Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

God wordt dikwijls de mooiste eigenschappen toegeschreven. En velen hier lijken een beeld te hebben ontwikkeld van God met verdacht veel menselijke trekjes. Er zijn de mooiste theorieën ontwikkeld om de God uit de bijbel te verklaren. Echter er wordt nooit concreet gesproken over wie of wat God nou eigenlijk is.

Is het een onzichtbare kracht? Een eeuwige bron? Een opperwezen in een andere dimensie? Of toch gewoon die magische man met de baard op de wolk.

Kortom: wat is God?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 189
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Waarom stel je deze vraag en wat bedoel je precies met "het verklaren van de God uit de bijbel"?

Verklaren - van "verclaren", "claer": "licht, helder"...

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID58323

Volgens mij leert de Schrift ons dat God het is die zijn licht helder moet laten schijnen "opdat wij Hem kunnen schouwen", en het niet de mens is die God kan "verlichten" opdat Hij zichtbaar wordt...

Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Je vraag is dus niet te beantwoorden zonder "het zien van goddelijk licht"... Een mens kan uit zichzelf God niet (terug)vinden (ook niet aan de hand van "slechts" de bijbel) - het is God die de mens moet "opzoeken en terugroepen"...

God is "het agens" - de mens re-ageert (of niet...)

Bij mezelf merk ik al "enige jaren" (20-30 jaar) dat het op dit punt flink "borrelt". Ik maak er vooralsnog uit op dat ik "dus" een reactie vertoon... God geve dat dit het geval is...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom: wat is God?

God is transcendent. God is eeuwig, soeverein en staat boven de schepping, zoals de fysische realiteit. God is de bron waardoor alles ontstaan is. God is ook immanent. Hij is alomtegenwoordig en staat in contact met zijn schepping. God is meer dan een kracht, God is een persoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God wordt dikwijls de mooiste eigenschappen toegeschreven. En velen hier lijken een beeld te hebben ontwikkeld van God met verdacht veel menselijke trekjes.

God schiep de mens namelijk naar zijn Eigen beeld en gelijkenis. ;)

Er zijn de mooiste theorieën ontwikkeld om de God uit de bijbel te verklaren. Echter er wordt nooit concreet gesproken over wie of wat God nou eigenlijk is.

Is het een onzichtbare kracht? Een eeuwige bron? Een opperwezen in een andere dimensie? Of toch gewoon die magische man met de baard op de wolk.

Kortom: wat is God?

In het begin schiep of scheidde God de Hemel en de Aarde. Gods troon staat in de Hemel en wie Hij is valt eigenlijk niet in Aardse termen te omschrijven. Alleen als het gaat om termen die we op Aarde ook kennen, maar die verder gaan dan het fysische (metafysica? :P ). In dat geval zeggen we van God dat Hij liefde is, de Waarheid, het Leven en dat God goed is. Dergelijke beschrijvingen van wie God is zijn de enige relevante beschrijvingen van wie God is. Zodra die God op Aarde verscheen was Hij alleen maar de vleesgeworden Liefde, Waarheid, Leven en Goedheid die wij kennen onder de naam Jezus. Het is echter onzin om te zeggen dat God 1.72 groot is, ook al mocht dat de lengte van Jezus zijn hier op Aarde. Wie God is wordt namelijk niet gedefinieerd naar Aardse maatstaven maar naar Hemelse maatstaven.

Wij mensen nemen echter een vrij unieke positie in. Wij leven hier op Aarde, maar zijn toch naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. Wat maakt dat dezelfde 'dingen' die God definiëren, ook in de mens terug te vinden zijn. Ook mensen kennen noties als liefde, waarheid, goedheid en rechtvaardigheid, ook al zijn die noties natuurwetenschappelijk gezien totale onzin. Maar iedere mens kan dat Hemelse ervaren, zo is hij immers geschapen en zo kan elke mensen kennen wie God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

En nee, Hij is geen man.

God is god zegt niet zoveel over wat God is. Een televisie is een televisie zegt ook niet zoveel over die televisie. Als je God niet kan beschrijven, hoe kan je dan een idee krijgen met wat voor concept je te maken hebt.

En als je God Hem noemt, zegt dat dan niet iets over Zijn geslacht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hij is een Geest, dus kan je je niet voorstellen hoe hij eruit ziet, omdat hij er niet uit ziet! Dit is natuurlijk iets wat je niet kunt bewijzen maar wel geloven. Je kan ook Zijn eigenschappen noemen, je kan zeggen wat Hij gedaan heeft.
Als je aan de hemelpoort verschijnt, al dan niet figuurlijk gesproken, dan kun je God dus niet zien? En als God een geest is, wat is dan het verschil met die geest en de heilige geest?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom stel je deze vraag en wat bedoel je precies met "het verklaren van de God uit de bijbel"?

Ik stel de vraag omdat ik het vreemd en ook fascinerend vindt dat mensen hun hele leven in dienst stellen van een God, waarvan ze niet kunnen weten wie of wat het is. Het is dus in feite een grote onzekerheid met wie velen voor de rest van hun leven in zee gaan. Misschien geeft God mensen wel zekerheid, maar tegelijk is God zelf een onzeker mysterie. Mensen claimen vaak veel te weten over God. Bijvoorbeeld dat hij emoties heeft. God kan verdrietig zijn, of boos, of jaloers, etc. Dat zou dus betekenen dat God eigenlijk niet perfect is, ook al wordt dat wel zo voorgespiegeld, omdat hij ook negatieve emoties heeft. Het concept van wat God zou moeten zijn en de eigenschappen die men Hem geeft is naar mijn idee tegenstrijdig.

Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Je kunt God dus niet zien, maar je kunt hem wel horen. Klopt dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

En nee, Hij is geen man.

God is god zegt niet zoveel over wat God is. Een televisie is een televisie zegt ook niet zoveel over die televisie.

Het punt is dat alle beschrijvingen voor mijn gevoel impliceren dat Hij onderdeel uitmaakt van de schepping, zoals wij. Als Hij alleen maar een geest is, of een wezen in een andere dimensie, of een onzichtbare kracht, dan is Hij gewoon een stuk van de wereld waarin wij leven, net als wij. En dat is fout; Hij staat boven onze wereld en Hij is de oorsprong van alles.
Als je God niet kan beschrijven, hoe kan je dan een idee krijgen met wat voor concept je te maken hebt.
Waarom zou je willen weten met wat voor een "concept" je te maken hebt? Jij en ik kunnen dat nooit begrijpen. Het enige wat we moeten weten staat in de Bijbel: dat Hij eeuwig is, dat Hij de schepper is, de Koning van alles, dat Hij de enige God is en dat Hij altijd bij ons is.

Het belangrijkste is volgens mij niet wat Hij is (behalve dan die paar eigenschappen die ik net noemde), maar wie Hij is. Hij is niet een soort onpersoonlijke kracht die we kunnen (of moeten) doorgronden, maar een Persoon die contact met ons zoekt.

En als je God Hem noemt, zegt dat dan niet iets over Zijn geslacht?
Nee. Er staat helemaal nergens in de Bijbel dat Hij een man is. Soms wordt Hij in de Bijbel wel vergeleken met een mannelijk persoon (bijvoorbeeld als Hij Vader wordt genoemd), maar Hij wordt ook met een vrouw (moeder) vergeleken. Als je Hem alleen ziet als man, ga je Hem wederom proberen te veel in je eigen denkkader te passen. En dat kan niet.

Hem met "Hem" aanduiden klopt eigenlijk niet. Maar het alternatief is dat je Hem een "Haar" noemt (en dat zou ook niet kloppen, want Hij is ook geen vrouw), of een "Het" (en dat klinkt zo onpersoonlijk). Dus houd ik het maar bij "Hem".

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik stel de vraag omdat ik het vreemd en ook fascinerend vindt dat mensen hun hele leven in dienst stellen van een God, waarvan ze niet kunnen weten wie of wat het is. Het is dus in feite een grote onzekerheid met wie velen voor de rest van hun leven in zee gaan. Misschien geeft God mensen wel zekerheid, maar tegelijk is God zelf een onzeker mysterie.

Waar baseer je op dat we niet kunnen weten wie Hij is? Volgens mij is het hele doel van de Bijbel om ons te vertellen wie Hij is. En dat is een heel dik boek, dus er is zat informatie.
Mensen claimen vaak veel te weten over God. Bijvoorbeeld dat hij emoties heeft. God kan verdrietig zijn, of boos, of jaloers, etc. Dat zou dus betekenen dat God eigenlijk niet perfect is, ook al wordt dat wel zo voorgespiegeld, omdat hij ook negatieve emoties heeft.
Ik snap werkelijk niet waarom je denkt dat je niet perfect bent als je die negatieve emoties hebt. Integendeel, zou ik zeggen. Stel dat het God koud zou laten wat er gebeurt op de wereld, stel dat Hij niks voelt als mensen elkaar afslachten, of als een pedofiel een meisje verkracht. Stel dat Hij geen verdriet zou voelen als een van zijn kinderen diepongelukkig is. Dan zou Hij in mijn ogen juist niet de volmaakte, goede God van liefde zijn.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom: wat is God?

God is transcendent. God is eeuwig, soeverein en staat boven de schepping, zoals de fysische realiteit. God is de bron waardoor alles ontstaan is. God is ook immanent. Hij is alomtegenwoordig en staat in contact met zijn schepping. God is meer dan een kracht, God is een persoon.

Hoe kan een God immanent en transcendent tegelijk zijn?
Link naar bericht
Deel via andere websites

Gods wezen is een mysterie en zal dat altijd blijven. Om een eenvoudige gelijkenis te gebruiken: iemand die enkel 2D kan zien en slechts van 3D gehoord heeft, kan nauwelijks tot niet aan iemand anders die ook enkel 2D ziet uitleggen wat 3D precies is en hoe het eruit ziet. Maar ook als iemand 3D kan zien en dat wil uitleggen aan iemand die 2D ziet, zal hij daar veel moeite mee hebben en er nooit echt uitkomen. Woorden schieten tekort en het uitbeelden van 3D is nogal onmogelijk in een 2D-wereld.

In de hemel kan men echter wél Gods Gelaat zien en zijn wezen kennen. De hemel is zeg maar de 3D-wereld als de aarde een 2D-wereld is. Of misschien zelfs wel een 11-delige wereld. Of voor zeker in feite een oneindig-delige wereld. De bovennatuur is voor ons onbeschrijflijk, onaanwijsbaar, onbewijsbaar vanuit enkel de natuur, en toch hier op aarde aanwezig. In de vorm van de menselijke ziel, in de vorm van engelen en in de vorm van Christus, die het vlees aangenomen heeft, dus de menselijke natuur, en onder ons woont.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God wordt dikwijls de mooiste eigenschappen toegeschreven. En velen hier lijken een beeld te hebben ontwikkeld van God met verdacht veel menselijke trekjes. Er zijn de mooiste theorieën ontwikkeld om de God uit de bijbel te verklaren. Echter er wordt nooit concreet gesproken over wie of wat God nou eigenlijk is.

Is het een onzichtbare kracht? Een eeuwige bron? Een opperwezen in een andere dimensie? Of toch gewoon die magische man met de baard op de wolk.

Kortom: wat is God?

U formuleert de zaak zeer duidelijk door uw vraagstelling "Wat is God " en hierdoor is het antwoord zeer eenvoudig: "God" betekent soevereiniteit hebben over iets of iemand.

Als uw vraag echter zou zijn WIE is God dan kan daar in feite geen antwoord op gegeven worden omdat u daarbij moet zeggen welke persoon u bedoelt die deze functie van "Soeverein zijn" uitoefent.

Net zoals op de vraag "wat is mens" enkel maar de woordbetekenis kan gegeven worden en men ook op bij de vraag "wie is mens" moet bepalen over welke mens men de info wil bekomen

Zo ook moet men bij de vraag "Wie is God" benoemen over wie men het heeft; namelijk God de Vader, de Soeverein van alles en iedereen of De Zoon van God, de soeverein van alle schepsels

Link naar bericht
Deel via andere websites
Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Je kunt God dus niet zien, maar je kunt hem wel horen. Klopt dat?

Het werkwoord "zien" heeft ook een overdrachtelijke betekenis, Hitchens. "Zien" in de zin van "begrijpen". (á½Ïá¾·Ï‚; Zie je?)

Uit wat volgt in Joh 1:18 mag je aan die betekenis denken. Daar staat immers dat de Zoon God heeft "verklaard, uitgelegd" (á¼Î¾Î·Î³Î®ÏƒÎ±Ï„ο - exegesato; "exegetiseren"). Het "zien" heeft hier dus met "begrijpen" te maken... Een "leren kennen van God", niet (enkel) via de ogen, maar (vooral) via je "hart".

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarschuwing voor alle 'echte' christenen: het volgende gaat ongetwijfeld tegen alle officiele theologisch geaccepteerde concilies etc in :)

* God is de Schepper

* God is de Scehpping (oh oh)

* God is goed

* God is de Bron maar ook het Doel

* God is onbegrijpelijk maar geeft ons genoeg om Hem te begrijpen: heb Hem, het Leven, je naaste, de dieren, jezelf, ieder molecuul lief

* probeer te zijn zoals Zijn karakter is: vergevenisgezind, dienend, liefdevol

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

Als je geen beschrijving kan geven van god, dan kan je ook niet meer in god geloven. Je weet namelijk niet goed waar je in gelooft. En dan ben je ook geen gelovige meer. Herman Philipse zei in zijn boek, als je niet kan zeggen waar je in gelooft, kan je net zo goed zeggen, blurp bestaat, maar dan heb je niets gezegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

Als je geen beschrijving kan geven van god, dan kan je ook niet meer in god geloven. Je weet namelijk niet goed waar je in gelooft. En dan ben je ook geen gelovige meer. Herman Philipse zei in zijn boek, als je niet kan zeggen waar je in gelooft, kan je net zo goed zeggen, blurp bestaat, maar dan heb je niets gezegd.

Ten eerste is zeggen dat God God is wel degelijk een beschrijving. Ten tweede gaat het me er niet om dat ik niets van God weet. Ik weet wel wie Hij is, ik ken een heleboel karaktereigenschappen, en die vind je in de Bijbel. Ik kan alleen geen natuurwetenschappelijke beschrijving geven van wat Hij precies is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

Als je geen beschrijving kan geven van god, dan kan je ook niet meer in god geloven. Je weet namelijk niet goed waar je in gelooft. En dan ben je ook geen gelovige meer. Herman Philipse zei in zijn boek, als je niet kan zeggen waar je in gelooft, kan je net zo goed zeggen, blurp bestaat, maar dan heb je niets gezegd.

Lieve schat, :#

Je kunt een beschrijving van God willen in het jargon van de huidige natuurwetenschappen. Maar zeggen diezelfde natuurwetenschappen niet juist dat je over God niet kunt spreken in de natuurwetenschappen? Hoe kun je dan ooit binnen het natuurwetenschappelijke jargon op een zinnige wijze over God spreken?

Om wel over God te kunnen spreken is er een complete tak van wetenschap opgericht die theologie heet. En binnen die theologie is er genoeg over God gezegd hoor. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
God is God. Alle andere manieren om Hem te beschrijven doen Hem tekort.

Als je geen beschrijving kan geven van god, dan kan je ook niet meer in god geloven. Je weet namelijk niet goed waar je in gelooft. En dan ben je ook geen gelovige meer. Herman Philipse zei in zijn boek, als je niet kan zeggen waar je in gelooft, kan je net zo goed zeggen, blurp bestaat, maar dan heb je niets gezegd.

Lieve schat, :#

:|

Je kunt een beschrijving van God willen in het jargon van de huidige natuurwetenschappen. Maar zeggen diezelfde natuurwetenschappen niet juist dat je over God niet kunt spreken in de natuurwetenschappen? Hoe kun je dan ooit binnen het natuurwetenschappelijke jargon op een zinnige wijze over God spreken?

Ik heb het niet over wetenschap, maar over de persoonlijke visie die iemand heeft op god. En als je geen omschrijving van hem/haar kan geven, dan kan je niet geloven, aangezien je geen beeld kan geven aan god. Ik geloof wel in god, maar wat het inhoud weet ik niet precies, ja lekker vaag.

Om wel over God te kunnen spreken is er een complete tak van wetenschap opgericht die theologie heet. En binnen die theologie is er genoeg over God gezegd hoor. ;)

Theologie is wetenschap, de grap van de dag :#

Link naar bericht
Deel via andere websites
Lekker ding ;),

:#

om de een of andere reden hecht ik meer waarde aan het oordeel van al die universiteiten die ook een theologie-afdeling hebben en die theologie dus wel een wetenschap vinden, dan aan dat van een random forummer die niet eens zoveel weet van geloof.

Zou je kunnen uitleggen waarom dat zo is? Kijk, ik vind theologie geen wetenschap, waarom niet? Omdat echte wetenschap waarnemingen doet, hypothesen opzet en deze gaat testen, men gaat deze dus proberen te ontkrachten. Lukt dat niet, dan zit er misschien wel wat in dat deze hypothese klopt, zeker als andere wetenschappers deze bevestigen. Geloof/theologie werkt compleet anders. Die werkt andersom, de heeft een hypothese en gaat rechtvaardigingen vinden om deze te accepteren, dus niet ontkrachten. Men heeft de hypothese niet eens altijd op waarnemingen gebaseerd. Niemand heeft bijvoorbeeld bevestigingen van de wonderen van Jezus buiten de bijbel om. Om maar een voorbeeld te noemen. Daarnaast staat de schepping compleet haaks op de evolutietheorie. Men kan natuurlijk wel allemaal argumenten verzinnen om dit te rechtvaardigen, maar dit komt bij mij over als cognitieve dissonantie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Lekker ding ;),

:#

om de een of andere reden hecht ik meer waarde aan het oordeel van al die universiteiten die ook een theologie-afdeling hebben en die theologie dus wel een wetenschap vinden, dan aan dat van een random forummer die niet eens zoveel weet van geloof.

Zou je kunnen uitleggen waarom dat zo is? Kijk, ik vind theologie geen wetenschap, waarom niet? Omdat echte wetenschap waarnemingen doet, hypothesen opzet en deze gaat testen, men gaat deze dus proberen te ontkrachten. Lukt dat niet, dan zit er misschien wel wat in dat deze hypothese klopt, zeker als andere wetenschappers deze bevestigen. Geloof/theologie werkt compleet anders. Die werkt andersom, de heeft een hypothese en gaat rechtvaardigingen vinden om deze te accepteren, dus niet ontkrachten. Men heeft de hypothese niet eens altijd op waarnemingen gebaseerd. Niemand heeft bijvoorbeeld bevestigingen van de wonderen van Jezus buiten de bijbel om. Om maar een voorbeeld te noemen. Daarnaast staat de schepping compleet haaks op de evolutietheorie. Men kan natuurlijk wel allemaal argumenten verzinnen om dit te rechtvaardigen, maar dit komt bij mij over als cognitieve dissonantie.

Je spreekt nu over de fysica, maar er bestaat ook nog de metafysica en de metafysica valt gewoon onder de wetenschappen. Die fout komt terug als je schepping en evolutie met elkaar wilt vergelijken. Schepping heeft te maken met de metafysica, het is de vraag naar de oorzaak van het ontstaan van onze realiteit. Evolutie gaat alleen maar over de ontwikkeling van het leven in die realiteit en valt daarmee onder de fysica.

Overigens geldt jouw omschrijving van hoe wetenschap zou moeten werken eigenlijk alleen voor de natuurwetenschappen. Echter zelfs binnen de natuurwetenschappen is er al heel veel dat niet te testen valt. Hoe zou je bijvoorbeeld de oerknal willen testen? Het ideaal dat je alle omstandigheden gelijk kunt maken om de invloed van één variabele te onderzoeken is maar zeer beperkt bruikbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid