Christus bij Zijn komst. Zij zullen opnieuw uiteenvallen tot stof en opnieuw in de aardse materie worden gebonden tot zij weer tot leven worden gewekt en opnieuw als mens worden belichaamd in de volgende verlossingsperiode op de vernieuwde aarde.

Je reactie is echter voor mij een bewijst dat je ofwel mijn tekst totaal niet hebt gelezen ofwel er totaal niets van hebt gesnapt.

Volgens mij snap ik jou wel maar jij mij niet. :D

Ps,. Wat is er verkeerd aan om teksten waarmede men volledig akkoord gaat over te nemen.

Daar is niets mis mee.

Doch wees gerust, alle bovenstaande teksten zijn van mijn hand.

Oké André / Bernard, bedankt voor je bijdrage. Het is goed om weer on-topic te zijn |P

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 54
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Laat maar horen hoe jullie erover denken … :D

Toen boetseerde de heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen (Gen.2.7)

Dat wordt wel als de ziel uitgelegd. Ik denk dat bij het leven van een mens die op dat punt ook een ziel heeft. Dat de ziel iets metafysisch is (en je het ook niet moet proberen te vangen in een biologisch wetenschappelijk kader), het 'eeuwig' is en een wezenlijk aspect van de mens is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Laat maar horen hoe jullie erover denken … :D

Toen boetseerde de heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen (Gen.2.7)

Dat wordt wel als de ziel uitgelegd. Ik denk dat bij het leven van een mens die op dat punt ook een ziel heeft. Dat de ziel iets metafysisch is (en je het ook niet moet proberen te vangen in een biologisch wetenschappelijk kader), het 'eeuwig' is en een wezenlijk aspect van de mens is.

Dat denk ik ook, Paulus bevestigd dat de mens bestaat uit een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam.

1 Korintiërs 15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

De ziel van de mens is een 'dode' geest en komt voort uit de aardse materie, waarin zij voor zéér lange tijd gebonden is geweest in een veelheid van stoffelijke scheppingen. Het lichaam is ook 'dood' en komt eveneens voort uit de aardse materie, waarin het voor lange tijd gebonden is geweest in een veelheid van stoffelijke scheppingen. De ziel is de geestelijke inhoud van de mens en wordt aan het lichaam toegevoegd bij de geboorte. Pas als God de nieuw geboren mens de levensadem (kracht of geest uit God) in de neus blaast word de mens een levende ziel. Zo bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Laat maar horen hoe jullie erover denken … :D

Toen boetseerde de heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen (Gen.2.7)

Dat wordt wel als de ziel uitgelegd. Ik denk dat bij het leven van een mens die op dat punt ook een ziel heeft. Dat de ziel iets metafysisch is (en je het ook niet moet proberen te vangen in een biologisch wetenschappelijk kader), het 'eeuwig' is en een wezenlijk aspect van de mens is.

Dat denk ik ook, Paulus bevestigd dat de mens bestaat uit een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam.

1 Korintiërs 15:44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

De ziel van de mens is een 'dode' geest en komt voort uit de aardse materie, waarin zij voor zéér lange tijd gebonden is geweest in een veelheid van stoffelijke scheppingen. Het lichaam is ook 'dood' en komt eveneens voort uit de aardse materie, waarin het voor lange tijd gebonden is geweest in een veelheid van stoffelijke scheppingen. De ziel is de geestelijke inhoud van de mens en wordt aan het het lichaam toegevoegd bij de geboorte. Pas als God de nieuw geboren mens de levensadem (kracht of geest uit God) in de neus blaast word de mens een levende ziel. Zo bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest.

Waar jij dergelijke gedachtenspinsels allemaal vandaan haalt weet ik niet, maar daarvan is zeker niets te vinden in Gods Woord.

En voor mij, als volgeling van Christus, heeft dit alles dan ook geen enkele waarde of betekenis. Wel integendeel;het breekt Gods Woord af en opent volledig de deur naar het spiritisme

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waar jij dergelijke gedachtenspinsels allemaal vandaan haalt weet ik niet, maar daarvan is zeker niets te vinden in Gods Woord.

In Genesis 2:7 staat dat God de mens formeerde uit het stof der aarde. Dat betekent dat lichaam en ziel uit de aardse materie afkomstig zijn en door God zijn samengesteld uit stof. (uit losse componenten)

Genesis 2:7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Hoe de formatie van de mens uit het stof der aarde in zijn werk gaat staat staat beschreven in Genesis 1.

Genesis 1 (Statenvertaling)

11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo.

12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

…

20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Ook Paulus bevestigd dat de mens, dus lichaam en ziel, uit de aardse materie is voortgekomen. 1 Korintiërs 15:47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, ... Dat iedere materiële vorm 'naar zijn aard' is geschapen wil zeggen dat de materiële vorm in overeenstemming is met de geestelijke inhoud, die uit ziele-deeltjes (losse componenten) bestaat. Bij het scheppen van de mens staat er niet 'naar zijn aard' maar 'naar ons beeld, naar onze gelijkenis' wat erop duidt dat de losse componenten uit de aardse schepping bijeen zijn verzameld tot een geestelijk wezen dat overeenstemt met het beeld van God en Zijn engelen, omdat de ziel 'naar zijn aard' een volmaakt geestelijk wezen is, dat al bestond voordat het uiteenviel tot stof waaruit de aarde is geformeerd.

En voor mij, als volgeling van Christus, heeft dit alles dan ook geen enkele waarde of betekenis. Wel integendeel;het breekt Gods Woord af en opent volledig de deur naar het spiritisme

Voor mij als volgeling van Christus heeft het wel waarde om te weten waar de ziel vandaan komt. Het verklaart de reden waarom ik hier ben en waarom Jezus aan het kruis zo'n zwaar offer voor mij, mijn medemensen en de wereld heeft gebracht. Het verklaart ook waarom er altijd strijd is tussen het lichaam en de ziel. Maar bovenal laat het de wijsheid en almacht van God zien, die aan alles een zinvolle bestemming geeft uit liefde voor het gevallen geestelijke. Die de gevallen geestelijke wezens door de aardse materie heen in een dienende functie heeft geplaatst, waardoor de aarde een doeltreffend middel is om de val van de geestelijke wezens een halt toe te roepen en de terugkeer naar God mogelijk te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid