Spring naar bijdragen

Ricky Tjin

Members
 • Aantal bijdragen

  1.227
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Ricky Tjin ontving een reactie van Flawless victory in Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.   
  Changing the Word ~ The Battle of the Bibles | Total Onslaught 214 | Professor Walter Veith
  Walter Veith brengt Bijbelteksten aan het licht die werden weggelaten door de Jehovah's Getuigen, omdat die Bijbelteksten niet in de leer pasten van de Jehovah's Getuigen.
  Bijbelteksten die Walter Veith benoemt, die in de NIV en de RSV gedeeltelijk zijn weggelaten, zijn ook gedeeltelijk weg gelaten in de NWV.
 2. Like
  Ricky Tjin reageerde op HJW4 in Discussie of twist?   
  Niet zozeer mee eens. Bij een discussie streef je naar een gedachtenwisseling. Dat hoeft lang niet altijd te gaan over objectieve feiten. Dan zou je niet kunnen discussiëren over geloofszaken. Je kunt prima een discussie hebben over subjectieve meningen en gedachten.
  Sterker nog……als je het hebt over objectieve feiten is de discussie snel voorbij. Dan valt er weinig te discussiëren.
  Het gaat fout als men de ander niet respecteert.
 3. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Kan je trouwen als moslima met een christen man?   
  Voor mij is het dogma van de Drieëenheid kinderlijk eenvoudig. De zoon van een merel is merel, de zoon van een tijger is tijger, de zoon van een mens is mens, en de Zoon van God is God. 
 4. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Fliekotrollen maken clone accounts - meldtopic   
  @Monachos uit pieteit met de fliekotrollen heb ik mijn reactie per PB gestuurd.   

  Leuk dat je meedoet op credible.
 5. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Kan je trouwen als moslima met een christen man?   
  Als het een wedergeboren christen is dan acht ik uitgesloten dat hij duurzaam verliefd is op een andersgelovige. Maar goed, Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk, misschien trekt de Vader die moslimvrouw via de man wel tot Zich.  Ik kan me niet voorstellen hoe je verliefd kunt zijn op een andersgelovige als je God op de eerste plaats hebt staan. Dat is geen kwestie van “streng gelovig” zijn, maar van een innerlijke transformatie waardoor dat wat niet uit God is Zijn aantrekkingskracht mist. En de islam is bij uitstek iets wat niet uit God is aangezien in die religie ontkend wordt dat God een Zoon heeft.
 6. Like
  Ricky Tjin reageerde op Mohawk in Jezus is God   
  Ik blijf me verbazen hoe het mogelijk is dat mensen de bijbel grondig bestuderen maar de kern van het evangelie niet begrijpen. God als drie-eenheid is een term die door de kerk is gelanceerd en veel verwarring schept. De kern van het evangelie is kinderlijk eenvoudig. De menswording van God in Christus.
 7. Like
  Ricky Tjin reageerde op Mohawk in Jezus is God   
  Het is een prima vraag. Je zou ook kunnen antwoorden: ja, het was de Liefde die zich manifesteerde in de mens Jezus en de dood overwon, en de Liefde is God de Vader.

  God manifesteert (zich openbaren, bekend maken) door vele profeten, dus daar is niets bijzonders aan. Dan zou Jezus slechts een profeet zijn, een verkondiger van Gods woord. Maar van hem staat geschreven dat hij het Woord is, dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond.
 8. Like
  Ricky Tjin reageerde op Mohawk in Jezus is God   
  Was het God zelf die zich manifesteerde in de mens Jezus en de dood overwon? Dat is volgens mij de hamvraag ... Dat Jezus de Zoon van God is geloof ik wel, zelf ben ik ook een zoon van God en jij ook Hermanos ...
 9. Like
  Ricky Tjin reageerde op Mohawk in Jezus is God   
  "Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is." (2 Korinthe 4:3-4)
 10. Like
  Ricky Tjin reageerde op Willempie in Jezus is God   
  Zoiets ja. En dan is er dus wel sprake van een soort drie-eenheid.
 11. Like
  Ricky Tjin reageerde op sandingisaskill in Jezus is God   
  Toch een contextafhankelijk woord. Slaat wat mij betreft op het hebben van een bepaalde gezagspositie. De Thora spreekt blijkbaar over mensen als goden omdat ze een bepaalde functie hebben gekregen van God. Nu hebben ze te maken met een Mens die zorgvuldig is uitgekozen en specifieke functie toebedeeld is door God, en ze willen Hem niet eens als god beschouwen terwijl Hij veel meer is.
 12. Like
  Ricky Tjin reageerde op Mohawk in Jezus is God   
  Dat weet je als een geest belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. De verklaring ligt in het woord belijden.
  Wij mensen zijn geesten, tijdelijk gehuisvest in een materieel lichaam. Als mens worden wij vanuit de geestelijke wereld beïnvloed in onze gedachten, wij zijn als het ware ontvangers. Daarom spreken of schrijven wij altijd vanuit een bepaalde geest, dit kan de geest van God zijn maar ook de geest van de antichrist. Om te weten welke geest door ons spreekt is er dus een mogelijkheid deze te beproeven. Alleen de geest die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.
 13. Like
  Ricky Tjin reageerde op Willempie in Jezus is God   
  Dus volledig menselijk en volledig goddelijk. Juist daarom kan Hij als middelaar optreden tussen God en de mens.
 14. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jezus is God   
  God geopenbaard in het vlees.
 15. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jezus is God   
  Zeker, zijn titels hebben betekenis als hij zichzelf mensenzoon noemt refereert hij naar zijn waarachtige menselijke natuur.
  Als hij zichzelf Gods Zoon noemt refereert hij naar zijn Goddelijke natuur.
 16. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jezus is God   
  Maria is niet de moeder van de Zoon van God maar wel van de Zoon des mensen.
  Dus niet de moeder van God, dat kan niet. Enkel de moeder van Jezus zijn lichamelijke natuur, zijn Godheid komt niet bij zijn moeder vandaan dat kan ook niet.
 17. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jezus is God   
  Dat klopt, en zo zijn er meer dingen die we niet ten volle begrijpen.
  De essentie van christen zijn is toch beseffen wie hij ten diepste is, de allerhoogste.
  Het neerhalen van Jezus is toch diep en diep triest en verteld toch iets over de verwarring en afval van de kerk. 
  Precies, verschillende keren willen de joden hem doden, waarom?
  En nog zeggen Jezus is God niet terwijl in de verhalen duidelijk naar voren komt dat Jezus zichzelf aan God gelijk zet in wezen.
  Daarom willen ze hem doden.
 18. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Jezus is God   
  Jezus is God, die de Weg, de Waarheid en Het Leven is.  Jezus is gequote door Piebe duidelijk genoeg geweest: “Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien”. Wie beweert dat Jezus niet God is die hangt (op dit moment nog) een ander Evangelie aan. C’est ça.
 19. Like
  Ricky Tjin reageerde op Piebe in Jezus is God   
  Ik verbaas me telkens dat zelfverklaarde Bijbelvaste christenen het hardst beginnen te steigeren als iemand betoogt dat Jezus de Vader en de Zoon, oftewel volledig God is. Maar goed, zelfs Filippus die met Jezus was vond dat zwaar om te verstaan.
  'Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?' (Joh 14,9)
  Filippus liet zich begrijpelijkerwijs vermanen met het schaamrood op de kaken, doch heb ik nog geen Bijbelvaste christen getroffen die dat ook deed. Net Schriftgeleerden soms, die Bijbelvaste christenen die hopen dat je de Bijbel leest maar o wee als je de Bijbel ook gelooft.
  Zolang jij niet erkent dat Christus God is, zou je zelf wel eens in de duisternis kunnen zitten. Er staat duidelijk dat de Zoon voor EEUWIG blijft i.t.t. Mozes. Blijkbaar versta jij dat niet en is het Grieks voor je.
 20. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Jezus is God   
  @Ruth knows da Truth bedankt voor de aanwijzing van dat andere topic. Daar heb ik het in geplaatst. Dan kan dit topic wel ingevoegd worden in dat andere. Het kan er gewoon onder gezet worden. Alhoewel, dat andere topic staat in bijbelstudie. Ik vind het beter passen in theologie. Voortschrijdend inzicht in de bijbel en het Evangelie gaat verder dan het aanhalen van stukken bijbeltekst. Maar het kan ook onder die oude topic. Met name Hopper maakt hele zinnige opmerkingen in dit nieuwe topic. 
  Zie het maar als een final invitation. Zoals “Johnny Mac” het noemt.  Ik vind het wel heel bijzonder dat juist een aantal “christenen” erover vallen…
 21. Like
  Ricky Tjin reageerde op Hopper in Jezus is God   
  Onder één versta ik niet-twee (negatie).  Jezus sprak over de 'verborgenheid' van de kosmos.  Wat in de kwestie welke we hier aanroeren praktisch gesproken Vader én Zoon is en waar deze toch ook één zijn.
  Je kunt zijn boodschap ook zo verstaan dat jij zelf Zoon wordt.
 22. Like
  Ricky Tjin reageerde op Hopper in Jezus is God   
  Jezus zegt ook: Ik en de Vader zijn één.  Het kan ook zo zijn dat Jezus zowel God als de Zoon is en ons tot voorbeeld strekt.
 23. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  1 Petrus 4:8
  Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken
  1 Timotheüs 1:5
  Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof.
  Romeinen 13
  10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.
  Romeinen 5:5
  En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.
  God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.
   
 24. Like
  Ricky Tjin reageerde op Thinkfree in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Nee dat probeer ik niet aan te tonen, wat ik wel zeg en haal uit Christus zijn woorden is dat de herboren geest en ziel van de bekeerde mens niet kan sterven. 
  Net zo min het nieuwe lichaam die we nog niet bezitten maar wel krijgen.
   
  Johannes 11
  25Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
  26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
  Kortom al sterft het corrupte lichaam, wat uit Christus geboren is kan niet sterven dan zijn de ziel en geest.
 25. Like
  Ricky Tjin reageerde op Flawless victory in Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.   
  Dat vind ik eigenlijk ook juist het mooie aan het christelijk geloof. Paulus zegt in de tweede Korinthebrief:
  ’Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.’
  (2 Korinthe 3:6)
  En Johannes:
  ’En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’
  (Johannes 1:14)
  ’Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’
  (Johannes 14:6)
  Het christendom gaat niet over letters (die doden), maar over Jezus Christus die leeft. Hij werd mens, woonde onder ons, vol van genade en waarheid. De waarheid van het christendom zit niet in ware interpretaties, ware overtuigingen of ware normen, maar in Jezus Christus in wie de waarheid is gepersonifieerd.

  Robert Plomp zegt hierover in zijn boek “Nederlander met de Nederlanders”: 
  “Het hebben van de juiste opvatting of het leven volgens de juiste normen, is niet de weg naar de Vader. Het leven vinden we niet in het volgen van de juiste route door het doolhof van verordeningen, verplichtingen en onthoudingen. Christus is het begin en het einde van ons geloof, de Vader herkennen we enkel in Hem en niet in het goed begrijpen van de letter. 
  [….] Kerken zijn gescheurd vanwege theologische discussies […] De hoofdbedekking van de vrouw, het aanbod van genade, dubbele of enkele predestinatie, de opname van de gemeente, volwassen- of kinderdoop, het zijn allemaal onderwerpen die voor sommige christenen van essentieel belang geworden zijn. Je standpunt in deze kwesties lijkt soms in grote mate bepalend voor de vraag of je wel of niet een echte christen bent. Maar dat is een schijnvoorstelling, de waarheid van ons geloof ligt in Jezus Christus en nergens anders in. 
  Als verschillende kinderen van God tot verschillende interpretaties komen van sommige bijbelverzen, dan kan daar alleen maar de conclusie uit getrokken worden dat het standpunt op dit thema niet van doorslaggevend belang is voor de kern van ons geloof. Dan moet iedere christen zichzelf relativeren en begrijpen dat zijn interpretatie niet essentieel is voor de waarheid. […] wat we ook beslissen, vinden of doen, zolang het de kern van het Evangelie niet raakt, is het nooit essentieel. Die kern is dat God in Jezus Christus mens werd. Jezus leeft ons Zijn waarheid en liefde voor. Hij stierf onschuldig voor onze zonden maar overwon de dood zodat wij, als wij op Hem vertrouwen, met Hem opstaan in een nieuw leven dat vandaag al begonnen is. Deze Jezus Christus is de Waarheid, niet onze opvattingen of standpunten. Dat moet ontspanning geven in elke discussie.”
  Uit: Robert Plomp, Nederlander met de Nederlanders, p. 23-24
  P.S. Samen met Robert Plomp merkt ik nog even op: “ Dit schrijf ik niet om het belang van de bijbel te bagatelliseren,  maar wel om er de druk van het ‘juiste verstaan’ vanaf te halen.” (p.23)
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid