Spring naar bijdragen

Islam kritisch onderzoek


Aanbevolen berichten

Ah vermeende tegenstrijdigheden die verklaarbaar zijn. :) Ik wil best met je in discussie gaan over deze punten, maar kunnen we dan ook op deze manier de Koran onder de loep nemen (tot standkoming van de Koran, vermeende dicteren aan Mohammed, tegenstrijdigheden in de Koran, etc.)? Tekstkritisch en historiekritisch kijken naar ook de Koran dan, dit in het kader van open vizier een discussie aangaan. Als daar de ruimte niet voor is, ga ik geen tijd steken in het antwoorden van je punten.

heel graag... de koran is het enige religiueze boek op aarde dat een valsivicatie test heeft...meerdere zelfs... 1 daarvan is het overpeinzen van de koran en er 1 fout in vinden en je bewijst dat het boek niet van god kan zijn. fout is bv tegenstrijdigheden in verschillende teksten,wetenschappelijke errors

maar ik weet niet of dat mag,ik had namelijk in een ander bericht gereageerd op een vraag van iemand ,die mij vroeg of jezus in de koran zich zelf moslim noemt...ik heb daar op gereageerd,door bepaalde teksten uit de koran neer te zetten als argument.

dat scheen niet te mogen,volgens de beheerders was het reclame maken voor andere religies.

dus.

groetjes

Bij deze het topic om de Koran kritisch onder handen te nemen. Hierbij valt te denken aan:

  • Ontstaan van Koran, de overlevering theorie aan Mohammed
  • Aantoonbare onjuistheden
  • Fouten en tegenstrijdigheden

IloveJezus is de eerste die hieraan wil deel nemen als moslim, ben benieuwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 436
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

wat probeer je hiermee te bereiken?

Koran is met de eerste 5 boeken identiek aan de Bijbel, en gaat daarna zijn weg.

Mohammed is de laatste Profeet die God ( Allah ) gestuurt heeft.

De Koran is een vervolg op de Bijbel zeggen de Moslims

In de Koran staat dat Jezus een Profeet is, en de drie eenheid's theorie komt nergens voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

de koran is geen vervolg op de bijbel,noem het dan vervolg op de indjiel,daar de bijbel geen bijbels woord is.

en ik vraag me af wat je bedoelt met indetiek aan de eerste 5 boeken

drieeenheid komt voor in de koran,

god zegt ,zeg geen 3 dat is beter voor u

andere tekst zegt,zeg niet dag god 1 uit 3 is dit is beter voor u

Link naar bericht
Deel via andere websites
de koran is geen vervolg op de bijbel,noem het dan vervolg op de indjiel,daar de bijbel geen bijbels woord is.

en ik vraag me af wat je bedoelt met indetiek aan de eerste 5 boeken

drieeenheid komt voor in de koran,

god zegt ,zeg geen 3 dat is beter voor u

andere tekst zegt,zeg niet dag god 1 uit 3 is dit is beter voor u

Tijd voor je pilletje.

Link naar bericht
Deel via andere websites

drieeenheid komt voor in de koran,

Dat klopt. De manier waarop het in de koran voorkomt (God, Jezus, Maria) is dan ook gelijk een mooi gegeven om te zien dat het boek niet van God afkomstig kan zijn.

dat klopt niet...ik heb het over verzen,waarin word gezegd dat het voor de mensen beter is niet te zeggen dat god uit 3 wezens bestaat,dat van god jezus en maria,kun je niet onderbouwen uit de koran,en zelf niet uit de bijbel,als je de bijbel goed leest,

het vers dat het dichtsbij in de buurt komt van de drieeenheid is de 1e brief van johannes hoofdstuk 5 vers 7

Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.

Link naar bericht
Deel via andere websites

drieeenheid komt voor in de koran,

Dat klopt. De manier waarop het in de koran voorkomt (God, Jezus, Maria) is dan ook gelijk een mooi gegeven om te zien dat het boek niet van God afkomstig kan zijn.

dat klopt niet...ik heb het over verzen,waarin word gezegd dat het voor de mensen beter is niet te zeggen dat god uit 3 wezens bestaat,

Daarmee doelende op een foutieve weergave van de heilige drie-eenheid.

dat van god jezus en maria,kun je niet onderbouwen uit de koran,

Zoek even met Google, ik heb geen zin om te knippen en te plakken.

en zelf niet uit de bijbel,als je de bijbel goed leest,

De Bijbel geeft idd niet de foutieve weergave van de heilige drie-eenheid. In de Bijbel hoeft de juiste weergave van de heilige drie-eenheid ook niet letterlijk te staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Soera 5:116

Veel plezier ermee.

koran hoofdstuk 5 de tafel vers 116

En wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: 'Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,'? zal hij antwoorden: "Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. Indien ik het had gezegd zoudt Gij het zeker hebben geweten. Gij weet, wat in mijn innerlijk is en ik weet niet, wat in U is. Gij zijt de Kenner van het onzienlijke.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat zeg ik, de foutieve weergave van de heilige drie-eenheid staat in Soera 5:116. Hartelijk dank dat je het hier dan citeert voor de andere users, maar ik wist al dat er een foutieve weergave van de heilige drie-eenheid in stond.

drieeenheid komt voort uit verschillende concilies georganiseerd door de heidense keizer constantinopel.

niks goddelijks aan.

tweede concilie:

381 constantinopel 1

in het tweede concilie werd besloten dat de heilige geest gelijk was aan de vader en de zoon.de erfzonde werd vastgelegd.

dit concilie heeft de zogenaamde niceens-constantinopolitaanse belijdenis vastgelegd.

de heilige geest werd gelijk gesteld aan de vader en de zoon.

het arianisme en het apollinarisme werden veroordeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bepaalde dingen moet je blijkbaar meerdere keren aan Ilovejezus uitleggen.

Ilovejezus: christenen geloven niet in de drie-eenheid die bestaat uit God, Jezus en Maria. Dus dat bedoelt Thorgrem met een foutieve weergave van de drie-eenheid. Want christenen zeggen niet dat Maria tot de drie-eenheid behoort, en Jezus heeft dat dus ook nooit gezegd. Snappie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bepaalde dingen moet je blijkbaar meerdere keren aan Ilovejezus uitleggen.

Ilovejezus: christenen geloven niet in de drie-eenheid die bestaat uit God, Jezus en Maria. Dus dat bedoelt Thorgrem met een foutieve weergave van de drie-eenheid. Want christenen zeggen niet dat Maria tot de drie-eenheid behoort, en Jezus heeft dat dus ook nooit gezegd. Snappie?

jezus heeft nooit wat gezegd over geen enkele drieeenheid,

katholieken zeggen dat maria de moeder van god is.

derde concilie:

431 efeze

in het derde concilie werd maria uitgeroepen tot de moeder van god.

dit concilie verwierp het nestorianisme.de maagd maria werd tot moeder van god uitgeroepen.

dit concilie en alle volgenden worden niet erkend door de oost-syrische kerk of nestoriaanse kerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

in het derde concilie werd maria uitgeroepen tot de moeder van god.

Baarster van God om precies te zijn. (Theotokos)

Als je je in de betekenis van het dogma verdiept dan weet je dat het niks met de drieeenheid te maken heeft...

Zit hier dan het punt dat Mohamed het christendom niet goed begrepen heeft en op die manier een fout gemaakt heeft?

Link naar bericht
Deel via andere websites
de koran is geen vervolg op de bijbel,noem het dan vervolg op de indjiel,daar de bijbel geen bijbels woord is.

en ik vraag me af wat je bedoelt met indetiek aan de eerste 5 boeken

drieeenheid komt voor in de koran,

god zegt ,zeg geen 3 dat is beter voor u

andere tekst zegt,zeg niet dag god 1 uit 3 is dit is beter voor u

wat ik als eerste reactie op dit topic gaf is hetgeen wat meerdere moslims, zelfs onafhankeljk van elkaar, vertelden tegen mij.

Feit is, is dat moslims geen drie eenheid kennen zoals christenen die kennen.

De manier waarop het in de koran voorkomt (God, Jezus, Maria) is dan ook gelijk een mooi gegeven om te zien dat het boek niet van God afkomstig kan zijn.

klinkt vrij respectloos naar moslims toe.

de tijd dat ik geloofde dat er maar een universele waarheid is, ligt ver achter mij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het lijkt me anders nogal stug als men ons komt vertellen hoe ons dogma in elkaar zit. Maria is moeder van God maar daarmee zelf geen god(in). Punt.

Nu weer ontopic: kritisch kijken naar de Koran.

De bewering 'De Koran is al 1400 jaar hetzelfde' kan geen opgeld doen. De totstandkoming van dit boek is uiterst schimmig. Toen men eenmaal besloten had wat Koran was en wat niet (Hadith e.d.) heeft het nog enkele eeuwen geduurd voor men besloten had wat de juiste interpretatie was. Dit houdt in dat de tekst van de Koran (tekens voor klinkers/betekenis van woorden) nog aan verandering onderhevig was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het lijkt me anders nogal stug als men ons komt vertellen hoe ons dogma in elkaar zit. Maria is moeder van God maar daarmee zelf geen god(in). Punt.

als je zegt dat jezus god is..

wat betekent dit dan johannes 5:31...god die niks uit zich zelf kan?

markus 13:32...god die niet weet wanneer de dag van de opstanding is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het lijkt me anders nogal stug als men ons komt vertellen hoe ons dogma in elkaar zit. Maria is moeder van God maar daarmee zelf geen god(in). Punt.

als je zegt dat jezus god is..

wat betekent dit dan johannes 5:31...god die niks uit zich zelf kan?

markus 13:32...god die niet weet wanneer de dag van de opstanding is?

Dit topic gaat over de Koran, niet over vragen over het Christendom. Die kunnen natuurlijk prima ergens anders gesteld worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

klinkt vrij respectloos naar moslims toe.

We bespreken hier de koran. In de koran staan aantoonbare fouten (oa over de drie-eenheid). Aldus het islamitische geloof kan het dus geen boek meer van God zijn, zeker niet als je kijkt naar wat voor een argumenten islamieten gebruiken jegens de Bijbel. Dat is niet respectloos, dat is het opsommen van wat feiten om daar vervolgens een conclusie aan te verbinden.

Dat islamieten dat als respectloos kunnen opvatten is algemeen bekend daar kritisch onderzoek naar de koran veelal resulteert in de dood of verbanning van de onderzoeker indien hij/zij zelf islamitisch is. Dat is echter hun probleem.

de tijd dat ik geloofde dat er maar een universele waarheid is, ligt ver achter mij.

Prima.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is niet zo moeilijk allemaal. Het maakt in dit verband namelijk helemaal niet uit of de Drie-eenheid juist is of niet. Het gaat er alleen om of de leer van de Drie-eenheid juist wordt weergegeven in een boek dat zelf ook claimt het onfeilbare en directe Woord van God te zijn. Volgens de koran bestaat de Drie-eenheid echter uit Vader, Zoon en Maria. Dat is aantoonbaar onjuist, daar elke christen heel duidelijk en onomwonden belijdt dat de Drie-eenheid uit Vader, Zoon en heilige Geest bestaat. Er is letterlijk geen enkele christelijke kerk(gemeenschap) die de Drie-eenheid uitlegt als Vader, Zoon en Maria. Valse leer of niet, maar dát is wat christenen belijden en niet anders.

We kunnen dus direct aantonen dat de koran een christelijk dogma foutief weergeeft. Als we vervolgens de criteria uit de openingspost aanhouden, dan mogen we concluderen dat er een aantoonbare fout in de koran staat en dat de koran dus niet van God kan zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

de koran vraagt de lezer het boek te onderzoeken,

vraagt de lezer niet blind te geloven,anders dan het christendom.

de koran is het enige religiueze boek op aarde dat meerdere valsivicatie testen heeft.

je hebt het staads over de foute defenitie van de drieeenheid dat word vermeld in de koran,

de koran legt de lezer uit dat er geen drieeenheid bestaat.

de drieeenheid komt voort uit romeinse afgoderij.

jezus heeft nooit iets gezegd over een god die bestaat uit 3 vormen,

wel over dat god 1 is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is niet zo moeilijk allemaal. Het maakt in dit verband namelijk helemaal niet uit of de Drie-eenheid juist is of niet. Het gaat er alleen om of de leer van de Drie-eenheid juist wordt weergegeven in een boek dat zelf ook claimt het onfeilbare en directe Woord van God te zijn. Volgens de koran bestaat de Drie-eenheid echter uit Vader, Zoon en Maria. Dat is aantoonbaar onjuist, daar elke christen heel duidelijk en onomwonden belijdt dat de Drie-eenheid uit Vader, Zoon en heilige Geest bestaat. Er is letterlijk geen enkele christelijke kerk(gemeenschap) die de Drie-eenheid uitlegt als Vader, Zoon en Maria. Valse leer of niet, maar dát is wat christenen belijden en niet anders.

We kunnen dus direct aantonen dat de koran een christelijk dogma foutief weergeeft. Als we vervolgens de criteria uit de openingspost aanhouden, dan mogen we concluderen dat er een aantoonbare fout in de koran staat en dat de koran dus niet van God kan zijn.

katholieken zeggen dat maria de moeder van god is,dat is besloten in het derde concilie in efeze in het jaar 431,in het derde concilie werd maria uitgeroepen tot de moeder van god.

dit concilie verwierp het nestorianisme.de maagd maria werd tot moeder van god uitgeroepen.

dit concilie en alle volgenden worden niet erkend door de oost-syrische kerk of nestoriaanse kerk.

koran hoofdstuk 4 de vrouwen vers 171.

O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Snap je nou echt niet wat RobertF en ik uiteengezet hebben, of speel je dommertje?

Wat je er verder ook allemaal omheen breid of erbij sleept, feit blijft dat in de koran een gigantische foute weergave van het christelijke geloof staat.

Daarmee is aangetoond dat de koran fouten bevat (iig 1) en dus niet van God kan zijn, aldus islamitische regels. SIMPEL.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ilovejesus, wij belijden dat Maria de Moeder Gods is inderdaad, maar dus niet God zelf, ook niet hoger verheven dan God en dus ook géén deel van de Drie-eenheid. Als de koran die nuance niet kan weergeven, dan is het in elk geval geschreven door iemand die het christelijk geloof niet kent. Je kunt er dan nog wel duizend concilies bijhalen (bij wijze van spreken natuurlijk), maar dat zijn de harde feiten. Volgens de koran maakt in het christelijk geloof Maria deel uit van de Drie-eenheid, maar dat is dus aantoonbaar feitelijk volstrekt onjuist.

Waarschijnlijk baseerde Mohammed zich op een paar zeer mariale sekten die er wellicht waren en dacht hij daarom dat zij Maria vergoddelijkten. En was het christendom daar gewoon nog niet zo erg vertegenwoordigd, zodat het moeilijk was om er juiste informatie over te verkrijgen. Maar ja, een Boek van God zou toch niet afhankelijk moeten zijn van wat de profeet weet en ziet?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid