Spring naar bijdragen

Bijbel en Egyptische chronologie


Aanbevolen berichten

Als we schepping geloven, geloven we ook in zondvloed, spraakverwarring toren van Babel, en stambomen tot Abraham, Jacob en verder tot Josef

Dit is de Bijbelse chronologie

1767 Geboorte van Jozef, broer van Benjamin, moeder is Rachel

1750 Jozef door zijn broers verkocht, hij is 17 jaar Genesis 37:2

1737 Jozef staat voor Farao, hij is 30 jaar Genesis 41:44

1730 Waarschijnlijk het eerste jaar van de hongersnood

1728 Jakob 130 en familie komen in Egypte, 215 jaar na Abrahamitisch verbond

1723 Waarschijnlijk het laatste jaar van de hongersnood

1657 Dood van Jozef, Genesis 50:22 110 jaar geworden Genesis 50:22

Enkele historische gegevens

2188 Egypte is opgericht volgens Constantinus Manasses en volgens de conventionele chronologie 3050 een verschil van 900 jaar heeft Constantinus Manasses het bij het juiste eind? we kunnen het uitzoeken.

Als ankerpunt neem ik het 1728, Jakob 130 en familie komen in Egypte. en tel ik terug tot 2188 het jaar volgens Constantinus Manasses de uitkomst is 460 jaar

dan neem ik de regeringsjaren (conventioneel) van de Farao,s vanaf Menes 1e farao 1e Dynastie en tel ze samen tot ik op 460 jaar kom, waar komen we uit, het blijkt bij farao Djoser te zijn zie image

zijn er nu matches naar de bijbel met farao Djoser???

Citaat
In het 18e jaar van koning Djoser toen Madir de prins van Erpa en Ha was en gouverneur van het tempeldomein van het noorden en het zuiden, alsmede de leider van de Khenti te Elefantine werd er een bericht

van de koning aan hem afgeleverd waarin Zijne Majesteit hem schreef: Mijn hart is bezwaard vanwege de ramp die zich voltrekt, want de Nijl is in zeven jaar niet buiten zijn oevers getreden.

Bron Hongersnoodstele

Frappant dat we rond die tijd uitkomen

verder kunnen we Josef in verband brengen met Imhotep , belangrijkste man naast Djoser, die volgens mijn berekeningen- die ook verder lopen tot Mozes - Josef is, dit onder sterk voorbehoud naar jullie omdat ik aan de gangbare bewijsvoering niet kan voldoen.

2832063-ab2a530ba8e6c9121d0dcb4ba5e29b53

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 442
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

dan ken je er nu één.

Wat is je vraag/stelling/discussiepunt?

lijkt mij duidelijk, ik wil punten laten zien waarin de bijbel gelijk zou kunnen hebben op dit bijbels forum, ik probeer geen tweedracht te kweken daarom liever niet bij het evolutie topic.

Mocht iemand de berekening anders zien of aanvulling geven dat is dat ook zo prettig.

Volgens mij kunnen de aanwezige christenen hier blij zijn met wat ik schrijf, of de dingen verder uitzoeken, ik vind dat toch wel belangrijk, ik verhef mij niet boven de massa.

discussiepunt is: heeft de bijbel gelijk of niet, ook met de geschiedenis met name Egypte

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ok. Ik vind het wel interessant hoor, al weet ik helaas weinig af van de Egyptische chronologie.

Denk jij dat Jozef dezelfde is als Imhotep?

Ik denk het wel, bewijsvoering met DNA daar kan ik niet aan voldoen, helaas, wel heb ik de grond voor mijn Synthese niet van mijzelf, ingeval dat men denkt dat ik hoogmoedig wil laten blijken dat ik meer weet dan de rest, of die indruk wek in dat geval excuses. MAAR ik kom er wel op terug.

2136259-c1032d819331db2bcd28f041835da30d.png

Alleen dit even Imhotep (Josef) een knappe innemende en volslanke man, staat dat ook niet in de bijbel? en wekte hij bij Potifars vrouw geen lusten op was hij niet een charismatische man die zijn meerderen tot eer strekte. We zien ook niet het specifieke gelaat van een Egyptische man -bol gezicht met dikke lippen - dat is een aanwijzing meer niet dat hij een Semiet kon zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het ligt iets anders materiaal is van mijzelf geinspireerd op oa koninglijsten, manetho, Abydos lijst, Robert de Telder, Veliofski, Flinders Petrie en meer, het is een synthese waarin ik niemand overneem maar een eigen plan trek.ik kan dan ook geen link geven dan de raad deze personen op te zoeken

http://www.chronology.be/Kroniek%20van%20het%20oude%20Israel%20.htm

http://www.chronology.be/auteur.htm

deze onderzoeker waar ik contact mee heb weet dat ik een eigen synthese volg, hij heeft mij op het spoor gezet om Egypte te bestuderen

http://nl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Velikovsky

http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Flinders_Petrie

http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Rohl

Met klem zeg ik dat ik gedeelten van hen negeer/afwijs daar entegen geven zij allen juweeltjes voor de historie

ten overvloede Josef de link die je gaf was mijn studie werk

http://home.kpn.nl/roeo04ie/data/naslag/egypte.htm

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor hen die dat boeiend vinden, ik had al een topic over Josef geopend,

http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=12&t=28695

voor Mozes wil het apart doen, anders zien we door de bomen het bos niet, bij het opstellen van mijn site had ik dat in de gaten.

Amenemhat IV ,vermoedelijk de bijbelse Mozes

2832063-4d46e921661220e3da0e6b4139dcd8d8

Koning Amenemhat IV was de zoon van Amenemhat_III . Doordat zijn vader lang heeft kunnen

regeren moest hij lang wachten op de troon. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid geen zonen gekregen en zijn halfzuster Neferoesobek volgde hem waarschijnlijk op. door schaarse bronnen wordt bevestigd dat hij al een man van middelbare leeftijd was toen hij farao werd.

Er is ook nooit een graf van hem gevonden, en hij is mysterieus de geschiedenis ingegaan. Als we er vanuit gaan dat het werkelijk Mozes was dan kunnen ons voorstellen dat de toenmalige heersers en geschiedschrijvers niet stonden te popelen om veel inlichtingen te geven van een man een Hebreeër, die de Egyptische goden voor schut zette.

We herkennen hierin gewoon een aantal kenmerken van Mozes, Amenemhat IV (alias Mozes) werd de zoon van Amenemhat IV genoemd, hij was niet de biologische zoon, maar een pleegzoon opgevoed door zijn biologische dochter Neferoesobek die zelf geen biologische zonen had. Toen Mozes naar Midian vluchtte kan het heel goed zijn dat Neferoesobek (zijn pleegmoeder dus) hem opvolgde, in de 4 - 9 jaar die historici haar toekennen, ook zeg ik nogmaals dat het frappant is dat veel bronnen eveneens vermelden dat Amenemhat I alleen dochters had, Neferoesobek wordt ook zijn halfzuster genoemd, Mozes oftewel Amenemhat IV groeide gewoon op in het gezin van de farao.

meer over Neferoesobek

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neferoesobek

Nog even kortsluiten

Amenemhet IV is dus voorgesteld als zoon van Amenemhat III maar hij kon evengoed de zoon van Sobekneferu (één van de dochters van Amenemhet III) zijn geweest. Amenemhet IV is een zeer mysterieuze persoon in de Egyptische geschiedenis en kan co-regent van Amenemhet zijn geweest. Hierbij denken we toch aan Mozes die beantwoord aan de beschrijving van Amenemhet IV.

Ik hou het even kort want geloof mij het is zeer moeilijke kost ook voor mij

http://nl.wikipedia.org/wiki/Amenemhat_IV

Een aardig sterke chronologie volgt nog, eveneens meer kenmerken.

inspiratie bron

http://www.chronology.be/Genesis%20de%20twaalfde%20dynastie%20vervolg.htm

http://www.eeninwaarheid.nl/printartikel.php?lang=ne&cat=16&item=3027

Alvast de waarschijnlijke Farao van de uittocht, hij heeft alle kenmerken, zoals dat er geen graf van hem gevonden is, waarschijnlijk verdronken met zijn leger

hij was een farao van de 13 e dynastie, Flavius Josephus geeft een beetje bevestiging, ook de bijbel, ik kom erop terug Exodus 4:19

Citaat
Boek II Hoofdstuk 13 Blz. 294 Toen hij had vernomen dat Farao, de Egyptische koning tijdens diens regering hij gevlucht was, was overleden......

2832063-c7fc7c6f680c6001a4b6d2ba871c0a9e

Broers van hem die hem kort opvolgden de eerstgeborenen waren immers verdronken

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat betreft de beschuldiging van plagiaat wil ik nog even wat kwijt, ik reageerde mogelijk een beetje te hard.

Ik neem basis gegevens over van andere sites en onderzoekers, zoals dat Imhotep Josef zou kunnen zijn, en probeer verdere matsches te vinden, ook met de tijdlijn, ik vind het niet echt plagiaat, temeer daar ik vaak een andere tijdlijn en of hypothese volg, wel zou ik meer linken kunnen plaatsen naar andere sites, tot zover ik zal een poosje niet meer meedoen, maar ik kom wel terug.

vriendelijke groet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

info over Imhotep (niet Jozef),

Uit oude documenten die de Egyptische samenleving en geneeskunde tijdens het Oude Rijk toelichten,†zegt The New Encyclopædia Britannica, „blijkt dat er een wezenlijk verband bestond tussen magie en godsdienst aan de ene kant en de empiriorationele geneeskunst aan de andere kant en dat de oppermagiër aan het hof van de farao ook vaak diende als de opperarts van de natie.â€

Tijdens de derde Egyptische dynastie verwierf een vermaard architect genaamd Imhotep aanzien als arts van niet geringe bekwaamheid. Nog geen eeuw na zijn dood werd hij aanbeden als Egyptes god van de geneeskunde. Tegen het einde van de zesde eeuw v.G.T. was hij verheven tot de positie van een hoofdgod. Volgens de Britannica waren aan hem gewijde tempels „vaak vol zieken die er gebeden opzonden en sliepen in de overtuiging dat de god hun in hun dromen remedies zou openbarenâ€.

Jozef als 2de heerser in Egypte kreeg de Egyptische naam Zafnath Paäneach.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...
Jozef als 2de heerser in Egypte kreeg de Egyptische naam Zafnath Paäneach.

klopt, maar vergeet niet dat Egyptische heersers en belangrijke personen meerdere namen hadden, en bij een andere hoedangheid als bestuurder kregen zij weer een naam die bij hun status paste, deze naamstelling sluit Imhotep als de bijbelse Josef niet uit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Charlotte ik zou graag een bronvermelding willen zien dat Imhotep 50 jaar werd, vooralsnog zal ik je niet tegenspreken want ik weet hoe schaars de informatie is of lijkt, maar je schijnt iets gevonden te hebben.

antoon ik vind dit heel interessant, maar ik snap er niet veel van allemaal. Hoe ben je aan al die informatie gekomen? En weet jij ook dingen over de piramides enzo? En ik zag dit pas ook: http://www.morgenster.org/files/de-echte-berg-sinai.pdf wat vind je daar van?

Veel lezen en vergelijken met tijdlijnen vooral de Bijbelse tijdlijn, en inderdaad het is geen makkelijke kost.

Ik zal er nog wel een keer uitvoerig over ingaan Helm, maar nu heb ik weinig tijd.en bedankt voor de link, ik ga het uitzoeken

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn aanwijzingen dat Imhotep onder een andere naam gediend kan hebben onder 1 andere farao nl. Sesostris I hij was de 2e farao van de 12e dynastie

Van Sesostris I is bekend, dat hij een vizier of eerste minister heeft gehad met de naam Mentuhotep, die buitengewone macht bezat. De Egyptoloog, Emille Brugsch schrijft in zijn boek Egypt Under the Pharaohs:‘in een woord, Mentuhotep, lijkt het alterego van de koning. Als hij arriveerde, bogen belangrijke personen vóór hem neer, bij de buitendeur van het koninklijke paleis.’

De beschrijving van Brugsch lijkt de status van Jozef te bevestigen:

En hij (Farao) deed hem rijden op de tweede wagen, die hij had; en zij riepen voor zijn aangezicht: Knielt! Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. (Genesis 41:43).

Ten tweede, een graf dat toebehoord aan Ameni, een provinciale gouverneur onder Sesostris I, vermeldt:

Niemand was ongelukkig in mijn dagen, zelfs niet in de jaren van hongersnood, want ik had alle gebieden van Nome van Mah aangeplant...zo verlengde ik het leven van zijn inwoners en bewaarde het voedsel dat geproduceerd was.

Bron

http://www.scheppingofevolutie.nl/artikelen Egypte

Josef was 31 jaar heeft onder de 3e dynastie 51 gediend en mogelijk onder de 12e dynastie 28 jaar, dat maakt

51 + 31 + 28= 110

Hij komt dan niet helemaal maar dicht bij de regeer periode van Senoeseret I

Nu kan men stellen dat er tussen de 3e en 12e dynastie nog tijd moet liggen met weer andere farao’s waardoor het lijkt of mijn synthese niet klopt, er zijn echter aanwijzingen dat de 12e op de 3e dynastie gevolgd kan hebben en de andere dynastieën contemporain regeerden over andere gebiedsdelen van Egypte, er zijn munten gevonden in de 3e 4e en 12e dynastie

Zelf volg ik de chronologie van Velikovsky, alleen zijn boeken beschrijven pas vanaf de uittocht. Klopt in Velikovskys theorie Jozef ook als Imhotep? Velikovskys theorie is gangbare theorie+550 jaar.

Ik volg de man ook, over Imhotep weet ik niet zeker wat zijn standpunt was

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid